Year: 2007

Number of items: 932.

December 2007

Heczková, Libuše (2007) "Lumírovci k večeři". Czech Literature, 55 (6). pp. 772-790. ISSN 0009-0468

Gabrielová, Jarmila; Vlhová-Wörner, Hana; Wörner, Felix (2007) 18. kongres IMS, Zürich, 10.–15. července 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 373-376. ISSN 0018-7003

Novák, V. (2007) Again an anniversary of Prof. Ing. Miroslav Kutilek, DrSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). p. 286. ISSN 0042-790X

Sehnal, Jiří (2007) Andreas Nemetz: Allgemeine Musikschule für MilitärMusik. Wien [1844], hrsg. und kommentiert von Friedrich Anzenberger (IGEB Reprints und Manuskripte, Materialien zur Blasmusikforschung, hrsg. von Bernhard Habla, Bd. 2), J. Kliment, Wien 2004 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 355-356. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza (2007) Antonín Dvořák nejbližšímu příteli II. Dosud nepublikovaná korespondence Antonína Dvořáka adresovaná Aloisi Göblovi. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 391-402. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2007) Antonio Vivaldi. Passato e futuro, Fondazione Giorgio Cini, Benátky 13.–16. června 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 371-373. ISSN 0018-7003

Mahmoud, A.A.; Esmaeel, Ramadan A; Nassar, Mohamed M. (2007) Application of the Generalized Differential Quadrature Method to the Free Vibrations of Delaminated Beam Plates. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 431-441. ISSN 1802-1484

Ambrosová, Veronika (2007) Bachtin, pražský strukturalismus a česká avantgarda - postmoderna avant la lettre? (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 878-883. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2007) Barthesovy formy dějin. Czech Literature, 55 (6). pp. 810-815. ISSN 0009-0468

Ševčík, Miloš (2007) Bergsonismus Cazamianova pojetí humoru. Estetika, 44 (1-4). pp. 57-84. ISSN 0014 –1291

Knésl, Zdeněk; Klusák, Jan; Náhlík, Luboš (2007) Crack Initiation Criteria for Singular Stress Concentrations, Part I: A Universal Assessment of Singular Stress Concentrations. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 399-408. ISSN 1802-1484

Klusák, Jan; Knésl, Zdeněk; Náhlík, Luboš (2007) Crack Initiation Criteria for Singular Stress Concentrations, Part II: Stability of Sharp and Bi-Material Notches. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 409-422. ISSN 1802-1484

Petrášková, Zuzana (2007) Darina Múdra: Anton Zimmermann (1741–1781) und die europäische musikalische Klassik (Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 3), Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 366-368. ISSN 0018-7003

Hausenblas, Ondřej (2007) Děti nás učí číst (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 901-906. ISSN 0009-0468

Kalisch, Volker (2007) Denkmäler! – Denkmäler? Zu Phänomen und Begriff des Denkmals und seinen kulturpolitischen Kontexten. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 346-354. ISSN 0018-7003

Barthes, Roland (2007) Diskurz historie. Czech Literature, 55 (6). pp. 815-829. ISSN 0009-0468

Beveridge, David R. (2007) Dvořák’s Life and Work from 1857 through 1877. A Preliminary Report on New Findings. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 385-390. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2007) Eclat, Encounter, Expropriation – The Clash of Cultures and Civilizations in Music and Opera in the Imperial Age, International musicological Colloquium Brno 2007, Dietrichsteinský palác, Brno 24.–26. září 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 381-382. ISSN 0018-7003

Tureček, Dalibor (2007) Epický model Nezvalovy prózy. Czech Literature, 55 (6). pp. 790-810. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2007) Fenomén (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 872-879. ISSN 0009-0468

Pivokonská, L.; Pivokonský, M. (2007) Frakcionace přírodních organických látek při úpravě vody. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 253-261. ISSN 0042-790X

Březina, Aleš (2007) Gabriela Kubátová: Housle v tvorbě Bohuslava Martinů, Akademie múzických umění, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 363-366. ISSN 0018-7003

Spurný, Lubomír (2007) Harmonie v nesnázích. Několik poznámek k Hábově Neue Harmonielehre. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 261-288. ISSN 0018-7003

Janáčková, Jaroslava (2007) Historie literatur západních a jižních Slovanů: opožděný referát (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 869-873. ISSN 0009-0468

Nikolov, Nikola; Baltov, Anguel (2007) Influence of Material Senstitvity to Stress State on the Optimal Design of Deep Drawing Technological Processes. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 373-385. ISSN 1802-1484

Sedlář, Milan; Příhoda, Jiří (2007) Investigation of Flow Phenomena in Curved Channels of Rectangular Cross-Section. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 387-397. ISSN 1802-1484

Kulenkampff, Jens (2007) Existuje ontologický problém uměleckého díla? Estetika, 44 (1-4). pp. 151-174. ISSN 0014 –1291

Pečman, Rudolf (2007) Ivan Poledňák: Hudba jako problém estetiky (recenze). Estetika, 44 (1-4). pp. 222-227. ISSN 0014 –1291

Hovorková, Petra (2007) Karel Stibral: Darwin & estetika (recenze). Estetika, 44 (1-4). pp. 216-221. ISSN 0014 –1291

Zuska, Vlastimil; Dadejík, Ondřej (2007) Krajina jako maska přírody: Estetika subverze versus estetika konformity. Estetika, 44 (1-4). pp. 28-44. ISSN 0014 –1291

Zizler, Jiří; Med, Jaroslav (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (6). pp. 906-907. ISSN 0009-0468

Vozková, Jana (2007) Kryštof Harant – skutečnost a mýty. Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy a Galerií hlavního města Prahy, Clam-Gallasův palác, Praha 26. listopadu 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 382-384. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2007) Kulturelle Identität durch Musik? – Das Burgenland und seine Nachbarn, Internationales Symposium Oberschützen, 13.–15. dubna 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 370-371. ISSN 0018-7003

Přibylová, Lenka (2007) Matthias Herrmann: Kreuzkantor zu Dresden – Rudolf Mauersberger, Mauersberger-Museum, Mauersberg 2004 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 356-357. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2007) Mezi hudbou a slovem. Mezi tajemstvím a tichem. Eufemias Mysterion pro soprán a komorní orchestr na řecká slova op. 50 Miloslava Kabeláče. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 307-345. ISSN 0018-7003

Havelková, Tereza (2007) Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, Akademie múzických umění a KANT, Praha 2007 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 368-369. ISSN 0018-7003

Slavíková, Marcela (2007) Miroslav K. Černý: Hudba antických kultur, 2. vyd., Academia, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 361-363. ISSN 0018-7003

Hiller, E.; Veselská, V.; Majzlan, J. (2007) Mobilita arzénu v riečnych sedimentoch a materiáli odkaliska zhodnotená použitím kolónových a nádobkových experimentov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 223-235. ISSN 0042-790X

Steiner, Peter (2007) Moc obrazu: vizuální poezie Václava Havla. Estetika, 44 (1-4). pp. 107-124. ISSN 0014 –1291

Kordík, Pavel (2007) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2006 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 44 (3-4). pp. 405-424. ISSN 0018-7003

Petrbok, Václav (2007) Nad edicí dopisů F. Palackého ženě Terezii - příspěvek poněkud bilanční. Czech Literature, 55 (6). pp. 851-861. ISSN 0009-0468

Zuska, Vlastimil (2007) Nelson Goodman: Jazyky umění (recenze). Estetika, 44 (1-4). pp. 205-210. ISSN 0014 –1291

Kulka, Tomáš (2007) O hodnotovém dualismu. Estetika, 44 (1-4). pp. 175-200. ISSN 0014 –1291

UNSPECIFIED (2007) Obsah 3-4/2007. Hudební věda, 44 (3-4). ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2007) Obsah ročníku XLIV. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 425-427. ISSN 0018-7003

Drlík, Libor (2007) Pohledem otevřít: Rozhledna jako specifický estetický objekt. Estetika, 44 (1-4). pp. 45-56. ISSN 0014 –1291

Psotný, Martin; Ravinger, Ján (2007) Post-Buckling Behaviour of Imperfect Slender Web. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 423-429. ISSN 1802-1484

Urbanová, Jana (2007) Recepce Bohuslava Martinů v dobovém pařížském tisku (1923–1940). Hudební věda, 44 (3-4). pp. 289-306. ISSN 0018-7003

Wöll, Alexander (2007) Richard Weiner v Tschechische Bibliothek (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 894-902. ISSN 0009-0468

Kybast, I. (2007) Roll-waves at steady inflow into the rectangular channel with very super-critical aerated water flow. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 262-273. ISSN 0042-790X

Matoušek, V. (2007) Rozdělení částic střednězrnného písku v proudu vody nad pohyblivým dnem za podmínek vysokého smykoveho napětí ve dně. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 274-281. ISSN 0042-790X

Staněk, Jan (2007) Spor o diletantismus a jeho podoba v literatuře české dekadence. Estetika, 44 (1-4). pp. 85-106. ISSN 0014 –1291

Korytárová, J.; Šlezingr, M.; Uhmannová, H. (2007) Stanovení potenciálního poškození reprezentantů nemovitého majetku v území postiženém povodní. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 282-285. ISSN 0042-790X

Rudiš, M.; Hájek, R.; Hrubec, K. (2007) Stanovení různých typů sedimentů v říční nádrži a výpočet jejich objemů. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 213-222. ISSN 0042-790X

Langerová, Marie (2007) Svůdnost avantgardy, fetišistický jazyk. Czech Literature, 55 (6). pp. 829-851. ISSN 0009-0468

Jonášová, Milada; Volek, Tomislav (2007) The Italian Opera Seria on the Way through Europe of the 18th Century, Brno 24.–25. září 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 379-381. ISSN 0018-7003

Hlobil, Tomáš (2007) The Reception of Burke’s Enquiry in the German-language Area in the Second Half of the Eighteenth Century (A Regional Aspect). Estetika, 44 (1-4). pp. 125-150. ISSN 0014 –1291

Zdrálek, Vít (2007) Theorizing Southern African Music: Perspectives and Conjectures, University of the Witwatersrand, Johannesburg 21.–22. srpna 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 377-379. ISSN 0018-7003

Hříbek, Tomáš (2007) Tomáš Pospiszyl: Srovnávací studie (recenze). Estetika, 44 (1-4). pp. 211-215. ISSN 0014 –1291

Černý, Marcel (2007) Vídeň - město šalebného lesku se zmatňující patinou deziluze (Nad rakouskou chrestomatií českých literárních reflexí dunajské metropole) (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 882-891. ISSN 0009-0468

Hallová, Markéta (2007) Výstava „Manu propria scriptum“ ve Státním okresním archivu České Budějovice. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 403-404. ISSN 0018-7003

Mati, R.; Kotorová, D. (2007) Vplyv obrábania pôdy na jej objemovú hmotnosť a na niektoré fyzikálne a hydrofyzikálne charakteristiky fluvizeme glejovej. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 246-252. ISSN 0042-790X

Ondovčin, T.; Mls, J. (2007) Vyjádření závislosti hustoty fáze na koncentraci komponenty pro potřeby modelování proudění podzemní vody. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 236-245. ISSN 0042-790X

Ševčík, Miloš; Hadravová, Tereza (2007) XVIIth International Congress of Aesthetics. Estetika, 44 (1-4). pp. 201-202. ISSN 0014 –1291

Zuska, Vlastimil (2007) Za Zdeňkem Mathauserem. Estetika, 44 (1-4). pp. 203-204. ISSN 0014 –1291

Zizler, Jiří (2007) Závada jinak přečtený? (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 890-895. ISSN 0009-0468

Vlhová-Wörner, Hana (2007) Záviš, autor liturgické poezie 14. století. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 229-260. ISSN 0018-7003

Kachlík, Jan (2007) Zdeněk Nouza – Miroslav Nový: Josef Suk. Tematický katalog skladeb. Thematic Catalogue of the Works (JSkat), Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 357-360. ISSN 0018-7003

Holý, Jiří (2007) Zdeněk Pešat osmdesátiletý. Czech Literature, 55 (6). pp. 861-869. ISSN 0009-0468

November 2007

Newerkla, Stefan Michael (2007) Areály jazykového kontaktu ve střední Evropě a německo-český mikroareál ve východním Rakousku. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 271-287. ISSN 0037-7031

Gregor, Martin; Tuchyňa, Peter (2007) Centralization Trade-off with Non-uniform Taxation. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 223-254. ISSN 1802-4696

Jakubík, Petr (2007) Credit Risk and the Finnish Economy. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 255-287. ISSN 1802-4696

Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Streblov, Pavel (2007) Effects of Education on Determinants of High Desired Fertility: Evidence from Ugandan Villages. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 286-302. ISSN 1802-4696

Antal, Juraj; Holub, Tomáš (2007) Exchange Rate Arrangements Prior to Euro Adoption. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 312-324. ISSN 1802-4696

Nekvapil, Jiří (2007) Kultivace (standardního) jazyka. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 287-302. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2007) Ladislav Zgusta (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007). Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 319-321. ISSN 0037-7031

Kodera, Jan; Sladký, Karel; Vošvrda, Miloslav (2007) Neo-keynesian and Neo-classical Macroeconomic Models: Stability and Lyapunov Exponents. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 302-312. ISSN 1802-4696

Dolník, Juraj (2007) Normálny stav normy spisovného jazyka. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 256-271. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah ročníku 68/2007. Slovo a slovesnost, 68 (4). ISSN 0037-7031

Starý, Zdeněk (2007) Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 318-320. ISSN 0037-7031

Elšík, Viktor (2007) Recenze: Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 311-315. ISSN 0037-7031

Kučera, Karel (2007) Recenze: Český jazykový atlas, 5. díl. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 302-306. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2007) Recenze: Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 315-318. ISSN 0037-7031

Štěpán, Josef (2007) Recenze: František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 305-312. ISSN 0037-7031

Zápal, Jan (2007) The Relation Between the Cyclically Adjusted Budget Balance and the Growth Accounting Method of Deriving ‘Net Fiscal Effort’. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 324-335. ISSN 1802-4696

Nebeský, Ladislav; Novák, Pavel (2007) Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 243-256. ISSN 0037-7031

October 2007

Al Kaisy, A.M.A.; Esmaeel, Ramadan A.; Nassar, Mohamed M. (2007) Application of the Differential Quadrature Method to the Longitudinal Vibration of Non-Uniform Rods. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 303-310. ISSN 1802-1484

Kostrbová, Lucie (2007) Confiteor - konec romantismu. Czech Literature, 55 (5). pp. 629-650. ISSN 0009-0468

Partov, Doncho; Kantchev, Vesselin (2007) Contribution to the Methods of Analysis of Composite Steel-Concrete Beams, Regarding Rheology. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 327-343. ISSN 1802-1484

Boden, Doris (2007) Dvojznačnosti a paradoxy v postavantgardní poetice Jaroslava Seiferta. Czech Literature, 55 (5). pp. 707-717. ISSN 0009-0468

Kala, Zdeněk (2007) Fuzzy Probability Methods in Applications to Reliability Analysis of Eurocode Rules for Steel Structure Design. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 359-370. ISSN 1802-1484

Čulík, Jan (2007) Hakl a Viewegh: jak se vyrovnat s banalitou života. Czech Literature, 55 (5). pp. 669-707. ISSN 0009-0468

Lorphevre, Edouard Riviere; Filippi, Enrico; Dehombreux, Pierre (2007) Inverse Method for Cutting Forces Parameters Evaluation. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 345-357. ISSN 1802-1484

Ibrahim, Robert (2007) Ke strukturalistické kritice Králových prozodických názorů. Czech Literature, 55 (5). pp. 717-724. ISSN 0009-0468

Havelka, Tomáš (2007) Komenský pod lupou (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 742-751. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Marešová, Milena M.; Malá, Zuzana; Sládek, Ondřej (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (5). pp. 758-781. ISSN 0009-0468

Peisertová, Lucie (2007) Květomluva Karla Slavoje amerlinga. Czech Literature, 55 (5). pp. 650-669. ISSN 0009-0468

Horák, Jiří V.; Netuka, Horymír (2007) Mathematical Model of Pseudointeractive set: 1D Body on Non-Linear Subsoil - I. Theoretical Aspects. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 311-325. ISSN 1802-1484

Kafka, Vratislav (2007) On the Phenomenon of Fracture in Loading-Free Bodies. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 293-301. ISSN 1802-1484

Kepartová, Jana (2007) Přeložil Josef Jungmann Pliniovy dopisy? Czech Literature, 55 (5). pp. 724-731. ISSN 0009-0468

Vodička, Libor (2007) Poslední společné psaní V+W (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 739-743. ISSN 0009-0468

Kosková, Helena (2007) Téma identity v české exilové próze 1968-1989 (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 750-758. ISSN 0009-0468

September 2007

A., Šoltész (2007) Šútor, Gomboš, Mati, Tall, Ivančo, Water in the aeration zone of soils in the East-Slovakian Lowland. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). p. 209. ISSN 0042-790X

Dulovičová, R.; Velísková, Y. (2007) K problematike stavu zanesenia kanálovej siete Žitného Ostrova. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 185-198. ISSN 0042-790X

Burger, F. (2007) Modelovanie a numerická simulácia prúdenia podzemnej vody v pririečnom aluviálnom hydrogeologickom kolektore. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 168-184. ISSN 0042-790X

Sebíň, M.; Pekárová, P.; Miklánek, P. (2007) Odnos dusičnanov z povodia Vydrica v Bratislavskom lesoparku za obdobie rokov 1986-2005. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 145-155. ISSN 0042-790X

Tomášková, H.; Benešová, L.; Pivokonský, M. (2007) Optimalizace podmínek úpravy povrchových vod s vysokým obsahem přírodního hliníku. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 199-208. ISSN 0042-790X

Miklánek, P. (2007) Petrovič et al., Vodná bilancia povodia Dunaja. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). p. 210. ISSN 0042-790X

Fošumpaur, P.; Holeček, M.; Nacházel, K. (2007) Solution of control of reservoir flood discharge in synthetic flood waves. Part 2: Results of solution. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 156-167. ISSN 0042-790X

August 2007

Snoj, Jurij (2007) Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus. Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus. Zwei mittelalterliche Choraltraktate aus der Klosterbibliothek in Hohenfurt (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae, Series B/III). Edidit Martin Horyna. KLP – Koniasch Latin Press, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 44 (2). pp. 183-185. ISSN 0018-7003

Meriem, Benziane; Liazid, Abdelkrim.; Bousaid, Benyebka.; Bonneau, Olivier. (2007) An Attempt to Modelling the Crude Oils Flow in a Pipe with the MPTT Models. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 233-248. ISSN 1802-1484

Hájek, Jonáš (2007) Archa, jež se nepotopila. Mše k svátku Nanebevzetí Panny Marie z rkp. B roudnického proboštství. Hudební věda, 44 (2). pp. 127-152. ISSN 0018-7003

Platonov, Aleksandr; Mitutsova, Lidia; Delchev, Kamen; Vitkov, Vladimir; Chavdarov, Ivan; Latkovski, Valentin; Yaroshevsky, Viktor; Nikitin, Oleg (2007) Development of a Mechatronic System 'GAITSIM' for Biomechanical Rehabilitation of Patients-Paraplegics. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 249-258. ISSN 1802-1484

Gabrielová, Jarmila; Kibicová, Tereza (2007) Digitale Medien und Musikedition. Kolloquium des Auschusses für musikwissenschaftliche Editionen der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften in Verbindung mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften der Universität Trier, Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, 16.–18. listopadu 2006. Hudební věda, 44 (2). pp. 195-197. ISSN 0018-7003

Malura, Jan (2007) Do hlubin slovenského baroka (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 595-601. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2007) Hamanův model české literatury 19. století (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 538-547. ISSN 0009-0468

Sehnal, Jiří (2007) Hudebníci v průvodech olomouckých biskupů. Hudební věda, 44 (2). pp. 153-166. ISSN 0018-7003

Hoffmannová, Jana (2007) Jana Kořenskému k sedmdesátinám. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 237-241. ISSN 0037-7031

Vojtěšková, Jana (2007) Jaroslav Smolka: Jan Dismas Zelenka. Příběh života a tvorby českého skladatele vrcholného baroka, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (2). pp. 189-192. ISSN 0018-7003

Zvara, Vladimír (2007) Jitka Ludvová a kolektiv: Hudební divadlo v českých zemích: osobnosti 19. století (Česká divadelní encyklopedie, sv. 1), Divadelní ústav – Academia, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (2). pp. 185-187. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2007) Johann Michael Haydn: Werk und Wirkung. Symposion anlässlich des 200. Todestages von Johann Michael Haydn, Salzburg 20.–22. října 2006. Hudební věda, 44 (2). pp. 194-195. ISSN 0018-7003

Smutný, Jaroslav; Pazdera, Luboš (2007) Jointed Time and Frequency Transforms in Testing Material Defects. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 213-223. ISSN 1802-1484

Adam, Robert (2007) K diskusi o spisovné a „standardní“ češtině. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 184-190. ISSN 0037-7031

Jareš, Michal (2007) Kladno viděné knihami (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 613-617. ISSN 0009-0468

Kudlová, Klára; Zbytovský, Štěpán; Svatoň, Vladimír (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (4). pp. 617-629. ISSN 0009-0468

Šebek, Josef (2007) Literárněvědná metoda Alexandra Sticha. Czech Literature, 55 (4). pp. 479-517. ISSN 0009-0468

Baťa, Jan (2007) Luca Marenzio and the Czech Lands. Hudební věda, 44 (2). pp. 117-126. ISSN 0018-7003

Plesník, Ľubomír (2007) Medzikultúrne komunikačné synapsie. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 170-184. ISSN 0037-7031

Mráčková, Lenka (2007) Mezinárodní muzikologická konference On the relationship of imitation and text treatment? The Motet around 1500, University of Wales, Bangor 29. března – 1. dubna 2007. Hudební věda, 44 (2). pp. 197-199. ISSN 0018-7003

Hilmera, Jiří (2007) Mozart v Čechách. Hudební věda, 44 (2). pp. 167-180. ISSN 0018-7003

Procházková, Jarmila (2007) Návrh zásad kritického vydání Janáčkových záznamů hudebního a tanečního folkloru. Hudební věda, 44 (2). pp. 200-224. ISSN 0018-7003

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2007) Obsah 2/2007. Hudební věda, 44 (2). pp. 113-116. ISSN 0018-7003

Wögerbauer, Michael (2007) Od Abela k Žaltáři: 350 let knihy v heslech (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 590-595. ISSN 0009-0468

Přibáňová, Alena (2007) Od románu o psaní k románu v přímém přenosu. Role a podoba čtenáře ve dvou sebereflexivníxh románech Michala Viewegha. Czech Literature, 55 (4). pp. 453-479. ISSN 0009-0468

Kořenský, Jan (2007) Paradigmata zkoumání řečové komunikace. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 163-170. ISSN 0037-7031

Krejčí, Jiří (2007) Píseň, již stíhám a která mi neustále uniká (O vzpomínání v poezii Ivana Blatného). Czech Literature, 55 (4). pp. 517-538. ISSN 0009-0468

Gabrielová, Jarmila (2007) Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry. K pocte Alexandra Moyzesa (1906–1984) a Ľudovíta Rajtera (1906–2000). Muzikologická konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava 4.–6. října 2006. Hudební věda, 44 (2). pp. 193-194. ISSN 0018-7003

Trávníček, Jiří (2007) Polské výzkumy čtenářů a čtení - důvod k respektu (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 600-606. ISSN 0009-0468

Záda, Václav (2007) Position Control of Robot under Endpoint Constraints. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 269-275. ISSN 1802-1484

Styp-Rekowski, Michał (2007) Probabilistic Aspect of Rolling Bearings Durability. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 225-232. ISSN 1802-1484

Zach, Aleš (2007) Projekt internetového slovníku českých nakladatelství. Czech Literature, 55 (4). pp. 556-581. ISSN 0009-0468

Černá, Kateřina; Engelhardt, Oliver (2007) Recenze: André Cyr – Peter H. Nelde – Dorothea Ruthke (eds.): Sociolinguistica, 19: Economy and Language. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 224-230. ISSN 0037-7031

Sieglová, Dagmar (2007) Recenze: Colette A. Granger: Silence in Second Language Learning: A Psychoanalytic Reading. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 232-237. ISSN 0037-7031

Havlík, Martin (2007) Recenze: Elizabeth Couper-Kuhlen – Cecilia E. Ford (eds.): Sound Patterns in Interaction: Cross-Linguistic Studies from Conversation. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 211-219. ISSN 0037-7031

Nekula, Marek (2007) Recenze: Leo Hickey – Miranda Stewart (eds.): Politeness in Europe. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 197-201. ISSN 0037-7031

Zyková, Sylvie (2007) Recenze: Leoš Šatava: Sprachverhalten und ethnische Identität: Sorbische Schüler an der Jahrtausendwende. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 229-233. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří; Kaderka, Petr (2007) Recenze: Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 190-197. ISSN 0037-7031

Nekula, Marek (2007) Recenze: Richard J. Watts: Politeness. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 200-206. ISSN 0037-7031

Engelhardt, Oliver (2007) Rezension: Rita Franceschini & Johanna Miecznikowski (eds.): Leben mit mehreren Sprachen: Sprachbiographien. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 218-224. ISSN 0037-7031

Dürscheid, Christa (2007) Rezension: Vít Dovalil: Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 205-212. ISSN 0037-7031

Šámal, Petr (2007) Spisovatelé (a trochu také čtenáři) (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 606-613. ISSN 0009-0468

Věchet, Stanislav; Krejsa, Jiří; Ondroušek, Vít (2007) The Development of Autonomous Racing Robot Bender. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 277-287. ISSN 1802-1484

Kratochvíl, Matěj (2007) The Musical Human. Rethinking John Blacking’s Ethnomusicology in the Twenty-First Century (SOAS Musicology Series), edited by Suzel Ana Reily, Ashgate, Aldershot 2006 [recenze, review]. Hudební věda, 44 (2). pp. 187-189. ISSN 0018-7003

Linka, Jan (2007) Titanomachy (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 581-591. ISSN 0009-0468

Bartoň, Kamil (2007) Tomáš Baltazar Janovka: Clavis ad thesaurum magnae artis musicae / Klíč k pokladu velikého umění hudebního (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae, Series B/I). K vydání připravil, komentářem a testimonii opatřil a z latinského originálu přeložil Jiří Matl. Spolupracovali Michael Pospíšil a Jiří Sehnal. KLP – Koniasch Latin Press, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (2). pp. 181-183. ISSN 0018-7003

Kusáková, Lenka (2007) Více než kvalitní příručka dějin české literatury 19. století (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 547-556. ISSN 0009-0468

Palčák, František; Vančo, Martin. (2007) Vibration Analysis of Rotary Drier. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 259-268. ISSN 1802-1484

July 2007

Čajka, Martin; Janda, Karel (2007) Česká úvěrová podpora zemědělství: analýza prvních deseti let. AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 135-155. ISSN 1802-4696

Rychetník, Luděk (2007) Čtyři mechanizmy příjmové diferenciace. AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 155-180. ISSN 1802-4696

Urban, Luděk (2007) Koordinace hospodářské politiky zemí EU a její meze. AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 196-218. ISSN 1802-4696

Hlaváček, Jiří; Hlaváček, Michal (2007) Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von Neumanna a Morgensterna s ... AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 116-135. ISSN 1802-4696

Skořepa, Michal (2007) Teorie očekáváného užitku versus kumulativní prospektová teorie: empirický pohled. AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 180-196. ISSN 1802-4696

June 2007

Czigány, Sz.; Gyenizse, P.; Lovász, G. (2007) Účinok tektoniky mladších štvrtohôr na pokles riečneho koryta medzi Rajkou a Budapešťou v Maďarsku. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 135-139. ISSN 0042-790X

Steiner, Peter (2007) Žánr a ideologie Rudoarmějců Vladimíra Holana. Czech Literature, 55 (3). pp. 343-365. ISSN 0009-0468

Turčan, J. (2007) Calculation of the permissible part of overflowed stormwaters. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 108-110. ISSN 0042-790X

Jedličková, Alice (2007) Dějiny teorie vyprávění: psaní a narativní strategie. Czech Literature, 55 (3). pp. 365-389. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2007) Dílo předčasně uzavřené (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 405-409. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2007) Fikční svět mezi diskurzy (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 427-433. ISSN 0009-0468

Kala, Zdeněk (2007) Fuzzy-Random Analysis of Steel Structures. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 199-210. ISSN 1802-1484

Křivánek, Vladimír (2007) Holanovské otazníky (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 389-408. ISSN 0009-0468

Jirásek, Adam (2007) Implementation and Testing of Three Engineering Models of Turbulence. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 179-189. ISSN 1802-1484

Vimmr, Jan; Švígler, Jaromír (2007) Incorrect Contact of Screw Surfaces and Numerical Solution of the Leakage Flow through the Arisen Gap. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 163-178. ISSN 1802-1484

Łuczak, Sergiusz; Oleksiuk, Waldemar (2007) Increasing Accuracy of Tilt Measurements. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 143-154. ISSN 1802-1484

Majerčáková, O. (2007) Ing. František Štein, CSc. is dead. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). p. 141. ISSN 0042-790X

Zarek, Józef; Lipowska, Zofia Tarajlo; Kolařík, Karel; Piorecký, Karel; Havránková, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (3). pp. 433-453. ISSN 0009-0468

Makkonen, Petri.; Kuosmanen, Petri; Münster, Robert; Mäkeläinen, Esa; Ramseier, Yves (2007) Method for Analysing the Functionality, Reliability and Sensitivity of a Mechanism by Combined Computer Aided Tolerance Analysis and Multi-Body Systems Simulation - Functionality Analysis with CAT and MBS Simulation. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 131-142. ISSN 1802-1484

Gvoždík, L.; Valentová, J. (2007) Modelování transportu znečištění v blízkosti jímacího území Bzenec. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 111-121. ISSN 0042-790X

Kubíček, Tomáš (2007) Paměť motivů (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 423-428. ISSN 0009-0468

Kanda, Roman (2007) Panství znaku a hologramy mlhovin (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 412-424. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2007) Paradigma a Mukařovského pojetí literární struktury. Czech Literature, 55 (3). pp. 398-405. ISSN 0009-0468

Charypar, Milan (2007) Poslední slovo Miroslava Červenky k versologii (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 408-413. ISSN 0009-0468

Novák, V. (2007) Prof. Ing. Ján Benetin, DrSc. (18. 6. 1924-17. 5. 2007). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). p. 140. ISSN 0042-790X

Švaříček, Karel; Vlk, Miloš (2007) Residual Stress Evaluation by the Hole-Drilling Method with Eccentric Hole. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 191-197. ISSN 1802-1484

Jiráček, Pavel (2007) Rytmus a smysl v lyrice. Czech Literature, 55 (3). pp. 301-343. ISSN 0009-0468

Frantík, Petr (2007) Simulation of the Stability Loss of the von Mises Truss in an Unsymmetrical Stress State. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 155-161. ISSN 1802-1484

Fošumpaur, P.; Holeček, M.; Nacházel, K. (2007) Solution of control of reservoir flood discharge in synthetic flood waves. Part 1: Method of solution. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 98-107. ISSN 0042-790X

Volaufová, L.; Langhammer, J. (2007) Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 122-134. ISSN 0042-790X

Svoboda, A. (2007) Vít Klemeš opäť jubiluje. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 142-144. ISSN 0042-790X

Warke, A.S.; Das, S.K. (2007) Výpočet momentov na určenie kontaminácie zvodne v dôsledku simultánnych efektov reakcií a nelineárneho rozpadu na hraniciach systému. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 73-85. ISSN 0042-790X

Chalupová, D.; Janský, B. (2007) Vliv antropogenní činnosti na vybraná slepá ramena Labské nivy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 86-97. ISSN 0042-790X

May 2007

Bázlik, Miroslav (2007) ART FOR ART'S SAKE? OR PECULIARITIES OF COORDINATION IN LEGAL ENGLISH. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 90-101. ISSN 0862-8432

Vachková, Marie (2007) ADJEKTIVE AUF -BAR IN KONTRASTIVER UND KORPUSLINGUISTISCHER SICHT. EINE METALEXIKOGRAPHISCHE BETRACHTUNG. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 57-75. ISSN 0862-8432

Chalupová, Pavla; Šimandl, Josef (2007) Genitiv třech, čtyřech – kodifikace a úzus. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 117-130. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2007) GRAMMATICAL IDIOMS. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 75-91. ISSN 0862-8432

Klégr, Aleš (2007) HOFMANN SEBASTIAN GRAMMATICALIZATION AND ENGLISH COMPLEX PREPOSITIONS. A CORPUS-BASED STUDY. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 102-106. ISSN 0862-8432

Černá, Alena M. (2007) Internetové hnízdo historických slovníků češtiny. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 160-161. ISSN 0037-7031

Štěpán, Josef (2007) Ke komentujícím vedlejším větám se spojovacím výrazem jak. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 101-117. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Aurová, Miroslava (2007) ONDŘEJ PEŠEK (ED.) OPERA ROMANICA 3: LANGUE ET SOCIÉTÉ. DYNAMIQUE DES USAGES.XXVIIe COLLOQUE INTERNACIONAL DE LINGUISTIQUE FONCTIONELLE. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 105-110. ISSN 0862-8432

Zeman, Dalibor (2007) PETER WIESINGER: DAS ÖSTERREICHISCHE DEUTSCH IN GEGENWART UND GESCHICHTE. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 109-113. ISSN 0862-8432

Štícha, František (2007) Recenze: Funkcional‘no-semantičeskaja kategorija imperativnosti v sovremennom češskom jazyke v sopostavlenii s russkim. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 132-137. ISSN 0037-7031

Osolsobě, Klára (2007) Recenze: Jak využívat Český národní korpus. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 147-152. ISSN 0037-7031

Wagner, Roland (2007) Recenze: Modality in Slavonic Languages: New Perspectives. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 136-144. ISSN 0037-7031

Lotko, Edvard (2007) Recenze: Neologizmy v dnešní češtině. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 143-148. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2007) Recenze: Skaličkova jazyková typologie. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 130-133. ISSN 0037-7031

Hřebíček, Luděk (2007) Sémantické slapy v textových strukturách. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 83-91. ISSN 0037-7031

Havlík, Martin (2007) Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 153-160. ISSN 0037-7031

Sieglová, Dagmar (2007) Sympozium na počest osmdesátých narozenin J. Fishmana. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 152-154. ISSN 0037-7031

Panevová, Jarmila (2007) Znovu o reciprocitě. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 91-101. ISSN 0037-7031

April 2007

Jonášová, Milada; Kapsa, Václav; Maňourová, Lucie (2007) 12th Biennial International Conference on Baroque Music, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava 26.–30. července 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 91-93. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2007) 27. Musikinstrumentenbau-Symposium – Geschichte, Bauweise und Spieltechnik der Querflöte, Stiftung Kloster Michaelstein 6.–8. října 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 96-97. ISSN 0018-7003

Nabergoj, Radoslav; Tondl, Aleš; Ecker, Horst (2007) Additional Contribution to the Problem of Self-Excited Systems Having Several Unstable Vibration Modes. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 117-128. ISSN 1802-1484

Šimek, Jiří; Kozánek, Jan; Šafr, Milan (2007) Aerodynamic Support of a Big Industrial Turboblower Rotor. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 105-116. ISSN 1802-1484

Maňas, Vladimír (2007) Anna Mańko-Matysiak: Schlesische Gesangbücher 1525–1741. Eine hymnologische Quellenstudie, 2. vydání, Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 84-87. ISSN 0018-7003

Kolátorová, Petra (2007) Antonín Dvořák: Dumka a Furiant op. 12/1, 2. Studie k ediční problematice Dvořákových klavírních děl. Hudební věda, 44 (1). pp. 61-74. ISSN 0018-7003

Jakubcová, Alena (2007) Bohemikální aspekty života a díla W. A. Mozarta po patnácti letech, Praha 27.–28. října 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 97-99. ISSN 0018-7003

Charypar, Milan (2007) Dobrá věc se podařila? Czech Literature, 55 (2). pp. 252-259. ISSN 0009-0468

Dvořáková, Pavla; Bajgar, Vlastimil; Trnka, Jan (2007) Dynamic Electronic Speckle Pattern Interferometry in Application to Measure Out-of-Plane Displacement. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 37-44. ISSN 1802-1484

Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Šulc, Petr (2007) FEM Modeling of Thermo-Mechanical Interaction in Pre-Pressed Rubber Block. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 3-11. ISSN 1802-1484

Tůma, Jiří; Biloš, Jan (2007) Fluid Induced Instability of Rotor Systems with Journal Bearings. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 69-80. ISSN 1802-1484

Kordík, Pavel (2007) Fonds Montpensier. Hudební věda, 44 (1). p. 111. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila (2007) Goethe. Musical Poet. Musical Catalyst. Proccedings of the Conference hosted by the Department of Music, National University of Ireland, Maynooth, 26 & 27 March 2004, Lorraine Byrne (ed.), preface by Susan Youens, Carysfort Press, Dublin 2004 [recenze, review]. Hudební věda, 44 (1). pp. 75-76. ISSN 0018-7003

Maňourová, Lucie (2007) Hendrik Schulze: Odysseus in Venedig. Sujetwahl und Rollenkonzeption in der venezianischen Oper des 17. Jahrhunderts, Peter Lang, Frankfurt am Main 2004 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 77-79. ISSN 0018-7003

Zach, Aleš (2007) Hranice bibliografie. Czech Literature, 55 (2). pp. 266-270. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2007) Interpretační čtení, analytické čtení, rozuějící strukturní čtení... Czech Literature, 55 (2). pp. 258-263. ISSN 0009-0468

Hnátová, Kateřina (2007) Jak psát hudební dějiny? K teoretickým a metodologickým otázkám hudební historiografie, výroční konference České společnosti pro hudební vědu, České muzeum hudby, Praha 1.–2. prosince 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 99-101. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2007) Johann Georg Zechner: Große Orgelsolomesse, Erstausgabe von Friedrich W. Riedel, Partitur, Carus-Verlag, Echterdingen 2002 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 88-89. ISSN 0018-7003

Černý, Miroslav Karel (2007) Josef Hutter: Hudební myšlení II. Od pravýkřiku k vícehlasu, k vydání připravila Jarmila Gabrielová, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 79-82. ISSN 0018-7003

Guillory, John (2007) Kanonické a nekanonické: současná diskuse. Czech Literature, 55 (2). pp. 179-218. ISSN 0009-0468

Havlík, Jaromír (2007) Karel Steinmetz: Hukvaldská poéma Milana Báchorka, Montanex, Ostrava 2004 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 76-77. ISSN 0018-7003

Sekera, Martin; Malá, Zuzana; Štemberková, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (2). pp. 288-301. ISSN 0009-0468

Půst, Ladislav; Pešek, Luděk; Vaněk, František; Cibulka, Jan (2007) Laboratory Measurement of Stiffness and Damping of Rubber Element. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 13-22. ISSN 1802-1484

Sehnal, Jiří (2007) Ladislav Kačic (ed.): Pestrý sborník (Tabulatura Miscellanea), Hudobné centrum, Bratislava 2005 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 89-90. ISSN 0018-7003

Matonoha, Jan (2007) Lex/ikon aneb klíčová slova a ikony soudobé teorie literatury a kultury (recenze). Czech Literature, 55 (2). pp. 231-252. ISSN 0009-0468

Trojan, Jan (2007) Libuše poprvé na operní scéně 19. století. Hudební věda, 44 (1). pp. 35-50. ISSN 0018-7003

Hortel, Milan.; Škuderová, Alena (2007) Linear and nonlinear damping in dynamics of gear mesh of the Parametric Systems with Impacts. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 91-104. ISSN 1802-1484

Müller, Richard (2007) Literární kánon: modely (dis)kontinuity. Czech Literature, 55 (2). pp. 167-179. ISSN 0009-0468

Jonášová, Milada (2007) Manfred Hermann Schmid (unter Mitarbeit von Petrus Eder OSB): Mozart in Salzburg. Ein Ort für sein Talent, Verlag Anton Pustet, Salzburg – München 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 82-84. ISSN 0018-7003

Wiendl, Jan (2007) Mezi archivem a posluchačem. Czech Literature, 55 (2). pp. 262-267. ISSN 0009-0468

Sehnal, Jiří (2007) Mezinárodní symposium Orgelrestaurierungen im Wandel der Zeit, klášter Pernegg 5.–8. října 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 95-96. ISSN 0018-7003

Zahoranský, Radúz; Stein, Juraj (2007) Modelling and Evaluation of the Influence of End-Stops Impacts on Response Signal in a Vibration Isolating Systém. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 55-68. ISSN 1802-1484

Bláhová, Kateřina (2007) Naratologie historiografie? Czech Literature, 55 (2). pp. 269-274. ISSN 0009-0468

UNSPECIFIED (2007) Obsah 1/2007. Hudební věda, 44 (1). pp. 3-4. ISSN 0018-7003

Vichta, Jiří (2007) On the Subject of Antonín Dvořák’s Ancestors. Hudební věda, 44 (1). pp. 51-60. ISSN 0018-7003

Mocná, Dagmar (2007) Podivuhodný labyrint každodennosti. Fikční svět Povídek malostranských. Czech Literature, 55 (2). pp. 145-167. ISSN 0009-0468

Gabrielová, Jarmila (2007) Robert Schumann und die Öffentlichkeit. Hans Joachim Köhler zum 70. Geburtstag. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz am Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig, 15.–16. září 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 93-95. ISSN 0018-7003

Haman, Aleš (2007) Rozhovory o různém, nebo různost rozhovorů? Czech Literature, 55 (2). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2007) Sborník Víra a výraz. Czech Literature, 55 (2). pp. 279-288. ISSN 0009-0468

Novák, Vladimír (2007) Tematický katalog brixian. Hudební věda, 44 (1). pp. 105-110. ISSN 0018-7003

Zeman, Vladimír; Hajžman, Michal (2007) Usage of the Generalized Modal Synthesis Method in Dynamics of Machines. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 45-54. ISSN 1802-1484

Kostrbová, Lucie (2007) Vídeňská moderna ve slovanských časopisech. Czech Literature, 55 (2). pp. 218-231. ISSN 0009-0468

Kovářová, Jana; Dupal, Jan; Schlegel, Miloš (2007) Vibration Control of Plate Structures. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 23-36. ISSN 1802-1484

Marvalova, Bohdana (2007) Viscoelastic properties of filled rubber. Experimental observations and Material Modelling. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 81-89. ISSN 1802-1484

Reittererová, Vlasta (2007) Wie europäisch ist die Oper? Das Musiktheater als Zugang zu einer kulturellen Topographie Europas, mezinárodní konference, Vídeň 1.–2. března 2007. Hudební věda, 44 (1). pp. 101-104. ISSN 0018-7003

Perutková, Jana (2007) Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven. Hudební věda, 44 (1). pp. 5-34. ISSN 0018-7003

March 2007

Hedbávný, Petr; Schneider, Ondřej; Zápal, Jan (2007) A Fiscal Rule That Has Teeth: A Suggestion for a ‘Fiscal Sustainability Council’ Underpinned By the Financial Market. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 32-54. ISSN 1802-4696

Van Langendonck, Willy (2007) A Pragmatic-Semantic-Syntactic Analysis of Names. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 165-176. ISSN 1211-4413

Malenínská, Jitka (2007) Albrecht Greule – Wolfgang Janka – Michael Prinz (Hrsg.): Gewässernamen in Bayern und Österreich. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Pastyřík, Svatopluk (2007) Antroponyma v předbělohorských berních rejstřících z Hradeckého kraje. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 143-152. ISSN 1211-4413

Domański, Jósef (2007) Średniowieczne nazwy rzeczne koło Broumova i Police nad Metują. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 32-44. ISSN 1211-4413

Nejedlý, Petr; Harvalík, Milan (2007) Bohemistické dílo Karla Olivy – u příležitosti nedožitých osmdesátin. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 221-232. ISSN 1211-4413

Vykypěl, Bohumil (2007) BOHUMIL VYKYPĚL: ZU DEN PRAGER SPRACHTYPEN. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 46-54. ISSN 0862-8432

Šabršula, Jan (2007) BOHUMIL ZAVADIL: VÝVOJ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA [L'ÉVOLUTION DE LA LANGUE ESPAGNOLE]. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 43-46. ISSN 0862-8432

Sherman, Tamah (2007) Book review: Second Language Conversations. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 60-67. ISSN 0037-7031

Jakus-Borkowa, Ewa (2007) Charakterystyka polskich chrematonimów kosmicznych. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 54-72. ISSN 1211-4413

Derviz, Alexis (2007) Cross-Border Risk Transmission By a Multinational Bank. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 87-112. ISSN 1802-4696

Malenínská, Jitka (2007) Dušan Třeštík (1. 8. 1933 – 23. 8. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 238-240. ISSN 1211-4413

Hamplová, Martina (2007) Eero Kiviniemi: Suomalaisten etunimet. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 207-209. ISSN 1211-4413

Hamplová, Martina (2007) Ewa Rzetelska-Feleszko: W świecie nazw własnych. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 208-213. ISSN 1211-4413

Beláková, Mária (2007) Fungovanie antroponyma v mikrosociálnom prostredí z didaktického pohľadu. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 7-11. ISSN 1211-4413

Vácha, Lukáš; Vošvrda, Miloslav (2007) Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 54-67. ISSN 1802-4696

Klímová , Eva (2007) IL VERBO ITALIANO DI MODO FINITO ED IL VERBO INGLESE NEL LORO VALORE COMUNICATIVO. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 30-40. ISSN 0862-8432

Lichner, L.; Novak, V. (2007) International Conference "BIOHYDROLOGY 2006: Impact of biological factors on soil hydrology". Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). p. 72. ISSN 0042-790X

David, Jaroslav (2007) Internetové mapové zdroje pro toponomastiku. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 269-270. ISSN 1211-4413

Nikolić, Vidan (2007) Istorijski i onomastički aspekti etnonima Čeh i Bohem u srpskom i hrvatskom jeziku. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 114-125. ISSN 1211-4413

Macháček, Jaroslav (2007) JAROSLAV PEPRNÍK – OCTOGENARIAN. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 40-80. ISSN 0862-8432

Zápal, Jan (2007) Judging the Sustainability of Czech Public Finances. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 15-32. ISSN 1802-4696

Olivová-Nezbedová, Libuše (2007) Ke slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 125-143. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2007) Královka – vrchol mnoha jmen. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 108-114. ISSN 1211-4413

Giger, Miriam (2007) Michal Blicha – Richard Custer – Vladislav Grešlík: Príkra. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 206-208. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2007) Mlýny tereziánského katastru a jejich zaniklé názvy. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 72-79. ISSN 1211-4413

Kodýtek, Vilém (2007) Mluvená čeština v Praze a Brně: sonda do mluvených korpusů. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 23-38. ISSN 0037-7031

Faqir, M.; Shazia, A. (2007) Modelovanie maximálnych ročných prietokov v profiloch hatí a priehrad v Pakistane. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 43-53. ISSN 0042-790X

Turnovec, František (2007) New Measure of Voting Power. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 4-15. ISSN 1802-4696

Duběda, Tomáš (2007) NOËL NGUYEN – SOPHIE WAUQUIER-GRAVELINES – JACQUES DURAND, eds. PHONOLOGIE ET PHONÉTIQUE. FORME ET SUBSTANCE. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 53-57. ISSN 0862-8432

Dittmann, Robert (2007) Novozákonní toponymie třetí Hallské bible (1766) v souřadnicích české biblické tradice, zejména kralické. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 22-32. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 1-3. ISSN 0037-7031

Knappová, Miloslava (2007) Odešla PhDr. Eva Pokorná (2. 3. 1928 – 1. 8. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 234-238. ISSN 1211-4413

autorů, kolektiv (2007) Onomastické zprávy a poznámky. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 240-270. ISSN 1211-4413

Czaplicka-Jedlikowska, Maria (2007) Oronimy z pogranicza czesko-polskiego na przykładzie nazw górskich Kotliny Kamiennogórskiej. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 11-22. ISSN 1211-4413

Kavka, Josef (2007) Oronymická nedorozumění na českých mapách. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 203-206. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2007) Pavel Štěpán: Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 212-215. ISSN 1211-4413

Rožmberský, Petr (2007) Příspěvek ke vzniku a motivaci některých příjmí a příjmení. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 152-156. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel; Giger, Markus (2007) Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 44-54. ISSN 1211-4413

Geršl, Adam (2007) Political Economy of Public Deficit: Perspectives for Constitutional Reform. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 67-86. ISSN 1802-4696

Štěpán, Pavel (2007) Pomístní jména v Čechách utvořená sufixy -ina a -inka z propriálních základů. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 156-165. ISSN 1211-4413

Hamplová, Martina (2007) Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Hrabří, Hradců a Oříkova – příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 193-203. ISSN 1211-4413

Kuba, Ludvík (2007) Proces nominace dopravních prostředků provozovaných na území našeho státu. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 79-108. ISSN 1211-4413

Hoření, B.; Chára, Z. (2007) Rešení proudění v tenkých vrstvách s využitím nespojité Galerkinovy metody. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 23-42. ISSN 0042-790X

Gregor, Jan (2007) Recenze: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 71-76. ISSN 0037-7031

Štícha, František (2007) Recenze: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 66-70. ISSN 0037-7031

Černá, Alena M. (2007) Recenze: Bohemizmy v języku polskim: Słownik. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 75-78. ISSN 0037-7031

Müllerová, Olga (2007) Recenze: Changing Identities: Language Variation on Czech Television. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 53-60. ISSN 0037-7031

Mlčoch, Miloš (2007) Recenze: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 69-72. ISSN 0037-7031

Nekula, Marek (2007) Recenze: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 46-53. ISSN 0037-7031

Majerčáková, O. (2007) Review of the book "Water in the Czech Republic". Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). p. 70. ISSN 0042-790X

Szolgay, J. (2007) Review: "Historical and recent floods in the Czech republic by Rudolf Brazdil". Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 70-71. ISSN 0042-790X

Faltýnek, Dan (2007) Samoorganizace řeči? Několik poznámek k lingvistickému a biologickému strukturalismu. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 38-46. ISSN 0037-7031

Malenínská, Jitka (2007) Sophie Wauer: Brandenburgisches Namenbuch. Teil 12. Die Ortsnamen des Kreises Beeskow-Storkow. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 218-221. ISSN 1211-4413

Šlezingr, M. (2007) Stabilizace břehů nádrží za využití "armované zemní konstrukce”. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 64-69. ISSN 0042-790X

Spanilá, T.; Debolsky, V.K.; Kotljakov, A.V. (2007) Stanovení kritických a aktuálních rychlostí proudění ve vztahu k porušení břehů na vodních nádržích. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 54-63. ISSN 0042-790X

Petrlíková, Jarmila (2007) THE GERUND IN THE FUNCTION OF SENTENCE CONDENSER. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 17-30. ISSN 0862-8432

Janigová, Slávka (2007) THE SUBJECT OF -ING FORMS IN A LEGAL ENGLISH CORPUS. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 1-17. ISSN 0862-8432

Woodman, Paul (2007) The Toponymy of the Czech Lands as Reflected in Britain (A Study in Exonyms?). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 176-193. ISSN 1211-4413

Mrázková, Kamila (2007) Užívání trpných příčestí v současných veřejných dialogických projevech. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 3-23. ISSN 0037-7031

Anderš, Josef (2007) Ukrainian Studies scholars from Central and Eastern Europe meet in Olomouc. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 79-81. ISSN 0037-7031

Gusev, Y.; Novák, V. (2007) Voda v pôde - hlavný zdroj vody pre suchozemské systémy biosféry. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 3-15. ISSN 0042-790X

Bača, P.; Bačová Mitková, V. (2007) Využitie metódy (POT) prietokov nad zvolenou prahovou hodnotou pri analýze extrémnych sezónnych prietokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 16-22. ISSN 0042-790X

Kořenský, Jan (2007) Za Jánem Horeckým. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 78-79. ISSN 0037-7031

Heřmanová, Zdenka (2007) Za Ladislavem Zgustou (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 231-235. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2007) Zpráva o činnosti onomastické komise za léta 2002 – 2006. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 272-275. ISSN 1211-4413

February 2007

Koten, Jiří (2007) 3 x Jonathan Culler (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 101-105. ISSN 0009-0468

Richtrová, Nikola (2007) Další pokus o Topola (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 123-129. ISSN 0009-0468

Škarpová, Marie (2007) Jak vydávat českou raně novověkou kancionálovou píseň? Czech Literature, 55 (1). pp. 86-98. ISSN 0009-0468

Kolářová, Jana (2007) K žánru epithalamia v latinské humanistické poezii. Czech Literature, 55 (1). pp. 25-41. ISSN 0009-0468

Langerová, Marie (2007) Kdo je existencialista? Chalupecký nebo Černý? (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 116-123. ISSN 0009-0468

Sichálek, Jakub; Topor, Michal; Škarpová, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (1). pp. 129-144. ISSN 0009-0468

Tlustý, Jan (2007) O smyslu živém a novém (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 98-101. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2007) Polymetrie Polákovy Vznešenosti přírody. Czech Literature, 55 (1). pp. 41-79. ISSN 0009-0468

Škarpová, Marie (2007) Poslyšme a počtěme si; diskutujme (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 105-108. ISSN 0009-0468

Broučková, Veronika (2007) Reflexe vězení v díle Jana Zahradníčka a Františka Daniela Mertha. Czech Literature, 55 (1). pp. 79-85. ISSN 0009-0468

Černý, Marcel (2007) Slovensko-bulharské literární vztahy jako imaginární dialog (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 108-116. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2007) Vyvolávání z nebytí v Komedii Daniely Hodrové. Czech Literature, 55 (1). pp. 1-25. ISSN 0009-0468

2007

Kolosov, Maksim A.; Orlov, Valeriy D.; Vashchenko, Valeriy V.; Shishkina, Svetlana V.; Shishkin, Oleg V. (2007) 5-Cinnamoyl- and 5-(Ethoxycarbonyl)-6-styryl Derivatives of 4-Aryl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1219-1228. ISSN 0010-0765

Mezey, Paul G. (2007) A Fundamental Relation of Molecular Informatics on the Information-Carrying Properties of Density Functions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 153-163. ISSN 0010-0765

Witte, Peter T. (2007) A New Supported Rhodium Catalyst for Selective Hydrogenation of Nitriles to Primary Amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 468-474. ISSN 0010-0765

Turbiner, Alexander V.; Guevara, Nicolais L. (2007) A Note About the Ground State of the Hydrogen Molecule. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 164-170. ISSN 0010-0765

Hájíček, Josef (2007) A Review on Recent Developments in Syntheses of the post-Secodine Indole Alkaloids. Part II: Modified Alkaloid Types. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 821-898. ISSN 0010-0765

Mesa, Juan A.; Tacoronte, Juan E.; García, Ernesto; Leyva, Jorge (2007) An Easy Regio- and Stereoselective Synthesis of a Versatile Trisaccharide Precursor for Synthetic Carbohydrate Based Vaccines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 411-416. ISSN 0010-0765

Semioshkin, Andrey A.; Osipov, Sergey N.; Grebenyuk, Julia N.; Nizhnik, Evgueniya A.; Godovikov, Ivan A.; Shchetnikov, Grigory T.; Bregadze, Vladimir I. (2007) An Effective Approach to 1,2,3-Triazole-Containing 12-Vertex closo-Dodecaborates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1717-1724. ISSN 0010-0765

Politzer, Peter; Murray, Jane S.; Concha, Monica C.; Jin, Ping (2007) An Operational Definition of Relative Hardness. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 51-63. ISSN 0010-0765

Hannisdal, Atle; Mikkelsen, Øyvind; Schrøder, Knut H. (2007) Analysis of Nicotine in Antismoking Pharmaceutical Products by Differential Pulse Polarography and Voltammetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1207-1213. ISSN 0010-0765

Kvasnička, Vladimír; Pospíchal, Jiří (2007) Artificial Chemistry and Replicator Theory of Coevolution of Genes and Memes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 223-251. ISSN 0010-0765

Vrbková, Silvie; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2007) Bifunctional Acyclic Nucleoside Phosphonates: 2. Symmetrical 2-{[Bis(phosphono)methoxy]methyl}ethyl Derivatives of Purines and Pyrimidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 965-983. ISSN 0010-0765

Durand, Alain (2007) Bile Acids as Building Blocks of Amphiphilic Polymers. Applications and Comparison with Other Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1553-1578. ISSN 0010-0765

Lesnikowski, Zbigniew J. (2007) Boron Units as Pharmacophores - New Applications and Opportunities of Boron Cluster Chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1646-1658. ISSN 0010-0765

Rzayev, Zakir M. O.; Beşkardeş, Oktay (2007) Boron-Containing Functional Copolymers for Bioengineering Applications. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1591-1630. ISSN 0010-0765

Olshevskaya, Valentina A.; Savchenko, Arina N.; Gorshkov, Alexander Yu.; Luzgina, Valentina N.; Tatarskii, Victor V.; Kononova, Elena G.; Cheong, Chan Seong; Kalinin, Valery N.; Shtil, Alexander A. (2007) Boronated Conjugates of Protohemin IX with L-Amino Acids: Synthesis and Antitumor Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1707-1716. ISSN 0010-0765

Kasák, Peter; Brath, Henrich; Krascsenicsová-Poláková, Katarína; Kicková, Anna; Moldovan, Natalia; Putala, Martin (2007) Chiral Binaphthalenes Bearing Two Pyridine Ligands Attached Via Acetylene Spacers. Synthesis and Coordination Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1139-1157. ISSN 0010-0765

Förner, Wolfgang; Badawi, Hassan M. (2007) Comparison of the Conformational Stability for Several Vinylhalomethanes and Silanes with Experiment Using MP2 Perturbation Theory and DFT. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 15-50. ISSN 0010-0765

Fischer, Helmut; Rädler, Michael; Mosbacher, Alexander; Drexler, Matthias; Hübner, Eike; Weibert, Bernhard; Heck, Jürgen; Wittenburg, Christian; Steffens, Stefan (2007) Conjugated Polyunsaturated Oxacyclic Carbene Complexes: Synthesis, Structure, and Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 503-526. ISSN 0010-0765

Cozzi, Pier Giorgio; Gambarotta, Sandro; Monari, Magda; Zoli, Luca (2007) Convenient Preparation of Chiral Dipyrrolylmethanes Containing a Chiral Moiety. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1046-1056. ISSN 0010-0765

Schovanec, Martin; Horálek, Jiří; Podzimek, Štěpán; Šňupárek, Jaromír (2007) Copolymerization of 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl Methacrylate with Styrene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1244-1254. ISSN 0010-0765

Paldus, Josef; Li, Xiangzhu (2007) Correction for Triples in Reduced Multireference Coupled-Cluster Approaches. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 100-120. ISSN 0010-0765

Xie, Shaoai; Jia, Jinping; Chen, Hong-Jin (2007) Cyclic Voltammetry of Iodine at the Organic Liquid/Aqueous Solution Interface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 917-926. ISSN 0010-0765

Šimáček, Pavel; Maxa, Daniel; Šebor, Gustav (2007) Determination of High-Molecular-Weight n-Alkanes of Petroleum Origin by High-Temperature Gas Chromatography. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1295-1305. ISSN 0010-0765

Zamani, Hassan Ali; Ganjali, Mohammad Reza; Seifi, Nasim (2007) Dysprosium(III) Ion-Selective Electrochemical Sensor Based on 6-Hydrazino-1,5-diphenyl-6,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4(5H)-imine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1189-1206. ISSN 0010-0765

Carvalho, M. Fernanda N. N.; Ferreira, Ana S. D.; Ferreira da Silva, João L.; Veiros, Luís F. (2007) E/Z Isomerization of 3-Hydrazonocamphor Promoted by Coordination to Palladium or Platinum. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 649-665. ISSN 0010-0765

Hashemi, Payman; Hassanvand, Hatam; Naeimi, Hossain (2007) Efficient Preconcentration of Cu2+, Zn2+ and Fe3+ with an Agarose-Schiff Base Sorbent. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 908-916. ISSN 0010-0765

Lin, Xinhua; Li, Wei; Yao, Hong; Sun, Yuanyuan; Huang, Liying; Zheng, Yanjie (2007) Electrocatalytic Response and Determination of Noradrenaline in the Presence of L-Ascorbic and Uric Acids with Poly(Eriochrome Black T)-Modified Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1177-1188. ISSN 0010-0765

Komorsky-Lovrić, Šebojka; Lovrić, Milivoj (2007) Electrode Reaction of Adriamycin Interpreted as Two Consecutive Electron Transfers with Stabilization of the Intermediate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1398-1406. ISSN 0010-0765

Leites, Larissa A.; Kononova, Elena G.; Bukalov, Sergey S. (2007) Electronic Nature of B-H-B Bridges and Their Manifestation in Vibrational Spectra of 11-Vertex nido-Carbaboranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1659-1675. ISSN 0010-0765

Gentil, Sébastien; Pirio, Nadine; Meunier, Philippe; Gallou, Fabrice; Paquette, Leo A. (2007) Ethene/Norbornene Copolymerization with (Isodicyclopentadienyl)titanium Complex-MAO Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 697-702. ISSN 0010-0765

Mume, Eskender; Munslow, Ian J.; Källström, Klas; Andersson, Pher G. (2007) Exploring the Substrate Scope of the Ru(II)-Catalyzed Kharasch Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1005-1013. ISSN 0010-0765

Uhlár, Milan; Černušák, Ivan (2007) Gas-Phase Clustering of NO+ with H2S and H2O. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1122-1138. ISSN 0010-0765

Holka, Filip; Neogrády, Pavel; Urban, Miroslav; Paldus, Josef (2007) Hartree-Fock Stability and Broken Symmetry Solutions of O2- and S2- Anions in External Confinement. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 197-222. ISSN 0010-0765

Tomaščiková, Jana; Imrich, Ján; Danihel, Ivan; Böhm, Stanislav; Kristian, Pavol (2007) Heterocyclization of (Acridin-9-yl)thiosemicarbazides with Dimethyl Acetylenedicarboxylate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 347-362. ISSN 0010-0765

Šebesta, Radovan; Mečiarová, Mária; Poláčková, Viera; Veverková, Eva; Kmentová, Iveta; Gajdošíková, Eva; Cvengroš, Ján; Buffa, Radovan; Gajda, Vladimír (2007) Imidazolium-Tagged Ferrocene Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1057-1068. ISSN 0010-0765

Cintas, Pedro; Martina, Katia; Robaldo, Bruna; Garella, Davide; Boffa, Luisa; Cravotto, Giancarlo (2007) Improved Protocols for Microwave-Assisted Cu(I)-Catalyzed Huisgen 1,3-Dipolar Cycloadditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1014-1024. ISSN 0010-0765

Blake, Alexander J.; Giunta, Daniela; Shannon, Jonathan; Solinas, Maurizio; Walzer, Francesca; Woodward, Simon (2007) In Search of New Approaches to Asymmetric Conjugate Addition: Screening Studies on the Use of [Zn(bpy*)X(R)] Reagents and α,β-Unsaturated Amide Michael Acceptors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1107-1121. ISSN 0010-0765

Zhao, Guilong; Zhang, Yan; Wang, Jianwu (2007) Iodine/Toluenesulfonic Acid: A Novel Catalyst for Isopropylidenation in Carbohydrate Chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1214-1218. ISSN 0010-0765

Mincheva, Zoia; Bonnette, Fabien; Lavastre, Olivier (2007) Ionic Liquid Supports Stable Under Conditions of Peptide Couplings, Deprotections and Traceless Suzuki Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 417-434. ISSN 0010-0765

Pytela, Oldřich; Trlida, Bronislav (2007) Kinetics and Mechanism of Acid Catalysed Hydration of α-Methylstyrenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1025-1036. ISSN 0010-0765

Raška, Jiří; Skopal, František; Komers, Karel; Machek, Jaroslav (2007) Kinetics of Glycerol Biotransformation to Dihydroxyacetone by Immobilized Gluconobacter oxydans and Effect of Reaction Conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1269-1283. ISSN 0010-0765

Kobyłka, Michał J.; Jerzykiewicz, Lucjan B.; Patton, Jasson T.; Przybylak, Szymon; Utko, Józef; Sobota, Piotr (2007) Ligand Migration in the Reaction of Titanium Complexes with AlMe3. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 541-559. ISSN 0010-0765

Harmatha, Juraj; Buděšínský, Miloš; Vokáč, Karel; Pavlík, Milan; Grüner, Karel; Laudová, Věra (2007) Lignan Glucosides and Serotonin Phenylpropanoids from the Seeds of Leuzea carthamoides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 334-346. ISSN 0010-0765

Londesborough, Michael G. S.; Kilner, Colin A.; Kennedy, John D. (2007) Macropolyhedral Boron-Containing Cluster Chemistry. Intermolecular Coordination via Hydrogen-Metal Interaction. The Solvent-Free Synthesis and Dimeric Constitution of [Pd2B36H40(PMe2Ph)4]. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1639-1645. ISSN 0010-0765

Steele, Barry R.; Heropoulos, Georgios A.; Screttas, Constantinos G. (2007) Metal Chloride Reductions with Aromatic Radical Anions. The Magnesium Chloride Catalysed Cleavage of Tetrahydrofuran by Sodium Naphthalene Radical Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 589-598. ISSN 0010-0765

Havlík, Martin; Král, Vladimír; Dolensky, Bohumil (2007) Methodology for Easy Access to Large Sidewall Bis-Tröger's Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 392-402. ISSN 0010-0765

Skiera, Iwona; Paryzek, Zdzisław (2007) Methyl Steroids. Studies on the Synthesis of 4-Methyl- and 4,4-Dimethyl-25-hydroxycholestan-3-one Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1319-1330. ISSN 0010-0765

Lang, Heinrich; Packheiser, Rico (2007) Mixed Transition Metal Acetylides Connected by Carbon-Rich Bridging Units: On the Way to Heterohexametallic Organometallics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 435-452. ISSN 0010-0765

Velkov, Zhivko A.; Kolev, Mikhail K.; Tadjer, Alia V. (2007) Modeling and Statistical Analysis of DPPH Scavenging Activity of Phenolics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1461-1471. ISSN 0010-0765

Padělková, Zdeňka; Císařová, Ivana; Fejfarová, Karla; Holubová, Jana; Růžička, Aleš; Holeček, Jaroslav (2007) New Complexes of Molybdenum(II) and Tungsten(II) with a C,N-Chelated Stannylene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 629-636. ISSN 0010-0765

Dede, Bülent; Karipcin, Fatma; Cengiz, Mustafa (2007) Novel Schiff Bases with Oxime Groups and Their Homo- and Heteronuclear Copper(II) Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1383-1397. ISSN 0010-0765

Sormova, Hanka; Linguerri, Roberto; Rosmus, Pavel; Fabian, Jürgen; Komiha, Najia (2007) On the Electronic States of S4+ and S4- Isomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 83-99. ISSN 0010-0765

Kimble, Michele L.; Castleman, Albert W.; Reveles, Jose U.; Khanna, Shiv N. (2007) On the Magic Character of Al6Au-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 185-196. ISSN 0010-0765

Voznicová, Radka; Alberti, Milan; Taraba, Jan; Dastych, Dalibor; Kubáček, Pavel; Příhoda, Jiří (2007) On the Reaction of Hexachlorocyclotriphosphazene with Heptamethyldisilazane. Crystal Structure of P3N3Cl5{N(CH3)[Si(CH3)3]}. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1407-1419. ISSN 0010-0765

Ilčin, Michal; Lukeš, Vladimír; Laurinc, Viliam; Biskupič, Stanislav (2007) On the Viscosity and Physical Origin of Stability of Weakly Bound Complexes CdZn, HgZn and HgCd. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 363-378. ISSN 0010-0765

Vajda, Stefan; Wiederrecht, Gary P.; Bouhelier, Alexandre; Tikhonov, George Y.; Tomczyk, Nancy; Lee, Byeongdu; Seifert, Sönke; Winans, Randall E. (2007) Optical Properties of Gold Nanoparticles Produced by the Assembly of Size-Selected Clusters: Covering the Full Visible Wavelength Range in the Smallest Particle Size Regime. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 121-128. ISSN 0010-0765

Csihony, Szilárd; Mika, László T.; Vlád, Gábor; Barta, Katalin; Mehnert, Christian P.; Horváth, István T. (2007) Oxidative Carbonylation of Methanol to Dimethyl Carbonate by Chlorine-Free Homogeneous and Immobilized 2,2'-Bipyrimidine Modified Copper Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1094-1106. ISSN 0010-0765

Averin, Alexei D.; Ulanovskaya, Olesya A.; Pleshkova, Nataliya A.; Borisenko, Anatolii A.; Beletskaya, Irina P. (2007) Pd-Catalyzed Amination of 2,6-Dihalopyridines with Polyamines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 785-819. ISSN 0010-0765

Šnajdr, Ivan; Pavlík, Jan; Schiller, Radan; Kuneš, Jiří; Pour, Milan (2007) Pentenolide Analogues of Antifungal Butenolides: Strategies Towards 3,6-Disubstituted Pyranones and Unexpected Loss of Biological Effect. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1472-1498. ISSN 0010-0765

Zhou, Lin; Tan, Xin; Zhao, Lin; Sun, Ming (2007) Photocatalytic Degradation of NOx Over Platinum and Nitrogen Codoped Titanium Dioxide Under Visible Light Irradiation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 379-391. ISSN 0010-0765

Stanzel, Jörg; Aziz, Emad F.; Neeb, Matthias; Eberhardt, Wolfgang (2007) Photoelectron Spectroscopy on Small Anionic Copper-Carbonyl Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 1-14. ISSN 0010-0765

Duin, Marcel A.; Ernsting, Jan M.; Elsevier, Cornelis J. (2007) Platinum(II) Complexes with Bidentate NN and Tridentate NNO Ligands for C-H Bond Activation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 764-784. ISSN 0010-0765

Ignjatović, Ljubiša M.; Barek, Jiří; Zima, Jiří; Marković, Dragan A. (2007) Polarographic Behavior and Determination of 1,1-Dimethyl-3-phenyltriazene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1229-1243. ISSN 0010-0765

Bould, Jonathan; Teat, Simon J.; Kennedy, John D. (2007) Polyhedral Dipalladaborane Chemistry. The Molecular Structure and Cluster Electron Count of [7,8-(PPh3)2-7,8-(μ-PPh2)-9,11-(OEt)2-nido-7,8-Pd2B9H8]. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1631-1638. ISSN 0010-0765

Horáček, Michal; Pinkas, Jiří; Kubišta, Jiří; Císařová, Ivana; Gyepes, Róbert; Štěpnička, Petr (2007) Preparation and Crystal Structures of Low-Valent Zirconocene Complexes Containing Tetramethyl(phenyl)cyclopentadienyl Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 679-696. ISSN 0010-0765

Uyanik, Cavit; Yildirim, Kudret; Malay, Aslihan; Hanson, James R.; Hitchcock, Peter B. (2007) Preparation of Androstanes Related to Aphidicolin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1545-1552. ISSN 0010-0765

Justus, Eugen; Izteleuova, Dana T.; Kasantsev, Alexander V.; Axartov, Mendel M.; Lork, Enno; Gabel, Detlef (2007) Preparation of Carboranyl and Dodecaborate Derivatives of Coumarin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1740-1754. ISSN 0010-0765

Vázquez, María José; Alonso, José Luis; Domínguez, Herminia; Parajó, Juan Carlos (2007) Production and Refining of Soluble Products from Eucalyptus globulus Glucuronoxylan. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 307-320. ISSN 0010-0765

Momić, Tatjana; Savić, Jasmina; Černigoj, Urh; Trebše, Polonca; Vasić, Vesna (2007) Protolytic Equilibria and Photodegradation of Quercetin in Aqueous Solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1447-1460. ISSN 0010-0765

Makowska, Maria; Zakrzewski, Janusz; Rybarczyk-Pirek, Agnieszka (2007) Protonation of the Sulfonamido Ligands in Their Fe(CO)2Cp Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 569-578. ISSN 0010-0765

Krečmerová, Marcela; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2007) Pyrimidine Acyclic Nucleotide Analogues with Aromatic Substituents in C-5 Position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 927-951. ISSN 0010-0765

Spiegelman, Fernand; Calvo, Florent (2007) Quantum Effects on the Caloric Curves of Lithium Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 278-295. ISSN 0010-0765

Jirkovský, Jakub; Macounová, Kateřina; Dietz, Hartmut; Plieth, Waldfried; Krtil, Petr; Záliš, Stanislav (2007) Raman Spectroscopy of Nanocrystalline Li-Ti-O Spinels and Comparative DFT Calculations on TiyOz and LixTiyOz Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 171-184. ISSN 0010-0765

Dastychová, Lenka; Příhoda, Jiří; Taraba, Jan (2007) Reaction of Thiophosphoryl Trichloride with N,N'-Diphenylthiourea. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 297-306. ISSN 0010-0765

Costa, Maria Teresa A. R. S. da; Guedes da Silva, Maria Fátima C.; Fraústo Da Silva, João J. R.; Pombeiro, Armando J. L. (2007) Reactions of Bis(phenyldiazenido)rhenium Complex [ReBr2(NNPh)2(PPh3)2]Br with Carbon Monoxide and Alk-1-ynes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 599-608. ISSN 0010-0765

Arndt, Perdita; Burlakov, Vladimir V.; Jäger-Fiedler, Ulrike; Klahn, Marcus; Spannenberg, Anke; Baumann, Wolfgang; Rosenthal, Uwe (2007) Reactions of Titanocene- and Zirconocene-Bis(trimethylsilyl)acetylene Complexes with Selected Heterocyclic and Aromatic NH and OH Acid Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 475-491. ISSN 0010-0765

Tobrman, Tomáš; Dvořák, Dalimil (2007) Reductive Dimerization of 2- and 6-Iodopurines: Side Reaction in Pd-Catalyzed Cross-Coupling of Iodopurines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1365-1374. ISSN 0010-0765

Kostura, Bruno; Kovanda, František; Valášková, Marta; Leško, Juraj (2007) Rehydration of Calcined Mg-Al Hydrotalcite in Acidified Chloride-Containing Aqueous Solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1284-1294. ISSN 0010-0765

Costa, Paulo J.; Calhorda, Maria José; Pregosin, Paul S. (2007) Remote Metal-Arene π Bonding in Organometallic Complexes: a DFT Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 703-714. ISSN 0010-0765

Böhm, Stanislav; Exner, Otto (2007) Revision of the Dual-Substituent-Parameter Treatment; Reaction Series with a Donor Reaction Centre. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1158-1176. ISSN 0010-0765

Sedláková, Zuzana; Malijevská, Ivona; Bureš, Michal (2007) Solid-Liquid Equilibrium in the System Propanoic Acid-Formamide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 899-907. ISSN 0010-0765

Lamač, Martin; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr (2007) Stereoselective Methylation of 1-(Diphenylphosphanyl)-2-[(methoxycarbonyl)methyl]ferrocene. The Crystal Structures of the Methylated Ester and Its Palladium(II) Complex with an Auxiliary 2-[(Dimethylamino)methyl]phenyl Ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 985-995. ISSN 0010-0765

Sivaev, Igor B.; Bragin, Vikentii I.; Prikaznov, Alexander V.; Petrovskii, Pavel V.; Bregadze, Vladimir I.; Filippov, Oleg A.; Teplinskaya, Tatyana A.; Titov, Alexei A.; Shubina, Elena S. (2007) Study of Proton-Deuterium Exchange in Ten-Vertex Boron Hydrides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1725-1739. ISSN 0010-0765

Garskaite, Edita; Dubnikova, Natalija; Katelnikovas, Arturas; Pinkas, Jiří; Kareiva, Aivaras (2007) Syntheses and Characterisation of Gd3Al5O12 and La3Al5O12 Garnets. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 321-333. ISSN 0010-0765

Fandos, Rosa; Otero, Antonio; Rodríguez, Ana; Terreros, Pilar (2007) Syntheses of New Titanium(IV) and Rhodium(I) Guanidinido Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 579-588. ISSN 0010-0765

Sakač, Marija N.; Penov Gaši, Katarina M.; Djurendić, Evgenija A.; Andrić, Silvana; Miljković, Dušan A. (2007) Synthesis and Biological Evaluation of 17-[4-(2-Aminoethoxy)phenyl]-16,17-secoestra-1,3,5(10)-triene Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 403-410. ISSN 0010-0765

Benito-Garagorri, David; Mereiter, Kurt; Kirchner, Karl (2007) Synthesis and Characterization of Ni(II) and Pd(II) Complexes Bearing Achiral and Chiral Bidentate Aminophosphine Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 527-540. ISSN 0010-0765

Yang, Ming; Yang, Xiao (2007) Synthesis and Characterization of Spherical Hollow Assembly Composed of Cu Nanoparticles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1375-1382. ISSN 0010-0765

Machara, Aleš; Pojarová, Michaela; Svoboda, Jiří (2007) Synthesis and Cycloaddition Reaction of 3-Vinylthieno[3,2-b][1]benzothiophene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 952-964. ISSN 0010-0765

Salisbury, Brian A.; Young, John F.; Yap, Glenn P. A.; Theopold, Klaus H. (2007) Synthesis and Reactivity of Pyrrolide-Diimine Complexes of Chromium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 637-648. ISSN 0010-0765

Sigmundová, Ivica; Zahradník, Pavol; Loos, Dušan (2007) Synthesis and Study of Novel Benzothiazole Derivatives with Potential Nonlinear Optical Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1069-1093. ISSN 0010-0765

Prikaznov, Alexander V.; Bragin, Vikentii I.; Davydova, Margarita N.; Sivaev, Igor B.; Bregadze, Vladimir I. (2007) Synthesis of Alkoxy Derivatives of Decahydro-closo-decaborate Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1689-1696. ISSN 0010-0765

Polo-Cerón, Dorian; Gómez-Ruiz, Santiago; Prashar, Sanjiv; Fajardo, Mariano; Antiñolo, Antonio; Otero, Antonio (2007) Synthesis of Bulky Zirconocene Dichloride Compounds and Their Applications in Olefin Polymerization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 747-763. ISSN 0010-0765

Pinar, Ana Belén; García, Raquel; Pérez-Pariente, Joaquín (2007) Synthesis of Ferrierite from Gels Containing a Mixture of Two Templates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 666-678. ISSN 0010-0765

Stogniy, Marina Yu.; Abramova, Ekaterina N.; Lobanova, Irina A.; Sivaev, Igor B.; Bragin, Vikentii I.; Petrovskii, Pavel V.; Tsupreva, Viktoria N.; Sorokina, Olga V.; Bregadze, Vladimir I. (2007) Synthesis of Functional Derivatives of 7,8-Dicarba-nido-undecaborate Anion by Ring-Opening of Its Cyclic Oxonium Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1676-1688. ISSN 0010-0765

Krausová, Zuzana; Sehnal, Petr; Teplý, Filip; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Šaman, David; Cvačka, Josef; Fiedler, Pavel (2007) Synthesis of Methoxy Substituted Centrally Chiral Triynes as Precursors of Functionalised Nonracemic Helicene-Like Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1499-1522. ISSN 0010-0765

Levit, Galina L.; Krasnov, Victor P.; Gruzdev, Dmitriy A.; Demin, Alexander M.; Bazhov, Iliya V.; Sadretdinova, Liliya Sh.; Olshevskaya, Valentina A.; Kalinin, Valery N.; Cheong, Chan Seong; Chupakhin, Oleg N.; Charushin, Valery N. (2007) Synthesis of N-[(3-Amino-1,2-dicarba-closo-dodecaboran-1-yl)acetyl] Derivatives of α-Amino Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1697-1706. ISSN 0010-0765

Dejmek, Milan; Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2007) Synthesis of Novel Carbocyclic Nucleoside Analogues Derived from 2-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1523-1544. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2007) Synthesis of Novel Carbocyclic Nucleosides and Pro-Tides Derived from 4-Oxatricyclo[4.2.1.03,7]nonane-9-methanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1331-1349. ISSN 0010-0765

Kosiova, Ivana; Kois, Pavol (2007) Synthesis of Novel Coumarin-Based Fluorescent Probes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 996-1004. ISSN 0010-0765

Slobodník, Marek; Hronec, Milan; Cvengrošová, Zuzana; Bejblová, Martina; Čejka, Jiří (2007) Synthesis of Pyridines Over Zeolites in Gas Phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 618-628. ISSN 0010-0765

Štěpnička, Petr; Schulz, Jiří; Císařová, Ivana; Fejfarová, Karla (2007) Synthesis, Characterization and Catalytic Utilization of a Ferrocene Diamidodiphosphane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 453-467. ISSN 0010-0765

Kaluđerović, Goran N.; Schmidt, Harry; Wagner, Christoph; Merzweiler, Kurt; Steinborn, Dirk (2007) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Palladium(II) Complexes Containing EDTA Tetraalkyl Ester Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 560-568. ISSN 0010-0765

Thakkar, Rakesh P.; Chudasama, Uma V. (2007) Synthesis, Characterization and Thermodynamics of Exchange Using Zirconium Titanium Phosphate Cation Exchanger. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1306-1318. ISSN 0010-0765

Kósa, Csaba; Mosnáček, Jaroslav; Bílešová, Adela; Kasák, Peter; Kronek, Juraj; Danko, Martin; Kollár, Jozef (2007) Synthesis, Oxidation and Photophysical Properties of Novel Derivatives of Acyclic Aromatic Amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1255-1268. ISSN 0010-0765

Martin, Arputharaj E.; Rajendra Prasad, Karnam J. (2007) Synthetic Utility of 1-Hydroxycarbazole-2-carbaldehydes - Syntheses of Furo-, Oxazino- and Pyranocarbazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1579-1590. ISSN 0010-0765

Černušák, Ivan; Čukovičová, Martina; Asiama, Alexandra A.; Gregurick, Susan K.; Hoover, Paul A.; Tsay, Sarah C.; Liebman, Joel F. (2007) The Absolute Entropies of Alkali Metal Borides. Simple Patterns and High-Level Calculations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 269-277. ISSN 0010-0765

Stiborová, Marie; Dračínská, Helena; Aimová, Dagmar; Hodek, Petr; Hudeček, Jiří; Ryšlavá, Helena; Schmeiser, Heinz H.; Frei, Eva (2007) The Anticancer Drug Ellipticine is an Inducer of Rat NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1350-1364. ISSN 0010-0765

Bejblová, Martina; Vlk, Josef; Procházková, Dana; Šiklová, Helena; Čejka, Jiří (2007) The Effect of Type of Acid Sites in Molecular Sieves on Activity and Selectivity in Acylation Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 728-746. ISSN 0010-0765

Ryšlavá, Helena; Doubnerová, Veronika; Muller, Karel; Baťková, Petra; Schnablová, Renáta; Liberda, Jiří; Synková, Helena; Čeřovská, Noemi (2007) The Enzyme Kinetics of the NADP-Malic Enzyme from Tobacco Leaves. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1420-1434. ISSN 0010-0765

Poethig, Alexander; Strassner, Thomas (2007) The Mechanism of the Permanganate-Promoted Oxidative Cyclization of 1,5-Dienes - a DFT Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 715-727. ISSN 0010-0765

Turney, Justin M.; Schaefer, Henry F. (2007) The Nearly Degenerate Triplet Electronic Ground State Isomers of Lithium Nitroxide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 129-152. ISSN 0010-0765

Kellö, Vladimir; Sadlej, Andrzej J. (2007) The Nuclear Quadrupole Moment of 14N from Accurate Electric Field Gradient Calculations and Microwave Spectra of NP Molecule. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 64-82. ISSN 0010-0765

McWeeny, Roy (2007) The Quantum Mechanics of Cohesion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 252-268. ISSN 0010-0765

Janovec, Ladislav; Böhm, Stanislav; Danihel, Ivan; Imrich, Ján; Kristian, Pavol; Klika, Karel D. (2007) Theoretical Confirmation of the Reaction Mechanism Leading to Regioselective Formation of Thiazolidin-4-one from Bromoacetic Acid Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1435-1445. ISSN 0010-0765

Kozioł, Andrzej; Pasynkiewicz, Stanisław; Pietrzykowski, Antoni; Jerzykiewicz, Lucjan B. (2007) trans-Bis[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-ylidene]dichloronickel(II): Synthesis and Structure. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 609-617. ISSN 0010-0765

Fekete, Marianna; Joó, Ferenc (2007) Transfer Hydrogenation of Carbonyl Compounds and Alkenes Catalyzed by Ruthenium(II)-N-Heterocycle Carbene Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1037-1045. ISSN 0010-0765

Kunz, Peter C.; Kläui, Wolfgang (2007) Zinc and Cobalt(II) Complexes of Tripodal Nitrogen Ligands of the Tris[2-substituted Imidazol-4(5)-yl]phosphane Type. Biomimetic Hydrolysis of an Activated Ester. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 492-502. ISSN 0010-0765

2007

Bázlik, Miroslav (2007) ART FOR ART'S SAKE? OR PECULIARITIES OF COORDINATION IN LEGAL ENGLISH. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 90-101. ISSN 0862-8432

Heczková, Libuše (2007) "Lumírovci k večeři". Czech Literature, 55 (6). pp. 772-790. ISSN 0009-0468

Jonášová, Milada; Kapsa, Václav; Maňourová, Lucie (2007) 12th Biennial International Conference on Baroque Music, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Varšava 26.–30. července 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 91-93. ISSN 0018-7003

Gabrielová, Jarmila; Vlhová-Wörner, Hana; Wörner, Felix (2007) 18. kongres IMS, Zürich, 10.–15. července 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 373-376. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2007) 27. Musikinstrumentenbau-Symposium – Geschichte, Bauweise und Spieltechnik der Querflöte, Stiftung Kloster Michaelstein 6.–8. října 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 96-97. ISSN 0018-7003

Koten, Jiří (2007) 3 x Jonathan Culler (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 101-105. ISSN 0009-0468

Kolosov, Maksim A.; Orlov, Valeriy D.; Vashchenko, Valeriy V.; Shishkina, Svetlana V.; Shishkin, Oleg V. (2007) 5-Cinnamoyl- and 5-(Ethoxycarbonyl)-6-styryl Derivatives of 4-Aryl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1219-1228. ISSN 0010-0765

Hedbávný, Petr; Schneider, Ondřej; Zápal, Jan (2007) A Fiscal Rule That Has Teeth: A Suggestion for a ‘Fiscal Sustainability Council’ Underpinned By the Financial Market. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 32-54. ISSN 1802-4696

Mezey, Paul G. (2007) A Fundamental Relation of Molecular Informatics on the Information-Carrying Properties of Density Functions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 153-163. ISSN 0010-0765

Witte, Peter T. (2007) A New Supported Rhodium Catalyst for Selective Hydrogenation of Nitriles to Primary Amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 468-474. ISSN 0010-0765

Turbiner, Alexander V.; Guevara, Nicolais L. (2007) A Note About the Ground State of the Hydrogen Molecule. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 164-170. ISSN 0010-0765

Van Langendonck, Willy (2007) A Pragmatic-Semantic-Syntactic Analysis of Names. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 165-176. ISSN 1211-4413

Hájíček, Josef (2007) A Review on Recent Developments in Syntheses of the post-Secodine Indole Alkaloids. Part II: Modified Alkaloid Types. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 821-898. ISSN 0010-0765

Snoj, Jurij (2007) Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus. Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus. Zwei mittelalterliche Choraltraktate aus der Klosterbibliothek in Hohenfurt (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae, Series B/III). Edidit Martin Horyna. KLP – Koniasch Latin Press, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 44 (2). pp. 183-185. ISSN 0018-7003

Nabergoj, Radoslav; Tondl, Aleš; Ecker, Horst (2007) Additional Contribution to the Problem of Self-Excited Systems Having Several Unstable Vibration Modes. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 117-128. ISSN 1802-1484

Vachková, Marie (2007) ADJEKTIVE AUF -BAR IN KONTRASTIVER UND KORPUSLINGUISTISCHER SICHT. EINE METALEXIKOGRAPHISCHE BETRACHTUNG. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 57-75. ISSN 0862-8432

Šimek, Jiří; Kozánek, Jan; Šafr, Milan (2007) Aerodynamic Support of a Big Industrial Turboblower Rotor. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 105-116. ISSN 1802-1484

Novák, V. (2007) Again an anniversary of Prof. Ing. Miroslav Kutilek, DrSc. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). p. 286. ISSN 0042-790X

Malenínská, Jitka (2007) Albrecht Greule – Wolfgang Janka – Michael Prinz (Hrsg.): Gewässernamen in Bayern und Österreich. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Meriem, Benziane; Liazid, Abdelkrim.; Bousaid, Benyebka.; Bonneau, Olivier. (2007) An Attempt to Modelling the Crude Oils Flow in a Pipe with the MPTT Models. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 233-248. ISSN 1802-1484

Mesa, Juan A.; Tacoronte, Juan E.; García, Ernesto; Leyva, Jorge (2007) An Easy Regio- and Stereoselective Synthesis of a Versatile Trisaccharide Precursor for Synthetic Carbohydrate Based Vaccines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 411-416. ISSN 0010-0765

Semioshkin, Andrey A.; Osipov, Sergey N.; Grebenyuk, Julia N.; Nizhnik, Evgueniya A.; Godovikov, Ivan A.; Shchetnikov, Grigory T.; Bregadze, Vladimir I. (2007) An Effective Approach to 1,2,3-Triazole-Containing 12-Vertex closo-Dodecaborates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1717-1724. ISSN 0010-0765

Politzer, Peter; Murray, Jane S.; Concha, Monica C.; Jin, Ping (2007) An Operational Definition of Relative Hardness. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 51-63. ISSN 0010-0765

Hannisdal, Atle; Mikkelsen, Øyvind; Schrøder, Knut H. (2007) Analysis of Nicotine in Antismoking Pharmaceutical Products by Differential Pulse Polarography and Voltammetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1207-1213. ISSN 0010-0765

Sehnal, Jiří (2007) Andreas Nemetz: Allgemeine Musikschule für MilitärMusik. Wien [1844], hrsg. und kommentiert von Friedrich Anzenberger (IGEB Reprints und Manuskripte, Materialien zur Blasmusikforschung, hrsg. von Bernhard Habla, Bd. 2), J. Kliment, Wien 2004 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 355-356. ISSN 0018-7003

Maňas, Vladimír (2007) Anna Mańko-Matysiak: Schlesische Gesangbücher 1525–1741. Eine hymnologische Quellenstudie, 2. vydání, Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 84-87. ISSN 0018-7003

Kibicová, Tereza (2007) Antonín Dvořák nejbližšímu příteli II. Dosud nepublikovaná korespondence Antonína Dvořáka adresovaná Aloisi Göblovi. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 391-402. ISSN 0018-7003

Kolátorová, Petra (2007) Antonín Dvořák: Dumka a Furiant op. 12/1, 2. Studie k ediční problematice Dvořákových klavírních děl. Hudební věda, 44 (1). pp. 61-74. ISSN 0018-7003

Jonášová, Milada (2007) Antonio Vivaldi. Passato e futuro, Fondazione Giorgio Cini, Benátky 13.–16. června 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 371-373. ISSN 0018-7003

Pastyřík, Svatopluk (2007) Antroponyma v předbělohorských berních rejstřících z Hradeckého kraje. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 143-152. ISSN 1211-4413

Al Kaisy, A.M.A.; Esmaeel, Ramadan A.; Nassar, Mohamed M. (2007) Application of the Differential Quadrature Method to the Longitudinal Vibration of Non-Uniform Rods. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 303-310. ISSN 1802-1484

Mahmoud, A.A.; Esmaeel, Ramadan A; Nassar, Mohamed M. (2007) Application of the Generalized Differential Quadrature Method to the Free Vibrations of Delaminated Beam Plates. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 431-441. ISSN 1802-1484

Hájek, Jonáš (2007) Archa, jež se nepotopila. Mše k svátku Nanebevzetí Panny Marie z rkp. B roudnického proboštství. Hudební věda, 44 (2). pp. 127-152. ISSN 0018-7003

Vávra, Martin (2007) Archivace sociologických dat. Data a výzkum - SDA Info, 1 (1). pp. 7-18. ISSN 1802-8152

Newerkla, Stefan Michael (2007) Areály jazykového kontaktu ve střední Evropě a německo-český mikroareál ve východním Rakousku. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 271-287. ISSN 0037-7031

Kvasnička, Vladimír; Pospíchal, Jiří (2007) Artificial Chemistry and Replicator Theory of Coevolution of Genes and Memes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 223-251. ISSN 0010-0765

Čajka, Martin; Janda, Karel (2007) Česká úvěrová podpora zemědělství: analýza prvních deseti let. AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 135-155. ISSN 1802-4696

Potůček, Martin (2007) Česká veřejná politika jako vědní disciplína a jako předmět zkoumání. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 93-118. ISSN 1210-0250

Rychetník, Luděk (2007) Čtyři mechanizmy příjmové diferenciace. AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 155-180. ISSN 1802-4696

Czigány, Sz.; Gyenizse, P.; Lovász, G. (2007) Účinok tektoniky mladších štvrtohôr na pokles riečneho koryta medzi Rajkou a Budapešťou v Maďarsku. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 135-139. ISSN 0042-790X

Domański, Jósef (2007) Średniowieczne nazwy rzeczne koło Broumova i Police nad Metują. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 32-44. ISSN 1211-4413

A., Šoltész (2007) Šútor, Gomboš, Mati, Tall, Ivančo, Water in the aeration zone of soils in the East-Slovakian Lowland. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). p. 209. ISSN 0042-790X

Steiner, Peter (2007) Žánr a ideologie Rudoarmějců Vladimíra Holana. Czech Literature, 55 (3). pp. 343-365. ISSN 0009-0468

Ambrosová, Veronika (2007) Bachtin, pražský strukturalismus a česká avantgarda - postmoderna avant la lettre? (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 878-883. ISSN 0009-0468

Hrbata, Zdeněk (2007) Barthesovy formy dějin. Czech Literature, 55 (6). pp. 810-815. ISSN 0009-0468

Ševčík, Miloš (2007) Bergsonismus Cazamianova pojetí humoru. Estetika, 44 (1-4). pp. 57-84. ISSN 0014 –1291

Vrbková, Silvie; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2007) Bifunctional Acyclic Nucleoside Phosphonates: 2. Symmetrical 2-{[Bis(phosphono)methoxy]methyl}ethyl Derivatives of Purines and Pyrimidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 965-983. ISSN 0010-0765

Durand, Alain (2007) Bile Acids as Building Blocks of Amphiphilic Polymers. Applications and Comparison with Other Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1553-1578. ISSN 0010-0765

Banse, Gerhard; Bartíková, Monika (2007) Bio- und Medizinethik in Ländern Mittel- und Osteuropas. Eine Hinführung. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (1). pp. 5-19. ISSN 1210-0250

Jakubcová, Alena (2007) Bohemikální aspekty života a díla W. A. Mozarta po patnácti letech, Praha 27.–28. října 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 97-99. ISSN 0018-7003

Nejedlý, Petr; Harvalík, Milan (2007) Bohemistické dílo Karla Olivy – u příležitosti nedožitých osmdesátin. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 221-232. ISSN 1211-4413

Vykypěl, Bohumil (2007) BOHUMIL VYKYPĚL: ZU DEN PRAGER SPRACHTYPEN. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 46-54. ISSN 0862-8432

Šabršula, Jan (2007) BOHUMIL ZAVADIL: VÝVOJ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA [L'ÉVOLUTION DE LA LANGUE ESPAGNOLE]. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 43-46. ISSN 0862-8432

Sherman, Tamah (2007) Book review: Second Language Conversations. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 60-67. ISSN 0037-7031

Lesnikowski, Zbigniew J. (2007) Boron Units as Pharmacophores - New Applications and Opportunities of Boron Cluster Chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1646-1658. ISSN 0010-0765

Rzayev, Zakir M. O.; Beşkardeş, Oktay (2007) Boron-Containing Functional Copolymers for Bioengineering Applications. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1591-1630. ISSN 0010-0765

Olshevskaya, Valentina A.; Savchenko, Arina N.; Gorshkov, Alexander Yu.; Luzgina, Valentina N.; Tatarskii, Victor V.; Kononova, Elena G.; Cheong, Chan Seong; Kalinin, Valery N.; Shtil, Alexander A. (2007) Boronated Conjugates of Protohemin IX with L-Amino Acids: Synthesis and Antitumor Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1707-1716. ISSN 0010-0765

Turčan, J. (2007) Calculation of the permissible part of overflowed stormwaters. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 108-110. ISSN 0042-790X

Gregor, Martin; Tuchyňa, Peter (2007) Centralization Trade-off with Non-uniform Taxation. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 223-254. ISSN 1802-4696

Jakus-Borkowa, Ewa (2007) Charakterystyka polskich chrematonimów kosmicznych. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 54-72. ISSN 1211-4413

Kasák, Peter; Brath, Henrich; Krascsenicsová-Poláková, Katarína; Kicková, Anna; Moldovan, Natalia; Putala, Martin (2007) Chiral Binaphthalenes Bearing Two Pyridine Ligands Attached Via Acetylene Spacers. Synthesis and Coordination Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1139-1157. ISSN 0010-0765

Čížek, Tomáš (2007) Co všechno znamená NESSTAR? Data a výzkum - SDA Info, 1 (1). pp. 19-33. ISSN 1802-8152

Šubrt, Jiří (2007) Coleman versus Collins: Dva odlišné přístupy k teorii jednání v americké sociologii. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 61-76. ISSN 1210-0250

Förner, Wolfgang; Badawi, Hassan M. (2007) Comparison of the Conformational Stability for Several Vinylhalomethanes and Silanes with Experiment Using MP2 Perturbation Theory and DFT. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 15-50. ISSN 0010-0765

Kostrbová, Lucie (2007) Confiteor - konec romantismu. Czech Literature, 55 (5). pp. 629-650. ISSN 0009-0468

Fischer, Helmut; Rädler, Michael; Mosbacher, Alexander; Drexler, Matthias; Hübner, Eike; Weibert, Bernhard; Heck, Jürgen; Wittenburg, Christian; Steffens, Stefan (2007) Conjugated Polyunsaturated Oxacyclic Carbene Complexes: Synthesis, Structure, and Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 503-526. ISSN 0010-0765

Partov, Doncho; Kantchev, Vesselin (2007) Contribution to the Methods of Analysis of Composite Steel-Concrete Beams, Regarding Rheology. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 327-343. ISSN 1802-1484

Cozzi, Pier Giorgio; Gambarotta, Sandro; Monari, Magda; Zoli, Luca (2007) Convenient Preparation of Chiral Dipyrrolylmethanes Containing a Chiral Moiety. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1046-1056. ISSN 0010-0765

Schovanec, Martin; Horálek, Jiří; Podzimek, Štěpán; Šňupárek, Jaromír (2007) Copolymerization of 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl]ethyl Methacrylate with Styrene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1244-1254. ISSN 0010-0765

Paldus, Josef; Li, Xiangzhu (2007) Correction for Triples in Reduced Multireference Coupled-Cluster Approaches. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 100-120. ISSN 0010-0765

Knésl, Zdeněk; Klusák, Jan; Náhlík, Luboš (2007) Crack Initiation Criteria for Singular Stress Concentrations, Part I: A Universal Assessment of Singular Stress Concentrations. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 399-408. ISSN 1802-1484

Klusák, Jan; Knésl, Zdeněk; Náhlík, Luboš (2007) Crack Initiation Criteria for Singular Stress Concentrations, Part II: Stability of Sharp and Bi-Material Notches. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 409-422. ISSN 1802-1484

Jakubík, Petr (2007) Credit Risk and the Finnish Economy. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 255-287. ISSN 1802-4696

Derviz, Alexis (2007) Cross-Border Risk Transmission By a Multinational Bank. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 87-112. ISSN 1802-4696

Xie, Shaoai; Jia, Jinping; Chen, Hong-Jin (2007) Cyclic Voltammetry of Iodine at the Organic Liquid/Aqueous Solution Interface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 917-926. ISSN 0010-0765

Richtrová, Nikola (2007) Další pokus o Topola (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 123-129. ISSN 0009-0468

Petrášková, Zuzana (2007) Darina Múdra: Anton Zimmermann (1741–1781) und die europäische musikalische Klassik (Schriftenreihe der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 3), Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 366-368. ISSN 0018-7003

Jedličková, Alice (2007) Dějiny teorie vyprávění: psaní a narativní strategie. Czech Literature, 55 (3). pp. 365-389. ISSN 0009-0468

Hamplová, Dana (2007) Děti bez manželství nebo bez otců? Data a výzkum - SDA Info, 1 (2). pp. 141-154. ISSN 1802-8152

Hausenblas, Ondřej (2007) Děti nás učí číst (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 901-906. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2007) Dílo předčasně uzavřené (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 405-409. ISSN 0009-0468

Kalisch, Volker (2007) Denkmäler! – Denkmäler? Zu Phänomen und Begriff des Denkmals und seinen kulturpolitischen Kontexten. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 346-354. ISSN 0018-7003

Šimáček, Pavel; Maxa, Daniel; Šebor, Gustav (2007) Determination of High-Molecular-Weight n-Alkanes of Petroleum Origin by High-Temperature Gas Chromatography. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1295-1305. ISSN 0010-0765

Platonov, Aleksandr; Mitutsova, Lidia; Delchev, Kamen; Vitkov, Vladimir; Chavdarov, Ivan; Latkovski, Valentin; Yaroshevsky, Viktor; Nikitin, Oleg (2007) Development of a Mechatronic System 'GAITSIM' for Biomechanical Rehabilitation of Patients-Paraplegics. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 249-258. ISSN 1802-1484

Chaloupková, Jana (2007) Diferenciace motivů svobodného mateřství: proč neprovdané matky nevstoupily před narozením svého prvního dítěte do manželství? Data a výzkum - SDA Info, 1 (2). pp. 127-140. ISSN 1802-8152

Gabrielová, Jarmila; Kibicová, Tereza (2007) Digitale Medien und Musikedition. Kolloquium des Auschusses für musikwissenschaftliche Editionen der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften in Verbindung mit dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften der Universität Trier, Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, 16.–18. listopadu 2006. Hudební věda, 44 (2). pp. 195-197. ISSN 0018-7003

Barthes, Roland (2007) Diskurz historie. Czech Literature, 55 (6). pp. 815-829. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2007) Do hlubin slovenského baroka (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 595-601. ISSN 0009-0468

Charypar, Milan (2007) Dobrá věc se podařila? Czech Literature, 55 (2). pp. 252-259. ISSN 0009-0468

Malenínská, Jitka (2007) Dušan Třeštík (1. 8. 1933 – 23. 8. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 238-240. ISSN 1211-4413

Chvátal, Jiří (2007) Durkheim a epistemologie, Durkheimova epistemologie. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 133-155. ISSN 1210-0250

Beveridge, David R. (2007) Dvořák’s Life and Work from 1857 through 1877. A Preliminary Report on New Findings. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 385-390. ISSN 0018-7003

Boden, Doris (2007) Dvojznačnosti a paradoxy v postavantgardní poetice Jaroslava Seiferta. Czech Literature, 55 (5). pp. 707-717. ISSN 0009-0468

Dvořáková, Pavla; Bajgar, Vlastimil; Trnka, Jan (2007) Dynamic Electronic Speckle Pattern Interferometry in Application to Measure Out-of-Plane Displacement. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 37-44. ISSN 1802-1484

Zamani, Hassan Ali; Ganjali, Mohammad Reza; Seifi, Nasim (2007) Dysprosium(III) Ion-Selective Electrochemical Sensor Based on 6-Hydrazino-1,5-diphenyl-6,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4(5H)-imine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1189-1206. ISSN 0010-0765

Carvalho, M. Fernanda N. N.; Ferreira, Ana S. D.; Ferreira da Silva, João L.; Veiros, Luís F. (2007) E/Z Isomerization of 3-Hydrazonocamphor Promoted by Coordination to Palladium or Platinum. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 649-665. ISSN 0010-0765

Freemanová, Michaela (2007) Eclat, Encounter, Expropriation – The Clash of Cultures and Civilizations in Music and Opera in the Imperial Age, International musicological Colloquium Brno 2007, Dietrichsteinský palác, Brno 24.–26. září 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 381-382. ISSN 0018-7003

Hamplová, Martina (2007) Eero Kiviniemi: Suomalaisten etunimet. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 207-209. ISSN 1211-4413

Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Streblov, Pavel (2007) Effects of Education on Determinants of High Desired Fertility: Evidence from Ugandan Villages. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 286-302. ISSN 1802-4696

Hashemi, Payman; Hassanvand, Hatam; Naeimi, Hossain (2007) Efficient Preconcentration of Cu2+, Zn2+ and Fe3+ with an Agarose-Schiff Base Sorbent. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 908-916. ISSN 0010-0765

Lin, Xinhua; Li, Wei; Yao, Hong; Sun, Yuanyuan; Huang, Liying; Zheng, Yanjie (2007) Electrocatalytic Response and Determination of Noradrenaline in the Presence of L-Ascorbic and Uric Acids with Poly(Eriochrome Black T)-Modified Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1177-1188. ISSN 0010-0765

Komorsky-Lovrić, Šebojka; Lovrić, Milivoj (2007) Electrode Reaction of Adriamycin Interpreted as Two Consecutive Electron Transfers with Stabilization of the Intermediate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1398-1406. ISSN 0010-0765

Leites, Larissa A.; Kononova, Elena G.; Bukalov, Sergey S. (2007) Electronic Nature of B-H-B Bridges and Their Manifestation in Vibrational Spectra of 11-Vertex nido-Carbaboranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1659-1675. ISSN 0010-0765

Tureček, Dalibor (2007) Epický model Nezvalovy prózy. Czech Literature, 55 (6). pp. 790-810. ISSN 0009-0468

Gentil, Sébastien; Pirio, Nadine; Meunier, Philippe; Gallou, Fabrice; Paquette, Leo A. (2007) Ethene/Norbornene Copolymerization with (Isodicyclopentadienyl)titanium Complex-MAO Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 697-702. ISSN 0010-0765

Krejčí, Jindřich (2007) Evropský systém datových služeb: stále v přípravě, ale pokročilé. Data a výzkum - SDA Info, 1 (1). pp. 35-46. ISSN 1802-8152

Hamplová, Martina (2007) Ewa Rzetelska-Feleszko: W świecie nazw własnych. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 208-213. ISSN 1211-4413

Antal, Juraj; Holub, Tomáš (2007) Exchange Rate Arrangements Prior to Euro Adoption. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 312-324. ISSN 1802-4696

Mume, Eskender; Munslow, Ian J.; Källström, Klas; Andersson, Pher G. (2007) Exploring the Substrate Scope of the Ru(II)-Catalyzed Kharasch Reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1005-1013. ISSN 0010-0765

Pešek, Luděk; Půst, Ladislav; Šulc, Petr (2007) FEM Modeling of Thermo-Mechanical Interaction in Pre-Pressed Rubber Block. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 3-11. ISSN 1802-1484

Linka, Jan (2007) Fenomén (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 872-879. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2007) Fikční svět mezi diskurzy (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 427-433. ISSN 0009-0468

Tůma, Jiří; Biloš, Jan (2007) Fluid Induced Instability of Rotor Systems with Journal Bearings. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 69-80. ISSN 1802-1484

Kordík, Pavel (2007) Fonds Montpensier. Hudební věda, 44 (1). p. 111. ISSN 0018-7003

Pivokonská, L.; Pivokonský, M. (2007) Frakcionace přírodních organických látek při úpravě vody. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 253-261. ISSN 0042-790X

Beláková, Mária (2007) Fungovanie antroponyma v mikrosociálnom prostredí z didaktického pohľadu. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 7-11. ISSN 1211-4413

Kala, Zdeněk (2007) Fuzzy Probability Methods in Applications to Reliability Analysis of Eurocode Rules for Steel Structure Design. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 359-370. ISSN 1802-1484

Kala, Zdeněk (2007) Fuzzy-Random Analysis of Steel Structures. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 199-210. ISSN 1802-1484

Březina, Aleš (2007) Gabriela Kubátová: Housle v tvorbě Bohuslava Martinů, Akademie múzických umění, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 363-366. ISSN 0018-7003

Uhlár, Milan; Černušák, Ivan (2007) Gas-Phase Clustering of NO+ with H2S and H2O. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1122-1138. ISSN 0010-0765

Chalupová, Pavla; Šimandl, Josef (2007) Genitiv třech, čtyřech – kodifikace a úzus. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 117-130. ISSN 0037-7031

Gabrielová, Jarmila (2007) Goethe. Musical Poet. Musical Catalyst. Proccedings of the Conference hosted by the Department of Music, National University of Ireland, Maynooth, 26 & 27 March 2004, Lorraine Byrne (ed.), preface by Susan Youens, Carysfort Press, Dublin 2004 [recenze, review]. Hudební věda, 44 (1). pp. 75-76. ISSN 0018-7003

Čermák, František (2007) GRAMMATICAL IDIOMS. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 75-91. ISSN 0862-8432

Čulík, Jan (2007) Hakl a Viewegh: jak se vyrovnat s banalitou života. Czech Literature, 55 (5). pp. 669-707. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2007) Hamanův model české literatury 19. století (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 538-547. ISSN 0009-0468

Spurný, Lubomír (2007) Harmonie v nesnázích. Několik poznámek k Hábově Neue Harmonielehre. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 261-288. ISSN 0018-7003

Holka, Filip; Neogrády, Pavel; Urban, Miroslav; Paldus, Josef (2007) Hartree-Fock Stability and Broken Symmetry Solutions of O2- and S2- Anions in External Confinement. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 197-222. ISSN 0010-0765

Maňourová, Lucie (2007) Hendrik Schulze: Odysseus in Venedig. Sujetwahl und Rollenkonzeption in der venezianischen Oper des 17. Jahrhunderts, Peter Lang, Frankfurt am Main 2004 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 77-79. ISSN 0018-7003

Tomaščiková, Jana; Imrich, Ján; Danihel, Ivan; Böhm, Stanislav; Kristian, Pavol (2007) Heterocyclization of (Acridin-9-yl)thiosemicarbazides with Dimethyl Acetylenedicarboxylate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 347-362. ISSN 0010-0765

Vácha, Lukáš; Vošvrda, Miloslav (2007) Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 54-67. ISSN 1802-4696

Janáčková, Jaroslava (2007) Historie literatur západních a jižních Slovanů: opožděný referát (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 869-873. ISSN 0009-0468

Klégr, Aleš (2007) HOFMANN SEBASTIAN GRAMMATICALIZATION AND ENGLISH COMPLEX PREPOSITIONS. A CORPUS-BASED STUDY. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 102-106. ISSN 0862-8432

Křivánek, Vladimír (2007) Holanovské otazníky (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 389-408. ISSN 0009-0468

Zach, Aleš (2007) Hranice bibliografie. Czech Literature, 55 (2). pp. 266-270. ISSN 0009-0468

Sehnal, Jiří (2007) Hudebníci v průvodech olomouckých biskupů. Hudební věda, 44 (2). pp. 153-166. ISSN 0018-7003

Klímová , Eva (2007) IL VERBO ITALIANO DI MODO FINITO ED IL VERBO INGLESE NEL LORO VALORE COMUNICATIVO. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 30-40. ISSN 0862-8432

Šebesta, Radovan; Mečiarová, Mária; Poláčková, Viera; Veverková, Eva; Kmentová, Iveta; Gajdošíková, Eva; Cvengroš, Ján; Buffa, Radovan; Gajda, Vladimír (2007) Imidazolium-Tagged Ferrocene Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1057-1068. ISSN 0010-0765

Jirásek, Adam (2007) Implementation and Testing of Three Engineering Models of Turbulence. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 179-189. ISSN 1802-1484

Cintas, Pedro; Martina, Katia; Robaldo, Bruna; Garella, Davide; Boffa, Luisa; Cravotto, Giancarlo (2007) Improved Protocols for Microwave-Assisted Cu(I)-Catalyzed Huisgen 1,3-Dipolar Cycloadditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1014-1024. ISSN 0010-0765

Blake, Alexander J.; Giunta, Daniela; Shannon, Jonathan; Solinas, Maurizio; Walzer, Francesca; Woodward, Simon (2007) In Search of New Approaches to Asymmetric Conjugate Addition: Screening Studies on the Use of [Zn(bpy*)X(R)] Reagents and α,β-Unsaturated Amide Michael Acceptors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1107-1121. ISSN 0010-0765

Vimmr, Jan; Švígler, Jaromír (2007) Incorrect Contact of Screw Surfaces and Numerical Solution of the Leakage Flow through the Arisen Gap. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 163-178. ISSN 1802-1484

Łuczak, Sergiusz; Oleksiuk, Waldemar (2007) Increasing Accuracy of Tilt Measurements. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 143-154. ISSN 1802-1484

Nikolov, Nikola; Baltov, Anguel (2007) Influence of Material Senstitvity to Stress State on the Optimal Design of Deep Drawing Technological Processes. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 373-385. ISSN 1802-1484

Majerčáková, O. (2007) Ing. František Štein, CSc. is dead. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). p. 141. ISSN 0042-790X

Lichner, L.; Novak, V. (2007) International Conference "BIOHYDROLOGY 2006: Impact of biological factors on soil hydrology". Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). p. 72. ISSN 0042-790X

Černá, Alena M. (2007) Internetové hnízdo historických slovníků češtiny. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 160-161. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2007) Internetové mapové zdroje pro toponomastiku. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 269-270. ISSN 1211-4413

Trávníček, Jiří (2007) Interpretační čtení, analytické čtení, rozuějící strukturní čtení... Czech Literature, 55 (2). pp. 258-263. ISSN 0009-0468

Lorphevre, Edouard Riviere; Filippi, Enrico; Dehombreux, Pierre (2007) Inverse Method for Cutting Forces Parameters Evaluation. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 345-357. ISSN 1802-1484

Sedlář, Milan; Příhoda, Jiří (2007) Investigation of Flow Phenomena in Curved Channels of Rectangular Cross-Section. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 387-397. ISSN 1802-1484

Zhao, Guilong; Zhang, Yan; Wang, Jianwu (2007) Iodine/Toluenesulfonic Acid: A Novel Catalyst for Isopropylidenation in Carbohydrate Chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1214-1218. ISSN 0010-0765

Mincheva, Zoia; Bonnette, Fabien; Lavastre, Olivier (2007) Ionic Liquid Supports Stable Under Conditions of Peptide Couplings, Deprotections and Traceless Suzuki Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 417-434. ISSN 0010-0765

Kulenkampff, Jens (2007) Existuje ontologický problém uměleckého díla? Estetika, 44 (1-4). pp. 151-174. ISSN 0014 –1291

Nikolić, Vidan (2007) Istorijski i onomastički aspekti etnonima Čeh i Bohem u srpskom i hrvatskom jeziku. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 114-125. ISSN 1211-4413

Pečman, Rudolf (2007) Ivan Poledňák: Hudba jako problém estetiky (recenze). Estetika, 44 (1-4). pp. 222-227. ISSN 0014 –1291

Hájek, Martin (2007) Jak nepočítat jednání: agency in medias res, morálně uzavřený svět a teorie jednání. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 77-91. ISSN 1210-0250

Hnátová, Kateřina (2007) Jak psát hudební dějiny? K teoretickým a metodologickým otázkám hudební historiografie, výroční konference České společnosti pro hudební vědu, České muzeum hudby, Praha 1.–2. prosince 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 99-101. ISSN 0018-7003

Škarpová, Marie (2007) Jak vydávat českou raně novověkou kancionálovou píseň? Czech Literature, 55 (1). pp. 86-98. ISSN 0009-0468

Hoffmannová, Jana (2007) Jana Kořenskému k sedmdesátinám. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 237-241. ISSN 0037-7031

Macháček, Jaroslav (2007) JAROSLAV PEPRNÍK – OCTOGENARIAN. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 40-80. ISSN 0862-8432

Vojtěšková, Jana (2007) Jaroslav Smolka: Jan Dismas Zelenka. Příběh života a tvorby českého skladatele vrcholného baroka, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (2). pp. 189-192. ISSN 0018-7003

Zvara, Vladimír (2007) Jitka Ludvová a kolektiv: Hudební divadlo v českých zemích: osobnosti 19. století (Česká divadelní encyklopedie, sv. 1), Divadelní ústav – Academia, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (2). pp. 185-187. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2007) Johann Georg Zechner: Große Orgelsolomesse, Erstausgabe von Friedrich W. Riedel, Partitur, Carus-Verlag, Echterdingen 2002 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 88-89. ISSN 0018-7003

Freemanová, Michaela (2007) Johann Michael Haydn: Werk und Wirkung. Symposion anlässlich des 200. Todestages von Johann Michael Haydn, Salzburg 20.–22. října 2006. Hudební věda, 44 (2). pp. 194-195. ISSN 0018-7003

Smutný, Jaroslav; Pazdera, Luboš (2007) Jointed Time and Frequency Transforms in Testing Material Defects. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 213-223. ISSN 1802-1484

Černý, Miroslav Karel (2007) Josef Hutter: Hudební myšlení II. Od pravýkřiku k vícehlasu, k vydání připravila Jarmila Gabrielová, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 79-82. ISSN 0018-7003

Zápal, Jan (2007) Judging the Sustainability of Czech Public Finances. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 15-32. ISSN 1802-4696

Kolářová, Jana (2007) K žánru epithalamia v latinské humanistické poezii. Czech Literature, 55 (1). pp. 25-41. ISSN 0009-0468

Adam, Robert (2007) K diskusi o spisovné a „standardní“ češtině. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 184-190. ISSN 0037-7031

Dulovičová, R.; Velísková, Y. (2007) K problematike stavu zanesenia kanálovej siete Žitného Ostrova. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 185-198. ISSN 0042-790X

Guillory, John (2007) Kanonické a nekanonické: současná diskuse. Czech Literature, 55 (2). pp. 179-218. ISSN 0009-0468

Havlík, Jaromír (2007) Karel Steinmetz: Hukvaldská poéma Milana Báchorka, Montanex, Ostrava 2004 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 76-77. ISSN 0018-7003

Hovorková, Petra (2007) Karel Stibral: Darwin & estetika (recenze). Estetika, 44 (1-4). pp. 216-221. ISSN 0014 –1291

Langerová, Marie (2007) Kdo je existencialista? Chalupecký nebo Černý? (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 116-123. ISSN 0009-0468

Štěpán, Josef (2007) Ke komentujícím vedlejším větám se spojovacím výrazem jak. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 101-117. ISSN 0037-7031

Olivová-Nezbedová, Libuše (2007) Ke slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 125-143. ISSN 1211-4413

Ibrahim, Robert (2007) Ke strukturalistické kritice Králových prozodických názorů. Czech Literature, 55 (5). pp. 717-724. ISSN 0009-0468

Pytela, Oldřich; Trlida, Bronislav (2007) Kinetics and Mechanism of Acid Catalysed Hydration of α-Methylstyrenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1025-1036. ISSN 0010-0765

Raška, Jiří; Skopal, František; Komers, Karel; Machek, Jaroslav (2007) Kinetics of Glycerol Biotransformation to Dihydroxyacetone by Immobilized Gluconobacter oxydans and Effect of Reaction Conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1269-1283. ISSN 0010-0765

Jareš, Michal (2007) Kladno viděné knihami (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 613-617. ISSN 0009-0468

Havelka, Tomáš (2007) Komenský pod lupou (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 742-751. ISSN 0009-0468

Urban, Luděk (2007) Koordinace hospodářské politiky zemí EU a její meze. AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 196-218. ISSN 1802-4696

Zuska, Vlastimil; Dadejík, Ondřej (2007) Krajina jako maska přírody: Estetika subverze versus estetika konformity. Estetika, 44 (1-4). pp. 28-44. ISSN 0014 –1291

Lábus, Václav (2007) Královka – vrchol mnoha jmen. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 108-114. ISSN 1211-4413

Zizler, Jiří; Med, Jaroslav (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (6). pp. 906-907. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Marešová, Milena M.; Malá, Zuzana; Sládek, Ondřej (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (5). pp. 758-781. ISSN 0009-0468

Kudlová, Klára; Zbytovský, Štěpán; Svatoň, Vladimír (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (4). pp. 617-629. ISSN 0009-0468

Zarek, Józef; Lipowska, Zofia Tarajlo; Kolařík, Karel; Piorecký, Karel; Havránková, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (3). pp. 433-453. ISSN 0009-0468

Sekera, Martin; Malá, Zuzana; Štemberková, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (2). pp. 288-301. ISSN 0009-0468

Sichálek, Jakub; Topor, Michal; Škarpová, Marie (2007) Kronika a glosy. Czech Literature, 55 (1). pp. 129-144. ISSN 0009-0468

Vozková, Jana (2007) Kryštof Harant – skutečnost a mýty. Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy a Galerií hlavního města Prahy, Clam-Gallasův palác, Praha 26. listopadu 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 382-384. ISSN 0018-7003

Nekvapil, Jiří (2007) Kultivace (standardního) jazyka. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 287-302. ISSN 0037-7031

Gabrielová, Jarmila (2007) Kulturelle Identität durch Musik? – Das Burgenland und seine Nachbarn, Internationales Symposium Oberschützen, 13.–15. dubna 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 370-371. ISSN 0018-7003

Šanderová:, Jadwiga (2007) Kulturní obrat v konceptualizaci a výzkumu sociálních nerovností: od rozdělování k uznání. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 5-30. ISSN 1210-0250

Peisertová, Lucie (2007) Květomluva Karla Slavoje amerlinga. Czech Literature, 55 (5). pp. 650-669. ISSN 0009-0468

Půst, Ladislav; Pešek, Luděk; Vaněk, František; Cibulka, Jan (2007) Laboratory Measurement of Stiffness and Damping of Rubber Element. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 13-22. ISSN 1802-1484

Sehnal, Jiří (2007) Ladislav Kačic (ed.): Pestrý sborník (Tabulatura Miscellanea), Hudobné centrum, Bratislava 2005 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 89-90. ISSN 0018-7003

Čermák, František (2007) Ladislav Zgusta (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007). Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 319-321. ISSN 0037-7031

Matonoha, Jan (2007) Lex/ikon aneb klíčová slova a ikony soudobé teorie literatury a kultury (recenze). Czech Literature, 55 (2). pp. 231-252. ISSN 0009-0468

Trojan, Jan (2007) Libuše poprvé na operní scéně 19. století. Hudební věda, 44 (1). pp. 35-50. ISSN 0018-7003

Kobyłka, Michał J.; Jerzykiewicz, Lucjan B.; Patton, Jasson T.; Przybylak, Szymon; Utko, Józef; Sobota, Piotr (2007) Ligand Migration in the Reaction of Titanium Complexes with AlMe3. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 541-559. ISSN 0010-0765

Harmatha, Juraj; Buděšínský, Miloš; Vokáč, Karel; Pavlík, Milan; Grüner, Karel; Laudová, Věra (2007) Lignan Glucosides and Serotonin Phenylpropanoids from the Seeds of Leuzea carthamoides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 334-346. ISSN 0010-0765

Hortel, Milan.; Škuderová, Alena (2007) Linear and nonlinear damping in dynamics of gear mesh of the Parametric Systems with Impacts. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 91-104. ISSN 1802-1484

Šebek, Josef (2007) Literárněvědná metoda Alexandra Sticha. Czech Literature, 55 (4). pp. 479-517. ISSN 0009-0468

Müller, Richard (2007) Literární kánon: modely (dis)kontinuity. Czech Literature, 55 (2). pp. 167-179. ISSN 0009-0468

Baťa, Jan (2007) Luca Marenzio and the Czech Lands. Hudební věda, 44 (2). pp. 117-126. ISSN 0018-7003

Londesborough, Michael G. S.; Kilner, Colin A.; Kennedy, John D. (2007) Macropolyhedral Boron-Containing Cluster Chemistry. Intermolecular Coordination via Hydrogen-Metal Interaction. The Solvent-Free Synthesis and Dimeric Constitution of [Pd2B36H40(PMe2Ph)4]. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1639-1645. ISSN 0010-0765

Jonášová, Milada (2007) Manfred Hermann Schmid (unter Mitarbeit von Petrus Eder OSB): Mozart in Salzburg. Ein Ort für sein Talent, Verlag Anton Pustet, Salzburg – München 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (1). pp. 82-84. ISSN 0018-7003

Horák, Jiří V.; Netuka, Horymír (2007) Mathematical Model of Pseudointeractive set: 1D Body on Non-Linear Subsoil - I. Theoretical Aspects. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 311-325. ISSN 1802-1484

Přibylová, Lenka (2007) Matthias Herrmann: Kreuzkantor zu Dresden – Rudolf Mauersberger, Mauersberger-Museum, Mauersberg 2004 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 356-357. ISSN 0018-7003

Šafr, Jiří; Häuberer, Julia (2007) Měření přemosťujícího sociálního kapitálu: Baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu přátel. Data a výzkum - SDA Info, 1 (2). pp. 85-108. ISSN 1802-8152

Lyons, Pat (2007) Měření politických znalostí. Data a výzkum - SDA Info, 1 (2). pp. 109-125. ISSN 1802-8152

Plesník, Ľubomír (2007) Medzikultúrne komunikačné synapsie. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 170-184. ISSN 0037-7031

Steele, Barry R.; Heropoulos, Georgios A.; Screttas, Constantinos G. (2007) Metal Chloride Reductions with Aromatic Radical Anions. The Magnesium Chloride Catalysed Cleavage of Tetrahydrofuran by Sodium Naphthalene Radical Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 589-598. ISSN 0010-0765

Makkonen, Petri.; Kuosmanen, Petri; Münster, Robert; Mäkeläinen, Esa; Ramseier, Yves (2007) Method for Analysing the Functionality, Reliability and Sensitivity of a Mechanism by Combined Computer Aided Tolerance Analysis and Multi-Body Systems Simulation - Functionality Analysis with CAT and MBS Simulation. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 131-142. ISSN 1802-1484

Havlík, Martin; Král, Vladimír; Dolensky, Bohumil (2007) Methodology for Easy Access to Large Sidewall Bis-Tröger's Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 392-402. ISSN 0010-0765

Skiera, Iwona; Paryzek, Zdzisław (2007) Methyl Steroids. Studies on the Synthesis of 4-Methyl- and 4,4-Dimethyl-25-hydroxycholestan-3-one Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1319-1330. ISSN 0010-0765

Wiendl, Jan (2007) Mezi archivem a posluchačem. Czech Literature, 55 (2). pp. 262-267. ISSN 0009-0468

Kordík, Pavel (2007) Mezi hudbou a slovem. Mezi tajemstvím a tichem. Eufemias Mysterion pro soprán a komorní orchestr na řecká slova op. 50 Miloslava Kabeláče. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 307-345. ISSN 0018-7003

Mráčková, Lenka (2007) Mezinárodní muzikologická konference On the relationship of imitation and text treatment? The Motet around 1500, University of Wales, Bangor 29. března – 1. dubna 2007. Hudební věda, 44 (2). pp. 197-199. ISSN 0018-7003

Sehnal, Jiří (2007) Mezinárodní symposium Orgelrestaurierungen im Wandel der Zeit, klášter Pernegg 5.–8. října 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 95-96. ISSN 0018-7003

Giger, Miriam (2007) Michal Blicha – Richard Custer – Vladislav Grešlík: Príkra. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 206-208. ISSN 1211-4413

Havelková, Tereza (2007) Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu, Akademie múzických umění a KANT, Praha 2007 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 368-369. ISSN 0018-7003

Slavíková, Marcela (2007) Miroslav K. Černý: Hudba antických kultur, 2. vyd., Academia, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 361-363. ISSN 0018-7003

Lang, Heinrich; Packheiser, Rico (2007) Mixed Transition Metal Acetylides Connected by Carbon-Rich Bridging Units: On the Way to Heterohexametallic Organometallics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 435-452. ISSN 0010-0765

Jiskra, Zdeněk (2007) Mlýny tereziánského katastru a jejich zaniklé názvy. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 72-79. ISSN 1211-4413

Kodýtek, Vilém (2007) Mluvená čeština v Praze a Brně: sonda do mluvených korpusů. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 23-38. ISSN 0037-7031

Hiller, E.; Veselská, V.; Majzlan, J. (2007) Mobilita arzénu v riečnych sedimentoch a materiáli odkaliska zhodnotená použitím kolónových a nádobkových experimentov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 223-235. ISSN 0042-790X

Steiner, Peter (2007) Moc obrazu: vizuální poezie Václava Havla. Estetika, 44 (1-4). pp. 107-124. ISSN 0014 –1291

Velkov, Zhivko A.; Kolev, Mikhail K.; Tadjer, Alia V. (2007) Modeling and Statistical Analysis of DPPH Scavenging Activity of Phenolics. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1461-1471. ISSN 0010-0765

Zahoranský, Radúz; Stein, Juraj (2007) Modelling and Evaluation of the Influence of End-Stops Impacts on Response Signal in a Vibration Isolating Systém. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 55-68. ISSN 1802-1484

Burger, F. (2007) Modelovanie a numerická simulácia prúdenia podzemnej vody v pririečnom aluviálnom hydrogeologickom kolektore. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 168-184. ISSN 0042-790X

Faqir, M.; Shazia, A. (2007) Modelovanie maximálnych ročných prietokov v profiloch hatí a priehrad v Pakistane. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 43-53. ISSN 0042-790X

Gvoždík, L.; Valentová, J. (2007) Modelování transportu znečištění v blízkosti jímacího území Bzenec. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 111-121. ISSN 0042-790X

Hilmera, Jiří (2007) Mozart v Čechách. Hudební věda, 44 (2). pp. 167-180. ISSN 0018-7003

Kordík, Pavel (2007) Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2006 (s doplňky z předchozích let). Hudební věda, 44 (3-4). pp. 405-424. ISSN 0018-7003

Petrbok, Václav (2007) Nad edicí dopisů F. Palackého ženě Terezii - příspěvek poněkud bilanční. Czech Literature, 55 (6). pp. 851-861. ISSN 0009-0468

Bláhová, Kateřina (2007) Naratologie historiografie? Czech Literature, 55 (2). pp. 269-274. ISSN 0009-0468

Procházková, Jarmila (2007) Návrh zásad kritického vydání Janáčkových záznamů hudebního a tanečního folkloru. Hudební věda, 44 (2). pp. 200-224. ISSN 0018-7003

Zuska, Vlastimil (2007) Nelson Goodman: Jazyky umění (recenze). Estetika, 44 (1-4). pp. 205-210. ISSN 0014 –1291

Kodera, Jan; Sladký, Karel; Vošvrda, Miloslav (2007) Neo-keynesian and Neo-classical Macroeconomic Models: Stability and Lyapunov Exponents. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 302-312. ISSN 1802-4696

Padělková, Zdeňka; Císařová, Ivana; Fejfarová, Karla; Holubová, Jana; Růžička, Aleš; Holeček, Jaroslav (2007) New Complexes of Molybdenum(II) and Tungsten(II) with a C,N-Chelated Stannylene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 629-636. ISSN 0010-0765

Turnovec, František (2007) New Measure of Voting Power. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 4-15. ISSN 1802-4696

Duběda, Tomáš (2007) NOËL NGUYEN – SOPHIE WAUQUIER-GRAVELINES – JACQUES DURAND, eds. PHONOLOGIE ET PHONÉTIQUE. FORME ET SUBSTANCE. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 53-57. ISSN 0862-8432

Dolník, Juraj (2007) Normálny stav normy spisovného jazyka. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 256-271. ISSN 0037-7031

Outhwaite, William (2007) Nové filosofie sociální vědy: Realistická alternativa. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 5-38. ISSN 1210-0250

Outhwaite, William (2007) Nové filosofie sociální vědy: Realistická alternativa. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 5-38. ISSN 1210-0250

Dede, Bülent; Karipcin, Fatma; Cengiz, Mustafa (2007) Novel Schiff Bases with Oxime Groups and Their Homo- and Heteronuclear Copper(II) Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1383-1397. ISSN 0010-0765

Dittmann, Robert (2007) Novozákonní toponymie třetí Hallské bible (1766) v souřadnicích české biblické tradice, zejména kralické. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 22-32. ISSN 1211-4413

Kulka, Tomáš (2007) O hodnotovém dualismu. Estetika, 44 (1-4). pp. 175-200. ISSN 0014 –1291

Tlustý, Jan (2007) O smyslu živém a novém (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 98-101. ISSN 0009-0468

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 1-3. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2007) Obsah 1/2007. Hudební věda, 44 (1). pp. 3-4. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2007) Obsah 2/2007. Hudební věda, 44 (2). pp. 113-116. ISSN 0018-7003

UNSPECIFIED (2007) Obsah 3-4/2007. Hudební věda, 44 (3-4). ISSN 0018-7003

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2007) Obsah ročníku 68/2007. Slovo a slovesnost, 68 (4). ISSN 0037-7031

UNSPECIFIED (2007) Obsah ročníku XLIV. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 425-427. ISSN 0018-7003

Wögerbauer, Michael (2007) Od Abela k Žaltáři: 350 let knihy v heslech (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 590-595. ISSN 0009-0468

Přibáňová, Alena (2007) Od románu o psaní k románu v přímém přenosu. Role a podoba čtenáře ve dvou sebereflexivníxh románech Michala Viewegha. Czech Literature, 55 (4). pp. 453-479. ISSN 0009-0468

Knappová, Miloslava (2007) Odešla PhDr. Eva Pokorná (2. 3. 1928 – 1. 8. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 234-238. ISSN 1211-4413

Sebíň, M.; Pekárová, P.; Miklánek, P. (2007) Odnos dusičnanov z povodia Vydrica v Bratislavskom lesoparku za obdobie rokov 1986-2005. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 145-155. ISSN 0042-790X

Sormova, Hanka; Linguerri, Roberto; Rosmus, Pavel; Fabian, Jürgen; Komiha, Najia (2007) On the Electronic States of S4+ and S4- Isomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 83-99. ISSN 0010-0765

Kimble, Michele L.; Castleman, Albert W.; Reveles, Jose U.; Khanna, Shiv N. (2007) On the Magic Character of Al6Au-. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 185-196. ISSN 0010-0765

Kafka, Vratislav (2007) On the Phenomenon of Fracture in Loading-Free Bodies. Engineering Mechanics, 14 (5). pp. 293-301. ISSN 1802-1484

Voznicová, Radka; Alberti, Milan; Taraba, Jan; Dastych, Dalibor; Kubáček, Pavel; Příhoda, Jiří (2007) On the Reaction of Hexachlorocyclotriphosphazene with Heptamethyldisilazane. Crystal Structure of P3N3Cl5{N(CH3)[Si(CH3)3]}. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1407-1419. ISSN 0010-0765

Vichta, Jiří (2007) On the Subject of Antonín Dvořák’s Ancestors. Hudební věda, 44 (1). pp. 51-60. ISSN 0018-7003

Ilčin, Michal; Lukeš, Vladimír; Laurinc, Viliam; Biskupič, Stanislav (2007) On the Viscosity and Physical Origin of Stability of Weakly Bound Complexes CdZn, HgZn and HgCd. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 363-378. ISSN 0010-0765

Aurová, Miroslava (2007) ONDŘEJ PEŠEK (ED.) OPERA ROMANICA 3: LANGUE ET SOCIÉTÉ. DYNAMIQUE DES USAGES.XXVIIe COLLOQUE INTERNACIONAL DE LINGUISTIQUE FONCTIONELLE. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 105-110. ISSN 0862-8432

autorů, kolektiv (2007) Onomastické zprávy a poznámky. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 240-270. ISSN 1211-4413

Vajda, Stefan; Wiederrecht, Gary P.; Bouhelier, Alexandre; Tikhonov, George Y.; Tomczyk, Nancy; Lee, Byeongdu; Seifert, Sönke; Winans, Randall E. (2007) Optical Properties of Gold Nanoparticles Produced by the Assembly of Size-Selected Clusters: Covering the Full Visible Wavelength Range in the Smallest Particle Size Regime. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 121-128. ISSN 0010-0765

Tomášková, H.; Benešová, L.; Pivokonský, M. (2007) Optimalizace podmínek úpravy povrchových vod s vysokým obsahem přírodního hliníku. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 199-208. ISSN 0042-790X

Czaplicka-Jedlikowska, Maria (2007) Oronimy z pogranicza czesko-polskiego na przykładzie nazw górskich Kotliny Kamiennogórskiej. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 11-22. ISSN 1211-4413

Kavka, Josef (2007) Oronymická nedorozumění na českých mapách. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 203-206. ISSN 1211-4413

Csihony, Szilárd; Mika, László T.; Vlád, Gábor; Barta, Katalin; Mehnert, Christian P.; Horváth, István T. (2007) Oxidative Carbonylation of Methanol to Dimethyl Carbonate by Chlorine-Free Homogeneous and Immobilized 2,2'-Bipyrimidine Modified Copper Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1094-1106. ISSN 0010-0765

Kubíček, Tomáš (2007) Paměť motivů (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 423-428. ISSN 0009-0468

Kanda, Roman (2007) Panství znaku a hologramy mlhovin (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 412-424. ISSN 0009-0468

Papoušek, Vladimír (2007) Paradigma a Mukařovského pojetí literární struktury. Czech Literature, 55 (3). pp. 398-405. ISSN 0009-0468

Kořenský, Jan (2007) Paradigmata zkoumání řečové komunikace. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 163-170. ISSN 0037-7031

Lábus, Václav (2007) Pavel Štěpán: Označení barev a jejich užití v toponymii Čech. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 212-215. ISSN 1211-4413

Starý, Zdeněk (2007) Pavel Novák – lingvista, kolega, přítel. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 318-320. ISSN 0037-7031

Rožmberský, Petr (2007) Příspěvek ke vzniku a motivaci některých příjmí a příjmení. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 152-156. ISSN 1211-4413

Miloslav, Petrusek (2007) Předpoklady sociologické metateorie a filosofie vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 39-79. ISSN 1210-0250

Kepartová, Jana (2007) Přeložil Josef Jungmann Pliniovy dopisy? Czech Literature, 55 (5). pp. 724-731. ISSN 0009-0468

Krejčí, Jiří (2007) Píseň, již stíhám a která mi neustále uniká (O vzpomínání v poezii Ivana Blatného). Czech Literature, 55 (4). pp. 517-538. ISSN 0009-0468

Averin, Alexei D.; Ulanovskaya, Olesya A.; Pleshkova, Nataliya A.; Borisenko, Anatolii A.; Beletskaya, Irina P. (2007) Pd-Catalyzed Amination of 2,6-Dihalopyridines with Polyamines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 785-819. ISSN 0010-0765

Šnajdr, Ivan; Pavlík, Jan; Schiller, Radan; Kuneš, Jiří; Pour, Milan (2007) Pentenolide Analogues of Antifungal Butenolides: Strategies Towards 3,6-Disubstituted Pyranones and Unexpected Loss of Biological Effect. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1472-1498. ISSN 0010-0765

Zeman, Dalibor (2007) PETER WIESINGER: DAS ÖSTERREICHISCHE DEUTSCH IN GEGENWART UND GESCHICHTE. Linguistica Pragensia, 17 (2). pp. 109-113. ISSN 0862-8432

Dvořák, Tomáš (2007) Peter Winch a idea sociální vědy. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 157-168. ISSN 1210-0250

Miklánek, P. (2007) Petrovič et al., Vodná bilancia povodia Dunaja. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). p. 210. ISSN 0042-790X

Zhou, Lin; Tan, Xin; Zhao, Lin; Sun, Ming (2007) Photocatalytic Degradation of NOx Over Platinum and Nitrogen Codoped Titanium Dioxide Under Visible Light Irradiation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 379-391. ISSN 0010-0765

Stanzel, Jörg; Aziz, Emad F.; Neeb, Matthias; Eberhardt, Wolfgang (2007) Photoelectron Spectroscopy on Small Anionic Copper-Carbonyl Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 1-14. ISSN 0010-0765

Duin, Marcel A.; Ernsting, Jan M.; Elsevier, Cornelis J. (2007) Platinum(II) Complexes with Bidentate NN and Tridentate NNO Ligands for C-H Bond Activation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 764-784. ISSN 0010-0765

Gabrielová, Jarmila (2007) Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry. K pocte Alexandra Moyzesa (1906–1984) a Ľudovíta Rajtera (1906–2000). Muzikologická konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava 4.–6. října 2006. Hudební věda, 44 (2). pp. 193-194. ISSN 0018-7003

Mocná, Dagmar (2007) Podivuhodný labyrint každodennosti. Fikční svět Povídek malostranských. Czech Literature, 55 (2). pp. 145-167. ISSN 0009-0468

Drlík, Libor (2007) Pohledem otevřít: Rozhledna jako specifický estetický objekt. Estetika, 44 (1-4). pp. 45-56. ISSN 0014 –1291

Štěpán, Pavel; Giger, Markus (2007) Pojmenované entity v počítačové lingvistice a vlastní jména. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 44-54. ISSN 1211-4413

Ignjatović, Ljubiša M.; Barek, Jiří; Zima, Jiří; Marković, Dragan A. (2007) Polarographic Behavior and Determination of 1,1-Dimethyl-3-phenyltriazene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1229-1243. ISSN 0010-0765

Geršl, Adam (2007) Political Economy of Public Deficit: Perspectives for Constitutional Reform. AUCO Czech Economic Review, 1 (1). pp. 67-86. ISSN 1802-4696

Trávníček, Jiří (2007) Polské výzkumy čtenářů a čtení - důvod k respektu (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 600-606. ISSN 0009-0468

Bould, Jonathan; Teat, Simon J.; Kennedy, John D. (2007) Polyhedral Dipalladaborane Chemistry. The Molecular Structure and Cluster Electron Count of [7,8-(PPh3)2-7,8-(μ-PPh2)-9,11-(OEt)2-nido-7,8-Pd2B9H8]. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1631-1638. ISSN 0010-0765

Ibrahim, Robert (2007) Polymetrie Polákovy Vznešenosti přírody. Czech Literature, 55 (1). pp. 41-79. ISSN 0009-0468

Štěpán, Pavel (2007) Pomístní jména v Čechách utvořená sufixy -ina a -inka z propriálních základů. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 156-165. ISSN 1211-4413

Hamplová, Martina (2007) Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Hrabří, Hradců a Oříkova – příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 193-203. ISSN 1211-4413

Hlaváček, Jiří; Hlaváček, Michal (2007) Poptávková funkce na trhu s pojištěním: porovnání maximalizace paretovské pravděpodobnosti přežití s teorií EUT von Neumanna a Morgensterna s ... AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 116-135. ISSN 1802-4696

Záda, Václav (2007) Position Control of Robot under Endpoint Constraints. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 269-275. ISSN 1802-1484

Charypar, Milan (2007) Poslední slovo Miroslava Červenky k versologii (recenze). Czech Literature, 55 (3). pp. 408-413. ISSN 0009-0468

Vodička, Libor (2007) Poslední společné psaní V+W (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 739-743. ISSN 0009-0468

Škarpová, Marie (2007) Poslyšme a počtěme si; diskutujme (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 105-108. ISSN 0009-0468

Psotný, Martin; Ravinger, Ján (2007) Post-Buckling Behaviour of Imperfect Slender Web. Engineering Mechanics, 14 (6). pp. 423-429. ISSN 1802-1484

Horáček, Michal; Pinkas, Jiří; Kubišta, Jiří; Císařová, Ivana; Gyepes, Róbert; Štěpnička, Petr (2007) Preparation and Crystal Structures of Low-Valent Zirconocene Complexes Containing Tetramethyl(phenyl)cyclopentadienyl Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 679-696. ISSN 0010-0765

Uyanik, Cavit; Yildirim, Kudret; Malay, Aslihan; Hanson, James R.; Hitchcock, Peter B. (2007) Preparation of Androstanes Related to Aphidicolin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1545-1552. ISSN 0010-0765

Justus, Eugen; Izteleuova, Dana T.; Kasantsev, Alexander V.; Axartov, Mendel M.; Lork, Enno; Gabel, Detlef (2007) Preparation of Carboranyl and Dodecaborate Derivatives of Coumarin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1740-1754. ISSN 0010-0765

Styp-Rekowski, Michał (2007) Probabilistic Aspect of Rolling Bearings Durability. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 225-232. ISSN 1802-1484

Kuba, Ludvík (2007) Proces nominace dopravních prostředků provozovaných na území našeho státu. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 79-108. ISSN 1211-4413

Vázquez, María José; Alonso, José Luis; Domínguez, Herminia; Parajó, Juan Carlos (2007) Production and Refining of Soluble Products from Eucalyptus globulus Glucuronoxylan. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 307-320. ISSN 0010-0765

Novák, V. (2007) Prof. Ing. Ján Benetin, DrSc. (18. 6. 1924-17. 5. 2007). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). p. 140. ISSN 0042-790X

Zach, Aleš (2007) Projekt internetového slovníku českých nakladatelství. Czech Literature, 55 (4). pp. 556-581. ISSN 0009-0468

Momić, Tatjana; Savić, Jasmina; Černigoj, Urh; Trebše, Polonca; Vasić, Vesna (2007) Protolytic Equilibria and Photodegradation of Quercetin in Aqueous Solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1447-1460. ISSN 0010-0765

Makowska, Maria; Zakrzewski, Janusz; Rybarczyk-Pirek, Agnieszka (2007) Protonation of the Sulfonamido Ligands in Their Fe(CO)2Cp Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 569-578. ISSN 0010-0765

Krečmerová, Marcela; Holý, Antonín; Masojídková, Milena (2007) Pyrimidine Acyclic Nucleotide Analogues with Aromatic Substituents in C-5 Position. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 927-951. ISSN 0010-0765

Spiegelman, Fernand; Calvo, Florent (2007) Quantum Effects on the Caloric Curves of Lithium Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 278-295. ISSN 0010-0765

Jirkovský, Jakub; Macounová, Kateřina; Dietz, Hartmut; Plieth, Waldfried; Krtil, Petr; Záliš, Stanislav (2007) Raman Spectroscopy of Nanocrystalline Li-Ti-O Spinels and Comparative DFT Calculations on TiyOz and LixTiyOz Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 171-184. ISSN 0010-0765

Dastychová, Lenka; Příhoda, Jiří; Taraba, Jan (2007) Reaction of Thiophosphoryl Trichloride with N,N'-Diphenylthiourea. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 297-306. ISSN 0010-0765

Costa, Maria Teresa A. R. S. da; Guedes da Silva, Maria Fátima C.; Fraústo Da Silva, João J. R.; Pombeiro, Armando J. L. (2007) Reactions of Bis(phenyldiazenido)rhenium Complex [ReBr2(NNPh)2(PPh3)2]Br with Carbon Monoxide and Alk-1-ynes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 599-608. ISSN 0010-0765

Arndt, Perdita; Burlakov, Vladimir V.; Jäger-Fiedler, Ulrike; Klahn, Marcus; Spannenberg, Anke; Baumann, Wolfgang; Rosenthal, Uwe (2007) Reactions of Titanocene- and Zirconocene-Bis(trimethylsilyl)acetylene Complexes with Selected Heterocyclic and Aromatic NH and OH Acid Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 475-491. ISSN 0010-0765

Hoření, B.; Chára, Z. (2007) Rešení proudění v tenkých vrstvách s využitím nespojité Galerkinovy metody. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 23-42. ISSN 0042-790X

Gregor, Jan (2007) Recenze: Analytické verbo-nominálne spojenia v slovenčine: Synchrónno-diachrónny pohľad. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 71-76. ISSN 0037-7031

Černá, Kateřina; Engelhardt, Oliver (2007) Recenze: André Cyr – Peter H. Nelde – Dorothea Ruthke (eds.): Sociolinguistica, 19: Economy and Language. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 224-230. ISSN 0037-7031

Elšík, Viktor (2007) Recenze: Anna Rácová – Ján Horecký: Slovenská karpatská rómčina: Opis systému; Anna Rácová – Ján Horecký: Syntax slovenskej karpatskej rómčiny. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 311-315. ISSN 0037-7031

Štícha, František (2007) Recenze: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 66-70. ISSN 0037-7031

Kučera, Karel (2007) Recenze: Český jazykový atlas, 5. díl. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 302-306. ISSN 0037-7031

Černá, Alena M. (2007) Recenze: Bohemizmy v języku polskim: Słownik. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 75-78. ISSN 0037-7031

Müllerová, Olga (2007) Recenze: Changing Identities: Language Variation on Czech Television. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 53-60. ISSN 0037-7031

Sieglová, Dagmar (2007) Recenze: Colette A. Granger: Silence in Second Language Learning: A Psychoanalytic Reading. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 232-237. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2007) Recenze: Detlev Blanke: Interlingvistika: Cesty k odborné literatuře. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 315-318. ISSN 0037-7031

Havlík, Martin (2007) Recenze: Elizabeth Couper-Kuhlen – Cecilia E. Ford (eds.): Sound Patterns in Interaction: Cross-Linguistic Studies from Conversation. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 211-219. ISSN 0037-7031

Štěpán, Josef (2007) Recenze: František Štícha (ed.): Možnosti a meze české gramatiky. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 305-312. ISSN 0037-7031

Štícha, František (2007) Recenze: Funkcional‘no-semantičeskaja kategorija imperativnosti v sovremennom češskom jazyke v sopostavlenii s russkim. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 132-137. ISSN 0037-7031

Osolsobě, Klára (2007) Recenze: Jak využívat Český národní korpus. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 147-152. ISSN 0037-7031

Nekula, Marek (2007) Recenze: Leo Hickey – Miranda Stewart (eds.): Politeness in Europe. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 197-201. ISSN 0037-7031

Zyková, Sylvie (2007) Recenze: Leoš Šatava: Sprachverhalten und ethnische Identität: Sorbische Schüler an der Jahrtausendwende. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 229-233. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří; Kaderka, Petr (2007) Recenze: Lynne Young – Claire Harrison (eds.): Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis: Studies in Social Change. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 190-197. ISSN 0037-7031

Wagner, Roland (2007) Recenze: Modality in Slavonic Languages: New Perspectives. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 136-144. ISSN 0037-7031

Lotko, Edvard (2007) Recenze: Neologizmy v dnešní češtině. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 143-148. ISSN 0037-7031

Nekula, Marek (2007) Recenze: Richard J. Watts: Politeness. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 200-206. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2007) Recenze: Skaličkova jazyková typologie. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 130-133. ISSN 0037-7031

Mlčoch, Miloš (2007) Recenze: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího původu v současné češtině. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 69-72. ISSN 0037-7031

Nekula, Marek (2007) Recenze: Strukturalismus in der deutschen Sprachwissenschaft: Die Rezeption der Prager Schule zwischen 1926 und 1945. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 46-53. ISSN 0037-7031

Urbanová, Jana (2007) Recepce Bohuslava Martinů v dobovém pařížském tisku (1923–1940). Hudební věda, 44 (3-4). pp. 289-306. ISSN 0018-7003

Tobrman, Tomáš; Dvořák, Dalimil (2007) Reductive Dimerization of 2- and 6-Iodopurines: Side Reaction in Pd-Catalyzed Cross-Coupling of Iodopurines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1365-1374. ISSN 0010-0765

Broučková, Veronika (2007) Reflexe vězení v díle Jana Zahradníčka a Františka Daniela Mertha. Czech Literature, 55 (1). pp. 79-85. ISSN 0009-0468

Kostura, Bruno; Kovanda, František; Valášková, Marta; Leško, Juraj (2007) Rehydration of Calcined Mg-Al Hydrotalcite in Acidified Chloride-Containing Aqueous Solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1284-1294. ISSN 0010-0765

Costa, Paulo J.; Calhorda, Maria José; Pregosin, Paul S. (2007) Remote Metal-Arene π Bonding in Organometallic Complexes: a DFT Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 703-714. ISSN 0010-0765

Švaříček, Karel; Vlk, Miloš (2007) Residual Stress Evaluation by the Hole-Drilling Method with Eccentric Hole. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 191-197. ISSN 1802-1484

Majerčáková, O. (2007) Review of the book "Water in the Czech Republic". Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). p. 70. ISSN 0042-790X

Szolgay, J. (2007) Review: "Historical and recent floods in the Czech republic by Rudolf Brazdil". Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 70-71. ISSN 0042-790X

Böhm, Stanislav; Exner, Otto (2007) Revision of the Dual-Substituent-Parameter Treatment; Reaction Series with a Donor Reaction Centre. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1158-1176. ISSN 0010-0765

Engelhardt, Oliver (2007) Rezension: Rita Franceschini & Johanna Miecznikowski (eds.): Leben mit mehreren Sprachen: Sprachbiographien. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 218-224. ISSN 0037-7031

Dürscheid, Christa (2007) Rezension: Vít Dovalil: Sprachnormenwandel im geschriebenen Deutsch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Slovo a slovesnost, 68 (3). pp. 205-212. ISSN 0037-7031

Wöll, Alexander (2007) Richard Weiner v Tschechische Bibliothek (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 894-902. ISSN 0009-0468

Gabrielová, Jarmila (2007) Robert Schumann und die Öffentlichkeit. Hans Joachim Köhler zum 70. Geburtstag. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz am Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig, 15.–16. září 2006. Hudební věda, 44 (1). pp. 93-95. ISSN 0018-7003

Kybast, I. (2007) Roll-waves at steady inflow into the rectangular channel with very super-critical aerated water flow. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 262-273. ISSN 0042-790X

Matoušek, V. (2007) Rozdělení částic střednězrnného písku v proudu vody nad pohyblivým dnem za podmínek vysokého smykoveho napětí ve dně. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 274-281. ISSN 0042-790X

Haman, Aleš (2007) Rozhovory o různém, nebo různost rozhovorů? Czech Literature, 55 (2). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2007) Rytmus a smysl v lyrice. Czech Literature, 55 (3). pp. 301-343. ISSN 0009-0468

Faltýnek, Dan (2007) Samoorganizace řeči? Několik poznámek k lingvistickému a biologickému strukturalismu. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 38-46. ISSN 0037-7031

Hřebíček, Luděk (2007) Sémantické slapy v textových strukturách. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 83-91. ISSN 0037-7031

Piorecký, Karel (2007) Sborník Víra a výraz. Czech Literature, 55 (2). pp. 279-288. ISSN 0009-0468

Frantík, Petr (2007) Simulation of the Stability Loss of the von Mises Truss in an Unsymmetrical Stress State. Engineering Mechanics, 14 (3). pp. 155-161. ISSN 1802-1484

Tížik, Miroslav; Bahna, Miloslav (2007) Slovenský archív sociálnych dát: Možnosti podpory výskumu a slovensko - českej spolupráce v sociologických výskumoch. Data a výzkum - SDA Info, 1 (1). pp. 47-66. ISSN 1802-8152

Černý, Marcel (2007) Slovensko-bulharské literární vztahy jako imaginární dialog (recenze). Czech Literature, 55 (1). pp. 108-116. ISSN 0009-0468

Touraine, Alain (2007) Sociologie po sociologii. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 117-131. ISSN 1210-0250

Petrusek, Miloslav (2007) Sociologie vědy a sociologická metateorie. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (2). pp. 31-59. ISSN 1210-0250

Sedláková, Zuzana; Malijevská, Ivona; Bureš, Michal (2007) Solid-Liquid Equilibrium in the System Propanoic Acid-Formamide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 899-907. ISSN 0010-0765

Fošumpaur, P.; Holeček, M.; Nacházel, K. (2007) Solution of control of reservoir flood discharge in synthetic flood waves. Part 1: Method of solution. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 98-107. ISSN 0042-790X

Fošumpaur, P.; Holeček, M.; Nacházel, K. (2007) Solution of control of reservoir flood discharge in synthetic flood waves. Part 2: Results of solution. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (3). pp. 156-167. ISSN 0042-790X

Malenínská, Jitka (2007) Sophie Wauer: Brandenburgisches Namenbuch. Teil 12. Die Ortsnamen des Kreises Beeskow-Storkow. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 218-221. ISSN 1211-4413

Havlík, Martin (2007) Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 153-160. ISSN 0037-7031

Volaufová, L.; Langhammer, J. (2007) Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 122-134. ISSN 0042-790X

Šámal, Petr (2007) Spisovatelé (a trochu také čtenáři) (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 606-613. ISSN 0009-0468

Staněk, Jan (2007) Spor o diletantismus a jeho podoba v literatuře české dekadence. Estetika, 44 (1-4). pp. 85-106. ISSN 0014 –1291

Šlezingr, M. (2007) Stabilizace břehů nádrží za využití "armované zemní konstrukce”. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 64-69. ISSN 0042-790X

Spanilá, T.; Debolsky, V.K.; Kotljakov, A.V. (2007) Stanovení kritických a aktuálních rychlostí proudění ve vztahu k porušení břehů na vodních nádržích. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 54-63. ISSN 0042-790X

Korytárová, J.; Šlezingr, M.; Uhmannová, H. (2007) Stanovení potenciálního poškození reprezentantů nemovitého majetku v území postiženém povodní. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 282-285. ISSN 0042-790X

Rudiš, M.; Hájek, R.; Hrubec, K. (2007) Stanovení různých typů sedimentů v říční nádrži a výpočet jejich objemů. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 213-222. ISSN 0042-790X

Lamač, Martin; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr (2007) Stereoselective Methylation of 1-(Diphenylphosphanyl)-2-[(methoxycarbonyl)methyl]ferrocene. The Crystal Structures of the Methylated Ester and Its Palladium(II) Complex with an Auxiliary 2-[(Dimethylamino)methyl]phenyl Ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 985-995. ISSN 0010-0765

Sivaev, Igor B.; Bragin, Vikentii I.; Prikaznov, Alexander V.; Petrovskii, Pavel V.; Bregadze, Vladimir I.; Filippov, Oleg A.; Teplinskaya, Tatyana A.; Titov, Alexei A.; Shubina, Elena S. (2007) Study of Proton-Deuterium Exchange in Ten-Vertex Boron Hydrides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1725-1739. ISSN 0010-0765

Warner, Michael (2007) Styly intelektuálních publik. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 81-115. ISSN 1210-0250

Gümplová, Petra (2007) Suverenita, stát a demokracie v českém politickém diskursu. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (3-4). pp. 169-207. ISSN 1210-0250

Langerová, Marie (2007) Svůdnost avantgardy, fetišistický jazyk. Czech Literature, 55 (6). pp. 829-851. ISSN 0009-0468

Sieglová, Dagmar (2007) Sympozium na počest osmdesátých narozenin J. Fishmana. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 152-154. ISSN 0037-7031

Garskaite, Edita; Dubnikova, Natalija; Katelnikovas, Arturas; Pinkas, Jiří; Kareiva, Aivaras (2007) Syntheses and Characterisation of Gd3Al5O12 and La3Al5O12 Garnets. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 321-333. ISSN 0010-0765

Fandos, Rosa; Otero, Antonio; Rodríguez, Ana; Terreros, Pilar (2007) Syntheses of New Titanium(IV) and Rhodium(I) Guanidinido Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 579-588. ISSN 0010-0765

Sakač, Marija N.; Penov Gaši, Katarina M.; Djurendić, Evgenija A.; Andrić, Silvana; Miljković, Dušan A. (2007) Synthesis and Biological Evaluation of 17-[4-(2-Aminoethoxy)phenyl]-16,17-secoestra-1,3,5(10)-triene Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (3). pp. 403-410. ISSN 0010-0765

Benito-Garagorri, David; Mereiter, Kurt; Kirchner, Karl (2007) Synthesis and Characterization of Ni(II) and Pd(II) Complexes Bearing Achiral and Chiral Bidentate Aminophosphine Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 527-540. ISSN 0010-0765

Yang, Ming; Yang, Xiao (2007) Synthesis and Characterization of Spherical Hollow Assembly Composed of Cu Nanoparticles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1375-1382. ISSN 0010-0765

Machara, Aleš; Pojarová, Michaela; Svoboda, Jiří (2007) Synthesis and Cycloaddition Reaction of 3-Vinylthieno[3,2-b][1]benzothiophene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (7). pp. 952-964. ISSN 0010-0765

Salisbury, Brian A.; Young, John F.; Yap, Glenn P. A.; Theopold, Klaus H. (2007) Synthesis and Reactivity of Pyrrolide-Diimine Complexes of Chromium. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 637-648. ISSN 0010-0765

Sigmundová, Ivica; Zahradník, Pavol; Loos, Dušan (2007) Synthesis and Study of Novel Benzothiazole Derivatives with Potential Nonlinear Optical Properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1069-1093. ISSN 0010-0765

Prikaznov, Alexander V.; Bragin, Vikentii I.; Davydova, Margarita N.; Sivaev, Igor B.; Bregadze, Vladimir I. (2007) Synthesis of Alkoxy Derivatives of Decahydro-closo-decaborate Anion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1689-1696. ISSN 0010-0765

Polo-Cerón, Dorian; Gómez-Ruiz, Santiago; Prashar, Sanjiv; Fajardo, Mariano; Antiñolo, Antonio; Otero, Antonio (2007) Synthesis of Bulky Zirconocene Dichloride Compounds and Their Applications in Olefin Polymerization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 747-763. ISSN 0010-0765

Pinar, Ana Belén; García, Raquel; Pérez-Pariente, Joaquín (2007) Synthesis of Ferrierite from Gels Containing a Mixture of Two Templates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 666-678. ISSN 0010-0765

Stogniy, Marina Yu.; Abramova, Ekaterina N.; Lobanova, Irina A.; Sivaev, Igor B.; Bragin, Vikentii I.; Petrovskii, Pavel V.; Tsupreva, Viktoria N.; Sorokina, Olga V.; Bregadze, Vladimir I. (2007) Synthesis of Functional Derivatives of 7,8-Dicarba-nido-undecaborate Anion by Ring-Opening of Its Cyclic Oxonium Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1676-1688. ISSN 0010-0765

Krausová, Zuzana; Sehnal, Petr; Teplý, Filip; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Šaman, David; Cvačka, Josef; Fiedler, Pavel (2007) Synthesis of Methoxy Substituted Centrally Chiral Triynes as Precursors of Functionalised Nonracemic Helicene-Like Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1499-1522. ISSN 0010-0765

Levit, Galina L.; Krasnov, Victor P.; Gruzdev, Dmitriy A.; Demin, Alexander M.; Bazhov, Iliya V.; Sadretdinova, Liliya Sh.; Olshevskaya, Valentina A.; Kalinin, Valery N.; Cheong, Chan Seong; Chupakhin, Oleg N.; Charushin, Valery N. (2007) Synthesis of N-[(3-Amino-1,2-dicarba-closo-dodecaboran-1-yl)acetyl] Derivatives of α-Amino Acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (12). pp. 1697-1706. ISSN 0010-0765

Dejmek, Milan; Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2007) Synthesis of Novel Carbocyclic Nucleoside Analogues Derived from 2-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]heptane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1523-1544. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2007) Synthesis of Novel Carbocyclic Nucleosides and Pro-Tides Derived from 4-Oxatricyclo[4.2.1.03,7]nonane-9-methanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1331-1349. ISSN 0010-0765

Kosiova, Ivana; Kois, Pavol (2007) Synthesis of Novel Coumarin-Based Fluorescent Probes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 996-1004. ISSN 0010-0765

Slobodník, Marek; Hronec, Milan; Cvengrošová, Zuzana; Bejblová, Martina; Čejka, Jiří (2007) Synthesis of Pyridines Over Zeolites in Gas Phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 618-628. ISSN 0010-0765

Štěpnička, Petr; Schulz, Jiří; Císařová, Ivana; Fejfarová, Karla (2007) Synthesis, Characterization and Catalytic Utilization of a Ferrocene Diamidodiphosphane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 453-467. ISSN 0010-0765

Kaluđerović, Goran N.; Schmidt, Harry; Wagner, Christoph; Merzweiler, Kurt; Steinborn, Dirk (2007) Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Palladium(II) Complexes Containing EDTA Tetraalkyl Ester Ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 560-568. ISSN 0010-0765

Thakkar, Rakesh P.; Chudasama, Uma V. (2007) Synthesis, Characterization and Thermodynamics of Exchange Using Zirconium Titanium Phosphate Cation Exchanger. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1306-1318. ISSN 0010-0765

Kósa, Csaba; Mosnáček, Jaroslav; Bílešová, Adela; Kasák, Peter; Kronek, Juraj; Danko, Martin; Kollár, Jozef (2007) Synthesis, Oxidation and Photophysical Properties of Novel Derivatives of Acyclic Aromatic Amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (9). pp. 1255-1268. ISSN 0010-0765

Martin, Arputharaj E.; Rajendra Prasad, Karnam J. (2007) Synthetic Utility of 1-Hydroxycarbazole-2-carbaldehydes - Syntheses of Furo-, Oxazino- and Pyranocarbazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (11). pp. 1579-1590. ISSN 0010-0765

Kosková, Helena (2007) Téma identity v české exilové próze 1968-1989 (recenze). Czech Literature, 55 (5). pp. 750-758. ISSN 0009-0468

Novák, Vladimír (2007) Tematický katalog brixian. Hudební věda, 44 (1). pp. 105-110. ISSN 0018-7003

Skořepa, Michal (2007) Teorie očekáváného užitku versus kumulativní prospektová teorie: empirický pohled. AUCO Czech Economic Review, 1 (2). pp. 180-196. ISSN 1802-4696

Černušák, Ivan; Čukovičová, Martina; Asiama, Alexandra A.; Gregurick, Susan K.; Hoover, Paul A.; Tsay, Sarah C.; Liebman, Joel F. (2007) The Absolute Entropies of Alkali Metal Borides. Simple Patterns and High-Level Calculations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 269-277. ISSN 0010-0765

Stiborová, Marie; Dračínská, Helena; Aimová, Dagmar; Hodek, Petr; Hudeček, Jiří; Ryšlavá, Helena; Schmeiser, Heinz H.; Frei, Eva (2007) The Anticancer Drug Ellipticine is an Inducer of Rat NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1350-1364. ISSN 0010-0765

Marvan, Tomáš (2007) The Davidson-Quine Dispute on Meaning and Knowledge: A Concise Guide. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (1). pp. 113-128. ISSN 1210-0250

Věchet, Stanislav; Krejsa, Jiří; Ondroušek, Vít (2007) The Development of Autonomous Racing Robot Bender. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 277-287. ISSN 1802-1484

Bejblová, Martina; Vlk, Josef; Procházková, Dana; Šiklová, Helena; Čejka, Jiří (2007) The Effect of Type of Acid Sites in Molecular Sieves on Activity and Selectivity in Acylation Reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 728-746. ISSN 0010-0765

Ryšlavá, Helena; Doubnerová, Veronika; Muller, Karel; Baťková, Petra; Schnablová, Renáta; Liberda, Jiří; Synková, Helena; Čeřovská, Noemi (2007) The Enzyme Kinetics of the NADP-Malic Enzyme from Tobacco Leaves. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1420-1434. ISSN 0010-0765

Petrlíková, Jarmila (2007) THE GERUND IN THE FUNCTION OF SENTENCE CONDENSER. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 17-30. ISSN 0862-8432

Jonášová, Milada; Volek, Tomislav (2007) The Italian Opera Seria on the Way through Europe of the 18th Century, Brno 24.–25. září 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 379-381. ISSN 0018-7003

Poethig, Alexander; Strassner, Thomas (2007) The Mechanism of the Permanganate-Promoted Oxidative Cyclization of 1,5-Dienes - a DFT Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 715-727. ISSN 0010-0765

Kratochvíl, Matěj (2007) The Musical Human. Rethinking John Blacking’s Ethnomusicology in the Twenty-First Century (SOAS Musicology Series), edited by Suzel Ana Reily, Ashgate, Aldershot 2006 [recenze, review]. Hudební věda, 44 (2). pp. 187-189. ISSN 0018-7003

Turney, Justin M.; Schaefer, Henry F. (2007) The Nearly Degenerate Triplet Electronic Ground State Isomers of Lithium Nitroxide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 129-152. ISSN 0010-0765

Kellö, Vladimir; Sadlej, Andrzej J. (2007) The Nuclear Quadrupole Moment of 14N from Accurate Electric Field Gradient Calculations and Microwave Spectra of NP Molecule. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (1). pp. 64-82. ISSN 0010-0765

McWeeny, Roy (2007) The Quantum Mechanics of Cohesion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (2). pp. 252-268. ISSN 0010-0765

Hlobil, Tomáš (2007) The Reception of Burke’s Enquiry in the German-language Area in the Second Half of the Eighteenth Century (A Regional Aspect). Estetika, 44 (1-4). pp. 125-150. ISSN 0014 –1291

Zápal, Jan (2007) The Relation Between the Cyclically Adjusted Budget Balance and the Growth Accounting Method of Deriving ‘Net Fiscal Effort’. AUCO Czech Economic Review, 1 (3). pp. 324-335. ISSN 1802-4696

Tondl, Ladislav (2007) The Role of Values in Human Life. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (1). pp. 129-150. ISSN 1210-0250

Janigová, Slávka (2007) THE SUBJECT OF -ING FORMS IN A LEGAL ENGLISH CORPUS. Linguistica Pragensia, 17 (1). pp. 1-17. ISSN 0862-8432

Woodman, Paul (2007) The Toponymy of the Czech Lands as Reflected in Britain (A Study in Exonyms?). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 176-193. ISSN 1211-4413

Janovec, Ladislav; Böhm, Stanislav; Danihel, Ivan; Imrich, Ján; Kristian, Pavol; Klika, Karel D. (2007) Theoretical Confirmation of the Reaction Mechanism Leading to Regioselective Formation of Thiazolidin-4-one from Bromoacetic Acid Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (10). pp. 1435-1445. ISSN 0010-0765

Zdrálek, Vít (2007) Theorizing Southern African Music: Perspectives and Conjectures, University of the Witwatersrand, Johannesburg 21.–22. srpna 2007. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 377-379. ISSN 0018-7003

Linka, Jan (2007) Titanomachy (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 581-591. ISSN 0009-0468

Bartoň, Kamil (2007) Tomáš Baltazar Janovka: Clavis ad thesaurum magnae artis musicae / Klíč k pokladu velikého umění hudebního (Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae, Series B/I). K vydání připravil, komentářem a testimonii opatřil a z latinského originálu přeložil Jiří Matl. Spolupracovali Michael Pospíšil a Jiří Sehnal. KLP – Koniasch Latin Press, Praha 2006 [recenze]. Hudební věda, 44 (2). pp. 181-183. ISSN 0018-7003

Hříbek, Tomáš (2007) Tomáš Pospiszyl: Srovnávací studie (recenze). Estetika, 44 (1-4). pp. 211-215. ISSN 0014 –1291

Kozioł, Andrzej; Pasynkiewicz, Stanisław; Pietrzykowski, Antoni; Jerzykiewicz, Lucjan B. (2007) trans-Bis[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-ylidene]dichloronickel(II): Synthesis and Structure. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (5-6). pp. 609-617. ISSN 0010-0765

Fekete, Marianna; Joó, Ferenc (2007) Transfer Hydrogenation of Carbonyl Compounds and Alkenes Catalyzed by Ruthenium(II)-N-Heterocycle Carbene Complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (8). pp. 1037-1045. ISSN 0010-0765

Mrázková, Kamila (2007) Užívání trpných příčestí v současných veřejných dialogických projevech. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 3-23. ISSN 0037-7031

Anderš, Josef (2007) Ukrainian Studies scholars from Central and Eastern Europe meet in Olomouc. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 79-81. ISSN 0037-7031

Zeman, Vladimír; Hajžman, Michal (2007) Usage of the Generalized Modal Synthesis Method in Dynamics of Machines. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 45-54. ISSN 1802-1484

Nebeský, Ladislav; Novák, Pavel (2007) Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III. Slovo a slovesnost, 68 (4). pp. 243-256. ISSN 0037-7031

Kusáková, Lenka (2007) Více než kvalitní příručka dějin české literatury 19. století (recenze). Czech Literature, 55 (4). pp. 547-556. ISSN 0009-0468

Černý, Marcel (2007) Vídeň - město šalebného lesku se zmatňující patinou deziluze (Nad rakouskou chrestomatií českých literárních reflexí dunajské metropole) (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 882-891. ISSN 0009-0468

Kostrbová, Lucie (2007) Vídeňská moderna ve slovanských časopisech. Czech Literature, 55 (2). pp. 218-231. ISSN 0009-0468

Svoboda, A. (2007) Vít Klemeš opäť jubiluje. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 142-144. ISSN 0042-790X

Warke, A.S.; Das, S.K. (2007) Výpočet momentov na určenie kontaminácie zvodne v dôsledku simultánnych efektov reakcií a nelineárneho rozpadu na hraniciach systému. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 73-85. ISSN 0042-790X

Hallová, Markéta (2007) Výstava „Manu propria scriptum“ ve Státním okresním archivu České Budějovice. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 403-404. ISSN 0018-7003

Palčák, František; Vančo, Martin. (2007) Vibration Analysis of Rotary Drier. Engineering Mechanics, 14 (4). pp. 259-268. ISSN 1802-1484

Kovářová, Jana; Dupal, Jan; Schlegel, Miloš (2007) Vibration Control of Plate Structures. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 23-36. ISSN 1802-1484

Marvalova, Bohdana (2007) Viscoelastic properties of filled rubber. Experimental observations and Material Modelling. Engineering Mechanics, 14 (1-2). pp. 81-89. ISSN 1802-1484

Chalupová, D.; Janský, B. (2007) Vliv antropogenní činnosti na vybraná slepá ramena Labské nivy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (2). pp. 86-97. ISSN 0042-790X

Gusev, Y.; Novák, V. (2007) Voda v pôde - hlavný zdroj vody pre suchozemské systémy biosféry. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 3-15. ISSN 0042-790X

Mati, R.; Kotorová, D. (2007) Vplyv obrábania pôdy na jej objemovú hmotnosť a na niektoré fyzikálne a hydrofyzikálne charakteristiky fluvizeme glejovej. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 246-252. ISSN 0042-790X

Ondovčin, T.; Mls, J. (2007) Vyjádření závislosti hustoty fáze na koncentraci komponenty pro potřeby modelování proudění podzemní vody. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (4). pp. 236-245. ISSN 0042-790X

Bača, P.; Bačová Mitková, V. (2007) Využitie metódy (POT) prietokov nad zvolenou prahovou hodnotou pri analýze extrémnych sezónnych prietokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 55 (1). pp. 16-22. ISSN 0042-790X

Jankovič, Milan (2007) Vyvolávání z nebytí v Komedii Daniely Hodrové. Czech Literature, 55 (1). pp. 1-25. ISSN 0009-0468

Andrle, Michal (2007) Whitehead's First Coming to Terms with the Legacy of Modern Science and Philosophy. Teorie vědy / Theory of Science, 29 (1). pp. 75-112. ISSN 1210-0250

Reittererová, Vlasta (2007) Wie europäisch ist die Oper? Das Musiktheater als Zugang zu einer kulturellen Topographie Europas, mezinárodní konference, Vídeň 1.–2. března 2007. Hudební věda, 44 (1). pp. 101-104. ISSN 0018-7003

Ševčík, Miloš; Hadravová, Tereza (2007) XVIIth International Congress of Aesthetics. Estetika, 44 (1-4). pp. 201-202. ISSN 0014 –1291

Kořenský, Jan (2007) Za Jánem Horeckým. Slovo a slovesnost, 68 (1). pp. 78-79. ISSN 0037-7031

Heřmanová, Zdenka (2007) Za Ladislavem Zgustou (20. 3. 1924 – 27. 4. 2007). Acta Onomastica, 48 (1). pp. 231-235. ISSN 1211-4413

Zuska, Vlastimil (2007) Za Zdeňkem Mathauserem. Estetika, 44 (1-4). pp. 203-204. ISSN 0014 –1291

Zizler, Jiří (2007) Závada jinak přečtený? (recenze). Czech Literature, 55 (6). pp. 890-895. ISSN 0009-0468

Vlhová-Wörner, Hana (2007) Záviš, autor liturgické poezie 14. století. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 229-260. ISSN 0018-7003

Kachlík, Jan (2007) Zdeněk Nouza – Miroslav Nový: Josef Suk. Tematický katalog skladeb. Thematic Catalogue of the Works (JSkat), Editio Bärenreiter Praha, Praha 2005 [recenze]. Hudební věda, 44 (3-4). pp. 357-360. ISSN 0018-7003

Holý, Jiří (2007) Zdeněk Pešat osmdesátiletý. Czech Literature, 55 (6). pp. 861-869. ISSN 0009-0468

Kunz, Peter C.; Kläui, Wolfgang (2007) Zinc and Cobalt(II) Complexes of Tripodal Nitrogen Ligands of the Tris[2-substituted Imidazol-4(5)-yl]phosphane Type. Biomimetic Hydrolysis of an Activated Ester. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 72 (4). pp. 492-502. ISSN 0010-0765

Panevová, Jarmila (2007) Znovu o reciprocitě. Slovo a slovesnost, 68 (2). pp. 91-101. ISSN 0037-7031

Dadejík, Ondřej (2007) Znovuzrození přírodní krásy: Ronald W. Hepburn. Estetika, 44 (1-4). pp. 2-27. ISSN 0014 –1291

Matúšová, Jana (2007) Zpráva o činnosti onomastické komise za léta 2002 – 2006. Acta Onomastica, 48 (1). pp. 272-275. ISSN 1211-4413

Perutková, Jana (2007) Zur Identifizierung der Questenbergischen Partituren in Wiener Musikarchiven. Hudební věda, 44 (1). pp. 5-34. ISSN 0018-7003

This list was generated on Wed Mar 3 01:03:23 2021 CET.