Year: 2008

Number of items: 1169.

December 2008

Vlasák, P. (2008) 55 let Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 282-283. ISSN 0042-790X

Kocianová, V. (2008) 70 years of Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). p. 284. ISSN 0042-790X

Tůma, Jiří; Bilošová, Alena; Šimek, Jiří; Svoboda, Rudolf (2008) A Simulation Study of the Rotor Vibration in a Journal Bearing. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 461-470. ISSN 1802-1484

Gusev, E.M.; Novák, V. (2008) A.I. Budagovskij (18. 5. 1912 - 1. 10. 2008). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). p. 285. ISSN 0042-790X

Reifová, Irena (2008) ‘It Has Happened Before, It Will Happen Again’: The Third Golden Age of Television Fiction. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1237-1239. ISSN 0038-0288

Soukup, Daniel (2008) Řádu nevidět (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 878-886. ISSN 0009-0468

Abida, H.; Ellouze, M. (2008) Účinok prenosu priečnej hybnosti pri modelovaní neustáleného prúdenia v korytách zloženého profilu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 228-236. ISSN 0042-790X

Al-Taiee, T.M. (2008) Štatistická předpoveď vodného stavu rieky Tigris pri hydrologickej stanici Mosul, Severný Irak. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 272-279. ISSN 0042-790X

Čornej, Petr (2008) Živá vůně minulosti (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 872-878. ISSN 0009-0468

Houfek, Lubomír; Kratochvíl, Ctirad; Houfek, Martin (2008) Bifurcation and Chaos in Drive Systems. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 401-410. ISSN 1802-1484

Mádlová, Claire (2008) Cesty Gutenbergovou Evropou. Czech Literature, 56 (6). pp. 885-889. ISSN 0009-0468

Bauman, Zygmunt (2008) Claus Offe: Reflections on America: Tocqueville, Weber and Adorno in the United States. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1212-1216. ISSN 0038-0288

Bedřich, Martin (2008) Co je to emblematická struktura v textu? Czech Literature, 56 (6). pp. 846-857. ISSN 0009-0468

Řezníková, Lenka (2008) Conditio humana (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 888-895. ISSN 0009-0468

Jakoubek, Marek (2008) Dějiny Vojvodova očima jeho obyvatelky. Edice Historyje rodu Čížkových a Karbulových Barbory Čížkové. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 383-399. ISSN 0009-0794

Pešek, Luděk; Vaněk, František; Balda, Miroslav; Procházka, Pavel; Vaněk, Petr; Cibulka, Jan; Bula, Vítězslav (2008) Developement of Vibrodiagnostic System of Tram Wheel for Damage Analysis. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 447-460. ISSN 1802-1484

Krascsenits, Z.; Hiller, E.; Bartaľ, M. (2008) Distribúcia štyroch humánnych farmaceutík, karbamazepínu, diklofenaku, gemfibrozilu a ibuprofénu v sústave sediment-voda. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 237-246. ISSN 0042-790X

Zeman, Vladimír; Hlaváč, Zdeněk (2008) Dynamic Response of VVER 1000 Type Reactor Excited by Pressure Pulsations. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 435-446. ISSN 1802-1484

Půst, Ladislav (2008) Electro-Mechanical Impact System Excited by a Source of Limited Power. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 391-400. ISSN 1802-1484

Skarpelis, Anna (2008) Frances McCall Rosenbluth (ed.): The Political Economy of Japan’s Low Fertility. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1215-1221. ISSN 0038-0288

Horký, Ondřej (2008) Gender a rozvoj: co nás rozděluje, co nás spojuje. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 10-21. ISSN 1213-0028

Křížková, Alena; Penner, Andrew; Petersen, Trond (2008) Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: jeden z faktorů sociálního vyloučení žen. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 55-67. ISSN 1213-0028

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2008) Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 28-36. ISSN 1213-0028

Ross, Sandy (2008) George Loewenstein: Exotic Preferences: Behavioural Economics and Human Motivation. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1200-1205. ISSN 0038-0288

Sauermann, Jan (2008) H. Gintis – S. Bowles – R. Boyd – E. Fehr (eds.): Moral Sentiments and Material Interests. The Foundations of Cooperation in Economic Life. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1208-1211. ISSN 0038-0288

Vanhuysse, Pieter (2008) Introduction: Advances in the Study of Post-Communist States and Public Administrations. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1151-1156. ISSN 0038-0288

Lelkes, Orsolya (2008) István György Tóth (ed.): Tárki European Social Report. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1220-1222. ISSN 0038-0288

Jaworski, Piotr (2008) J. Becker – R. Weissenbacher (eds.): Dollarization, Euroization and Financial Instability. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1228-1231. ISSN 0038-0288

Shiovitz-Ezra, Sharon (2008) J. Billings – K. Leichsenring (eds.): Integrating Health and Social Care Services for Older Persons: Evidence from Nine European Countries. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1222-1224. ISSN 0038-0288

Sabbagh, Clara (2008) J. Henrich – R. Boyd – S. Bowles – C. Camerer – E. Fehr – H. Gintis (eds.): Foundations of Human Sociality: Economic Experiment. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1205-1209. ISSN 0038-0288

Stara, V. (2008) Jandora, Říha: Porušení sypaných hrází v důsledku přelití (recenze). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). p. 280. ISSN 0042-790X

Slanař, Otakar (2008) K možnostem a hranicím mimetické interpretace: na příkladu postav ve středověké rytířské epice. Czech Literature, 56 (6). pp. 786-805. ISSN 0009-0468

Librová, Hana (2008) Katrina Z. S. Schwartz: Nature and National Identity after Communism: Globalizing the Ethnoscape. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1230-1233. ISSN 0038-0288

Janebová, Radka; Černá, Lucie (2008) Konstrukce žen-klientek a mužů-klientů v praxi sociální práce. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 37-45. ISSN 1213-0028

Budilová, Lenka (2008) Kritické poznámky Lenky Budilové k textu Davida Scheffela „Česká antropologická romistika a vědecká poctivost“. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 401-409. ISSN 0009-0794

Ibrahim, Robert; Formánková, Eva; Vorlíčková, Blanka (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (6). pp. 895-909. ISSN 0009-0468

Kajfosz, Jan (2008) Magic, categorization and folk metaphysics. Towards cognitive theory of magic. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 355-368. ISSN 0009-0794

Maříková, Hana (2008) Mateřství, rodina a práce z pohledu matek malých dětí. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 45-55. ISSN 1213-0028

Kaščák, Ondrej (2008) Materská škola ako miesto profánnych a magicko-náboženských prechodových rituálov. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 337-353. ISSN 0009-0794

Steiner, Peter (2008) Mezi fenomenologií a futurismem: Meziválečná poetika Romana Jakobsona. Czech Literature, 56 (6). pp. 769-786. ISSN 0009-0468

Unucka, J.; Adamec, M. (2008) Modeling of the land cover impact on the rainfall-runoff relations in the Olse catchment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 257-271. ISSN 0042-790X

Šmídová, Iva (2008) Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 23-27. ISSN 1213-0028

Kolářová, Marta (2008) Na křižovatkách nerovností: gender, třída a rasa/etnicita. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 1-10. ISSN 1213-0028

Pochylý, František; Malenovský, Eduard (2008) New Mathematical and Computational Model of Elastic Continuum Interaction with Liquid. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 411-418. ISSN 1802-1484

Cerami, Alfio (2008) New Social Risks in Central and Eastern Europe: The Need for a New Empowering Politics of the Welfare State. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1089-1110. ISSN 0038-0288

Drahokoupil, Jan (2008) Nina Bandelj: From Communists to Foreign Capitalists: The Social Foundations of Foreign Direct Investment in Postsocialist Europe. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1224-1228. ISSN 0038-0288

Butler, Judith (2008) Podmanění, odpor, přeznačení, Mezi Freudem a Foucaultem. Czech Literature, 56 (6). pp. 805-830. ISSN 0009-0468

Vrhel, František (2008) Pojem lévistraussovské "torze". Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 369-382. ISSN 0009-0794

Majerčák, J. (2008) Polemic climate changes: Review of the book "Rationally about climate changes" by M. Kutílek. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). p. 281. ISSN 0042-790X

Górská, Magdalena; Matonoha, Jan (2008) Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butlerová. Czech Literature, 56 (6). pp. 805-830. ISSN 0009-0468

Byrtus, Miroslav (2008) Qualitative Analysis of Nonlinear Gear Drive Vibration Caused by Internal Kinematic and Parametric Excitation. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 471-480. ISSN 1802-1484

O’Dwyer, Conor (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe: A Response. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1181-1189. ISSN 0038-0288

Grzymala-Busse, Anna (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe: A Response. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1177-1191. ISSN 0038-0288

Hanley, Seán (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe? Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1155-1177. ISSN 0038-0288

Gintis, Herbert (2008) Richard H. Thaler – Cass R. Sunstein: Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1199-1201. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka; Tomášek, Marcel (2008) Sekundarizace pracovního trhu v ČR: příklad práce pokladních v prodejnách zahraničních obchodních řetězců. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 67-77. ISSN 1213-0028

Náprstek, Jiří; Král, Radomil (2008) Some Instances of the Fokker-Planck Equation Numerical Analysis for Systems with Gaussian Noises. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 419-434. ISSN 1802-1484

Chatrná, Michala (2008) Sylvia Hood Washington – Paul C. Rosier – Heather Goodall (eds.): Echoes from the Poisoned Well: Global Memories of Environmental Injustice. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1234-1237. ISSN 0038-0288

Ecker, Horst (2008) Test Facility Design for Experimental Studies of Parametrically Excited Vibrations. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 481-488. ISSN 1802-1484

Tóth, István György (2008) The Demand for Redistribution: A Test on Hungarian Data. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1063-1087. ISSN 0038-0288

Librová, Hana (2008) The Environmentally Friendly Lifestyle: Simple or Complicated? Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1111-1128. ISSN 0038-0288

Megan, Martin (2008) The Growth of Czech Feminism: Analyzing Resistance Activities through a Gendered Lens, 1968 to 1993. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 37-44. ISSN 1213-0028

Simonová, Natalie (2008) The International Symposium on Advanced Lazarsfeldian Methodology in Prague: 19–20 September 2008. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1239-1241. ISSN 0038-0288

Nissen, Sylke (2008) Urban Transformation From Public and Private Space to Spaces of Hybrid Character. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1129-1149. ISSN 0038-0288

Scheffel, David Z. (2008) Věda a pseudo-věda: odpověď Lence Budilové. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 411-412. ISSN 0009-0794

Horváth, Tomáš (2008) Výzvy "postmodernej výzve" (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 857-873. ISSN 0009-0468

Sněhota, M.; Sobotková, M.; Císlerová, M. (2008) Vliv uzavřeného vzduchu na proudění vody a transport látek v heterogenní půdě: experimentální sestava. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 247-256. ISSN 0042-790X

Gehlbach, Scott (2008) What Is a Big Bureaucracy? Reflections on Rebuilding Leviathan and Runaway State-building. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1189-1198. ISSN 0038-0288

Szolgay, J.; Danáčová, M.; Jurčák, S.; Spál, P. (2008) Zohľadnenie premenlivosti postupovej rýchlosti prietokových vľn od prietokov pri transformácii prietokov multilineárnym modelom na rieke Morava. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 213-227. ISSN 0042-790X

November 2008

Petrusek, Miloslav (2008) 150 let od narození Émila Durkheima. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 825-827. ISSN 0038-0288

Svoboda, Arnošt (2008) 5. konference Evropské asociace pro sportovní sociologii (eass). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 828-830. ISSN 0038-0288

Hrubý, Martin (2008) Algorithmic Approaches to Game-theoretical Modeling and Simulation. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 268-301. ISSN 1802-4696

Dadejík , Ondřej (2008) Allen Carlson and Sheila Lintott (eds): Nature, Aesthetics, and Environmentalism: From Beauty to Duty. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 235-242. ISSN 0014 –1291

Kvokačka, Adrián (2008) Andrew Slade: Lyotard, Beckett, Duras, and the Postmodern Sublime. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 243-249. ISSN 0014 –1291

Kaplický, Martin (2008) ‘Beauty, Landscape, Nature’: A Conference Report. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 232-234. ISSN 0014 –1291

Diaconu, Mădălina (2008) „Eine weite Wohnung unter freiem Himmel“? Zu einer Ästhetik der Sinnesgärten. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 156-172. ISSN 0014 –1291

Hamplová, Dana (2008) Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 703-723. ISSN 0038-0288

Jiráček, Pavel (2008) České hlásky ve versologických metaforách vzestupnosti (jambu) a sestupnosti (trocheje). Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 268-284. ISSN 0037-7031

Houfek, Lubomír; Houfek, Martin; Krejsa, Jiří; Kratochvíl, Ctirad; Koláčný, Josef; Nykodým, Pavel (2008) Bifurcation and Chaos in Electromenchanical Drive Sysstems with Small MPTPRS. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 329-336. ISSN 1802-1484

Vlach, Radek (2008) Computational and Experimental Modeling of Control of Stator Winding Slot Cooling by Water. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 373-380. ISSN 1802-1484

Pásek, Michal (2008) Computer Modelling in Cardiac Cell Electrophysiology. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 365-372. ISSN 1802-1484

Fuis, Vladimír; Janíček, Přemysl; Hlavoň, Pavel (2008) Contact Surfaces of Big Joints - Sites of the Development of Limit States and Other Considerations. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 381-388. ISSN 1802-1484

Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav (2008) Dealing with Sensor Errors in Scan Matching for Simultaneous Localization and Mapping. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 337-344. ISSN 1802-1484

Bozděchová, Ivana (2008) Deset konferencí Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů. Our Speech, 91 (5). pp. 260-267. ISSN 0027-8203

Hudec , Zdeněk (2008) Eisenstein’s Das Kapital: Attempting a New Genre. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 184-197. ISSN 0014 –1291

Katrňák, Tomáš; Simonová, Natalie (2008) Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 725-744. ISSN 0038-0288

Grepl, Robert; Lee, Byoungsoo; Kratochvíl, Ctirad; Šolc, František; Hrabec, Jakub (2008) Exact Linearization of Nonholonomic System Dynamics Applied to Control of Differentially Driven Soccer Robot. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 311-318. ISSN 1802-1484

Paloušek, David; Návrat, Tomáš; Rosický, Jiří; Krejčí, Petr; Houfek, Martin (2008) Experimental Recognition of Loading Character of Transtibial Prosthesis. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 355-364. ISSN 1802-1484

Nekvapil, Jiří (2008) Funkční lingvistika, migranti a jazykový management. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 316-321. ISSN 0037-7031

Olay, Csaba (2008) Gadamers Hermeneutische Kunstauffassung. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 129-155. ISSN 0014 –1291

Jarkovská, Lucie; Lišková, Kateřina (2008) Genderové aspekty českého školství. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 683-702. ISSN 0038-0288

Galegov, Alexsandr; Garnaev, Andrey (2008) How Hierarchical Structures Impact on Competition. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 227-237. ISSN 1802-4696

Zuska, Vlastimil (2008) Implicit Assumptions in Weed’s Reflections on the Implicit Assumptions of Neuroaesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 198-201. ISSN 0014 –1291

Muller, Karel (2008) Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 627-652. ISSN 0038-0288

Vinopal, Jiří (2008) International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (3MC). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 826-829. ISSN 0038-0288

Woitsch, Jiří (2008) Jana Vobecká: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 809-814. ISSN 0038-0288

Papp, Zoltán; Erdélyi, János (2008) János Erdélyi: Das Individuelle und das Ideale. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 202-226. ISSN 0014 –1291

Nejedlý, Petr (2008) Je čeština jako menší jazyk v ohrožení? (Pohled očima historika jazyka). Our Speech, 91 (5). pp. 225-235. ISSN 0027-8203

Kufnerová, Zlata (2008) Když autor překládá sám sebe: poznámky k češtině Kunderových románů. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 259-268. ISSN 0037-7031

Skovajsa, Marek (2008) Když sociologie potkala historii: Charles Tilly (1929–2008). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 800-807. ISSN 0038-0288

Cvrček, Václav (2008) Koncept minimální intervence. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 284-293. ISSN 0037-7031

Černý, Karel (2008) Konference Education, Equity and Social Justice. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 829-832. ISSN 0038-0288

Řeháková, Blanka (2008) Kontrasty v logistické regresi. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 745-766. ISSN 0038-0288

Adam, Robert (2008) Ledovka. Our Speech, 91 (5). pp. 267-269. ISSN 0027-8203

Nešpor, Zdeněk R. (2008) Lenka Kalinová: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 813-817. ISSN 0038-0288

Růžička, Michal (2008) Loïc Wacquant: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 820-824. ISSN 0038-0288

Kasperski, Adam (2008) Making Robust Decisions in Discrete Optimization Problems as a Game against Nature. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 237-251. ISSN 1802-4696

Otten, Holger (2008) Matisse’s La Danse: On the Semantics of the Surface in Modern Painting. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 173-183. ISSN 0014 –1291

Drbohlav, Dušan; Burcin, Boris; Kučera, Tomáš (2008) Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 653-683. ISSN 0038-0288

Křivancová, Michaela (2008) Noetický princip slova v poetice Věry Linhartové. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 243-259. ISSN 0037-7031

Rychnovská, Lucie (2008) O Němcové a s Němcovou. Our Speech, 91 (5). pp. 258-261. ISSN 0027-8203

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2008) Obsah. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 241-243. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2008) Obsah ročníku 69/2008. Slovo a slovesnost, 69 (4). ISSN 0037-7031

Bergantinos, Gustavo; Vidal-Puga, Juan (2008) On Some Properties of Cost Allocation Rules in Minimum Cost Spanning Tree Problems. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 251-268. ISSN 1802-4696

Svobodová, Marta (2008) Pavel Barša, Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 807-808. ISSN 0038-0288

Kafková, Marcela (2008) Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková: Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 817-821. ISSN 0038-0288

Spurná, Pavlína (2008) Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 767-788. ISSN 0038-0288

Zeman, Jiří (2008) Recenze: Aleksandr D. Duličenko (ed.): Interlinguistica et Eurolinguistica. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 310-315. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2008) Recenze: Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 300-307. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří; Vasiljev, Ivo (2008) Recenze: Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 293-300. ISSN 0037-7031

Prošek, Martin (2008) Recenze: Richard B. Baldauf Jr. – Robert B. Kaplan (eds.): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 306-311. ISSN 0037-7031

Krejčí, Jaroslav (2008) Remembering Pavel Machonin. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 794-796. ISSN 0038-0288

Hošková, Barbora; Zaoralová, Jana (2008) Romský etnolekt češtiny. Our Speech, 91 (5). pp. 255-259. ISSN 0027-8203

Skovajsa, Marek (2008) Sociologický časopis 2002–2007: zpráva šéfredaktora. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 615-626. ISSN 0038-0288

Alparslan Gok, S. Zeynep; Branzei, Rodica; Tijs, Stef (2008) Some Characterizations of Convex Interval Games. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 219-227. ISSN 1802-4696

Uhde, Zuzana (2008) Sté výročí narození Simone de Beauvoir. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 797-800. ISSN 0038-0288

Návrat, Tomáš; Vrbka, Martin; Florian, Zdeněk; Rozkydal, Zbyněk (2008) Strain-Stress Analysis of Pathological Hip Joint after Osteotomy. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 345-354. ISSN 1802-1484

Hlavoň, Pavel; Fuis, Vladimír; Florian, Zdeněk (2008) Stress Analysis of the Radial Head Replacements in an Elbow Articulation. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 319-327. ISSN 1802-1484

Štěpán, Josef (2008) Vedlejší věty příslovečné časové z hlediska kvantitativního. Our Speech, 91 (5). pp. 235-255. ISSN 0027-8203

Holler, Manfred J.; Klose-Ullmann, Barbara (2008) Wallenstein’s Power Problem and Its Consequences. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 197-219. ISSN 1802-4696

Bokiniec, Monika; Kozak, Piotr (2008) Wilkoszewska, Krystyna (ed.): Wizje i re-wizje: Wielka księga estetyki w Polsce. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 227-231. ISSN 0014 –1291

Jazyková poradna, (2008) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 91 (5). pp. 272-273. ISSN 0027-8203

Petrusek, Miloslav; Tuček, Milan (2008) Za Pavlem Machoninem. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 789-794. ISSN 0038-0288

Nováková, Marie (2008) Zdravice Zdeňku Tylovi. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 315-317. ISSN 0037-7031

Konečná, Hana (2008) Znáte šotouše? Our Speech, 91 (5). pp. 269-272. ISSN 0027-8203

October 2008

Vojvodík, Josef (2008) "Minulost umění" - modernost surrealismu. Czech Literature, 56 (5). pp. 673-677. ISSN 0009-0468

Lánský, Ondřej (2008) Axel Honneth (ed.): Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy kapitalistické modernizace. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1044-1049. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2008) „Dialog mezi hluchými“? K problematice vztahu sociologie a historie. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 969-989. ISSN 0038-0288

Alieva, Dilbar (2008) Chytanie v žite každodennosti. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 889-923. ISSN 0038-0288

Škarpová, Marie (2008) Další díl Repertoria rukopisů 17. a 18. století (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 726-729. ISSN 0009-0468

Glanc, Tomáš (2008) Druhá avantgarda v rusku jako prvotní impulz. Czech Literature, 56 (5). pp. 695-704. ISSN 0009-0468

Vojtěch, Daniel; Srp, Karel; Glanc, Tomáš; Langerová, Marie; Vojvodík, Josef; Färber, Vratislav; Brabec, Jiří; Dvorský, Stanislav (2008) Druhá avantgarda: diskuse. Czech Literature, 56 (5). pp. 714-721. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2008) Fraktály lyrického těla (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 733-739. ISSN 0009-0468

Marada, Radim (2008) Georg Simmel 1858–1918. Ke stopadesátému výročí narození sociologického klasika. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1017-1022. ISSN 0038-0288

Gümplová, Petra (2008) Hannah Arendtová: Vita activa. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1041-1045. ISSN 0038-0288

Keller, Jan (2008) Jak sociologie přichází o společnost. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 989-1007. ISSN 0038-0288

Paulíček, Miroslav (2008) James Elkins: Proč lidé pláčou před obrazy. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1039-1042. ISSN 0038-0288

Buriánek, Jiří (2008) Jan Sedláček zemřel…. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1007-1010. ISSN 0038-0288

Němec, Jan (2008) Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen, Jason L. Mast (eds.): Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1048-1051. ISSN 0038-0288

Vojtěch, Daniel (2008) Jiná avantgarda (Poznámky). Czech Literature, 56 (5). pp. 709-714. ISSN 0009-0468

Sendlerová, Martina; Řepa, Milan (2008) Josef Pekař a Arne Novák ve světle vzájemné korespondence. Czech Literature, 56 (5). pp. 651-666. ISSN 0009-0468

Langerová, Marie (2008) K "druhé avantgardě" (teze k diskusi). Czech Literature, 56 (5). pp. 667-673. ISSN 0009-0468

Tvrdý, Lubor; Keller, Jan (2008) K čemu by měly sloužit recenze. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1025-1029. ISSN 0038-0288

Srp, Karel (2008) K diskusi o avantgardách. Czech Literature, 56 (5). pp. 681-690. ISSN 0009-0468

Tippner, Anja (2008) K estetice apropriace a reprodukce v pozdním surrealismu. Czech Literature, 56 (5). pp. 677-681. ISSN 0009-0468

Sichálek, Jakub (2008) K staročeskému zpracování Vidění sv. Pavla (na okraj monografie L. Jirouškové) (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 724-727. ISSN 0009-0468

Musil, Jiří (2008) Karel Čapek a Durkheim – téma k výročí. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1022-1023. ISSN 0038-0288

Kalivodová, Eva (2008) Kdyby tak už bylo po bouři (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 728-734. ISSN 0009-0468

Podhajský, František A.; Přibil, Marek; Faktorová, Veronika; Hrdina, Martin; Janoušek, Pavel (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (5). pp. 756-771. ISSN 0009-0468

Maršálek, Jan (2008) Luc Boltanski, Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1050-1055. ISSN 0038-0288

Kopecká, Anna (2008) Marek Nohejl: Jednání, diskurs, kritika: Myslet společnost. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1032-1037. ISSN 0038-0288

Nechutová, Jana (2008) Mezi latinskou a českou medievistikou (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 721-724. ISSN 0009-0468

Bubeníček, Petr (2008) Mezi příběhem a diskurzem (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 738-744. ISSN 0009-0468

Šubrt, Jiří (2008) Michel Maffesoli: Rytmus života: Variácie o postmodernom imaginárne. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1036-1040. ISSN 0038-0288

Kilias, Jarosław (2008) Moje vzpomínka na pana docenta Jana Sedláčka. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1011-1013. ISSN 0038-0288

Kaltenberg-Kwiatkowska, Ewa (2008) Náš český přítel – Jan Sedláček. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1012-1014. ISSN 0038-0288

Balon, Jan (2008) Nenaplněný příslib sociologické teorie: vzestup a pád americké sociologie ve druhé polovině dvacátého století. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 943-968. ISSN 0038-0288

Balon, Jan; Petrusek, Miloslav (2008) Ohlédnutí za vývojem sociologické teorie v posledním čtvrtstoletí. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 837-858. ISSN 0038-0288

Catalano, Alessandro (2008) Osobní zaujetí jako klíč k literárnímu dílu (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 743-744. ISSN 0009-0468

Šormová, Eva (2008) Peripetie poválečného divadla (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 746-756. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2008) Pohyb, rytmy a klid. Czech Literature, 56 (5). pp. 635-651. ISSN 0009-0468

Petrusek, Miloslav (2008) Poslední sociologická úvaha a jeden výpisek Jana Sedláčka. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1009-1012. ISSN 0038-0288

Císař, Karel (2008) Poznámka k temporalitě avantgardy. Czech Literature, 56 (5). pp. 705-709. ISSN 0009-0468

Hrdlička, Josef (2008) Prologomena poezie Zbyňka havlíčka a otázka druhé avantgardy. Czech Literature, 56 (5). pp. 690-695. ISSN 0009-0468

Frantová, Veronika (2008) Radim Marada (ed.): Etnická různost a občanská jednota. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1029-1033. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2008) Radost ze sociologie: návštěva profesora Françoise de Singlyho v České republice. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1058-1061. ISSN 0038-0288

Kolařík, Karel (2008) Raná literární tvorba Jiřího Karáska ze Lvovic. Czech Literature, 56 (5). pp. 605-635. ISSN 0009-0468

Petrusek, Miloslav (2008) Redukcionismus bez pověr a iluzí. Dějiny a současnost sociologie jako svár „identity“ s redukcionismem. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 859-889. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2008) Sociální konstruktivismus – nový pohled na společnost nebo slepá ulička sociálního bádání? Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1055-1056. ISSN 0038-0288

Dopita, Miroslav (2008) Vzpomínka na doc. PhDr. Vladimíra Jochmanna (13. 9. 1923 – 12. 9. 2008). Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1014-1017. ISSN 0038-0288

Holmwood, John (2008) Z roku 1968 do roku 1951: Jak Habermas proměnil Marxe v Parsonse. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 923-943. ISSN 0038-0288

September 2008

Jansová, Magdalena; Hynčík, Luděk (2008) Biomechanical model of pregnant female for impact purposes. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 225-240. ISSN 1802-1484

Knésl, Zdeněk; Náhlík, Luboš; Bareš, Pavel (2008) Crack Initiation Criteria for Singular Stress Concentrations. Part IV: Applications To Fracture Of Coated Structures. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 263-270. ISSN 1802-1484

Trpkošová, D.; Krásný, J.; Pavlíková, D. (2008) Differences in runoff conditions of crystalline and flysh regions in Moravia and Silesia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 201-210. ISSN 0042-790X

Hlaváček, Miroslav (2008) Elliptical Contact on Elastic Incompressible Coatings. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 249-261. ISSN 1802-1484

Nekvasil, Richard (2008) Influence of Temperature Differences of Mixed Streams Upon T-Junction Damage. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 241-248. ISSN 1802-1484

Uhlířová, Ludmila; Tomov, Milen (2008) Jazykové poradenství v Bulharsku: blízké a odlišné zároveň. Our Speech, 91 (4). pp. 206-214. ISSN 0027-8203

Chromý, Jan (2008) K článku Jany Valdrové „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“. Our Speech, 91 (4). pp. 197-201. ISSN 0027-8203

Štícha, František (2008) Máme v sobě víc nenávisti, nebo lásky? (K jednomu typu přisuzování). Our Speech, 91 (4). pp. 169-178. ISSN 0027-8203

Bachmannová, Jarmila (2008) Nářeční situace na přechodu severovýchodočeské a středočeské oblasti (Na materiálu korespondenčních anket ÚJČ). Our Speech, 91 (4). pp. 178-192. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2008) Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy… a Šmoulov. Our Speech, 91 (4). pp. 192-197. ISSN 0027-8203

Nejedlý, Petr (2008) O hlavách bílých a hlavách zelených. Our Speech, 91 (4). pp. 222-224. ISSN 0027-8203

Veselý, Luboš (2008) Práce o vidu založená na korpusu. Our Speech, 91 (4). pp. 213-217. ISSN 0027-8203

Hebal-Jezierska, Milena (2008) Problematika tvarů apelativních feminin. Our Speech, 91 (4). pp. 217-220. ISSN 0027-8203

Bozděchová, Ivana (2008) Recept na zkratky a značky. Our Speech, 91 (4). pp. 220-223. ISSN 0027-8203

Zvolenský, M.; Kohnová, S.; Hlavčová, K.; Szolgay, J.; Parajka, J. (2008) Regionalizácia parametrov zrážkovo-odtokového modelu založená na geografickej podobnosti povodí. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 176-189. ISSN 0042-790X

Nikolov, Svetoslav; Nedev, Valentin; Bachvarov, Stefan (2008) Roadway Automobile Stability. A Numerical Study. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 283-295. ISSN 1802-1484

Hlavčová, K.; Szolgay, J.; Kohnová, S.; Hlásny, T. (2008) Simulácia hydrologickej reakcie povodia Hrona na budúcu zmenu klímy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 163-175. ISSN 0042-790X

Ngamcharoen, Phadet; Ouypornprasert, Winai (2008) The Concept of Asymptotic Coefficients of Variation of Structural Response Applied for Foundation Design. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 271-282. ISSN 1802-1484

Tondl, Aleš (2008) To the Problem of Self-Excited Vibration Suppression. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 297-307. ISSN 1802-1484

Link, O.; Donoso, J. (2008) Vývoj a ověření numerického modelu pro výpočet proudění v otevřených kanálech použitím metody konečných objemů. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 190-200. ISSN 0042-790X

Komorníková, M.; Szolgay, J.; Svetlíková, D.; Szökeová, D.; Jurčák, S. (2008) Využitie hybridného prístupu na predpovedanie a modelovanie priemerných mesačných prietokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 145-162. ISSN 0042-790X

Jazyková poradna, (2008) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 91 (4). pp. 224-225. ISSN 0027-8203

Bahenská, Marie (2008) Známý a neznámý Josef Jungmann. Our Speech, 91 (4). pp. 201-207. ISSN 0027-8203

August 2008

Šiklová, Jiřina (2008) Podíl českých žen na samizdatu a v disentu v Československu v období tzv. normalizace v letech l969–l989. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (1). pp. 39-44. ISSN 1213-0028

Korkut, Umut (2008) Alfio Cerami: Social Policy in Central and Eastern Europe: The Emergence of a New European Welfare Regime. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 595-598. ISSN 0038-0288

Catalano, Alessandro; Hlavačka, Milan; Hroch, Miroslav; Petrasová, Taťána; Petrbok, Václav; Randák, Jan; Tinková, Daniela; Tureček, Dalibor (2008) Anketa ke konceptu vernakularizace. Czech Literature, 56 (4). pp. 533-564. ISSN 0009-0468

Panevová, Jarmila (2008) České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 163-176. ISSN 0037-7031

Mink, Georges (2008) Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe: Rethinking Social Memory Paradigms. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 469-491. ISSN 0038-0288

Drahokoupil, Jan (2008) Bob Hancké, Martin Rhodes and Mark Thatcher (eds.): Beyond Varieties of Capitalism... Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 602-605. ISSN 0038-0288

Inglot, Tomasz (2008) Chris Hasselmann: Policy Reform and the Development of Democracy in Eastern Europe. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 593-596. ISSN 0038-0288

Duninová, Kinga (2008) Co se můžeme z literatury dozvědět o společnosti? Czech Literature, 56 (4). pp. 519-533. ISSN 0009-0468

Plešinger, Filip (2008) Design of an Expert System Analysing Properties of Visual Percept. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 205-212. ISSN 1802-1484

Linka, Jan (2008) Dovětek ke kauze „Fenomén“. Czech Literature, 56 (4). pp. 564-571. ISSN 0009-0468

Koten, Jiří (2008) Dva eseje z Fikce a dikce (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 578-579. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2008) Hermeneutické pole (legein peri). Czech Literature, 56 (4). pp. 508-519. ISSN 0009-0468

Häuberer, Julia (2008) Hynek Jeřábek: Paul Lazarsfeld’s Research Methodology – Biography, Methods, Famous Projects. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 600-602. ISSN 0038-0288

Yehoshou, Haya (2008) Julia Lynch: Age in the Welfare State: The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers and Children. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 607-610. ISSN 0038-0288

Lopatková, Markéta (2008) K významnému životnímu jubileu Jarmily Panevové. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 236-239. ISSN 0037-7031

Štícha, František (2008) Konference na oslavu životního jubilea Jana Kořenského. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 238-241. ISSN 0037-7031

Heczková, Libuše; Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (4). pp. 594-607. ISSN 0009-0468

Gammelgaard, Karen (2008) Legitimování intertextualitou (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 583-587. ISSN 0009-0468

Večerník, Jiří; Vanhuysse, Pieter (2008) Letter from the Editors. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 467-469. ISSN 0038-0288

Maurel, Marie-Claude (2008) Local Development Stakeholders and the European Model: Learning the LEADER Approach in the New Member States. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 511-530. ISSN 0038-0288

Veselý, Arnošt; Smith, Michael L. (2008) Macro-Micro Linkages and the Role of Mechanisms in Social Stratification Research. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 491-510. ISSN 0038-0288

Szczepaniková, Alice (2008) Maruška Svašek (ed.): Postsocialism: Politics and Emotions in Central and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 597-601. ISSN 0038-0288

Podroužek, Jan; Teplý, Břetislav (2008) Modelling of Chloride Transport in Concrete by Cellular Automata. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 213-222. ISSN 1802-1484

Langerová, Marie (2008) O zlé avantgardě a krachu světa umění, který způsobila (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 571-579. ISSN 0009-0468

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2008) Obsah. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Rakušanová, Petra; Václavíková-Helšusová, Lenka (2008) Odcházení: Političky odcházející z politické scény a jejich zkušenosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (1). pp. 16-25. ISSN 1213-0028

Vimmr, Jan; Jonášová, Alena (2008) On the Modelling of Steady Generalized Newtonian Flows in a 3D Coronary Bypass. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 193-203. ISSN 1802-1484

Fenik, Štefan; Starek, Ladislav (2008) Optimal PPF Controller for Multimodal Vibration Suppression. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 153-173. ISSN 1802-1484

Večerník, Jiří (2008) Pavel Machonin, eminent Czech sociologist, has died. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 587-591. ISSN 0038-0288

Kudlová, Klára (2008) Předstupeň monografie (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 586-590. ISSN 0009-0468

Šprincová, Veronika (2008) Pomohou si strany samy? Úloha ženských sdružení uvnitř politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (1). pp. 26-32. ISSN 1213-0028

Trávníček, Jiří (2008) Proč se ve východní Evropě po pádu komunistických režimů neobjevil žádný nový Milan Kundera? (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 589-594. ISSN 0009-0468

Vondráček, Miloslav (2008) Recenze: Ol‘ga Nikolajevna Ljaševskaja: Semantika russkogo čisla. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 226-233. ISSN 0037-7031

Uhlířová, Ludmila (2008) Recenze: Peter Grzybek (ed.): Contributions to the Science of Text and Language: Word Length and Related Issues. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 233-236. ISSN 0037-7031

Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk (2008) Recenze: Petr Sgall: Language in Its Multifarious Aspects. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 221-227. ISSN 0037-7031

Učeň, Peter (2008) Seán Hanley: The New Right in the New Europe: Czech Transformation and Right-Wing Politics, 1989–2006. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 604-608. ISSN 0038-0288

Sirovátka, Tomáš; Mareš, Petr (2008) Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence on Mutual Links. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 531-556. ISSN 0038-0288

Med, Jaroslav (2008) Spisovatelé a krize demokracie. Czech Literature, 56 (4). pp. 491-508. ISSN 0009-0468

Večerník, Jiří (2008) Stein Ringen: The Liberal Vision and Other Essays on Democracy and Progress. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 591-594. ISSN 0038-0288

Veselý, Luboš (2008) Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu). Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 211-221. ISSN 0037-7031

Hrůza, Václav (2008) The Influence of Bernoulli's Effect on the Function of the Vocal Cords. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 175-180. ISSN 1802-1484

Nešpor, Zdeněk R. (2008) Three European Sociologies of Religion: Beyond the Usual Agenda of the Discipline. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 557-579. ISSN 0038-0288

Hodál, Jaroslav; Dvořák, Jiří (2008) Using Case-Based Reasoning for Mobile Robot Path Planning. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 181-191. ISSN 1802-1484

Štícha, František (2008) Uzuálnost, funkčnost a systémovost jako kritéria gramatičnosti: K jednomu typu morfologické derivace (udělajíc – udělající). Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 176-192. ISSN 0037-7031

Jindra, Vojtěch (2008) Vývojová dynamika obouvidových sloves cizího původu na základě korpusových dat. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 192-211. ISSN 0037-7031

Wögerbauer, Michael (2008) Vernakularizace – alternativa ke konceptu národního obrození? Czech Literature, 56 (4). pp. 461-491. ISSN 0009-0468

Váně, Jan (2008) Where Is the Sociology of Religion Heading? Some Comments to ‘Three European Sociologies of Religion’. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 579-586. ISSN 0038-0288

July 2008

Branzei, Rodica; Ferrari, Giulio; Fragnelli, Vito; Tijs, Stef (2008) A Flow Approach to Bankruptcy Problems. AUCO Czech Economic Review, 2 (2). pp. 146-154. ISSN 1802-4696

Babecký, Jan (2008) Aggregate Wage Flexibility in New EU Member States. AUCO Czech Economic Review, 2 (2). pp. 123-146. ISSN 1802-4696

Hoffmannová, Jana; Šimandl, Josef (2008) „Euročeština“ v lucemburských překladech dokumentů Evropského parlamentu. Our Speech, 91 (3). pp. 113-127. ISSN 0027-8203

Zeman, Jiří (2008) Čeština a slovenština v konfrontačním pohledu. Our Speech, 91 (3). pp. 143-148. ISSN 0027-8203

Chromý, Jan (2008) Životní jubileum a výbor z díla Oldřicha Uličného. Our Speech, 91 (3). pp. 157-159. ISSN 0027-8203

Konečná, Hana (2008) Dějiny české hudební terminologie. Our Speech, 91 (3). pp. 150-154. ISSN 0027-8203

Balhar, Jan (2008) Jedinečné spálovské nářečí. Our Speech, 91 (3). pp. 154-157. ISSN 0027-8203

Prexler, Libor (2008) K frazeologii klubů amatérské kopané Ústecka. Our Speech, 91 (3). pp. 135-141. ISSN 0027-8203

Nurmi, Hannu; Salonen, Hannu (2008) More Borda Count Variations for Project Assesment. AUCO Czech Economic Review, 2 (2). pp. 109-123. ISSN 1802-4696

Turnovec, František (2008) National, Political and Institutional Influence in European Union Decision Making. AUCO Czech Economic Review, 2 (2). pp. 154-174. ISSN 1802-4696

Svobodová, Diana (2008) Nová publikace o kompozitech v kontextu současné češtiny. Our Speech, 91 (3). pp. 148-150. ISSN 0027-8203

Daneš, František (2008) O písmenku c a o písmenech a hláskách vůbec. Our Speech, 91 (3). pp. 127-135. ISSN 0027-8203

Rejzek, Jiří (2008) Punktovat (se). Our Speech, 91 (3). pp. 165-168. ISSN 0027-8203

Blažková, Šárka (2008) Užitečná popularizační příručka. Our Speech, 91 (3). pp. 141-143. ISSN 0027-8203

Čmejrková, Světla (2008) Ulítávat na něčem? Our Speech, 91 (3). pp. 161-166. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2008) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 91 (3). pp. 168-169. ISSN 0027-8203

Bachmannová, Jarmila (2008) Zemřel dialektolog Pavel Jančák. Our Speech, 91 (3). pp. 159-161. ISSN 0027-8203

June 2008

Solin, L. (2008) Analysis of floods occurrence in Slovakia in the period 1996-2006. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 95-115. ISSN 0042-790X

Křivancová, Michaela (2008) Řeč identity. Czech Literature, 56 (3). pp. 368-381. ISSN 0009-0468

Lukerchenko, N.; Kvurt, Y.; Kharlamov, A.; Chara, Z.; Vlasak, P. (2008) Experimentalni stanoveni odporove sily a torzniho momentu pusobici na rotacne se pohybujici kulovite castice v kapaline. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 88-94. ISSN 0042-790X

Charypar, Michal (2008) Historická tematika v prózách Karla Sabiny. Czech Literature, 56 (3). pp. 345-368. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2008) Hledání komiksových dějin (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 437-441. ISSN 0009-0468

Čornej, Petr (2008) Husitské skladby Budyšínského rukopisu: funkce-adresát-kulturní rámec. Czech Literature, 56 (3). pp. 301-345. ISSN 0009-0468

Kusáková, Lenka (2008) Jak si dnes připoméínat Josefa Jungmanna? (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 440-445. ISSN 0009-0468

Szolgay, J. (2008) K sedemdesiatinam Dr. Borisa Sevruka. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 1-2. ISSN 0042-790X

Chew, Goeffrey (2008) Křesťanská symbolika v postkřesťanském světě socialismu: Kalvárie Ivo Vodseďálka (1952-1954). Czech Literature, 56 (3). pp. 381-390. ISSN 0009-0468

Šolić, Mirna; Strnadová, Karla; Peisertová, Lucie (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (3). pp. 445-461. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2008) Mouřenín vedle Mozarta (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 417-424. ISSN 0009-0468

Herman, David (2008) Nové směry naratologických zkoumání: Rozhovor s Davidem Hermanem. Czech Literature, 56 (3). pp. 390-391. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej (2008) Nový úvod do hermeneutiky (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 424-434. ISSN 0009-0468

Červenka, Miroslav (2008) Písmo Rudolfu Havlovi o jednom způsobu publikace variant. Czech Literature, 56 (3). pp. 400-406. ISSN 0009-0468

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2008) Poznámky k možnostem záznamu variant. Czech Literature, 56 (3). pp. 406-417. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2008) Pozoruhodná naratologická publikace (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 433-438. ISSN 0009-0468

Kutilek, M. (2008) Review of the book "Biological impacts on hydrological processes in soils of Borska nizina lowland and Danubian lowland" by Lubomir Lichner. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). p. 142. ISSN 0042-790X

Pekarova, P. (2008) Review of the book "Impact of climate change on a runoff regime in Slovakia" by Jan Szolgay et al. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). p. 141. ISSN 0042-790X

Nacházel, K. (2008) Robust methods in hydrology and water management. Part 2: Results of application. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 73-81. ISSN 0042-790X

Fiala, T. (2008) Statisticke charakteristiky a trendy prumernych rocnich a mesicnich prutoku na ceskych tocich v obdobi 1961-2005. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 133-140. ISSN 0042-790X

Kalas, M.; Ramos, M.-H.; Thielen, J.; Babiakova, G. (2008) Vyhodnotenie strednodobych europskych povodnovych predpovedi v obdobi marec - april 2006. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 116-132. ISSN 0042-790X

May 2008

Čermák, Petr; Zavadil, Bohumi; Štichauer, Pavel; Štichauer, Jaroslav (2008) EN SOUVENIR DE JAROMÍR TLÁSKAL. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 83-85. ISSN 0862-8432

Alonso de la Fuente, José Andrés (2008) PHARIES, DAVID A.: A BRIEF HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 108-113. ISSN 0862-8432

Urbanová, Libuse (2008) PROFESSOR HLADKÝ'S SWAN SONG. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 81-83. ISSN 0862-8432

Čermák, Petr; Zavadil, Bohumi (2008) SÉLÉCTION BIBLIOGRAFIQUE DE L'OEVRE DE JAROMÍR TLÁSKAL. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 95-97. ISSN 0862-8432

Štichauer, Pavel (2008) 6th MEDITERRANEAN MORPHOLOGY MEETING, ITHACA, GREECE, SEPTEMBER 27–30, 2007. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 97-101. ISSN 0862-8432

Murín, Justín; Kutiš,; Vladimír, (2008) An Effective Solution of the Composite (FGM's) Beam Structures. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 115-132. ISSN 1802-1484

Weiss, János (2008) Auf den Spuren der richtigen Hegelschen Ästhetik. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 41-54. ISSN 0014 –1291

Bacsó, Béla (2008) „Das Lebendige ist schön“. Bemerkungen zu Hegels Kunstauffassung. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 55-63. ISSN 0014 –1291

Hadravová, Tereza (2008) Barbara Maria Stafford: Echo Objects. The Cognitive Work of Images. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 118-122. ISSN 0014 –1291

Polach, Pavel (2008) Calculation of Natural Vibration of Linear Undamped Rotationally Periodic Structures. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 81-97. ISSN 1802-1484

Alonso de la Fuente, José Andrés (2008) CAMPBELL, LYLE – MIXCO, MAURICIO J.: A GLOSSARY OF HISTORICAL LINGUISTICS. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 105-109. ISSN 0862-8432

Náhlík, Luboš; Knésl, Zdeněk; Klusák, Jan (2008) Crack Initiation Criteria for Singular Stress Concentrations. Part III: An Application to a Crack Touching a Bimaterial Interface. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 99-114. ISSN 1802-1484

Mikkonen, Jukka (2008) David Davies: Aesthetics and Literature. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 108-117. ISSN 0014 –1291

Hlobil, Tomáš; Wögerbauer , Michael (2008) Der Plan des ersten Lehrstuhls für Schöne Wissenschaften in der Habsburger Monarchie. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 65-96. ISSN 0014 –1291

Štícha, František (2008) DIE AGENSPHRASE MIT 'VON' UND 'DURCH' BEIM PERSÖNLICHEN AGENS IN PASSIVSÄTZEN. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 57-67. ISSN 0862-8432

van Gerwen, Rob (2008) Expression as Success: The Psychological Reality of Musical Performance. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 24-40. ISSN 0014 –1291

Smičeková, Jitka (2008) JAN JAROSLAV ŠABRŠULA : 90ème ANNIVERSAIRE D'UN LINGUISTE. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 85-89. ISSN 0862-8432

Dušková, Libuše (2008) JARMILA TÁRNYIKOVÁ'S ANNIVERSARY. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 89-92. ISSN 0862-8432

Švec, Petr (2008) Kinodynamic Robot Motion Planning Based on the Generalised Voronoi Diagram. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 139-150. ISSN 1802-1484

Weed, Ethan (2008) Looking for Beauty in the Brain. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 5-23. ISSN 0014 –1291

Tondl, Aleš (2008) Passive and Active Means for Self-Excited Vibration Suppressing: Two-Mass Model. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 133-138. ISSN 1802-1484

Jílková, Hana (2008) PRÄTEXT ALS EINES DER VERKAUFSFÖRDERN DEN SPRACHLICHEN MITTEL. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 67-81. ISSN 0862-8432

Kavka, Stanislav J. (2008) REVIEWS: JARMILA TÁRNYIKOVÁ, SENTENCE COMPLEXES IN TEXT: PROCESSING STRATEGIES IN ENGLISH AND IN CZECH. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 101-106. ISSN 0862-8432

Dušková, Libuše (2008) SELECTED BIBLIOGRAPHY OF THE PUBLICATIONS OF PROFESSOR PhDr. JARMILA TARNYIKOVA, CSc. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 92-95. ISSN 0862-8432

April 2008

Frič, Pavol (2008) Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 295-319. ISSN 0038-0288

UNSPECIFIED (2008) Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 271-294. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2008) Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 321-348. ISSN 0038-0288

Šafr, Jiří; Bayer, Ivo; Sedláčková, Markéta (2008) Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 247-269. ISSN 0038-0288

Sýkorová, Dana (2008) Prostor a věci v kontextu stáří. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 401-421. ISSN 0038-0288

Matonoha, Jan (2008) "Ženské psaní" jako inscenace limit textu. Czech Literature, 56 (2). pp. 201-228. ISSN 0009-0468

Grigorov, Dobromir (2008) "Roman Jakobson. Formalismus Forever". Proč? Czech Literature, 56 (2). pp. 245-253. ISSN 0009-0468

Hashemi, Michaela (2008) Ad "Fenomén". Czech Literature, 56 (2). pp. 259-269. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2008) Cesty k nadosobnímu řádu (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 274-278. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2008) Deformované Thomasovo České tělo (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 277-283. ISSN 0009-0468

Furnica, Ioana (2008) Fikční svět jako mundus imaginalis. Vertikální a horizontální osa v Hrabalově novele Příliš hlučná samota. Czech Literature, 56 (2). pp. 236-245. ISSN 0009-0468

Richterová, Sylvie (2008) Jak je to dál. Czech Literature, 56 (2). pp. 228-236. ISSN 0009-0468

Haman, Aleš (2008) Jiný pohled na avantgardu (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 269-275. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2008) K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka. Czech Literature, 56 (2). pp. 155-182. ISSN 0009-0468

Malá, Zuzana; Kosák, Michal; Poláček, Jiří; Piorecký, Karel (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (2). pp. 287-303. ISSN 0009-0468

Prokop, Dušan (2008) Lexikální opakování v Máchově Máji. Czech Literature, 56 (2). pp. 182-201. ISSN 0009-0468

Nováková, Ester (2008) Tvůrčí psaní jako prostředek sebevzdělávání a sebereflexe (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 282-287. ISSN 0009-0468

March 2008

Pastyřík, Svatopluk (2008) Antroponyma v Bartošově slovníku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 290-294. ISSN 1211-4413

Wenzel, Walter (2008) Apotropäische Personennamen in slawischen Ortsnamen der Lausitz. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 361-362. ISSN 1211-4413

Hajičová, Eva (2008) Úvod. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 5-9. ISSN 0037-7031

Homolková, Milada (2008) Biblické jméno Syrtis a jeho staročeské reflexe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 135-143. ISSN 1211-4413

Nováková, Marie (2008) Bibliografický soupis prací PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc., za léta 1962-2007. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 12-25. ISSN 1211-4413

Steinerová, Jana (2008) Bratr v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 308-309. ISSN 1211-4413

Himmelbauer, M.L.; Novák, V.; Majerčák, J. (2008) Citlivosť vlhkostných profilov v koreňovej oblasti pôdy na funkcie odberu vody koreňmi rastlín, určených z rozdielnych morfologických parametrov koreňového systému. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 34-44. ISSN 0042-790X

Cieślikowa, Aleksandra (2008) Co można powiedzieć o obecnych tendencjach zmian w nazewnictwie miejscowym Polski? Acta Onomastica, 49 (1). pp. 71-77. ISSN 1211-4413

Hosli, Madeleine O. (2008) Council Decision Rules and European Union Constitutional Design. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 76-107. ISSN 1802-4696

Jakus-Borkowa, Ewa (2008) Czy są w Polsce nazwy miejscowości z formantem -ła? Acta Onomastica, 49 (1). pp. 154-161. ISSN 1211-4413

Malec, Maria (2008) Dawne nazwy zawodów typu kołodziej, piwowar jako baza leksykalna polskich nazwisk. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 227-236. ISSN 1211-4413

Janka, Wolfgang; Greule , Albrecht (2008) Der Gewässer- und Siedlungsname Luhe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 125-131. ISSN 1211-4413

Mrózek, Robert (2008) Diachroniczny mikrotopono-mastykon w postulatywnym ujęciu badawczym. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 251-258. ISSN 1211-4413

Čermák, František (2008) Diskrétní jednotky v jazyce: případ cirkumfixů. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 78-99. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2008) Enviromentální rozměr toponomastiky. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 98-106. ISSN 1211-4413

Vajdlová, Miloslava (2008) Exonyma v lexikální sbírce češtiny doby střední. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 344-350. ISSN 1211-4413

Garnaev, Andrey; Denisova, Elena (2008) Fish Wars: Cooperative and Non-Cooperative Approaches. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 28-41. ISSN 1802-4696

Luptáčik, Mikuláš; Koller, Wolfgang; Mahlberg, Bernhard; Schneider, Herwig W. (2008) Growth and Employment Potentials of Chosen Technology Fields. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 41-76. ISSN 1802-4696

Procházková, Žaneta (2008) Hora Zklamání a zátoka Ztroskotání aneb pomístní jména na ostrově Robinsona Crusoe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 294-299. ISSN 1211-4413

Sgall, Petr (2008) Ideje klasického Pražského lingvistického kroužku jsou i dnes aktuální. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 34-44. ISSN 0037-7031

Feistauer, Miloslav; Horáček, Jaromír; Růžička, Martin; Sváček, Petr (2008) Interaction of a Flexibly Supported Airfoil and a Channel Flow. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 57-77. ISSN 1802-1484

Panáček, Jaroslav (2008) Jména hostinců v České Lípě do roku 1945. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 280-290. ISSN 1211-4413

Kloferová ml., Stanislava; Komárková, Zina (2008) K adjektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 175-181. ISSN 1211-4413

Harvalík, Milan (2008) K narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 10-12. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2008) K onomastické terminologii, zvláště slovanské (Termíny onymický kontext a onymické pole). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 323-333. ISSN 1211-4413

Dittmann, Robert (2008) Karafiátova úprava starozákonních toponym ve vydáních Bible kralické „podlé původních textů opravené“. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 106-116. ISSN 1211-4413

Mathauser, Zdeněk (2008) Koncept věci v ruském formalismu a Pražské škole. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 25-34. ISSN 0037-7031

Lábus, Václav (2008) Kreativita v chrématonymii (na příkladech sérionym z automobilového průmyslu). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 212-219. ISSN 1211-4413

Loucká, Hana (2008) L'ENCHAÎNEMENT THÉMATIQUE ET LES FORMES DE LA PHRASE DANS LA DESCRIPTION LITTÉRAIRE. Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 26-37. ISSN 0862-8432

Taha, Mohamed Hussien; Abohadima, Samir. (2008) Mathematical Model for Vibrations of Non-Uniform Flexural Beams. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 3-11. ISSN 1802-1484

Matúšová, Jana (2008) Místní a pomístní jména v Čechách tvořená příponou -jь ze složených osobních jmen. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 240-251. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2008) Mlýny tereziánského katastru a jejich zaniklé názvy – II. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 162-166. ISSN 1211-4413

Rutkowski, Mariusz (2008) Modele metonimiczne w procesie onimizacji. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 299-307. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2008) Muži a ich úradné rodné mená na kopaniciach Starej Turej. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 166-173. ISSN 1211-4413

Dacewicz, Leonarda (2008) Nazwiska ludności chrześciańskiej i żydowskiej dawniej Polski północzno-wschodniej w ujęciu porów-nawczym. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 91-92. ISSN 1211-4413

Afeltowicz, Beata (2008) Nazwy relacyjne w powojennej toponimii Pomorza Zachodniego. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 34-42. ISSN 1211-4413

Klimeš, Lumír (2008) Názvy železničních tunelů v České republice. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 173-175. ISSN 1211-4413

Leitmanová, Vieroslava (2008) Názvy používané v rodinnom prostredí. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 218-224. ISSN 1211-4413

Hajičová, Eva (2008) Největší světový kongres počítačové lingvistiky. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 158-161. ISSN 0037-7031

Krško, Jaromír (2008) Nemecké kolonizačné vplyvy na hydronymiu povodia Hrona. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 203-212. ISSN 1211-4413

Fathaddin, M.T.; Awang, M.B.; Ardjani, K. (2008) Numerická štúdia zmien tlaku v mŕtvych póroch. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 23-33. ISSN 0042-790X

Nejedlý, Petr (2008) O jedné možné homonymii v staročeském apelativním i propriálním systému (aneb málo uvěřitelné plesání nad nejistou etymologií). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 258-264. ISSN 1211-4413

Nikolić, Vidan (2008) O sudbini grčkog ženskog imena Irina u srpskom jeziku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 264-270. ISSN 1211-4413

Czaplicka-Jedlikowska, Maria (2008) O znaczeniu bazy apelatywnej bab’-i, babi-a w toponimii. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 77-85. ISSN 1211-4413

Abramowicz, Zofia (2008) Obrzędowość i symbolika w antroponimii żydowskiej. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 25-34. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2008) Obsah. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 1-5. ISSN 0037-7031

Hoskovec, Tomáš (2008) Od významu v jazyce ke smyslu v textu: O dobrodružství strukturalistické cesty. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 110-131. ISSN 0037-7031

Malenínská, Jitka (2008) Odraz hydrologických a pedologických poměrů v místních jménech Louny a Lounky. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 236-240. ISSN 1211-4413

Kolařík, Josef (2008) Odraz starých majetkových vztahů v pomístních jménech na Luhačovicku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 186-193. ISSN 1211-4413

Hynčík, Luděk; Kocková, Hana; Kovanda, Jan; Krejčí, Petr (2008) On Modeling of Pedestrian Impact. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 43-55. ISSN 1802-1484

Pípalová, Renata (2008) ON NARROW AND BROAD P-THEME PARAGRAPHS. Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 37-52. ISSN 0862-8432

Hajičová, Eva (2008) Ověřování lingvistické teorie nad počítačovým korpusem. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 131-143. ISSN 0037-7031

Mallozzi, Lina; Tijs, Stef (2008) Partial Cooperation and Non-Signatories Multiple Decision. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 21-28. ISSN 1802-4696

Čornejová, Michaela (2008) Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 85-91. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2008) Poznámka k tzv. živým jménům v českých nářečích. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 131-135. ISSN 1211-4413

Daneš, František (2008) Pražská škola: názorová univerzália a specifika. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 9-21. ISSN 0037-7031

Ďurovič, Ľubomír (2008) Pražský lingvistický krúžok a kontext československej lingvistiky. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 21-25. ISSN 0037-7031

Čermák, Petr; Rossi, Mario (2008) Pražský lingvistický kroužek a zapomenuté příspěvky k Ottovu slovníku naučnému nové doby. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 143-158. ISSN 0037-7031

Garančovská, Lenka (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 116-125. ISSN 1211-4413

Brendler, Silvio (2008) Probleme und Möglichkeiten der Entwicklung der oomastischen Terminologie. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 50-60. ISSN 1211-4413

Chládková, Věra (2008) Proměny jména Noe, Noé v českém jazyce. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 143-149. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2008) Publikuje jako Libuše Olivová-Nezbedová. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 181-186. ISSN 1211-4413

Vasiljev, Ivo (2008) Různost jazyků a její interpretace v díle Vladimíra Skaličky: studie z moderních dějin české lingvistiky. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 99-110. ISSN 0037-7031

Pushnov, A. S.; Kagan, A. M.; Berengarten, M. G.; Ryabushenko, A. S.; Stremyakov, A. V. (2008) Regular Packing for Heat and Mass Exchange Processes by the Direct Contact of Phases. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 13-17. ISSN 1802-1484

Nacházel, K. (2008) Robust methods in hydrology and water management. Part 1: Research methods. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 3-13. ISSN 0042-790X

Čermák, Petr (2008) ROMAN JAKOBSON'S UNKNOWN CONTRIBUTIONS TO OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ NOVÉ DOBY (OTTO ENCYCLOPAEDIA OF THE NEW AGE). Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 1-10. ISSN 0862-8432

Palokangas, Tapio (2008) Self-Interested Governments, Unionization, and Legal and Illegal Immigration. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 7-21. ISSN 1802-4696

Lutterer, Ivan (2008) Stopy přistěhovalců v místních jménech v Texasu. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 224-227. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2008) Sufix -dlo v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 333-344. ISSN 1211-4413

Kořenský, Jan (2008) Teleologie jako jeden ze základních pojmů Pražského lingvistického kroužku? Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 44-49. ISSN 0037-7031

Ološtiak, Martin (2008) Tendencie k nesklonnosti cudzích antroponymických maskulín v slovenčine. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 270-280. ISSN 1211-4413

Superanskaja, Alexandra V. (2008) Teрминология ономастики. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 314-323. ISSN 1211-4413

Raynaud, Savina (2008) The basic syntagmatic act is predication. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 49-67. ISSN 0037-7031

Bauko, Ján (2008) Transonymizácia v názvoch horolezeckých ciest. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 42-50. ISSN 1211-4413

Rao, A.R.; Kumar, B. (2008) Určenie trenia na stenách koryta z profilov rýchlosti. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 14-22. ISSN 0042-790X

Skalka, Miroslav; Ondrůšek, Čestmír (2008) Use of the Unigraphics/NX Program for Stator Coil Design. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 33-41. ISSN 1802-1484

Polach, Pavel (2008) Verification of the Stabilizer Bar of an Articulated Trolleybus. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 19-32. ISSN 1802-1484

Hiller, E.; Šutriepka, M. (2008) Vplyv sušenia na sorpciu a desorpciu medi v dnových sedimentoch z vodných nádrží a geochemické asociácie ťažkých kovov a arzénu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 45-58. ISSN 0042-790X

Kopásková, Ivana (2008) Využitie jednotlivých funkčných členov v živých osobných menách v Krásne nad Kysucou. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 194-203. ISSN 1211-4413

Dušková, Libuše (2008) Vztahy mezi sémantikou a aktuálním členěním z pohledu anglistických členů Pražského lingvistického kroužku. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 67-78. ISSN 0037-7031

Zierhofferowie, Karol; Zierhofferowie, Zofia (2008) Winiary, Winnice i Winne Góry w Polsce. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 374-386. ISSN 1211-4413

Šabršula, Jan (2008) ZAMFIRA MIHAIL, MARIA OSIAC, LINGVISTICA GENERALA SI APLICATA. Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 52-57. ISSN 0862-8432

Lang, C.; Gille, E.; Francois, D.; Drogue, G. (2008) Zlepšenie štruktúry a kalibrácie zrážkoodtokového modelu so združenými parametrami pre predpoveď denných minimálnych prietokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 59-71. ISSN 0042-790X

Maroszová, Jana (2008) ZUM MODELL DES SOZIALEN KRÄFTEFELDES EINER STANDARDVARIETÄT. Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 10-26. ISSN 0862-8432

Bučko, Dmitro (2008) ДО ПРОБЛЕМИ ОЙКОНІМІВ УКРАЇНИ НА -АНИ (-ЯНИ). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 60-71. ISSN 1211-4413

Iliadi, Alexandr I. (2008) Из славянской гидронимии. IV: хорв. Zaym pataka, Molvica, рус. Полга, Пулбуш, блр. Укое, укр. Псел, Псло. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 149-153. ISSN 1211-4413

Šulhač, Viktor P. (2008) Псл. *Tъrsa, *Tъrsъ і споріднені праантропоніми. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 344-350. ISSN 1211-4413

February 2008

Vojvodík, Josef (2008) "Tvar kruhu" Citlivého města Daniely Hodrové. Czech Literature, 56 (1). pp. 108-119. ISSN 0009-0468

Kolár, Jaroslav (2008) "Vždycky jsem vyšel od nějakého komkrétního textu..." Rozhovor s Jaroslavem kolárem. Czech Literature, 56 (1). pp. 60-73. ISSN 0009-0468

Fedrová, Stanislava (2008) 2 × o Skupině 42 (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 136-141. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2008) Důmyslné interpretace středověkého divadla (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 126-133. ISSN 0009-0468

Jirsa, Tomáš (2008) Dialog jako způsob existence v díle Richarda Weinera. Czech Literature, 56 (1). pp. 73-101. ISSN 0009-0468

Češka, Jakub (2008) Glorifikace autorského gesta. Czech Literature, 56 (1). pp. 1-16. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří; Holý, Jiří; Jedličková, Alice; Šabić, Marijan (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (1). pp. 142-150. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2008) Mladá spirituální poezie devadesátých let. Czech Literature, 56 (1). pp. 16-47. ISSN 0009-0468

Riedelbauchová, Tereza (2008) Na okraj Červenkova přínosu k bádání o lumírovském verši. Czech Literature, 56 (1). pp. 101-108. ISSN 0009-0468

Jungmannová, Lenka (2008) Naděje a beznaděj aneb Tematické paradoxy v díle Lenky Lagronové. Czech Literature, 56 (1). pp. 47-60. ISSN 0009-0468

Kudlová, Klára (2008) Pohled na Mukařovského pracovní stůl (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 132-137. ISSN 0009-0468

Pelán, Jiří (2008) Pražská mandala Daniely Hodrové. Czech Literature, 56 (1). pp. 119-126. ISSN 0009-0468

Nešporová, Olga (2008) Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem dopravních nehod. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 139-166. ISSN 0038-0288

Čornej, Petr (2008) Toulky staletími (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 122-127. ISSN 0009-0468

2008

Konev, Alexander S.; Khlebnikov, Alexander F. (2008) A Building Block Approach to Monofluorinated Organic Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1553-1611. ISSN 0010-0765

Paidarová, Ivana; Sauer, Stephan P. A. (2008) A Comparison of Møller-Plesset and Coupled Cluster Linear Response Theory Methods for the Calculation of Dipole Oscillator Strength Sum Rules and C6 Dispersion Coefficients. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1415-1436. ISSN 0010-0765

Pačes, Ondřej; Točík, Zdeněk; Rosenberg, Ivan (2008) A New Linker for Solid-Phase Synthesis of Oligonucleotides with Terminal Phosphate Group. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 32-43. ISSN 0010-0765

Rádl, Stanislav; Klecán, Ondřej; Klvaňa, Robert; Havlíček, Jaroslav (2008) A New Synthesis of Rizatriptan Based on Radical Cyclization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 116-126. ISSN 0010-0765

Rokob, András T.; Szabados, Ágnes; Surján, Peter R. (2008) A Note on the Symmetry Properties of Löwdin's Orthogonalization Schemes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 937-944. ISSN 0010-0765

Kumar, Anil; Paliwal, Mukesh; Ameta, Rameshwar; Ameta, Suresh C. (2008) A Novel Route for Waste Water Treatment: Photo-Assisted Fenton Degradation of Naphthol Green B. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 679-689. ISSN 0010-0765

Kolafa, Jiří (2008) A Polarizable Three-Site Water Model with Intramolecular Polarizability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 507-517. ISSN 0010-0765

Medel-Cobaxin, Héctor; Alijah, Alexander; Turbiner, Alexander V. (2008) About Non-Existence of the Molecular Ion H3++. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1271-1280. ISSN 0010-0765

Förner, Wolfgang; Badawi, Hassan M. (2008) Absence of Conjugation in Vibrational Spectra and Assignments of Dichloro(vinyl)phosphine and Dichloro(phenyl)phosphine Oxides and Sulfides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 831-861. ISSN 0010-0765

García, Juan F.; Sánchez, Sebastián; Bravo, Vicente; Rigal, Luc; Cuevas, Manuel (2008) Acid Hydrolysis of Olive-Pruning Debris for D-Xylose Production. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 637-648. ISSN 0010-0765

Vlček, Lukáš; Cummings, Peter T. (2008) Adsorption of Water on TiO2 and SnO2 Surfaces: Molecular Dynamics Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 575-589. ISSN 0010-0765

Ignjatović, Ljubiša M.; Barek, Jiří; Zima, Jiří; Stević, Milica C. (2008) Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of 1,1-Dimethyl-3-phenyltriazene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 97-106. ISSN 0010-0765

Sklenak, Stepan; Dědeček, Jiří; Li, Chengbin; Gao, Fei; Jansang, Bavornpon; Boekfa, Bundet; Wichterlová, Blanka; Sauer, Joachim (2008) Aluminum Siting in the ZSM-22 and Theta-1 Zeolites Revisited: A QM/MM Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 909-920. ISSN 0010-0765

Tichý, Vladimír; Skála, Lubomír (2008) Analytic Energies and Wave Functions of Two-Dimensional Schrödinger Equation: Two-Dimensional Fourth-Order Polynomial Potential. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1327-1339. ISSN 0010-0765

Zhang, Wei; Xie, Shaoai; Chen, Hongjin; Li, Mei; Ma, Li; Jia, Jinping (2008) Anodic Electrochemical Pretreatment Time and Potential Affect the Electrochemical Characteristics of Moderately Boron-Doped Diamond Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 73-87. ISSN 0010-0765

Wang, Weizhou; Hobza, Pavel (2008) Application of Berlin's Theorem to Bond-Length Changes in Isolated Molecules and Red- and Blue-Shifting H-Bonded Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 862-872. ISSN 0010-0765

Obalová, Lucie; Kovanda, František; Jirátová, Květuše; Pacultová, Kateřina; Lacný, Zdenek (2008) Application of Calcined Layered Double Hydroxides as Catalysts for Abatement of N2O Emissions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1045-1060. ISSN 0010-0765

Srnec, Martin; Chalupský, Jakub; Rulíšek, Lubomír (2008) Are Octahedral Ruthenium(II/III) and Osmium(II/III) Complexes Always Low-Spin? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1231-1244. ISSN 0010-0765

Rabiu, Sule; Al-Khattaf, Sulaiman (2008) Aromatic Transformation in Fluidized Bed Reactors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1061-1088. ISSN 0010-0765

Baňacký, Pavol (2008) Aspects of Electronic Structure Instability in Search for New Superconductors: Superconducting Boride at Liquid Nitrogen Temperature? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 795-810. ISSN 0010-0765

André, Jean-Marie; Jacquemin, Denis; Perpete, Eric A.; Vercauteren, Daniel P.; Wathelet, Valérie (2008) Assessment of the Accuracy of TD-DFT Absorption Spectra: Substituted Benzenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 898-908. ISSN 0010-0765

Zedník, Jiří; Sedláček, Jan; Svoboda, Jan; Vohlídal, Jiří; Bondarev, Dmitrij; Císařová, Ivana (2008) Bis(μ-carboxylato)dienerhodium(I) Complexes - Synthesis, Characterization and Catalytic Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1205-1221. ISSN 0010-0765

Sokolov, Alexander Yu.; Stibrich, Nathan J.; Schaefer, Henry F. (2008) BO3 Molecular Structures: Examples of the Importance of Electron Correlation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1495-1508. ISSN 0010-0765

Paidarová, Ivana; Čurík, Roman; Sauer, Stephan P. A. (2008) Calculations of Polarizabilities and Their Gradients for Electron Energy-Loss Spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1509-1524. ISSN 0010-0765

Košovan, Peter; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel (2008) Charge Distribution and Conformations of Weak Polyelectrolyte Chains in Poor Solvents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 439-458. ISSN 0010-0765

Goryunov, Leonid I.; Grobe, Joseph; Shteingarts, Vitalii D. (2008) Compounds R1R2EMMe3 (E = P, As; M = Si, Sn) - Convenient and Versatile Reagents for the Syntheses of Tertiary (Fluoroaryl)phosphanes and -arsanes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1612-1622. ISSN 0010-0765

Smentek, Lidia; Hess, B. Andes (2008) Conformational Analysis of Eu(III)-(Ethylenedinitrilo)tetrakis(methylphosphonates) (EDTMP). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1437-1456. ISSN 0010-0765

Henderson, Douglas J.; Bhuiyan, Lutful B. (2008) Contact Value Formulae for the Density Profiles of the Electric Double Layer. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 558-574. ISSN 0010-0765

Řezáč, Jan; Hobza, Pavel (2008) Correlation Between the Thermodynamic Stability of DNA Duplexes and the Interaction and Solvation Energies of DNA Building Blocks. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 161-174. ISSN 0010-0765

Veis, Libor; Čársky, Petr; Pittner, Jiří; Michl, Josef (2008) Coupled Cluster Study of Polycyclopentanes: Structure and Properties of C5H2n, n = 0-4. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1525-1551. ISSN 0010-0765

Wlassics, Ivan; Tortelli, Vito (2008) Coupling Reactions of Chlorofluoro and Perfluoroalkyl Iodides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1719-1728. ISSN 0010-0765

Nauš, Petr; Kuchař, Martin; Hocek, Michal (2008) Cytostatic and Antiviral 6-Arylpurine Ribonucleosides IX. Synthesis and Evaluation of 6-Substituted 3-Deazapurine Ribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 665-678. ISSN 0010-0765

Vlčko, Miroslav; Cvengrošová, Zuzana; Hronec, Milan (2008) Dehydrocyclization of Diphenylamine to Carbazole Over Platinum Catalysts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1149-1160. ISSN 0010-0765

Tůma, Petr; Samcová, Eva; Opekar, František; Štulík, Karel (2008) Determination of Intact Heparin by Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection in Background Electrolytes Containing Hydrophilic Polymers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 187-200. ISSN 0010-0765

Sihelniková, Lucie; Kozmon, Stanislav; Tvaroška, Igor (2008) DFT and Docking Study of Potential Transition State Analogue Inhibitors of Glycosyltransferases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 591-607. ISSN 0010-0765

Fekner, Zygmunt (2008) Digital Simulation of Cyclic Chronopotentiometry and Cyclic Reciprocal Derivative Chronopotentiometry for Linear Adsorption Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 201-228. ISSN 0010-0765

Chen, Cong-Yan; O'Rear, Dennis J. (2008) Disproportionation of Alkanes via Molecular Redistribution and Molecular Averaging. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1105-1111. ISSN 0010-0765

Kočí, Kamila; Obalová, Lucie; Plachá, Daniela; Lacný, Zdenek (2008) Effect of Temperature, Pressure and Volume of Reacting Phase on Photocatalytic CO2 Reduction on Suspended Nanocrystalline TiO2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1192-1204. ISSN 0010-0765

Trejbal, Jiří; Pašek, Josef; Petrisko, Miroslav (2008) Effect of Zeolite ZSM-5 Particle Size in the Synthesis of 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 956-966. ISSN 0010-0765

Hlavatý, Jaromír; Polášek, Miroslav (2008) Electrochemical Preparation of Alkynedial Tetramethyl Acetals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 19-23. ISSN 0010-0765

Nakajima, Tsuyoshi; Hashimoto, Ken-ichi; Achiha, Takashi; Ohzawa, Yoshimi; Yoshida, Akira; Mazej, Zoran; Žemva, Boris; Lee, Young-Seak; Endo, Morinobu (2008) Electrochemical Properties of Surface-Fluorinated Vapor Grown Carbon Fiber for Lithium Ion Battery. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1693-1704. ISSN 0010-0765

Špirko, Vladimír; Bludský, Ota; Kraemer, Wolfgang P. (2008) Energies and Electric Dipole Moments of the Bound Vibrational States of HN2+ and DN2+. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 873-897. ISSN 0010-0765

Jirsák, Jan; Nezbeda, Ivo (2008) Fluid of Hard Spheres with a Modified Dipole: Simulation and Theory. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 541-557. ISSN 0010-0765

Francová, Magda; Kolafa, Jiří; Morávek, Pavel; Labík, Stanislav; Malijevský, Anatol (2008) Fluids of Hard Nonspherical Molecules. I. Higher Virial Coefficients. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 413-423. ISSN 0010-0765

Morávek, Pavel; Kolafa, Jiří; Francová, Magda (2008) Fluids of Hard Nonspherical Molecules. II. Monte Carlo Data and Equation of State. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 459-480. ISSN 0010-0765

Iskra, Jernej; Stavber, Stojan; Zupan, Marko (2008) Fluorination of Fluorene, Dibenzofuran and Their Open Analogues with Caesium Fluoroxysulfate and Related Fluorinating Reagents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1671-1680. ISSN 0010-0765

Kubička, David (2008) Future Refining Catalysis - Introduction of Biomass Feedstocks. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1015-1044. ISSN 0010-0765

Kibler, Maurice R. (2008) Generalized Spin Bases for Quantum Chemistry and Quantum Information. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1281-1298. ISSN 0010-0765

Ehara, Masahiro; Nakatsuji, Hiroshi (2008) Geometry Relaxations After Inner-Shell Excitations and Ionizations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 771-785. ISSN 0010-0765

Kolafa, Jiří; Moučka, Filip; Nezbeda, Ivo (2008) Handling Electrostatic Interactions in Molecular Simulations: A Systematic Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 481-506. ISSN 0010-0765

Kysilka, Ondřej; Rybáčková, Markéta; Skalický, Martin; Kvíčalová, Magdalena; Cvačka, Josef; Kvíčala, Jaroslav (2008) HFPO Trimer-Based Alkyl Triflate, a Novel Building Block for Fluorous Chemistry. Preparation, Reactions and 19F gCOSY Analysis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1799-1813. ISSN 0010-0765

Wojtczak, Blazej A.; Olejniczak, Agnieszka B.; Przepiórkiewicz, Marzena; Andrysiak, Agnieszka; Lesnikowski, Zbigniew J. (2008) Highly Lipophilic p-Carborane-Modified Adenosine Phosphates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 175-186. ISSN 0010-0765

Schinkmanová, Markéta; Votruba, Ivan; Shibata, Riri; Han, Bin; Liu, Xiaohong; Cihlar, Tomas; Holý, Antonín (2008) Human N6-Methyl-AMP/DAMP Aminohydrolase (Abacavir 5'-Monophosphate Deaminase) is Capable of Metabolizing N6-Substituted Purine Acyclic Nucleoside Phosphonates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 275-291. ISSN 0010-0765

Spojakina, Alla; Jirátová, Květuše; Novák, Václav; Palcheva, Radostina; Kaluža, Luděk (2008) Hydrodesulfurization of Different Feeds on CoMo/Al2O3 Catalyst Prepared Using Cobalt Heteropolyoxomolybdate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 983-999. ISSN 0010-0765

Meissner, Albrecht; Scholz, Peter; Ondruschka, Bernd (2008) Incorporation of CO2 Into Various Terminal and Internal Epoxides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 88-96. ISSN 0010-0765

Kryachko, Eugene S. (2008) Interaction of Gold Atom with Clusters of Water: Few Computational Mise-En-Scènes with Hydrogen Bonding Motif. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1457-1474. ISSN 0010-0765

Jirka, Ivan; Bastl, Zdeněk (2008) Interaction of Niobium with Polycrystalline Palladium Surface. X-ray Photoemission Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1314-1326. ISSN 0010-0765

Lubal, Přemysl; Albrecht-Gary, Anne-Marie; Blanc, Sylvie; Costa, Judite; Delgado, Rita (2008) Kinetic Study of Dissociation of a Copper(II) Complex of A 14-Membered Tetraaza-Macrocyclic Ligand Containing Pyridine and Pendant N-Carboxymethyl Arms. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 258-274. ISSN 0010-0765

Nieszporek, Jolanta; Gugała-Fekner, Dorota; Sieńko, Dorota; Saba, Jadwiga; Nieszporek, Krzysztof (2008) Kinetics and Mechanism of Zn(II) Ion Electroreduction in the Presence of Vetranal. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 616-626. ISSN 0010-0765

Bulánek, Roman; Čičmanec, Pavel (2008) Kinetics of Reduction of Cu Ions in MFI Zeolite Investigated by H2-TPR Method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1132-1148. ISSN 0010-0765

Kolenko, Petr; Skálová, Tereza; Dohnálek, Jan; Hašek, Jindřich (2008) L-Fucose in Crystal Structures of IgG-Fc: Reinterpretation of Experimental Data. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 608-615. ISSN 0010-0765

Fukuda, Miyako; Kawasaki-Takasuka, Tomoko; Yamazaki, Takashi (2008) Michael Addition Reactions to 3-(4-Chloro-4,4-difluorobut-2-enoyl)oxazolidin-2-one. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1705-1718. ISSN 0010-0765

Sedlbauer, Josef (2008) Modeling Approaches to Hydration Properties of Aqueous Nonelectrolytes at Elevated Temperatures and Pressures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 322-343. ISSN 0010-0765

Mikulová, Zuzana; Jirátová, Květuše; Klempa, Jan; Kovanda, František (2008) Modification of Co-Mn-Al Mixed Oxide with Promoters and Their Effect on Properties and Activity in VOC Total Oxidation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1000-1014. ISSN 0010-0765

Labík, Stanislav; Smith, William R. (2008) New Approximate Analytical Formula for the Solute-Solvent Contact Distribution Function in an Infinitely Dilute Binary Hard-Sphere Mixture. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 314-321. ISSN 0010-0765

Kučerová-Chlupáčová, Marta; Opletalová, Veronika; Jampílek, Josef; Doležel, Jan; Dohnal, Jiří; Pour, Milan; Kuneš, Jiří; Voříšek, Viktor (2008) New Hydrophobicity Constants of Substituents in Pyrazine Rings Derived from RP-HPLC Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 1-18. ISSN 0010-0765

Žilková, Naděžda; Čejka, Jiří; Murafa, Nataliya; Zukal, Arnošt (2008) New Templating Route for Synthesis of Mesoporous Alumina. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1125-1131. ISSN 0010-0765

Xu, Wei; Dolbier, William R.; Duan, Jian-Xin; Zhai, Yian; Ogawa, Katsu; Battiste, Merle A.; Ghiviriga, Ion (2008) Octafluoro[2.2]paracyclophane (AF4) Quinone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1764-1776. ISSN 0010-0765

Roithová, Jana; Ricketts, Claire L.; Schröder, Detlef (2008) On the C-C Coupling of the Naphthylium Ion with Methane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 811-821. ISSN 0010-0765

Šoralová, Stanislava; Breza, Martin (2008) On the Structure of Tri- and Tetrahydroxolead(II) Complex Anions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 59-72. ISSN 0010-0765

Škvor, Jiří; Nezbeda, Ivo (2008) On Universality of the Wrapping Percolation Transition. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 401-412. ISSN 0010-0765

Antol, Ivana; Eckert-Maksić, Mirjana; Ončák, Milan; Slavíček, Petr; Lischka, Hans (2008) Photodissociation Pathways of Acetone Upon Excitation Into the 3s Rydberg State: Adiabatic Versus Diabatic Mechanism. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1475-1494. ISSN 0010-0765

Adonin, Nicolai Yu.; Bardin, Vadim V.; Frohn, Hermann-Josef (2008) Polyfluoroorganoboron-Oxygen Compounds. 7. Studies of Conversion of [(C6HnF5-n)B(OMe)3]- Into [(C6HnF5-n)2B(OMe)2]- (n = 0, 1). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1681-1692. ISSN 0010-0765

Bruma, Maria; Damaceanu, Mariana-Dana (2008) Polyimides Containing 1,3,4-Oxadiazole Rings. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1631-1644. ISSN 0010-0765

Plšek, Jan; Janda, Pavel; Bastl, Zdeněk (2008) Preparation of Au-Pt Nanostructures on Highly Oriented Pyrolytic Graphite Surfaces by Pulsed Laser Deposition and Their Characterization by XPS and AFM Methods. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1299-1313. ISSN 0010-0765

Štambaský, Jan; Malkov, Andrei V.; Kočovský, Pavel (2008) Preparation of Boc-Protected Cinnamyl-Type Alcohols: A Comparison of the Suzuki-Miyaura Coupling, Cross-Metathesis, and Horner-Wadsworth-Emmons Approaches and Their Merit in Parallel Synthesis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 705-732. ISSN 0010-0765

Elbert, Tomáš; Černý, Bohuslav (2008) Preparation of α-5-Aza-2'-deoxy-[6-3H]cytidine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 701-704. ISSN 0010-0765

Ford-Green, Jason; Majumdar, Devashis; Leszczynski, Jerzy (2008) Probing the Active Conformers of Paraoxon Through Theoretical Conformational Studies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1245-1260. ISSN 0010-0765

Grzybowska, Dorota; Malinowski, Przemysław; Mazej, Zoran; Grochala, Wojciech (2008) Probing the Reactivity of the Potent AgF2 Oxidizer. Part 1: Organic Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1729-1746. ISSN 0010-0765

Řezáč, Jan; Jurečka, Petr; Riley, Kevin E.; Černý, Jiří; Valdes, Haydee; Pluháčková, Kristýna; Berka, Karel; Řezáč, Tomáš; Pitoňák, Michal; Vondrášek, Jiří; Hobza, Pavel (2008) Quantum Chemical Benchmark Energy and Geometry Database for Molecular Clusters and Complex Molecular Systems (www.begdb.com): A Users Manual and Examples. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1261-1270. ISSN 0010-0765

Karwowski, Jacek; Szewc, Kamil (2008) Quasi-Exactly Solvable Models in Quantum Chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1372-1390. ISSN 0010-0765

Boublík, Tomáš (2008) Radial Distribution Function in the Hard Sphere Mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 388-400. ISSN 0010-0765

Hosoya, Akihiro; Narita, Tadashi; Hamana, Hiroshi (2008) Radical Addition of Diethyl Carbonate to Pentafluoropropen-2-yl Benzoate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1655-1662. ISSN 0010-0765

Hosoya, Akihiro; Narita, Tadashi; Hamana, Hiroshi (2008) Radical Additions of Heptafluoropropyl Trifluorovinyl Ether. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1663-1670. ISSN 0010-0765

Pinkas, Jiří; Gyepes, Róbert; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr; Horáček, Michal; Kubišta, Jiří; Varga, Vojtech; Mach, Karel (2008) Reactions of Doubly Tucked-In Permethyltitanocene with tert-Butanol and Propargyl Alcohol. The Crystal Structures of Unusual Hydrolytic Byproducts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 967-982. ISSN 0010-0765

Vinogradov, Andrei S.; Krasnov, Vyacheslav I.; Platonov, Vyacheslav E. (2008) Reactions of Polyfluoroaromatic Organozinc Compounds with Acyl Chlorides and DMF. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1623-1630. ISSN 0010-0765

Jurok, Radek; Svobodová, Eva; Cibulka, Radek; Hampl, František (2008) Reactivity in Micelles - Are We Really Able to Design Micellar Catalysts? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 127-146. ISSN 0010-0765

Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej (2008) Regioselectivity of [2+3] Cycloaddition of Triphenylnitrone to Nitroethene - AM1/COSMO Computational Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 649-656. ISSN 0010-0765

Pysanenko, Andriy; Žabka, Ján; Herman, Zdeněk (2008) Scattering of Low-Energy (5-12 eV) C2D4•+ Ions from Room-Temperature Carbon Surfaces. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 755-770. ISSN 0010-0765

Havránková, Jitka; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel (2008) Self-Assembly of Heteroarm Star Copolymers Studied by Lattice Monte Carlo Simulation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 358-371. ISSN 0010-0765

Vörtler, Horst L. (2008) Simulation of Fluid Phase Equilibria in Square-Well Fluids: From Three to Two Dimensions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 518-532. ISSN 0010-0765

Geiculescu, Olt E.; Rajagopal, Rama V.; Mladin, Emilia C.; Creager, Stephen E.; Desmarteau, Darryl D. (2008) Solid Polymer Electrolytes from Crosslinked PEG and Dilithium N,N'-Bis(trifluoromethanesulfonyl)perfluoroalkane-1,ω-disulfonamide and Lithium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide Salts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1777-1798. ISSN 0010-0765

Sedláková, Zuzana; Sauton, Hélène; Hynek, Vladimír; Malijevská, Ivona (2008) Solid-Liquid Equilibrium in the Systems with an Ionic Liquid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 657-664. ISSN 0010-0765

Henderson, Douglas J.; Scalise, Osvaldo H. (2008) Some Explicit Results for the Mean Spherical Approximation for Mixtures of Yukawa Fluids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 424-438. ISSN 0010-0765

Mayer, István (2008) Some Formal Aspects of the Theory of Intermolecular Interactions and of the BSSE Problem. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1391-1414. ISSN 0010-0765

Rajamohan, Rajaram; Kothai Nayaki, Sundarajulu; Swaminathan, Meenakshisundaram (2008) Spectrofluorimetric Study on Inclusion Complexation of 2-Amino-6-fluorobenzothiazole with β-Cyclodextrin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 147-160. ISSN 0010-0765

Speedy, Robin J.; Bowles, Richard K. (2008) Statistical Geometry and Cavity Correlations in the Hard Sphere Fluid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 344-357. ISSN 0010-0765

Parkan, Kamil; Vích, Ondřej; Dvořáková, Hana; Kniežo, Ladislav (2008) Stereoselective Preparation of 2,3-Dideoxy-3-C-[(α-D-galactopyranosyl)methyl]-D-arabino-hexopyranose and 2,3-Dideoxy-3-C-[(α-D-galactopyranosyl)methyl]-L-arabino-hexopyranose. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 690-700. ISSN 0010-0765

Šolcová, Olga; Matějová, Lenka; Krejčíková, Simona; Matěj, Zdeněk; Kužel, Radomír; Strýhal, Zdeněk; Benada, Oldřich (2008) Structural Study of Tailored Titania Thin Layers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1222-1230. ISSN 0010-0765

Djurendić, Evgenija A.; Zaviš, Marina P.; Sakač, Marija N.; Kojić, Vesna V.; Bogdanović, Gordana M.; Penov Gaši, Katarina M. (2008) Synthesis and Biological Evaluation of Some A,D-Ring Modified 16,17-Secoandrostane Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 627-636. ISSN 0010-0765

García, Raquel; Pinar, Ana Belén; Márquez-Alvarez, Carlos; Sastre, Enrique; Pérez-Pariente, Joaquín (2008) Synthesis and Catalytic Evaluation of Ferrierite-Related Materials Synthesized in the Presence of co-Structure Directing Agents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1089-1104. ISSN 0010-0765

Frebort, Štěpán; Almonasy, Numan; Hrdina, Radim; Lyčka, Antonín; Lísa, Miroslav; Holčapek, Michal (2008) Synthesis and Characterization of Dialkyl Esters of 1,2,4,5-Tetrazine-3,6-dicarboxylic Acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 107-115. ISSN 0010-0765

Kysil, Andriy I.; Voitenko, Zoia V.; Wolf, Jean-Gérard (2008) Synthesis and Reactions of 5-Methylthieno[2',3':5,6]pyrimido[2,1-a]isoindol-4(5H)-one. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 247-257. ISSN 0010-0765

Wu, Dayu; Wu, Genhua; Huang, Wei; Wang, Zhuqing (2008) Synthesis and Structure of a Clathrated Two-Dimensional Metal-Organic Framework: [Cd(4,4'-bpy)2(H2O)2](ClO4)2·(L)2·H2O (L = Bis(1-pyrazinylethylidene)hydrazine). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 24-31. ISSN 0010-0765

Varga, Vojtech; Pinkas, Jiří; Císařová, Ivana; Gyepes, Róbert; Mach, Karel; Kubišta, Jiří; Horáček, Michal (2008) Synthesis and Structure of Permethylcyclopentadienyltitanium Diisopropoxide Zwitterionic Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1161-1176. ISSN 0010-0765

Herrmann, Pavel; Kvíčala, Jaroslav; Pouzar, Vladimír; Chodounská, Hana (2008) Synthesis of Fluorinated Steroids Using a Novel Fluorinating Reagent Tetrabutylammonium Difluorodimethylphenylsilicate (TAMPS). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1825-1834. ISSN 0010-0765

Vinu, Ajayan; Justus, Josena; Balasubramanian, Veerappan Vaithilingam; Halligudi, Shivappa Basappa; Ariga, Katsuhiko; Mori, Toshiyuki (2008) Synthesis of Fructone and Acylal Using Hexagonally Ordered Mesoporous Aluminosilicate Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1112-1124. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2008) Synthesis of Novel Carbocyclic Nucleoside Analogues Containing Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-2-methanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 44-58. ISSN 0010-0765

Stach, Jan; Havlíček, Jaroslav; Plaček, Lukáš; Rádl, Stanislav (2008) Synthesis of Some Impurities and/or Degradation Products of Atorvastatin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 229-246. ISSN 0010-0765

Pick, Štěpán (2008) Tailoring the Surface Reactivity: Comparison of Pd/Nb(110) and Rh/Nb(110). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 745-754. ISSN 0010-0765

Kostov, George K.; Améduri, Bruno; Brandstadter, Stephan (2008) Telomerization of 3,3,3-Trifluoroprop-1-ene and Functionalization of Its Telomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1747-1763. ISSN 0010-0765

Hess, B. Andes; Smentek, Lidia (2008) The Concerted Nature of the Enzymatic Cyclization of Rings A-D of Squalene to Hopene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 786-794. ISSN 0010-0765

Rouha, Michael; Moučka, Filip; Nezbeda, Ivo (2008) The Effect of Cross Interactions on Mixing Properties: Non-Lorentz-Berthelot Lennard-Jones Mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 533-540. ISSN 0010-0765

Kaluža, Luděk; Zdražil, Miroslav (2008) The Effect of γ-Al2O3, TiO2 and ZrO2 Supports on Hydrodesulfurization Activity of Transition-Metal Sulfides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 945-955. ISSN 0010-0765

Čapek, Libor; Vaněk, Lukáš; Smoláková, Lucie; Bulánek, Roman; Adam, Jiří (2008) The Feasibility of Ni-Alumina Catalysts in Oxidative Dehydrogenation of Ethane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1177-1191. ISSN 0010-0765

Pluhařová, Eva; Jungwirth, Pavel (2008) The Onset of Ion Solvation by ab initio Calculations: Comparison of Water and Methanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 733-744. ISSN 0010-0765

Politzer, Peter; Murray, Jane S. (2008) The Position-Dependent Reaction Force Constant in Bond Dissociation/Formation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 822-830. ISSN 0010-0765

Řezáč, Jan; Berka, Karel; Horinek, Dominik; Hobza, Pavel; Vondrášek, Jiří (2008) The Stabilization Energy of the GLU-LYS Salt Bridge in the Protein/Water Environment: Correlated Quantum Chemical ab initio, DFT and Empirical Potential Studies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 921-936. ISSN 0010-0765

Matějíček, Pavel; Uhlík, Filip; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel (2008) The Use of Monte Carlo Simulations for the Interpretation of Light Scattering and Fluorescence Data on Self-Assembling Polymer Systems in Solutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 293-313. ISSN 0010-0765

Ilčin, Michal; Lukeš, Vladimír; Laurinc, Viliam; Biskupič, Stanislav (2008) Theoretical Study of the vdW Complex Cd···N2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1357-1371. ISSN 0010-0765

Mečiarová, Katarína; Cantrel, Laurent; Černušák, Ivan (2008) Thermodynamic Data of Iodine Reactions Calculated by Quantum Chemistry. Training Set of Molecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1340-1356. ISSN 0010-0765

Voňka, Petr; Leitner, Jindřich; Sedmidubský, David (2008) Topology of Potential Phase Diagrams of Partially Open Condensed System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 372-387. ISSN 0010-0765

Billard, Thierry; Langlois, Bernard R.; Essers, Michael; Haufe, Günter (2008) Use of Cyclic α,β-Unsaturated Trifluoromethyl Sulfones in Diels-Alder Reactions and Michael Additions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1814-1824. ISSN 0010-0765

Bunič, Tina; Tramšek, Melita; Goreshnik, Evgeny; Žemva, Boris (2008) [Ba(XeF2)5](AF6)2, A = Ru, Nb - Synthesis, Crystal Structure and Raman Spectra. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1645-1654. ISSN 0010-0765

2008

Šiklová, Jiřina (2008) Podíl českých žen na samizdatu a v disentu v Československu v období tzv. normalizace v letech l969–l989. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (1). pp. 39-44. ISSN 1213-0028

Frič, Pavol (2008) Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 295-319. ISSN 0038-0288

Halás, Marián (2008) Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 349-369. ISSN 0038-0288

UNSPECIFIED (2008) Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 271-294. ISSN 0038-0288

Matějů, Petr; Smith, Michael L.; Basl, Josef (2008) Rozdílné mechanismy – stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 371-399. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2008) Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 321-348. ISSN 0038-0288

Šafr, Jiří; Bayer, Ivo; Sedláčková, Markéta (2008) Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 247-269. ISSN 0038-0288

Sýkorová, Dana (2008) Prostor a věci v kontextu stáří. Czech Sociological Review, 44 (2). pp. 401-421. ISSN 0038-0288

Havelková, Hana (2008) Cesta do hlubin genderové politické kultury: Příklad kritické analýzy ideologie. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (1). pp. 1-7. ISSN 1213-0028

Hendlová, Tereza (2008) Proč česká vláda potřebuje genderový audit? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (1). pp. 8-15. ISSN 1213-0028

Čermák, Petr; Zavadil, Bohumi; Štichauer, Pavel; Štichauer, Jaroslav (2008) EN SOUVENIR DE JAROMÍR TLÁSKAL. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 83-85. ISSN 0862-8432

Alonso de la Fuente, José Andrés (2008) PHARIES, DAVID A.: A BRIEF HISTORY OF THE SPANISH LANGUAGE. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 108-113. ISSN 0862-8432

Urbanová, Libuse (2008) PROFESSOR HLADKÝ'S SWAN SONG. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 81-83. ISSN 0862-8432

Čermák, Petr; Zavadil, Bohumi (2008) SÉLÉCTION BIBLIOGRAFIQUE DE L'OEVRE DE JAROMÍR TLÁSKAL. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 95-97. ISSN 0862-8432

Matonoha, Jan (2008) "Ženské psaní" jako inscenace limit textu. Czech Literature, 56 (2). pp. 201-228. ISSN 0009-0468

Vojvodík, Josef (2008) "Minulost umění" - modernost surrealismu. Czech Literature, 56 (5). pp. 673-677. ISSN 0009-0468

Grigorov, Dobromir (2008) "Roman Jakobson. Formalismus Forever". Proč? Czech Literature, 56 (2). pp. 245-253. ISSN 0009-0468

Vojvodík, Josef (2008) "Tvar kruhu" Citlivého města Daniely Hodrové. Czech Literature, 56 (1). pp. 108-119. ISSN 0009-0468

Kolár, Jaroslav (2008) "Vždycky jsem vyšel od nějakého komkrétního textu..." Rozhovor s Jaroslavem kolárem. Czech Literature, 56 (1). pp. 60-73. ISSN 0009-0468

Petrusek, Miloslav (2008) 150 let od narození Émila Durkheima. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 825-827. ISSN 0038-0288

Fedrová, Stanislava (2008) 2 × o Skupině 42 (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 136-141. ISSN 0009-0468

Svoboda, Arnošt (2008) 5. konference Evropské asociace pro sportovní sociologii (eass). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 828-830. ISSN 0038-0288

Vlasák, P. (2008) 55 let Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 282-283. ISSN 0042-790X

Štichauer, Pavel (2008) 6th MEDITERRANEAN MORPHOLOGY MEETING, ITHACA, GREECE, SEPTEMBER 27–30, 2007. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 97-101. ISSN 0862-8432

Kocianová, V. (2008) 70 years of Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). p. 284. ISSN 0042-790X

Konev, Alexander S.; Khlebnikov, Alexander F. (2008) A Building Block Approach to Monofluorinated Organic Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1553-1611. ISSN 0010-0765

Paidarová, Ivana; Sauer, Stephan P. A. (2008) A Comparison of Møller-Plesset and Coupled Cluster Linear Response Theory Methods for the Calculation of Dipole Oscillator Strength Sum Rules and C6 Dispersion Coefficients. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1415-1436. ISSN 0010-0765

Branzei, Rodica; Ferrari, Giulio; Fragnelli, Vito; Tijs, Stef (2008) A Flow Approach to Bankruptcy Problems. AUCO Czech Economic Review, 2 (2). pp. 146-154. ISSN 1802-4696

Pačes, Ondřej; Točík, Zdeněk; Rosenberg, Ivan (2008) A New Linker for Solid-Phase Synthesis of Oligonucleotides with Terminal Phosphate Group. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 32-43. ISSN 0010-0765

Rádl, Stanislav; Klecán, Ondřej; Klvaňa, Robert; Havlíček, Jaroslav (2008) A New Synthesis of Rizatriptan Based on Radical Cyclization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 116-126. ISSN 0010-0765

Rokob, András T.; Szabados, Ágnes; Surján, Peter R. (2008) A Note on the Symmetry Properties of Löwdin's Orthogonalization Schemes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 937-944. ISSN 0010-0765

Kumar, Anil; Paliwal, Mukesh; Ameta, Rameshwar; Ameta, Suresh C. (2008) A Novel Route for Waste Water Treatment: Photo-Assisted Fenton Degradation of Naphthol Green B. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 679-689. ISSN 0010-0765

Kolafa, Jiří (2008) A Polarizable Three-Site Water Model with Intramolecular Polarizability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 507-517. ISSN 0010-0765

Tůma, Jiří; Bilošová, Alena; Šimek, Jiří; Svoboda, Rudolf (2008) A Simulation Study of the Rotor Vibration in a Journal Bearing. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 461-470. ISSN 1802-1484

Gusev, E.M.; Novák, V. (2008) A.I. Budagovskij (18. 5. 1912 - 1. 10. 2008). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). p. 285. ISSN 0042-790X

Medel-Cobaxin, Héctor; Alijah, Alexander; Turbiner, Alexander V. (2008) About Non-Existence of the Molecular Ion H3++. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1271-1280. ISSN 0010-0765

Förner, Wolfgang; Badawi, Hassan M. (2008) Absence of Conjugation in Vibrational Spectra and Assignments of Dichloro(vinyl)phosphine and Dichloro(phenyl)phosphine Oxides and Sulfides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 831-861. ISSN 0010-0765

García, Juan F.; Sánchez, Sebastián; Bravo, Vicente; Rigal, Luc; Cuevas, Manuel (2008) Acid Hydrolysis of Olive-Pruning Debris for D-Xylose Production. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 637-648. ISSN 0010-0765

Hashemi, Michaela (2008) Ad "Fenomén". Czech Literature, 56 (2). pp. 259-269. ISSN 0009-0468

Vlček, Lukáš; Cummings, Peter T. (2008) Adsorption of Water on TiO2 and SnO2 Surfaces: Molecular Dynamics Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 575-589. ISSN 0010-0765

Ignjatović, Ljubiša M.; Barek, Jiří; Zima, Jiří; Stević, Milica C. (2008) Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of 1,1-Dimethyl-3-phenyltriazene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 97-106. ISSN 0010-0765

Babecký, Jan (2008) Aggregate Wage Flexibility in New EU Member States. AUCO Czech Economic Review, 2 (2). pp. 123-146. ISSN 1802-4696

Korkut, Umut (2008) Alfio Cerami: Social Policy in Central and Eastern Europe: The Emergence of a New European Welfare Regime. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 595-598. ISSN 0038-0288

Hrubý, Martin (2008) Algorithmic Approaches to Game-theoretical Modeling and Simulation. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 268-301. ISSN 1802-4696

Dadejík , Ondřej (2008) Allen Carlson and Sheila Lintott (eds): Nature, Aesthetics, and Environmentalism: From Beauty to Duty. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 235-242. ISSN 0014 –1291

Sklenak, Stepan; Dědeček, Jiří; Li, Chengbin; Gao, Fei; Jansang, Bavornpon; Boekfa, Bundet; Wichterlová, Blanka; Sauer, Joachim (2008) Aluminum Siting in the ZSM-22 and Theta-1 Zeolites Revisited: A QM/MM Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 909-920. ISSN 0010-0765

Murín, Justín; Kutiš,; Vladimír, (2008) An Effective Solution of the Composite (FGM's) Beam Structures. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 115-132. ISSN 1802-1484

Solin, L. (2008) Analysis of floods occurrence in Slovakia in the period 1996-2006. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 95-115. ISSN 0042-790X

Tichý, Vladimír; Skála, Lubomír (2008) Analytic Energies and Wave Functions of Two-Dimensional Schrödinger Equation: Two-Dimensional Fourth-Order Polynomial Potential. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1327-1339. ISSN 0010-0765

Kvokačka, Adrián (2008) Andrew Slade: Lyotard, Beckett, Duras, and the Postmodern Sublime. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 243-249. ISSN 0014 –1291

Catalano, Alessandro; Hlavačka, Milan; Hroch, Miroslav; Petrasová, Taťána; Petrbok, Václav; Randák, Jan; Tinková, Daniela; Tureček, Dalibor (2008) Anketa ke konceptu vernakularizace. Czech Literature, 56 (4). pp. 533-564. ISSN 0009-0468

Zhang, Wei; Xie, Shaoai; Chen, Hongjin; Li, Mei; Ma, Li; Jia, Jinping (2008) Anodic Electrochemical Pretreatment Time and Potential Affect the Electrochemical Characteristics of Moderately Boron-Doped Diamond Electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 73-87. ISSN 0010-0765

Pastyřík, Svatopluk (2008) Antroponyma v Bartošově slovníku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 290-294. ISSN 1211-4413

Wenzel, Walter (2008) Apotropäische Personennamen in slawischen Ortsnamen der Lausitz. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 361-362. ISSN 1211-4413

Wang, Weizhou; Hobza, Pavel (2008) Application of Berlin's Theorem to Bond-Length Changes in Isolated Molecules and Red- and Blue-Shifting H-Bonded Clusters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 862-872. ISSN 0010-0765

Obalová, Lucie; Kovanda, František; Jirátová, Květuše; Pacultová, Kateřina; Lacný, Zdenek (2008) Application of Calcined Layered Double Hydroxides as Catalysts for Abatement of N2O Emissions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1045-1060. ISSN 0010-0765

Srnec, Martin; Chalupský, Jakub; Rulíšek, Lubomír (2008) Are Octahedral Ruthenium(II/III) and Osmium(II/III) Complexes Always Low-Spin? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1231-1244. ISSN 0010-0765

Rabiu, Sule; Al-Khattaf, Sulaiman (2008) Aromatic Transformation in Fluidized Bed Reactors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1061-1088. ISSN 0010-0765

Baňacký, Pavol (2008) Aspects of Electronic Structure Instability in Search for New Superconductors: Superconducting Boride at Liquid Nitrogen Temperature? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 795-810. ISSN 0010-0765

André, Jean-Marie; Jacquemin, Denis; Perpete, Eric A.; Vercauteren, Daniel P.; Wathelet, Valérie (2008) Assessment of the Accuracy of TD-DFT Absorption Spectra: Substituted Benzenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 898-908. ISSN 0010-0765

Hladík, Radim (2008) Astigmatický pohled na vizuální sociologii. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (2). pp. 149-156. ISSN 1210-0250

Weiss, János (2008) Auf den Spuren der richtigen Hegelschen Ästhetik. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 41-54. ISSN 0014 –1291

Lánský, Ondřej (2008) Axel Honneth (ed.): Zbavovat se svéprávnosti. Paradoxy kapitalistické modernizace. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1044-1049. ISSN 0038-0288

Kaplický, Martin (2008) ‘Beauty, Landscape, Nature’: A Conference Report. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 232-234. ISSN 0014 –1291

Reifová, Irena (2008) ‘It Has Happened Before, It Will Happen Again’: The Third Golden Age of Television Fiction. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1237-1239. ISSN 0038-0288

Bacsó, Béla (2008) „Das Lebendige ist schön“. Bemerkungen zu Hegels Kunstauffassung. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 55-63. ISSN 0014 –1291

Šubrt, Jiří (2008) „Dialog mezi hluchými“? K problematice vztahu sociologie a historie. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 969-989. ISSN 0038-0288

Diaconu, Mădălina (2008) „Eine weite Wohnung unter freiem Himmel“? Zu einer Ästhetik der Sinnesgärten. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 156-172. ISSN 0014 –1291

Hoffmannová, Jana; Šimandl, Josef (2008) „Euročeština“ v lucemburských překladech dokumentů Evropského parlamentu. Our Speech, 91 (3). pp. 113-127. ISSN 0027-8203

Svobodová, Milada (2008) „Zapomenuté“ breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. (Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 3-56. ISSN 0585-5691

Maršálek, Jan (2008) Émile Durkheim a tzv. Hobbesův problém řádu: co se skrývá na dně „prvního" ze sociologických mýtů? Teorie vědy / Theory of Science, 30 (3-4). pp. 161-184. ISSN 1210-0250

Hladký, Ladislav (2008) Češi a Slovinci − národy, které se opět našly (Patnáct let nově se rozvíjející kulturní a vědecké spolupráce). Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 175-186. ISSN 0081-007X

Zeman, Jiří (2008) Čeština a slovenština v konfrontačním pohledu. Our Speech, 91 (3). pp. 143-148. ISSN 0027-8203

Hamplová, Dana (2008) Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 703-723. ISSN 0038-0288

Jiráček, Pavel (2008) České hlásky ve versologických metaforách vzestupnosti (jambu) a sestupnosti (trocheje). Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 268-284. ISSN 0037-7031

Panevová, Jarmila (2008) České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 163-176. ISSN 0037-7031

Soukup, Daniel (2008) Řádu nevidět (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 878-886. ISSN 0009-0468

Křivancová, Michaela (2008) Řeč identity. Czech Literature, 56 (3). pp. 368-381. ISSN 0009-0468

Abida, H.; Ellouze, M. (2008) Účinok prenosu priečnej hybnosti pri modelovaní neustáleného prúdenia v korytách zloženého profilu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 228-236. ISSN 0042-790X

Hajičová, Eva (2008) Úvod. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 5-9. ISSN 0037-7031

Al-Taiee, T.M. (2008) Štatistická předpoveď vodného stavu rieky Tigris pri hydrologickej stanici Mosul, Severný Irak. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 272-279. ISSN 0042-790X

Čornej, Petr (2008) Živá vůně minulosti (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 872-878. ISSN 0009-0468

Chromý, Jan (2008) Životní jubileum a výbor z díla Oldřicha Uličného. Our Speech, 91 (3). pp. 157-159. ISSN 0027-8203

Hadravová, Tereza (2008) Barbara Maria Stafford: Echo Objects. The Cognitive Work of Images. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 118-122. ISSN 0014 –1291

Mink, Georges (2008) Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe: Rethinking Social Memory Paradigms. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 469-491. ISSN 0038-0288

Homolková, Milada (2008) Biblické jméno Syrtis a jeho staročeské reflexe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 135-143. ISSN 1211-4413

Nováková, Marie (2008) Bibliografický soupis prací PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc., za léta 1962-2007. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 12-25. ISSN 1211-4413

Houfek, Lubomír; Kratochvíl, Ctirad; Houfek, Martin (2008) Bifurcation and Chaos in Drive Systems. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 401-410. ISSN 1802-1484

Houfek, Lubomír; Houfek, Martin; Krejsa, Jiří; Kratochvíl, Ctirad; Koláčný, Josef; Nykodým, Pavel (2008) Bifurcation and Chaos in Electromenchanical Drive Sysstems with Small MPTPRS. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 329-336. ISSN 1802-1484

Jansová, Magdalena; Hynčík, Luděk (2008) Biomechanical model of pregnant female for impact purposes. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 225-240. ISSN 1802-1484

Zedník, Jiří; Sedláček, Jan; Svoboda, Jan; Vohlídal, Jiří; Bondarev, Dmitrij; Císařová, Ivana (2008) Bis(μ-carboxylato)dienerhodium(I) Complexes - Synthesis, Characterization and Catalytic Activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1205-1221. ISSN 0010-0765

Sokolov, Alexander Yu.; Stibrich, Nathan J.; Schaefer, Henry F. (2008) BO3 Molecular Structures: Examples of the Importance of Electron Correlation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1495-1508. ISSN 0010-0765

Drahokoupil, Jan (2008) Bob Hancké, Martin Rhodes and Mark Thatcher (eds.): Beyond Varieties of Capitalism... Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 602-605. ISSN 0038-0288

Vidmanová, Anežka (2008) Bohemikální básník Vlachník z Weitmile. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 67-80. ISSN 0585-5691

Steinerová, Jana (2008) Bratr v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 308-309. ISSN 1211-4413

Polach, Pavel (2008) Calculation of Natural Vibration of Linear Undamped Rotationally Periodic Structures. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 81-97. ISSN 1802-1484

Paidarová, Ivana; Čurík, Roman; Sauer, Stephan P. A. (2008) Calculations of Polarizabilities and Their Gradients for Electron Energy-Loss Spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1509-1524. ISSN 0010-0765

Alonso de la Fuente, José Andrés (2008) CAMPBELL, LYLE – MIXCO, MAURICIO J.: A GLOSSARY OF HISTORICAL LINGUISTICS. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 105-109. ISSN 0862-8432

Archer, Margaret S. (2008) Lze najít pojítko mezi vysvětlením a porozuměním? Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 7-22. ISSN 0038-0288

Kreidl, Martin (2008) Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 55-86. ISSN 0038-0288

Mádlová, Claire (2008) Cesty Gutenbergovou Evropou. Czech Literature, 56 (6). pp. 885-889. ISSN 0009-0468

Med, Jaroslav (2008) Cesty k nadosobnímu řádu (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 274-278. ISSN 0009-0468

Košovan, Peter; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel (2008) Charge Distribution and Conformations of Weak Polyelectrolyte Chains in Poor Solvents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 439-458. ISSN 0010-0765

Sýkorová, Dana (2008) Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 113-138. ISSN 0038-0288

Inglot, Tomasz (2008) Chris Hasselmann: Policy Reform and the Development of Democracy in Eastern Europe. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 593-596. ISSN 0038-0288

Alieva, Dilbar (2008) Chytanie v žite každodennosti. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 889-923. ISSN 0038-0288

Himmelbauer, M.L.; Novák, V.; Majerčák, J. (2008) Citlivosť vlhkostných profilov v koreňovej oblasti pôdy na funkcie odberu vody koreňmi rastlín, určených z rozdielnych morfologických parametrov koreňového systému. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 34-44. ISSN 0042-790X

Bauman, Zygmunt (2008) Claus Offe: Reflections on America: Tocqueville, Weber and Adorno in the United States. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1212-1216. ISSN 0038-0288

Bedřich, Martin (2008) Co je to emblematická struktura v textu? Czech Literature, 56 (6). pp. 846-857. ISSN 0009-0468

Cieślikowa, Aleksandra (2008) Co można powiedzieć o obecnych tendencjach zmian w nazewnictwie miejscowym Polski? Acta Onomastica, 49 (1). pp. 71-77. ISSN 1211-4413

Duninová, Kinga (2008) Co se můžeme z literatury dozvědět o společnosti? Czech Literature, 56 (4). pp. 519-533. ISSN 0009-0468

Goryunov, Leonid I.; Grobe, Joseph; Shteingarts, Vitalii D. (2008) Compounds R1R2EMMe3 (E = P, As; M = Si, Sn) - Convenient and Versatile Reagents for the Syntheses of Tertiary (Fluoroaryl)phosphanes and -arsanes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1612-1622. ISSN 0010-0765

Vlach, Radek (2008) Computational and Experimental Modeling of Control of Stator Winding Slot Cooling by Water. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 373-380. ISSN 1802-1484

Pásek, Michal (2008) Computer Modelling in Cardiac Cell Electrophysiology. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 365-372. ISSN 1802-1484

Řezníková, Lenka (2008) Conditio humana (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 888-895. ISSN 0009-0468

Smentek, Lidia; Hess, B. Andes (2008) Conformational Analysis of Eu(III)-(Ethylenedinitrilo)tetrakis(methylphosphonates) (EDTMP). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1437-1456. ISSN 0010-0765

Fuis, Vladimír; Janíček, Přemysl; Hlavoň, Pavel (2008) Contact Surfaces of Big Joints - Sites of the Development of Limit States and Other Considerations. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 381-388. ISSN 1802-1484

Henderson, Douglas J.; Bhuiyan, Lutful B. (2008) Contact Value Formulae for the Density Profiles of the Electric Double Layer. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 558-574. ISSN 0010-0765

Linek, Lukáš (2008) Conversovy proměnné stále platí aneb Co ovlivňuje sílu vazeb mezi politickými postoji? Data a výzkum - SDA Info, 2 (1). pp. 31-47. ISSN 1802-8152

Řezáč, Jan; Hobza, Pavel (2008) Correlation Between the Thermodynamic Stability of DNA Duplexes and the Interaction and Solvation Energies of DNA Building Blocks. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 161-174. ISSN 0010-0765

Hosli, Madeleine O. (2008) Council Decision Rules and European Union Constitutional Design. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 76-107. ISSN 1802-4696

Veis, Libor; Čársky, Petr; Pittner, Jiří; Michl, Josef (2008) Coupled Cluster Study of Polycyclopentanes: Structure and Properties of C5H2n, n = 0-4. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1525-1551. ISSN 0010-0765

Wlassics, Ivan; Tortelli, Vito (2008) Coupling Reactions of Chlorofluoro and Perfluoroalkyl Iodides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1719-1728. ISSN 0010-0765

Náhlík, Luboš; Knésl, Zdeněk; Klusák, Jan (2008) Crack Initiation Criteria for Singular Stress Concentrations. Part III: An Application to a Crack Touching a Bimaterial Interface. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 99-114. ISSN 1802-1484

Knésl, Zdeněk; Náhlík, Luboš; Bareš, Pavel (2008) Crack Initiation Criteria for Singular Stress Concentrations. Part IV: Applications To Fracture Of Coated Structures. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 263-270. ISSN 1802-1484

Harkins, Arthur M.; Kubik, George H.; Moravec, John (2008) Creative Time Synchronizations: Proximal and Grounded Pasts, Presents, and Futures. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (1). pp. 143-157. ISSN 1210-0250

Nauš, Petr; Kuchař, Martin; Hocek, Michal (2008) Cytostatic and Antiviral 6-Arylpurine Ribonucleosides IX. Synthesis and Evaluation of 6-Substituted 3-Deazapurine Ribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 665-678. ISSN 0010-0765

Jakus-Borkowa, Ewa (2008) Czy są w Polsce nazwy miejscowości z formantem -ła? Acta Onomastica, 49 (1). pp. 154-161. ISSN 1211-4413

Škarpová, Marie (2008) Další díl Repertoria rukopisů 17. a 18. století (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 726-729. ISSN 0009-0468

Mikkonen, Jukka (2008) David Davies: Aesthetics and Literature. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 108-117. ISSN 0014 –1291

Malec, Maria (2008) Dawne nazwy zawodów typu kołodziej, piwowar jako baza leksykalna polskich nazwisk. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 227-236. ISSN 1211-4413

Konečná, Hana (2008) Dějiny české hudební terminologie. Our Speech, 91 (3). pp. 150-154. ISSN 0027-8203

Jakoubek, Marek (2008) Dějiny Vojvodova očima jeho obyvatelky. Edice Historyje rodu Čížkových a Karbulových Barbory Čížkové. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 383-399. ISSN 0009-0794

Malura, Jan (2008) Důmyslné interpretace středověkého divadla (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 126-133. ISSN 0009-0468

Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav (2008) Dealing with Sensor Errors in Scan Matching for Simultaneous Localization and Mapping. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 337-344. ISSN 1802-1484

Filipowicz, Marcin (2008) Deformované Thomasovo České tělo (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 277-283. ISSN 0009-0468

Vlčko, Miroslav; Cvengrošová, Zuzana; Hronec, Milan (2008) Dehydrocyclization of Diphenylamine to Carbazole Over Platinum Catalysts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1149-1160. ISSN 0010-0765

Janka, Wolfgang; Greule , Albrecht (2008) Der Gewässer- und Siedlungsname Luhe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 125-131. ISSN 1211-4413

Hlobil, Tomáš; Wögerbauer , Michael (2008) Der Plan des ersten Lehrstuhls für Schöne Wissenschaften in der Habsburger Monarchie. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 65-96. ISSN 0014 –1291

Bozděchová, Ivana (2008) Deset konferencí Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů. Our Speech, 91 (5). pp. 260-267. ISSN 0027-8203

Plešinger, Filip (2008) Design of an Expert System Analysing Properties of Visual Percept. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 205-212. ISSN 1802-1484

Tůma, Petr; Samcová, Eva; Opekar, František; Štulík, Karel (2008) Determination of Intact Heparin by Capillary Electrophoresis with Contactless Conductivity Detection in Background Electrolytes Containing Hydrophilic Polymers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 187-200. ISSN 0010-0765

Pešek, Luděk; Vaněk, František; Balda, Miroslav; Procházka, Pavel; Vaněk, Petr; Cibulka, Jan; Bula, Vítězslav (2008) Developement of Vibrodiagnostic System of Tram Wheel for Damage Analysis. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 447-460. ISSN 1802-1484

Sihelniková, Lucie; Kozmon, Stanislav; Tvaroška, Igor (2008) DFT and Docking Study of Potential Transition State Analogue Inhibitors of Glycosyltransferases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 591-607. ISSN 0010-0765

Mrózek, Robert (2008) Diachroniczny mikrotopono-mastykon w postulatywnym ujęciu badawczym. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 251-258. ISSN 1211-4413

Jirsa, Tomáš (2008) Dialog jako způsob existence v díle Richarda Weinera. Czech Literature, 56 (1). pp. 73-101. ISSN 0009-0468

Štícha, František (2008) DIE AGENSPHRASE MIT 'VON' UND 'DURCH' BEIM PERSÖNLICHEN AGENS IN PASSIVSÄTZEN. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 57-67. ISSN 0862-8432

Trpkošová, D.; Krásný, J.; Pavlíková, D. (2008) Differences in runoff conditions of crystalline and flysh regions in Moravia and Silesia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 201-210. ISSN 0042-790X

Fekner, Zygmunt (2008) Digital Simulation of Cyclic Chronopotentiometry and Cyclic Reciprocal Derivative Chronopotentiometry for Linear Adsorption Systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 201-228. ISSN 0010-0765

Balon, Jan (2008) Dilema schématu a skutečnosti v sociologické teorii. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (3-4). pp. 185-199. ISSN 1210-0250

Čermák, František (2008) Diskrétní jednotky v jazyce: případ cirkumfixů. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 78-99. ISSN 0037-7031

Chen, Cong-Yan; O'Rear, Dennis J. (2008) Disproportionation of Alkanes via Molecular Redistribution and Molecular Averaging. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1105-1111. ISSN 0010-0765

Krascsenits, Z.; Hiller, E.; Bartaľ, M. (2008) Distribúcia štyroch humánnych farmaceutík, karbamazepínu, diklofenaku, gemfibrozilu a ibuprofénu v sústave sediment-voda. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 237-246. ISSN 0042-790X

Linka, Jan (2008) Dovětek ke kauze „Fenomén“. Czech Literature, 56 (4). pp. 564-571. ISSN 0009-0468

Glanc, Tomáš (2008) Druhá avantgarda v rusku jako prvotní impulz. Czech Literature, 56 (5). pp. 695-704. ISSN 0009-0468

Vojtěch, Daniel; Srp, Karel; Glanc, Tomáš; Langerová, Marie; Vojvodík, Josef; Färber, Vratislav; Brabec, Jiří; Dvorský, Stanislav (2008) Druhá avantgarda: diskuse. Czech Literature, 56 (5). pp. 714-721. ISSN 0009-0468

Koten, Jiří (2008) Dva eseje z Fikce a dikce (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 578-579. ISSN 0009-0468

Zeman, Vladimír; Hlaváč, Zdeněk (2008) Dynamic Response of VVER 1000 Type Reactor Excited by Pressure Pulsations. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 435-446. ISSN 1802-1484

Vinopal, Jiří (2008) Editace odpovědi na výzkumný dotaz. Naše společnost, 6 (2). pp. 12-19. ISSN 1214-438x

Kočí, Kamila; Obalová, Lucie; Plachá, Daniela; Lacný, Zdenek (2008) Effect of Temperature, Pressure and Volume of Reacting Phase on Photocatalytic CO2 Reduction on Suspended Nanocrystalline TiO2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1192-1204. ISSN 0010-0765

Trejbal, Jiří; Pašek, Josef; Petrisko, Miroslav (2008) Effect of Zeolite ZSM-5 Particle Size in the Synthesis of 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 956-966. ISSN 0010-0765

Hudec , Zdeněk (2008) Eisenstein’s Das Kapital: Attempting a New Genre. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 184-197. ISSN 0014 –1291

Lyons, Pat (2008) Ekologické usuzování: explorace metody latentní struktury za využití volebních dat z ČR1. Data a výzkum - SDA Info, 2 (1). pp. 49-75. ISSN 1802-8152

Půst, Ladislav (2008) Electro-Mechanical Impact System Excited by a Source of Limited Power. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 391-400. ISSN 1802-1484

Hlavatý, Jaromír; Polášek, Miroslav (2008) Electrochemical Preparation of Alkynedial Tetramethyl Acetals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 19-23. ISSN 0010-0765

Nakajima, Tsuyoshi; Hashimoto, Ken-ichi; Achiha, Takashi; Ohzawa, Yoshimi; Yoshida, Akira; Mazej, Zoran; Žemva, Boris; Lee, Young-Seak; Endo, Morinobu (2008) Electrochemical Properties of Surface-Fluorinated Vapor Grown Carbon Fiber for Lithium Ion Battery. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1693-1704. ISSN 0010-0765

Hlaváček, Miroslav (2008) Elliptical Contact on Elastic Incompressible Coatings. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 249-261. ISSN 1802-1484

Katrňák, Tomáš; Simonová, Natalie (2008) Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 725-744. ISSN 0038-0288

Špirko, Vladimír; Bludský, Ota; Kraemer, Wolfgang P. (2008) Energies and Electric Dipole Moments of the Bound Vibrational States of HN2+ and DN2+. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 873-897. ISSN 0010-0765

David, Jaroslav (2008) Enviromentální rozměr toponomastiky. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 98-106. ISSN 1211-4413

Jeránková, Martina (2008) Erbovní galerie jako prostředek reprezentace raněnovověké šlechty. (Rekonstrukce zaniklé erbovní galerie na hradě Roupov na základě rukopisů z fondů Národní knihovny České republiky). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 141-203. ISSN 0585-5691

Grepl, Robert; Lee, Byoungsoo; Kratochvíl, Ctirad; Šolc, František; Hrabec, Jakub (2008) Exact Linearization of Nonholonomic System Dynamics Applied to Control of Differentially Driven Soccer Robot. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 311-318. ISSN 1802-1484

Vajdlová, Miloslava (2008) Exonyma v lexikální sbírce češtiny doby střední. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 344-350. ISSN 1211-4413

Paloušek, David; Návrat, Tomáš; Rosický, Jiří; Krejčí, Petr; Houfek, Martin (2008) Experimental Recognition of Loading Character of Transtibial Prosthesis. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 355-364. ISSN 1802-1484

Lukerchenko, N.; Kvurt, Y.; Kharlamov, A.; Chara, Z.; Vlasak, P. (2008) Experimentalni stanoveni odporove sily a torzniho momentu pusobici na rotacne se pohybujici kulovite castice v kapaline. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 88-94. ISSN 0042-790X

van Gerwen, Rob (2008) Expression as Success: The Psychological Reality of Musical Performance. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 24-40. ISSN 0014 –1291

Jungová, Eliška (2008) Fašismus nařizuje – demokracie se ptá. Naše společnost, 6 (2). pp. 8-12. ISSN 1214-438x

Šmídová, Iva; Janoušková, Klára; Katrňák, Tomáš (2008) Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 23-53. ISSN 0038-0288

Furnica, Ioana (2008) Fikční svět jako mundus imaginalis. Vertikální a horizontální osa v Hrabalově novele Příliš hlučná samota. Czech Literature, 56 (2). pp. 236-245. ISSN 0009-0468

Garnaev, Andrey; Denisova, Elena (2008) Fish Wars: Cooperative and Non-Cooperative Approaches. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 28-41. ISSN 1802-4696

Jirsák, Jan; Nezbeda, Ivo (2008) Fluid of Hard Spheres with a Modified Dipole: Simulation and Theory. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 541-557. ISSN 0010-0765

Francová, Magda; Kolafa, Jiří; Morávek, Pavel; Labík, Stanislav; Malijevský, Anatol (2008) Fluids of Hard Nonspherical Molecules. I. Higher Virial Coefficients. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 413-423. ISSN 0010-0765

Morávek, Pavel; Kolafa, Jiří; Francová, Magda (2008) Fluids of Hard Nonspherical Molecules. II. Monte Carlo Data and Equation of State. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 459-480. ISSN 0010-0765

Iskra, Jernej; Stavber, Stojan; Zupan, Marko (2008) Fluorination of Fluorene, Dibenzofuran and Their Open Analogues with Caesium Fluoroxysulfate and Related Fluorinating Reagents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1671-1680. ISSN 0010-0765

Rajchman, John (2008) Foucaultovo umění vidět. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (2). pp. 91-131. ISSN 1210-0250

Ibrahim, Robert (2008) Fraktály lyrického těla (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 733-739. ISSN 0009-0468

Skarpelis, Anna (2008) Frances McCall Rosenbluth (ed.): The Political Economy of Japan’s Low Fertility. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1215-1221. ISSN 0038-0288

Nekvapil, Jiří (2008) Funkční lingvistika, migranti a jazykový management. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 316-321. ISSN 0037-7031

Kubička, David (2008) Future Refining Catalysis - Introduction of Biomass Feedstocks. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1015-1044. ISSN 0010-0765

Olay, Csaba (2008) Gadamers Hermeneutische Kunstauffassung. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 129-155. ISSN 0014 –1291

Horký, Ondřej (2008) Gender a rozvoj: co nás rozděluje, co nás spojuje. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 10-21. ISSN 1213-0028

Jarkovská, Lucie; Lišková, Kateřina (2008) Genderové aspekty českého školství. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 683-702. ISSN 0038-0288

Křížková, Alena; Penner, Andrew; Petersen, Trond (2008) Genderové nerovnosti v odměňování na stejné pracovní pozici: jeden z faktorů sociálního vyloučení žen. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 55-67. ISSN 1213-0028

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2008) Genderové nerovnosti ve stáří: marginalizace a zvýhodnění žen ve stáří. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 28-36. ISSN 1213-0028

Kibler, Maurice R. (2008) Generalized Spin Bases for Quantum Chemistry and Quantum Information. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1281-1298. ISSN 0010-0765

Ehara, Masahiro; Nakatsuji, Hiroshi (2008) Geometry Relaxations After Inner-Shell Excitations and Ionizations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 771-785. ISSN 0010-0765

Marada, Radim (2008) Georg Simmel 1858–1918. Ke stopadesátému výročí narození sociologického klasika. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1017-1022. ISSN 0038-0288

Ross, Sandy (2008) George Loewenstein: Exotic Preferences: Behavioural Economics and Human Motivation. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1200-1205. ISSN 0038-0288

Suša, Oleg (2008) Global Cosmopolis: Responsibility, Information, and Media. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (1). pp. 113-123. ISSN 1210-0250

Weston, Del (2008) Globalisation and the Political Economy of Genetic Engineering. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (1). pp. 95-111. ISSN 1210-0250

Češka, Jakub (2008) Glorifikace autorského gesta. Czech Literature, 56 (1). pp. 1-16. ISSN 0009-0468

Luptáčik, Mikuláš; Koller, Wolfgang; Mahlberg, Bernhard; Schneider, Herwig W. (2008) Growth and Employment Potentials of Chosen Technology Fields. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 41-76. ISSN 1802-4696

Sauermann, Jan (2008) H. Gintis – S. Bowles – R. Boyd – E. Fehr (eds.): Moral Sentiments and Material Interests. The Foundations of Cooperation in Economic Life. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1208-1211. ISSN 0038-0288

Kolafa, Jiří; Moučka, Filip; Nezbeda, Ivo (2008) Handling Electrostatic Interactions in Molecular Simulations: A Systematic Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 481-506. ISSN 0010-0765

Gümplová, Petra (2008) Hannah Arendtová: Vita activa. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1041-1045. ISSN 0038-0288

Trávníček, Jiří (2008) Hermeneutické pole (legein peri). Czech Literature, 56 (4). pp. 508-519. ISSN 0009-0468

Kysilka, Ondřej; Rybáčková, Markéta; Skalický, Martin; Kvíčalová, Magdalena; Cvačka, Josef; Kvíčala, Jaroslav (2008) HFPO Trimer-Based Alkyl Triflate, a Novel Building Block for Fluorous Chemistry. Preparation, Reactions and 19F gCOSY Analysis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1799-1813. ISSN 0010-0765

Wojtczak, Blazej A.; Olejniczak, Agnieszka B.; Przepiórkiewicz, Marzena; Andrysiak, Agnieszka; Lesnikowski, Zbigniew J. (2008) Highly Lipophilic p-Carborane-Modified Adenosine Phosphates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 175-186. ISSN 0010-0765

Charypar, Michal (2008) Historická tematika v prózách Karla Sabiny. Czech Literature, 56 (3). pp. 345-368. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2008) Hledání komiksových dějin (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 437-441. ISSN 0009-0468

Holeček, Tomáš (2008) Hledání minimálního slovníku: jazyková analýza ideje pokroku. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (3-4). pp. 117-148. ISSN 1210-0250

Procházková, Žaneta (2008) Hora Zklamání a zátoka Ztroskotání aneb pomístní jména na ostrově Robinsona Crusoe. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 294-299. ISSN 1211-4413

Marek, Martin (2008) Hospodářské kontakty Baťových závodů se Sověty v letech 1918−1938. Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 43-118. ISSN 0081-007X

Galegov, Alexsandr; Garnaev, Andrey (2008) How Hierarchical Structures Impact on Competition. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 227-237. ISSN 1802-4696

Schinkmanová, Markéta; Votruba, Ivan; Shibata, Riri; Han, Bin; Liu, Xiaohong; Cihlar, Tomas; Holý, Antonín (2008) Human N6-Methyl-AMP/DAMP Aminohydrolase (Abacavir 5'-Monophosphate Deaminase) is Capable of Metabolizing N6-Substituted Purine Acyclic Nucleoside Phosphonates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 275-291. ISSN 0010-0765

Čornej, Petr (2008) Husitské skladby Budyšínského rukopisu: funkce-adresát-kulturní rámec. Czech Literature, 56 (3). pp. 301-345. ISSN 0009-0468

Spojakina, Alla; Jirátová, Květuše; Novák, Václav; Palcheva, Radostina; Kaluža, Luděk (2008) Hydrodesulfurization of Different Feeds on CoMo/Al2O3 Catalyst Prepared Using Cobalt Heteropolyoxomolybdate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 983-999. ISSN 0010-0765

Häuberer, Julia (2008) Hynek Jeřábek: Paul Lazarsfeld’s Research Methodology – Biography, Methods, Famous Projects. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 600-602. ISSN 0038-0288

Chaloupková, Jana (2008) Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání. Data a výzkum - SDA Info, 2 (2). pp. 109-130. ISSN 1802-8152

Sgall, Petr (2008) Ideje klasického Pražského lingvistického kroužku jsou i dnes aktuální. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 34-44. ISSN 0037-7031

Brodský, Pavel (2008) Iluminované rukopisy v Christian-Weise-Bibliothek v Žitavě. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 243-270. ISSN 0585-5691

Zuska, Vlastimil (2008) Implicit Assumptions in Weed’s Reflections on the Implicit Assumptions of Neuroaesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 198-201. ISSN 0014 –1291

Meissner, Albrecht; Scholz, Peter; Ondruschka, Bernd (2008) Incorporation of CO2 Into Various Terminal and Internal Epoxides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 88-96. ISSN 0010-0765

Nekvasil, Richard (2008) Influence of Temperature Differences of Mixed Streams Upon T-Junction Damage. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 241-248. ISSN 1802-1484

Muller, Karel (2008) Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 627-652. ISSN 0038-0288

Feistauer, Miloslav; Horáček, Jaromír; Růžička, Martin; Sváček, Petr (2008) Interaction of a Flexibly Supported Airfoil and a Channel Flow. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 57-77. ISSN 1802-1484

Kryachko, Eugene S. (2008) Interaction of Gold Atom with Clusters of Water: Few Computational Mise-En-Scènes with Hydrogen Bonding Motif. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1457-1474. ISSN 0010-0765

Jirka, Ivan; Bastl, Zdeněk (2008) Interaction of Niobium with Polycrystalline Palladium Surface. X-ray Photoemission Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1314-1326. ISSN 0010-0765

Vinopal, Jiří (2008) International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (3MC). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 826-829. ISSN 0038-0288

Vanhuysse, Pieter (2008) Introduction: Advances in the Study of Post-Communist States and Public Administrations. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1151-1156. ISSN 0038-0288

Lelkes, Orsolya (2008) István György Tóth (ed.): Tárki European Social Report. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1220-1222. ISSN 0038-0288

Jaworski, Piotr (2008) J. Becker – R. Weissenbacher (eds.): Dollarization, Euroization and Financial Instability. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1228-1231. ISSN 0038-0288

Shiovitz-Ezra, Sharon (2008) J. Billings – K. Leichsenring (eds.): Integrating Health and Social Care Services for Older Persons: Evidence from Nine European Countries. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1222-1224. ISSN 0038-0288

Sabbagh, Clara (2008) J. Henrich – R. Boyd – S. Bowles – C. Camerer – E. Fehr – H. Gintis (eds.): Foundations of Human Sociality: Economic Experiment. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1205-1209. ISSN 0038-0288

Richterová, Sylvie (2008) Jak je to dál. Czech Literature, 56 (2). pp. 228-236. ISSN 0009-0468

Traxlerová, Marie; Rabušic, Ladislav (2008) Jak měřit bezmocnost: předběžné výsledky. Data a výzkum - SDA Info, 2 (1). pp. 7-29. ISSN 1802-8152

Kusáková, Lenka (2008) Jak si dnes připoméínat Josefa Jungmanna? (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 440-445. ISSN 0009-0468

Keller, Jan (2008) Jak sociologie přichází o společnost. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 989-1007. ISSN 0038-0288

Paulíček, Miroslav (2008) James Elkins: Proč lidé pláčou před obrazy. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1039-1042. ISSN 0038-0288

Smičeková, Jitka (2008) JAN JAROSLAV ŠABRŠULA : 90ème ANNIVERSAIRE D'UN LINGUISTE. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 85-89. ISSN 0862-8432

Buriánek, Jiří (2008) Jan Sedláček zemřel…. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1007-1010. ISSN 0038-0288

Woitsch, Jiří (2008) Jana Vobecká: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 809-814. ISSN 0038-0288

Stara, V. (2008) Jandora, Říha: Porušení sypaných hrází v důsledku přelití (recenze). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). p. 280. ISSN 0042-790X

Dušková, Libuše (2008) JARMILA TÁRNYIKOVÁ'S ANNIVERSARY. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 89-92. ISSN 0862-8432

Uhlířová, Ludmila; Tomov, Milen (2008) Jazykové poradenství v Bulharsku: blízké a odlišné zároveň. Our Speech, 91 (4). pp. 206-214. ISSN 0027-8203

Papp, Zoltán; Erdélyi, János (2008) János Erdélyi: Das Individuelle und das Ideale. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 202-226. ISSN 0014 –1291

Nejedlý, Petr (2008) Je čeština jako menší jazyk v ohrožení? (Pohled očima historika jazyka). Our Speech, 91 (5). pp. 225-235. ISSN 0027-8203

Balhar, Jan (2008) Jedinečné spálovské nářečí. Our Speech, 91 (3). pp. 154-157. ISSN 0027-8203

Němec, Jan (2008) Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen, Jason L. Mast (eds.): Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and Ritual. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1048-1051. ISSN 0038-0288

Vojtěch, Daniel (2008) Jiná avantgarda (Poznámky). Czech Literature, 56 (5). pp. 709-714. ISSN 0009-0468

Vydra, Zbyněk (2008) Jiná Evropa? Carské Rusko očima The Cambridge History of Russia. Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 187-206. ISSN 0081-007X

Haman, Aleš (2008) Jiný pohled na avantgardu (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 269-275. ISSN 0009-0468

Panáček, Jaroslav (2008) Jména hostinců v České Lípě do roku 1945. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 280-290. ISSN 1211-4413

Sendlerová, Martina; Řepa, Milan (2008) Josef Pekař a Arne Novák ve světle vzájemné korespondence. Czech Literature, 56 (5). pp. 651-666. ISSN 0009-0468

Yehoshou, Haya (2008) Julia Lynch: Age in the Welfare State: The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers and Children. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 607-610. ISSN 0038-0288

Langerová, Marie (2008) K "druhé avantgardě" (teze k diskusi). Czech Literature, 56 (5). pp. 667-673. ISSN 0009-0468

Kloferová ml., Stanislava; Komárková, Zina (2008) K adjektivům ze jmen rostlin a porostů v anoikonymech na Moravě a ve Slezsku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 175-181. ISSN 1211-4413

Tvrdý, Lubor; Keller, Jan (2008) K čemu by měly sloužit recenze. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1025-1029. ISSN 0038-0288

Chromý, Jan (2008) K článku Jany Valdrové „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“. Our Speech, 91 (4). pp. 197-201. ISSN 0027-8203

Malura, Jan (2008) K žánrové diferenciaci české poezie doby baroka. Czech Literature, 56 (2). pp. 155-182. ISSN 0009-0468

Srp, Karel (2008) K diskusi o avantgardách. Czech Literature, 56 (5). pp. 681-690. ISSN 0009-0468

Tippner, Anja (2008) K estetice apropriace a reprodukce v pozdním surrealismu. Czech Literature, 56 (5). pp. 677-681. ISSN 0009-0468

Prexler, Libor (2008) K frazeologii klubů amatérské kopané Ústecka. Our Speech, 91 (3). pp. 135-141. ISSN 0027-8203

Slanař, Otakar (2008) K možnostem a hranicím mimetické interpretace: na příkladu postav ve středověké rytířské epice. Czech Literature, 56 (6). pp. 786-805. ISSN 0009-0468

Harvalík, Milan (2008) K narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 10-12. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2008) K onomastické terminologii, zvláště slovanské (Termíny onymický kontext a onymické pole). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 323-333. ISSN 1211-4413

Szolgay, J. (2008) K sedemdesiatinam Dr. Borisa Sevruka. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 1-2. ISSN 0042-790X

Sichálek, Jakub (2008) K staročeskému zpracování Vidění sv. Pavla (na okraj monografie L. Jirouškové) (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 724-727. ISSN 0009-0468

Lopatková, Markéta (2008) K významnému životnímu jubileu Jarmily Panevové. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 236-239. ISSN 0037-7031

Dittmann, Robert (2008) Karafiátova úprava starozákonních toponym ve vydáních Bible kralické „podlé původních textů opravené“. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 106-116. ISSN 1211-4413

Musil, Jiří (2008) Karel Čapek a Durkheim – téma k výročí. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1022-1023. ISSN 0038-0288

Librová, Hana (2008) Katrina Z. S. Schwartz: Nature and National Identity after Communism: Globalizing the Ethnoscape. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1230-1233. ISSN 0038-0288

Chew, Goeffrey (2008) Křesťanská symbolika v postkřesťanském světě socialismu: Kalvárie Ivo Vodseďálka (1952-1954). Czech Literature, 56 (3). pp. 381-390. ISSN 0009-0468

Šípová, Jana (2008) Kdo byl Pavel Machonin. Naše společnost, 6 (1). pp. 38-39. ISSN 1214-438x

Kufnerová, Zlata (2008) Když autor překládá sám sebe: poznámky k češtině Kunderových románů. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 259-268. ISSN 0037-7031

Skovajsa, Marek (2008) Když sociologie potkala historii: Charles Tilly (1929–2008). Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 800-807. ISSN 0038-0288

Kalivodová, Eva (2008) Kdyby tak už bylo po bouři (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 728-734. ISSN 0009-0468

Lubal, Přemysl; Albrecht-Gary, Anne-Marie; Blanc, Sylvie; Costa, Judite; Delgado, Rita (2008) Kinetic Study of Dissociation of a Copper(II) Complex of A 14-Membered Tetraaza-Macrocyclic Ligand Containing Pyridine and Pendant N-Carboxymethyl Arms. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 258-274. ISSN 0010-0765

Nieszporek, Jolanta; Gugała-Fekner, Dorota; Sieńko, Dorota; Saba, Jadwiga; Nieszporek, Krzysztof (2008) Kinetics and Mechanism of Zn(II) Ion Electroreduction in the Presence of Vetranal. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 616-626. ISSN 0010-0765

Bulánek, Roman; Čičmanec, Pavel (2008) Kinetics of Reduction of Cu Ions in MFI Zeolite Investigated by H2-TPR Method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1132-1148. ISSN 0010-0765

Švec, Petr (2008) Kinodynamic Robot Motion Planning Based on the Generalised Voronoi Diagram. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 139-150. ISSN 1802-1484

Loužek, Marek (2008) Klasická psychoanalýza a politika. Naše společnost, 6 (1). pp. 3-8. ISSN 1214-438x

Cvrček, Václav (2008) Koncept minimální intervence. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 284-293. ISSN 0037-7031

Mathauser, Zdeněk (2008) Koncept věci v ruském formalismu a Pražské škole. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 25-34. ISSN 0037-7031

Černý, Karel (2008) Konference Education, Equity and Social Justice. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 829-832. ISSN 0038-0288

Štícha, František (2008) Konference na oslavu životního jubilea Jana Kořenského. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 238-241. ISSN 0037-7031

Janebová, Radka; Černá, Lucie (2008) Konstrukce žen-klientek a mužů-klientů v praxi sociální práce. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 37-45. ISSN 1213-0028

Řeháková, Blanka (2008) Kontrasty v logistické regresi. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 745-766. ISSN 0038-0288

Kastnerová, Markéta (2008) Kouření a alkohol u dětí na základních školách Jihočeského kraje. Naše společnost, 6 (2). pp. 19-28. ISSN 1214-438x

Lábus, Václav (2008) Kreativita v chrématonymii (na příkladech sérionym z automobilového průmyslu). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 212-219. ISSN 1211-4413

Budilová, Lenka (2008) Kritické poznámky Lenky Budilové k textu Davida Scheffela „Česká antropologická romistika a vědecká poctivost“. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 401-409. ISSN 0009-0794

Ibrahim, Robert; Formánková, Eva; Vorlíčková, Blanka (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (6). pp. 895-909. ISSN 0009-0468

Podhajský, František A.; Přibil, Marek; Faktorová, Veronika; Hrdina, Martin; Janoušek, Pavel (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (5). pp. 756-771. ISSN 0009-0468

Heczková, Libuše; Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (4). pp. 594-607. ISSN 0009-0468

Šolić, Mirna; Strnadová, Karla; Peisertová, Lucie (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (3). pp. 445-461. ISSN 0009-0468

Malá, Zuzana; Kosák, Michal; Poláček, Jiří; Piorecký, Karel (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (2). pp. 287-303. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří; Holý, Jiří; Jedličková, Alice; Šabić, Marijan (2008) Kronika a glosy. Czech Literature, 56 (1). pp. 142-150. ISSN 0009-0468

Loucká, Hana (2008) L'ENCHAÎNEMENT THÉMATIQUE ET LES FORMES DE LA PHRASE DANS LA DESCRIPTION LITTÉRAIRE. Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 26-37. ISSN 0862-8432

Kolenko, Petr; Skálová, Tereza; Dohnálek, Jan; Hašek, Jindřich (2008) L-Fucose in Crystal Structures of IgG-Fc: Reinterpretation of Experimental Data. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 608-615. ISSN 0010-0765

Adam, Robert (2008) Ledovka. Our Speech, 91 (5). pp. 267-269. ISSN 0027-8203

Gammelgaard, Karen (2008) Legitimování intertextualitou (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 583-587. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R. (2008) Lenka Kalinová: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 813-817. ISSN 0038-0288

Večerník, Jiří; Vanhuysse, Pieter (2008) Letter from the Editors. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 467-469. ISSN 0038-0288

Prokop, Dušan (2008) Lexikální opakování v Máchově Máji. Czech Literature, 56 (2). pp. 182-201. ISSN 0009-0468

Růžička, Michal (2008) Loïc Wacquant: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 820-824. ISSN 0038-0288

Maurel, Marie-Claude (2008) Local Development Stakeholders and the European Model: Learning the LEADER Approach in the New Member States. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 511-530. ISSN 0038-0288

Weed, Ethan (2008) Looking for Beauty in the Brain. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (1). pp. 5-23. ISSN 0014 –1291

Maršálek, Jan (2008) Luc Boltanski, Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1050-1055. ISSN 0038-0288

Veselý, Arnošt; Smith, Michael L. (2008) Macro-Micro Linkages and the Role of Mechanisms in Social Stratification Research. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 491-510. ISSN 0038-0288

Kajfosz, Jan (2008) Magic, categorization and folk metaphysics. Towards cognitive theory of magic. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 355-368. ISSN 0009-0794

Kasperski, Adam (2008) Making Robust Decisions in Discrete Optimization Problems as a Game against Nature. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 237-251. ISSN 1802-4696

Kopecká, Anna (2008) Marek Nohejl: Jednání, diskurs, kritika: Myslet společnost. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1032-1037. ISSN 0038-0288

Szczepaniková, Alice (2008) Maruška Svašek (ed.): Postsocialism: Politics and Emotions in Central and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 597-601. ISSN 0038-0288

Maříková, Hana (2008) Mateřství, rodina a práce z pohledu matek malých dětí. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 45-55. ISSN 1213-0028

Kaščák, Ondrej (2008) Materská škola ako miesto profánnych a magicko-náboženských prechodových rituálov. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 337-353. ISSN 0009-0794

Taha, Mohamed Hussien; Abohadima, Samir. (2008) Mathematical Model for Vibrations of Non-Uniform Flexural Beams. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 3-11. ISSN 1802-1484

Otten, Holger (2008) Matisse’s La Danse: On the Semantics of the Surface in Modern Painting. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 173-183. ISSN 0014 –1291

Zachová, Irena (2008) Maurus Simonis a jeho katalog rukopisů kostela sv. Jakuba v Brně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 205-227. ISSN 0585-5691

Štícha, František (2008) Máme v sobě víc nenávisti, nebo lásky? (K jednomu typu přisuzování). Our Speech, 91 (4). pp. 169-178. ISSN 0027-8203

Matúšová, Jana (2008) Místní a pomístní jména v Čechách tvořená příponou -jь ze složených osobních jmen. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 240-251. ISSN 1211-4413

Steiner, Peter (2008) Mezi fenomenologií a futurismem: Meziválečná poetika Romana Jakobsona. Czech Literature, 56 (6). pp. 769-786. ISSN 0009-0468

Nechutová, Jana (2008) Mezi latinskou a českou medievistikou (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 721-724. ISSN 0009-0468

Bubeníček, Petr (2008) Mezi příběhem a diskurzem (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 738-744. ISSN 0009-0468

Fukuda, Miyako; Kawasaki-Takasuka, Tomoko; Yamazaki, Takashi (2008) Michael Addition Reactions to 3-(4-Chloro-4,4-difluorobut-2-enoyl)oxazolidin-2-one. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1705-1718. ISSN 0010-0765

Šubrt, Jiří (2008) Michel Maffesoli: Rytmus života: Variácie o postmodernom imaginárne. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1036-1040. ISSN 0038-0288

Piorecký, Karel (2008) Mladá spirituální poezie devadesátých let. Czech Literature, 56 (1). pp. 16-47. ISSN 0009-0468

Jiskra, Zdeněk (2008) Mlýny tereziánského katastru a jejich zaniklé názvy – II. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 162-166. ISSN 1211-4413

Drbohlav, Dušan; Burcin, Boris; Kučera, Tomáš (2008) Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 653-683. ISSN 0038-0288

Rutkowski, Mariusz (2008) Modele metonimiczne w procesie onimizacji. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 299-307. ISSN 1211-4413

Sedlbauer, Josef (2008) Modeling Approaches to Hydration Properties of Aqueous Nonelectrolytes at Elevated Temperatures and Pressures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 322-343. ISSN 0010-0765

Unucka, J.; Adamec, M. (2008) Modeling of the land cover impact on the rainfall-runoff relations in the Olse catchment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 257-271. ISSN 0042-790X

Podroužek, Jan; Teplý, Břetislav (2008) Modelling of Chloride Transport in Concrete by Cellular Automata. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 213-222. ISSN 1802-1484

Mikulová, Zuzana; Jirátová, Květuše; Klempa, Jan; Kovanda, František (2008) Modification of Co-Mn-Al Mixed Oxide with Promoters and Their Effect on Properties and Activity in VOC Total Oxidation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1000-1014. ISSN 0010-0765

Kilias, Jarosław (2008) Moje vzpomínka na pana docenta Jana Sedláčka. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1011-1013. ISSN 0038-0288

Nurmi, Hannu; Salonen, Hannu (2008) More Borda Count Variations for Project Assesment. AUCO Czech Economic Review, 2 (2). pp. 109-123. ISSN 1802-4696

Malura, Jan (2008) Mouřenín vedle Mozarta (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 417-424. ISSN 0009-0468

Kazík, Miroslav (2008) Muži a ich úradné rodné mená na kopaniciach Starej Turej. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 166-173. ISSN 1211-4413

Šmídová, Iva (2008) Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 23-27. ISSN 1213-0028

Kolářová, Marta (2008) Na křižovatkách nerovností: gender, třída a rasa/etnicita. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 1-10. ISSN 1213-0028

Riedelbauchová, Tereza (2008) Na okraj Červenkova přínosu k bádání o lumírovském verši. Czech Literature, 56 (1). pp. 101-108. ISSN 0009-0468

Jungmannová, Lenka (2008) Naděje a beznaděj aneb Tematické paradoxy v díle Lenky Lagronové. Czech Literature, 56 (1). pp. 47-60. ISSN 0009-0468

Turnovec, František (2008) National, Political and Institutional Influence in European Union Decision Making. AUCO Czech Economic Review, 2 (2). pp. 154-174. ISSN 1802-4696

Dacewicz, Leonarda (2008) Nazwiska ludności chrześciańskiej i żydowskiej dawniej Polski północzno-wschodniej w ujęciu porów-nawczym. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 91-92. ISSN 1211-4413

Afeltowicz, Beata (2008) Nazwy relacyjne w powojennej toponimii Pomorza Zachodniego. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 34-42. ISSN 1211-4413

Bachmannová, Jarmila (2008) Nářeční situace na přechodu severovýchodočeské a středočeské oblasti (Na materiálu korespondenčních anket ÚJČ). Our Speech, 91 (4). pp. 178-192. ISSN 0027-8203

Kaltenberg-Kwiatkowska, Ewa (2008) Náš český přítel – Jan Sedláček. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1012-1014. ISSN 0038-0288

Klimeš, Lumír (2008) Názvy železničních tunelů v České republice. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 173-175. ISSN 1211-4413

Leitmanová, Vieroslava (2008) Názvy používané v rodinnom prostredí. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 218-224. ISSN 1211-4413

Hajičová, Eva (2008) Největší světový kongres počítačové lingvistiky. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 158-161. ISSN 0037-7031

Krško, Jaromír (2008) Nemecké kolonizačné vplyvy na hydronymiu povodia Hrona. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 203-212. ISSN 1211-4413

Balon, Jan (2008) Nenaplněný příslib sociologické teorie: vzestup a pád americké sociologie ve druhé polovině dvacátého století. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 943-968. ISSN 0038-0288

Labík, Stanislav; Smith, William R. (2008) New Approximate Analytical Formula for the Solute-Solvent Contact Distribution Function in an Infinitely Dilute Binary Hard-Sphere Mixture. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 314-321. ISSN 0010-0765

Kučerová-Chlupáčová, Marta; Opletalová, Veronika; Jampílek, Josef; Doležel, Jan; Dohnal, Jiří; Pour, Milan; Kuneš, Jiří; Voříšek, Viktor (2008) New Hydrophobicity Constants of Substituents in Pyrazine Rings Derived from RP-HPLC Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 1-18. ISSN 0010-0765

Pochylý, František; Malenovský, Eduard (2008) New Mathematical and Computational Model of Elastic Continuum Interaction with Liquid. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 411-418. ISSN 1802-1484

Cerami, Alfio (2008) New Social Risks in Central and Eastern Europe: The Need for a New Empowering Politics of the Welfare State. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1089-1110. ISSN 0038-0288

Žilková, Naděžda; Čejka, Jiří; Murafa, Nataliya; Zukal, Arnošt (2008) New Templating Route for Synthesis of Mesoporous Alumina. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1125-1131. ISSN 0010-0765

Drahokoupil, Jan (2008) Nina Bandelj: From Communists to Foreign Capitalists: The Social Foundations of Foreign Direct Investment in Postsocialist Europe. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1224-1228. ISSN 0038-0288

Křivancová, Michaela (2008) Noetický princip slova v poetice Věry Linhartové. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 243-259. ISSN 0037-7031

Kunštát, Daniel (2008) Normativní a empirické předpoklady moderní demokracie aneb Janusovská tvář veřejného mínění. Naše společnost, 6 (2). pp. 3-7. ISSN 1214-438x

David, Jaroslav (2008) Nová česká oikonyma typu Chodovec City, Barrandov Hills, Nové Měcholupy… a Šmoulov. Our Speech, 91 (4). pp. 192-197. ISSN 0027-8203

Svobodová, Diana (2008) Nová publikace o kompozitech v kontextu současné češtiny. Our Speech, 91 (3). pp. 148-150. ISSN 0027-8203

Herman, David (2008) Nové směry naratologických zkoumání: Rozhovor s Davidem Hermanem. Czech Literature, 56 (3). pp. 390-391. ISSN 0009-0468

Hrešanová, Ema; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2008) Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 87-111. ISSN 0038-0288

Sládek, Ondřej (2008) Nový úvod do hermeneutiky (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 424-434. ISSN 0009-0468

Fňukal, Miloš; Šrubař, Michal (2008) Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991−2006). Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 119-171. ISSN 0081-007X

Fathaddin, M.T.; Awang, M.B.; Ardjani, K. (2008) Numerická štúdia zmien tlaku v mŕtvych póroch. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 23-33. ISSN 0042-790X

Nejedlý, Petr (2008) O hlavách bílých a hlavách zelených. Our Speech, 91 (4). pp. 222-224. ISSN 0027-8203

Nejedlý, Petr (2008) O jedné možné homonymii v staročeském apelativním i propriálním systému (aneb málo uvěřitelné plesání nad nejistou etymologií). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 258-264. ISSN 1211-4413

Rychnovská, Lucie (2008) O Němcové a s Němcovou. Our Speech, 91 (5). pp. 258-261. ISSN 0027-8203

Daneš, František (2008) O písmenku c a o písmenech a hláskách vůbec. Our Speech, 91 (3). pp. 127-135. ISSN 0027-8203

Nikolić, Vidan (2008) O sudbini grčkog ženskog imena Irina u srpskom jeziku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 264-270. ISSN 1211-4413

Langerová, Marie (2008) O zlé avantgardě a krachu světa umění, který způsobila (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 571-579. ISSN 0009-0468

Czaplicka-Jedlikowska, Maria (2008) O znaczeniu bazy apelatywnej bab’-i, babi-a w toponimii. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 77-85. ISSN 1211-4413

Abramowicz, Zofia (2008) Obrzędowość i symbolika w antroponimii żydowskiej. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 25-34. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2008) Obsah. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 1-5. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2008) Obsah. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2008) Obsah. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 241-243. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2008) Obsah ročníku 69/2008. Slovo a slovesnost, 69 (4). ISSN 0037-7031

Xu, Wei; Dolbier, William R.; Duan, Jian-Xin; Zhai, Yian; Ogawa, Katsu; Battiste, Merle A.; Ghiviriga, Ion (2008) Octafluoro[2.2]paracyclophane (AF4) Quinone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1764-1776. ISSN 0010-0765

Hoskovec, Tomáš (2008) Od významu v jazyce ke smyslu v textu: O dobrodružství strukturalistické cesty. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 110-131. ISSN 0037-7031

Šístek, František (2008) Od vlasti junáků k muzeu staré slávy (Obraz Černé Hory a Černohorců v české společnosti, 1912 – 1938). Slavonic Historical Studies, 33 . pp. 7-41. ISSN 0081-007X

Rakušanová, Petra; Václavíková-Helšusová, Lenka (2008) Odcházení: Političky odcházející z politické scény a jejich zkušenosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (1). pp. 16-25. ISSN 1213-0028

Malenínská, Jitka (2008) Odraz hydrologických a pedologických poměrů v místních jménech Louny a Lounky. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 236-240. ISSN 1211-4413

Kolařík, Josef (2008) Odraz starých majetkových vztahů v pomístních jménech na Luhačovicku. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 186-193. ISSN 1211-4413

Balon, Jan; Petrusek, Miloslav (2008) Ohlédnutí za vývojem sociologické teorie v posledním čtvrtstoletí. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 837-858. ISSN 0038-0288

Hynčík, Luděk; Kocková, Hana; Kovanda, Jan; Krejčí, Petr (2008) On Modeling of Pedestrian Impact. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 43-55. ISSN 1802-1484

Pípalová, Renata (2008) ON NARROW AND BROAD P-THEME PARAGRAPHS. Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 37-52. ISSN 0862-8432

Bergantinos, Gustavo; Vidal-Puga, Juan (2008) On Some Properties of Cost Allocation Rules in Minimum Cost Spanning Tree Problems. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 251-268. ISSN 1802-4696

Roithová, Jana; Ricketts, Claire L.; Schröder, Detlef (2008) On the C-C Coupling of the Naphthylium Ion with Methane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 811-821. ISSN 0010-0765

Vimmr, Jan; Jonášová, Alena (2008) On the Modelling of Steady Generalized Newtonian Flows in a 3D Coronary Bypass. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 193-203. ISSN 1802-1484

Šoralová, Stanislava; Breza, Martin (2008) On the Structure of Tri- and Tetrahydroxolead(II) Complex Anions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 59-72. ISSN 0010-0765

Škvor, Jiří; Nezbeda, Ivo (2008) On Universality of the Wrapping Percolation Transition. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 401-412. ISSN 0010-0765

Fenik, Štefan; Starek, Ladislav (2008) Optimal PPF Controller for Multimodal Vibration Suppression. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 153-173. ISSN 1802-1484

Catalano, Alessandro (2008) Osobní zaujetí jako klíč k literárnímu dílu (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 743-744. ISSN 0009-0468

Hajičová, Eva (2008) Ověřování lingvistické teorie nad počítačovým korpusem. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 131-143. ISSN 0037-7031

Mallozzi, Lina; Tijs, Stef (2008) Partial Cooperation and Non-Signatories Multiple Decision. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 21-28. ISSN 1802-4696

Tondl, Aleš (2008) Passive and Active Means for Self-Excited Vibration Suppressing: Two-Mass Model. Engineering Mechanics, 15 (2). pp. 133-138. ISSN 1802-1484

Svobodová, Marta (2008) Pavel Barša, Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 807-808. ISSN 0038-0288

Večerník, Jiří (2008) Pavel Machonin, eminent Czech sociologist, has died. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 587-591. ISSN 0038-0288

Halama, Ota (2008) Přípisky Václava Korandy ml. v krnovské bibli. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 121-140. ISSN 0585-5691

Čornejová, Michaela (2008) Příspěvek ke studiu nejstarších českých pomístních jmen. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 85-91. ISSN 1211-4413

Kudlová, Klára (2008) Předstupeň monografie (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 586-590. ISSN 0009-0468

Červenka, Miroslav (2008) Písmo Rudolfu Havlovi o jednom způsobu publikace variant. Czech Literature, 56 (3). pp. 400-406. ISSN 0009-0468

Šormová, Eva (2008) Peripetie poválečného divadla (recenze). Czech Literature, 56 (5). pp. 746-756. ISSN 0009-0468

Kafková, Marcela (2008) Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková, Jarmila Skalková: Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 817-821. ISSN 0038-0288

Antol, Ivana; Eckert-Maksić, Mirjana; Ončák, Milan; Slavíček, Petr; Lischka, Hans (2008) Photodissociation Pathways of Acetone Upon Excitation Into the 3s Rydberg State: Adiabatic Versus Diabatic Mechanism. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1475-1494. ISSN 0010-0765

Butler, Judith (2008) Podmanění, odpor, přeznačení, Mezi Freudem a Foucaultem. Czech Literature, 56 (6). pp. 805-830. ISSN 0009-0468

Kudlová, Klára (2008) Pohled na Mukařovského pracovní stůl (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 132-137. ISSN 0009-0468

Jiráček, Pavel (2008) Pohyb, rytmy a klid. Czech Literature, 56 (5). pp. 635-651. ISSN 0009-0468

Šafr, Jiří (2008) Pojem „společenská soudržnost“ v názorech veřejného mínění a hodnotové postoje k uspořádání společenských vztahů. Naše společnost, 6 (2). pp. 28-38. ISSN 1214-438x

Vrhel, František (2008) Pojem lévistraussovské "torze". Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 369-382. ISSN 0009-0794

Majerčák, J. (2008) Polemic climate changes: Review of the book "Rationally about climate changes" by M. Kutílek. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). p. 281. ISSN 0042-790X

Adonin, Nicolai Yu.; Bardin, Vadim V.; Frohn, Hermann-Josef (2008) Polyfluoroorganoboron-Oxygen Compounds. 7. Studies of Conversion of [(C6HnF5-n)B(OMe)3]- Into [(C6HnF5-n)2B(OMe)2]- (n = 0, 1). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1681-1692. ISSN 0010-0765

Bruma, Maria; Damaceanu, Mariana-Dana (2008) Polyimides Containing 1,3,4-Oxadiazole Rings. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1631-1644. ISSN 0010-0765

Šprincová, Veronika (2008) Pomohou si strany samy? Úloha ženských sdružení uvnitř politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (1). pp. 26-32. ISSN 1213-0028

Górská, Magdalena; Matonoha, Jan (2008) Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butlerová. Czech Literature, 56 (6). pp. 805-830. ISSN 0009-0468

Petrusek, Miloslav (2008) Poslední sociologická úvaha a jeden výpisek Jana Sedláčka. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1009-1012. ISSN 0038-0288

Dickins, Thomas (2008) Postoje k výpůjčkám v soudobé češtině. Naše společnost, 6 (1). pp. 14-28. ISSN 1214-438x

Císař, Karel (2008) Poznámka k temporalitě avantgardy. Czech Literature, 56 (5). pp. 705-709. ISSN 0009-0468

Hlubinková, Zuzana (2008) Poznámka k tzv. živým jménům v českých nářečích. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 131-135. ISSN 1211-4413

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2008) Poznámky k možnostem záznamu variant. Czech Literature, 56 (3). pp. 406-417. ISSN 0009-0468

Latour, Bruno (2008) Poznání a vizualizace aneb jak myslet očima a rukama. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (2). pp. 33-90. ISSN 1210-0250

Holý, Jiří (2008) Pozoruhodná naratologická publikace (recenze). Czech Literature, 56 (3). pp. 433-438. ISSN 0009-0468

Daneš, František (2008) Pražská škola: názorová univerzália a specifika. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 9-21. ISSN 0037-7031

Pelán, Jiří (2008) Pražská mandala Daniely Hodrové. Czech Literature, 56 (1). pp. 119-126. ISSN 0009-0468

Ďurovič, Ľubomír (2008) Pražský lingvistický krúžok a kontext československej lingvistiky. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 21-25. ISSN 0037-7031

Čermák, Petr; Rossi, Mario (2008) Pražský lingvistický kroužek a zapomenuté příspěvky k Ottovu slovníku naučnému nové doby. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 143-158. ISSN 0037-7031

Jílková, Hana (2008) PRÄTEXT ALS EINES DER VERKAUFSFÖRDERN DEN SPRACHLICHEN MITTEL. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 67-81. ISSN 0862-8432

Veselý, Luboš (2008) Práce o vidu založená na korpusu. Our Speech, 91 (4). pp. 213-217. ISSN 0027-8203

Plšek, Jan; Janda, Pavel; Bastl, Zdeněk (2008) Preparation of Au-Pt Nanostructures on Highly Oriented Pyrolytic Graphite Surfaces by Pulsed Laser Deposition and Their Characterization by XPS and AFM Methods. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1299-1313. ISSN 0010-0765

Štambaský, Jan; Malkov, Andrei V.; Kočovský, Pavel (2008) Preparation of Boc-Protected Cinnamyl-Type Alcohols: A Comparison of the Suzuki-Miyaura Coupling, Cross-Metathesis, and Horner-Wadsworth-Emmons Approaches and Their Merit in Parallel Synthesis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 705-732. ISSN 0010-0765

Elbert, Tomáš; Černý, Bohuslav (2008) Preparation of α-5-Aza-2'-deoxy-[6-3H]cytidine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 701-704. ISSN 0010-0765

Trávníček, Jiří (2008) Proč se ve východní Evropě po pádu komunistických režimů neobjevil žádný nový Milan Kundera? (recenze). Czech Literature, 56 (4). pp. 589-594. ISSN 0009-0468

Ford-Green, Jason; Majumdar, Devashis; Leszczynski, Jerzy (2008) Probing the Active Conformers of Paraoxon Through Theoretical Conformational Studies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1245-1260. ISSN 0010-0765

Grzybowska, Dorota; Malinowski, Przemysław; Mazej, Zoran; Grochala, Wojciech (2008) Probing the Reactivity of the Potent AgF2 Oxidizer. Part 1: Organic Compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1729-1746. ISSN 0010-0765

Garančovská, Lenka (2008) Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 116-125. ISSN 1211-4413

Hebal-Jezierska, Milena (2008) Problematika tvarů apelativních feminin. Our Speech, 91 (4). pp. 217-220. ISSN 0027-8203

Brendler, Silvio (2008) Probleme und Möglichkeiten der Entwicklung der oomastischen Terminologie. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 50-60. ISSN 1211-4413

Hrdlička, Josef (2008) Prologomena poezie Zbyňka havlíčka a otázka druhé avantgardy. Czech Literature, 56 (5). pp. 690-695. ISSN 0009-0468

Chládková, Věra (2008) Proměny jména Noe, Noé v českém jazyce. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 143-149. ISSN 1211-4413

Kejř, Jiří (2008) Pronuntiatio. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 57-66. ISSN 0585-5691

Spurná, Pavlína (2008) Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 767-788. ISSN 0038-0288

Knappová, Miloslava (2008) Publikuje jako Libuše Olivová-Nezbedová. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 181-186. ISSN 1211-4413

Rejzek, Jiří (2008) Punktovat (se). Our Speech, 91 (3). pp. 165-168. ISSN 0027-8203

Byrtus, Miroslav (2008) Qualitative Analysis of Nonlinear Gear Drive Vibration Caused by Internal Kinematic and Parametric Excitation. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 471-480. ISSN 1802-1484

Řezáč, Jan; Jurečka, Petr; Riley, Kevin E.; Černý, Jiří; Valdes, Haydee; Pluháčková, Kristýna; Berka, Karel; Řezáč, Tomáš; Pitoňák, Michal; Vondrášek, Jiří; Hobza, Pavel (2008) Quantum Chemical Benchmark Energy and Geometry Database for Molecular Clusters and Complex Molecular Systems (www.begdb.com): A Users Manual and Examples. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1261-1270. ISSN 0010-0765

Karwowski, Jacek; Szewc, Kamil (2008) Quasi-Exactly Solvable Models in Quantum Chemistry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1372-1390. ISSN 0010-0765

Boublík, Tomáš (2008) Radial Distribution Function in the Hard Sphere Mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 388-400. ISSN 0010-0765

Hosoya, Akihiro; Narita, Tadashi; Hamana, Hiroshi (2008) Radical Addition of Diethyl Carbonate to Pentafluoropropen-2-yl Benzoate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1655-1662. ISSN 0010-0765

Hosoya, Akihiro; Narita, Tadashi; Hamana, Hiroshi (2008) Radical Additions of Heptafluoropropyl Trifluorovinyl Ether. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1663-1670. ISSN 0010-0765

Frantová, Veronika (2008) Radim Marada (ed.): Etnická různost a občanská jednota. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1029-1033. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2008) Radost ze sociologie: návštěva profesora Françoise de Singlyho v České republice. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1058-1061. ISSN 0038-0288

Kolařík, Karel (2008) Raná literární tvorba Jiřího Karáska ze Lvovic. Czech Literature, 56 (5). pp. 605-635. ISSN 0009-0468

Vasiljev, Ivo (2008) Různost jazyků a její interpretace v díle Vladimíra Skaličky: studie z moderních dějin české lingvistiky. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 99-110. ISSN 0037-7031

O’Dwyer, Conor (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe: A Response. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1181-1189. ISSN 0038-0288

Grzymala-Busse, Anna (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe: A Response. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1177-1191. ISSN 0038-0288

Hanley, Seán (2008) Re-stating Party Development in Central and Eastern Europe? Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1155-1177. ISSN 0038-0288

Pinkas, Jiří; Gyepes, Róbert; Císařová, Ivana; Štěpnička, Petr; Horáček, Michal; Kubišta, Jiří; Varga, Vojtech; Mach, Karel (2008) Reactions of Doubly Tucked-In Permethyltitanocene with tert-Butanol and Propargyl Alcohol. The Crystal Structures of Unusual Hydrolytic Byproducts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 967-982. ISSN 0010-0765

Vinogradov, Andrei S.; Krasnov, Vyacheslav I.; Platonov, Vyacheslav E. (2008) Reactions of Polyfluoroaromatic Organozinc Compounds with Acyl Chlorides and DMF. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1623-1630. ISSN 0010-0765

Jurok, Radek; Svobodová, Eva; Cibulka, Radek; Hampl, František (2008) Reactivity in Micelles - Are We Really Able to Design Micellar Catalysts? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 127-146. ISSN 0010-0765

Zeman, Jiří (2008) Recenze: Aleksandr D. Duličenko (ed.): Interlinguistica et Eurolinguistica. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 310-315. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2008) Recenze: Jaroslav Lipowski: Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 300-307. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří; Vasiljev, Ivo (2008) Recenze: Jeroen Darquennes (ed.): Contact Linguistics and Language Minorities. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 293-300. ISSN 0037-7031

Vondráček, Miloslav (2008) Recenze: Ol‘ga Nikolajevna Ljaševskaja: Semantika russkogo čisla. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 226-233. ISSN 0037-7031

Uhlířová, Ludmila (2008) Recenze: Peter Grzybek (ed.): Contributions to the Science of Text and Language: Word Length and Related Issues. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 233-236. ISSN 0037-7031

Ševčíková, Magda; Žabokrtský, Zdeněk (2008) Recenze: Petr Sgall: Language in Its Multifarious Aspects. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 221-227. ISSN 0037-7031

Prošek, Martin (2008) Recenze: Richard B. Baldauf Jr. – Robert B. Kaplan (eds.): Language Planning and Policy in Europe, Vol. 2. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 306-311. ISSN 0037-7031

Bozděchová, Ivana (2008) Recept na zkratky a značky. Our Speech, 91 (4). pp. 220-223. ISSN 0027-8203

Petrusek, Miloslav (2008) Redukcionismus bez pověr a iluzí. Dějiny a současnost sociologie jako svár „identity“ s redukcionismem. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 859-889. ISSN 0038-0288

Loudín, Jiří; Filáček, Adolf; Kostka, Michal; Tydláčková, Kateřina (2008) Regional Innovation Policy in South Moravia. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (1). pp. 5-30. ISSN 1210-0250

Zvolenský, M.; Kohnová, S.; Hlavčová, K.; Szolgay, J.; Parajka, J. (2008) Regionalizácia parametrov zrážkovo-odtokového modelu založená na geografickej podobnosti povodí. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 176-189. ISSN 0042-790X

Jasiński, Radomir; Barański, Andrzej (2008) Regioselectivity of [2+3] Cycloaddition of Triphenylnitrone to Nitroethene - AM1/COSMO Computational Study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 649-656. ISSN 0010-0765

Pushnov, A. S.; Kagan, A. M.; Berengarten, M. G.; Ryabushenko, A. S.; Stremyakov, A. V. (2008) Regular Packing for Heat and Mass Exchange Processes by the Direct Contact of Phases. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 13-17. ISSN 1802-1484

Krejčí, Jaroslav (2008) Remembering Pavel Machonin. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 794-796. ISSN 0038-0288

Hronszky, Imre; Fésüs, Ágnes (2008) Renewing and New Types of Innovation. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (1). pp. 31-49. ISSN 1210-0250

Kutilek, M. (2008) Review of the book "Biological impacts on hydrological processes in soils of Borska nizina lowland and Danubian lowland" by Lubomir Lichner. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). p. 142. ISSN 0042-790X

Pekarova, P. (2008) Review of the book "Impact of climate change on a runoff regime in Slovakia" by Jan Szolgay et al. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). p. 141. ISSN 0042-790X

Kavka, Stanislav J. (2008) REVIEWS: JARMILA TÁRNYIKOVÁ, SENTENCE COMPLEXES IN TEXT: PROCESSING STRATEGIES IN ENGLISH AND IN CZECH. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 101-106. ISSN 0862-8432

Gintis, Herbert (2008) Richard H. Thaler – Cass R. Sunstein: Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1199-1201. ISSN 0038-0288

Nikolov, Svetoslav; Nedev, Valentin; Bachvarov, Stefan (2008) Roadway Automobile Stability. A Numerical Study. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 283-295. ISSN 1802-1484

Nacházel, K. (2008) Robust methods in hydrology and water management. Part 1: Research methods. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 3-13. ISSN 0042-790X

Nacházel, K. (2008) Robust methods in hydrology and water management. Part 2: Results of application. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 73-81. ISSN 0042-790X

Čermák, Petr (2008) ROMAN JAKOBSON'S UNKNOWN CONTRIBUTIONS TO OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ NOVÉ DOBY (OTTO ENCYCLOPAEDIA OF THE NEW AGE). Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 1-10. ISSN 0862-8432

Hošková, Barbora; Zaoralová, Jana (2008) Romský etnolekt češtiny. Our Speech, 91 (5). pp. 255-259. ISSN 0027-8203

Vinopal, Jiří (2008) Rozhodovací procesy při zodpovídání výzkumných dotazů. Naše společnost, 6 (1). pp. 9-14. ISSN 1214-438x

Fučík, Petr (2008) Rozvod a změny sňatkových reprodukčních strategií. Data a výzkum - SDA Info, 2 (2). pp. 91-107. ISSN 1802-8152

Wolf, Jiří (2008) Rukopis P. Ivana a S. Ioanne Baptista “Rurale ivaniticum” jako pramen ke studiu lidové kultury v Čechách 18. století. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 229-242. ISSN 0585-5691

Filáček, Adolf (2008) S & T Intermediary Activities in CZ NUTS 2 Region Prague: SUPER-SME Project. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (1). pp. 51-94. ISSN 1210-0250

Pysanenko, Andriy; Žabka, Ján; Herman, Zdeněk (2008) Scattering of Low-Energy (5-12 eV) C2D4•+ Ions from Room-Temperature Carbon Surfaces. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 755-770. ISSN 0010-0765

Učeň, Peter (2008) Seán Hanley: The New Right in the New Europe: Czech Transformation and Right-Wing Politics, 1989–2006. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 604-608. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka; Tomášek, Marcel (2008) Sekundarizace pracovního trhu v ČR: příklad práce pokladních v prodejnách zahraničních obchodních řetězců. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 9 (2). pp. 67-77. ISSN 1213-0028

Dušková, Libuše (2008) SELECTED BIBLIOGRAPHY OF THE PUBLICATIONS OF PROFESSOR PhDr. JARMILA TARNYIKOVA, CSc. Linguistica Pragensia, 18 (2). pp. 92-95. ISSN 0862-8432

Havránková, Jitka; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel (2008) Self-Assembly of Heteroarm Star Copolymers Studied by Lattice Monte Carlo Simulation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 358-371. ISSN 0010-0765

Palokangas, Tapio (2008) Self-Interested Governments, Unionization, and Legal and Illegal Immigration. AUCO Czech Economic Review, 2 (1). pp. 7-21. ISSN 1802-4696

Vörtler, Horst L. (2008) Simulation of Fluid Phase Equilibria in Square-Well Fluids: From Three to Two Dimensions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 518-532. ISSN 0010-0765

Hlavčová, K.; Szolgay, J.; Kohnová, S.; Hlásny, T. (2008) Simulácia hydrologickej reakcie povodia Hrona na budúcu zmenu klímy. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 163-175. ISSN 0042-790X

Sirovátka, Tomáš; Mareš, Petr (2008) Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence on Mutual Links. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 531-556. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2008) Sociální konstruktivismus – nový pohled na společnost nebo slepá ulička sociálního bádání? Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1055-1056. ISSN 0038-0288

Dvořák, Tomáš (2008) Sociologická technoimaginace. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (3-4). pp. 85-116. ISSN 1210-0250

Skovajsa, Marek (2008) Sociologický časopis 2002–2007: zpráva šéfredaktora. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 615-626. ISSN 0038-0288

Geiculescu, Olt E.; Rajagopal, Rama V.; Mladin, Emilia C.; Creager, Stephen E.; Desmarteau, Darryl D. (2008) Solid Polymer Electrolytes from Crosslinked PEG and Dilithium N,N'-Bis(trifluoromethanesulfonyl)perfluoroalkane-1,ω-disulfonamide and Lithium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide Salts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1777-1798. ISSN 0010-0765

Sedláková, Zuzana; Sauton, Hélène; Hynek, Vladimír; Malijevská, Ivona (2008) Solid-Liquid Equilibrium in the Systems with an Ionic Liquid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 657-664. ISSN 0010-0765

Alparslan Gok, S. Zeynep; Branzei, Rodica; Tijs, Stef (2008) Some Characterizations of Convex Interval Games. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 219-227. ISSN 1802-4696

Henderson, Douglas J.; Scalise, Osvaldo H. (2008) Some Explicit Results for the Mean Spherical Approximation for Mixtures of Yukawa Fluids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 424-438. ISSN 0010-0765

Mayer, István (2008) Some Formal Aspects of the Theory of Intermolecular Interactions and of the BSSE Problem. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (11). pp. 1391-1414. ISSN 0010-0765

Náprstek, Jiří; Král, Radomil (2008) Some Instances of the Fokker-Planck Equation Numerical Analysis for Systems with Gaussian Noises. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 419-434. ISSN 1802-1484

Rajamohan, Rajaram; Kothai Nayaki, Sundarajulu; Swaminathan, Meenakshisundaram (2008) Spectrofluorimetric Study on Inclusion Complexation of 2-Amino-6-fluorobenzothiazole with β-Cyclodextrin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 147-160. ISSN 0010-0765

Med, Jaroslav (2008) Spisovatelé a krize demokracie. Czech Literature, 56 (4). pp. 491-508. ISSN 0009-0468

Petrusek, Miloslav (2008) Společnost jako sociální konstrukce a text. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (3-4). pp. 5-54. ISSN 1210-0250

Zika, Richard (2008) Správnost lidské společnosti v kontextu Descartovy metody. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (3-4). pp. 149-159. ISSN 1210-0250

Speedy, Robin J.; Bowles, Richard K. (2008) Statistical Geometry and Cavity Correlations in the Hard Sphere Fluid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 344-357. ISSN 0010-0765

Fiala, T. (2008) Statisticke charakteristiky a trendy prumernych rocnich a mesicnich prutoku na ceskych tocich v obdobi 1961-2005. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 133-140. ISSN 0042-790X

Petr, Stanislav (2008) Středověké rukopisy v Městském muzeu v Krnově. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 81-113. ISSN 0585-5691

Uhde, Zuzana (2008) Sté výročí narození Simone de Beauvoir. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 797-800. ISSN 0038-0288

Večerník, Jiří (2008) Stein Ringen: The Liberal Vision and Other Essays on Democracy and Progress. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 591-594. ISSN 0038-0288

Parkan, Kamil; Vích, Ondřej; Dvořáková, Hana; Kniežo, Ladislav (2008) Stereoselective Preparation of 2,3-Dideoxy-3-C-[(α-D-galactopyranosyl)methyl]-D-arabino-hexopyranose and 2,3-Dideoxy-3-C-[(α-D-galactopyranosyl)methyl]-L-arabino-hexopyranose. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 690-700. ISSN 0010-0765

Lutterer, Ivan (2008) Stopy přistěhovalců v místních jménech v Texasu. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 224-227. ISSN 1211-4413

Návrat, Tomáš; Vrbka, Martin; Florian, Zdeněk; Rozkydal, Zbyněk (2008) Strain-Stress Analysis of Pathological Hip Joint after Osteotomy. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 345-354. ISSN 1802-1484

Kreidl, Martin; Hošková, Lucie (2008) Strategie měření socioekonomického statusu a zdraví v sociologických publikacích. Data a výzkum - SDA Info, 2 (2). pp. 131-154. ISSN 1802-8152

Hlavoň, Pavel; Fuis, Vladimír; Florian, Zdeněk (2008) Stress Analysis of the Radial Head Replacements in an Elbow Articulation. Engineering Mechanics, 15 (5). pp. 319-327. ISSN 1802-1484

Šolcová, Olga; Matějová, Lenka; Krejčíková, Simona; Matěj, Zdeněk; Kužel, Radomír; Strýhal, Zdeněk; Benada, Oldřich (2008) Structural Study of Tailored Titania Thin Layers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1222-1230. ISSN 0010-0765

Šafr, Jiří; Häuberer, Julia (2008) Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní třídní hranice? Naše společnost, 6 (1). pp. 28-38. ISSN 1214-438x

Štěpán, Pavel (2008) Sufix -dlo v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 333-344. ISSN 1211-4413

Chatrná, Michala (2008) Sylvia Hood Washington – Paul C. Rosier – Heather Goodall (eds.): Echoes from the Poisoned Well: Global Memories of Environmental Injustice. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1234-1237. ISSN 0038-0288

Djurendić, Evgenija A.; Zaviš, Marina P.; Sakač, Marija N.; Kojić, Vesna V.; Bogdanović, Gordana M.; Penov Gaši, Katarina M. (2008) Synthesis and Biological Evaluation of Some A,D-Ring Modified 16,17-Secoandrostane Derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (5). pp. 627-636. ISSN 0010-0765

García, Raquel; Pinar, Ana Belén; Márquez-Alvarez, Carlos; Sastre, Enrique; Pérez-Pariente, Joaquín (2008) Synthesis and Catalytic Evaluation of Ferrierite-Related Materials Synthesized in the Presence of co-Structure Directing Agents. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1089-1104. ISSN 0010-0765

Frebort, Štěpán; Almonasy, Numan; Hrdina, Radim; Lyčka, Antonín; Lísa, Miroslav; Holčapek, Michal (2008) Synthesis and Characterization of Dialkyl Esters of 1,2,4,5-Tetrazine-3,6-dicarboxylic Acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 107-115. ISSN 0010-0765

Kysil, Andriy I.; Voitenko, Zoia V.; Wolf, Jean-Gérard (2008) Synthesis and Reactions of 5-Methylthieno[2',3':5,6]pyrimido[2,1-a]isoindol-4(5H)-one. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 247-257. ISSN 0010-0765

Wu, Dayu; Wu, Genhua; Huang, Wei; Wang, Zhuqing (2008) Synthesis and Structure of a Clathrated Two-Dimensional Metal-Organic Framework: [Cd(4,4'-bpy)2(H2O)2](ClO4)2·(L)2·H2O (L = Bis(1-pyrazinylethylidene)hydrazine). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 24-31. ISSN 0010-0765

Varga, Vojtech; Pinkas, Jiří; Císařová, Ivana; Gyepes, Róbert; Mach, Karel; Kubišta, Jiří; Horáček, Michal (2008) Synthesis and Structure of Permethylcyclopentadienyltitanium Diisopropoxide Zwitterionic Complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1161-1176. ISSN 0010-0765

Herrmann, Pavel; Kvíčala, Jaroslav; Pouzar, Vladimír; Chodounská, Hana (2008) Synthesis of Fluorinated Steroids Using a Novel Fluorinating Reagent Tetrabutylammonium Difluorodimethylphenylsilicate (TAMPS). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1825-1834. ISSN 0010-0765

Vinu, Ajayan; Justus, Josena; Balasubramanian, Veerappan Vaithilingam; Halligudi, Shivappa Basappa; Ariga, Katsuhiko; Mori, Toshiyuki (2008) Synthesis of Fructone and Acylal Using Hexagonally Ordered Mesoporous Aluminosilicate Catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1112-1124. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2008) Synthesis of Novel Carbocyclic Nucleoside Analogues Containing Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-2-methanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (1). pp. 44-58. ISSN 0010-0765

Stach, Jan; Havlíček, Jaroslav; Plaček, Lukáš; Rádl, Stanislav (2008) Synthesis of Some Impurities and/or Degradation Products of Atorvastatin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (2). pp. 229-246. ISSN 0010-0765

Pick, Štěpán (2008) Tailoring the Surface Reactivity: Comparison of Pd/Nb(110) and Rh/Nb(110). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 745-754. ISSN 0010-0765

Kořenský, Jan (2008) Teleologie jako jeden ze základních pojmů Pražského lingvistického kroužku? Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 44-49. ISSN 0037-7031

Kostov, George K.; Améduri, Bruno; Brandstadter, Stephan (2008) Telomerization of 3,3,3-Trifluoroprop-1-ene and Functionalization of Its Telomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1747-1763. ISSN 0010-0765

Ološtiak, Martin (2008) Tendencie k nesklonnosti cudzích antroponymických maskulín v slovenčine. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 270-280. ISSN 1211-4413

Superanskaja, Alexandra V. (2008) Teрминология ономастики. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 314-323. ISSN 1211-4413

Ecker, Horst (2008) Test Facility Design for Experimental Studies of Parametrically Excited Vibrations. Engineering Mechanics, 15 (6). pp. 481-488. ISSN 1802-1484

Veselý, Luboš (2008) Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu). Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 211-221. ISSN 0037-7031

Raynaud, Savina (2008) The basic syntagmatic act is predication. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 49-67. ISSN 0037-7031

Ngamcharoen, Phadet; Ouypornprasert, Winai (2008) The Concept of Asymptotic Coefficients of Variation of Structural Response Applied for Foundation Design. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 271-282. ISSN 1802-1484

Hess, B. Andes; Smentek, Lidia (2008) The Concerted Nature of the Enzymatic Cyclization of Rings A-D of Squalene to Hopene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 786-794. ISSN 0010-0765

Tóth, István György (2008) The Demand for Redistribution: A Test on Hungarian Data. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1063-1087. ISSN 0038-0288

Rouha, Michael; Moučka, Filip; Nezbeda, Ivo (2008) The Effect of Cross Interactions on Mixing Properties: Non-Lorentz-Berthelot Lennard-Jones Mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (4). pp. 533-540. ISSN 0010-0765

Kaluža, Luděk; Zdražil, Miroslav (2008) The Effect of γ-Al2O3, TiO2 and ZrO2 Supports on Hydrodesulfurization Activity of Transition-Metal Sulfides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 945-955. ISSN 0010-0765

Librová, Hana (2008) The Environmentally Friendly Lifestyle: Simple or Complicated? Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1111-1128. ISSN 0038-0288

Čapek, Libor; Vaněk, Lukáš; Smoláková, Lucie; Bulánek, Roman; Adam, Jiří (2008) The Feasibility of Ni-Alumina Catalysts in Oxidative Dehydrogenation of Ethane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (8-9). pp. 1177-1191. ISSN 0010-0765

Megan, Martin (2008) The Growth of Czech Feminism: Analyzing Resistance Activities through a Gendered Lens, 1968 to 1993. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 37-44. ISSN 1213-0028

Hrůza, Václav (2008) The Influence of Bernoulli's Effect on the Function of the Vocal Cords. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 175-180. ISSN 1802-1484

Simonová, Natalie (2008) The International Symposium on Advanced Lazarsfeldian Methodology in Prague: 19–20 September 2008. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1239-1241. ISSN 0038-0288

Pluhařová, Eva; Jungwirth, Pavel (2008) The Onset of Ion Solvation by ab initio Calculations: Comparison of Water and Methanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 733-744. ISSN 0010-0765

Politzer, Peter; Murray, Jane S. (2008) The Position-Dependent Reaction Force Constant in Bond Dissociation/Formation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 822-830. ISSN 0010-0765

Nešporová, Olga (2008) Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem dopravních nehod. Czech Sociological Review, 44 (1). pp. 139-166. ISSN 0038-0288

Řezáč, Jan; Berka, Karel; Horinek, Dominik; Hobza, Pavel; Vondrášek, Jiří (2008) The Stabilization Energy of the GLU-LYS Salt Bridge in the Protein/Water Environment: Correlated Quantum Chemical ab initio, DFT and Empirical Potential Studies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (6-7). pp. 921-936. ISSN 0010-0765

Matějíček, Pavel; Uhlík, Filip; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel (2008) The Use of Monte Carlo Simulations for the Interpretation of Light Scattering and Fluorescence Data on Self-Assembling Polymer Systems in Solutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 293-313. ISSN 0010-0765

Ilčin, Michal; Lukeš, Vladimír; Laurinc, Viliam; Biskupič, Stanislav (2008) Theoretical Study of the vdW Complex Cd···N2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1357-1371. ISSN 0010-0765

Mečiarová, Katarína; Cantrel, Laurent; Černušák, Ivan (2008) Thermodynamic Data of Iodine Reactions Calculated by Quantum Chemistry. Training Set of Molecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (10). pp. 1340-1356. ISSN 0010-0765

Nešpor, Zdeněk R. (2008) Three European Sociologies of Religion: Beyond the Usual Agenda of the Discipline. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 557-579. ISSN 0038-0288

Tondl, Aleš (2008) To the Problem of Self-Excited Vibration Suppression. Engineering Mechanics, 15 (4). pp. 297-307. ISSN 1802-1484

Voňka, Petr; Leitner, Jindřich; Sedmidubský, David (2008) Topology of Potential Phase Diagrams of Partially Open Condensed System. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (3). pp. 372-387. ISSN 0010-0765

Čornej, Petr (2008) Toulky staletími (recenze). Czech Literature, 56 (1). pp. 122-127. ISSN 0009-0468

Zacher, Lech W.; Białobłocki, Tomasz (2008) Towards More Economically Effective E-Government (The case of transitional economy - Poland). Teorie vědy / Theory of Science, 30 (1). pp. 125-141. ISSN 1210-0250

Bauko, Ján (2008) Transonymizácia v názvoch horolezeckých ciest. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 42-50. ISSN 1211-4413

Tuček, Milan (2008) Trochu osobní vzpomínání na Pavla Machonina. Naše společnost, 6 (1). p. 40. ISSN 1214-438x

Nováková, Ester (2008) Tvůrčí psaní jako prostředek sebevzdělávání a sebereflexe (recenze). Czech Literature, 56 (2). pp. 282-287. ISSN 0009-0468

Blažková, Šárka (2008) Užitečná popularizační příručka. Our Speech, 91 (3). pp. 141-143. ISSN 0027-8203

Čmejrková, Světla (2008) Ulítávat na něčem? Our Speech, 91 (3). pp. 161-166. ISSN 0027-8203

Rao, A.R.; Kumar, B. (2008) Určenie trenia na stenách koryta z profilov rýchlosti. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 14-22. ISSN 0042-790X

Nissen, Sylke (2008) Urban Transformation From Public and Private Space to Spaces of Hybrid Character. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1129-1149. ISSN 0038-0288

Billard, Thierry; Langlois, Bernard R.; Essers, Michael; Haufe, Günter (2008) Use of Cyclic α,β-Unsaturated Trifluoromethyl Sulfones in Diels-Alder Reactions and Michael Additions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1814-1824. ISSN 0010-0765

Skalka, Miroslav; Ondrůšek, Čestmír (2008) Use of the Unigraphics/NX Program for Stator Coil Design. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 33-41. ISSN 1802-1484

Hodál, Jaroslav; Dvořák, Jiří (2008) Using Case-Based Reasoning for Mobile Robot Path Planning. Engineering Mechanics, 15 (3). pp. 181-191. ISSN 1802-1484

Štícha, František (2008) Uzuálnost, funkčnost a systémovost jako kritéria gramatičnosti: K jednomu typu morfologické derivace (udělajíc – udělající). Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 176-192. ISSN 0037-7031

Scheffel, David Z. (2008) Věda a pseudo-věda: odpověď Lence Budilové. Český lid : Etnologický časopis, 95 (4). pp. 411-412. ISSN 0009-0794

Link, O.; Donoso, J. (2008) Vývoj a ověření numerického modelu pro výpočet proudění v otevřených kanálech použitím metody konečných objemů. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 190-200. ISSN 0042-790X

Jindra, Vojtěch (2008) Vývojová dynamika obouvidových sloves cizího původu na základě korpusových dat. Slovo a slovesnost, 69 (3). pp. 192-211. ISSN 0037-7031

Tošnerová, Marie (2008) Výzkum rukopisů v Žitavě. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 36 (2005-2006). pp. 271-278. ISSN 0585-5691

Horváth, Tomáš (2008) Výzvy "postmodernej výzve" (recenze). Czech Literature, 56 (6). pp. 857-873. ISSN 0009-0468

Štěpán, Josef (2008) Vedlejší věty příslovečné časové z hlediska kvantitativního. Our Speech, 91 (5). pp. 235-255. ISSN 0027-8203

Polach, Pavel (2008) Verification of the Stabilizer Bar of an Articulated Trolleybus. Engineering Mechanics, 15 (1). pp. 19-32. ISSN 1802-1484

Wögerbauer, Michael (2008) Vernakularizace – alternativa ke konceptu národního obrození? Czech Literature, 56 (4). pp. 461-491. ISSN 0009-0468

Stafford, Barbara Maria (2008) Vizualizace vědění od osvícenství k postmoderně. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (2). pp. 5-32. ISSN 1210-0250

Sněhota, M.; Sobotková, M.; Císlerová, M. (2008) Vliv uzavřeného vzduchu na proudění vody a transport látek v heterogenní půdě: experimentální sestava. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 247-256. ISSN 0042-790X

Hiller, E.; Šutriepka, M. (2008) Vplyv sušenia na sorpciu a desorpciu medi v dnových sedimentoch z vodných nádrží a geochemické asociácie ťažkých kovov a arzénu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 45-58. ISSN 0042-790X

Kalas, M.; Ramos, M.-H.; Thielen, J.; Babiakova, G. (2008) Vyhodnotenie strednodobych europskych povodnovych predpovedi v obdobi marec - april 2006. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (2). pp. 116-132. ISSN 0042-790X

Komorníková, M.; Szolgay, J.; Svetlíková, D.; Szökeová, D.; Jurčák, S. (2008) Využitie hybridného prístupu na predpovedanie a modelovanie priemerných mesačných prietokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (3). pp. 145-162. ISSN 0042-790X

Kopásková, Ivana (2008) Využitie jednotlivých funkčných členov v živých osobných menách v Krásne nad Kysucou. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 194-203. ISSN 1211-4413

Dopita, Miroslav (2008) Vzpomínka na doc. PhDr. Vladimíra Jochmanna (13. 9. 1923 – 12. 9. 2008). Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 1014-1017. ISSN 0038-0288

Dušková, Libuše (2008) Vztahy mezi sémantikou a aktuálním členěním z pohledu anglistických členů Pražského lingvistického kroužku. Slovo a slovesnost, 69 (1-2). pp. 67-78. ISSN 0037-7031

Holler, Manfred J.; Klose-Ullmann, Barbara (2008) Wallenstein’s Power Problem and Its Consequences. AUCO Czech Economic Review, 2 (3). pp. 197-219. ISSN 1802-4696

Gehlbach, Scott (2008) What Is a Big Bureaucracy? Reflections on Rebuilding Leviathan and Runaway State-building. Czech Sociological Review, 44 (6). pp. 1189-1198. ISSN 0038-0288

Váně, Jan (2008) Where Is the Sociology of Religion Heading? Some Comments to ‘Three European Sociologies of Religion’. Czech Sociological Review, 44 (3). pp. 579-586. ISSN 0038-0288

Bokiniec, Monika; Kozak, Piotr (2008) Wilkoszewska, Krystyna (ed.): Wizje i re-wizje: Wielka księga estetyki w Polsce. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 45 (2). pp. 227-231. ISSN 0014 –1291

Zierhofferowie, Karol; Zierhofferowie, Zofia (2008) Winiary, Winnice i Winne Góry w Polsce. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 374-386. ISSN 1211-4413

Jazyková poradna, (2008) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 91 (3). pp. 168-169. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2008) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 91 (4). pp. 224-225. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2008) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 91 (5). pp. 272-273. ISSN 0027-8203

Holmwood, John (2008) Z roku 1968 do roku 1951: Jak Habermas proměnil Marxe v Parsonse. Czech Sociological Review, 44 (5). pp. 923-943. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav; Tuček, Milan (2008) Za Pavlem Machoninem. Czech Sociological Review, 44 (4). pp. 789-794. ISSN 0038-0288

Šabršula, Jan (2008) ZAMFIRA MIHAIL, MARIA OSIAC, LINGVISTICA GENERALA SI APLICATA. Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 52-57. ISSN 0862-8432

Nováková, Marie (2008) Zdravice Zdeňku Tylovi. Slovo a slovesnost, 69 (4). pp. 315-317. ISSN 0037-7031

Bachmannová, Jarmila (2008) Zemřel dialektolog Pavel Jančák. Our Speech, 91 (3). pp. 159-161. ISSN 0027-8203

Lang, C.; Gille, E.; Francois, D.; Drogue, G. (2008) Zlepšenie štruktúry a kalibrácie zrážkoodtokového modelu so združenými parametrami pre predpoveď denných minimálnych prietokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (1). pp. 59-71. ISSN 0042-790X

Bahenská, Marie (2008) Známý a neznámý Josef Jungmann. Our Speech, 91 (4). pp. 201-207. ISSN 0027-8203

Konečná, Hana (2008) Znáte šotouše? Our Speech, 91 (5). pp. 269-272. ISSN 0027-8203

Szolgay, J.; Danáčová, M.; Jurčák, S.; Spál, P. (2008) Zohľadnenie premenlivosti postupovej rýchlosti prietokových vľn od prietokov pri transformácii prietokov multilineárnym modelom na rieke Morava. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 56 (4). pp. 213-227. ISSN 0042-790X

Anděl, Jaroslav (2008) Zrození moderního umělce a kritika v Čechách: umění, věda a objevení času. Teorie vědy / Theory of Science, 30 (2). pp. 133-147. ISSN 1210-0250

Maroszová, Jana (2008) ZUM MODELL DES SOZIALEN KRÄFTEFELDES EINER STANDARDVARIETÄT. Linguistica Pragensia, 18 (1). pp. 10-26. ISSN 0862-8432

Bunič, Tina; Tramšek, Melita; Goreshnik, Evgeny; Žemva, Boris (2008) [Ba(XeF2)5](AF6)2, A = Ru, Nb - Synthesis, Crystal Structure and Raman Spectra. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 73 (12). pp. 1645-1654. ISSN 0010-0765

Bučko, Dmitro (2008) ДО ПРОБЛЕМИ ОЙКОНІМІВ УКРАЇНИ НА -АНИ (-ЯНИ). Acta Onomastica, 49 (1). pp. 60-71. ISSN 1211-4413

Iliadi, Alexandr I. (2008) Из славянской гидронимии. IV: хорв. Zaym pataka, Molvica, рус. Полга, Пулбуш, блр. Укое, укр. Псел, Псло. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 149-153. ISSN 1211-4413

Šulhač, Viktor P. (2008) Псл. *Tъrsa, *Tъrsъ і споріднені праантропоніми. Acta Onomastica, 49 (1). pp. 344-350. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Mar 3 01:03:08 2021 CET.