Year: 2009

Number of items: 1284.

December 2009

Horvát, Oliver; Hlavčová, Kamila; Kohnová, Silvia; Danko, Michal (2009) Application of the FRIER distributed model for estimating the impact of land use changes on the water balance in selected basins in Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 213-225. ISSN 0042-790X

Chrobák, Jakub; Hrtánek, Petr (2009) Česká polistopadová literatura v síti souřadnic. Czech Literature, 57 (6). pp. 914-920. ISSN 0009-0468

Woitsch, Jiří; Nosková, Jana (2009) Úvodem k monotematickému číslu Paměť města. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 337-338. ISSN 0009-0794

Nosková, Jana (2009) Brněnský štatl. Mezi mýtem, subkulturou, zdrojem identity a „obchodní značkou“? Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 359-379. ISSN 0009-0794

Sedlář, Milan; Šoukal, Jiří; Komárek, Martin (2009) CFD Analysis of Middle Stage of Multistage Pump Operating in Turbine Regime. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 413-421. ISSN 1802-1484

Klas, Roman; Fialová, Simona (2009) CFD Simulation of the Velocity and Pressure Fields within Two-Stage Pump Interior. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 437-446. ISSN 1802-1484

Bílik, René (2009) Dějiny české literatury 1945–1989. Niekoľko čitateľských poznámok k prvému zväzku. Czech Literature, 57 (6). pp. 892-900. ISSN 0009-0468

Fracer, Nancy (2009) Feminismus, kapitalismus a lest dějin. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 1-9. ISSN 1213-0028

Hon, Jan (2009) Franz Josef Worstbrock a problém předmoderního vyprávění. Czech Literature, 57 (6). pp. 855-860. ISSN 0009-0468

Kubálek, Jiří; Habán, Vladimír (2009) High-Frequency Pulsations Modeling. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 457-464. ISSN 1802-1484

Kiss-Szemán, Róbert (2009) Historičnost a kreace neboli Dobré wlastnosti Národu Slowanského? Czech Literature, 57 (6). pp. 802-817. ISSN 0009-0468

Gaál, Ladislav; Szolgay, Ján; Lapin, Milan; Faško, Pavol (2009) Hybrid approach to delineation of homogeneous regions for regional precipitation frequency analysis. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 226-249. ISSN 0042-790X

Hudec, Martin; Haluza, Miloslav; Kubálek, Jiří (2009) Hydro-Potential Utilization of Cooling Water on the Hydro-Electric Power Plant Dalešice. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 465-473. ISSN 1802-1484

Možiešik, Ľudovít; Cabadaj, Roman; Čepcová, Zuzana (2009) Interaction of HPP Regulation Operation and Navigation at Water Structures. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 395-401. ISSN 1802-1484

Holý, Jiří (2009) Jak psát a nepsat dějiny české literatury. Czech Literature, 57 (6). pp. 775-801. ISSN 0009-0468

Petráňová, Lydia (2009) Kam s nimi? Hesla a nápisy v ulicích z listopadu 1989. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 421-444. ISSN 0009-0794

Gomolová, Michaela; Knopp, František (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (6). pp. 920-930. ISSN 0009-0468

Somolayová, Lubica (2009) Mesianistický variant slovenského romantizmu. Czech Literature, 57 (6). pp. 836-854. ISSN 0009-0468

Štigler, Jaroslav; Svozil, Jan (2009) Modeling of Cavitation Flow on NACA 0015 Hydrofoil. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 447-455. ISSN 1802-1484

Vitvarová, Jana (2009) Nebezpečí v paměti žen jedné generace: Plzeň ve 20. století. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 403-420. ISSN 0009-0794

Šulek, Peter (2009) Optimization Model of the Váh Cascade Operation. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 429-435. ISSN 1802-1484

Glanc, Tomáš (2009) Orientalismus a sebeorientalizace. Czech Literature, 57 (6). pp. 877-890. ISSN 0009-0468

Valentová, Marie (2009) Přerušení účasti na trhu práce z důvodu péče o děti a subjektivní vnímání jejich důsledků. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 29-41. ISSN 1213-0028

Worstbrock, Franz Josef (2009) Převyprávění a překlad. Czech Literature, 57 (6). pp. 860-876. ISSN 0009-0468

Lenovský, Ladislav (2009) Piešťany – multikultúrny priestor. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 339-358. ISSN 0009-0794

Smetáčková, Irena (2009) Politika genderové rovnosti ve vzdělávání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 10-19. ISSN 1213-0028

Ambros, Veronika (2009) Pouť bílými místy. Czech Literature, 57 (6). pp. 901-906. ISSN 0009-0468

Luther, Daniel (2009) Priestorová diverzita mesta a lokálna pamäť obyvateľov: prípad Bratislava. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 381-394. ISSN 0009-0794

Brunovský, Pavol; Lapin, Milan; Melicherčík, Igor; Somorčík, Ján; Ševčovič, Daniel (2009) Risks due to variability of K-day extreme precipitation totals and other K-day extreme events. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 250-263. ISSN 0042-790X

Faktorová, Veronika (2009) Romantická imaginace: příroda a krajina v obrozenském cestopise. Czech Literature, 57 (6). pp. 817-835. ISSN 0009-0468

Vohlídalová, Marta (2009) Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 20-29. ISSN 1213-0028

Hora, Ondřej (2009) Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 42-53. ISSN 1213-0028

Czaplińska, Joanna (2009) Skutečný návrat zamlčovaných. Czech Literature, 57 (6). pp. 905-913. ISSN 0009-0468

Salner, Peter (2009) Sociálne inžinierstvo a (ne)pamäť mesta (Desať rokov, ktoré otriasli Bratislavou). Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 395-402. ISSN 0009-0794

Dušička, Peter; Květon, Radomil; Rumann, Ján (2009) Terrain Measurements at Hričov - Mikšová - Považská Bystrica HHP Group. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 423-428. ISSN 1802-1484

Šanda, Martin; Císlerová, Milena (2009) Transforming hydrographs in the hillslope subsurface. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 264-275. ISSN 0042-790X

Skalová, Jana; Jaroš, Branislav; Novák, Viliam (2009) Vplyv rozdielnych porastov na úroveň hladín podzemných vôd v Národnej prírodnej rezervácii Kláštorské luky. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 276-285. ISSN 0042-790X

Němec, Zdeněk; Němec, Vojtěch (2009) Water Turbine Power Control - Feasible Conception. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 403-411. ISSN 1802-1484

November 2009

Dykast, Roman; Zich, Otakar (2009) Aesthetic and Artistic Evaluation, Part 1. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 179-201. ISSN 0014 –1291

Hudousková, Andrea (2009) Dvě funkce klitiky se: různé, a přece stejné. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 295-305. ISSN 0037-7031

Dočekal, Mojmír (2009) Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 327-342. ISSN 0037-7031

Curini, Luigi; Martelli, Paolo (2009) Electoral Systems and Government Stability: A Simulation of 2006 Italian Policy Space. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 305-323. ISSN 1802-4696

Chromý, Jan (2009) Empirické zkoumání v lingvistice - slovo úvodem. Our Speech, 92 (5). pp. 225-227. ISSN 0027-8203

Volín, Jan (2009) Extrakce základní hlasové frekvence a intonační gravitace v češtině. Our Speech, 92 (5). pp. 227-240. ISSN 0027-8203

Schofield, Norman; Ozdemir, Ugur (2009) Formal Models of Elections and Political Bargaining. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 207-243. ISSN 1802-4696

Scheer, Tobias (2009) Jak přehlédnout jeden druhého: příběh alternací vokálů s nulou ve slovanských jazycích a ve fonologii řízení. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 250-263. ISSN 0037-7031

Stejskal, Jakub (2009) Janet Wolff: The Aesthetics of Uncertainty. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 221-229. ISSN 0014 –1291

Beneš, Martin (2009) Kdo je laureátem (Nobelovy ceny)? Our Speech, 92 (5). pp. 268-271. ISSN 0027-8203

Ziková, Markéta (2009) Ke vzniku fázových sufixů v češtině aneb Jak se domček změnil v domeček. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 263-276. ISSN 0037-7031

Skarnitzl, Radek; Machač, Pavel (2009) Kohlerovy úvodníky a vize české fonetiky. Our Speech, 92 (5). pp. 263-268. ISSN 0027-8203

Šimík, Radek (2009) Lambda-abstrakce a neurčitá zájmena v úzkém a širokém ohnisku. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 342-353. ISSN 0037-7031

Veselovská, Ludmila (2009) Možnosti generativní klasifikace infinitivu. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 314-327. ISSN 0037-7031

Long, Christopher (2009) Nana Last: Wittgenstein’s House: Language, Space, and Architecture. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 230-233. ISSN 0014 –1291

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 241-243. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah ročníku 70/2009. Slovo a slovesnost, 70 (4). ISSN 0037-7031

Sládek, Ivo; Kozel, Karel; Jaňour, Zbyněk (2009) On the 2D-Validation Study of the Atmospheric Boundary Layer Flow Model Including Pollution Dispersion. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 323-333. ISSN 1802-1484

Dočekal, Mojmír; Ziková, Markéta (2009) Předmluva [k monotematickému číslu Čeština za zrcadlem formální gramatiky]. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 245-250. ISSN 0037-7031

Chromý, Jan (2009) Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština. Our Speech, 92 (5). pp. 252-263. ISSN 0027-8203

Caha, Pavel (2009) Poznámky k syntaxi předložky před. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 287-295. ISSN 0037-7031

Smolík, Filip (2009) Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata. Our Speech, 92 (5). pp. 240-252. ISSN 0027-8203

Cioni, Lorenzo (2009) Ranking Electoral Systems through Hierarchical Properties Ranking. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 254-270. ISSN 1802-4696

Nikolov, Nikola; Baltov, Anguel (2009) Safety Zones of Quality During Deep Drawing of Axis-Symmetrical Blanks. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 353-365. ISSN 1802-1484

Shikano, Susumu (2009) Simulating Party Competition and Vote Decision under Mixed Member Electoral Systems. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 270-292. ISSN 1802-4696

Ottone, Stefania; Ponzano, Ferruccio; Ricciuti, Roberto (2009) Simulating Voting Rule Reforms for the Italian Parliament: An Economic Perspective. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 292-305. ISSN 1802-4696

Kubíček, Martin; Florian, Zdeněk (2009) Stress Strain Analysis of Knee Joint. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 315-322. ISSN 1802-1484

Kučerová, Ivona (2009) Syntactic restrictions on infinitival imperatives in Czech. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 305-314. ISSN 0037-7031

Biskup, Petr (2009) Syntaktická operace spojení (merge). Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 276-287. ISSN 0037-7031

Burša, Jiří; Janíček, Přemysl (2009) Systemic Approach to Modelling of Constitutive Behaviour of Various Types of Matter. Part II - Combined Constitutive Models in Solid Mechanics. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 335-351. ISSN 1802-1484

Fragnelli, Vito (2009) The Propensity to Disruption for Evaluating a Parliament. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 243-254. ISSN 1802-4696

UNSPECIFIED (2009) The Research and Teaching of Aesthetics in the Visegrad Countries: A Survey. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 203-218. ISSN 0014 –1291

Partov, Doncho; Kantchev, Vesselin (2009) Time-Dependent Analysis of Composite Steel-Concrete Beams Using Integral Equation of Volterra, According EUROCODE-4. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 367-392. ISSN 1802-1484

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 92 (5). pp. 271-273. ISSN 0027-8203

October 2009

Musil, Jiří (2009) 75 let Michala Illnera – soustředěnost a loajalita. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1073-1076. ISSN 0038-0288

Svoboda, Arnošt (2009) Aleš Sekot: Sociologické problémy sportu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1123-1126. ISSN 0038-0288

Balon, Jan (2009) Ambivalentní odkaz Millsovy Sociologické imaginace. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1055-1073. ISSN 0038-0288

Obdržálek, Vít; Vrbka, Jan (2009) Buckling and Postbuckling of a Large Delaminated Plate Subjected to Shear Loading. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 297-312. ISSN 1802-1484

Vidovićová, Lucie (2009) Dana Sýkorová: Autonomie ve stáří. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1126-1129. ISSN 0038-0288

Tížik, Miroslav (2009) Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor et al.: Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1107-1112. ISSN 0038-0288

Černý, Karel (2009) Edward W. Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1132-1137. ISSN 0038-0288

Matějů, Petr; Konečný, Tomáš; Weidnerová, Simona; Vossensteyn, Hans (2009) Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 993-1032. ISSN 0038-0288

Věchet, Stanislav; Krejsa, Jiří (2009) Hydraulic Arm Modeling via Matlab SimHydraulics. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 287-296. ISSN 1802-1484

Katrňák, Tomáš (2009) Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu? Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1033-1038. ISSN 0038-0288

Kreidl, Martin (2009) Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1038-1045. ISSN 0038-0288

Košnarová, Veronika (2009) Jinde. Francouzská tvorba Věry Linhartové. Czech Literature, 57 (5). pp. 623-651. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2009) Kochem jako rozcestník výzkumu české raněnovověké literatury. Czech Literature, 57 (5). pp. 735-744. ISSN 0009-0468

Vido, Roman (2009) Konference Les Défis du Pluralisme Religieux / The Challenges of Religious Pluralism. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1147-1151. ISSN 0038-0288

Vajdová, Zdenka (2009) Konference VALDOR a projekt ARGONA. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1144-1148. ISSN 0038-0288

Sichálek, Jakub; Čornej, Petr; Topor, Michal; Kořínek, Pavel (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (5). pp. 762-779. ISSN 0009-0468

Myšička, Stanislav (2009) Lenka Strnadová: Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1117-1121. ISSN 0038-0288

Chaloupková, Jana (2009) Letní škola kvantitativních metod v sociálních vědách (École d’été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales). Modul metod. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1143-1145. ISSN 0038-0288

Hejnal, Ondřej (2009) Marek Jakoubek, Lenka Budilová (eds.): Romové a Cikáni – neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1111-1115. ISSN 0038-0288

Konečný, Tomáš; Matějů, Petr (2009) Může sociologie přispět k deficitům veřejných politik? Odpověď na polemické příspěvky Tomáše Katrňáka a Martina Kreidla. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1045-1055. ISSN 0038-0288

Lux, Martin; Vojtková, Michaela (2009) Mezinárodní konference ENHR 09 – Prague Changing Housing Markets: Integration and Segmentation. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1141-1143. ISSN 0038-0288

Málková, Iva (2009) Nerealizovaný výbor z poezie Jana zahradníčka. Czech Literature, 57 (5). pp. 663-695. ISSN 0009-0468

Muller, Karel (2009) Nico Stehr: Die Moralisierung der Märkte, Eine Gesellschaftstheorie. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1128-1132. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2009) Ohlédnutí za sociologií Inocence Arnošta Bláhy. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1081-1091. ISSN 0038-0288

Šenkapoun, Pavel (2009) Písňový text v kontextu literatury. Czech Literature, 57 (5). pp. 695-711. ISSN 0009-0468

Vidomus, Petr (2009) Peter J. Jacques: Environmental Skepticism – Ecology, Power and Public Life. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1136-1141. ISSN 0038-0288

Vráblíková, Kateřina (2009) Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 867-898. ISSN 0038-0288

Jankovič, Milan (2009) Pražská škola a teorie vyprávění. Czech Literature, 57 (5). pp. 722-735. ISSN 0009-0468

Pakosta, Petr (2009) Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 899-935. ISSN 0038-0288

Kalous, Jaroslav (2009) Program SNAP - a Tool for Electromechanical Drives Analyses. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 251-264. ISSN 1802-1484

Novotný, Lukáš (2009) Ralf Dahrendorf (1929–2009). Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1093-1099. ISSN 0038-0288

Piorecký, Karel (2009) Remediace literární lexikografie. Czech Literature, 57 (5). pp. 711-722. ISSN 0009-0468

Simonová, Natalie; Soukup, Petr (2009) Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském kontextu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 935-966. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2009) Robert Klobucký: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myslenia na Slovensku. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1114-1118. ISSN 0038-0288

Pilař, Martin (2009) Srdce české avantgardy (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 749-754. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2009) Srovnání Vznešenosti přirozenosti a Vznešenosti přírody M. Z. Poláka. Czech Literature, 57 (5). pp. 651-663. ISSN 0009-0468

Borovička, Lukáš (2009) Stručné dějiny Já v české literatuře (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 753-762. ISSN 0009-0468

Čornej, Petr (2009) Svět podle blázna v Kristu (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 744-749. ISSN 0009-0468

Burša, Jiří; Janíček, Přemysl (2009) Systemic Approach to Modelling of Constitutive Behaviour of Various Types of Matter. Part I - Basic and Simple Constitutive Models. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 271-285. ISSN 1802-1484

Vrbka, Jan; Suchánek, Miroslav; Moš, Martin (2009) The Strip Damage Influence on the Stress and Safety of the Wound High Pressure Vessel. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 265-270. ISSN 1802-1484

Musil, Jiří (2009) Typický reprezentant britské sociologie: Peter Townsend. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1091-1093. ISSN 0038-0288

Kreidl, Martin (2009) Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1099-1107. ISSN 0038-0288

Lux, Martin; Kostelecký, Tomáš; Mikeszová, Martina; Sunega, Petr (2009) Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 967-992. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2009) Zapomenutí a opomíjení. Dvacet let od úmrtí profesora Vojtěcha Tlustého. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1077-1081. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2009) Zdeněk R. Nešpor: Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1121-1124. ISSN 0038-0288

September 2009

Jankulár, Michal; Hiller, Edgar; Jurkovič, Ľubomír; Veselská, Veronika; Majzlan, Juraj (2009) Arsenic and zinc in impoundment materials and related stream sediments from a polluted area in Eastern Slovakia: distribution, mobility, and water quality. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 200-211. ISSN 0042-790X

Maur, Norbert (2009) „Majú inú mentalitu.“ Esencialistické reprezentácie o gabčíkovských žiadateľoch o azyl. Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 247-262. ISSN 0009-0794

Tyllner, Lubomír (2009) Bruno Nettl pro etnologický časopis Český lid. Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 309-316. ISSN 0009-0794

Kraus, Jiří (2009) Devadesátiny profesora Daneše. Our Speech, 92 (4). pp. 87-89. ISSN 0027-8203

Jarušková, Daniela (2009) Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to Northern Moravia precipitation and discharges series. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 162-171. ISSN 0042-790X

Šatava, Leoš (2009) Etnická identita a jazykové postoje mládeže v Kalmycké republice (Rusko). Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 263-277. ISSN 0009-0794

Janál, Petr; Starý, Miloš (2009) Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 145-153. ISSN 0042-790X

Abida, Habib (2009) Identification of compound channel flow parameters. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 172-181. ISSN 0042-790X

Štěpán, Pavel (2009) K problematice tvoření detoponymických adjektiv (na základě materiálu pomístních jmen z území Čech). Our Speech, 92 (4). pp. 196-213. ISSN 0027-8203

Procházková, Barbora (2009) Když se řekne kafkárna. Our Speech, 92 (4). pp. 220-224. ISSN 0027-8203

Lukerchenko, Nikolay; Piatsevich, Ssiarhei; Chara, Zdenek; Vlasak, Pavel (2009) Numerical model of spherical particle saltation in a channel with a transversely tilted rough bed. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 182-190. ISSN 0042-790X

Matoušek, Václav; Krupička, Jan (2009) On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 191-199. ISSN 0042-790X

Valášková, Naďa; Pojarová, Tereza (2009) Přesídlování Čechů, Slováků, Poláků a Němců z bývalého Sovětského svazu do vlasti jejich předků. Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 225-245. ISSN 0009-0794

Matínek, František (2009) Publikace o přejímkách, především z angličtiny. Our Speech, 92 (4). pp. 214-220. ISSN 0027-8203

Dohnal, Martin (2009) Regulace vesnického osídlení a krajiny ve středověké a novověké severní Evropě. Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 279-308. ISSN 0009-0794

Jeníček, Michal (2009) Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin – application of the deterministic model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 154-161. ISSN 0042-790X

Daneš, František (2009) Takzvané „vztažné věty nepřívlastkové“: současné názory na jejich status. Our Speech, 92 (4). pp. 169-184. ISSN 0027-8203

Štěpán, Josef (2009) Vedlejší věty vyjadřující nerealizované okolnosti se spojovacími výrazy bez toho, aby a bez toho, že. Our Speech, 92 (4). pp. 184-196. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradny. Our Speech, 92 (4). pp. 224-225. ISSN 0027-8203

August 2009

Šmídová, Iva (2009) Úvodem k monotematickému číslu „Instituce genderu a gender institucí“. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 645-648. ISSN 0038-0288

Jarkovská, Lucie (2009) Školní třída pod genderovou lupou. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 727-753. ISSN 0038-0288

Pavlíček, Tomáš (2009) Beate Müllerová, východoněmecká literatura a cenzura. Czech Literature, 57 (4). pp. 531-534. ISSN 0009-0468

Hortel, Milan; Škuderová, Alena (2009) Bifurcation Characteristics in Parametric Systems with Combined Damping. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 221-229. ISSN 1802-1484

Slepičková, Lenka (2009) BOOK REVIEW: Charis Thompson: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 849-852. ISSN 0038-0288

Hynková, Martina (2009) BOOK REVIEW: Jana Cviková (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 835-839. ISSN 0038-0288

Kobová, Ľubica (2009) BOOK REVIEW: Lois McNay: Against Recognition. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 843-847. ISSN 0038-0288

Sedláček, Lukáš (2009) BOOK REVIEW: Michael S. Kimmel: The Gender of Desire. Essays on male sexuality. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 847-850. ISSN 0038-0288

Pospíšilová, Tereza (2009) BOOK REVIEW: Ondřej Císař: Politický aktivismus v České republice. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 852-855. ISSN 0038-0288

Bartošová, Michaela (2009) BOOK REVIEW: Radka Dudová (ed.): Nové šance a rizika. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 839-843. ISSN 0038-0288

Müllerová, Beate (2009) Cenzura a kulturní regulace. Czech Literature, 57 (4). pp. 503-531. ISSN 0009-0468

Půst, Ladislav; Kozánek, Jan (2009) Comparison of Two Procedures for Determination of Stability Boundary. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 231-238. ISSN 1802-1484

Kolářová, Kateřina (2009) Diskurs rizika v prevenci AIDS/ HIV. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 16-25. ISSN 1213-0028

Půst, Ladislav (2009) Dynamic Deformations and Stresses of Beams Connected by Damping Element. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 185-196. ISSN 1802-1484

Zeman, Vladimír; Hlaváč, Zdeněk (2009) Dynamic Loading of Internal Linkages of the VVER 1000 Type Reactor Excited by Pressure Pulsation. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 173-183. ISSN 1802-1484

Kratochvíl, Ctirad; Heriban, Pavel; Houfek, Martin; Houfek, Lubomír; Švéda, Petr (2009) Experimental Research of Chaos in Drive Systems. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 239-248. ISSN 1802-1484

Šmídová, Iva (2009) Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 707-727. ISSN 0038-0288

Kalnická, Zdeňka (2009) Genderovanost filozofického kánonu a textové „strategie“ marginalizace filozofek. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 809-834. ISSN 0038-0288

Marcus, Sharon (2009) Genealogie manželství. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 671-707. ISSN 0038-0288

Kozánek, Jan; Šimek, Jiří; Steinbauer, Pavel; Bílkovský, Aleš (2009) Identification of Stiffness and Damping Coefficients of Aerostatic Journal Bearing. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 209-220. ISSN 1802-1484

Navrátil, Jiří (2009) INFORMATION: Konference Alternative Futures and Popular Protest. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 855-859. ISSN 0038-0288

Lupač, Petr (2009) INFORMATION: Mezinárodní konference Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 859-862. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2009) Interrupce v socialistickém Československu z foucaultovské perspektivy. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 25-36. ISSN 1213-0028

Hausenblas, Ondřej (2009) Kam kráčí české čtenářství - nad knihou Čteme? od Jiřího Trávníčka (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 593-600. ISSN 0009-0468

Kaderka, Petr (2009) Konference k devadesátinám Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 237-241. ISSN 0037-7031

Kettnerová, Václava (2009) Konstrukce s rozpadem tématu a dikta v češtině. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 163-175. ISSN 0037-7031

Hrbata, Zdeněk (2009) Kritické výpravy do "země literatury" - dějiny jako historická reportáž (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 571-575. ISSN 0009-0468

Matonoha, Jan; Ibrahim, Robert; Neumann, Lukáš (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (4). pp. 604-626. ISSN 0009-0468

Veselý, Vojtěch (2009) Lexikální sémantika neurčitých kvantifikátorů v současné češtině. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 175-193. ISSN 0037-7031

Schmidt, Siegfried J. (2009) Literární věda na cestě od hermeneutiky k mediální kulturní vědě. Czech Literature, 57 (4). pp. 542-555. ISSN 0009-0468

Štícha, František (2009) Lokál singuláru tvrdých neživotných maskulin (ve vlaku vs. v potoce): úzus a gramatičnost. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 193-221. ISSN 0037-7031

Machovcová, Kateřina (2009) Mlčení je forma komunikace. Feministické debaty o politických aspektech psychologické praxe. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). ISSN 1213-0028

Horváth, Tomáš (2009) Muži s multiplikovanými tvárami, muži bez tvárí. Czech Literature, 57 (4). pp. 486-503. ISSN 0009-0468

Pešek, Luděk; Vaněk, František; Procházka, Pavel; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan (2009) New Test Approach and Evaluation of Dynamic and Thermal Parameters of Elastomers. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 197-207. ISSN 1802-1484

Kořistka, Viktor (2009) Nová šlejharovská monografie (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 579-584. ISSN 0009-0468

Sládek, Miloš (2009) O předmluvách a vysvětlivkách k edicím raněnonovověké literatury aneb Stručná odpověď na recenzi Kochemova Velikého života. Czech Literature, 57 (4). pp. 555-561. ISSN 0009-0468

Schmidt, Siegfried J.; Jedličková, Alice; Wögerbauer, Michael (2009) O racionálních strategiích v experimentální poezii, literární vědě a mediální společnosti (S.J. Schmidta se ptali A. Jedličková a M. Wögerbauer). Czech Literature, 57 (4). pp. 534-542. ISSN 0009-0468

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Kubíček, Tomáš (2009) Příběh pražského lingvistického kroužku v korespondenci (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 583-587. ISSN 0009-0468

Kampichler, Martina (2009) Politiky genderové nerovnosti mužů a žen v Evropské unii z hlediska analýzy rámců. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 785-809. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2009) Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 753-785. ISSN 0038-0288

Hřebíček, Luděk (2009) Recenze: Gabriel Altmann – Fan Fengxiang (eds.): Analyses of Script: Properties of Characters and Writing Systems. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 231-233. ISSN 0037-7031

Novotná, Renata (2009) Recenze: Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 233-237. ISSN 0037-7031

Szapuová, Mariana (2009) Rod vo vede: teoretické perspektívy a ich uplatnenie vo výskume. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 649-671. ISSN 0038-0288

Šaldová, Kateřina; Tupá, Barbora; Vohlídalová, Marta (2009) Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 8-15. ISSN 1213-0028

Malura, Jan (2009) Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou. Czech Literature, 57 (4). pp. 561-571. ISSN 0009-0468

Reifová, Irena (2009) Systém s velkým "S" a malým "s" (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 600-604. ISSN 0009-0468

Přibáň, Michal (2009) Tři bibliografie v jednom (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 587-594. ISSN 0009-0468

Chitnis, Rajendra A. (2009) Továrna na Čapka (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 574-579. ISSN 0009-0468

Polach, Pavel (2009) Verification of the Calculation of Natural Vibration Characteristics of Linear Undamped Rotationally Periodic Structures. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 161-172. ISSN 1802-1484

Bedřich, Martin (2009) Vizualizace v barokní literatuře. Czech Literature, 57 (4). pp. 469-486. ISSN 0009-0468

Adam, Robert (2009) Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 221-231. ISSN 0037-7031

July 2009

Viren, Matti (2009) Does theValue-Added Tax Shift to Consumption Prices? AUCO Czech Economic Review, 3 (2). pp. 123-143. ISSN 1802-4696

Dřímal, Jakub (2009) Druhý díl popularizační příručky. Our Speech, 92 (3). pp. 160-164. ISSN 0027-8203

Veselý, Luboš (2009) K takzvaným kapacitivům. Our Speech, 92 (3). pp. 113-122. ISSN 0027-8203

Nagy, Marek (2009) Kapesní průvodce pro zlé časy. Our Speech, 92 (3). pp. 155-161. ISSN 0027-8203

Ireinová, Martina (2009) Knihotoč. Our Speech, 92 (3). pp. 165-167. ISSN 0027-8203

Nerlich, Lenka (2009) Konzervativní, či liberální přístup k českému jazykovému standardu? Výsledky sondy mezi mladými českými lingvisty na Univerzitě Řezno. Our Speech, 92 (3). pp. 122-145. ISSN 0027-8203

Antal, Juraj; Filáček, Jan; Frait, Jan; Horváth, Roman; Kotlán, Viktor; Skořepa, Michal (2009) Monetary Policy Strategies before Euro Adoption: The Art of Chasing Many Rabbits. AUCO Czech Economic Review, 3 (2). pp. 176-199. ISSN 1802-4696

Adam, Robert (2009) Nad knihou o jazykové regulaci. Our Speech, 92 (3). pp. 145-156. ISSN 0027-8203

Zeleny, Milan (2009) On the Essential Multidimensionality of an Economic Problem: Towards Tradeoffs-Free Economics. AUCO Czech Economic Review, 3 (2). pp. 154-176. ISSN 1802-4696

Fragnelli, Vito; Marina, Maria Erminia (2009) Strategic Manipulations and Collusions in Knaster Procedure. AUCO Czech Economic Review, 3 (2). pp. 143-154. ISSN 1802-4696

Kraus, Jiří (2009) Vzpomínka na Jaroslava Kuchaře. Our Speech, 92 (3). pp. 163-165. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 92 (3). pp. 167-169. ISSN 0027-8203

June 2009

Lukerchenko, Nikolay; Piatsevich, Ssiarhei; Chara, Zdenek; Vlasak, Pavel (2009) 3D numerical model of the spherical particle saltation in a channel with a rough fixed bed. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 100-112. ISSN 0042-790X

Hirt, Tomáš (2009) Achillova pata současné české antropologie. Obhajoba Lenky Budilové a Marka Jakoubka. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 179-181. ISSN 0009-0794

Bansal, Rajeev Kumar; Das, Samir Kumar (2009) Analytical solution for transient hydraulic head, flow rate and volumetric exchange in an aquifer under recharge condition. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 113-120. ISSN 0042-790X

Burzová, Petra (2009) Argumentum ad hominem a zmätky okolo vedeckej poctivosti. Otázky jedného čitateľa. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 171-174. ISSN 0009-0794

Ibrahim, Robert (2009) Český alexandrín jako náhrada řeckého a latinského hexametru. Czech Literature, 57 (3). pp. 372-387. ISSN 0009-0468

Soukup, Pavel (2009) Český literární středověk v heslech. Czech Literature, 57 (3). pp. 399-404. ISSN 0009-0468

Soukup, Daniel (2009) Šimon Abeles: Zrození barokní legendy. Czech Literature, 57 (3). pp. 346-347. ISSN 0009-0468

Brockmann, Hilke (2009) BOOK REVIEW: A.B. Atkinson: The Changing Distribution of Earnings in OECD Countries. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 625-627. ISSN 0038-0288

Korkut, Umut (2009) BOOK REVIEW: Agnes Batory: The Politics of EU Accession Ideology, Party Strategy and the European Question in Hungary. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 630-633. ISSN 0038-0288

Goerres, Achim (2009) BOOK REVIEW: Asghar Zaidi: The Well-Being of Older People in Ageing Societies. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 619-623. ISSN 0038-0288

Weishaupt, Timo (2009) BOOK REVIEW: David Rueda: Social Democracy Inside Out. Partisanship and Labor Market Policy in Industrialized Democracies. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 622-626. ISSN 0038-0288

Adkins, Lisa (2009) BOOK REVIEW: Elaine Weiner: Market Dreams: Gender, Class and Capitalism in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 633-635. ISSN 0038-0288

Elrick, Tim (2009) BOOK REVIEW: Holger Kolb – Henrik Egbert (eds.): Migrants and Markets. Perspectives from Economics and the Other Social Sciences. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 637-639. ISSN 0038-0288

Szelényi, Iván (2009) BOOK REVIEW: János Kornai: From Socialism to Capitalism. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 611-616. ISSN 0038-0288

Roberts, Andrew (2009) BOOK REVIEW: Kevin Deegan-Krause: Elected Affinities: Democracy and Party Competition in Slovakia and the Czech Republic. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 635-637. ISSN 0038-0288

Pleines, Heiko (2009) BOOK REVIEW: Scott Gehlbach: Representation through Taxation. Revenue, Politics and Development in Postcommunist States. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 627-630. ISSN 0038-0288

Makszin, Kristin Nickel (2009) BOOK REVIEW: Stephan Haggard – Robert Kaufman: Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 615-620. ISSN 0038-0288

Jareš, Michal (2009) Dokonalost je relativní pojem. Czech Literature, 57 (3). pp. 421-425. ISSN 0009-0468

Pekárová, Pavla (2009) Flood regime of rivers in the Danube River basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). p. 142. ISSN 0042-790X

Čistý, Milan; Bajtek, Zbyněk (2009) Hybridná metóda pre návrh distribučných systémov rozvodu vody. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 130-141. ISSN 0042-790X

Holko, Ladislav (2009) International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins, Goslar-Hahnenklee, Germany, 30 March - 2 April 2009. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). p. 143. ISSN 0042-790X

Drahokoupil, Jan (2009) Internationalisation of the State in the Czech Republic: Igniting the Competition for Foreign Investment in the Visegrád Four Region. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 549-569. ISSN 0038-0288

Červenka, Jan (2009) Konec konce (ne)jednoho mýtu. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 175-181. ISSN 0009-0794

Hrdina, Martin (2009) Konstituce literárněhistorického pojmu romantismus. Czech Literature, 57 (3). pp. 319-346. ISSN 0009-0468

Budilová, Lenka (2009) Kri(tická revi)ze „vědecké poctivosti“ Jaroslava Skupnika. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 167-170. ISSN 0009-0794

Kobes, Tomáš (2009) Kritické poznámky k vědecké poctivosti Lenky Budilové a Marka Jakoubka. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 187-190. ISSN 0009-0794

Broučková, Veronika; Wögerbauer, Michael; Breň, Tomáš; Linka, Jan; Sgallová, Květa (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (3). pp. 450-473. ISSN 0009-0468

Brabec, Jiří (2009) Lexikon české literatury pro 20. století. Czech Literature, 57 (3). pp. 418-421. ISSN 0009-0468

Tomášek, Martin (2009) Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku. Czech Literature, 57 (3). pp. 412-418. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2009) Metodologiocké selhání a výběrová použitelnost v oblasti raného novověku. Czech Literature, 57 (3). pp. 404-412. ISSN 0009-0468

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2009) Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 131-146. ISSN 0009-0794

Mušinka, Alexander (2009) Niekoľko poznámok na margo diskusie o českej antropologickej romistike a vedeckej poctivosti. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 191-194. ISSN 0009-0794

Jakoubek, Marek (2009) O tom, kterak se ukázalo, že hloupým Honzou je především a přede všemi Jaroslav Skupnik. (Ceci n´est pas une réponse à Skupnik). Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 183-186. ISSN 0009-0794

Mocná, Dagmar (2009) Objevný pohled do dějin českého fejetonu (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 437-443. ISSN 0009-0468

Kohoutková, Petra (2009) Obrazy Jiných v arménských historických pramenech 16.–18. století. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 113-130. ISSN 0009-0794

Mráz, Peter (2009) Příležitostná poezie Bohuslava Tablica. Czech Literature, 57 (3). pp. 387-388. ISSN 0009-0468

Janáček, Pavel (2009) Přínos Lexikonu české literatury ke studiu populární literatury 19. a 20. století. Czech Literature, 57 (3). pp. 425-437. ISSN 0009-0468

Vrhel, František (2009) Případ pirahã. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 147-163. ISSN 0009-0794

Nacházel, Karel (2009) Problematika automatického řizení nádrží v povodňových situacích. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 73-87. ISSN 0042-790X

Korkut, Umut (2009) Reversing the Wave: The Perverse Effects of Economic Liberalism on Human Rights. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 571-591. ISSN 0038-0288

Novotný, Lukáš (2009) Right-wing Extremism and No-go-areas in Germany. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 591-610. ISSN 0038-0288

Pekárová, Pavla; Halmová, Dana (2009) Snow water equivalent measurement and simulation in microbasins with different vegetation cover. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 88-99. ISSN 0042-790X

Derdowska, Joanna (2009) Stopy, které nevidíme (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 446-450. ISSN 0009-0468

Křížková, Alena; Maříková, Hana; Dudová, Radka; Sloboda, Zdeněk (2009) The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 519-548. ISSN 0038-0288

Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka; Bäumeltová, Jitka; Bubáková, Petra (2009) The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis aeruginosa on water purification. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 121-129. ISSN 0042-790X

Smith, Michael L. (2009) The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 487-518. ISSN 0038-0288

Staněk, Jan (2009) V prostoru dekadence (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 442-447. ISSN 0009-0468

May 2009

Dušková, Libuše (2009) A Note on a Potential Textual Feature of Putative Should. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 82-89. ISSN 0862-8432

Žajdlík, Jakub (2009) A Novel Construction and Mechanical Principles of Five-fingered Prosthetic Hand. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 81-92. ISSN 1802-1484

Hlobil, Tomáš (2009) Alexander Gottlieb Baumgarten: Ästhetik. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 105-110. ISSN 0014 –1291

Chromý, Jan (2009) Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 128-139. ISSN 0037-7031

Jařab, Josef (2009) Anniversaries: Dagmar Knittlová's Anniversary. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 95-99. ISSN 0862-8432

Jařab, Josef (2009) anniversaries: JUBILUJÍCÍ OLOMOUCKÁ ANGLISTKA A HISPANISTKA. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 127-129. ISSN 0008-7386

Řeřicha, Václav (2009) Anniversaries: On the Occasion of the Eightieth Birthday of Professor Jaroslav Macháček. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 99-102. ISSN 0862-8432

Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana (2009) Anniversaries: The Ninetieth Birthday of Professor František Daneš and the Conference in his Honour. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 89-96. ISSN 0862-8432

Klein, Ondřej (2009) Argument vs. vysvětlení: případ souvětí příčinného typu. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 100-113. ISSN 0037-7031

Černá, Alena M. (2009) Český lékařský rukopis ze sbírky knížat Czartoryských. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 113-128. ISSN 0037-7031

Grepl, Robert (2009) Balancing Wheeled Robot: Effective Modelling, Sensory Processing and Simplified Control. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 141-154. ISSN 1802-1484

Štichauer, Pavel (2009) Cenni sulla complementarità dei suffissi -tore/-nte in Italiano antico. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 75-82. ISSN 0862-8432

Svobodová, Diana (2009) Co si můžeme vygooglit? Our Speech, 92 (2). pp. 110-112. ISSN 0027-8203

Ireinová, Martina (2009) Co vše se za života stane. Our Speech, 92 (2). pp. 89-92. ISSN 0027-8203

Cardia, Nicola (2009) Costrutti con ordine marcato nell'Italiano contemporaneo. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 57-75. ISSN 0862-8432

Havlík, Martin (2009) Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování standardního relačního páru „my“ – „oni“. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 83-100. ISSN 0037-7031

Hasil, Jiří (2009) Dvacet let bohemistiky v Jižní Koreji jako příležitost k setkání východoasijských bohemistů. Our Speech, 92 (2). pp. 97-101. ISSN 0027-8203

Sedláková, Martina (2009) Edward Winters: Aesthetics and Architecture. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 111-116. ISSN 0014 –1291

Odvářka, Erik; Mebarki, Abdeslam; Gerada, David; Brown, Neil; Ondrůšek, Čestmír (2009) Electric Motor-Generator for a Hybrid Electric Vehicle. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 131-139. ISSN 1802-1484

UNSPECIFIED (2009) European Society for Aesthetics (News). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). p. 104. ISSN 0014 –1291

Capdevila, Pol (2009) Historizität und Intersubjektivität der ästhetischen Erfahrung. Eine Positionierung zwischen Jauß und Kant. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 119-143. ISSN 0014 –1291

Staněk, Jan (2009) Hume and the Question of Good Manners. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 29-48. ISSN 0014 –1291

Adam, Robert (2009) Jacquese je špatně. Our Speech, 92 (2). pp. 101-105. ISSN 0027-8203

Štícha, František (2009) Jméno třetí nejvyšší hory světa. Our Speech, 92 (2). pp. 107-111. ISSN 0027-8203

Axelsson, Karl (2009) Joseph Addison and General Education: Moral Didactics in Early Eighteenth-Century Britain. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 144-166. ISSN 0014 –1291

Štichauer, Pavel (2009) K otázce produktivity (nejen) verbonominálních kompozit v italštině. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 65-77. ISSN 0008-7386

Štěpán, Josef (2009) K vývoji názorů na prameny při zjišťování spisovné normy. Our Speech, 92 (2). pp. 57-72. ISSN 0027-8203

Křístek, Michal (2009) Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Our Speech, 92 (2). pp. 87-90. ISSN 0027-8203

Vachková, Marie (2009) Lexikografická synonyma, kookurenční profily a ekvivalentace německých abstrakt. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 78-90. ISSN 0008-7386

Varga, Somogy (2009) Life as Art: Concerning Some Paradoxes of an Ethical Concept. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 49-61. ISSN 0014 –1291

Bokiniec, Monika; Wallis, Mieczysław (2009) Mieczysław Wallis: Experience and Value. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 75-96. ISSN 0014 –1291

Pešek, Ondřej (2009) Néanmoins a nicméně – kontrastivní analýza konektorů v současné češtině a francouzštině. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 90-103. ISSN 0008-7386

Vokurková, Iva (2009) Neúmyslná nezdvořilost českých mluvčích v angličtině. Interkulturní pragmatická studie. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 104-114. ISSN 0008-7386

UNSPECIFIED (2009) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 97-103. ISSN 0014 –1291

Brůhová, Gabriela; Srchová, Veronika (2009) News: Prague Linguistic Circle: A Centenary of the First Successors of its Founders. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 106-111. ISSN 0862-8432

Mazůrek, Ivan; Klapka, Milan Roupec (2009) Noise Reduction of the Differential Sleeve Bearing. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 93-102. ISSN 1802-1484

Bozděchová, Ivana (2009) O jazyce a lékařství. Our Speech, 92 (2). pp. 94-98. ISSN 0027-8203

Dušková, Libuše; Klégr, Aleš (2009) Obituary: In Memory of Iris Urwin Lewit. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 102-104. ISSN 0862-8432

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Palková, Zdena (2009) Přemysl Janota in memoriam. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 158-161. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2009) Recenze: Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 153-158. ISSN 0037-7031

Klégr, Aleš (2009) Recenze: František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 149-154. ISSN 0037-7031

Hladká, Zdeňka (2009) Recenze: Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 144-150. ISSN 0037-7031

Kosek, Pavel (2009) Recenze: Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 139-145. ISSN 0037-7031

Waclawičová, Martina (2009) Regionální mluva v korpusu mluvené češtiny ORAL2006 se zaměřením na situaci v českém pohraničí. Our Speech, 92 (2). pp. 72-87. ISSN 0027-8203

Tichý, Ondřej (2009) review: Miroslav Černý: Úvod do studia gótštiny. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 120-123. ISSN 0008-7386

Kapusta, Ondřej (2009) review: Roland Breton: Atlas jazyků světa. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 125-127. ISSN 0008-7386

Zeman, Jiří (2009) review: Zdenko Dobrík: Jazyky v kontaktoch (anglicizmy a iné slová...). Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 122-126. ISSN 0008-7386

Šemelík, Martin (2009) Reviews: Köster, Rudolf (2003), Eigennamen im Deutschen Wortschatz. Ein Lexikon. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 111-113. ISSN 0862-8432

Pargačová, Lucie (2009) Salomon Maimon and the Metaphorical Nature of Language. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 167-177. ISSN 0014 –1291

Okrouhlík, Miloslav; Pták, Svatopluk; Valdek, Urmas (2009) Self-Assessment of Finite Element Solutions Applied to Transient Phenomena in Solid Continuum Mechanics. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 103-121. ISSN 1802-1484

Borshi, Orkida (2009) Skromný návrat albánštiny na evropskou scénu – albánské slovníky pro češtinu. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 115-119. ISSN 0008-7386

Nebeská, Iva (2009) Slovenské studie o dětské řeči. Our Speech, 92 (2). pp. 91-95. ISSN 0027-8203

Zuska, Vlastimil (2009) The Narrative Event as an Occasion of Emergence. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 62-74. ISSN 0014 –1291

Prošek, Martin (2009) Tunguz, Tunguzka, tunguzský. Our Speech, 92 (2). pp. 104-107. ISSN 0027-8203

Novotný, Pavel; Píštěk, Václav (2009) Virtual Prototype of Timing Chain Drive. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 123-130. ISSN 1802-1484

Kulka, Tomáš (2009) Why Aesthetic Value Judgements Cannot Be Justified. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 3-28. ISSN 0014 –1291

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 92 (2). pp. 112-113. ISSN 0027-8203

April 2009

Kunštát, Daniel (2009) Adéla Gjuričová, Michal Kopeček (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 440-444. ISSN 0038-0288

Lernout, Geert (2009) Angloamerická textová kritika a případ H. W. Gablerovy edice Odyssea. Czech Literature, 57 (2). pp. 196-217. ISSN 0009-0468

Taucová, Radka (2009) Berlínská konference k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 470-472. ISSN 0038-0288

Soukup, Petr (2009) Conference Cyberspace 2008. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 474-476. ISSN 0038-0288

Hora, Petr (2009) Dílo Bedřicha Fučíka (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 292-297. ISSN 0009-0468

Císař, Ondřej (2009) Editorial. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 239-241. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2009) Editorial. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 240-243. ISSN 0038-0288

Kanovský, Martin (2009) Esencializmus a etnicita: sociálno-kognitívne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 345-369. ISSN 0038-0288

Komenda, Petr (2009) Fragmentární poetika pozdního Halase. Czech Literature, 57 (2). pp. 151-172. ISSN 0009-0468

Ryšavý, Dan (2009) Henry Bäck, Hubert Heinelt, Annick Magnier (eds.): The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 454-459. ISSN 0038-0288

Šámal, Petr (2009) Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Czech Literature, 57 (2). pp. 172-196. ISSN 0009-0468

Černý, Karel (2009) Jiří Tomeš, David Festa, Josef Novotný et al.: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 444-449. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2009) Joanna Derdowska: Praskie przemiany: Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 438-441. ISSN 0038-0288

Gemrothová, Adéla (2009) K edici Sebraných spisů Ladislava Klímy. Czech Literature, 57 (2). pp. 244-256. ISSN 0009-0468

Jakoubek, Marek (2009) Konference a setkání Gypsy Lore Society Georgetown University. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 475-478. ISSN 0038-0288

Illner, Michal (2009) Konference Masarykovy české sociologické společnosti 2009. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 467-469. ISSN 0038-0288

Vidláková, Olga (2009) Konference o etice ve veřejné správě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 472-473. ISSN 0038-0288

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2009) Kritická hybridní edice. Czech Literature, 57 (2). pp. 266-276. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal; Topor, Michal; Černá, Alena M.; Janosik-Bielski, Marek (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (2). pp. 301-319. ISSN 0009-0468

Urválková, Zuzana (2009) Máchovy prózy v české knižnici (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 276-281. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2009) Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury. Czech Literature, 57 (2). pp. 253-266. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2009) Nad německým vydáním sebraných spisů Vladimíra Holana (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 296-301. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2009) Několik poznámek po deseti letech České knižnice. Czech Literature, 57 (2). pp. 232-244. ISSN 0009-0468

Kraitlová, Irena (2009) Okouzlení divadlem: pátý svazek ediční řady Eseje, kritiky, analýzy (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 280-287. ISSN 0009-0468

Nejdl, Pavel (2009) Pavel Nejdl: Mark E. Warren, Hilary Pearse (eds.): Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens’ Assembly. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 458-462. ISSN 0038-0288

Prudký, Libor (2009) Poslední setkání se Zdeňkem Strmiskou. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 421-422. ISSN 0038-0288

Mikeszová, Martina; Lux, Martin; Morisseau, Anne (2009) Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 315-344. ISSN 0038-0288

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2009) Poznámky ke stati Geerta Lernouta. Czech Literature, 57 (2). pp. 217-221. ISSN 0009-0468

Simonová, Natalie (2009) Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 291-314. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2009) Richard Jung: Experience and Action: Selected Items in Systems Theory. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 435-438. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2009) Robert Wuthnow: After the Baby Boomers. How Twenty- and Thirtysomethings Are Shaping the Future of American Religion. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 451-455. ISSN 0038-0288

Jeřábek, Hynek (2009) Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 243-266. ISSN 0038-0288

Žampachová, Markéta (2009) Roger Ingham, Peter Aggleton (eds.): Promoting Young People’s Sexual Health. International Perspectives. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 462-463. ISSN 0038-0288

Horáková, Markéta; Horák, Pavel (2009) Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 369-396. ISSN 0038-0288

Vinopal, Jiří (2009) Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 397-421. ISSN 0038-0288

Slepičková, Lenka; Fučík, Petr (2009) Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 267-291. ISSN 0038-0288

Špirit, Michael (2009) Textologie dne? Czech Literature, 57 (2). pp. 221-232. ISSN 0009-0468

Šafr, Jiří; Hauberer, Julia (2009) Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 480-481. ISSN 0038-0288

Kras, Čeněk (2009) Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti – eseje z pozdější doby. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 448-452. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2009) Výběr z bibliografie Zdeňka Strmisky. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 428-430. ISSN 0038-0288

Paulíček, Miroslav (2009) Vladimír Borecký, pozorný poutník světem komiky. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 431-434. ISSN 0038-0288

Strmiska, Zdeněk (2009) Vlastní životopis z července 1989. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 422-423. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2009) Workshop Deliberativní metody ve výzkumu místních společenství. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 468-471. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2009) Zdeněk Strmiska – můj učitel a přítel blízký i vzdálený. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 423-427. ISSN 0038-0288

Mink, Georges (2009) Zdeněk Strmiska ve Francii. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 426-429. ISSN 0038-0288

Chrobák, Jaroslav (2009) Zpráva o stavu a schopnostech dnešní textologie a ediční praxe na příkladu Díla Jaroslava Seiferta (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 286-293. ISSN 0009-0468

Mitchell, Eva (2009) Zpráva z mezinárodní letní školy New Risks and New Governance in Europe. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 478-480. ISSN 0038-0288

March 2009

Štěpán, Pavel (2009) Adjektiva utvořená t-ovými příponami v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 176-189. ISSN 1211-4413

Lehečková, Helena (2009) Afázie jako zdroj poznatků o fungování jazyka. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 23-36. ISSN 0037-7031

Číhalová, Lenka (2009) Analysis of Thoracic Impact Responses and Injury Prediction by using FE Thoracic Model. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 49-63. ISSN 1802-1484

Ramakrishna, R. A.; Kumar, B. (2009) Analytical formulation of the correction factor applied in Einstein and Barbarossa equation (1952). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 40-44. ISSN 0042-790X

Dvořáková, Žaneta (2009) Anna Ferrari: Dizionario dei luoghi letterari immaginari. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 198-202. ISSN 1211-4413

Hornová, Libuše (2009) anniversaries: Jarmila Nečesaná – Tárnyiková. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 60-65. ISSN 0008-7386

Skupnik, Jaroslav (2009) Antropologie, romistika i folkloristika: jak se hloupý Honza učil kinšipsky. Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 87-91. ISSN 0009-0794

Šrajerová, Dominika (2009) Automatické vyhledávání termínů a jeho dopad na definici termínu. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 1-20. ISSN 0008-7386

Todorovová, Jiřina (2009) „Není pro mne více návratu do Afriky...“ Korespondence Bedřicha Machulky a Adolfa Schwarzenberga. Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 71-86. ISSN 0009-0794

Jaklová, Alena (2009) Čeština v dialogu generací. Our Speech, 92 (1). pp. 33-36. ISSN 0027-8203

Blažek, Václav (2009) Český onymický základ *třěb- v kontextu slovanské toponomastiky a indoevropské etymologie. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 48-63. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2009) Ženy a ich úradné rodné mená v kopaniciach Starej Turej. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 108-117. ISSN 1211-4413

Čornejová, Michaela (2009) Životní jubileum brněnské onomastičky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 237-242. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2009) Baker Street, Příčná ulice a ulice Mazaných řemeslníků – tři typy urbanonym v beletrii a jejich funkce. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 80-88. ISSN 1211-4413

Zemánek, Miroslav; Burša, Jiří; Děták, Michal (2009) Biaxial Tension Tests with Soft Tissues of Arterial Wall. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 3-11. ISSN 1802-1484

Kloferová ml., Stanislava (2009) Cíp, cvik(l) a klín v anoikonymech na Moravě a v české části Slezska. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 117-129. ISSN 1211-4413

Pitrová, Ivana (2009) Cesta z města. Motorkářství: sport, umění nebo rituál? Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 35-47. ISSN 0009-0794

Simanjuntak, T.D.Y.F.; Boeriu, P.; Roelvink, J.A.D. (2009) Consideration on the sedimentation process in a settling basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 16-25. ISSN 0042-790X

Shumova, N. (2009) Crop water supply and its relation to yield of spring wheat in the south of Russian plain. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 26-39. ISSN 0042-790X

Galeotti, Elisa (2009) Do Domestic Firms Benefit from Geographical Proximity with Foreign Investors? Evidence from the Privatization of the Czech Glass Industry. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). 026-48. ISSN 1802-4696

Uruba, Václav; Knob, Martin (2009) Dynamics of a Boundary Layer Separation. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 29-38. ISSN 1802-1484

Vincze, László (2009) Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 218-224. ISSN 1211-4413

Rejzek, Jiří (2009) František a purpura. Our Speech, 92 (1). pp. 54-57. ISSN 0027-8203

Anreiter, Peter (2009) Gibt es onymische Hinweise auf vordeutschen Bergbau im Grossraum von Schwaz? Acta Onomastica, 50 (1). pp. 7-49. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2009) Gundhild Winkler: Genetivische Ortsnamen in Ostmitteldeutschland und in angrenzenden Gebieten. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Grulich, Josef; Matlas, Pavel (2009) Hmotná kultura a projevy mentality venkovské společnosti (Jižní Čechy, 17.–18. století). Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 1-34. ISSN 0009-0794

Komárek, Karel; Komárková, Zina (2009) Ivan Lutterer oslavil osmdesátiny. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 228-231. ISSN 1211-4413

Vasiljev, Ivo (2009) Jazyková různost jako konstitutivní rys jazyka. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 3-23. ISSN 0037-7031

Kadlec, Jaromír (2009) Jazyková situace a postavení francouzštiny v Alžírsku. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 45-54. ISSN 0008-7386

Majtán, Milan (2009) Júlia Behýlová – Yulia Smetanová: Slovenskí jazykovedci. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 209-211. ISSN 1211-4413

Pastyřík, Svatopluk (2009) Josefu Kolaříkovi k pětasedmdesátinám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 231-233. ISSN 1211-4413

Krško, Jaromír (2009) Jubilujúci PhDr. Milan Majtán, DrSc. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 233-236. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2009) Julijan Reďko: Slovnyk sučasnych ukrains’kych prizvyšč I., II. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 202-205. ISSN 1211-4413

Kubáčková, Patricie (2009) K manifestačnímu užívání americké češtiny v písemném projevu. Our Speech, 92 (1). pp. 12-26. ISSN 0027-8203

Olivová-Nezbedová, Libuše (2009) K přechodům mezi typy místních jmen v Čechách odvozených ze jmen osobních. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 158-162. ISSN 1211-4413

Blažek, Jiří (2009) K transkripci hebrejských konsonantů a vokálů do češtiny. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 20-30. ISSN 0008-7386

Holubová, Václava (2009) K významu slova sponze v současné češtině. Our Speech, 92 (1). pp. 52-55. ISSN 0027-8203

Holá, Petra (2009) Křestní jména na Klatovsku v 18. století. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 189-196. ISSN 1211-4413

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Petrbok, Václav (2009) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008. Our Speech, 92 (1). pp. 48-52. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2009) Lexikon české literatury počtvrté aneb Na okraj pseudonymů. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 254-256. ISSN 1211-4413

Fernández Rodríguez-Escalona, Guillermo (2009) Los sintagmas nominales como determinadores temporales del enunciado en Español. Linguistica Pragensia, 19 (1). pp. 36-50. ISSN 0862-8432

Matúšová, Jana (2009) Ludmile Švestkové k narozeninám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 226-228. ISSN 1211-4413

Demeterová, B.; Škoda, P. (2009) Malá Vodnosť Vybraných Vodných Tokov Slovenska. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 55-69. ISSN 0042-790X

David, Jaroslav (2009) Michaela Čornejová – Pavel Kosek (eds.): Jazyk a jeho proměny. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 196-198. ISSN 1211-4413

Jiskra, Zdeněk (2009) Minerální prameny v severním povodí řeky Mže. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 102-108. ISSN 1211-4413

Příhoda, Jaromír; Šulc, Jan; Sedlár, Milan; Zubík, Pavel (2009) Modelling of Supercritical Turbulent Flow over Transversal Ribs in an Open Channel. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 65-74. ISSN 1802-1484

Štícha, František (2009) Nad Slovníkem Karla Čapka. Our Speech, 92 (1). pp. 38-44. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2009) Naděžda, Naďa, Naděnica, Naděnka... Bayerová. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 236-238. ISSN 1211-4413

Šemelík, Martin (2009) Několik poznámek k lexikografickému zpracování německých antonym. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 37-44. ISSN 0008-7386

Sváček, Petr (2009) Numerical Simulation of Aeroelastic Problems with Consideration of Nonlinear Effects. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 13-28. ISSN 1802-1484

Beneš, Luděk; Fürst, Jiří; Fraunie, Philippe (2009) Numerical Simulation of the Stratified Flow Using High Order Schemes. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 39-47. ISSN 1802-1484

Čižmárová, Mária (2009) O lexikálno-sémantickej konfrontácii v slovanských jazykoch. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 30-37. ISSN 0008-7386

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

autorů, kolektiv (2009) Onomastické zprávy a poznámky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 242-251. ISSN 1211-4413

Lábus, Václav (2009) Pojmenování Lužické Nisy a jejích zdrojnic v proměnách času. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 143-152. ISSN 1211-4413

Majtán, Milan (2009) Pomenúvanie kráv na Slovensku začiatkom 18. storočia (motivácia imien podľa súpisov bytčianskeho panstva). Acta Onomastica, 50 (1). pp. 152-158. ISSN 1211-4413

Štěpán, Josef (2009) Poutavě o původu slov v češtině. Our Speech, 92 (1). pp. 46-49. ISSN 0027-8203

Pekarova, P.; Onderka, M.; Pekár, J.; Rončák, P.; Miklánek, P. (2009) Prediction of water quality in the Danube River under extreme hydrological and temperature conditions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 3-15. ISSN 0042-790X

Flídrová, Helena (2009) Profesor Josef Anderš sedmdesátníkem. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 79-81. ISSN 0037-7031

Svobodová, Diana (2009) Publikace o slovech cizího původu v němčině a slovenštině. Our Speech, 92 (1). pp. 43-46. ISSN 0027-8203

Hirschová, Milada (2009) Recenze: Hana Srpová – Jaroslav Bartošek – Světla Čmejrková – Alena Jaklová – Pavel Pácl: Od informace k reklamě. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 69-73. ISSN 0037-7031

Čižmárová, Libuše (2009) Recenze: Janusz Siatkowski: Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim: Studium konfrontatywne. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 73-77. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2009) Recenze: Monica Heller: Linguistic Minorities and Modernity: A Sociolinguistic Ethnography. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 49-56. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2009) Recenze: Oxford Afrikaans-Engels Skoolwoordenboek / Oxford English-Afrikaans School Dictionary. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 76-79. ISSN 0037-7031

Mrázková, Kamila (2009) Recenze: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 42, č. 2, 2006: Monotematické číslo: Analýza promluv a textů, analýza diskurzu. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 62-69. ISSN 0037-7031

Schmidt, Marek (2009) review: Anna Reder: Kollokationen in der wortschatzarbeit. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 54-56. ISSN 0008-7386

Peprník, Jaroslav (2009) review: Naděžda Kudrnáčová: Directed motion at the syntax-semantics. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 55-58. ISSN 0008-7386

Holeš, Jan (2009) review: Romanica Olomucensia, Vol. 20, No. 1. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 58-60. ISSN 0008-7386

Cuenca, Miguel (2009) Reviews: Luque Durán, J.d.D. – Pamies Bertrán, A., eds., Interculturalidad y lenguaje. Linguistica Pragensia, 19 (1). pp. 55-57. ISSN 0862-8432

Horáková, Hana (2009) Reviews: Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Linguistica Pragensia, 19 (1). pp. 50-55. ISSN 0862-8432

Hämmerle, Verena (2009) Rezension: Jörn Achterberg: Zur Vitalität slavischer Idiome in Deutschland: Eine empirische Studie zum Sprachverhalten slavophoner Immigranten. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 56-62. ISSN 0037-7031

Krško, Jaromír (2009) Rudolf Krajčovič: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 204-209. ISSN 1211-4413

Lutterer, Ivan (2009) Rudolfu Šrámkovi k 75. narozeninám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 230-232. ISSN 1211-4413

Bachmannová, Jarmila (2009) Slovník horského nářečí. Our Speech, 92 (1). pp. 35-39. ISSN 0027-8203

Borovská, Hana (2009) Soupis brněnských prací o pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 256-263. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2009) Soutěž na pojmenování nového města – Havířov. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 63-80. ISSN 1211-4413

Šťastná, Lenka (2009) Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). 007-26. ISSN 1802-4696

Singh, S. K.; Singh, Ch.K.; Kumar, K. S.; Gupta, R.; Mukherjee, S. (2009) Spatial-temporal monitoring of groundwater using multivariate statistical techniques in Bareilly District of Uttar Pradesh, India. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 45-54. ISSN 0042-790X

Pflegerová, Mariana (2009) Svatební obřad v Minangkabau: reprezentace mechanismů matrilineární organizace trans-lokální komunity. Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 49-70. ISSN 0009-0794

Kopertowska, Danuta (2009) Synonimiczne nazwania centralnych osób betlejemskiej stajenki. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 129-143. ISSN 1211-4413

Behar, Alberto (2009) Tax Wedges, Unemployment Benefits and Labour Market Outcomes in the New EU Members. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). 069-93. ISSN 1802-4696

Štichauer, Pavel (2009) Teorie optimality a slovotvorba. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 36-49. ISSN 0037-7031

Švarcová, Natálie; Švarc, Petr (2009) The Financial Impact of Government Policies on Families with Children in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). 048-69. ISSN 1802-4696

Gregor, Martin; Roháč, Dalibor (2009) The Optimal State Aid Control: No Control. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). -. ISSN 1802-4696

Čechová, Marie (2009) Užití kategorie osoby jako výraz nadřazenosti, nebo sounáležitosti? Our Speech, 92 (1). pp. 3-12. ISSN 0027-8203

Pravdová, Markéta; Chromý, Jan; Dřímal, Jakub (2009) Výhledy Naší řeči. Our Speech, 92 (1). pp. 1-3. ISSN 0027-8203

Čornejová, Michaela (2009) Výuka onomastiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 250-255. ISSN 1211-4413

Blažková, Šárka (2009) Velká písmena ve jménech náboženských svátků,zejména židovských. Our Speech, 92 (1). pp. 26-33. ISSN 0027-8203

Majtán, Milan (2009) Vincent Blanár: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 210-212. ISSN 1211-4413

Steinerová, Jana (2009) Vlastní jména v „Mohylách“ Josefa Kostohryze. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 162-176. ISSN 1211-4413

Garančovská, Lenka (2009) Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 88-102. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2009) Vzpomínka na Ewu Rzetelskou-Feleszkovou. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 224-227. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2009) Walter Wenzel: Oberlausitzer Ortsnamenbuch. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 211-215. ISSN 1211-4413

Sgall, Petr (2009) Where to look for the Fundamentals of Language. Linguistica Pragensia, 19 (1). pp. 1-36. ISSN 0862-8432

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 92 (1). pp. 56-57. ISSN 0027-8203

February 2009

Mareš, Petr (2009) "Miluji také film..." (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 136-143. ISSN 0009-0468

Lipovski, Radek (2009) A Register of Romanies with registered residence in Austrian Silesia in 1910. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 247-263. ISSN 1213-8452

Jakoubek, Marek (2009) A View from the other Side of History (the Memoirs of Barbora Čížková). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 265-276. ISSN 1213-8452

Dudová, Radka (2009) A. L. Ellingsæter, A. Leira (ed.): Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 208-211. ISSN 0038-0288

Musilová, Dana (2009) Activity of Woman-deputy Jaromíra Batková-Žáčková in National Assembly of Czechoslovak Republic. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 161-171. ISSN 1213-8452

Krejčík, Tomáš (2009) Artistic Development of State Coat of Arms of Czechoslovakia after 1918. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 137-149. ISSN 1213-8452

Křížková, Alena (2009) Úvodem: Kombinace soukromého a pracovního života – důležité téma politické debaty demokratických společností. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 5-8. ISSN 0038-0288

Bartošová, Michaela (2009) Ženy po třicítce – příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 147-177. ISSN 0038-0288

Markowski, Arkadiusz (2009) Consequences of Polish monetary reform for Czechoslovak economy in 1950. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 213-219. ISSN 1213-8452

Pavlíček, Jaromír (2009) Czech Nationalism as an ideology of political parties of the National Front in the time of the Czech-Polish dissension in 1945-1947. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 185-193. ISSN 1213-8452

Nosková, Helena (2009) Czechoslovakia's Romanies and Border Regions after World War II. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 295-305. ISSN 1213-8452

Maříková, Hana (2009) Diverzita rodin, přístupů k nim a rodinných politik. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 228-231. ISSN 0038-0288

Tarajlo-Lipowská, Zofia (2009) Dopisy Leonarda Zuka-Skarszewského Karlu Havlíčkovi Borovskému. Czech Literature, 57 (1). pp. 82-95. ISSN 0009-0468

Krčková, Kamila (2009) Elisabeth Beck-Gernsheim: Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 211-215. ISSN 0038-0288

Sládek, Miloš (2009) Fascinující svědectví o zápasu světské a církevní moci v pobělohorských Čechách (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 108-111. ISSN 0009-0468

Nečas, Ctibor (2009) Introspection in to the "prehistory" of Romanies in Ostravian region. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 221-228. ISSN 1213-8452

Malicki, Jaroslaw (2009) K dějinám nauky o českém jazyku (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 115-123. ISSN 0009-0468

Uhde, Zuzana (2009) K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 9-30. ISSN 0038-0288

Knopp, František (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (1). pp. 143-148. ISSN 0009-0468

Šrajerová, Oľga (2009) Kysuce's Inhabitants in Ostrava Region after 1945 year. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 307-316. ISSN 1213-8452

Zágora, Marek (2009) Ladislaus the Posthumous in Visual Sources of the late Middle Ages. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 19-33. ISSN 1213-8452

Lisový, Igor (2009) LUCIUS AMPELIUS - The "Clever Grandmother" at the Imperial throne (Rare Romane compendium from the age of Roman Empire). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 11-17. ISSN 1213-8452

Sloboda, Zdeněk (2009) Mají se české (a slovenské) sociální vědy zabývat sexualitou? Nad konferencí Sexuality II. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 225-228. ISSN 0038-0288

Holubec, Stanislav (2009) Marek Hrubec (ed.): Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 216-219. ISSN 0038-0288

Fukala, Radek (2009) Matthias Corvinus' Reign in Silesia and its Consequences. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 35-46. ISSN 1213-8452

Potančoková, Michaela (2009) Neplnohodnotné matky? Imperatív dobrej matky a participácia matiek maloletých detí na trhu práce. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 61-89. ISSN 0038-0288

Slepičková, Lenka (2009) Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 177-204. ISSN 0038-0288

Olšáková, Doubravka (2009) O socialistické renesanci v němém dialogu (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 123-124. ISSN 0009-0468

Kusáková, Lenka (2009) Obraz (črta) v českém periodickém tisku první poloviny 19. století (příspěvek k poznání historické podoby žánru). Czech Literature, 57 (1). pp. 1-26. ISSN 0009-0468

Jílek, Rudolf (2009) Obrazné a poziční ekvivalence Halasovy niterné lyriky. Czech Literature, 57 (1). pp. 78-82. ISSN 0009-0468

Králová, Lenka (2009) Only in "Concord" is our power and salvation (History of Association "Svornost" in Krnov). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 69-83. ISSN 1213-8452

Sokolová, Věra (2009) Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 115-146. ISSN 0038-0288

Machačová, Jana (2009) Patterns of girls' and women's behaviour between tradition and emancipation, German borderland 1880-1938. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 85-96. ISSN 1213-8452

Malá, Zuzana (2009) Příběh slovenské avantgardy (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 131-137. ISSN 0009-0468

Topor, Michal (2009) Příležitost k bilanci provokativního rukopisu (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 99-109. ISSN 0009-0468

Maříková, Hana (2009) Pečující otcové: Příběhy plné odlišností. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 89-117. ISSN 0038-0288

Haman, Aleš (2009) Poslední společné dílo bratří Čapků - Adam Stvořitel a jeho rukopis. Czech Literature, 57 (1). pp. 68-78. ISSN 0009-0468

Trpka, Vladimír (2009) Postmoderní fikce a destabilizace metanarativu: Urmedvěd Jiřího Kratochvila. Czech Literature, 57 (1). pp. 54-68. ISSN 0009-0468

Matějček, Jiří (2009) Professional, Social and Individual Cultivation in the Czech Lands in the 19th and 20th Centuries. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 127-135. ISSN 1213-8452

Kladiwa, Pavel (2009) Relationships between the municipality of Zábřeh upon Odra and Vítkovice Coal and Ore Mining before World War I. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 113-126. ISSN 1213-8452

Holý, Jiří (2009) Robert Pynsent mýtoborný - a mýtotvorný (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 95-100. ISSN 0009-0468

Vohlídalová, Marta; Křížková, Alena (2009) Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 31-61. ISSN 0038-0288

Pavelčík, Jiří (2009) Romany Children on schools in Uherský Brod. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 339-345. ISSN 1213-8452

Davidová, Eva (2009) Romany Immigrants in Ostrava - Sound into the 60ties of the 20th century. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 317-328. ISSN 1213-8452

Linka, Jan (2009) Rozmluva napříč věky (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 111-116. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal (2009) Sabina-Sojak: Naši mužové (Poznámky k studii Alexandra Sticha Sabina-Němcová-Havlíček). Czech Literature, 57 (1). pp. 26-54. ISSN 0009-0468

Jindra, Zdeněk (2009) The Beginning of the Ship's armour plates production in the Ironwork Vítkovice in the nineties of the 19th Century. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 97-111. ISSN 1213-8452

Dokoupil, Lumír (2009) The Bitter End of the Newspaper Opavský Týdenník (Opava Weekly). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 57-68. ISSN 1213-8452

Lhotka, Petr (2009) The Definition of "Gypsy" in juridical rules from the beginning of the 20th century to 1945. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 229-246. ISSN 1213-8452

Vaculík, Jaroslav (2009) The Efforts of So called Russian Optants To Return From Ukraine in the 1960's. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 329-338. ISSN 1213-8452

Blanka Soukupová, Blanka Soukupová (2009) The German Minority in the Czech Public Opinion after World War II. A few notes about the ethnic climate in post-European times. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 277-294. ISSN 1213-8452

Kárník, Zdeněk (2009) The Middle of Social Democratic Party of Ostrava in 1920. Observations about regional Action with national Importace. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 151-160. ISSN 1213-8452

Przybylová, Blažena (2009) The Post war administration of Ostrava-Hulváky by the Subsidiar National Council (1945-1946). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 173-183. ISSN 1213-8452

Varinský, Vladimír (2009) To the History of anti-Communist Resistance in Slovakia after WW2. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 195-211. ISSN 1213-8452

Barciak, Antoni (2009) Upper Silesia and Upper Silesians in the German travelers' opinions at the turn of 18th and 19th centuries. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 47-55. ISSN 1213-8452

Šubrt, Jiří (2009) Valerie Bryson: Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 219-222. ISSN 0038-0288

Uhde, Zuzana (2009) Virginia Held: The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 205-208. ISSN 0038-0288

Nyklová, Blanka (2009) Zpráva z doktorandského kurzu a workshopu FEMCIT – Výzkum genderovaného občanství a ženských hnutí v multikulturní Evropě. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 223-226. ISSN 0038-0288

Dovrtělová, Kateřina (2009) Zpráva z konference Když senioři potřebují pomoci. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 230-233. ISSN 0038-0288

2009

Pezdirc, Lidija; Stanovnik, Branko; Svete, Jurij (2009) 1,3-Dipolar cycloadditions of 5-(4-methoxyphenyl)- and 5-(1H-indol-3-yl)-substituted (1Z,4R*,5R*)-1-(arylmethylidene)-4-benzamido-3-oxopyrazolidin-1-ium-2-ides to olefinic dipolarophiles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 835-856. ISSN 0010-0765

Katritzky, Alan R.; Ren, Yueying; Slavov, Svetoslav H.; Karelson, Mati (2009) A comparative QSAR study of SVM and PPR in the correlation of lithium cation basicities. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 217-241. ISSN 0010-0765

González-Calderón, José Alfredo; del Río, Fernando (2009) A new combining rule for fluid mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 363-391. ISSN 0010-0765

Lagvilava, Irma; Matitaishvili, Tea; Iardalashvili, Ia; Elizbarashvili, Elizbar (2009) A one-pot synthesis of some novel tetrakisazo disperse dyes bearing twenty-membered macrocyclic poly(azomethine). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 409-418. ISSN 0010-0765

Sánchez, Francisco; Perez-Tejeda, Pilar; Jimenez, Rafael; Villa, Isaac (2009) Abnormal salt effects on a cation/anion reaction. An interpretation based on the analysis of the components of the experimental rate constant. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 627-641. ISSN 0010-0765

Dobrowolski, Michał A.; Kaniewski, Jędrzej; Krygowski, Tadeusz M.; Cyrański, Michał K. (2009) Acyclic versus cyclic π-electron delocalization. How is the substituent effect related to π-electron delocalization? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 115-129. ISSN 0010-0765

Prisyazhnyuk, Vladimir; Jachan, Matthias; Brüdgam, Irene; Zimmer, Reinhold; Reissig, Hans-Ulrich (2009) Addition of lithiated methoxyallene to aziridines – a novel access to enantiopure piperidine and β-amino acid derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1069-1080. ISSN 0010-0765

Doneux, Thomas; El Achab, Mustapha; Buess-Herman, Claudine (2009) Adsorption of 2-thiobarbituric acid at the electrochemical interface: Contrasted behaviours on mercury and gold. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1583-1597. ISSN 0010-0765

Gugała-Fekner, Dorota; Fekner, Zygmunt; Nieszporek, Jolanta; Sieńko, Dorota; Saba, Jadwiga (2009) Adsorption of tert-butyl alcohol at the Hg|aqueous perchlorate interface in the presence of tetramethylthiourea. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1517-1530. ISSN 0010-0765

Sieńko, Dorota; Gugała-Fekner, Dorota; Nieszporek, Jolanta; Fekner, Zygmunt; Saba, Jadwiga (2009) Adsorption of tetramethylthiourea in concentrated NaClO4 solutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1309-1321. ISSN 0010-0765

Rádl, Stanislav; Stach, Jan; Černý, Josef; Klecán, Ondřej (2009) An efficient synthesis of 6-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-7-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine, a key intermediate in the licofelone synthesis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 1011-1022. ISSN 0010-0765

Musilová-Kebrlová, Natálie; Janderka, Pavel (2009) Analysis of mixtures of organic volatile compound in water by MIMS. Semiquantitative evaluation of data. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 581-597. ISSN 0010-0765

Navrátil, Tomáš; Barek, Jiří; Kopanica, Miloslav (2009) Anodic stripping voltammetry using graphite composite solid electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1807-1826. ISSN 0010-0765

Adriaenssens, Louis; Severa, Lukáš; Vávra, Jan; Šálová, Tereza; Hývl, Jakub; Čížková, Martina; Pohl, Radek; Šaman, David; Teplý, Filip (2009) Bio- and air-tolerant carbon–carbon bond formations via organometallic ruthenium catalysis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1023-1034. ISSN 0010-0765

Chaudhary, Vigi; Leisch, Hannes; Moudra, Alena; Allen, Blake; De Luca, Vincenzo; Cox, D. Phillip; Hudlický, Tomáš (2009) Biotransformations of morphine alkaloids by fungi: N-demethylations, oxidations, and reductions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1179-1193. ISSN 0010-0765

Mayeux, Charly; Massi, Lionel; Gal, Jean-François; Maria, Pierre-Charles; Tammiku-Taul, Jaana; Lohu, Ene-Liis; Burk, Peeter (2009) Bonding between the cesium cation and substituted benzoic acids or benzoate anions in the gas phase: A density functional theory and mass spectrometric study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 167-188. ISSN 0010-0765

Havlík, Martin; Parchaňský, Václav; Bouř, Petr; Král, Vladimír; Dolensky, Bohumil (2009) Bridged bis-Tröger’s base molecular tweezers as new cavitand family. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1091-1099. ISSN 0010-0765

Cibulka, Radek; Baxová, Lenka; Dvořáková, Hana; Hampl, František; Ménová, Petra; Mojr, Viktor; Plancq, Baptiste; Sayin, Serkan (2009) Catalytic effect of alloxazinium and isoalloxazinium salts on oxidation of sulfides with hydrogen peroxide in micellar media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 973-993. ISSN 0010-0765

Mozga, Tomáš; Prokop, Zbyněk; Chaloupková, Radka; Damborský, Jiří (2009) Chiral aliphatic hydroxy compounds in nature: A review of biological functions and practical applications. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1195-1278. ISSN 0010-0765

Donovan, Daniel H. O’; Rozas, Isabel; Blanco, Fernando; Alkorta, Ibon; Elguero, José (2009) Chiral recognition in bicyclic guanidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 299-312. ISSN 0010-0765

Katritzky, Alan R.; Meher, Geeta; Narindoshvili, Tamari (2009) Convenient one-pot synthesis of 5-(substituted amino)-1,2,3,4-thiatriazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1061-1068. ISSN 0010-0765

Balšánek, Vojtěch; Tichotová, Lucie; Kuneš, Jiří; Špulák, Marcel; Pour, Milan; Votruba, Ivan; Buchta, Vladimír (2009) Cytostatic tetrazole–butenolide conjugates: linking tetrazole and butenolide rings via stille coupling and biological activity of the target substances. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1161-1178. ISSN 0010-0765

Němcová, Lenka; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2009) Determination of 5-amino-6-nitroquinoline at a carbon paste electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1477-1488. ISSN 0010-0765

Gholivand, Mohammad Bagher; Pourhossein, Alireza; Shahlaei, Mohsen (2009) Determination of trace amounts of lead by adsorptive cathodic stripping voltammetry with L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 599-610. ISSN 0010-0765

Roithová, Jana (2009) Diastereoisomeric proton-bound complexes of 1,5-diaza-cis-decalin in the gas phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 243-254. ISSN 0010-0765

Sedláček, Petr; Klučáková, Martina (2009) Diffusion experiments as a new approach to the evaluation of copper transport in humics-containing systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1323-1340. ISSN 0010-0765

Janata, Jiří; Zuman, Petr (2009) Electrochemical acidity functions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1635-1646. ISSN 0010-0765

Melato, Ana I.; Abrantes, Luisa M. (2009) Electrochemical behavior of poly(3,4-ethylenedioxy)thiophene doped with hexacyanoferrate anions in different electrolyte media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1791-1805. ISSN 0010-0765

Zhang, Wei; Xie, Shaoai; Li, Mei; Chen, Hongjin; Ma, Li; Jia, Jinping (2009) Electrochemical characteristics of an interdigitated microband electrode array of boron-doped diamond film. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 393-407. ISSN 0010-0765

Musilová-Kebrlová, Natálie; Janderka, Pavel; Trnková, Libuše (2009) Electrochemical processes of adsorbed chlorobenzene and fluorobenzene on a platinum polycrystalline electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 611-625. ISSN 0010-0765

Skrzypek, Sławomira; Nosal-Wiercińska, Agnieszka; Ciesielski, Witold (2009) Electrochemical studies of ganciclovir as the adsorbed catalyst on mercury electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1455-1466. ISSN 0010-0765

Bravo, Paz; Chen, Yo-Ying; Ramirez, Galo; Canales, Maria J.; Matsuhiro, Betty; Mendoza, Leonora; Isaacs, Mauricio; García, Macarena; Arevalo, Maria C.; Aguirre, Maria J. (2009) Electrooxidation and determination of sulfite in ethanol–water solutions using poly-Cu(II)-tetrakis(x-aminophenyl)porphyrin/glassy carbon modified electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 545-557. ISSN 0010-0765

Braun, Alain; Cho, Il Hwan; Ciblat, Stephane; Clyne, Dean; Forgione, Pat; Hart, Amy C.; Huang, Guoxiang; Kim, Jungchul; Modolo, Isabelle; Paquette, Leo A.; Peng, Xiaowen; Pichlmair, Stefan; Stewart, Catherine A.; Wang, Jizhou; Zuev, Dmitry (2009) Enantioselective synthesis of structurally intricate and complementary polyoxygenated building blocks of Spongistatin 1 (Altohyrtin A). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 651-769. ISSN 0010-0765

Komorsky-Lovrić, Šebojka; Novak, Ivana (2009) Estimation of antioxidative properties of tea leaves by abrasive stripping electrochemistry using paraffin-impregnated graphite electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1467-1475. ISSN 0010-0765

Kevill, Dennis N.; Park, Byoung-Chun; Kyong, Jin Burm (2009) Evidence for general base catalysis by protic solvents in a kinetic study of alcoholyses and hydrolyses of 1-(phenoxycarbonyl)pyridinium ions under both solvolytic and non-solvolytic conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 43-55. ISSN 0010-0765

Lepšík, Martin; Srnec, Martin; Hnyk, Drahomír; Grüner, Bohumír; Plešek, Jaromír; Havlas, Zdeněk; Rulíšek, Lubomír (2009) exo-Substituent effects in halogenated icosahedral (B12H122–) and octahedral (B6H62–) closo-borane skeletons: chemical reactivity studied by experimental and quantum chemical methods. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 1-27. ISSN 0010-0765

Drož, Ladislav; Fox, Mark A.; Hnyk, Drahomír; Low, Paul J.; MacBride, J. A. Hugh; Všetečka, Václav (2009) Experimental and computed dipole moments in donor–bridge–acceptor systems with p-phenylene and p-carboranediyl bridges. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 131-146. ISSN 0010-0765

Jin, Tienan; Yang, Fan; Yamamoto, Yoshinori (2009) Facile and efficient synthesis of indazole derivatives by 1,3-cycloaddition of arynes with diazo compounds and azomethine imides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 957-972. ISSN 0010-0765

Milko, Petr; Schröder, Detlef; Lemr, Karel; Žabka, Ján; Alcaraz, Christian; Roithová, Jana (2009) First and second ionization energies of 1,3,5-trimethylbenzene and 2,4,6-trimethylpyridine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 101-114. ISSN 0010-0765

Paleček, Emil; Heyrovský, Michael; Janík, Bořivoj; Kaláb, Dušan; Pechan, Zdeněk (2009) From DC polarographic presodium wave of proteins to electrochemistry of biomacromolecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1739-1755. ISSN 0010-0765

Fraschetti, Caterina; Pierini, Marco; Villani, Claudio; Gasparrini, Francesco; Filippi, Antonello; Speranza, Maurizio (2009) Gas-phase structure and relative stability of proton-bound homo- and heterochiral clusters of tetra-amide macrocycles with amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 275-297. ISSN 0010-0765

Novara, Francesca R.; Zhang, Xinhao; Schröder, Detlef; Schwarz, Helmut (2009) Gaseous Ni+ complexes with BINOL derivatives and chiral esters in the gas phase: an experimental and theoretical investigation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 255-273. ISSN 0010-0765

Hromadová, Magdaléna; Sokolová, Romana; Pospíšil, Lubomír; Lachmanová, Štěpánka; Fanelli, Nicolangelo; Giannarelli, Stefania (2009) Host–Guest interaction of pesticide bifenox with cyclodextrin molecules. An electrochemical study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1647-1664. ISSN 0010-0765

Havlíček, Jaroslav; Mandelová, Zuzana; Weisemann, Ruediger; Střelec, Ivo; Plaček, Lukáš; Rádl, Stanislav (2009) Identification, synthesis and structural determination of some impurities of candesartan cilexetil. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 347-362. ISSN 0010-0765

Gál, Miroslav; Híveš, Ján; Sokolová, Romana; Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam; Pospíšil, Lubomír (2009) Impedance study of hypoxic cells radiosensitizer etanidazole radical anion in water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1571-1581. ISSN 0010-0765

Ringstrand, Bryan; Bateman, Devon; Shoemaker, Richard K.; Janoušek, Zbyněk (2009) Improved synthesis of [closo-1-CB9H10]– anion and new C-substituted derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 419-431. ISSN 0010-0765

Hosseinzadeh, Reza; Gheshlagi, Mohammad (2009) Interaction and micellar solubilization of diclofenac with cetyltrimethylammonium bromide: A spectrophotometric study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 503-513. ISSN 0010-0765

Varga, Vojtech; Císařová, Ivana; Horáček, Michal; Pinkas, Jiří; Kubišta, Jiří; Mach, Karel (2009) Intramolecular alkoxide-tethered permethyltitanocene(III) complexes – synthesis and crystal structure. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 453-468. ISSN 0010-0765

Hanusek, Jiří; Macháček, Vladimír (2009) Intramolecular base-catalyzed reactions involving interaction between benzene nitro groups and ortho carbon chains. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 811-833. ISSN 0010-0765

Pospíšil, Lubomír; Hromadová, Magdaléna; Gál, Miroslav; Valášek, Michal; Fanelli, Nicolangelo; Kolivoška, Viliam (2009) Irregular polarographic currents obey Feigenbaum universality route from order to chaos. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1559-1570. ISSN 0010-0765

Zelić, Marina; Lovrić, Milivoj (2009) Isopotential points in square-wave voltammetry of reversible electrode reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1489-1501. ISSN 0010-0765

Mohamed, Mustafa; Brook, Michael A. (2009) α-(Disilylallenyl) α-amino acid derivatives from the Claisen rearrangement of propargyl glycinates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 927-934. ISSN 0010-0765

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare; Vahur, Signe; Travnikova, Oksana; Koppel, Ilmar A. (2009) Kinetic study of hydrolysis of benzoates. part xxvii. ortho substituent effect in alkaline hydrolysis of phenyl esters of substituted benzoic acids in aqueous Bu4NBr. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 29-42. ISSN 0010-0765

Cuculić, Vlado; Pižeta, Ivanka (2009) Kinetics of iron(III) hydrolysis and precipitation in aqueous glycine solutions assessed by voltammetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1531-1542. ISSN 0010-0765

Gholivand, Mohammad Bagher; Gorji, Maryam; Joshaghani, Mohammad (2009) Manganese(II)-ion-selective electrode based on 2,2′-bis(salicylideneamino)azobenzene incorporated in poly(vinyl chloride) matrix. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1411-1424. ISSN 0010-0765

Ranc, Václav; Havlíček, Vladimír; Bednář, Petr; Lemr, Karel (2009) Nanoelectrospray versus electrospray in chiral analysis by the kinetic method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 313-322. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2009) New carbocyclic nucleoside analogues built on a bicyclo[2.2.2]octane-2,2-dimethanol template. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1425-1441. ISSN 0010-0765

Šámal, Michal; Míšek, Jiří; Stará, Irena G.; Starý, Ivo (2009) Organocatalysis with azahelicenes: the first use of helically chiral pyridine-based catalysts in the asymmetric acyl transfer reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1151-1159. ISSN 0010-0765

Prusek, Ondřej; Bureš, Filip; Pytela, Oldřich (2009) ortho-Effect on the acid-catalyzed hydration of 2-substituted α-methylstyrenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 85-99. ISSN 0010-0765

Moučka, Filip; Nezbeda, Ivo (2009) Partial molar volume of methanol in water: Effect of polarizability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 559-563. ISSN 0010-0765

Deylová, Dana; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil (2009) Polarographic and voltammetric determination of 6-nitrobenzimidazole and mechanism of its electrochemical reduction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1443-1454. ISSN 0010-0765

Vyskočil, Vlastimil; Barek, Jiří (2009) Polarographic and voltammetric study of genotoxic 2,7-dinitrofluoren-9-one and its determination using mercury electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1675-1696. ISSN 0010-0765

Zuman, Petr (2009) Polarography in initial stages of elucidation of organic electrode processes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1757-1776. ISSN 0010-0765

Janata, Jiří (2009) Potentiometry in gas phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1623-1634. ISSN 0010-0765

Yu, Xinliang; Yu, Wenhao; Yi, Bing; Wang, Xueye (2009) Prediction of monomer reactivity ratios in radical copolymerization of vinyl monomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1279-1294. ISSN 0010-0765

Míšek, Jiří; Tichý, Miloš; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Schröder, Detlef (2009) Preferential formation of homochiral silver(I) complexes upon coordination of two aza[6]helicene ligands to Ag+ ions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 323-333. ISSN 0010-0765

Machara, Aleš; Kozmík, Václav; Pojarová, Michaela; Dvořáková, Hana; Svoboda, Jiří (2009) Preparation and rearrangement study of novel thiophenium- and selenophenium-ylides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 785-798. ISSN 0010-0765

Crawford, Lynne A.; McNab, Hamish (2009) Preparation and structure of some sulfanylpropenylidene derivatives of Meldrum’s acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 995-1009. ISSN 0010-0765

Kapras, Vojtěch; Šťastná, Eva; Chodounská, Hana; Pouzar, Vladimír; Krištofíková, Zdena (2009) Preparation of steroid sulfamates and their interaction with GABAA receptor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 643-650. ISSN 0010-0765

Van Leeuwen, Herman P.; Town, Raewyn M. (2009) Protonation effects on dynamic flux properties of aqueous metal complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1543-1557. ISSN 0010-0765

Sawant, Ramesh L.; Bhatia, Manish S. (2009) QSAR analysis of 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine analogues of antibacterials. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1361-1373. ISSN 0010-0765

Krawczyk, Jan; Nowina Konopka, Małgorzata; Janik, Jerzy A.; Steinsvoll, Olav; Bator, Grażyna; Pawlukojć, Andrzej; Grech, Eugeniusz; Nowicka-Scheibe, Joanna; Sobczyk, Lucjan (2009) Quasi-elastic neutron scattering (QENS) studies on the 1:1 tetramethylpyrazine–1,2,4,5-tetracyanobenzene complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 73-84. ISSN 0010-0765

Tarasenko, Karen V.; Gerus, Igor I.; Kukhar, Valery P.; Polovinko, Vitaly V. (2009) Reactions of β-aminovinyl bromodifluoromethyl ketones with alkyl phosphites: Perkow versus Arbuzov. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 335-346. ISSN 0010-0765

Bazaco, Raúl Blanco; Segura, José L.; Seoane, Carlos (2009) Recent advances in the design, synthesis and study of covalent conjugated oligomer–C60 ensembles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 857-886. ISSN 0010-0765

Jasiński, Radomir (2009) Regio- and stereoselectivity of [2+3]cycloaddition of nitroethene to (Z)-N-aryl-C-phenylnitrones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1341-1349. ISSN 0010-0765

Novák, Petr; Kotora, Martin (2009) Rh- and Ru-complex-catalyzed dimerization of arylethynes in aqueous environment. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 433-442. ISSN 0010-0765

Santoso, Mardi; Kumar, Naresh; Black, David StClair (2009) Some acid-catalysed reactions of indol-3-yl and indol-2-yl disubstituted methanols. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1137-1150. ISSN 0010-0765

Zuman, Petr (2009) Some applications of polarography for investigation of equlibria in aqueous solutions of organic compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1777-1789. ISSN 0010-0765

Raczyńska, Ewa D.; Zientara, Katarzyna; Stępniewski, Tomasz M.; Kolczyńska, Katarzyna (2009) Stability, polarity, intramolecular interactions and π-electron delocalization for all eighteen tautomers rotamers of uracil. DFT studies in the gas phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 57-72. ISSN 0010-0765

Weis, Martin; Gmucová, Katarína; Haško, Daniel; Müllerová, Jarmila (2009) Structural and electronic properties of pentacene/pentacenequinone thin films prepared by Langmuir–Blodgett technique. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 565-579. ISSN 0010-0765

Kořínková, Jaroslava; Lyčka, Antonín; Cee, Aleš; Nádvorník, Milan; Jirásko, Robert; Hrdina, Radim (2009) Structure of 2:1 cobalt(III) complexes derived from arylazocitrazinic acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 535-544. ISSN 0010-0765

Gudipati, Venugopal; Bajpai, Reena; Curran, Dennis P. (2009) Sulfanylation of 1,3-dithiane anions by 5-(alkylsulfanyl)-1-phenyltetrazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 771-783. ISSN 0010-0765

Mohan, Sankar; Pinto, B. Mario (2009) Sulfonium-ion glycosidase inhibitors isolated from Salacia species used in traditional medicine, and related compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1117-1136. ISSN 0010-0765

Vidová, Veronika; Volný, Michael; Lemr, Karel; Havlíček, Vladimír (2009) Surface analysis by imaging mass spectrometry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1101-1116. ISSN 0010-0765

Rejman, Dominik; Kočalka, Petr; Pohl, Radek; Točík, Zdeněk; Rosenberg, Ivan (2009) Synthesis and hybridization of oligonucleotides modified at AMP sites with adenine pyrrolidine phosphonate nucleotides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 935-955. ISSN 0010-0765

Chapkanov, Atanas G.; Zareva, Sonya Y.; Nikolova, Rositsa; Trendafilova, Elena (2009) Synthesis and spectroscopic investigation of (acetylamino)pyridines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1295-1308. ISSN 0010-0765

Hasník, Zbyněk; Pohl, Radek; Klepetářová, Blanka; Hocek, Michal (2009) Synthesis of (purin-6-yl)acetates and their transformations to 6-(2-hydroxyethyl)- and 6-(carbamoylmethyl)purines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1035-1059. ISSN 0010-0765

Keller, Angelika C.; Serva, Saulius; Knapp, Diana C.; Kwiatkowski, Marek; Engels, Joachim W. (2009) Synthesis of 3′-O-(2-cyanoethyl)-2′-deoxythymidine-5′-phosphate as a model compound for evaluation of cyanoethyl cleavage. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 515-534. ISSN 0010-0765

Dannecker-Dörig, Ingeborg; Linden, Anthony; Heimgartner, Heinz (2009) Synthesis of Aib-containing cyclopeptides via the ‘azirine/oxazolone method’. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 901-925. ISSN 0010-0765

Gotić, Marijan; Ivanković, Siniša; Musić, Svetozar; Prebeg, Tatjana (2009) Synthesis of Mn3O4 nanoparticles and their application to cancer cells. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1351-1360. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Palma, Armando M. De; Neyts, Johan; Holý, Antonín (2009) Synthesis of novel carbocyclic nucleoside analogues derived from 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-methanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 487-502. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Palma, Armando M. De; Neyts, Johan; Holý, Antonín (2009) Synthesis of novel racemic carbocyclic nucleoside analogues derived from 4,8-dioxatricyclo[4.2.1.03,7]nonane-9-methanol and 4-oxatricyclo[4.3.1.03,7]decane-10-methanol, compounds with activity against Coxsackie viruses. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 469-485. ISSN 0010-0765

Bříza, Tomáš; Kejík, Zdeněk; Králová, Jarmila; Martásek, Pavel; Král, Vladimír (2009) Synthesis of unsymmetric cyanine dye via merocyanine and their interaction with DNA. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1081-1090. ISSN 0010-0765

Štěpnička, Petr; Císařová, Ivana (2009) Synthesis, structural characterisation and electrochemistry of bis[(diphenylphosphino)ferrocene]diruthenium complexes [Ru2(μ-RCO2)2(CO)4(FcPPh2)2] (R = H and Me). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 799-809. ISSN 0010-0765

Ponec, Robert; Fias, Stijn; Van Damme, Sofie; Bultinck, Patrick; Gutman, Ivan; Stanković, Sonja (2009) The close relation between cyclic delocalization, energy effects of cycles and aromaticity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 147-166. ISSN 0010-0765

Fawcett, W. Ronald; Ryan, Peter J. (2009) The diffuse double layer in ionic liquids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1665-1674. ISSN 0010-0765

Andronova, Angelina; Szydlo, Florence; Teplý, Filip; Tobrmanová, Miroslava; Volot, Amandine; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Rulíšek, Lubomír; Šaman, David; Cvačka, Josef; Fiedler, Pavel; Vojtíšek, Pavel (2009) The quest for alternative routes to racemic and nonracemic azahelicene derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 189-215. ISSN 0010-0765

Vacek, Jan; Havran, Luděk; Fojta, Miroslav (2009) The reduction of doxorubicin at a mercury electrode and monitoring its interaction with DNA using constant current chronopotentiometry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1727-1738. ISSN 0010-0765

Rodríguez Mellado, José Miguel (2009) The use of modern polarographic techniques in elucidation of reduction mechanisms of 1,3,5-triazine and pyridine herbicides on mercury electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1599-1609. ISSN 0010-0765

Pekař, Miloslav (2009) Thermodynamic framework for design of reaction rate equations and schemes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1375-1401. ISSN 0010-0765

Enríquez-García, Álvaro; Ley, Steven V. (2009) Total synthesis of the potent antifungal agents bengazole C and E. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 887-900. ISSN 0010-0765

Fojt, Lukáš; Vetterl, Vladimír; Doneux, Thomas (2009) Two-dimensional condensation of nucleobases: A comparative study of halogen derivatives of cytosine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1611-1622. ISSN 0010-0765

Borovskoy, Valery A.; Komykhov, Sergey A.; Musatov, Vladimir I.; Shishkina, Svetlana V.; Shishkin, Oleg V.; Desenko, Sergey M. (2009) Unusual reaction of 2-(aminomethyl)benzimidazole with chalcones: Synthesis of new aryl-substituted pyrrolines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1403-1410. ISSN 0010-0765

Jemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2009) Voltammetric and amperometric determination of doxorubicin using carbon paste electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1503-1515. ISSN 0010-0765

Pecková, Karolina; Vrzalová, Lucie; Bencko, Vladimír; Barek, Jiří (2009) Voltammetric and amperometric determination of N-nitroso antineoplastic drugs at mercury and amalgam electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1697-1713. ISSN 0010-0765

Wang, Lai-Hao; Zeng, Shih-Ying (2009) Voltammetric behavior of 4-acetamidohippuric acid and 4-acetamidobenzoic acid on a disposable carbon electrode and their determination in human urine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 443-452. ISSN 0010-0765

Zarębski, Jerzy; Bobrowski, Andrzej; Królicka, Agnieszka; Putek, Maria (2009) Voltammetric studies of the Co(II)-tris(hydroxymethyl)aminomethane and sodium perborate volumetric catalytic system. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1715-1725. ISSN 0010-0765

2009

Mareš, Petr (2009) "Miluji také film..." (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 136-143. ISSN 0009-0468

Zachová, Irena (2009) "Strahovský druhý" rukopis Knihy Tovačovské DF V 11. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 37-38 (2007-2008). pp. 51-64. ISSN 0585-5691

Pezdirc, Lidija; Stanovnik, Branko; Svete, Jurij (2009) 1,3-Dipolar cycloadditions of 5-(4-methoxyphenyl)- and 5-(1H-indol-3-yl)-substituted (1Z,4R*,5R*)-1-(arylmethylidene)-4-benzamido-3-oxopyrazolidin-1-ium-2-ides to olefinic dipolarophiles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 835-856. ISSN 0010-0765

Lukerchenko, Nikolay; Piatsevich, Ssiarhei; Chara, Zdenek; Vlasak, Pavel (2009) 3D numerical model of the spherical particle saltation in a channel with a rough fixed bed. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 100-112. ISSN 0042-790X

Musil, Jiří (2009) 75 let Michala Illnera – soustředěnost a loajalita. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1073-1076. ISSN 0038-0288

Katritzky, Alan R.; Ren, Yueying; Slavov, Svetoslav H.; Karelson, Mati (2009) A comparative QSAR study of SVM and PPR in the correlation of lithium cation basicities. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 217-241. ISSN 0010-0765

González-Calderón, José Alfredo; del Río, Fernando (2009) A new combining rule for fluid mixtures. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 363-391. ISSN 0010-0765

Dušková, Libuše (2009) A Note on a Potential Textual Feature of Putative Should. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 82-89. ISSN 0862-8432

Žajdlík, Jakub (2009) A Novel Construction and Mechanical Principles of Five-fingered Prosthetic Hand. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 81-92. ISSN 1802-1484

Lagvilava, Irma; Matitaishvili, Tea; Iardalashvili, Ia; Elizbarashvili, Elizbar (2009) A one-pot synthesis of some novel tetrakisazo disperse dyes bearing twenty-membered macrocyclic poly(azomethine). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 409-418. ISSN 0010-0765

Lipovski, Radek (2009) A Register of Romanies with registered residence in Austrian Silesia in 1910. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 247-263. ISSN 1213-8452

Jakoubek, Marek (2009) A View from the other Side of History (the Memoirs of Barbora Čížková). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 265-276. ISSN 1213-8452

Dudová, Radka (2009) A. L. Ellingsæter, A. Leira (ed.): Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 208-211. ISSN 0038-0288

Sánchez, Francisco; Perez-Tejeda, Pilar; Jimenez, Rafael; Villa, Isaac (2009) Abnormal salt effects on a cation/anion reaction. An interpretation based on the analysis of the components of the experimental rate constant. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 627-641. ISSN 0010-0765

Hirt, Tomáš (2009) Achillova pata současné české antropologie. Obhajoba Lenky Budilové a Marka Jakoubka. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 179-181. ISSN 0009-0794

Musilová, Dana (2009) Activity of Woman-deputy Jaromíra Batková-Žáčková in National Assembly of Czechoslovak Republic. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 161-171. ISSN 1213-8452

Dobrowolski, Michał A.; Kaniewski, Jędrzej; Krygowski, Tadeusz M.; Cyrański, Michał K. (2009) Acyclic versus cyclic π-electron delocalization. How is the substituent effect related to π-electron delocalization? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 115-129. ISSN 0010-0765

Kunštát, Daniel (2009) Adéla Gjuričová, Michal Kopeček (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 440-444. ISSN 0038-0288

Prisyazhnyuk, Vladimir; Jachan, Matthias; Brüdgam, Irene; Zimmer, Reinhold; Reissig, Hans-Ulrich (2009) Addition of lithiated methoxyallene to aziridines – a novel access to enantiopure piperidine and β-amino acid derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1069-1080. ISSN 0010-0765

Štěpán, Pavel (2009) Adjektiva utvořená t-ovými příponami v pomístních jménech v Čechách. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 176-189. ISSN 1211-4413

Doneux, Thomas; El Achab, Mustapha; Buess-Herman, Claudine (2009) Adsorption of 2-thiobarbituric acid at the electrochemical interface: Contrasted behaviours on mercury and gold. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1583-1597. ISSN 0010-0765

Gugała-Fekner, Dorota; Fekner, Zygmunt; Nieszporek, Jolanta; Sieńko, Dorota; Saba, Jadwiga (2009) Adsorption of tert-butyl alcohol at the Hg|aqueous perchlorate interface in the presence of tetramethylthiourea. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1517-1530. ISSN 0010-0765

Sieńko, Dorota; Gugała-Fekner, Dorota; Nieszporek, Jolanta; Fekner, Zygmunt; Saba, Jadwiga (2009) Adsorption of tetramethylthiourea in concentrated NaClO4 solutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1309-1321. ISSN 0010-0765

Dykast, Roman; Zich, Otakar (2009) Aesthetic and Artistic Evaluation, Part 1. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 179-201. ISSN 0014 –1291

Lehečková, Helena (2009) Afázie jako zdroj poznatků o fungování jazyka. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 23-36. ISSN 0037-7031

Svoboda, Arnošt (2009) Aleš Sekot: Sociologické problémy sportu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1123-1126. ISSN 0038-0288

Hlobil, Tomáš (2009) Alexander Gottlieb Baumgarten: Ästhetik. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 105-110. ISSN 0014 –1291

Balon, Jan (2009) Ambivalentní odkaz Millsovy Sociologické imaginace. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1055-1073. ISSN 0038-0288

Dejmek, Jindřich (2009) Americko-sovětské vztahy na jaře 1948 očima československého diplomata Josefa Hanče. Slavonic Historical Studies, 34 . pp. 167-202. ISSN 0081-007X

Klodner, Michal; Udvardyová, Lucia (2009) An Analysis of the Utilisation of Audiovisual Archives in Higher Humanities and Arts Education. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 295-319. ISSN 1210-0250

Rádl, Stanislav; Stach, Jan; Černý, Josef; Klecán, Ondřej (2009) An efficient synthesis of 6-(4-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-7-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine, a key intermediate in the licofelone synthesis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 1011-1022. ISSN 0010-0765

Lyons, Pat; Lacina, Tomáš (2009) An Examination of Legislative Roll-Call Voting in the Czech Republic Using Spatial Models. Czech Sociological Review, 45 (6). pp. 1155-1190. ISSN 0038-0288

Chromý, Jan (2009) Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 128-139. ISSN 0037-7031

Musilová-Kebrlová, Natálie; Janderka, Pavel (2009) Analysis of mixtures of organic volatile compound in water by MIMS. Semiquantitative evaluation of data. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 581-597. ISSN 0010-0765

Číhalová, Lenka (2009) Analysis of Thoracic Impact Responses and Injury Prediction by using FE Thoracic Model. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 49-63. ISSN 1802-1484

Ramakrishna, R. A.; Kumar, B. (2009) Analytical formulation of the correction factor applied in Einstein and Barbarossa equation (1952). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 40-44. ISSN 0042-790X

Bansal, Rajeev Kumar; Das, Samir Kumar (2009) Analytical solution for transient hydraulic head, flow rate and volumetric exchange in an aquifer under recharge condition. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 113-120. ISSN 0042-790X

Lernout, Geert (2009) Angloamerická textová kritika a případ H. W. Gablerovy edice Odyssea. Czech Literature, 57 (2). pp. 196-217. ISSN 0009-0468

Dvořáková, Žaneta (2009) Anna Ferrari: Dizionario dei luoghi letterari immaginari. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 198-202. ISSN 1211-4413

Jařab, Josef (2009) Anniversaries: Dagmar Knittlová's Anniversary. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 95-99. ISSN 0862-8432

Hornová, Libuše (2009) anniversaries: Jarmila Nečesaná – Tárnyiková. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 60-65. ISSN 0008-7386

Jařab, Josef (2009) anniversaries: JUBILUJÍCÍ OLOMOUCKÁ ANGLISTKA A HISPANISTKA. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 127-129. ISSN 0008-7386

Řeřicha, Václav (2009) Anniversaries: On the Occasion of the Eightieth Birthday of Professor Jaroslav Macháček. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 99-102. ISSN 0862-8432

Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana (2009) Anniversaries: The Ninetieth Birthday of Professor František Daneš and the Conference in his Honour. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 89-96. ISSN 0862-8432

Navrátil, Tomáš; Barek, Jiří; Kopanica, Miloslav (2009) Anodic stripping voltammetry using graphite composite solid electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1807-1826. ISSN 0010-0765

Skupnik, Jaroslav (2009) Antropologie, romistika i folkloristika: jak se hloupý Honza učil kinšipsky. Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 87-91. ISSN 0009-0794

Horvát, Oliver; Hlavčová, Kamila; Kohnová, Silvia; Danko, Michal (2009) Application of the FRIER distributed model for estimating the impact of land use changes on the water balance in selected basins in Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 213-225. ISSN 0042-790X

Hochgerner, Josef (2009) Approaching a Viable Comprehension of the Knowledge Society. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 37-44. ISSN 1210-0250

Klein, Ondřej (2009) Argument vs. vysvětlení: případ souvětí příčinného typu. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 100-113. ISSN 0037-7031

Burzová, Petra (2009) Argumentum ad hominem a zmätky okolo vedeckej poctivosti. Otázky jedného čitateľa. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 171-174. ISSN 0009-0794

Jankulár, Michal; Hiller, Edgar; Jurkovič, Ľubomír; Veselská, Veronika; Majzlan, Juraj (2009) Arsenic and zinc in impoundment materials and related stream sediments from a polluted area in Eastern Slovakia: distribution, mobility, and water quality. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 200-211. ISSN 0042-790X

Krejčík, Tomáš (2009) Artistic Development of State Coat of Arms of Czechoslovakia after 1918. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 137-149. ISSN 1213-8452

Šrajerová, Dominika (2009) Automatické vyhledávání termínů a jeho dopad na definici termínu. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 1-20. ISSN 0008-7386

Maur, Norbert (2009) „Majú inú mentalitu.“ Esencialistické reprezentácie o gabčíkovských žiadateľoch o azyl. Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 247-262. ISSN 0009-0794

Todorovová, Jiřina (2009) „Není pro mne více návratu do Afriky...“ Korespondence Bedřicha Machulky a Adolfa Schwarzenberga. Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 71-86. ISSN 0009-0794

Havlíková, Lubomíra (2009) „První žena na Universitě Karlově“ - Paměti Milady Paulové. Slavonic Historical Studies, 34 . pp. 127-166. ISSN 0081-007X

Dickins, Thomas (2009) Češi a slovenština. Naše společnost, 7 (1). pp. 12-26. ISSN 1214-438x

Jaklová, Alena (2009) Čeština v dialogu generací. Our Speech, 92 (1). pp. 33-36. ISSN 0027-8203

Chrobák, Jakub; Hrtánek, Petr (2009) Česká polistopadová literatura v síti souřadnic. Czech Literature, 57 (6). pp. 914-920. ISSN 0009-0468

Čížek, Tomáš (2009) Česká sociologie, empirický výzkum a zdroje dat. Naše společnost, 7 (2). pp. 27-32. ISSN 1214-438x

Veselský, Michal (2009) České vězeňství viděné optikou veřejného mínění. Naše společnost, 7 (1). pp. 3-12. ISSN 1214-438x

Ibrahim, Robert (2009) Český alexandrín jako náhrada řeckého a latinského hexametru. Czech Literature, 57 (3). pp. 372-387. ISSN 0009-0468

Černá, Alena M. (2009) Český lékařský rukopis ze sbírky knížat Czartoryských. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 113-128. ISSN 0037-7031

Soukup, Pavel (2009) Český literární středověk v heslech. Czech Literature, 57 (3). pp. 399-404. ISSN 0009-0468

Blažek, Václav (2009) Český onymický základ *třěb- v kontextu slovanské toponomastiky a indoevropské etymologie. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 48-63. ISSN 1211-4413

Marek, Martin (2009) Účast československých firem na sovětských hospodářských výstavách a veletrzích v letech 1918–1938. Slavonic Historical Studies, 34 . pp. 7-45. ISSN 0081-007X

Šmídová, Iva (2009) Úvodem k monotematickému číslu „Instituce genderu a gender institucí“. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 645-648. ISSN 0038-0288

Woitsch, Jiří; Nosková, Jana (2009) Úvodem k monotematickému číslu Paměť města. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 337-338. ISSN 0009-0794

Křížková, Alena (2009) Úvodem: Kombinace soukromého a pracovního života – důležité téma politické debaty demokratických společností. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 5-8. ISSN 0038-0288

Soukup, Daniel (2009) Šimon Abeles: Zrození barokní legendy. Czech Literature, 57 (3). pp. 346-347. ISSN 0009-0468

Jarkovská, Lucie (2009) Školní třída pod genderovou lupou. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 727-753. ISSN 0038-0288

Kazík, Miroslav (2009) Ženy a ich úradné rodné mená v kopaniciach Starej Turej. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 108-117. ISSN 1211-4413

Bartošová, Michaela (2009) Ženy po třicítce – příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 147-177. ISSN 0038-0288

Čornejová, Michaela (2009) Životní jubileum brněnské onomastičky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 237-242. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2009) Baker Street, Příčná ulice a ulice Mazaných řemeslníků – tři typy urbanonym v beletrii a jejich funkce. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 80-88. ISSN 1211-4413

Grepl, Robert (2009) Balancing Wheeled Robot: Effective Modelling, Sensory Processing and Simplified Control. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 141-154. ISSN 1802-1484

Pavlíček, Tomáš (2009) Beate Müllerová, východoněmecká literatura a cenzura. Czech Literature, 57 (4). pp. 531-534. ISSN 0009-0468

Taucová, Radka (2009) Berlínská konference k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 470-472. ISSN 0038-0288

Hladík, Radim (2009) Between Resentment and Forgiveness: Public Histories in the Czech and South African Transitions. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (2). pp. 113-137. ISSN 1210-0250

Zemánek, Miroslav; Burša, Jiří; Děták, Michal (2009) Biaxial Tension Tests with Soft Tissues of Arterial Wall. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 3-11. ISSN 1802-1484

Hortel, Milan; Škuderová, Alena (2009) Bifurcation Characteristics in Parametric Systems with Combined Damping. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 221-229. ISSN 1802-1484

Adriaenssens, Louis; Severa, Lukáš; Vávra, Jan; Šálová, Tereza; Hývl, Jakub; Čížková, Martina; Pohl, Radek; Šaman, David; Teplý, Filip (2009) Bio- and air-tolerant carbon–carbon bond formations via organometallic ruthenium catalysis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1023-1034. ISSN 0010-0765

Chaudhary, Vigi; Leisch, Hannes; Moudra, Alena; Allen, Blake; De Luca, Vincenzo; Cox, D. Phillip; Hudlický, Tomáš (2009) Biotransformations of morphine alkaloids by fungi: N-demethylations, oxidations, and reductions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1179-1193. ISSN 0010-0765

Mayeux, Charly; Massi, Lionel; Gal, Jean-François; Maria, Pierre-Charles; Tammiku-Taul, Jaana; Lohu, Ene-Liis; Burk, Peeter (2009) Bonding between the cesium cation and substituted benzoic acids or benzoate anions in the gas phase: A density functional theory and mass spectrometric study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 167-188. ISSN 0010-0765

Brockmann, Hilke (2009) BOOK REVIEW: A.B. Atkinson: The Changing Distribution of Earnings in OECD Countries. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 625-627. ISSN 0038-0288

Korkut, Umut (2009) BOOK REVIEW: Agnes Batory: The Politics of EU Accession Ideology, Party Strategy and the European Question in Hungary. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 630-633. ISSN 0038-0288

Goerres, Achim (2009) BOOK REVIEW: Asghar Zaidi: The Well-Being of Older People in Ageing Societies. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 619-623. ISSN 0038-0288

Slepičková, Lenka (2009) BOOK REVIEW: Charis Thompson: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 849-852. ISSN 0038-0288

Weishaupt, Timo (2009) BOOK REVIEW: David Rueda: Social Democracy Inside Out. Partisanship and Labor Market Policy in Industrialized Democracies. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 622-626. ISSN 0038-0288

Adkins, Lisa (2009) BOOK REVIEW: Elaine Weiner: Market Dreams: Gender, Class and Capitalism in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 633-635. ISSN 0038-0288

Elrick, Tim (2009) BOOK REVIEW: Holger Kolb – Henrik Egbert (eds.): Migrants and Markets. Perspectives from Economics and the Other Social Sciences. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 637-639. ISSN 0038-0288

Hynková, Martina (2009) BOOK REVIEW: Jana Cviková (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 835-839. ISSN 0038-0288

Szelényi, Iván (2009) BOOK REVIEW: János Kornai: From Socialism to Capitalism. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 611-616. ISSN 0038-0288

Roberts, Andrew (2009) BOOK REVIEW: Kevin Deegan-Krause: Elected Affinities: Democracy and Party Competition in Slovakia and the Czech Republic. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 635-637. ISSN 0038-0288

Kobová, Ľubica (2009) BOOK REVIEW: Lois McNay: Against Recognition. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 843-847. ISSN 0038-0288

Sedláček, Lukáš (2009) BOOK REVIEW: Michael S. Kimmel: The Gender of Desire. Essays on male sexuality. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 847-850. ISSN 0038-0288

Pospíšilová, Tereza (2009) BOOK REVIEW: Ondřej Císař: Politický aktivismus v České republice. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 852-855. ISSN 0038-0288

Bartošová, Michaela (2009) BOOK REVIEW: Radka Dudová (ed.): Nové šance a rizika. Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 839-843. ISSN 0038-0288

Pleines, Heiko (2009) BOOK REVIEW: Scott Gehlbach: Representation through Taxation. Revenue, Politics and Development in Postcommunist States. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 627-630. ISSN 0038-0288

Makszin, Kristin Nickel (2009) BOOK REVIEW: Stephan Haggard – Robert Kaufman: Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 615-620. ISSN 0038-0288

Havlík, Martin; Parchaňský, Václav; Bouř, Petr; Král, Vladimír; Dolensky, Bohumil (2009) Bridged bis-Tröger’s base molecular tweezers as new cavitand family. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1091-1099. ISSN 0010-0765

Nosková, Jana (2009) Brněnský štatl. Mezi mýtem, subkulturou, zdrojem identity a „obchodní značkou“? Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 359-379. ISSN 0009-0794

Tyllner, Lubomír (2009) Bruno Nettl pro etnologický časopis Český lid. Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 309-316. ISSN 0009-0794

Obdržálek, Vít; Vrbka, Jan (2009) Buckling and Postbuckling of a Large Delaminated Plate Subjected to Shear Loading. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 297-312. ISSN 1802-1484

Mráček, Karel (2009) Business Research, Development, and Innovations in Economic Recession. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 263-294. ISSN 1210-0250

Cibulka, Radek; Baxová, Lenka; Dvořáková, Hana; Hampl, František; Ménová, Petra; Mojr, Viktor; Plancq, Baptiste; Sayin, Serkan (2009) Catalytic effect of alloxazinium and isoalloxazinium salts on oxidation of sulfides with hydrogen peroxide in micellar media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 973-993. ISSN 0010-0765

Kloferová ml., Stanislava (2009) Cíp, cvik(l) a klín v anoikonymech na Moravě a v české části Slezska. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 117-129. ISSN 1211-4413

Štichauer, Pavel (2009) Cenni sulla complementarità dei suffissi -tore/-nte in Italiano antico. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 75-82. ISSN 0862-8432

Müllerová, Beate (2009) Cenzura a kulturní regulace. Czech Literature, 57 (4). pp. 503-531. ISSN 0009-0468

Pitrová, Ivana (2009) Cesta z města. Motorkářství: sport, umění nebo rituál? Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 35-47. ISSN 0009-0794

Sedlář, Milan; Šoukal, Jiří; Komárek, Martin (2009) CFD Analysis of Middle Stage of Multistage Pump Operating in Turbine Regime. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 413-421. ISSN 1802-1484

Klas, Roman; Fialová, Simona (2009) CFD Simulation of the Velocity and Pressure Fields within Two-Stage Pump Interior. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 437-446. ISSN 1802-1484

Lechnerová, Zdeňka (2009) Charakteristika panelového výzkumu a jeho vývoj. Data a výzkum - SDA Info, 3 (1). pp. 31-51. ISSN 1802-8152

Mozga, Tomáš; Prokop, Zbyněk; Chaloupková, Radka; Damborský, Jiří (2009) Chiral aliphatic hydroxy compounds in nature: A review of biological functions and practical applications. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1195-1278. ISSN 0010-0765

Donovan, Daniel H. O’; Rozas, Isabel; Blanco, Fernando; Alkorta, Ibon; Elguero, José (2009) Chiral recognition in bicyclic guanidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 299-312. ISSN 0010-0765

Šubrt, Jiří (2009) Claude Lévi-Strauss a problém tzv. synchronického času. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 49-63. ISSN 1210-0250

Marcelli, Miroslav (2009) Claude Lévi-Strauss o urbánnom priestore. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 91-117. ISSN 1210-0250

Maršálek, Jan (2009) Claude Lévi-Strauss v sociologii: Baudrillardova teorie společnosti konzumu. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 141-159. ISSN 1210-0250

Svobodová, Diana (2009) Co si můžeme vygooglit? Our Speech, 92 (2). pp. 110-112. ISSN 0027-8203

Ireinová, Martina (2009) Co vše se za života stane. Our Speech, 92 (2). pp. 89-92. ISSN 0027-8203

Půst, Ladislav; Kozánek, Jan (2009) Comparison of Two Procedures for Determination of Stability Boundary. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 231-238. ISSN 1802-1484

Soukup, Petr (2009) Conference Cyberspace 2008. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 474-476. ISSN 0038-0288

Markowski, Arkadiusz (2009) Consequences of Polish monetary reform for Czechoslovak economy in 1950. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 213-219. ISSN 1213-8452

Simanjuntak, T.D.Y.F.; Boeriu, P.; Roelvink, J.A.D. (2009) Consideration on the sedimentation process in a settling basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 16-25. ISSN 0042-790X

Katritzky, Alan R.; Meher, Geeta; Narindoshvili, Tamari (2009) Convenient one-pot synthesis of 5-(substituted amino)-1,2,3,4-thiatriazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1061-1068. ISSN 0010-0765

Cardia, Nicola (2009) Costrutti con ordine marcato nell'Italiano contemporaneo. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 57-75. ISSN 0862-8432

Shumova, N. (2009) Crop water supply and its relation to yield of spring wheat in the south of Russian plain. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 26-39. ISSN 0042-790X

Loudín, Jiří (2009) Culture – Knowledge – Innovation. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 45-72. ISSN 1210-0250

Balšánek, Vojtěch; Tichotová, Lucie; Kuneš, Jiří; Špulák, Marcel; Pour, Milan; Votruba, Ivan; Buchta, Vladimír (2009) Cytostatic tetrazole–butenolide conjugates: linking tetrazole and butenolide rings via stille coupling and biological activity of the target substances. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1161-1178. ISSN 0010-0765

Pavlíček, Jaromír (2009) Czech Nationalism as an ideology of political parties of the National Front in the time of the Czech-Polish dissension in 1945-1947. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 185-193. ISSN 1213-8452

Nosková, Helena (2009) Czechoslovakia's Romanies and Border Regions after World War II. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 295-305. ISSN 1213-8452

Vidovićová, Lucie (2009) Dana Sýkorová: Autonomie ve stáří. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1126-1129. ISSN 0038-0288

Bílik, René (2009) Dějiny české literatury 1945–1989. Niekoľko čitateľských poznámok k prvému zväzku. Czech Literature, 57 (6). pp. 892-900. ISSN 0009-0468

Hora, Petr (2009) Dílo Bedřicha Fučíka (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 292-297. ISSN 0009-0468

Němcová, Lenka; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2009) Determination of 5-amino-6-nitroquinoline at a carbon paste electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1477-1488. ISSN 0010-0765

Gholivand, Mohammad Bagher; Pourhossein, Alireza; Shahlaei, Mohsen (2009) Determination of trace amounts of lead by adsorptive cathodic stripping voltammetry with L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 599-610. ISSN 0010-0765

Kraus, Jiří (2009) Devadesátiny profesora Daneše. Our Speech, 92 (4). pp. 87-89. ISSN 0027-8203

Roithová, Jana (2009) Diastereoisomeric proton-bound complexes of 1,5-diaza-cis-decalin in the gas phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 243-254. ISSN 0010-0765

Sedláček, Petr; Klučáková, Martina (2009) Diffusion experiments as a new approach to the evaluation of copper transport in humics-containing systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1323-1340. ISSN 0010-0765

Kolářová, Kateřina (2009) Diskurs rizika v prevenci AIDS/ HIV. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 16-25. ISSN 1213-0028

Havlík, Martin (2009) Diskurzní praktiky křesťanských kazatelů při konstituování standardního relačního páru „my“ – „oni“. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 83-100. ISSN 0037-7031

Maříková, Hana (2009) Diverzita rodin, přístupů k nim a rodinných politik. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 228-231. ISSN 0038-0288

Galeotti, Elisa (2009) Do Domestic Firms Benefit from Geographical Proximity with Foreign Investors? Evidence from the Privatization of the Czech Glass Industry. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). 026-48. ISSN 1802-4696

Šubrt, Jiří (2009) Does Systems Differentiation Present a Risk for Contemporary Society? Teorie vědy / Theory of Science, 31 (2). pp. 25-39. ISSN 1210-0250

Viren, Matti (2009) Does theValue-Added Tax Shift to Consumption Prices? AUCO Czech Economic Review, 3 (2). pp. 123-143. ISSN 1802-4696

Jareš, Michal (2009) Dokonalost je relativní pojem. Czech Literature, 57 (3). pp. 421-425. ISSN 0009-0468

Tarajlo-Lipowská, Zofia (2009) Dopisy Leonarda Zuka-Skarszewského Karlu Havlíčkovi Borovskému. Czech Literature, 57 (1). pp. 82-95. ISSN 0009-0468

Dřímal, Jakub (2009) Druhý díl popularizační příručky. Our Speech, 92 (3). pp. 160-164. ISSN 0027-8203

Tížik, Miroslav (2009) Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor et al.: Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1107-1112. ISSN 0038-0288

Hasil, Jiří (2009) Dvacet let bohemistiky v Jižní Koreji jako příležitost k setkání východoasijských bohemistů. Our Speech, 92 (2). pp. 97-101. ISSN 0027-8203

Hudousková, Andrea (2009) Dvě funkce klitiky se: různé, a přece stejné. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 295-305. ISSN 0037-7031

Dočekal, Mojmír (2009) Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 327-342. ISSN 0037-7031

Půst, Ladislav (2009) Dynamic Deformations and Stresses of Beams Connected by Damping Element. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 185-196. ISSN 1802-1484

Zeman, Vladimír; Hlaváč, Zdeněk (2009) Dynamic Loading of Internal Linkages of the VVER 1000 Type Reactor Excited by Pressure Pulsation. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 173-183. ISSN 1802-1484

Uruba, Václav; Knob, Martin (2009) Dynamics of a Boundary Layer Separation. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 29-38. ISSN 1802-1484

Císař, Ondřej (2009) Editorial. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 239-241. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2009) Editorial. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 240-243. ISSN 0038-0288

Maršálek, Jan (2009) Editorial. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 5-7. ISSN 1210-0250

Loudín, Jiří (2009) Editorial. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 5-8. ISSN 1210-0250

Černý, Karel (2009) Edward W. Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1132-1137. ISSN 0038-0288

Sedláková, Martina (2009) Edward Winters: Aesthetics and Architecture. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 111-116. ISSN 0014 –1291

Curini, Luigi; Martelli, Paolo (2009) Electoral Systems and Government Stability: A Simulation of 2006 Italian Policy Space. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 305-323. ISSN 1802-4696

Odvářka, Erik; Mebarki, Abdeslam; Gerada, David; Brown, Neil; Ondrůšek, Čestmír (2009) Electric Motor-Generator for a Hybrid Electric Vehicle. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 131-139. ISSN 1802-1484

Janata, Jiří; Zuman, Petr (2009) Electrochemical acidity functions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1635-1646. ISSN 0010-0765

Melato, Ana I.; Abrantes, Luisa M. (2009) Electrochemical behavior of poly(3,4-ethylenedioxy)thiophene doped with hexacyanoferrate anions in different electrolyte media. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1791-1805. ISSN 0010-0765

Zhang, Wei; Xie, Shaoai; Li, Mei; Chen, Hongjin; Ma, Li; Jia, Jinping (2009) Electrochemical characteristics of an interdigitated microband electrode array of boron-doped diamond film. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 393-407. ISSN 0010-0765

Musilová-Kebrlová, Natálie; Janderka, Pavel; Trnková, Libuše (2009) Electrochemical processes of adsorbed chlorobenzene and fluorobenzene on a platinum polycrystalline electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 611-625. ISSN 0010-0765

Skrzypek, Sławomira; Nosal-Wiercińska, Agnieszka; Ciesielski, Witold (2009) Electrochemical studies of ganciclovir as the adsorbed catalyst on mercury electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1455-1466. ISSN 0010-0765

Bravo, Paz; Chen, Yo-Ying; Ramirez, Galo; Canales, Maria J.; Matsuhiro, Betty; Mendoza, Leonora; Isaacs, Mauricio; García, Macarena; Arevalo, Maria C.; Aguirre, Maria J. (2009) Electrooxidation and determination of sulfite in ethanol–water solutions using poly-Cu(II)-tetrakis(x-aminophenyl)porphyrin/glassy carbon modified electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 545-557. ISSN 0010-0765

Krčková, Kamila (2009) Elisabeth Beck-Gernsheim: Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 211-215. ISSN 0038-0288

Chromý, Jan (2009) Empirické zkoumání v lingvistice - slovo úvodem. Our Speech, 92 (5). pp. 225-227. ISSN 0027-8203

Braun, Alain; Cho, Il Hwan; Ciblat, Stephane; Clyne, Dean; Forgione, Pat; Hart, Amy C.; Huang, Guoxiang; Kim, Jungchul; Modolo, Isabelle; Paquette, Leo A.; Peng, Xiaowen; Pichlmair, Stefan; Stewart, Catherine A.; Wang, Jizhou; Zuev, Dmitry (2009) Enantioselective synthesis of structurally intricate and complementary polyoxygenated building blocks of Spongistatin 1 (Altohyrtin A). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 651-769. ISSN 0010-0765

Kanovský, Martin (2009) Esencializmus a etnicita: sociálno-kognitívne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 345-369. ISSN 0038-0288

Jarušková, Daniela (2009) Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to Northern Moravia precipitation and discharges series. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 162-171. ISSN 0042-790X

Komorsky-Lovrić, Šebojka; Novak, Ivana (2009) Estimation of antioxidative properties of tea leaves by abrasive stripping electrochemistry using paraffin-impregnated graphite electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1467-1475. ISSN 0010-0765

Machleidt, Petr (2009) Ethik der Technik als Ausgangspunkt für die Praxis der Technikfolgenbeurteilung. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 217-241. ISSN 1210-0250

Šatava, Leoš (2009) Etnická identita a jazykové postoje mládeže v Kalmycké republice (Rusko). Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 263-277. ISSN 0009-0794

UNSPECIFIED (2009) European Society for Aesthetics (News). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). p. 104. ISSN 0014 –1291

Kevill, Dennis N.; Park, Byoung-Chun; Kyong, Jin Burm (2009) Evidence for general base catalysis by protic solvents in a kinetic study of alcoholyses and hydrolyses of 1-(phenoxycarbonyl)pyridinium ions under both solvolytic and non-solvolytic conditions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 43-55. ISSN 0010-0765

Novotný, Lukáš (2009) Evropská unie jako globální aktér. Naše společnost, 7 (2). pp. 24-27. ISSN 1214-438x

Lepšík, Martin; Srnec, Martin; Hnyk, Drahomír; Grüner, Bohumír; Plešek, Jaromír; Havlas, Zdeněk; Rulíšek, Lubomír (2009) exo-Substituent effects in halogenated icosahedral (B12H122–) and octahedral (B6H62–) closo-borane skeletons: chemical reactivity studied by experimental and quantum chemical methods. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 1-27. ISSN 0010-0765

Drož, Ladislav; Fox, Mark A.; Hnyk, Drahomír; Low, Paul J.; MacBride, J. A. Hugh; Všetečka, Václav (2009) Experimental and computed dipole moments in donor–bridge–acceptor systems with p-phenylene and p-carboranediyl bridges. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 131-146. ISSN 0010-0765

Kratochvíl, Ctirad; Heriban, Pavel; Houfek, Martin; Houfek, Lubomír; Švéda, Petr (2009) Experimental Research of Chaos in Drive Systems. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 239-248. ISSN 1802-1484

Volín, Jan (2009) Extrakce základní hlasové frekvence a intonační gravitace v češtině. Our Speech, 92 (5). pp. 227-240. ISSN 0027-8203

Jin, Tienan; Yang, Fan; Yamamoto, Yoshinori (2009) Facile and efficient synthesis of indazole derivatives by 1,3-cycloaddition of arynes with diazo compounds and azomethine imides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 957-972. ISSN 0010-0765

Sládek, Miloš (2009) Fascinující svědectví o zápasu světské a církevní moci v pobělohorských Čechách (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 108-111. ISSN 0009-0468

Vincze, László (2009) Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 218-224. ISSN 1211-4413

Fracer, Nancy (2009) Feminismus, kapitalismus a lest dějin. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 1-9. ISSN 1213-0028

Matějů, Petr; Konečný, Tomáš; Weidnerová, Simona; Vossensteyn, Hans (2009) Financování studia a vývoj v nerovnostech v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání v České republice a Nizozemsku. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 993-1032. ISSN 0038-0288

Milko, Petr; Schröder, Detlef; Lemr, Karel; Žabka, Ján; Alcaraz, Christian; Roithová, Jana (2009) First and second ionization energies of 1,3,5-trimethylbenzene and 2,4,6-trimethylpyridine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 101-114. ISSN 0010-0765

Pekárová, Pavla (2009) Flood regime of rivers in the Danube River basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). p. 142. ISSN 0042-790X

Schofield, Norman; Ozdemir, Ugur (2009) Formal Models of Elections and Political Bargaining. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 207-243. ISSN 1802-4696

Komenda, Petr (2009) Fragmentární poetika pozdního Halase. Czech Literature, 57 (2). pp. 151-172. ISSN 0009-0468

Kopecká, Anna (2009) Francesco Casetti: Filmové teorie 1945–1990. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 161-169. ISSN 1210-0250

Rejzek, Jiří (2009) František a purpura. Our Speech, 92 (1). pp. 54-57. ISSN 0027-8203

Hon, Jan (2009) Franz Josef Worstbrock a problém předmoderního vyprávění. Czech Literature, 57 (6). pp. 855-860. ISSN 0009-0468

Paleček, Emil; Heyrovský, Michael; Janík, Bořivoj; Kaláb, Dušan; Pechan, Zdeněk (2009) From DC polarographic presodium wave of proteins to electrochemistry of biomacromolecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1739-1755. ISSN 0010-0765

Janál, Petr; Starý, Miloš (2009) Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 145-153. ISSN 0042-790X

Fraschetti, Caterina; Pierini, Marco; Villani, Claudio; Gasparrini, Francesco; Filippi, Antonello; Speranza, Maurizio (2009) Gas-phase structure and relative stability of proton-bound homo- and heterochiral clusters of tetra-amide macrocycles with amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 275-297. ISSN 0010-0765

Novara, Francesca R.; Zhang, Xinhao; Schröder, Detlef; Schwarz, Helmut (2009) Gaseous Ni+ complexes with BINOL derivatives and chiral esters in the gas phase: an experimental and theoretical investigation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 255-273. ISSN 0010-0765

Šmídová, Iva (2009) Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací rozhodovací strategie. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 707-727. ISSN 0038-0288

Kalnická, Zdeňka (2009) Genderovanost filozofického kánonu a textové „strategie“ marginalizace filozofek. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 809-834. ISSN 0038-0288

Marcus, Sharon (2009) Genealogie manželství. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 671-707. ISSN 0038-0288

Anreiter, Peter (2009) Gibt es onymische Hinweise auf vordeutschen Bergbau im Grossraum von Schwaz? Acta Onomastica, 50 (1). pp. 7-49. ISSN 1211-4413

Matúšová, Jana (2009) Gundhild Winkler: Genetivische Ortsnamen in Ostmitteldeutschland und in angrenzenden Gebieten. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Ryšavý, Dan (2009) Henry Bäck, Hubert Heinelt, Annick Magnier (eds.): The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 454-459. ISSN 0038-0288

Kubálek, Jiří; Habán, Vladimír (2009) High-Frequency Pulsations Modeling. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 457-464. ISSN 1802-1484

Kiss-Szemán, Róbert (2009) Historičnost a kreace neboli Dobré wlastnosti Národu Slowanského? Czech Literature, 57 (6). pp. 802-817. ISSN 0009-0468

Capdevila, Pol (2009) Historizität und Intersubjektivität der ästhetischen Erfahrung. Eine Positionierung zwischen Jauß und Kant. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 119-143. ISSN 0014 –1291

Grulich, Josef; Matlas, Pavel (2009) Hmotná kultura a projevy mentality venkovské společnosti (Jižní Čechy, 17.–18. století). Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 1-34. ISSN 0009-0794

Hromadová, Magdaléna; Sokolová, Romana; Pospíšil, Lubomír; Lachmanová, Štěpánka; Fanelli, Nicolangelo; Giannarelli, Stefania (2009) Host–Guest interaction of pesticide bifenox with cyclodextrin molecules. An electrochemical study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1647-1664. ISSN 0010-0765

Staněk, Jan (2009) Hume and the Question of Good Manners. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 29-48. ISSN 0014 –1291

Marek, Jindřich (2009) Husitský výklad Žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 37-38 (2007-2008). pp. 3-18. ISSN 0585-5691

Gaál, Ladislav; Szolgay, Ján; Lapin, Milan; Faško, Pavol (2009) Hybrid approach to delineation of homogeneous regions for regional precipitation frequency analysis. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 226-249. ISSN 0042-790X

Čistý, Milan; Bajtek, Zbyněk (2009) Hybridná metóda pre návrh distribučných systémov rozvodu vody. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 130-141. ISSN 0042-790X

Věchet, Stanislav; Krejsa, Jiří (2009) Hydraulic Arm Modeling via Matlab SimHydraulics. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 287-296. ISSN 1802-1484

Hudec, Martin; Haluza, Miloslav; Kubálek, Jiří (2009) Hydro-Potential Utilization of Cooling Water on the Hydro-Electric Power Plant Dalešice. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 465-473. ISSN 1802-1484

Abida, Habib (2009) Identification of compound channel flow parameters. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 172-181. ISSN 0042-790X

Kozánek, Jan; Šimek, Jiří; Steinbauer, Pavel; Bílkovský, Aleš (2009) Identification of Stiffness and Damping Coefficients of Aerostatic Journal Bearing. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 209-220. ISSN 1802-1484

Havlíček, Jaroslav; Mandelová, Zuzana; Weisemann, Ruediger; Střelec, Ivo; Plaček, Lukáš; Rádl, Stanislav (2009) Identification, synthesis and structural determination of some impurities of candesartan cilexetil. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 347-362. ISSN 0010-0765

Gál, Miroslav; Híveš, Ján; Sokolová, Romana; Hromadová, Magdaléna; Kolivoška, Viliam; Pospíšil, Lubomír (2009) Impedance study of hypoxic cells radiosensitizer etanidazole radical anion in water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1571-1581. ISSN 0010-0765

Ringstrand, Bryan; Bateman, Devon; Shoemaker, Richard K.; Janoušek, Zbyněk (2009) Improved synthesis of [closo-1-CB9H10]– anion and new C-substituted derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 419-431. ISSN 0010-0765

Navrátil, Jiří (2009) INFORMATION: Konference Alternative Futures and Popular Protest. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 855-859. ISSN 0038-0288

Lupač, Petr (2009) INFORMATION: Mezinárodní konference Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 859-862. ISSN 0038-0288

Hosseinzadeh, Reza; Gheshlagi, Mohammad (2009) Interaction and micellar solubilization of diclofenac with cetyltrimethylammonium bromide: A spectrophotometric study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 503-513. ISSN 0010-0765

Možiešik, Ľudovít; Cabadaj, Roman; Čepcová, Zuzana (2009) Interaction of HPP Regulation Operation and Navigation at Water Structures. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 395-401. ISSN 1802-1484

Holko, Ladislav (2009) International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins, Goslar-Hahnenklee, Germany, 30 March - 2 April 2009. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). p. 143. ISSN 0042-790X

Drahokoupil, Jan (2009) Internationalisation of the State in the Czech Republic: Igniting the Competition for Foreign Investment in the Visegrád Four Region. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 549-569. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2009) Interrupce v socialistickém Československu z foucaultovské perspektivy. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 25-36. ISSN 1213-0028

Varga, Vojtech; Císařová, Ivana; Horáček, Michal; Pinkas, Jiří; Kubišta, Jiří; Mach, Karel (2009) Intramolecular alkoxide-tethered permethyltitanocene(III) complexes – synthesis and crystal structure. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 453-468. ISSN 0010-0765

Hanusek, Jiří; Macháček, Vladimír (2009) Intramolecular base-catalyzed reactions involving interaction between benzene nitro groups and ortho carbon chains. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 811-833. ISSN 0010-0765

Nečas, Ctibor (2009) Introspection in to the "prehistory" of Romanies in Ostravian region. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 221-228. ISSN 1213-8452

Pospíšil, Lubomír; Hromadová, Magdaléna; Gál, Miroslav; Valášek, Michal; Fanelli, Nicolangelo; Kolivoška, Viliam (2009) Irregular polarographic currents obey Feigenbaum universality route from order to chaos. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1559-1570. ISSN 0010-0765

Zelić, Marina; Lovrić, Milivoj (2009) Isopotential points in square-wave voltammetry of reversible electrode reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1489-1501. ISSN 0010-0765

Komárek, Karel; Komárková, Zina (2009) Ivan Lutterer oslavil osmdesátiny. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 228-231. ISSN 1211-4413

Mohamed, Mustafa; Brook, Michael A. (2009) α-(Disilylallenyl) α-amino acid derivatives from the Claisen rearrangement of propargyl glycinates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 927-934. ISSN 0010-0765

Adam, Robert (2009) Jacquese je špatně. Our Speech, 92 (2). pp. 101-105. ISSN 0027-8203

Linek, Lukáš (2009) Jak měřit stranickou identifikaci? Data a výzkum - SDA Info, 3 (2). pp. 187-210. ISSN 1802-8152

Scheer, Tobias (2009) Jak přehlédnout jeden druhého: příběh alternací vokálů s nulou ve slovanských jazycích a ve fonologii řízení. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 250-263. ISSN 0037-7031

Holý, Jiří (2009) Jak psát a nepsat dějiny české literatury. Czech Literature, 57 (6). pp. 775-801. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2009) Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Czech Literature, 57 (2). pp. 172-196. ISSN 0009-0468

Vávra, Martin (2009) Jak zjišťovat návštěvnost bohoslužeb? Problémy s měřením náboženského fenoménu. Naše společnost, 7 (1). pp. 32-39. ISSN 1214-438x

Katrňák, Tomáš (2009) Jaký je mechanismus snižování nerovných šancí na vzdělání podle sociálního původu? Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1033-1038. ISSN 0038-0288

Stejskal, Jakub (2009) Janet Wolff: The Aesthetics of Uncertainty. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 221-229. ISSN 0014 –1291

Vasiljev, Ivo (2009) Jazyková různost jako konstitutivní rys jazyka. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 3-23. ISSN 0037-7031

Kadlec, Jaromír (2009) Jazyková situace a postavení francouzštiny v Alžírsku. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 45-54. ISSN 0008-7386

Majtán, Milan (2009) Júlia Behýlová – Yulia Smetanová: Slovenskí jazykovedci. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 209-211. ISSN 1211-4413

Kreidl, Martin (2009) Je možné doložit efekt jedné proměnné na druhou analýzou dvou případů? K srovnávací metodologii s malým počtem komparovaných případů. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1038-1045. ISSN 0038-0288

Černý, Karel (2009) Jiří Tomeš, David Festa, Josef Novotný et al.: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 444-449. ISSN 0038-0288

Košnarová, Veronika (2009) Jinde. Francouzská tvorba Věry Linhartové. Czech Literature, 57 (5). pp. 623-651. ISSN 0009-0468

Štícha, František (2009) Jméno třetí nejvyšší hory světa. Our Speech, 92 (2). pp. 107-111. ISSN 0027-8203

Petrusek, Miloslav (2009) Joanna Derdowska: Praskie przemiany: Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 438-441. ISSN 0038-0288

Pastyřík, Svatopluk (2009) Josefu Kolaříkovi k pětasedmdesátinám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 231-233. ISSN 1211-4413

Axelsson, Karl (2009) Joseph Addison and General Education: Moral Didactics in Early Eighteenth-Century Britain. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 144-166. ISSN 0014 –1291

Krško, Jaromír (2009) Jubilujúci PhDr. Milan Majtán, DrSc. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 233-236. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2009) Julijan Reďko: Slovnyk sučasnych ukrains’kych prizvyšč I., II. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 202-205. ISSN 1211-4413

Malicki, Jaroslaw (2009) K dějinám nauky o českém jazyku (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 115-123. ISSN 0009-0468

Gemrothová, Adéla (2009) K edici Sebraných spisů Ladislava Klímy. Czech Literature, 57 (2). pp. 244-256. ISSN 0009-0468

Uhde, Zuzana (2009) K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální nerovnosti. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 9-30. ISSN 0038-0288

Kubáčková, Patricie (2009) K manifestačnímu užívání americké češtiny v písemném projevu. Our Speech, 92 (1). pp. 12-26. ISSN 0027-8203

Štichauer, Pavel (2009) K otázce produktivity (nejen) verbonominálních kompozit v italštině. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 65-77. ISSN 0008-7386

Olivová-Nezbedová, Libuše (2009) K přechodům mezi typy místních jmen v Čechách odvozených ze jmen osobních. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 158-162. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2009) K problematice tvoření detoponymických adjektiv (na základě materiálu pomístních jmen z území Čech). Our Speech, 92 (4). pp. 196-213. ISSN 0027-8203

Veselý, Luboš (2009) K takzvaným kapacitivům. Our Speech, 92 (3). pp. 113-122. ISSN 0027-8203

Blažek, Jiří (2009) K transkripci hebrejských konsonantů a vokálů do češtiny. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 20-30. ISSN 0008-7386

Štěpán, Josef (2009) K vývoji názorů na prameny při zjišťování spisovné normy. Our Speech, 92 (2). pp. 57-72. ISSN 0027-8203

Holubová, Václava (2009) K významu slova sponze v současné češtině. Our Speech, 92 (1). pp. 52-55. ISSN 0027-8203

Hausenblas, Ondřej (2009) Kam kráčí české čtenářství - nad knihou Čteme? od Jiřího Trávníčka (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 593-600. ISSN 0009-0468

Petráňová, Lydia (2009) Kam s nimi? Hesla a nápisy v ulicích z listopadu 1989. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 421-444. ISSN 0009-0794

Nagy, Marek (2009) Kapesní průvodce pro zlé časy. Our Speech, 92 (3). pp. 155-161. ISSN 0027-8203

Křístek, Michal (2009) Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Our Speech, 92 (2). pp. 87-90. ISSN 0027-8203

Holá, Petra (2009) Křestní jména na Klatovsku v 18. století. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 189-196. ISSN 1211-4413

Beneš, Martin (2009) Kdo je laureátem (Nobelovy ceny)? Our Speech, 92 (5). pp. 268-271. ISSN 0027-8203

Procházková, Barbora (2009) Když se řekne kafkárna. Our Speech, 92 (4). pp. 220-224. ISSN 0027-8203

Ziková, Markéta (2009) Ke vzniku fázových sufixů v češtině aneb Jak se domček změnil v domeček. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 263-276. ISSN 0037-7031

Nummert, Vilve; Piirsalu, Mare; Vahur, Signe; Travnikova, Oksana; Koppel, Ilmar A. (2009) Kinetic study of hydrolysis of benzoates. part xxvii. ortho substituent effect in alkaline hydrolysis of phenyl esters of substituted benzoic acids in aqueous Bu4NBr. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 29-42. ISSN 0010-0765

Cuculić, Vlado; Pižeta, Ivanka (2009) Kinetics of iron(III) hydrolysis and precipitation in aqueous glycine solutions assessed by voltammetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1531-1542. ISSN 0010-0765

Ireinová, Martina (2009) Knihotoč. Our Speech, 92 (3). pp. 165-167. ISSN 0027-8203

Linka, Jan (2009) Kochem jako rozcestník výzkumu české raněnovověké literatury. Czech Literature, 57 (5). pp. 735-744. ISSN 0009-0468

Skarnitzl, Radek; Machač, Pavel (2009) Kohlerovy úvodníky a vize české fonetiky. Our Speech, 92 (5). pp. 263-268. ISSN 0027-8203

Katrňák, Tomáš (2009) Kohortní analýza jako alternativa panelového výzkumu. Data a výzkum - SDA Info, 3 (1). pp. 53-74. ISSN 1802-8152

Červenka, Jan (2009) Konec konce (ne)jednoho mýtu. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 175-181. ISSN 0009-0794

Jakoubek, Marek (2009) Konference a setkání Gypsy Lore Society Georgetown University. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 475-478. ISSN 0038-0288

Kaderka, Petr (2009) Konference k devadesátinám Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 237-241. ISSN 0037-7031

Vido, Roman (2009) Konference Les Défis du Pluralisme Religieux / The Challenges of Religious Pluralism. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1147-1151. ISSN 0038-0288

Illner, Michal (2009) Konference Masarykovy české sociologické společnosti 2009. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 467-469. ISSN 0038-0288

Vidláková, Olga (2009) Konference o etice ve veřejné správě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 472-473. ISSN 0038-0288

Vajdová, Zdenka (2009) Konference VALDOR a projekt ARGONA. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1144-1148. ISSN 0038-0288

Hrdina, Martin (2009) Konstituce literárněhistorického pojmu romantismus. Czech Literature, 57 (3). pp. 319-346. ISSN 0009-0468

Kettnerová, Václava (2009) Konstrukce s rozpadem tématu a dikta v češtině. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 163-175. ISSN 0037-7031

Nerlich, Lenka (2009) Konzervativní, či liberální přístup k českému jazykovému standardu? Výsledky sondy mezi mladými českými lingvisty na Univerzitě Řezno. Our Speech, 92 (3). pp. 122-145. ISSN 0027-8203

Budilová, Lenka (2009) Kri(tická revi)ze „vědecké poctivosti“ Jaroslava Skupnika. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 167-170. ISSN 0009-0794

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2009) Kritická hybridní edice. Czech Literature, 57 (2). pp. 266-276. ISSN 0009-0468

Kobes, Tomáš (2009) Kritické poznámky k vědecké poctivosti Lenky Budilové a Marka Jakoubka. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 187-190. ISSN 0009-0794

Hrbata, Zdeněk (2009) Kritické výpravy do "země literatury" - dějiny jako historická reportáž (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 571-575. ISSN 0009-0468

Knopp, František (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (1). pp. 143-148. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal; Topor, Michal; Černá, Alena M.; Janosik-Bielski, Marek (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (2). pp. 301-319. ISSN 0009-0468

Broučková, Veronika; Wögerbauer, Michael; Breň, Tomáš; Linka, Jan; Sgallová, Květa (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (3). pp. 450-473. ISSN 0009-0468

Matonoha, Jan; Ibrahim, Robert; Neumann, Lukáš (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (4). pp. 604-626. ISSN 0009-0468

Sichálek, Jakub; Čornej, Petr; Topor, Michal; Kořínek, Pavel (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (5). pp. 762-779. ISSN 0009-0468

Gomolová, Michaela; Knopp, František (2009) Kronika a glosy. Czech Literature, 57 (6). pp. 920-930. ISSN 0009-0468

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Petrbok, Václav (2009) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008. Our Speech, 92 (1). pp. 48-52. ISSN 0027-8203

Banse, Gerhard; Hauser, Robert (2009) Kultur und Technik: Genese und Stand einer Forschungsinitiative. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 131-152. ISSN 1210-0250

Ryšavý, Dan (2009) Kvalita výzkumů ve správě věcí veřejných: příklady šetření městských zastupitelů a klientů městských úřadů. Data a výzkum - SDA Info, 3 (2). pp. 171-185. ISSN 1802-8152

Šrajerová, Oľga (2009) Kysuce's Inhabitants in Ostrava Region after 1945 year. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 307-316. ISSN 1213-8452

Zágora, Marek (2009) Ladislaus the Posthumous in Visual Sources of the late Middle Ages. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 19-33. ISSN 1213-8452

Šimík, Radek (2009) Lambda-abstrakce a neurčitá zájmena v úzkém a širokém ohnisku. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 342-353. ISSN 0037-7031

Jeřábek, Hynek (2009) Lazarsfeldův přínos k metodologii panelové analýzy. Data a výzkum - SDA Info, 3 (1). pp. 9-29. ISSN 1802-8152

Sosna, Daniel; Kotalová, Jitka (2009) Lévi-Strauss a směna. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 65-90. ISSN 1210-0250

Fulka, Josef (2009) Lévi-Strauss, Schaeffer, Wagner: hudební struktura mýtu. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 119-140. ISSN 1210-0250

Myšička, Stanislav (2009) Lenka Strnadová: Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1117-1121. ISSN 0038-0288

Chaloupková, Jana (2009) Letní škola kvantitativních metod v sociálních vědách (École d’été de Lille en Méthodes Quantitatives des Sciences Sociales). Modul metod. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1143-1145. ISSN 0038-0288

Veselý, Vojtěch (2009) Lexikální sémantika neurčitých kvantifikátorů v současné češtině. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 175-193. ISSN 0037-7031

Vachková, Marie (2009) Lexikografická synonyma, kookurenční profily a ekvivalentace německých abstrakt. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 78-90. ISSN 0008-7386

David, Jaroslav (2009) Lexikon české literatury počtvrté aneb Na okraj pseudonymů. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 254-256. ISSN 1211-4413

Brabec, Jiří (2009) Lexikon české literatury pro 20. století. Czech Literature, 57 (3). pp. 418-421. ISSN 0009-0468

Tomášek, Martin (2009) Lexikon jako nástroj i pobídka k hlubšímu poznání literatury 19. věku. Czech Literature, 57 (3). pp. 412-418. ISSN 0009-0468

Varga, Somogy (2009) Life as Art: Concerning Some Paradoxes of an Ethical Concept. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 49-61. ISSN 0014 –1291

Schmidt, Siegfried J. (2009) Literární věda na cestě od hermeneutiky k mediální kulturní vědě. Czech Literature, 57 (4). pp. 542-555. ISSN 0009-0468

Štícha, František (2009) Lokál singuláru tvrdých neživotných maskulin (ve vlaku vs. v potoce): úzus a gramatičnost. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 193-221. ISSN 0037-7031

Fernández Rodríguez-Escalona, Guillermo (2009) Los sintagmas nominales como determinadores temporales del enunciado en Español. Linguistica Pragensia, 19 (1). pp. 36-50. ISSN 0862-8432

Lisový, Igor (2009) LUCIUS AMPELIUS - The "Clever Grandmother" at the Imperial throne (Rare Romane compendium from the age of Roman Empire). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 11-17. ISSN 1213-8452

Matúšová, Jana (2009) Ludmile Švestkové k narozeninám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 226-228. ISSN 1211-4413

Sloboda, Zdeněk (2009) Mají se české (a slovenské) sociální vědy zabývat sexualitou? Nad konferencí Sexuality II. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 225-228. ISSN 0038-0288

Demeterová, B.; Škoda, P. (2009) Malá Vodnosť Vybraných Vodných Tokov Slovenska. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 55-69. ISSN 0042-790X

Gholivand, Mohammad Bagher; Gorji, Maryam; Joshaghani, Mohammad (2009) Manganese(II)-ion-selective electrode based on 2,2′-bis(salicylideneamino)azobenzene incorporated in poly(vinyl chloride) matrix. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1411-1424. ISSN 0010-0765

Holubec, Stanislav (2009) Marek Hrubec (ed.): Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 216-219. ISSN 0038-0288

Hejnal, Ondřej (2009) Marek Jakoubek, Lenka Budilová (eds.): Romové a Cikáni – neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1111-1115. ISSN 0038-0288

Fukala, Radek (2009) Matthias Corvinus' Reign in Silesia and its Consequences. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 35-46. ISSN 1213-8452

Urválková, Zuzana (2009) Máchovy prózy v české knižnici (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 276-281. ISSN 0009-0468

Konečný, Tomáš; Matějů, Petr (2009) Může sociologie přispět k deficitům veřejných politik? Odpověď na polemické příspěvky Tomáše Katrňáka a Martina Kreidla. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1045-1055. ISSN 0038-0288

Somolayová, Lubica (2009) Mesianistický variant slovenského romantizmu. Czech Literature, 57 (6). pp. 836-854. ISSN 0009-0468

Linka, Jan (2009) Metodologiocké selhání a výběrová použitelnost v oblasti raného novověku. Czech Literature, 57 (3). pp. 404-412. ISSN 0009-0468

Baran, Ivo (2009) Mezi národem a demokracií - Polští socialisté na československém Těšínsku v letech 1934 a 1935. Slavonic Historical Studies, 34 . pp. 47-94. ISSN 0081-007X

Gibas, Petr; Pauknerová, Karolína (2009) Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 131-146. ISSN 0009-0794

Lux, Martin; Vojtková, Michaela (2009) Mezinárodní konference ENHR 09 – Prague Changing Housing Markets: Integration and Segmentation. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1141-1143. ISSN 0038-0288

David, Jaroslav (2009) Michaela Čornejová – Pavel Kosek (eds.): Jazyk a jeho proměny. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 196-198. ISSN 1211-4413

Bokiniec, Monika; Wallis, Mieczysław (2009) Mieczysław Wallis: Experience and Value. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 75-96. ISSN 0014 –1291

Jiskra, Zdeněk (2009) Minerální prameny v severním povodí řeky Mže. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 102-108. ISSN 1211-4413

Machovcová, Kateřina (2009) Mlčení je forma komunikace. Feministické debaty o politických aspektech psychologické praxe. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). ISSN 1213-0028

Veselovská, Ludmila (2009) Možnosti generativní klasifikace infinitivu. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 314-327. ISSN 0037-7031

Štigler, Jaroslav; Svozil, Jan (2009) Modeling of Cavitation Flow on NACA 0015 Hydrofoil. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 447-455. ISSN 1802-1484

Příhoda, Jaromír; Šulc, Jan; Sedlár, Milan; Zubík, Pavel (2009) Modelling of Supercritical Turbulent Flow over Transversal Ribs in an Open Channel. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 65-74. ISSN 1802-1484

Antal, Juraj; Filáček, Jan; Frait, Jan; Horváth, Roman; Kotlán, Viktor; Skořepa, Michal (2009) Monetary Policy Strategies before Euro Adoption: The Art of Chasing Many Rabbits. AUCO Czech Economic Review, 3 (2). pp. 176-199. ISSN 1802-4696

Horváth, Tomáš (2009) Muži s multiplikovanými tvárami, muži bez tvárí. Czech Literature, 57 (4). pp. 486-503. ISSN 0009-0468

Malura, Jan (2009) Nad edicí Kochemova Velikého života aneb Znovu k metodám vydávání raněnovověké literatury. Czech Literature, 57 (2). pp. 253-266. ISSN 0009-0468

Adam, Robert (2009) Nad knihou o jazykové regulaci. Our Speech, 92 (3). pp. 145-156. ISSN 0027-8203

Piorecký, Karel (2009) Nad německým vydáním sebraných spisů Vladimíra Holana (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 296-301. ISSN 0009-0468

Štícha, František (2009) Nad Slovníkem Karla Čapka. Our Speech, 92 (1). pp. 38-44. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2009) Naděžda, Naďa, Naděnica, Naděnka... Bayerová. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 236-238. ISSN 1211-4413

Long, Christopher (2009) Nana Last: Wittgenstein’s House: Language, Space, and Architecture. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 230-233. ISSN 0014 –1291

Ranc, Václav; Havlíček, Vladimír; Bednář, Petr; Lemr, Karel (2009) Nanoelectrospray versus electrospray in chiral analysis by the kinetic method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 313-322. ISSN 0010-0765

Šemelík, Martin (2009) Několik poznámek k lexikografickému zpracování německých antonym. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 37-44. ISSN 0008-7386

Smolka, Zdeněk (2009) Několik poznámek po deseti letech České knižnice. Czech Literature, 57 (2). pp. 232-244. ISSN 0009-0468

Novotný, Lukáš (2009) Názory a postoje české populace na přeshraniční spolupráci. Naše společnost, 7 (1). pp. 27-32. ISSN 1214-438x

Pešek, Ondřej (2009) Néanmoins a nicméně – kontrastivní analýza konektorů v současné češtině a francouzštině. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 90-103. ISSN 0008-7386

Vokurková, Iva (2009) Neúmyslná nezdvořilost českých mluvčích v angličtině. Interkulturní pragmatická studie. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 104-114. ISSN 0008-7386

Vitvarová, Jana (2009) Nebezpečí v paměti žen jedné generace: Plzeň ve 20. století. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 403-420. ISSN 0009-0794

Potančoková, Michaela (2009) Neplnohodnotné matky? Imperatív dobrej matky a participácia matiek maloletých detí na trhu práce. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 61-89. ISSN 0038-0288

Slepičková, Lenka (2009) Neplodnost jeho a neplodnost její: Genderové aspekty asistované reprodukce. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 177-204. ISSN 0038-0288

Málková, Iva (2009) Nerealizovaný výbor z poezie Jana zahradníčka. Czech Literature, 57 (5). pp. 663-695. ISSN 0009-0468

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Holý, Antonín (2009) New carbocyclic nucleoside analogues built on a bicyclo[2.2.2]octane-2,2-dimethanol template. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1425-1441. ISSN 0010-0765

UNSPECIFIED (2009) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 97-103. ISSN 0014 –1291

Pešek, Luděk; Vaněk, František; Procházka, Pavel; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan (2009) New Test Approach and Evaluation of Dynamic and Thermal Parameters of Elastomers. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 197-207. ISSN 1802-1484

Brůhová, Gabriela; Srchová, Veronika (2009) News: Prague Linguistic Circle: A Centenary of the First Successors of its Founders. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 106-111. ISSN 0862-8432

Muller, Karel (2009) Nico Stehr: Die Moralisierung der Märkte, Eine Gesellschaftstheorie. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1128-1132. ISSN 0038-0288

Mušinka, Alexander (2009) Niekoľko poznámok na margo diskusie o českej antropologickej romistike a vedeckej poctivosti. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 191-194. ISSN 0009-0794

Mazůrek, Ivan; Klapka, Milan Roupec (2009) Noise Reduction of the Differential Sleeve Bearing. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 93-102. ISSN 1802-1484

Kořistka, Viktor (2009) Nová šlejharovská monografie (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 579-584. ISSN 0009-0468

Lukerchenko, Nikolay; Piatsevich, Ssiarhei; Chara, Zdenek; Vlasak, Pavel (2009) Numerical model of spherical particle saltation in a channel with a transversely tilted rough bed. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 182-190. ISSN 0042-790X

Sváček, Petr (2009) Numerical Simulation of Aeroelastic Problems with Consideration of Nonlinear Effects. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 13-28. ISSN 1802-1484

Beneš, Luděk; Fürst, Jiří; Fraunie, Philippe (2009) Numerical Simulation of the Stratified Flow Using High Order Schemes. Engineering Mechanics, 16 (1). pp. 39-47. ISSN 1802-1484

Bozděchová, Ivana (2009) O jazyce a lékařství. Our Speech, 92 (2). pp. 94-98. ISSN 0027-8203

Čižmárová, Mária (2009) O lexikálno-sémantickej konfrontácii v slovanských jazykoch. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 30-37. ISSN 0008-7386

Sládek, Miloš (2009) O předmluvách a vysvětlivkách k edicím raněnonovověké literatury aneb Stručná odpověď na recenzi Kochemova Velikého života. Czech Literature, 57 (4). pp. 555-561. ISSN 0009-0468

Schmidt, Siegfried J.; Jedličková, Alice; Wögerbauer, Michael (2009) O racionálních strategiích v experimentální poezii, literární vědě a mediální společnosti (S.J. Schmidta se ptali A. Jedličková a M. Wögerbauer). Czech Literature, 57 (4). pp. 534-542. ISSN 0009-0468

Olšáková, Doubravka (2009) O socialistické renesanci v němém dialogu (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 123-124. ISSN 0009-0468

Jakoubek, Marek (2009) O tom, kterak se ukázalo, že hloupým Honzou je především a přede všemi Jaroslav Skupnik. (Ceci n´est pas une réponse à Skupnik). Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 183-186. ISSN 0009-0794

Červenka, Jan (2009) Občanská kultura v ČR z pohledu výzkumu veřejného mínění. Naše společnost, 7 (2). pp. 3-15. ISSN 1214-438x

Dušková, Libuše; Klégr, Aleš (2009) Obituary: In Memory of Iris Urwin Lewit. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 102-104. ISSN 0862-8432

Mocná, Dagmar (2009) Objevný pohled do dějin českého fejetonu (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 437-443. ISSN 0009-0468

Kusáková, Lenka (2009) Obraz (črta) v českém periodickém tisku první poloviny 19. století (příspěvek k poznání historické podoby žánru). Czech Literature, 57 (1). pp. 1-26. ISSN 0009-0468

Jílek, Rudolf (2009) Obrazné a poziční ekvivalence Halasovy niterné lyriky. Czech Literature, 57 (1). pp. 78-82. ISSN 0009-0468

Kohoutková, Petra (2009) Obrazy Jiných v arménských historických pramenech 16.–18. století. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 113-130. ISSN 0009-0794

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 241-243. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2009) Obsah ročníku 70/2009. Slovo a slovesnost, 70 (4). ISSN 0037-7031

Janák, Dušan (2009) Ohlédnutí za sociologií Inocence Arnošta Bláhy. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1081-1091. ISSN 0038-0288

Kraitlová, Irena (2009) Okouzlení divadlem: pátý svazek ediční řady Eseje, kritiky, analýzy (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 280-287. ISSN 0009-0468

Matoušek, Václav; Krupička, Jan (2009) On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 191-199. ISSN 0042-790X

Tondl, Ladislav (2009) On Qualified Use and Application of Knowledge. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 107-129. ISSN 1210-0250

Sládek, Ivo; Kozel, Karel; Jaňour, Zbyněk (2009) On the 2D-Validation Study of the Atmospheric Boundary Layer Flow Model Including Pollution Dispersion. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 323-333. ISSN 1802-1484

Zeleny, Milan (2009) On the Essential Multidimensionality of an Economic Problem: Towards Tradeoffs-Free Economics. AUCO Czech Economic Review, 3 (2). pp. 154-176. ISSN 1802-4696

Králová, Lenka (2009) Only in "Concord" is our power and salvation (History of Association "Svornost" in Krnov). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 69-83. ISSN 1213-8452

autorů, kolektiv (2009) Onomastické zprávy a poznámky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 242-251. ISSN 1211-4413

Šulek, Peter (2009) Optimization Model of the Váh Cascade Operation. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 429-435. ISSN 1802-1484

Šámal, Michal; Míšek, Jiří; Stará, Irena G.; Starý, Ivo (2009) Organocatalysis with azahelicenes: the first use of helically chiral pyridine-based catalysts in the asymmetric acyl transfer reaction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1151-1159. ISSN 0010-0765

Glanc, Tomáš (2009) Orientalismus a sebeorientalizace. Czech Literature, 57 (6). pp. 877-890. ISSN 0009-0468

Prusek, Ondřej; Bureš, Filip; Pytela, Oldřich (2009) ortho-Effect on the acid-catalyzed hydration of 2-substituted α-methylstyrenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 85-99. ISSN 0010-0765

Sokolová, Věra (2009) Otec, otec a dítě: Gay muži a rodičovství. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 115-146. ISSN 0038-0288

Vaculínová, Marta (2009) Památníky v Národní knihovně v Paříži. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 37-38 (2007-2008). pp. 101-108. ISSN 0585-5691

Moučka, Filip; Nezbeda, Ivo (2009) Partial molar volume of methanol in water: Effect of polarizability. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 559-563. ISSN 0010-0765

Machačová, Jana (2009) Patterns of girls' and women's behaviour between tradition and emancipation, German borderland 1880-1938. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 85-96. ISSN 1213-8452

Nejdl, Pavel (2009) Pavel Nejdl: Mark E. Warren, Hilary Pearse (eds.): Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens’ Assembly. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 458-462. ISSN 0038-0288

Kubíček, Tomáš (2009) Příběh pražského lingvistického kroužku v korespondenci (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 583-587. ISSN 0009-0468

Malá, Zuzana (2009) Příběh slovenské avantgardy (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 131-137. ISSN 0009-0468

Topor, Michal (2009) Příležitost k bilanci provokativního rukopisu (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 99-109. ISSN 0009-0468

Mráz, Peter (2009) Příležitostná poezie Bohuslava Tablica. Czech Literature, 57 (3). pp. 387-388. ISSN 0009-0468

Janáček, Pavel (2009) Přínos Lexikonu české literatury ke studiu populární literatury 19. a 20. století. Czech Literature, 57 (3). pp. 425-437. ISSN 0009-0468

Vrhel, František (2009) Případ pirahã. Český lid : Etnologický časopis, 96 (2). pp. 147-163. ISSN 0009-0794

Dočekal, Mojmír; Ziková, Markéta (2009) Předmluva [k monotematickému číslu Čeština za zrcadlem formální gramatiky]. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 245-250. ISSN 0037-7031

Palková, Zdena (2009) Přemysl Janota in memoriam. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 158-161. ISSN 0037-7031

Valentová, Marie (2009) Přerušení účasti na trhu práce z důvodu péče o děti a subjektivní vnímání jejich důsledků. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 29-41. ISSN 1213-0028

Valášková, Naďa; Pojarová, Tereza (2009) Přesídlování Čechů, Slováků, Poláků a Němců z bývalého Sovětského svazu do vlasti jejich předků. Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 225-245. ISSN 0009-0794

Worstbrock, Franz Josef (2009) Převyprávění a překlad. Czech Literature, 57 (6). pp. 860-876. ISSN 0009-0468

Šenkapoun, Pavel (2009) Písňový text v kontextu literatury. Czech Literature, 57 (5). pp. 695-711. ISSN 0009-0468

Maříková, Hana (2009) Pečující otcové: Příběhy plné odlišností. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 89-117. ISSN 0038-0288

Vidomus, Petr (2009) Peter J. Jacques: Environmental Skepticism – Ecology, Power and Public Life. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1136-1141. ISSN 0038-0288

Lenovský, Ladislav (2009) Piešťany – multikultúrny priestor. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 339-358. ISSN 0009-0794

Lábus, Václav (2009) Pojmenování Lužické Nisy a jejích zdrojnic v proměnách času. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 143-152. ISSN 1211-4413

Deylová, Dana; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil (2009) Polarographic and voltammetric determination of 6-nitrobenzimidazole and mechanism of its electrochemical reduction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1443-1454. ISSN 0010-0765

Vyskočil, Vlastimil; Barek, Jiří (2009) Polarographic and voltammetric study of genotoxic 2,7-dinitrofluoren-9-one and its determination using mercury electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1675-1696. ISSN 0010-0765

Zuman, Petr (2009) Polarography in initial stages of elucidation of organic electrode processes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1757-1776. ISSN 0010-0765

Vráblíková, Kateřina (2009) Politická participace a její determinanty v postkomunistických zemích. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 867-898. ISSN 0038-0288

Smetáčková, Irena (2009) Politika genderové rovnosti ve vzdělávání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 10-19. ISSN 1213-0028

Kampichler, Martina (2009) Politiky genderové nerovnosti mužů a žen v Evropské unii z hlediska analýzy rámců. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 785-809. ISSN 0038-0288

Majtán, Milan (2009) Pomenúvanie kráv na Slovensku začiatkom 18. storočia (motivácia imien podľa súpisov bytčianskeho panstva). Acta Onomastica, 50 (1). pp. 152-158. ISSN 1211-4413

Prudký, Libor (2009) Poslední setkání se Zdeňkem Strmiskou. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 421-422. ISSN 0038-0288

Haman, Aleš (2009) Poslední společné dílo bratří Čapků - Adam Stvořitel a jeho rukopis. Czech Literature, 57 (1). pp. 68-78. ISSN 0009-0468

Trpka, Vladimír (2009) Postmoderní fikce a destabilizace metanarativu: Urmedvěd Jiřího Kratochvila. Czech Literature, 57 (1). pp. 54-68. ISSN 0009-0468

Chromý, Jan (2009) Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština. Our Speech, 92 (5). pp. 252-263. ISSN 0027-8203

Mikeszová, Martina; Lux, Martin; Morisseau, Anne (2009) Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 315-344. ISSN 0038-0288

Janata, Jiří (2009) Potentiometry in gas phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1623-1634. ISSN 0010-0765

Ambros, Veronika (2009) Pouť bílými místy. Czech Literature, 57 (6). pp. 901-906. ISSN 0009-0468

Štěpán, Josef (2009) Poutavě o původu slov v češtině. Our Speech, 92 (1). pp. 46-49. ISSN 0027-8203

Šafr, Jiří (2009) Poziční generátor a měření sociálního kapitálu v egocentrické síti. Data a výzkum - SDA Info, 3 (2). pp. 211-240. ISSN 1802-8152

Caha, Pavel (2009) Poznámky k syntaxi předložky před. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 287-295. ISSN 0037-7031

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2009) Poznámky ke stati Geerta Lernouta. Czech Literature, 57 (2). pp. 217-221. ISSN 0009-0468

Jankovič, Milan (2009) Pražská škola a teorie vyprávění. Czech Literature, 57 (5). pp. 722-735. ISSN 0009-0468

Pechlát, Jakub (2009) Prague as a Knowledge City-Region. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 243-262. ISSN 1210-0250

Dudová, Radka (2009) Práce jako řešení? Strategie obživy osamělých matek v ČR. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 753-785. ISSN 0038-0288

Yu, Xinliang; Yu, Wenhao; Yi, Bing; Wang, Xueye (2009) Prediction of monomer reactivity ratios in radical copolymerization of vinyl monomers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1279-1294. ISSN 0010-0765

Pekarova, P.; Onderka, M.; Pekár, J.; Rončák, P.; Miklánek, P. (2009) Prediction of water quality in the Danube River under extreme hydrological and temperature conditions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 3-15. ISSN 0042-790X

Míšek, Jiří; Tichý, Miloš; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Schröder, Detlef (2009) Preferential formation of homochiral silver(I) complexes upon coordination of two aza[6]helicene ligands to Ag+ ions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 323-333. ISSN 0010-0765

Machara, Aleš; Kozmík, Václav; Pojarová, Michaela; Dvořáková, Hana; Svoboda, Jiří (2009) Preparation and rearrangement study of novel thiophenium- and selenophenium-ylides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 785-798. ISSN 0010-0765

Crawford, Lynne A.; McNab, Hamish (2009) Preparation and structure of some sulfanylpropenylidene derivatives of Meldrum’s acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 995-1009. ISSN 0010-0765

Kapras, Vojtěch; Šťastná, Eva; Chodounská, Hana; Pouzar, Vladimír; Krištofíková, Zdena (2009) Preparation of steroid sulfamates and their interaction with GABAA receptor. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 643-650. ISSN 0010-0765

Luther, Daniel (2009) Priestorová diverzita mesta a lokálna pamäť obyvateľov: prípad Bratislava. Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 381-394. ISSN 0009-0794

Pakosta, Petr (2009) Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 899-935. ISSN 0038-0288

Nacházel, Karel (2009) Problematika automatického řizení nádrží v povodňových situacích. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 73-87. ISSN 0042-790X

Flídrová, Helena (2009) Profesor Josef Anderš sedmdesátníkem. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 79-81. ISSN 0037-7031

Matějček, Jiří (2009) Professional, Social and Individual Cultivation in the Czech Lands in the 19th and 20th Centuries. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 127-135. ISSN 1213-8452

Kalous, Jaroslav (2009) Program SNAP - a Tool for Electromechanical Drives Analyses. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 251-264. ISSN 1802-1484

Simonová, Natalie (2009) Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání v České republice v historické perspektivě. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 291-314. ISSN 0038-0288

Van Leeuwen, Herman P.; Town, Raewyn M. (2009) Protonation effects on dynamic flux properties of aqueous metal complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1543-1557. ISSN 0010-0765

Smolík, Filip (2009) Psycholingvistika a čeština: některá slibná témata. Our Speech, 92 (5). pp. 240-252. ISSN 0027-8203

Matínek, František (2009) Publikace o přejímkách, především z angličtiny. Our Speech, 92 (4). pp. 214-220. ISSN 0027-8203

Svobodová, Diana (2009) Publikace o slovech cizího původu v němčině a slovenštině. Our Speech, 92 (1). pp. 43-46. ISSN 0027-8203

Sawant, Ramesh L.; Bhatia, Manish S. (2009) QSAR analysis of 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine analogues of antibacterials. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1361-1373. ISSN 0010-0765

Krawczyk, Jan; Nowina Konopka, Małgorzata; Janik, Jerzy A.; Steinsvoll, Olav; Bator, Grażyna; Pawlukojć, Andrzej; Grech, Eugeniusz; Nowicka-Scheibe, Joanna; Sobczyk, Lucjan (2009) Quasi-elastic neutron scattering (QENS) studies on the 1:1 tetramethylpyrazine–1,2,4,5-tetracyanobenzene complex. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 73-84. ISSN 0010-0765

Novotný, Lukáš (2009) Ralf Dahrendorf (1929–2009). Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1093-1099. ISSN 0038-0288

Cioni, Lorenzo (2009) Ranking Electoral Systems through Hierarchical Properties Ranking. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 254-270. ISSN 1802-4696

Tarasenko, Karen V.; Gerus, Igor I.; Kukhar, Valery P.; Polovinko, Vitaly V. (2009) Reactions of β-aminovinyl bromodifluoromethyl ketones with alkyl phosphites: Perkow versus Arbuzov. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (2). pp. 335-346. ISSN 0010-0765

Bazaco, Raúl Blanco; Segura, José L.; Seoane, Carlos (2009) Recent advances in the design, synthesis and study of covalent conjugated oligomer–C60 ensembles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 857-886. ISSN 0010-0765

Čermák, František (2009) Recenze: Aleš Klégr: Tezaurus jazyka českého: Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 153-158. ISSN 0037-7031

Klégr, Aleš (2009) Recenze: František Čermák: Frazeologie a idiomatika česká a obecná / Czech and General Phraseology. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 149-154. ISSN 0037-7031

Hřebíček, Luděk (2009) Recenze: Gabriel Altmann – Fan Fengxiang (eds.): Analyses of Script: Properties of Characters and Writing Systems. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 231-233. ISSN 0037-7031

Hirschová, Milada (2009) Recenze: Hana Srpová – Jaroslav Bartošek – Světla Čmejrková – Alena Jaklová – Pavel Pácl: Od informace k reklamě. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 69-73. ISSN 0037-7031

Hladká, Zdeňka (2009) Recenze: Jana Hoffmannová – Olga Müllerová (eds.): Čeština v dialogu generací. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 144-150. ISSN 0037-7031

Čižmárová, Libuše (2009) Recenze: Janusz Siatkowski: Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim: Studium konfrontatywne. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 73-77. ISSN 0037-7031

Novotná, Renata (2009) Recenze: Ludmila Stěpanova: Rusko-český frazeologický slovník. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 233-237. ISSN 0037-7031

Kosek, Pavel (2009) Recenze: Miroslav Komárek: Studie z diachronní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 70 (2). pp. 139-145. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2009) Recenze: Monica Heller: Linguistic Minorities and Modernity: A Sociolinguistic Ethnography. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 49-56. ISSN 0037-7031

Čermák, František (2009) Recenze: Oxford Afrikaans-Engels Skoolwoordenboek / Oxford English-Afrikaans School Dictionary. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 76-79. ISSN 0037-7031

Mrázková, Kamila (2009) Recenze: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 42, č. 2, 2006: Monotematické číslo: Analýza promluv a textů, analýza diskurzu. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 62-69. ISSN 0037-7031

Jasiński, Radomir (2009) Regio- and stereoselectivity of [2+3]cycloaddition of nitroethene to (Z)-N-aryl-C-phenylnitrones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1341-1349. ISSN 0010-0765

Loudín, Jiří (2009) Region – Kultur – Innovation. Wege in die Wissensgesellschaft. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 321-328. ISSN 1210-0250

Waclawičová, Martina (2009) Regionální mluva v korpusu mluvené češtiny ORAL2006 se zaměřením na situaci v českém pohraničí. Our Speech, 92 (2). pp. 72-87. ISSN 0027-8203

Dohnal, Martin (2009) Regulace vesnického osídlení a krajiny ve středověké a novověké severní Evropě. Český lid : Etnologický časopis, 96 (3). pp. 279-308. ISSN 0009-0794

Kladiwa, Pavel (2009) Relationships between the municipality of Zábřeh upon Odra and Vítkovice Coal and Ore Mining before World War I. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 113-126. ISSN 1213-8452

Piorecký, Karel (2009) Remediace literární lexikografie. Czech Literature, 57 (5). pp. 711-722. ISSN 0009-0468

Simonová, Natalie; Soukup, Petr (2009) Reprodukce vzdělanostních nerovností v České republice po sametové revoluci v evropském kontextu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 935-966. ISSN 0038-0288

Korkut, Umut (2009) Reversing the Wave: The Perverse Effects of Economic Liberalism on Human Rights. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 571-591. ISSN 0038-0288

Schmidt, Marek (2009) review: Anna Reder: Kollokationen in der wortschatzarbeit. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 54-56. ISSN 0008-7386

Tichý, Ondřej (2009) review: Miroslav Černý: Úvod do studia gótštiny. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 120-123. ISSN 0008-7386

Peprník, Jaroslav (2009) review: Naděžda Kudrnáčová: Directed motion at the syntax-semantics. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 55-58. ISSN 0008-7386

Kapusta, Ondřej (2009) review: Roland Breton: Atlas jazyků světa. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 125-127. ISSN 0008-7386

Holeš, Jan (2009) review: Romanica Olomucensia, Vol. 20, No. 1. Journal for Modern Philology, 91 (1). pp. 58-60. ISSN 0008-7386

Zeman, Jiří (2009) review: Zdenko Dobrík: Jazyky v kontaktoch (anglicizmy a iné slová...). Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 122-126. ISSN 0008-7386

Šemelík, Martin (2009) Reviews: Köster, Rudolf (2003), Eigennamen im Deutschen Wortschatz. Ein Lexikon. Linguistica Pragensia, 19 (2). pp. 111-113. ISSN 0862-8432

Cuenca, Miguel (2009) Reviews: Luque Durán, J.d.D. – Pamies Bertrán, A., eds., Interculturalidad y lenguaje. Linguistica Pragensia, 19 (1). pp. 55-57. ISSN 0862-8432

Horáková, Hana (2009) Reviews: Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting. Linguistica Pragensia, 19 (1). pp. 50-55. ISSN 0862-8432

Hämmerle, Verena (2009) Rezension: Jörn Achterberg: Zur Vitalität slavischer Idiome in Deutschland: Eine empirische Studie zum Sprachverhalten slavophoner Immigranten. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 56-62. ISSN 0037-7031

Novák, Petr; Kotora, Martin (2009) Rh- and Ru-complex-catalyzed dimerization of arylethynes in aqueous environment. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 433-442. ISSN 0010-0765

Šubrt, Jiří (2009) Richard Jung: Experience and Action: Selected Items in Systems Theory. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 435-438. ISSN 0038-0288

Novotný, Lukáš (2009) Right-wing Extremism and No-go-areas in Germany. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 591-610. ISSN 0038-0288

Brunovský, Pavol; Lapin, Milan; Melicherčík, Igor; Somorčík, Ján; Ševčovič, Daniel (2009) Risks due to variability of K-day extreme precipitation totals and other K-day extreme events. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 250-263. ISSN 0042-790X

Nešpor, Zdeněk R. (2009) Robert Klobucký: Hlasistické hnutie: národ a sociológia. Začiatky sociologického myslenia na Slovensku. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1114-1118. ISSN 0038-0288

Holý, Jiří (2009) Robert Pynsent mýtoborný - a mýtotvorný (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 95-100. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R. (2009) Robert Wuthnow: After the Baby Boomers. How Twenty- and Thirtysomethings Are Shaping the Future of American Religion. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 451-455. ISSN 0038-0288

Szapuová, Mariana (2009) Rod vo vede: teoretické perspektívy a ich uplatnenie vo výskume. Czech Sociological Review, 45 (4). pp. 649-671. ISSN 0038-0288

Vohlídalová, Marta; Křížková, Alena (2009) Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 31-61. ISSN 0038-0288

Jeřábek, Hynek (2009) Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“: nové argumenty. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 243-266. ISSN 0038-0288

Häuberer, Julia (2009) Rodiny jsou neměnné, přátelé proměnliví: výzkum reliability odpovědí v průzkumech sociálních sítí za použití telefonického výzkumu. Data a výzkum - SDA Info, 3 (2). pp. 149-169. ISSN 1802-8152

Žampachová, Markéta (2009) Roger Ingham, Peter Aggleton (eds.): Promoting Young People’s Sexual Health. International Perspectives. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 462-463. ISSN 0038-0288

Horáková, Markéta; Horák, Pavel (2009) Role liniových pracovníků ve veřejné politice. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 369-396. ISSN 0038-0288

Faktorová, Veronika (2009) Romantická imaginace: příroda a krajina v obrozenském cestopise. Czech Literature, 57 (6). pp. 817-835. ISSN 0009-0468

Pavelčík, Jiří (2009) Romany Children on schools in Uherský Brod. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 339-345. ISSN 1213-8452

Davidová, Eva (2009) Romany Immigrants in Ostrava - Sound into the 60ties of the 20th century. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 317-328. ISSN 1213-8452

Linka, Jan (2009) Rozmluva napříč věky (recenze). Czech Literature, 57 (1). pp. 111-116. ISSN 0009-0468

Krško, Jaromír (2009) Rudolf Krajčovič: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 204-209. ISSN 1211-4413

Lutterer, Ivan (2009) Rudolfu Šrámkovi k 75. narozeninám. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 230-232. ISSN 1211-4413

Jeníček, Michal (2009) Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin – application of the deterministic model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (3). pp. 154-161. ISSN 0042-790X

Charypar, Michal (2009) Sabina-Sojak: Naši mužové (Poznámky k studii Alexandra Sticha Sabina-Němcová-Havlíček). Czech Literature, 57 (1). pp. 26-54. ISSN 0009-0468

Nikolov, Nikola; Baltov, Anguel (2009) Safety Zones of Quality During Deep Drawing of Axis-Symmetrical Blanks. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 353-365. ISSN 1802-1484

Pargačová, Lucie (2009) Salomon Maimon and the Metaphorical Nature of Language. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 167-177. ISSN 0014 –1291

Filáček, Adolf (2009) Science Policy: A Tool for Coping with Challenges. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 9-36. ISSN 1210-0250

Okrouhlík, Miloslav; Pták, Svatopluk; Valdek, Urmas (2009) Self-Assessment of Finite Element Solutions Applied to Transient Phenomena in Solid Continuum Mechanics. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 103-121. ISSN 1802-1484

Vohlídalová, Marta (2009) Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 20-29. ISSN 1213-0028

Šaldová, Kateřina; Tupá, Barbora; Vohlídalová, Marta (2009) Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (1). pp. 8-15. ISSN 1213-0028

Shikano, Susumu (2009) Simulating Party Competition and Vote Decision under Mixed Member Electoral Systems. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 270-292. ISSN 1802-4696

Ottone, Stefania; Ponzano, Ferruccio; Ricciuti, Roberto (2009) Simulating Voting Rule Reforms for the Italian Parliament: An Economic Perspective. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 292-305. ISSN 1802-4696

Hora, Ondřej (2009) Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 10 (2). pp. 42-53. ISSN 1213-0028

Vinopal, Jiří (2009) Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních přístupů. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 397-421. ISSN 0038-0288

Borshi, Orkida (2009) Skromný návrat albánštiny na evropskou scénu – albánské slovníky pro češtinu. Journal for Modern Philology, 91 (2). pp. 115-119. ISSN 0008-7386

Czaplińska, Joanna (2009) Skutečný návrat zamlčovaných. Czech Literature, 57 (6). pp. 905-913. ISSN 0009-0468

Nebeská, Iva (2009) Slovenské studie o dětské řeči. Our Speech, 92 (2). pp. 91-95. ISSN 0027-8203

Bachmannová, Jarmila (2009) Slovník horského nářečí. Our Speech, 92 (1). pp. 35-39. ISSN 0027-8203

Pekárová, Pavla; Halmová, Dana (2009) Snow water equivalent measurement and simulation in microbasins with different vegetation cover. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 88-99. ISSN 0042-790X

Slepičková, Lenka; Fučík, Petr (2009) Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 267-291. ISSN 0038-0288

Salner, Peter (2009) Sociálne inžinierstvo a (ne)pamäť mesta (Desať rokov, ktoré otriasli Bratislavou). Český lid : Etnologický časopis, 96 (4). pp. 395-402. ISSN 0009-0794

Santoso, Mardi; Kumar, Naresh; Black, David StClair (2009) Some acid-catalysed reactions of indol-3-yl and indol-2-yl disubstituted methanols. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1137-1150. ISSN 0010-0765

Zuman, Petr (2009) Some applications of polarography for investigation of equlibria in aqueous solutions of organic compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1777-1789. ISSN 0010-0765

Borovská, Hana (2009) Soupis brněnských prací o pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 256-263. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2009) Soutěž na pojmenování nového města – Havířov. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 63-80. ISSN 1211-4413

Šťastná, Lenka (2009) Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). 007-26. ISSN 1802-4696

Singh, S. K.; Singh, Ch.K.; Kumar, K. S.; Gupta, R.; Mukherjee, S. (2009) Spatial-temporal monitoring of groundwater using multivariate statistical techniques in Bareilly District of Uttar Pradesh, India. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (1). pp. 45-54. ISSN 0042-790X

Malura, Jan (2009) Spor o Kochema a současné bádání nad raněnovověkou literaturou. Czech Literature, 57 (4). pp. 561-571. ISSN 0009-0468

Pilař, Martin (2009) Srdce české avantgardy (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 749-754. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2009) Srovnání Vznešenosti přirozenosti a Vznešenosti přírody M. Z. Poláka. Czech Literature, 57 (5). pp. 651-663. ISSN 0009-0468

Raczyńska, Ewa D.; Zientara, Katarzyna; Stępniewski, Tomasz M.; Kolczyńska, Katarzyna (2009) Stability, polarity, intramolecular interactions and π-electron delocalization for all eighteen tautomers rotamers of uracil. DFT studies in the gas phase. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 57-72. ISSN 0010-0765

Petr, Stanislav (2009) Středověký plenář z Načeradce. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 37-38 (2007-2008). pp. 25-41. ISSN 0585-5691

Derdowska, Joanna (2009) Stopy, které nevidíme (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 446-450. ISSN 0009-0468

Fragnelli, Vito; Marina, Maria Erminia (2009) Strategic Manipulations and Collusions in Knaster Procedure. AUCO Czech Economic Review, 3 (2). pp. 143-154. ISSN 1802-4696

Kubíček, Martin; Florian, Zdeněk (2009) Stress Strain Analysis of Knee Joint. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 315-322. ISSN 1802-1484

Borovička, Lukáš (2009) Stručné dějiny Já v české literatuře (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 753-762. ISSN 0009-0468

Weis, Martin; Gmucová, Katarína; Haško, Daniel; Müllerová, Jarmila (2009) Structural and electronic properties of pentacene/pentacenequinone thin films prepared by Langmuir–Blodgett technique. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 565-579. ISSN 0010-0765

Kořínková, Jaroslava; Lyčka, Antonín; Cee, Aleš; Nádvorník, Milan; Jirásko, Robert; Hrdina, Radim (2009) Structure of 2:1 cobalt(III) complexes derived from arylazocitrazinic acid. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 535-544. ISSN 0010-0765

Maniglier, Patrice (2009) Strukturalistické myšlení. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 9-18. ISSN 1210-0250

Švec, Ondřej (2009) Strukturální antropologie a „konec člověka“. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (1). pp. 19-48. ISSN 1210-0250

Kubík, Viktor (2009) Studie k umělecko-historické terminologii středověké knižní malby (Úvodní poznámky a základní typy akantu). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 37-38 (2007-2008). pp. 65-99. ISSN 0585-5691

Gudipati, Venugopal; Bajpai, Reena; Curran, Dennis P. (2009) Sulfanylation of 1,3-dithiane anions by 5-(alkylsulfanyl)-1-phenyltetrazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 771-783. ISSN 0010-0765

Mohan, Sankar; Pinto, B. Mario (2009) Sulfonium-ion glycosidase inhibitors isolated from Salacia species used in traditional medicine, and related compounds. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1117-1136. ISSN 0010-0765

Vidová, Veronika; Volný, Michael; Lemr, Karel; Havlíček, Vladimír (2009) Surface analysis by imaging mass spectrometry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1101-1116. ISSN 0010-0765

Pflegerová, Mariana (2009) Svatební obřad v Minangkabau: reprezentace mechanismů matrilineární organizace trans-lokální komunity. Český lid : Etnologický časopis, 96 (1). pp. 49-70. ISSN 0009-0794

Čornej, Petr (2009) Svět podle blázna v Kristu (recenze). Czech Literature, 57 (5). pp. 744-749. ISSN 0009-0468

Kopertowska, Danuta (2009) Synonimiczne nazwania centralnych osób betlejemskiej stajenki. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 129-143. ISSN 1211-4413

Kučerová, Ivona (2009) Syntactic restrictions on infinitival imperatives in Czech. Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 305-314. ISSN 0037-7031

Biskup, Petr (2009) Syntaktická operace spojení (merge). Slovo a slovesnost, 70 (4). pp. 276-287. ISSN 0037-7031

Rejman, Dominik; Kočalka, Petr; Pohl, Radek; Točík, Zdeněk; Rosenberg, Ivan (2009) Synthesis and hybridization of oligonucleotides modified at AMP sites with adenine pyrrolidine phosphonate nucleotides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 935-955. ISSN 0010-0765

Chapkanov, Atanas G.; Zareva, Sonya Y.; Nikolova, Rositsa; Trendafilova, Elena (2009) Synthesis and spectroscopic investigation of (acetylamino)pyridines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1295-1308. ISSN 0010-0765

Hasník, Zbyněk; Pohl, Radek; Klepetářová, Blanka; Hocek, Michal (2009) Synthesis of (purin-6-yl)acetates and their transformations to 6-(2-hydroxyethyl)- and 6-(carbamoylmethyl)purines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1035-1059. ISSN 0010-0765

Keller, Angelika C.; Serva, Saulius; Knapp, Diana C.; Kwiatkowski, Marek; Engels, Joachim W. (2009) Synthesis of 3′-O-(2-cyanoethyl)-2′-deoxythymidine-5′-phosphate as a model compound for evaluation of cyanoethyl cleavage. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (4). pp. 515-534. ISSN 0010-0765

Dannecker-Dörig, Ingeborg; Linden, Anthony; Heimgartner, Heinz (2009) Synthesis of Aib-containing cyclopeptides via the ‘azirine/oxazolone method’. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 901-925. ISSN 0010-0765

Gotić, Marijan; Ivanković, Siniša; Musić, Svetozar; Prebeg, Tatjana (2009) Synthesis of Mn3O4 nanoparticles and their application to cancer cells. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1351-1360. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Palma, Armando M. De; Neyts, Johan; Holý, Antonín (2009) Synthesis of novel carbocyclic nucleoside analogues derived from 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-methanol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 487-502. ISSN 0010-0765

Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Palma, Armando M. De; Neyts, Johan; Holý, Antonín (2009) Synthesis of novel racemic carbocyclic nucleoside analogues derived from 4,8-dioxatricyclo[4.2.1.03,7]nonane-9-methanol and 4-oxatricyclo[4.3.1.03,7]decane-10-methanol, compounds with activity against Coxsackie viruses. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 469-485. ISSN 0010-0765

Bříza, Tomáš; Kejík, Zdeněk; Králová, Jarmila; Martásek, Pavel; Král, Vladimír (2009) Synthesis of unsymmetric cyanine dye via merocyanine and their interaction with DNA. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (7-8). pp. 1081-1090. ISSN 0010-0765

Štěpnička, Petr; Císařová, Ivana (2009) Synthesis, structural characterisation and electrochemistry of bis[(diphenylphosphino)ferrocene]diruthenium complexes [Ru2(μ-RCO2)2(CO)4(FcPPh2)2] (R = H and Me). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (5). pp. 799-809. ISSN 0010-0765

Reifová, Irena (2009) Systém s velkým "S" a malým "s" (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 600-604. ISSN 0009-0468

Burša, Jiří; Janíček, Přemysl (2009) Systemic Approach to Modelling of Constitutive Behaviour of Various Types of Matter. Part I - Basic and Simple Constitutive Models. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 271-285. ISSN 1802-1484

Burša, Jiří; Janíček, Přemysl (2009) Systemic Approach to Modelling of Constitutive Behaviour of Various Types of Matter. Part II - Combined Constitutive Models in Solid Mechanics. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 335-351. ISSN 1802-1484

Daneš, František (2009) Takzvané „vztažné věty nepřívlastkové“: současné názory na jejich status. Our Speech, 92 (4). pp. 169-184. ISSN 0027-8203

Behar, Alberto (2009) Tax Wedges, Unemployment Benefits and Labour Market Outcomes in the New EU Members. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). 069-93. ISSN 1802-4696

Přibáň, Michal (2009) Tři bibliografie v jednom (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 587-594. ISSN 0009-0468

Pfadenhauer, Michaela (2009) Technikfokussierte posttraditionale Vergemeinschaftung. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 153-171. ISSN 1210-0250

Böhn, Andreas (2009) Techniknostalgie als Forschungsfeld. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 173-197. ISSN 1210-0250

Štichauer, Pavel (2009) Teorie optimality a slovotvorba. Slovo a slovesnost, 70 (1). pp. 36-49. ISSN 0037-7031

Dušička, Peter; Květon, Radomil; Rumann, Ján (2009) Terrain Measurements at Hričov - Mikšová - Považská Bystrica HHP Group. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 423-428. ISSN 1802-1484

Špirit, Michael (2009) Textologie dne? Czech Literature, 57 (2). pp. 221-232. ISSN 0009-0468

Kesselring, Alexander (2009) The Active Society Revisited: A Framework for the Study of Social Innovation. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 73-106. ISSN 1210-0250

Jindra, Zdeněk (2009) The Beginning of the Ship's armour plates production in the Ironwork Vítkovice in the nineties of the 19th Century. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 97-111. ISSN 1213-8452

Dokoupil, Lumír (2009) The Bitter End of the Newspaper Opavský Týdenník (Opava Weekly). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 57-68. ISSN 1213-8452

Ponec, Robert; Fias, Stijn; Van Damme, Sofie; Bultinck, Patrick; Gutman, Ivan; Stanković, Sonja (2009) The close relation between cyclic delocalization, energy effects of cycles and aromaticity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 147-166. ISSN 0010-0765

Křížková, Alena; Maříková, Hana; Dudová, Radka; Sloboda, Zdeněk (2009) The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 519-548. ISSN 0038-0288

Lhotka, Petr (2009) The Definition of "Gypsy" in juridical rules from the beginning of the 20th century to 1945. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 229-246. ISSN 1213-8452

Fawcett, W. Ronald; Ryan, Peter J. (2009) The diffuse double layer in ionic liquids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1665-1674. ISSN 0010-0765

Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka; Bäumeltová, Jitka; Bubáková, Petra (2009) The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis aeruginosa on water purification. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (2). pp. 121-129. ISSN 0042-790X

Vaculík, Jaroslav (2009) The Efforts of So called Russian Optants To Return From Ukraine in the 1960's. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 329-338. ISSN 1213-8452

Švarcová, Natálie; Švarc, Petr (2009) The Financial Impact of Government Policies on Families with Children in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). 048-69. ISSN 1802-4696

Blanka Soukupová, Blanka Soukupová (2009) The German Minority in the Czech Public Opinion after World War II. A few notes about the ethnic climate in post-European times. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 277-294. ISSN 1213-8452

Smith, Michael L. (2009) The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe. Czech Sociological Review, 45 (3). pp. 487-518. ISSN 0038-0288

Kárník, Zdeněk (2009) The Middle of Social Democratic Party of Ostrava in 1920. Observations about regional Action with national Importace. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 151-160. ISSN 1213-8452

Zuska, Vlastimil (2009) The Narrative Event as an Occasion of Emergence. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 62-74. ISSN 0014 –1291

Gregor, Martin; Roháč, Dalibor (2009) The Optimal State Aid Control: No Control. AUCO Czech Economic Review, 3 (1). -. ISSN 1802-4696

Przybylová, Blažena (2009) The Post war administration of Ostrava-Hulváky by the Subsidiar National Council (1945-1946). Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 173-183. ISSN 1213-8452

Fragnelli, Vito (2009) The Propensity to Disruption for Evaluating a Parliament. AUCO Czech Economic Review, 3 (3). pp. 243-254. ISSN 1802-4696

Andronova, Angelina; Szydlo, Florence; Teplý, Filip; Tobrmanová, Miroslava; Volot, Amandine; Stará, Irena G.; Starý, Ivo; Rulíšek, Lubomír; Šaman, David; Cvačka, Josef; Fiedler, Pavel; Vojtíšek, Pavel (2009) The quest for alternative routes to racemic and nonracemic azahelicene derivatives. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (1). pp. 189-215. ISSN 0010-0765

Vacek, Jan; Havran, Luděk; Fojta, Miroslav (2009) The reduction of doxorubicin at a mercury electrode and monitoring its interaction with DNA using constant current chronopotentiometry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1727-1738. ISSN 0010-0765

UNSPECIFIED (2009) The Research and Teaching of Aesthetics in the Visegrad Countries: A Survey. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (2). pp. 203-218. ISSN 0014 –1291

Vrbka, Jan; Suchánek, Miroslav; Moš, Martin (2009) The Strip Damage Influence on the Stress and Safety of the Wound High Pressure Vessel. Engineering Mechanics, 16 (4). pp. 265-270. ISSN 1802-1484

Balon, Jan (2009) The Theory of Action: Talcott Parsons and After. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (2). pp. 41-70. ISSN 1210-0250

Rodríguez Mellado, José Miguel (2009) The use of modern polarographic techniques in elucidation of reduction mechanisms of 1,3,5-triazine and pyridine herbicides on mercury electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1599-1609. ISSN 0010-0765

Pekař, Miloslav (2009) Thermodynamic framework for design of reaction rate equations and schemes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1375-1401. ISSN 0010-0765

Horák, Vít (2009) Three Meanings and Three Assumptions of Rationality of Human Action. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (2). pp. 71-99. ISSN 1210-0250

Möser, Kurt (2009) Three Social Constructions of Historic Mobility. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (3-4). pp. 199-216. ISSN 1210-0250

Partov, Doncho; Kantchev, Vesselin (2009) Time-Dependent Analysis of Composite Steel-Concrete Beams Using Integral Equation of Volterra, According EUROCODE-4. Engineering Mechanics, 16 (5). pp. 367-392. ISSN 1802-1484

Crippa, Davide (2009) To Prove the Evident: On the Inferential Role of Euclidean Diagrams. Teorie vědy / Theory of Science, 31 (2). pp. 101-112. ISSN 1210-0250

Varinský, Vladimír (2009) To the History of anti-Communist Resistance in Slovakia after WW2. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 195-211. ISSN 1213-8452

Enríquez-García, Álvaro; Ley, Steven V. (2009) Total synthesis of the potent antifungal agents bengazole C and E. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (6). pp. 887-900. ISSN 0010-0765

Chitnis, Rajendra A. (2009) Továrna na Čapka (recenze). Czech Literature, 57 (4). pp. 574-579. ISSN 0009-0468

Šanda, Martin; Císlerová, Milena (2009) Transforming hydrographs in the hillslope subsurface. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 264-275. ISSN 0042-790X

Prošek, Martin (2009) Tunguz, Tunguzka, tunguzský. Our Speech, 92 (2). pp. 104-107. ISSN 0027-8203

Fojt, Lukáš; Vetterl, Vladimír; Doneux, Thomas (2009) Two-dimensional condensation of nucleobases: A comparative study of halogen derivatives of cytosine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1611-1622. ISSN 0010-0765

Musil, Jiří (2009) Typický reprezentant britské sociologie: Peter Townsend. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1091-1093. ISSN 0038-0288

Čechová, Marie (2009) Užití kategorie osoby jako výraz nadřazenosti, nebo sounáležitosti? Our Speech, 92 (1). pp. 3-12. ISSN 0027-8203

Šafr, Jiří; Hauberer, Julia (2009) Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 480-481. ISSN 0038-0288

Borovskoy, Valery A.; Komykhov, Sergey A.; Musatov, Vladimir I.; Shishkina, Svetlana V.; Shishkin, Oleg V.; Desenko, Sergey M. (2009) Unusual reaction of 2-(aminomethyl)benzimidazole with chalcones: Synthesis of new aryl-substituted pyrrolines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (9). pp. 1403-1410. ISSN 0010-0765

Barciak, Antoni (2009) Upper Silesia and Upper Silesians in the German travelers' opinions at the turn of 18th and 19th centuries. Historica - Review in History and Related Sciences, 16 (1). pp. 47-55. ISSN 1213-8452

Staněk, Jan (2009) V prostoru dekadence (recenze). Czech Literature, 57 (3). pp. 442-447. ISSN 0009-0468

Šubrt, Jiří (2009) Valerie Bryson: Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 219-222. ISSN 0038-0288

Kras, Čeněk (2009) Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti – eseje z pozdější doby. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 448-452. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2009) Výběr z bibliografie Zdeňka Strmisky. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 428-430. ISSN 0038-0288

Pravdová, Markéta; Chromý, Jan; Dřímal, Jakub (2009) Výhledy Naší řeči. Our Speech, 92 (1). pp. 1-3. ISSN 0027-8203

Čornejová, Michaela (2009) Výuka onomastiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 250-255. ISSN 1211-4413

Kreidl, Martin (2009) Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1099-1107. ISSN 0038-0288

Brodský, Pavel (2009) Výzdoba Misálu z Načeradce. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 37-38 (2007-2008). pp. 45-48. ISSN 0585-5691

Chaloupková, Jana (2009) Výzkum životní dráhy a analýza sekvencí: možnosti studia rodinných drah. Data a výzkum - SDA Info, 3 (2). pp. 241-258. ISSN 1802-8152

Pfeiferová, Štěpánka; Šubrt, Jiří (2009) Veřejné mínění o problematice českých dějin. Naše společnost, 7 (2). pp. 16-23. ISSN 1214-438x

Štěpán, Josef (2009) Vedlejší věty vyjadřující nerealizované okolnosti se spojovacími výrazy bez toho, aby a bez toho, že. Our Speech, 92 (4). pp. 184-196. ISSN 0027-8203

Blažková, Šárka (2009) Velká písmena ve jménech náboženských svátků,zejména židovských. Our Speech, 92 (1). pp. 26-33. ISSN 0027-8203

Polach, Pavel (2009) Verification of the Calculation of Natural Vibration Characteristics of Linear Undamped Rotationally Periodic Structures. Engineering Mechanics, 16 (3). pp. 161-172. ISSN 1802-1484

Majtán, Milan (2009) Vincent Blanár: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 210-212. ISSN 1211-4413

Uhde, Zuzana (2009) Virginia Held: The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 205-208. ISSN 0038-0288

Novotný, Pavel; Píštěk, Václav (2009) Virtual Prototype of Timing Chain Drive. Engineering Mechanics, 16 (2). pp. 123-130. ISSN 1802-1484

Bedřich, Martin (2009) Vizualizace v barokní literatuře. Czech Literature, 57 (4). pp. 469-486. ISSN 0009-0468

Paulíček, Miroslav (2009) Vladimír Borecký, pozorný poutník světem komiky. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 431-434. ISSN 0038-0288

Strmiska, Zdeněk (2009) Vlastní životopis z července 1989. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 422-423. ISSN 0038-0288

Steinerová, Jana (2009) Vlastní jména v „Mohylách“ Josefa Kostohryze. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 162-176. ISSN 1211-4413

Jemelková, Zuzana; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2009) Voltammetric and amperometric determination of doxorubicin using carbon paste electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (10). pp. 1503-1515. ISSN 0010-0765

Pecková, Karolina; Vrzalová, Lucie; Bencko, Vladimír; Barek, Jiří (2009) Voltammetric and amperometric determination of N-nitroso antineoplastic drugs at mercury and amalgam electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1697-1713. ISSN 0010-0765

Wang, Lai-Hao; Zeng, Shih-Ying (2009) Voltammetric behavior of 4-acetamidohippuric acid and 4-acetamidobenzoic acid on a disposable carbon electrode and their determination in human urine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (3). pp. 443-452. ISSN 0010-0765

Zarębski, Jerzy; Bobrowski, Andrzej; Królicka, Agnieszka; Putek, Maria (2009) Voltammetric studies of the Co(II)-tris(hydroxymethyl)aminomethane and sodium perborate volumetric catalytic system. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 74 (11-12). pp. 1715-1725. ISSN 0010-0765

Skalová, Jana; Jaroš, Branislav; Novák, Viliam (2009) Vplyv rozdielnych porastov na úroveň hladín podzemných vôd v Národnej prírodnej rezervácii Kláštorské luky. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 57 (4). pp. 276-285. ISSN 0042-790X

Lux, Martin; Kostelecký, Tomáš; Mikeszová, Martina; Sunega, Petr (2009) Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 967-992. ISSN 0038-0288

Garančovská, Lenka (2009) Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 88-102. ISSN 1211-4413

Štěpánek, Václav (2009) Vznik kosovsko-metochijské autonomie a problémy jejího rozvoje do roku 1966. Slavonic Historical Studies, 34 . pp. 95-124. ISSN 0081-007X

Šrámek, Rudolf (2009) Vzpomínka na Ewu Rzetelskou-Feleszkovou. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 224-227. ISSN 1211-4413

Kraus, Jiří (2009) Vzpomínka na Jaroslava Kuchaře. Our Speech, 92 (3). pp. 163-165. ISSN 0027-8203

Matúšová, Jana (2009) Walter Wenzel: Oberlausitzer Ortsnamenbuch. Acta Onomastica, 50 (1). pp. 211-215. ISSN 1211-4413

Němec, Zdeněk; Němec, Vojtěch (2009) Water Turbine Power Control - Feasible Conception. Engineering Mechanics, 16 (6). pp. 403-411. ISSN 1802-1484

Sgall, Petr (2009) Where to look for the Fundamentals of Language. Linguistica Pragensia, 19 (1). pp. 1-36. ISSN 0862-8432

Kulka, Tomáš (2009) Why Aesthetic Value Judgements Cannot Be Justified. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 46 (1). pp. 3-28. ISSN 0014 –1291

Javeau, Claude (2009) Why Is Sociology a Critical Science? Teorie vědy / Theory of Science, 31 (2). pp. 5-24. ISSN 1210-0250

Skovajsa, Marek (2009) Workshop Deliberativní metody ve výzkumu místních společenství. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 468-471. ISSN 0038-0288

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 92 (1). pp. 56-57. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 92 (2). pp. 112-113. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 92 (3). pp. 167-169. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 92 (5). pp. 271-273. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2009) Z dopisů jazykové poradny. Our Speech, 92 (4). pp. 224-225. ISSN 0027-8203

Adam, Robert (2009) Za empiricky adekvátní teorii písemné komunikace. Slovo a slovesnost, 70 (3). pp. 221-231. ISSN 0037-7031

Petrusek, Miloslav (2009) Zapomenutí a opomíjení. Dvacet let od úmrtí profesora Vojtěcha Tlustého. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1077-1081. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2009) Zdeněk R. Nešpor: Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Czech Sociological Review, 45 (5). pp. 1121-1124. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2009) Zdeněk Strmiska – můj učitel a přítel blízký i vzdálený. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 423-427. ISSN 0038-0288

Mink, Georges (2009) Zdeněk Strmiska ve Francii. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 426-429. ISSN 0038-0288

Chrobák, Jaroslav (2009) Zpráva o stavu a schopnostech dnešní textologie a ediční praxe na příkladu Díla Jaroslava Seiferta (recenze). Czech Literature, 57 (2). pp. 286-293. ISSN 0009-0468

Nyklová, Blanka (2009) Zpráva z doktorandského kurzu a workshopu FEMCIT – Výzkum genderovaného občanství a ženských hnutí v multikulturní Evropě. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 223-226. ISSN 0038-0288

Dovrtělová, Kateřina (2009) Zpráva z konference Když senioři potřebují pomoci. Czech Sociological Review, 45 (1). pp. 230-233. ISSN 0038-0288

Mitchell, Eva (2009) Zpráva z mezinárodní letní školy New Risks and New Governance in Europe. Czech Sociological Review, 45 (2). pp. 478-480. ISSN 0038-0288

This list was generated on Mon Apr 12 01:02:54 2021 CEST.