Year: 2011

Number of items: 1233.

December 2011

Vohlídalová, Marta; Maříková, Hana (2011) Rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 3-15. ISSN 1213-0028

Sherman, Tamah (2011) 10th Conference of the International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1239-1242. ISSN 0038-0288

Rychterová, Pavlína; Fried, István; Petrbok, Václav; Dobiáš, Dalibor; Nekula, Marek; Putna, Martin C.; Holý, Jiří; Czaplińska, Joanna; Soliński, Wojciech; Beke, Márton; Filipowicz, Marcin (2011) Anketa. Czech Literature, 59 (6). pp. 856-915. ISSN 0009-0468

Robertson, John (2011) “Gut und Blut für’s Vaterland”: Habsburg Militarization Policy and the War Production Law of 1912. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 129-150. ISSN 1803-7550

Galia, Tomáš; Hradecký, Jan (2011) Bedload transport and morphological effects of high-magnitude floods in small headwater streams - Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 238-250. ISSN 0042-790X

Ivánek, Jakub; Malura, Jan (2011) Bohemia Jesuitica 1556–2006 (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 935-945. ISSN 0009-0468

Yonay, Yuval (2011) Brian Powell, Catherine Bolzendahl, Claudia Geist and Lala Carr Steelman (eds.): Counted Out. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1219-1222. ISSN 0038-0288

Laitin, David D. (2011) Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence and the End of Eastern Europe. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1215-1217. ISSN 0038-0288

Luthar, Breda; Kropivnik, Samo (2011) Class, Cultural Capital, and the Mobile Phone. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1091-1119. ISSN 0038-0288

Skalová, Jana; Čistý, Milan; Bezák, Juraj (2011) Comparison of three regression models for determining water retention curves. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 275-284. ISSN 0042-790X

Anonymus, (2011) CONTENTS. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1089-1091. ISSN 0038-0288

Kadlec, Petr (2011) Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 199-218. ISSN 1803-7550

Konstantinović, Zoran (2011) Existuje dnes středoevropská literatura? Czech Literature, 59 (6). pp. 842-850. ISSN 0009-0468

Kolářová, Kateřina; Smetáčková, Irena; Pavlík, Petr (2011) Gender jako analytická kategorie pro porozumění sexuálnímu obtěžování. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 75-86. ISSN 1213-0028

Švéda, Josef (2011) Individuální a kolektivní paměť ve dvou středoevropských románech (Kunderova Kniha smíchu a zapomnění a Spoluviník Györgyho Konráda). Czech Literature, 59 (6). pp. 827-839. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2011) Informatorium. Czech Literature, 59 (6). pp. 954-965. ISSN 0009-0468

Ringen, Stein (2011) Jacob S. Hacker and Paul Pierson: Winner-Take-All Politics. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1218-1220. ISSN 0038-0288

Scheffel, David (2011) Jaroslav Skupnik: The Anthropology of Kinship: Kinship, marriage and family in cultural anthropological perspective. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1235-1238. ISSN 0038-0288

Nekula, Marek (2011) Kanonizace monolingvalismu. Kanonizace multilingvalismu? Czech Literature, 59 (6). pp. 791-812. ISSN 0009-0468

Závodná, Michaela; Pavelčíková, Nina; Rywikova, Daniela; Grollova, Jana; Lipovski, Radek; Kilián, Jan (2011) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 250-256. ISSN 1803-7550

Trávníček, Jiří (2011) Literatury ve střední Evropě, středoevropské literatury, středoevropská literatura…. Czech Literature, 59 (6). pp. 839-842. ISSN 0009-0468

Bolzendahl, Catherine (2011) Marilyn Rueschemeyer and Sharon L. Wolchik (eds.): Women in Power in Post-Communist Parliaments. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1224-1226. ISSN 0038-0288

Jeřábek, Hynek (2011) Merton and Lazarsfeld: Collaboration on Communication Research—Two Papers, Two Research Instruments, and Two Kindred Concepts. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1191-1215. ISSN 0038-0288

Piorecký, Karel (2011) Miroslav Balaštík: Postgenerace (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 948-954. ISSN 0009-0468

Váňová, Věra; Langhammer, Jakub (2011) Modelling the impact of land cover changes on flood mitigation in the upper Lužnice basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 262-274. ISSN 0042-790X

Charypar, Michal (2011) Mojmír Grygar: Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 944-949. ISSN 0009-0468

Chaloupková, Jana (2011) Nejdříve dítě, potom svatba? Rodinné dráhy neprovdaných matek. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 30-39. ISSN 1213-0028

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (6). -. ISSN 0009-0468

Šůla, Jaroslav; Wolf, Vladimír (2011) Obstáli jsme? Jak jsme v letech 1975-1990 pracovali na dějinách textilu aneb Mezi vzpomínkami a historickou statí. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 175-190. ISSN 1803-7550

Vujačić, Veljko (2011) Pat Lyons: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1229-1231. ISSN 0038-0288

Olšáková, Doubravka (2011) Pavel Čech: Francouzsko‑české vztahy v oblasti překladu (1945–1953) (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 925-930. ISSN 0009-0468

Bugge, Peter; Trávníček, Jiří (2011) Pojem střední Evropy ztratil svou osvobozující nevinnost (rozhovor s dánským historikem Peterem Buggem). Czech Literature, 59 (6). pp. 850-856. ISSN 0009-0468

Hrešanová, Ema (2011) Porodní péče a zkušenosti českých žen: kvalitativní studie. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 63-74. ISSN 1213-0028

Thirouinová, Marie-Odile (2011) Postava „idiota“ ve středoevropském románu 20. století: Josef Švejk a Piotr Niewiadomski. Czech Literature, 59 (6). pp. 812-827. ISSN 0009-0468

Nižňanský, Eduard (2011) Príspevok k dejinám tretieho protektorátneho transportu do Niska po príchode na Slovensko. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 151-167. ISSN 1803-7550

Kyselý, Jan; Gaál, Ladislav; Beranová, Romana (2011) Projected changes in flood-generating precipitation extremes over the Czech Republic in high-resolution regional climate models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 217-227. ISSN 0042-790X

Hašková, Hana (2011) Proměny časování a způsobu návratu matek do zaměstnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 40-52. ISSN 1213-0028

Šťastná, Anna; Paloncyová, Jana (2011) První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 16-29. ISSN 1213-0028

Nesládková, Ludmila; Boženek, Karel; Závodná, Michaela; Kilián, Jan (2011) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 219-227. ISSN 1803-7550

Anonymus, (2011) Recenzenti statí za rok 2011. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1243-1249. ISSN 0038-0288

Budilová, Lenka; Jakoubek, Marek (2011) Religiozita Cikánů v ČR: Konceptuálně-metodologické poznámky. Český lid : Etnologický časopis, 98 (4). pp. 359-378. ISSN 0009-0794

Linek, Lukáš; Lyons, Pat (2011) Representative versus Responsible Government and May’s Law: The Case of the Czech Christian Democratic Party. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1149-1191. ISSN 0038-0288

Hjortsberg, Catharina (2011) Ronald Labonté, Ted Schrecker, Corinne Packer and Vivien Runnels (eds.): Globalization and Health: Pathways, Evidence and Policy. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1232-1235. ISSN 0038-0288

Kapusta, Jan (2011) Rozpolcená mysl Maurice Blocha. Český lid : Etnologický časopis, 98 (4). pp. 379-391. ISSN 0009-0794

Dohnal, Martin (2011) Středověké plužiny Velké Británie a jejich význam pro poznání zemědělského vývoje v Českých zemích. Český lid : Etnologický časopis, 98 (4). pp. 337-357. ISSN 0009-0794

Zajac, Peter (2011) Stredoeurópsky synkretizmus národného umenia devätnásteho storočia. Czech Literature, 59 (6). pp. 915-925. ISSN 0009-0468

Onderka, Milan; Rodný, Marek; Velísková, Yvetta (2011) Suspended particulate matter concentrations retrieved from self-calibrated multispectral satellite imagery. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 251-261. ISSN 0042-790X

Vassilev, Rossen (2011) Svetla Baloutzova: Demography and Nation: Social Legislation and Population Policy in Bulgaria, 1918–1944. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1226-1229. ISSN 0038-0288

Steinmetz, Karel (2011) Tři jubilea ostravských muzikologů a hudebních pedagogů: Vladimír Gregor, Luděk Zenkl, Jan Mazurek. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 191-198. ISSN 1803-7550

Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík, Pavel (2011) The influence of uncertainties in the calculation of mean monthly discharges on reservoir storage. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 228-237. ISSN 0042-790X

Vohlídalová, Marta (2011) The Perception and Construction of Sexual Harassment by Czech University Students. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1119-1149. ISSN 0038-0288

Mencej, Mirjam (2011) The Role of Gender in Accusations of Witchcraft: the case of Eastern Slovenia. Český lid : Etnologický časopis, 98 (4). pp. 393-412. ISSN 0009-0794

Skřebská, Renata (2011) Zapomenutý sochař Julius Pelikán. * 23. 2. 1887 Nové Veselí u Žďáru nad Sázavou, † 17. 2. 1969 Olomouc. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 168-174. ISSN 1803-7550

Smolka, Zdeněk (2011) Zofia Tarajło ‑Lipowska: Historia literatury czeskiej. Zarys. (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 929-936. ISSN 0009-0468

Myška, Milan; Gába, Petr; Wolf, Vladimír; Lunga, Václav; Šústková, Hana; Lipovski, Radek; Židek, Adam; Kadlec, Petr; Lipovská, Jana; Kladiwa, Pavel; Klokner, Tomáš; Bosák, Tomáš; Kilián, Jan (2011) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 227-249. ISSN 1803-7550

November 2011

Toman, Jiří; Kerlín, Tomáš; Singule, Vladislav (2011) Application of the V-Cycle Development in the Aerospace Industry. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 297-306. ISSN 1802-1484

Pravdová, Markéta (2011) Ústav pro jazyk český jubilejní. Our Speech, 94 (5). pp. 225-231. ISSN 0027-8203

Darquennes, Jeroen (2011) Book review: Cornelia Hülmbauer, Eva Vetter & Heike Böhringer (eds.): Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte: DYLAN meets LINEE. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 306-311. ISSN 0037-7031

Plechanovova, Bela (2011) Coalitions in the EU Council: Pitfalls of Multidimensional Analysis. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 249-267. ISSN 1802-4696

Brůha, Jan; Zeman, Vladimír (2011) Detuning Impact of Couple of Blades with Friction Element on Bending Oscillation. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 237-248. ISSN 1802-1484

Toman, Jiří; Hubík, Vladimír; Singule, Vladislav (2011) Development of the Control System for Electric Actuator with BLDC Motor. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 289-296. ISSN 1802-1484

Hosli, Madeleine O.; Uriot, Marc C. J. (2011) Dimensions of Political Contestation: Voting in the Council of the European Union before the 2004 Enlargement. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 231-249. ISSN 1802-4696

Zeman, Vladimír; Hlaváč, Zdeněk (2011) Dynamic Load of the Locomotive Drive Caused by Short-Circuit Motor Torque. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 167-180. ISSN 1802-1484

Chessa, Michela; Fragnelli, Vito (2011) Embedding Classical Indices in the FP Family. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 289-306. ISSN 1802-4696

Nekvapil, Jiří (2011) Etnometodologická konference ve Fribourgu. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 317-321. ISSN 0037-7031

Polach, Pavel (2011) Evaluation of the Suitability of the Bladed Disk Design Regarding the Danger of the Resonant Vibration Excitation. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 181-191. ISSN 1802-1484

Pešek, Luděk; Vaněk, František; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan (2011) Excitation of Blade Vibration under Rotation by Synchronous Electromagnet. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 249-257. ISSN 1802-1484

Pěchouček, Petr; Rolc, Stanislav; Buchar, Jaroslav (2011) Fragment Simulating Projectile Penetration into Layered Targets. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 353-361. ISSN 1802-1484

Půst, Ladislav; Tondl, Aleš (2011) Further Application of Parametric Anti-Resonance. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 157-165. ISSN 1802-1484

Čech, Vladimír; Jevický, Jiří (2011) Generator of Command Signals for Testing Servomechanisms of Pan and Tilt Devices. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 331-340. ISSN 1802-1484

Březina, Lukáš; Březina, Tomáš (2011) H-Infinity Controller Design for a DC Motor Model with Uncertain Parameters. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 271-279. ISSN 1802-1484

Prošek, Martin; Smejkalová, Kamila (2011) Kodifikace – právo, nebo pravomoc? Our Speech, 94 (5). pp. 231-242. ISSN 0027-8203

Hansen, Björn; Nekula, Marek; Banášová, Monika (2011) Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 243-268. ISSN 0037-7031

Děngeová, Zuzana (2011) Nová pojmenování motivovaná příjmením Jiřího Čunka. Our Speech, 94 (5). pp. 267-272. ISSN 0027-8203

Goláňová, Hana (2011) Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911–2011. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 287-301. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obálka. Slovo a slovesnost, 72 (4). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah ročníku 72/2011. Slovo a slovesnost, 72 (4). ISSN 0037-7031

Doležel, Pavel (2011) Optimizing the Efficiency of Weighted Voting Games. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 306-324. ISSN 1802-4696

Kleňhová, Eliška (2011) Pojetí interjekcí v některých českých mluvnicích. Our Speech, 94 (5). pp. 242-256. ISSN 0027-8203

Náprstek, Jiří; Pospíšil, Stanislav (2011) Post-Critical Behavior of a Simple Non-Linear System in a Cross-Wind. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 193-201. ISSN 1802-1484

Holler, Manfred J.; Wegner, Wenke (2011) Power and Responsibility in Environmental Policy Making. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 267-289. ISSN 1802-4696

Šimek, Jiří; Šklíba, Jan; Sivčák, Michal; Škoda, Jan (2011) Power Gyroscopes of Stabilizing System. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 259-267. ISSN 1802-1484

Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav; Hrbáček, Jan; Ripel, Tomáš; Ondroušek, Vít; Hrbáček, Radek; Schreiber, Petr (2011) Presentation Robot Advee. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 307-322. ISSN 1802-1484

Štichauer, Jaroslav (2011) Recenze: Ekaterina Velmezova – Patrick Sériot (eds.): Discours sur les langues et rêves identitaires. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 310-317. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2011) Recenze: František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 301-307. ISSN 0037-7031

Jílková, Lucie (2011) Romové a cikáni v internetových diskusích. Our Speech, 94 (5). pp. 258-264. ISSN 0027-8203

Byrtus, Miroslav; Hajžman, Michal; Zeman, Vladimír (2011) Sensitivity Analysis of a Blade Couple under Rotation. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 225-235. ISSN 1802-1484

Łuczak, Sergiusz (2011) Single-Axis Tilt Measurements Realized by Means of MEMS Accelerometers. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 341-351. ISSN 1802-1484

Hladká, Barbora; Urešová, Zdeňka; Bémová, Alla (2011) Syntaktická proměna Českého akademického korpusu. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 268-287. ISSN 0037-7031

Stein, George Juraj; Darula, Radoslav; Chmúrny, Rudolf (2011) The Limits of the Beam Sag under Influence of Static Magnetic and Electric Force. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 323-329. ISSN 1802-1484

Ančík, Zdeněk; Vlach, Radek (2011) Thermal Phenomena Modeling of Aircraft Electronic Unit. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 281-288. ISSN 1802-1484

Kopecký, Jakub (2011) Topos. Our Speech, 94 (5). pp. 264-268. ISSN 0027-8203

Půst, Ladislav; Pešek, Luděk; Radolfová, Alena (2011) Various Types of Dry Friction Characteristics for Vibration Damping. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 203-224. ISSN 1802-1484

Palguta, Jan (2011) Voting Experiments: Measuring Vulnerability of Voting Procedures to Manipulation. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 324-346. ISSN 1802-4696

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradny. Our Speech, 94 (5). pp. 272-273. ISSN 0027-8203

Adamovičová, Ana (2011) Zpracování gramatiky českého jazyka v učebních materiálech češtiny pro cizince. Our Speech, 94 (5). pp. 256-259. ISSN 0027-8203

October 2011

Kaplický, Martin (2011) Aesthetics in the Philosophy of Alfred North Whitehead. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 157-172. ISSN 0014-1291

Hrtánek, Petr (2011) Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze. Czech Literature, 59 (5). pp. 713-726. ISSN 0009-0468

Janák, Dušan (2011) Autorská a tematická struktura Sociologické revue. Příspěvek k sociologickému rozboru dějin české sociologie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 991-1017. ISSN 0038-0288

Profant, Tomáš (2011) Česká rozvojová spolupráca v zajatí „rozvoja“. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1045-1055. ISSN 0038-0288

Vojtíšková, Kateřina (2011) Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 911-936. ISSN 0038-0288

Tošnerová, Marie (2011) Barokní sborník kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 77-90. ISSN 0585-5691

Souralová, Adéla (2011) Cameron Lynne Macdonald: Shadow Mothers. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1078-1081. ISSN 0038-0288

Hlobil, Tomáš (2011) Cover (2-2011). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 137-142. ISSN 0014-1291

Hříbek, Tomáš (2011) Denis Dutton. The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 248-254. ISSN 0014-1291

Pospíšilová, Tereza (2011) Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 887-911. ISSN 0038-0288

Dobiáš, Dalibor (2011) Dušan Prokop: Kniha o Máchově Máji (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 747-751. ISSN 0009-0468

Sič, Petr (2011) Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tisíc plošin. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1075-1078. ISSN 0038-0288

Kotík, Michal (2011) Hana Maříková, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.): Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe.. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1069-1072. ISSN 0038-0288

Vinopal, Jiří (2011) Indikátor subjektivní kvality pracovního života. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 937-966. ISSN 0038-0288

Barborík, Vladimír (2011) Jan Mervart: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 768-775. ISSN 0009-0468

Piorecká, Kateřina (2011) Jan Mervart: Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 763-769. ISSN 0009-0468

Hledíková, Zdeňka (2011) K autorství Komentáře na Apokalypsu doktora Heřmana. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 53-60. ISSN 0585-5691

Stöckelová, Tereza (2011) Kateřina Lišková: Hodné holky se dívají jinam: Feminismus a pornografie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1055-1058. ISSN 0038-0288

Sládek, Ondřej; Peisertová, Lucie; Kořínek, Pavel; Med, Jaroslav (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (5). pp. 775-794. ISSN 0009-0468

Soukup, Daniel (2011) Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář. Czech Literature, 59 (5). pp. 697-713. ISSN 0009-0468

Jedličková, Alice (2011) Lars Elleström (ed.): Media Borders, Multimodality and Intermediality / Marina Grishakova and Marie-Laure Ryan (eds.): Intermediality and Storytelling. Czech Literature, 59 (5). pp. 737-743. ISSN 0009-0468

Stehlíková, Dana (2011) Latinské rukopisy Herbáře Křišťana z Prachatic. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 61-76. ISSN 0585-5691

Rosińska, Zofia (2011) Leopold Blaustein: Imaginary Representations; The Role of Perception in Aesthetic Experience. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 199-244. ISSN 0014-1291

Maršálek, Jan (2011) Martin Strouhal: Émile Durkheim – Sociolog a pedagog. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1057-1061. ISSN 0038-0288

Hrdina, Martin (2011) Michal Charypar: Máchovské interpretace (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 742-748. ISSN 0009-0468

Možný, Ivo (2011) Milan Petrusek pětasedmdesátiletý. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1035-1041. ISSN 0038-0288

Červenka, Stanislav; Hrbáčová, Jana; Kohout, Štěpán (2011) Misál opatovický. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 5-51. ISSN 0585-5691

Petrusek, Miloslav (2011) Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav a perspektivy. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1017-1034. ISSN 0038-0288

Hlobil, Tomáš (2011) News: Announcing the Winner of the Estetika Student Essay Competition. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 245-246. ISSN 0014-1291

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (5). -. ISSN 0009-0468

Musil, Jiří (2011) Od města k přátelství – Raymond E. Pahl (1935–2011). Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1041-1044. ISSN 0038-0288

Flodin, Camilla (2011) Of Mice and Men: Adorno on Art and the Suffering of Animals. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 139-157. ISSN 0014-1291

Váně, Jan (2011) Pavel Dufek: Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1061-1066. ISSN 0038-0288

Schultzeová, Brigitte (2011) Přijetí dramat Heinricha von Kleista v Čechách a na Moravě (1814–1990). Czech Literature, 59 (5). pp. 678-697. ISSN 0009-0468

Bezák, Tomáš (2011) Peter Dinuš: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1066-1070. ISSN 0038-0288

Růžička, Michal (2011) Pierre Bourdieu: Pravidla umění: Vznik a struktura literárního pole. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1072-1076. ISSN 0038-0288

Kubík, Viktor (2011) Poznámky k „českým typům akantů“ (Studie k umělecko- historické terminologii středověké knižní malby 2). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 109-223. ISSN 0585-5691

Vido, Roman (2011) Pracovní seminář Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1083-1086. ISSN 0038-0288

Charypar, Michal; Homolka, Michal (2011) Robert Ibrahim et al.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 759-764. ISSN 0009-0468

Hradilová, Marta (2011) Rukopisy a prvotisky českokrumlovských minoritů ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 91-108. ISSN 0585-5691

Kubíček, Tomáš (2011) Sémiotika žánru historické fikce. Czech Literature, 59 (5). pp. 655-678. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R. (2011) Sociolog(ie) mezi kolárkem, hákovým křížem a rudou hvězdou: Jaroslav Šíma v dějinách české sociologie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 967-990. ISSN 0038-0288

Dokoupil, Vladislav; Bar, Přemysl (2011) Soupis rukopisů knihovny piaristické koleje v Mikulově uložených v Moravské zemské knihovně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 225-272. ISSN 0585-5691

Zuska, Vlastimil (2011) Steven Shaviro. Without Criteria: Kant, Whitehead, Deleuze, and Aesthetics (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 254-262. ISSN 0014-1291

Malura, Jan (2011) Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury. Czech Literature, 59 (5). pp. 726-737. ISSN 0009-0468

Hadravová, Tereza; Stejskal, Jakub (2011) The 5th Mediterranean Congress of Aesthetics (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 246-248. ISSN 0014-1291

Gál, Ota (2011) Unitas Multiplex as the Basis of Plotinus’ Conception of Beauty. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 172-199. ISSN 0014-1291

Janoušek, Pavel (2011) Vladimír Just: Divadlo v totalitním systému (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 753-760. ISSN 0009-0468

Galmiche, Xavier (2011) Vladimír Křivánek: Vladimír Holan básník (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 750-754. ISSN 0009-0468

September 2011

Bubáková, Petra; Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka (2011) A Method for Evaluation of Suspension Quality Easy Applicable To Practice: The Effect of Mixing on Floc Properties. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 184-195. ISSN 0042-790X

Vinagre, Marco Valério A.; Blanco, Claudio J. C.; Mesquita, André L. Amarante (2011) A non-linear rainfall-runoff model with a sigmoid gain factor to simulate flow frequency distribution curves for Amazon catchments. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 145-156. ISSN 0042-790X

Valent, Peter; Howden, Nicholas J. K.; Szolgay, Ján; Komorníková, Magda (2011) Analysis of nitrate concentrations using nonlinear time series models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 157-170. ISSN 0042-790X

Jílková, Lucie (2011) Blog (a také log). Our Speech, 94 (4). pp. 221-224. ISSN 0027-8203

Prelić, Mladena (2011) Conceptualization and Symbolization of Ethnic Identity: Serbs in Hungary. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 239-260. ISSN 0009-0794

Pavićević, Aleksandra (2011) Current and/or relevant? Some reflections on autonomy of scientific opinion based on experience of Serbian ethnology/anthropology at the beginning of third millennium. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 227-238. ISSN 0009-0794

Luković, Miloš (2011) Development of the Modern Serbian State and Abolishment of Ottoman Agrarian Relations in the 19th Century. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 281-305. ISSN 0009-0794

Beneš, Martin (2011) Furlan(d)sko, Furlánsko nebo Friulsko? Our Speech, 94 (4). pp. 215-222. ISSN 0027-8203

Polášek, Pavel (2011) Influence of velocity gradient on optimisation of the aggregation process and properties of formed aggregates. Part 2. Quantification of the influence of agitation intensity and time on the properties of formed aggregates. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 196-205. ISSN 0042-790X

Linek, Lukáš (2011) Institucionální odcizení a individuální odcizení od politiky. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 7-34. ISSN 1802-8152

Nekula, Marek (2011) Mnohojazyčnost v České republice. Our Speech, 94 (4). pp. 204-207. ISSN 0027-8203

Jínová, Pavlína (2011) Novátorská studie o slovosledu ve starší češtině. Our Speech, 94 (4). pp. 209-213. ISSN 0027-8203

Kodešová, Radka; Kapička, Aleš; Lebeda, Jakub; Grison, Hana; Kočárek, Martin; Petrovský, Eduard (2011) Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using Hydrus-1D. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 206-216. ISSN 0042-790X

Veselý, Vojtěch (2011) Obojí, oboje, obé, všechno. Our Speech, 94 (4). pp. 181-194. ISSN 0027-8203

Balhar, Jan (2011) Přitažlivá etymologie. Our Speech, 94 (4). pp. 212-215. ISSN 0027-8203

Lukić Krstanović, Miroslava (2011) Political Folklore on Festival Market: Power of Paradigm and Power of Stage. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 261-280. ISSN 0009-0794

Hirschová, Milada (2011) Pragmatické motivace v psané podobě češtiny. Our Speech, 94 (4). pp. 169-181. ISSN 0027-8203

Štěpán, Pavel (2011) Prefixálně-sufixální adjektiva v pomístních jménech v Čechách. Our Speech, 94 (4). pp. 194-204. ISSN 0027-8203

Ireinová, Martina (2011) Slovenské jazykovědné studie. Our Speech, 94 (4). pp. 206-210. ISSN 0027-8203

Válka, Miroslav (2011) The Reflection of the South Slav in Czech Social Magazines of the Second Half of the 19th Century as a Source of Study of the Formation of Ethnic Images. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 307-325. ISSN 0009-0794

Riahi-Madvar, Hossien; Ayyoubzadeh, Seyed Ali; Namin, Masoud Montazeri; Seifi, Akram (2011) Uncertainty analysis of quasi-two-dimensional flow simulation in compound channels with overbank flows. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 171-183. ISSN 0042-790X

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradny. Our Speech, 94 (4). pp. 224-225. ISSN 0027-8203

August 2011

Nikolov, Svetoslav; Nedev, Valentin; Zlatanov, Vassil (2011) A Numerical Investigation of the Modified Sherman Systems. Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 127-142. ISSN 1802-1484

Hort, Filip; Mazal, Pavel (2011) Application of Acoustic Emission for Measuring of Contact Fatigue of Axial Bearing. Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 117-125. ISSN 1802-1484

Šolićová, Mirna (2011) Čapkova próza a drama jako zvláštní druh cestopisného psaní. Czech Literature, 59 (4). pp. 528-547. ISSN 0009-0468

Pospíšilová, Dominika; Filippová, Eva (2011) Diskurzní ironie v českém jazykovém prostředí. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 177-195. ISSN 0037-7031

Bernard, Josef (2011) Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 745-776. ISSN 0038-0288

Vítová, Andrea (2011) Ferdinand Břetislav Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850 (edd. Jitka Ludvová a Helena Pinkerová) (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 631-636. ISSN 0009-0468

Buchtík, Martin (2011) Ivana Loučková: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 874-877. ISSN 0038-0288

Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda (2011) Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 163-176. ISSN 0037-7031

Musil, Jiří (2011) Jan Keller: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 859-862. ISSN 0038-0288

Homoláč, Jiří; Mrázková, Kamila (2011) Jazyková regulace jako věc dohody. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 196-222. ISSN 0037-7031

Pospíšilová, Tereza; Ouředníček, Martin; Feřtrová, Marie (2011) Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 881-883. ISSN 0038-0288

Zavadilová, Andrea; Fránek, Michal; Turinská, Ivona (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (4). pp. 639-658. ISSN 0009-0468

Horálek, Adam (2011) Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin. Možnost zachování a revitalizace. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 871-874. ISSN 0038-0288

Partov, Doncho; Kantchev, Vesselin (2011) Level of Creep Sensitivity in Composite Steel-Concrete Beams According to ACI 209R-92 Model, Comparison with EUROCODE-4 (CEB MC 90-99). Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 91-116. ISSN 1802-1484

Wiendl, Jan (2011) Literární „druhá republika“. Czech Literature, 59 (4). pp. 604-614. ISSN 0009-0468

Anonymus, (2011) Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 866-871. ISSN 0038-0288

Tureček, Dalibor (2011) Máchova báseň Čech. Czech Literature, 59 (4). pp. 501-528. ISSN 0009-0468

Fořt, Bohumil (2011) Miroslav Červenka, Záznamník (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 635-639. ISSN 0009-0468

Anonymus, (2011) Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.): Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 877-880. ISSN 0038-0288

Jareš, Michal (2011) Neznámý známý člověk? Czech Literature, 59 (4). pp. 572-604. ISSN 0009-0468

Temelová, Jana; Ouředníček, Martin (2011) Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 625-632. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obálka. Slovo a slovesnost, 72 (3). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (4). -. ISSN 0009-0468

Martinec, Ivo (2011) Přemysl Hauser, slavista a bohemista. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 239-240. ISSN 0037-7031

Kubeš, Jan; Kraft, Stanislav (2011) Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 805-830. ISSN 0038-0288

Feřtrová, Marie; Temelová, Jana (2011) Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 681-716. ISSN 0038-0288

Novák, Jakub; Netrdová, Pavlína (2011) Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 717-745. ISSN 0038-0288

Pithart, Petr (2011) Prsty do ran. Czech Literature, 59 (4). pp. 614-621. ISSN 0009-0468

Huleja, Jan (2011) Recenze: George Lakoff: The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st-Century American Politics with an 18th-Century Brain. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 235-238. ISSN 0037-7031

Bozděchová, Ivana (2011) Recenze: Ka Man Aman Chiu: An Approach to Standardization: An Analysis of Chinese IT Technology Problems in Hong Kong. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 229-234. ISSN 0037-7031

Jettmarová, Zuzana (2011) Recenze: Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces: Teorie a praxe funkcionalistického překládání. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 223-229. ISSN 0037-7031

Horák, Aleš; Raudenský, Miroslav; Pohanka, Michal; Bellerová, Hana; Reichardt, Tilo (2011) Research on Cooling Efficiencies of Water, Emulsions and Oil. Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 81-89. ISSN 1802-1484

Gilk, Erik (2011) Román o konci jedné epochy. Czech Literature, 59 (4). pp. 547-572. ISSN 0009-0468

Sikora, Michal; Vlach, Radek; Navrátil, Petr (2011) The Unusual Water Cooling Applied on Small Asynchronous Motor. Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 143-153. ISSN 1802-1484

Nekorjak, Michal; Souralová, Adéla; Vomastková, Klára (2011) Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 657-681. ISSN 0038-0288

Havelka, Tomáš (2011) Vavřinec Leandr Rvačovský: Massopust (ed. Dušan Šlosar) (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 621-632. ISSN 0009-0468

Ouředníček, Martin; Špačková, Petra; Feřtrová, Marie (2011) Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 777-804. ISSN 0038-0288

July 2011

Szapuová, Mariana (2011) Bremeno dôkazu majú znášať tí, ktorí trvajú na disparite privilégií, alebo načo oprašovať staré filozofické argumenty. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 3-12. ISSN 1213-0028

Gajdoš, Adam (2011) Chlieb náš každodenný: maskulinita a jedlo v odbornej tlači prvej dekády 21. storočia. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 25-34. ISSN 1213-0028

Bertini, Cesarino; Gambarelli, Gianfranco; Scarelli, Antonino; Varga, Zoltán (2011) Equilibrium Solution in a Game between a Cooperative and its Members. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 162-171. ISSN 1802-4696

Doležel, Pavel (2011) Estimating the Efficiency of Voting in Big Size Committees. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 172-190. ISSN 1802-4696

Scalzo, Vincenzo (2011) Existence of Equilibrium Prices for Discontinuous Excess Demand Correspondences. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 203-210. ISSN 1802-4696

England, Paula (2011) Genderová revoluce. Nerovnoměrná a zastavená. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 54-62. ISSN 1213-0028

Danišková, Katarína; Fidrmuc, Jarko (2011) Inflation Convergence and the New Keynesian Phillips Curve in the Czech Republic. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 99-115. ISSN 1802-4696

Koutová, Marta (2011) K významům slova kargo/cargo. Our Speech, 94 (3). pp. 161-168. ISSN 0027-8203

Kiczková, Zuzana (2011) Kategórie verejného a súkromného pri analýze mocenskej asymetrie rodov. Retrospektívy a perspektívy. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 13-24. ISSN 1213-0028

Štěpán, Josef (2011) Kniha tabulek a frekvenčních seznamů z korpusové fonologie a morfologie. Our Speech, 94 (3). pp. 153-156. ISSN 0027-8203

Güth, Werner; Levati, M. Vittoria; Ploner, Matteo (2011) Let Me See You! A Video Experiment on the Social Dimension of Risk Preferences. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 211-225. ISSN 1802-4696

Prokšová, Hana (2011) Letní škola lingvistiky počtvrté. Our Speech, 94 (3). pp. 156-159. ISSN 0027-8203

Bosá, Monika (2011) Miesto feminizmu v tradícii sociálnej práce. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 35-43. ISSN 1213-0028

Cvrček, Václav; Kováříková, Dominika (2011) Možnosti a meze korpusové lingvistiky. Our Speech, 94 (3). pp. 113-134. ISSN 0027-8203

Nejedlý, Petr (2011) Nazádisté a násadisté. Our Speech, 94 (3). pp. 159-162. ISSN 0027-8203

Veselý, Luboš (2011) O vidu slovesa soustředit se. Příspěvek k otázce jazykové správnosti. Our Speech, 94 (3). pp. 134-142. ISSN 0027-8203

Tenglerová, Hana (2011) Politiky nečinnosti: genderová rovnost v české vědní politice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 63-73. ISSN 1213-0028

Kosek, Pavel; Křístek, Michal; Osolsobě, Klára; Vojtová, Jarmila; Ziková, Markéta (2011) První korpusová mluvnice češtiny. Our Speech, 94 (3). pp. 142-153. ISSN 0027-8203

Maslowska, Aleksandra A. (2011) Quest for the Best: How to Measure Central Bank Independence and Show its Relationship with Inflation. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 132-161. ISSN 1802-4696

Fragnelli, Vito; Marina, Maria Erminia (2011) Skill and Chance in Insurance Policies. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 191-202. ISSN 1802-4696

Lisi, Gaetano; Pugno, Maurizio (2011) Tax Morale, Entrepreneurship, and the Irregular Economy. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 116-131. ISSN 1802-4696

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 94 (3). pp. 168-169. ISSN 0027-8203

June 2011

Szilagyi, Jozsef; Kovacs, Akos (2011) A calibration-free evapotranspiration mapping technique for spatially-distributed regional-scale hydrologic modeling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 118-130. ISSN 0042-790X

Pivokonský, Martin; Bubáková, Petra; Hnaťuková, Petra; Knesl, Bohuslav (2011) A fluidized layer of granular material used for the separation of particulate impurities in drinking water treatment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 95-106. ISSN 0042-790X

Prokop, Dušan (2011) Aleš Haman, Radim Kopáč (edd): Mácha redivivus (1810–2010) (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 471-478. ISSN 0009-0468

Alber, Jens; Holtmann, Anne Christine; Marquardt, Susanne (2011) Are There Visible Accession Effects? Comparing Some Key Indicators of the Trajectories of Central and Eastern European Countries Inside and Outside the EU since the 1990s. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 473-507. ISSN 0038-0288

Sedláčková, Markéta (2011) ‘Transition to Democracy’ Conference. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 617-619. ISSN 0038-0288

Šimon, Martin (2011) Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 155-172. ISSN 0009-0794

Zimmermann, Susan (2011) Barbara Einhorn: Citizenship in an Enlarging Europe. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 596-601. ISSN 0038-0288

Avilin, Cimafej (2011) Běloruské pověsti a legendy o skvrnách na Měsíci. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 173-190. ISSN 0009-0794

Kaczmarek, Ryszard (2011) Bádání o nejnovější polské historii na počátku 21. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 74-101. ISSN 1803-7550

Rodrigues, Ricardo (2011) Bent Greve (ed.): Choice: Challenges and Perspectives for the European Welfare States. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 603-607. ISSN 0038-0288

Dohnal, Wojciech; Pomieciński, Adam (2011) Borne Sulinowo – antropologie „rodícího se“ města. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 191-206. ISSN 0009-0794

Němečková, Soňa; Slámová, Romana; Šípek, Václav (2011) Climate change impact assessment on various components of the hydrological regime of the Malše river basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 131-143. ISSN 0042-790X

Anonymus, (2011) Contents. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 445-447. ISSN 0038-0288

Offe, Claus (2011) Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalised? Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 447-473. ISSN 0038-0288

Kalousova, Lucie (2011) Elly Teman: Birthing a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 607-610. ISSN 0038-0288

Lajh, Damjan; Štremfel, Urška (2011) Exploiting the Potential of the Open Method of Coordination in Slovenian Education Policy. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 507-530. ISSN 0038-0288

Steiber, Nadia (2011) Gøsta Esping-Andersen: The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 591-594. ISSN 0038-0288

Hnaťuková, Petra (2011) Geochemical distribution and mobility of heavy metals in sediments of urban streams affected by combined sewer overflows. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 85-94. ISSN 0042-790X

Glanc, Tomáš (2011) Hans Ulrich Gumbrecht v zajetí přítomností. Czech Literature, 59 (3). pp. 416-420. ISSN 0009-0468

Polášek, Pavel (2011) Influence of velocity gradient on optimisation of the aggregation process and physical properties of formed aggregates: Part 1. Inline high density suspension (IHDS) aggregation process. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 107-117. ISSN 0042-790X

Kuchařová, Věra (2011) Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Marta Styrc, Ariane Pailhé, Anne Solaz and Daniele Vignoli: Second European Quality of Life Survey. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 610-613. ISSN 0038-0288

Steinmetz, Karel (2011) Ivo Stolařík. Portrét vědce, publicisty a člověka (1923–2010). Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 67-73. ISSN 1803-7550

Ringen, Stein (2011) Jiří Večerník at 70. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 587-590. ISSN 0038-0288

Gamliel-Yehoshua, Haya (2011) Joerg Tremmel (ed.): A Young Generation Under Pressure? Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 613-616. ISSN 0038-0288

Hadravová, Tereza (2011) Kognitivní estetika čtení. Zamyšlení nad knihou Petera Stockwella. Czech Literature, 59 (3). pp. 430-442. ISSN 0009-0468

Zářický, Aleš; Knejp, Jan; Dokoupil, Lumír; Svoboda, Jiří; Polášek, Adam; Bánská, Eva (2011) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 122-128. ISSN 1803-7550

Píša, Petr; Peisertová, Lucie; Lukáš, Martin (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (3). pp. 481-505. ISSN 0009-0468

Davidová Glogarová, Jana (2011) Ladislav Jehlička: Křik koruny svatováclavské (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 459-463. ISSN 0009-0468

Duman, Anil (2011) Lucia Tunkrova and Pavel Saradin (eds.): The Politics of EU Accession: Turkish Challenges and Central European Experiences. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 600-603. ISSN 0038-0288

Meardi, Guglielmo (2011) Marta Kahancova: One Company, Diverse Workplaces: The Social Construction of Employment Practices in Western and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 593-596. ISSN 0038-0288

Pavlásek, Michal (2011) Meziválečná krajanská péče jako „záchranná“ akce: K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 113-134. ISSN 0009-0794

Kapusta, Jan (2011) Odkaz Victora Turnera v současné antropologii poutnictví: zkušenost pouti do Santiaga de Compostela. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 135-153. ISSN 0009-0794

Pokludová, Andrea; Kladiwa, Pavel (2011) Pomníky rozdělující a spojující. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 23-40. ISSN 1803-7550

Tureček, Dalibor (2011) Růžena Grebeníčková: Máchovské studie (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 466-472. ISSN 0009-0468

Klokner, Tomáš; Lipovski, Radek; Daněk, Radoslav; Jemelka, Martin; Knejp, Jan; Pavelčíková, Nina (2011) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 102-113. ISSN 1803-7550

Haman, Aleš; Schmidová, Herta; Zusi, Peter A. (2011) Recenzní blok k Dějinám nové moderny. Czech Literature, 59 (3). pp. 442-459. ISSN 0009-0468

Królaková, Joanna (2011) René Bílik: Historický žáner v slovenskej próze (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 462-467. ISSN 0009-0468

Steiner, Petr (2011) Revolucionáři k sežrání: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance. Czech Literature, 59 (3). pp. 349-374. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2011) Robert Darnton: The Case for Books (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 477-481. ISSN 0009-0468

Štípková, Martina; Kreidl, Martin (2011) Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 531-565. ISSN 0038-0288

Gába, Petr (2011) Takové mezi sebou nechceme! Formování negativního obrazu špatného pracovníka v hornictví a jeho prezentování na stránkách Havířské pravdy. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 60-66. ISSN 1803-7550

Jiráček, Pavel (2011) Teorie verše i jako teorie rytmu a melodie básníkovy promluvy. Czech Literature, 59 (3). pp. 374-394. ISSN 0009-0468

Spilková, Jana; Radová, Lucie (2011) The Formation of Identity in Teenage Mall Microculture: A Case Study of Teenagers in Czech Malls. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 565-587. ISSN 0038-0288

Bálint, Gábor; Novák, Viliam (2011) The Henry Darcy Medal of the EGU in 2011 was awarded to Jan Szolgay. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). p. 144. ISSN 0042-790X

Budagovskyi, Anatolij Ivanovič; Novák, Viliam (2011) Theory of evapotranspiration. 2. Soil and intercepted water evaporation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 73-84. ISSN 0042-790X

Gumbrecht, Hans Ulrich (2011) Umírněný obdiv v rozšířené přítomnosti. K proměně našeho vztahu ke klasikům. Czech Literature, 59 (3). pp. 420-430. ISSN 0009-0468

Kapustová, Andrea (2011) Valence lyrického subjektu (Jak také vnímatel rekonstruuje z básnických textů lyrický subjekt). Czech Literature, 59 (3). pp. 394-416. ISSN 0009-0468

Czechowicz, Bogusław (2011) Wokół początków Księstwa Oławskiego. Przyczynek do badań tytulatury książęcej na Śląsku w XV wieku. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 1-10. ISSN 1803-7550

Jemelka, Martin (2011) Závodní kolonie jámy Jindřich v Moravské Ostravě. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 41-59. ISSN 1803-7550

Knoflíček, Tomáš (2011) Zázračná mše sv. Martina z kostela sv. Anny v Přibyslavicích u Třebíče. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 11-22. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Malura, Jan; Klokner, Tomáš; Lunga, Václav; Burian, Jan; Popelka, Petr; Židek, Adam; Kadlec, Petr; Bánská, Eva; Dokoupil, Lumír (2011) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 113-121. ISSN 1803-7550

May 2011

Dušková, Libuše (2011) A CENTENARY OF CZECH MODERN LANGUAGE ASSOCIATION AND ITS JOURNAL OF MODERN PHILOLOGY. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 101-107. ISSN 0862-8432

Borshi, Orkida (2011) A COMPARISON OF PROGRESSIVE FORMS IN ENGLISH AND ALBANIAN. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 70-88. ISSN 0862-8432

Hopkins, Robert (2011) A Word of Introduction from ESA President. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 3-4. ISSN 0014-1291

Hlobil, Tomáš (2011) Announcement: FORMESTH - Aesthetic Formalism in Central Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 119-121. ISSN 0014-1291

Uhlířová, Ludmila (2011) Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 155-156. ISSN 0037-7031

Rabadán, Rosa (2011) ANY INTO SPANISH: A CORPUS-BASED ANALYSIS OF A TRANSLATION PROBLEM. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 57-70. ISSN 0862-8432

Smejkalová, Kamila (2011) Žijí ve Walesu Walesané, nebo Velšané? Our Speech, 94 (2). pp. 104-107. ISSN 0027-8203

Kerekes, Amália (2011) Béla Balázs: Über lyrische Sensibilität. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 81-111. ISSN 0014-1291

Dickins, Tom; Dickins, Eric (2011) Book review: Jenny Carl & Patrick Stevenson (eds.): Language, Discourse and Identity in Central Europe: The German Language in a Multilingual Space. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 136-140. ISSN 0037-7031

Bachmannová, Jarmila (2011) CENTENNIAL ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF THE CZECH LANGUAGE. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 98-102. ISSN 0862-8432

Kopecký, Jakub (2011) Co je to argument? Our Speech, 94 (2). pp. 95-102. ISSN 0027-8203

Nae, Cristian (2011) Communicability and Empathy: The Problem of Sensus Communis in Kester’s Dialogical Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 4-29. ISSN 0014-1291

Alcaraz León, María José (2011) Contrary Feelings and the Cognitive Significance of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 63-81. ISSN 0014-1291

Hlobil, Tomáš (2011) Cover (1-2011). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 1-6. ISSN 0014-1291

Hajičová, Eva (2011) Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 153-155. ISSN 0037-7031

Spáčilová, Libuše (2011) DALIBOR ZEMAN: ÜBERLEGUNGEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE IN ÖSTERREICH. LINGUISTISCHE, SPRACHPOLITISCHE UND SOZIOLINGUISTISCHE ASPEKTE DER ÖSTERREICHISCHEN. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 139-141. ISSN 0008-7386

Chamonikolasová, Jana (2011) DÍLO JANA FIRBASE V ČESKÉM A MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 143-144. ISSN 0008-7386

Demlová, Jana (2011) EL ANIVERSARIO DEL PROFESOR JIŘÍ ČERNÝ. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 108-110. ISSN 0862-8432

Čmejrková, Světla (2011) ELDA WEIZMANN: POSITIONING IN MEDIA DIALOGUE. NEGOTIATING ROLES IN THE NEWS INTERVIEW. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 110-113. ISSN 0862-8432

Hlobil, Tomáš (2011) Ernst Stöckmann. Anthropologische Ästhetik: Philosophie, Psychologie und ästhetische Theorie der Emotionen im Diskurs der Aufklärung (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 121-127. ISSN 0014-1291

Stibral, Karel (2011) George Gessert. Green Light: Toward an Art of Evolution (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 127-136. ISSN 0014-1291

Hamplová, Sylva (2011) JAN RADIMSKÝ: VERBO-NOMINÁLNÍ PREDIKÁT S KATEGORIÁLNÍM SLOVESEM. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 135-136. ISSN 0008-7386

Sojka, Pavel (2011) JARVA, VESA – NURMI, TIMO: OIKEETA SUOMEE. SUOMEN PUHEKIELEN SANAKIRJA. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 136-137. ISSN 0008-7386

Čižmárová, Libuše (2011) Jazykovědec a pedagog Jan Balhar. Our Speech, 94 (2). pp. 101-104. ISSN 0027-8203

Klégr, Aleš (2011) JOSEF FRONEK. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 142-143. ISSN 0008-7386

Beneš, Martin (2011) K problému kompozicionality jazykového významu. Our Speech, 94 (2). pp. 57-71. ISSN 0027-8203

Procházková, Barbora (2011) K významu slova forsáž v současné češtině. Our Speech, 94 (2). pp. 106-112. ISSN 0027-8203

Šichová, Kateřina (2011) KAREL HEŘMAN, MARKÉTA BLAŽEJOVÁ, HELGE GOLDHAHN a kol.:DEUTSCH-TSCHECHISCHES WÖRTERBUCH DER PHRASEOLOGISMEN UND FESTGEPRÄGTEN WENDUNGEN. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 126-130. ISSN 0008-7386

Radimský, Jan (2011) Konfixace v současné italské slovotvorbě. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 104-124. ISSN 0008-7386

Koutová, Marta (2011) Konjunktiv v nepřímé řeči v němčině: vývoj názorů v německé lingvistice. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 81-94. ISSN 0008-7386

Anonymus, (2011) LADISLAV TRUP (1943–2011) IN MEMORIAM. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 107-109. ISSN 0862-8432

Valeš, Miroslav (2011) LAS VARIANTES DE PRESTIGIO Y SUS RELACIONES EN GRANADA. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 88-98. ISSN 0862-8432

Kačmárová , Alena (2011) LÍVIA KÖRTVÉLYESSY: VPLYV SOCIOLINGVISTICKÝCH FAKTOROV NA PRODUKTIVITU V SLOVOTVORBE. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 130-132. ISSN 0008-7386

Kettnerová, Václava (2011) Lokativní sémantická diateze v češtině. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 83-101. ISSN 0037-7031

Černý, Miroslav (2011) MARIE KRČMOVÁ a kol.: INTEGRACE V JAZYCÍCH – JAZYKY V INTEGRACI. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 133-134. ISSN 0008-7386

Wilder, Ken (2011) Neither Here Nor Elsewhere: Displacement Devices in Representing the Supernatural. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 46-63. ISSN 0014-1291

Bokiniec, Monika; Kvokačka, Adrián; Stejskal, Jakub; Papp, Zoltán (2011) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 111-119. ISSN 0014-1291

Kolářová, Ivana (2011) O jazyce a textu v publikaci z Českých Budějovic. Our Speech, 94 (2). pp. 89-96. ISSN 0027-8203

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obálka. Slovo a slovesnost, 72 (2). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah. Slovo a slovesnost, 72 (2). p. 81. ISSN 0037-7031

Povolná, Renata (2011) OLGA DONTCHEVA-NAVRATILOVÁ: ANALYSING GENRE: THE COLONY TEXT OF UNESCO RESOLUTIONS. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 137-139. ISSN 0008-7386

Vykypěl, Bohumil (2011) Oxfordská příručka lingvistického analyzování čili theatrum linguisticae. Our Speech, 94 (2). pp. 87-90. ISSN 0027-8203

Štěpán, Josef (2011) Polovedlejší věty se spojkami jestli, pokud, aby v současné češtině. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 102-117. ISSN 0037-7031

Štěpán, Pavel (2011) Prefixálně-sufixální substantiva v pomístních jménech v Čechách. Our Speech, 94 (2). pp. 78-87. ISSN 0027-8203

Koutová, Marta (2011) Psaní velkých písmen v názvech svátků a období církevního roku pravoslavné církve. Our Speech, 94 (2). pp. 71-78. ISSN 0027-8203

Hladká, Zdeňka (2011) Recenze: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 130-136. ISSN 0037-7031

Štěpánová, Veronika (2011) Recenze: Jiří Zeman: Základy české ortoepie. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 149-152. ISSN 0037-7031

Bogoczová, Irena (2011) Recenze: Kordian Bakuła: Mówione ≈ pisane: komunikacja, język, tekst. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 140-145. ISSN 0037-7031

Trösterová, Zdeňka (2011) Recenze: Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 145-148. ISSN 0037-7031

Schmiedt, Barbara (2011) Review: François Esvan: Vidová morfologie českého slovesa. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 125-126. ISSN 0008-7386

Inkpin, Andrew (2011) The Nonconceptual Content of Paintings. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 29-46. ISSN 0014-1291

Křístek, Michal (2011) Výroční konference Asociace slavistické kognitivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 156-158. ISSN 0037-7031

Mojžíšová, Kateřina (2011) Vytýkací konstrukce v angličtině a v norštině. Kontrastivní studie. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 95-103. ISSN 0008-7386

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 94 (2). pp. 111-113. ISSN 0027-8203

Kodýtek, Vilém (2011) Znovu k Vachkově teorii psané formy jazyka. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 118-129. ISSN 0037-7031

April 2011

Koukal, Milan; Fuis, Vladimír; Florian, Zdeněk; Janíček, Přemysl (2011) A Numerical Study of Effects of the Manufacture Perturbations to Contacts of the Total Hip Replacement. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 33-42. ISSN 1802-1484

Králik, Juraj (2011) A RSM Method for Nonlinear Probabilistic Analysis of the Reinforced Concrete Structure Failure of a Nuclear Power Plant - Type VVER 440. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 3-21. ISSN 1802-1484

Malá, Zuzana (2011) „Nemělo to obličeje. Byla to věc.“ K napětí mezi člověkem a věcmi v prozaické tvorbě české avantgardy počátku 20. let. Czech Literature, 59 (2). pp. 175-198. ISSN 0009-0468

Růžička, Michal (2011) Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 273-296. ISSN 0038-0288

Lebeda, Tomáš (2011) Dopady dvoukolového většinového systému na reprezentaci stran v českém Senátu. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 243-272. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2011) Eleonóra Hamar: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 418-422. ISSN 0038-0288

Dinev, Dobromir (2011) Finite Element for Analysis of Beams Strengthened by Bonded Composite Strips. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 51-63. ISSN 1802-1484

Profant, Tomáš (2011) Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 424-429. ISSN 0038-0288

Katrňák, Tomáš; Simonová, Natalie (2011) Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 207-243. ISSN 0038-0288

Chitnis, Rajendra A. (2011) Jakub Češka: Falešná paměť literatury (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 278-284. ISSN 0009-0468

Ivánek, Jakub (2011) Jana Ratajová – Lucie Storchová: Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 261-266. ISSN 0009-0468

Šámal, Petr (2011) Jiří Holý, Katka Volná (edd.): Tato fakulta bude rudá! (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 283-288. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R.; Nešporová, Olga (2011) Jiří Večerník sedmdesátníkem. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 387-391. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2011) K dvojímu jubileu Jaroslava Klofáče (1921–1981). Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 391-394. ISSN 0038-0288

Jankovič, Milan (2011) K poetice Vyvolávání Daniely Hodrové. Czech Literature, 59 (2). pp. 198-218. ISSN 0009-0468

Šubrt, Jiří (2011) Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 395-407. ISSN 0038-0288

Lužný, Dušan (2011) Konference Sociologie náboženství v datech. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 439-442. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2011) Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka: Filosoficko-politické eseje. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 415-418. ISSN 0038-0288

Vidomus, Petr (2011) Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 325-360. ISSN 0038-0288

Charypar, Michal; Trávníček, Jiří (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (2). pp. 288-305. ISSN 0009-0468

Šíp, Radim (2011) Liessmannova nostalgie: Terciární vzdělávání v pozdně moderní době. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 407-415. ISSN 0038-0288

Lebedová, Eva (2011) Lukáš Linek: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jeho důsledky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 421-424. ISSN 0038-0288

Štegmannová, Ingrid (2011) Marlis Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 430-434. ISSN 0038-0288

Tureček, Dalibor (2011) Michal Charypar: Karel Sabina (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 266-270. ISSN 0009-0468

Havlíček, Jakub (2011) Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 433-439. ISSN 0038-0288

Smolka, Zdeněk (2011) Miroslav Červenka: Textologické studie (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 270-275. ISSN 0009-0468

Gurumani, Ramalingam; Shanmugam, Subramaniam (2011) Modeling and Contact Analysis of Crowned Spur Gear Teeth. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 65-78. ISSN 1802-1484

Hamplová, Dana (2011) Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži? Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 297-324. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) Obsah. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 205-207. ISSN 0038-0288

Mocná, Dagmar (2011) Příběhy Nerudových lásek. Životopis jako kulturní konstrukt. Czech Literature, 59 (2). pp. 149-175. ISSN 0009-0468

Mukařovský, Jan; Havránková, Marie (2011) Poznámky k máchovské literatuře. Czech Literature, 59 (2). pp. 232-242. ISSN 0009-0468

Raudenská, Lenka; Pavlíček, Michal; Rašková, Hana (2011) Qualitative Models As a Segment of Naive Engineering Design. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 43-50. ISSN 1802-1484

Smetáčková, Irena; Pavlík, Petr (2011) Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 361-387. ISSN 0038-0288

Lasota, Tomáš; Burša, Jiří (2011) Simulation of Mechanical Tests of Composite Material Using Anisotropic Hyperelastic Constitutive Models. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 23-32. ISSN 1802-1484

Voit, Petr; Linka, Jan (2011) Udržet pravý okraj stránkové sazby (Od literární historie k samostudiu) Rozhovor s Petrem Voitem. Czech Literature, 59 (2). pp. 242-261. ISSN 0009-0468

Rambousek, Jiří (2011) Veronika Broučková: Srdce a smrt – Tvorba brněnské Literární skupiny (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej (2011) Vojtěch Jirát a Jan Mukařovský aneb Příběh jedné nevydané recenze. Czech Literature, 59 (2). pp. 218-232. ISSN 0009-0468

March 2011

Čermák, Petr (2011) 100 let Časopisu pro moderní filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 3-22. ISSN 0008-7386

Hamplová, Sylva (2011) 100 let romanistiky v Časopise pro moderní filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 35-44. ISSN 0008-7386

Štěpánová, Veronika (2011) Časopis Český jazyk a literatura, ročník 57-60. Our Speech, 94 (1). pp. 46-51. ISSN 0027-8203

Dušková, Libuše (2011) Česká anglistika a Časopis pro moderní filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 44-56. ISSN 0008-7386

Vodrážková, Lenka (2011) Česká germanistika a Časopis pro moderní filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 22-35. ISSN 0008-7386

Tóth, Valeria (2011) Change Typology of Toponyms. Acta onomastica, 52 (1). pp. 179-190. ISSN 1211-4413

Superanskaja, Alexandra Vasilyevna (2011) Cталтмане Велта Эрнестовна (1926–2010), кандидат филологических наук, специалист по балтийским и славянским языкам. Acta onomastica, 52 (1). pp. 246-249. ISSN 1211-4413

Štěpán, Josef (2011) Devadesátiny Marie Těšitelové. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 76-78. ISSN 0037-7031

Rutkowski, Mariusz (2011) Dictionary of Proper Names, Metaphors and Connotations: Outline of Theoretical Background. Acta onomastica, 52 (1). pp. 141-149. ISSN 1211-4413

Nešpor, Zdeněk R.; Jakoubek, Marek (2011) Dvě hypotézy o původu nekatolíků z řad banátských a bulharských Čechů. Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 73-79. ISSN 0009-0794

Albulescu, Claudiu (2011) Economic and Financial Integration of CEECs: The Impact of Financial Instability. AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 27-46. ISSN 1802-4696

Letafková, Jana (2011) Existují ještě hodní fridolínové a zlí dětřichové? Our Speech, 94 (1). pp. 53-57. ISSN 0027-8203

Yalcinkaya Koyuncu, Julide (2011) Foreign Bank Presence and Bank Spreads: Evidence from Turkey. AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 64-76. ISSN 1802-4696

Kazík, Miroslav (2011) Funkčný člen „priezvisko“ v modelovej interpretácii živých osobných mien slobodných osôb v Papradi. Acta onomastica, 52 (1). pp. 83-92. ISSN 1211-4413

Křivancová, Michaela (2011) Funkce první osoby plurálu v textech Věry Linhartové. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 28-39. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2011) Havlíčkobrodsko 24. Sborník příspěvků o historii regionu. Acta onomastica, 52 (1). pp. 222-226. ISSN 1211-4413

Hladný, Josef (2011) Hydrologické dny 2010. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 68-72. ISSN 0042-790X

Abramowicz, Zofia (2011) Identyfikacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich i białoruskich (XVI–XVIII w.). Acta onomastica, 52 (1). pp. 7-15. ISSN 1211-4413

Jačová, Zora (2011) IL LINGUAGGIO POLITICO DELLA SECONDA REPUBBLICA. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 33-47. ISSN 0862-8432

Schofield, Norman (2011) Is the Political Economy Stable or Chaotic? AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 76-94. ISSN 1802-4696

Komárek, Karel (2011) Jaroslav David: Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Acta onomastica, 52 (1). pp. 230-233. ISSN 1211-4413

Zeman, Jiří (2011) Jazyk jako nabitá zbraň. Our Speech, 94 (1). pp. 34-38. ISSN 0027-8203

Kloferová, Stanislava (2011) K územnímu rozrůznění předložek v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 52 (1). pp. 92-102. ISSN 1211-4413

Beneš, Martin; Prošek, Martin (2011) Ke konceptu minimální intervence. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 39-56. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2011) Klasifikace honorifikačních toponym. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 13-28. ISSN 0037-7031

Jílková, Lucie (2011) Kniha o českém chatování. Our Speech, 94 (1). pp. 38-43. ISSN 0027-8203

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Petrbok, Václav; Šmilauer, Vladimír; Vaňková, Irena (2011) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010. Our Speech, 94 (1). pp. 43-46. ISSN 0027-8203

Pešek, Ondřej (2011) LA CAUSALITÉ, L'ARGUMENTATION ET LES CONNECTEURS1. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 1-14. ISSN 0862-8432

Peprník, Jaroslav (2011) Můj život s ČMF. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 70-75. ISSN 0008-7386

Sieglová, Dagmar (2011) Mezinárodní konference o mnohojazyčnosti v Evropě. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 78-81. ISSN 0037-7031

Pastyřík, Svatopluk (2011) Miloslava Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Acta onomastica, 52 (1). pp. 236-239. ISSN 1211-4413

Pavlásek, Michal (2011) Minulost svatohelenských nekatolíků v zajetí výkladových schémat a povahy porozumění. Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 81-87. ISSN 0009-0794

Pešek, Ondřej (2011) Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 75-78. ISSN 0008-7386

Dittmann, Robert (2011) Na okraj novozákonní toponymie v Novém kovenantu Johna Podmolika. Acta onomastica, 52 (1). pp. 226-230. ISSN 1211-4413

Čmejrková, Světla; Daneš, František (2011) O dvou (a více) typech parataktického spojení vztažných vět. Our Speech, 94 (1). pp. 14-34. ISSN 0027-8203

Nikolić, Vidan (2011) O jednom retkom toponimu u istočnoj Bosni sa germanskim poreklom. Acta onomastica, 52 (1). pp. 102-111. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obálka. Slovo a slovesnost, 72 (1). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Hiller, Edgar; Sirotiak, Maroš; Tatarková, Veronika; Jurkovič, Ľubomír (2011) Occurrence of selected organochlorine pesticide residues in surface sediments from the Velke Kozmalovce, Ruzin, and Zemplinska Sirava water reservoirs, Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 51-59. ISSN 0042-790X

Kraus, Jiří (2011) Oslí můstky. Our Speech, 94 (1). pp. 51-54. ISSN 0027-8203

Dvořáková, Žaneta (2011) Ostrov Cohnova rozhodnutí aneb krajina jmen v románu Bernarda Malamuda Boží milost. Acta onomastica, 52 (1). pp. 45-55. ISSN 1211-4413

Otčenášek, Jaroslav (2011) Pausaniova „Cesta po Řecku“ jako folklorní pramen. Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 53-72. ISSN 0009-0794

Pastyřík, Svatopluk (2011) Příjmení v Bartošově Dialektickém slovníku moravském (s přihlédnutím ke klasifikaci příjmení). Acta onomastica, 52 (1). pp. 111-133. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2011) Případ Galadriel. Acta onomastica, 52 (1). pp. 212-214. ISSN 1211-4413

Cengiz, Taner M. (2011) Periodic structures of Great Lakes levels using wavelet analysis. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 24-35. ISSN 0042-790X

Klípa, Ondřej (2011) Polish women workers in Czechoslovakia: what made them to come? Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 31-52. ISSN 0009-0794

Kuneš, Václav (2011) Pomístní jména v katastrálním území Vlhlavy a Malé Chrášťany. Acta onomastica, 52 (1). pp. 190-203. ISSN 1211-4413

Mestek, Jaroslav (2011) Poznámka k výslovnosti příjmení Peirce [pérs]. Acta onomastica, 52 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Boháčová, Michaela (2011) Propriální bohatství chorvatské menšiny na Slovensku. Acta onomastica, 52 (1). pp. 218-223. ISSN 1211-4413

Saicová Římalová, Lucie (2011) Recenze: Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 69-76. ISSN 0037-7031

Uhlířová, Ludmila (2011) Recenze: František Čermák – Václav Cvrček (eds.): Slovník Bohumila Hrabala. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 61-69. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2011) Recenze: Radim Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 56-62. ISSN 0037-7031

Uhlířová, Ludmila (2011) Reflexe činnosti Kanceláře Slovníku jazyka českého v časopise Naše řeč. Our Speech, 94 (1). pp. 1-14. ISSN 0027-8203

Vachková, Marie (2011) Reviews: LEXICOGRAPHY AT A CROSSROADS. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 53-57. ISSN 0862-8432

Kocourek, Rostislav (2011) Slovo k diskusi o filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 56-70. ISSN 0008-7386

Rössler, Paul (2011) SPRACHE – INTERMEDIAL: STIMME UND SCHRIFT, BILD UND TON. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 47-53. ISSN 0862-8432

Štefková, Marta (2011) Svatý Jan v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 52 (1). pp. 149-160. ISSN 1211-4413

Dubec, Pavel; Rohrauer, Leona (2011) SYNTACTIC AND FSP ASPECTS OF THE EXISTENTIAL CONSTRUCTION. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 24-33. ISSN 0862-8432

Lábus, Václav (2011) Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Bibliografie Rudolfa Šrámka za léta 1956–2008. Acta onomastica, 52 (1). pp. 233-237. ISSN 1211-4413

Nagy, János (2011) The effect of soil pH and precipitation variability during the growing season on maize hybrid grain yield in a 17 year long-term experiment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 60-67. ISSN 0042-790X

Fidrmuc, Jarko; Süss, Philipp (2011) The Outbreak of the Russian Banking Crisis. AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 46-64. ISSN 1802-4696

Budagovskyi, Anatolij Ivanovič; Novák, Viliam (2011) Theory of evapotranspiration. 1. Transpiration and its quantitative description. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 3-23. ISSN 0042-790X

Gelnar, Michal (2011) Toponyma, hydronyma a oronyma v Lužických horách a jejich okolí ve vztahu k dějinám sklářství. Acta onomastica, 52 (1). pp. 55-83. ISSN 1211-4413

Dittmann, Robert (2011) Toponymie v náměšťském Novém zákoně (1533). Acta onomastica, 52 (1). pp. 31-46. ISSN 1211-4413

Duběda, Tomáš (2011) Towards an inventory of pitch accents for read Czech. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 3-13. ISSN 0037-7031

Kliment, Zdeněk; Matoušková, Milada; Ledvinka, Ondřej; Královec, Václav (2011) Trend analysis of rainfall-runoff regimes in selected headwater areas of the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 36-50. ISSN 0042-790X

Štěpán, Pavel (2011) Tvoření detoponymických urbanonym (na příkladu urbanonymie hlavního města Prahy). Acta onomastica, 52 (1). pp. 160-179. ISSN 1211-4413

Šrámek, Rudolf (2011) Významný retrográdní slovník oikonym. Acta onomastica, 52 (1). pp. 239-246. ISSN 1211-4413

David, Jaroslav (2011) Vlastní jména a jejich (historická) sémantika. Acta onomastica, 52 (1). pp. 15-31. ISSN 1211-4413

Hughes Hallett, Andrew; Libich, Jan; Stehlík, Petr (2011) Welfare Improving Coordination of Fiscal and Monetary Policy. AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 7-27. ISSN 1802-4696

Smolka, Vladislav (2011) WORD-ORDER VARIABILITY AND FSP IN WRITTEN AND SPOKEN DISCOURSE. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 14-24. ISSN 0862-8432

Goótšová, Andrea (2011) XVII. poľská onomastická konferencia. Acta onomastica, 52 (1). pp. 249-254. ISSN 1211-4413

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 94 (1). pp. 56-57. ISSN 0027-8203

Vodrážková, Lenka (2011) ZA JAROMÍREM POVEJŠILEM (30. 1. 1931 – 3. 4. 2010). Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 78-80. ISSN 0008-7386

Čermák, Petr; Zavadil, Bohumil (2011) ZA VLADIMÍREM UHLÍŘEM (3. 5. 1927 – 22. 6. 2010). Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 79-81. ISSN 0008-7386

Jemelka, Martin (2011) Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě. Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 1-30. ISSN 0009-0794

Vejrychová, Eliška (2011) Změny příjmení na Ostravsku v roce 1947 a poválečný český nacionalismus. Acta onomastica, 52 (1). pp. 203-212. ISSN 1211-4413

Pukish, Vladimir (2011) Этнически маркированные имена чехов Северного Кавказа и пути их передачи на русский язык. Acta onomastica, 52 (1). pp. 133-141. ISSN 1211-4413

February 2011

Tlustý, Jan (2011) Alice Jedličková: Zkušenost prostoru: vyprávění a vizuální paralely (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 112-116. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2011) Anna Dymmel (ed.): Bestsellery – Literatura popularna – Odbiorcy (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 119-123. ISSN 0009-0468

Chytilek, Roman; Eibl, Otto (2011) České politické strany v politickém prostoru. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 61-89. ISSN 0038-0288

Hanley, Seán (2011) Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných příčin politického zemětřesení. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 115-137. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej; Linek, Lukáš (2011) Editorial: Hráči české politiky: Občané a jejich politické organizace. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 5-9. ISSN 0038-0288

Jarkovská, Lucie (2011) Ema Hrešanová: Kultury dvou porodnic: Etnografická studie. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 190-194. ISSN 0038-0288

Škarpová, Marie (2011) Hana Bočková: Knihy nábožné a prosté (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 94-98. ISSN 0009-0468

Wolf, Werner (2011) Intermedialita: široké pole výzkumu a výzva literární vědě. Czech Literature, 59 (1). pp. 62-86. ISSN 0009-0468

Filipowicz, Marcin (2011) Irena Štěpánová: Teréza Nováková (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 97-101. ISSN 0009-0468

Ripka, Vojtěch (2011) Jakub Rákosník: Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 180-184. ISSN 0038-0288

Anýžová, Petra (2011) Jindřich Krejčí: Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 187-191. ISSN 0038-0288

Grigorov, Dobromir (2011) Kateřina Bláhová: České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914) (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 101-105. ISSN 0009-0468

Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice (2011) Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě. Czech Literature, 59 (1). pp. 26-59. ISSN 0009-0468

Vacková, Barbora; Galčanová, Lucie (2011) Konference Non-Human in Anthropology. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 197-200. ISSN 0038-0288

Vitová, Lenka; Kynčlová, Tereza; Bubeníček, Petr; Charypar, Michal; Ibrahim, Robert; Holý, Jiří; Flaišman, Jiří (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (1). pp. 123-152. ISSN 0009-0468

Hyánek, Vladimír (2011) Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 169-172. ISSN 0038-0288

Navrátil, Jiří (2011) Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 171-175. ISSN 0038-0288

Linek, Lukáš (2011) Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek, Jakub Šedo, Otto Eibl: Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového prostoru. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 175-178. ISSN 0038-0288

Kupka, Petr (2011) Miroslav Nožina, Filip Kraus: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: Případ České republiky. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 177-180. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2011) Miroslav Vaněk: Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 184-188. ISSN 0038-0288

Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava (2011) Na rozhraní oborů a umění. Czech Literature, 59 (1). pp. 59-62. ISSN 0009-0468

Hadjiisky, Magdaléna (2011) Občanská demokratická strana a prosazení stranickosti v české demokracii devadesátých let. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 89-115. ISSN 0038-0288

Smolka, Zdeněk (2011) Od Machara k Seifertovi (O Zdeňku Pešatovi a poezii). Czech Literature, 59 (1). pp. 86-91. ISSN 0009-0468

Linek, Lukáš (2011) Proč se měnila úroveň účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996–2010? Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 9-33. ISSN 0038-0288

Smith, Michael L.; Matějů, Petr (2011) Restratifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního chování v České republice v letech 1992–2010. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 33-60. ISSN 0038-0288

Váně, Jan (2011) Sekce sociologie náboženství a její semináře v roce 2010. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 195-198. ISSN 0038-0288

Lužný, Dušan (2011) Sociální inkluze Romů náboženskou cestou. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 200-203. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej; Navrátil, Jiří; Vráblíková, Kateřina (2011) Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 137-168. ISSN 0038-0288

Ivánek, Jakub (2011) Svatováclavské písně v české barokní literatuře. Czech Literature, 59 (1). pp. 1-26. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2011) Tomáš Kubíček: Felix Vodička – názor a metoda (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 116-119. ISSN 0009-0468

Tomáš, Filip (2011) Urs Heftrich: Smutek na vedlejší koleji (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 108-113. ISSN 0009-0468

Zajíčková, Vendula (2011) Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného, ed. Pavlína Rychterová (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 91-92. ISSN 0009-0468

Holý, Jiří (2011) Walter Koschmal: Der Dichternomade: Jiří Mordechai Langer – ein tschechisch-jüdischer Autor (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 105-109. ISSN 0009-0468

2011

Yang, Xiaojuan; Liang, Jinying (2011) 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin catalyzed one-pot synthesis of 2-arylbenzothiazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1909-1915.

Nummert, Vilve; Mäemets, Vahur; Piirsalu, Mare; Vahur, Signe; Koppel, Ilmar A. (2011) 17O NMR study of ortho and alkyl substituent effects in substituted phenyl and alkyl esters of benzoic acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1737-1763.

Ebenryter, Katarzyna; Jankowski, Stefan; Karolak-Wojciechowska, Janina; Fruziński, Andrzej; Kaźmierczak-Baranska, Julia; Nawrot, Barbara; Sochacka, Elzbieta (2011) 2-Thiozebularine: base modified nucleoside fully constrained in C3′-endo conformation in solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1103-1119.

Křováček, Martin; Dvořáková, Hana; Votruba, Ivan; Císařová, Ivana; Dvořák, Dalimil (2011) 6-Alkynylpurines bearing electronacceptor substituents: Preparation, reactivity in cycloaddition reactions and cytostatic activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1487-1527.

Seela, Frank; Budow, Simone; Xu, Kuiying; Peng, Xioahua; Eickmeier, Henning (2011) 7-Halogenated 7-deazapurine 2′-C-methylribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1413-1431.

Ruiz Montoya, Mercedes; Pintado, Sara; Rodríguez Mellado, José Miguel (2011) A chronoamperometric study of the oxidative nucleation of niazid and isoniazid on mercury electrodes in basic solutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 755-762.

Cai, Jin-Hua; Zhong, Fan; Chen, Wen-Tong; Jiang, Yi-Min (2011) A novel helical chainlike cobalt(II) coordination polymer containing 1D trigonal channels: Synthesis, crystal structure and properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1955-1965.

Ugarte, Ricardo; Salgado, Guillermo; Basáez, Luis (2011) A theoretical study of the nitration of eugenol with the nitronium ion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1529-1548.

Miyahara, Tomoo; Nakatsuji, Hiroshi (2011) Absorption spectra of nucleic acid bases studied by the symmetry-adapted-cluster configuration-interaction (SAC-CI) method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 537-552.

De Clercq, Erik (2011) Acyclic nucleoside phosphonates: An unfinished story. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 829-842.

Nosal-Wiercińska, Agnieszka; Grochowski, Mariusz (2011) Adsorption of thiourea and its methyl derivatives from chlorate(VII) with varied water activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 265-275.

Ahmadi, Farhad; Ghasemi, Sahar; Rahimi-Nasrabadi, Mehdi (2011) Adsorptive cathodic stripping determination of minoxidil in pharmaceutical, cream and shampoo products. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 371-382.

Gholivand, Mohammad Bagher; Ahmadi, Farhad; Pourhossein, Alireza (2011) Adsorptive cathodic stripping voltammetric determination of curcumin in turmeric and human serum. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 143-157.

Erden, Pinar Esra; Pekyardimci, Şule; Kiliç, Esma (2011) Amperometric carbon paste enzyme electrodes for uric acid determination with different mediators. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1055-1073.

Francová, Magda; Malijevský, Anatol; Labík, Stanislav; Kolafa, Jiří (2011) An accurate analytical representation of the bridge function of hard spheres and a question of existence of a general closure to the Ornstein–Zernike equation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 51-64.

Nolsøe, Jens; Riegert, David; Müller, Paul; Tanner, David (2011) An approach to preparation of trans-DHQs via ring-opening of meso-N-sulfonylaziridines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 815-828.

Maleki, Behrooz (2011) An efficient synthesis of 2-arylbenzothiazoles using silica sulfuric acid, oxalic acid and aluminum chloride hydrate as heterogeneous and homogeneous catalyst systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 27-37.

Azizoglu, Akin; Özer, Zuleyha; Kiliç, Turgut (2011) An experimental and theoretical study on siderol isolated from Sideritis species. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (2). pp. 95-114.

Rueda Rueda, Manuela; Prieto Dapena, Francisco (2011) Application of electrochemical impedance spectroscopy to the study of surface processes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1825-1854.

González, Daniel; Campos, Ana Rita; Cunha, Antonio M.; Santos, Valentín; Parajó, Juan Carlos (2011) Assessment on the effects of the operational conditions on the manufacture of PLA-based composites using an integrated compounding–injection moulding machine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1509-1527.

Nowak, Ireneusz; Damaraju, Vijaya L.; Cass, Carol E.; Young, James D.; Robins, Morris J. (2011) Autofluorescent fused-pyrimidine nucleosides: Synthesis and evaluation as permeants and inhibitors of human nucleoside transporters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1395-1412.

Yildirim, Kudret; Uzuner, Ahmet; Gulcuoglu, Emine Yasemin (2011) Baeyer–Villiger oxidation of some steroids by Aspergillus tamarii MRC 72400. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 743-754.

Kahraman, Gülten; Türk, Mustafa; Rzayev, Zakir M. O.; Unsal, M. Elif; Söylemez, Ernur (2011) Bioengineering functional copolymers. XV. Synthesis of organoboron amide-ester branched derivatives of oligo(maleic anhydride) and their interaction with HeLa and L929 fibroblast cells. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 1013-1031.

Guziejewski, Dariusz; Skrzypek, Sławomira; Łuczak, Adam; Ciesielski, Witold (2011) Cathodic stripping voltammetry of clothianidin: Application to environmental studies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (2). pp. 131-142.

Wu, Li-Qiang; Li, Wei-Lin; Yan, Fu-Lin (2011) CeCl3·7H2O as mild and efficient catalyst for the one-pot multicomponent synthesis of 8-aryl-7,8-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-g]chromen-6-ones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 235-241.

Trinh, Pham Thi Nhat; Hao, Nguyen Cong; Thao, Phan Thanh; Dung, Le Tien (2011) Chemical components of the rhizomes of Drynaria fortunei (KUNZE) J. Sm. (polypodiaceae) in Vietnam. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1133-1139.

Träff, Annika; Solarte, Carmen E.; Bäckvall, Jan-E. (2011) Chemoenzymatic dynamic kinetic resolution as a key step in the enantioselective synthesis of (S)-salbutamol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 919-927.

Dejmek, Milan; Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Neyts, Johan; Leyssen, Pieter; Mertlíková-Kaiserová, Helena; Nencka, Radim (2011) Conformationally locked nucleoside analogues based on the bridgehead substituted 7-oxonorbornane and their antiviral properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1549-1566.

Bao, Xiaoguang; Hrovat, David A.; Borden, Weston Thatcher (2011) Cooperative effects in the annelation of benzene by multiple etheno groups. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 481-501.

Tamami, Bahman; Ghasemi, Soheila (2011) Copper- and amine-free Sonogashira–Hagihara coupling reaction catalyzed by Pd(0) nanoparticles supported on modified crosslinked polyacrylamide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1967-1978.

Gál, Miroslav; Kolivoška, Viliam; Ambrová, Marta; Híveš, Ján; Sokolová, Romana (2011) Correlation of the first reduction potential of selected radiosensitizers determined by cyclic voltammetry with theoretical calculations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 937-946.

Ziyatdinova, Guzel; Aytuganova, Ilmira; Nizamova, Alfiya; Morozov, Mikhail; Budnikov, Herman (2011) Cyclic voltammetry of natural flavonoids on MWNT-modified electrode and their determination in pharmaceuticals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1619-1631.

Pinkas, Jiří; Gyepes, Róbert; Císařová, Ivana; Kubišta, Jiří; Mach, Karel; Horáček, Michal (2011) Dehydrocoupling of SiMe2H substituents in permethylated zirconocene complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 177-191.

Pastor, Ferenc T.; Dejmková, Hana; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2011) Determination of chloramphenicol by differential pulse voltammetry at carbon paste electrodes – The use of sodium sulfite for removal of oxygen from electrode surface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 383-397.

Radi, Abd-Elgawad M.; Mostafa, Mohammed R.; Elshafey, Reda M.; Hegazy, Talaat A. (2011) Determination of Drimarene Blue X-BLN at a glassy carbon electrode by differential pulse voltammetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1765-1773.

Kanďár, Roman; Žáková, Pavla; Marková, Miroslava; Lotková, Halka; Kučera, Otto; Červinková, Zuzana (2011) Determination of glutathione and glutathione disulfide in human whole blood using HPLC with coulometric detection: A comparison with fluorescence detection. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 277-294.

Shu, Feifei; Xie, Shaoai; Jia, Jinping (2011) Determination of lead(II) by online novel electrolyte dropping electrode using 1,10-phenanthroline in flow injection system. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (2). pp. 115-129.

Sarka, János; Császár, Attila G.; Schreiner, Peter R. (2011) Do the mercaptocarbene (H–C–S–H) and selenocarbene (H–C–Se–H) congeners of hydroxycarbene (H–C–O–H) undergo 1,2-H-tunneling? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 645-667.

Ghasemi, Jahan B.; Pirhadi, Somayeh (2011) Docking alignment-3D-QSAR of a new class of potent and non-chiral indole-3-carboxamide-based renin inhibitors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1447-1469.

Paleček, Emil (2011) Early stage of nucleic acid electrochemistry. Detection of DNA damage in X-ray-irradiated rats. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1799-1810.

Černušák, Ivan; Federič, Jozef; Jungwirth, Pavel; Uhlár, Milan (2011) Effects of micro-hydration in proton transfer from H2S·NO+ complex to water: Ab initio and molecular dynamics study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 585-603.

Jansa, Petr; Špaček, Petr; Votruba, Ivan; Břehová, Petra; Dračínský, Martin; Klepetářová, Blanka; Janeba, Zlatko (2011) Efficient one-pot synthesis of polysubstituted 6-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]uracils through the “click” protocol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1121-1131.

Jansa, Petr; Kolman, Viktor; Kostinová, Alexandra; Dračínský, Martin; Mertlíková-Kaiserová, Helena; Janeba, Zlatko (2011) Efficient synthesis and biological properties of the 2′-trifluoromethyl analogues of acyclic nucleosides and acyclic nucleoside phosphonates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1187-1198.

Erdogan, Deniz Altinöz; Taşdemir, Ibrahim Hüdai; Erk, Nevin; Kiliç, Esma (2011) Electrochemical behavior of Moclobemide at mercury and glassy carbon electrodes and voltammetric methods for its determination. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 423-442.

Shu, Feifei; Xie, Shaoai; Jia, Jinping (2011) Electrochemical determination of cadmium(II) using dithizone assisted ion transfer and eletrolyte dropping electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1177-1186.

Lupu, Stelian (2011) Electrochemical impedance spectroscopy study of electron transfer at poly(3,4-ethylenedioxythiophene) containing gold nanoparticles coating. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1433-1445.

Eskiköy, Dilek; Durmuş, Zehra; Kiliç, Esma (2011) Electrochemical oxidation of atorvastatin and its adsorptive stripping determination in pharmaceutical dosage forms and biological fluids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1633-1649.

Kavanoz, Muammer; Şen, Mine; Pekmez, Nuran Özçiçek (2011) Electrochemical preparation of poly(vinylferrocenium)perchlorate-polyaniline composite-modified platinium electrode in methylene chloride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1855-1877.

Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír; Sokolová, Romana; Kolivoška, Viliam (2011) Electrochemical reduction of dodecylpyridinium bromide in aprotic solvents: Mechanistic studies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1895-1908.

Radi, Abd-Elgawad M.; Eissa, Shimaa H. (2011) Electrochemical study of glimepiride and its complexation with β-cyclodextrin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 13-25.

Moss, Christopher L.; Chung, Thomas W.; Čeřovský, Václav; Tureček, František (2011) Electron transfer dissociation of a melectin peptide: correlating the precursor ion structure with peptide backbone dissociations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 295-309.

Kadlčíková, Aneta; Vlašaná, Klára; Kotora, Martin (2011) Enantioselective epoxide ring opening catalyzed by bis(tetrahydroisoquinoline) N,N′-dioxides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 415-422.

Ma, Cong; Schiltz, Stéphanie; Prunet, Joëlle (2011) Enantioselective synthesis of a taxol C ring. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1579-1594.

Stará, Irena G.; Andronova, Angelina; Kollárovič, Adrian; Vyskočil, Štěpán; Jugé, Sylvain; Lloyd-Jones, Guy C.; Guiry, Patrick J.; Starý, Ivo (2011) Enantioselective [2+2+2] cycloisomerisation of alkynes in the synthesis of helicenes: The search for effective chiral ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 2005-2022.

Li, Wei-Lin; Liang, Jin-Ying; Wang, Tian-Bao; Wang, Ya-Qin (2011) FeCl3–SiO2 as heterogeneous catalysts for the preparation of dihydropyrano[3,2-b]chromenediones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1791-1797.

West, Ryan M.; Watts, Colby R.; Josowicz, Mira; Janata, Jiří (2011) Fluctuation analysis of work function of organic semiconductors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 843-858.

Astakhova, Irina V.; Kumar, T. Santhosh; Wengel, Jesper (2011) Fluorescent oligonucleotides containing a novel perylene 2′-amino-α-L-LNA monomer: Synthesis and analytical potential. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1347-1360.

Malakooti, Reihaneh; Sobhani, Sara; Razavi, Nasrin; Shafiei, Soheila; Mokhtari, Rezvan (2011) Formylation of amines and alcohols using aminopropylated mesoporous SBA-15 silica (APMS) as an efficient and recyclable catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1979-1990.

Urbanová, Terezie; Tarkowská, Danuše; Strnad, Miroslav; Hedden, Peter (2011) Gibberellins – terpenoid plant hormones: Biological importance and chemical analysis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1669-1686.

Klusák, Vojtěch; Dobeš, Petr; Černý, Jiří; Vondrášek, Jiří (2011) How to fragment a polypeptide? An ab initio computational study of pair interactions between amino acids and ligand-amino acids in proteins. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 605-618.

Jia, ZhiQi; Zhao, YongXiang (2011) Improved synthesis and study of acidic properties of ‘plugs’-containing Al-SBA-15 materials. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 39-49.

Daňhel, Aleš; Moreira, Josino C.; Jacob, Silvana; Barek, Jiří (2011) Influence of the soil organic matter content on voltammetric determination of derivatised glyphosate in herbicide contaminated soils. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1263-1275.

Petrov, Michal; Cwiklik, Lukasz; Jungwirth, Pavel (2011) Interactions of molecular ions with model phospholipid membranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 695-711.

Bucher, Götz (2011) Intramolecular addition of oxyradicals to benzene rings: A DFT study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 947-956.

Näther, Christian; Jeß, Inke (2011) Investigations on the polymorphism and pseudopolymorphism of clobetasone butyrate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 553-566.

Schröder, Detlef (2011) Ion-mobility mass spectrometry of complexes of nickel and acetonitrile. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 351-369.

Dračínský, Martin; Jansa, Petr; Elbert, Tomáš (2011) Isotope exchange reactions of the hydrogen H-5 of selected pyrimidine derivatives and the preparation of tritium-labeled pyrimidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1567-1577.

Gál, Miroslav; Sokolová, Romana; Kolivoška, Viliam; Morovská Turoňová, Andrea; Ambrová, Marta; Híveš, Ján (2011) Metronidazole radical anion formation studied by means of electrochemical impedance spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1607-1617.

Azarifar, Davood; Khosravi, Kaveh; Soleimani, Khadijeh; Najminejad, Zohreh (2011) Microwave-assisted solvent-free synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones catalyzed by NH4OBr. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 989-995.

Wnuk, Stanislaw F.; Penjarla, Jaidev A. K.; Dang, Thao; Mebel, Alexander M.; Nauser, Thomas; Schöneich, Christian (2011) Modeling of the ribonucleotide reductases substrate reaction. Hydrogen atom abstraction by a thiyl free radical and detection of the ribosyl-based carbon radical by pulse radiolysis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1223-1238.

Košovan, Peter; Uhlík, Filip; Kuldová, Jitka; Štěpánek, Miroslav; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel; Benda, Aleš; Humpolíčková, Jana; Hof, Martin (2011) Monte Carlo simulation of fluorescence correlation spectroscopy data. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 207-222.

Hosseini-Sarvari, Mona; Shafiee-Haghighi, Sara (2011) Multi-component synthesis of 2-amino-4H-chromenes catalyzed by nano ZnO in water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1285-1298.

Kolyachkina, Svetlana V.; Tararov, Vitali I.; Alexeev, Cyril S.; Krivosheev, Dmitry M.; Romanov, Georgy A.; Stepanova, Evgenia V.; Solomko, Eliso S.; Inshakov, Andrey N.; Mikhailov, Sergey N. (2011) N6-substituted adenosines. Cytokinin and antitumor activities. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1361-1378.

Abelow, Alexis E.; White, Ryan J.; Plaxco, Kevin W.; Zharov, Ilya (2011) Nanoporous silica colloidal films with molecular transport gated by aptamers responsive to small molecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 683-694.

Kolivoška, Viliam; Gál, Miroslav; Lachmanová, Štěpánka; Janda, Pavel; Sokolová, Romana; Hromadová, Magdaléna (2011) Nanoshaving of bovine serum albumin films adsorbed on monocrystalline surfaces and interfaces. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1075-1087.

Lambertucci, Catia; Buccioni, Michela; Cacciari, Barbara; Dal Ben, Diego; Federico, Stephanie; Klotz, Karl-Norbert; Marucci, Gabriella; Volpini, Rosaria; Spalluto, Giampiero; Cristalli, Gloria (2011) New 9-methyl-8-(4-hydroxyphenyl)adenine derivatives as A1 adenosine receptor antagonists. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1379-1393.

Yamamoto, Shigeki; Bouř, Petr (2011) On the limited precision of transfer of molecular optical activity tensors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 567-583.

Pecina, Adam; Přenosil, Ondřej; Fanfrlík, Jindřich; Řezáč, Jan; Granatier, Jaroslav; Hobza, Pavel; Lepšík, Martin (2011) On the reliability of the corrected semiempirical quantum chemical method (PM6-DH2) for assigning the protonation states in HIV-1 protease/inhibitor complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 457-479.

Vrabel, Milan; Kaya, Emine; Prill, Stefan; Ehmke, Veronika; Carell, Thomas (2011) Optimization of the posttranslational click modification of proteins. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1089-1101.

Pitoňák, Michal; Aquilante, Francesco; Hobza, Pavel; Neogrády, Pavel; Noga, Jozef; Urban, Miroslav (2011) Parallelized implementation of the CCSD(T) method in MOLCAS using optimized virtual orbitals space and Cholesky decomposed two-electron integrals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 713-742.

Tobrmanová, Miroslava; Tobrman, Tomáš; Dvořák, Dalimil (2011) Pd-catalyzed allylic substitution of purin-8-yl(allyl) acetate: Route to (E)-alkenylpurines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 311-326.

Wang, Han; Wang, Rui (2011) Performance evaluation of “ship-in-the-bottle” type heteropoly acid encaged Y-type zeolite as catalyst for oxidative desulfurization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1595-1605.

Jaklová Dytrtová, Jana; Navrátil, Tomáš; Mareček, Vladimír (2011) Phospholipid layer stabilization via Yb(III) on ITIES and facilitated K(I) transport. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1917-1930.

Wei, Jing; Tan, Xin; Yu, Tao; Zhao, Lin (2011) Photoconversion of CO2 using copper-modified titanium dioxide nanoparticles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1335-1346.

Zelený, Tomáš; Hobza, Pavel; Nachtigallová, Dana; Ruckenbauer, Matthias; Lischka, Hans (2011) Photodynamics of the adenine model 4-aminopyrimidine embedded within double strand of DNA. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 631-643.

Teplý, Filip (2011) Photoredox catalysis by [Ru(bpy)3]2+ to trigger transformations of organic molecules. Organic synthesis using visible-light photocatalysis and its 20th century roots. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 859-917.

Hájková, Andrea; Vyskočil, Vlastimil; Daňhel, Aleš; Wang, Joseph; Barek, Jiří (2011) Polarographic and voltammetric determination of genotoxic 2-aminofluoren-9-one at mercury electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1775-1790.

Vyskočil, Vlastimil; Jiránek, Ivan; Daňhel, Aleš; Zima, Jiří; Barek, Jiří; Wang, Joseph; Pecková, Karolina (2011) Polarographic and voltammetric determination of genotoxic nitro derivatives of quinoline using mercury electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1991-2004.

Špirko, Vladimír; Li, Xiangzhu; Paldus, Josef (2011) Potential energy curve of N2 revisited. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 327-341.

Filkusová, Mária; Oriňáková, Renáta; Markušová, Kvetoslava; Kovaľ, Karol (2011) Preparation of polypyrrole by direct electrochemical oxidation of pyrrole on paraffin impregnated graphite electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1931-1954.

Kaminský, Jakub; Dvořáková, Hana; Štursa, Jan; Moravcová, Jitka (2011) Problems with a conformation assignment of aryl-substituted resorc[4]arenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1199-1222.

Chhabria, Mahesh T.; Suhagia, Bhanubhai N.; Mandhare, Appaji B.; Brahmkshatriya, Pathik S. (2011) QSAR study of a series of cholesteryl ester transfer protein inhibitors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 803-813.

Hájíček, Josef (2011) Recent developments in syntheses of the post-secodine indole alkaloids. Part III: Rearranged alkaloid types. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 2023-2083.

Tauchman, Jiří; Carvalho, M. Fernanda N. N.; Štěpnička, Petr (2011) Selective hydration of ferrocenylethyne mediated by a palladium complex with a camphorhydrazone ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1277-1283.

Zachař, Pavel; Petkova, Galina; Sýkora, David; Král, Vladimír (2011) Selective oxygenation of α-olefins by means of metalloporphyrin catalysts mimicking cytochrome P-450. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1163-1175.

Demircigil, B. Tolga; Dogan-Topal, Burcu; Ozkan, Sibel A. (2011) Simultaneous determination of L-dopa and benserazide in binary mixtures using first derivative of the ratio-voltammetric methods based on their oxidation on solid electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1717-1736.

Maleki, Behrooz; Salehabadi, Hafezeh; Sepehr, Zeinalabedin; Kermanian, Mina (2011) Solvent-free, one-pot synthesis of 2,4,6-triarylpyridines using trichloroisocyanuric acid or N-bromosuccinimide as a novel and neutral catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1307-1315.

Huneck, Siegfried; Connolly, Joseph D.; Farrugia, Louis (2011) Some historical chemistry: The structures of dieucarvelones A, B and C and the structure of α-amyrilene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1687-1697.

Ahmadi, Farhad; Ramin, Ghordoie-Milan (2011) Spectrophotometric determination of atorvastatin and amlodipine by H-point standard addition method with simultaneous addition of both analytes in nonaqueous solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 193-205.

Taşdemir, Ibrahim Hüdai; Çakirer, Orhan; Erk, Nevin; Kiliç, Esma (2011) Square-wave cathodic adsorptive stripping voltammetry of risperidone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 159-176.

Balej, Jan (2011) Standard and reversible anodic potentials of the electrosynthesis of peroxodisulfates at 0–50 °C. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 343-350.

Nováková, Zdena; Tomanová, Jana; Štěrbová, Lucie; Drašar, Pavel (2011) Steroid and bile acids amide conjugates with D-glucosamine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 65-74.

Arseniyadis, Stellios; Mahesh, Mohan; McDaid, Paul; Hampel, Thomas; Davey, Stephen G.; Spivey, Alan C. (2011) Studies towards the N-acylative kinetic resolution of NOBIN. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1239-1253.

Nauš, Petr; Perlíková, Pavla; Pohl, Radek; Hocek, Michal (2011) Sugar-modified derivatives of cytostatic 6-(het)aryl-7-deazapurine nucleosides: 2′-C-methylribonucleosides, arabinonucleosides and 2′-deoxy-2′-fluoroarabinonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 957-988.

Krim, Jamal; Sillahi, Bouchra; Taourirte, Moha; Eddarir, Said; Engels, Joachim W. (2011) Synthesis and antibacterial activity of unsaturated pyrimidine carboacyclonucleoside analogues. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1299-1305.

Pierra, Claire; Counor, Clément; Storer, Richard; Gosselin, Gilles (2011) Synthesis and antiviral evaluation of the 2′-C-methyl branched derivative of a nucleoside analog inhibitor of RNA viral infections, T-1106. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1327-1333.

Weiss, Stefan; Bernhardt, Günther; Buschauer, Armin; König, Burkhard (2011) Synthesis and characterization of DMAP-modified NPY Y1 receptor antagonists as acyl-transfer catalysts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 763-780.

Karskela, Tuomas; Klika, Karel D.; Lönnberg, Harri (2011) Synthesis of 7-substituted 3-β-D-ribofuranosyl-3H-imidazo[2,1-i]purines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 1043-1054.

Majewski, Piotr; Łukaszewicz, Ewa (2011) Synthesis of alkenylphosphonium salts from tributyl[(trimethylsilyl)methylene]phosphorane and enolisable aldehydes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 1-11.

Broadley, Kenneth J.; Davies, Robin H.; Escargueil, Christine; Lee, Alan T. L.; Penson, Peter; Thomas, Eric J. (2011) Synthesis of antagonists of muscarinic (M3) receptors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 781-801.

Šťastná, Eva; Chodounská, Hana; Pouzar, Vladimír; Borovská, Jiřina; Vyklický, Ladislav (2011) Synthesis of pregnane 3-carboxylic acids via Pd-catalyzed alkoxycarbonylation and their effect on NMDA receptor activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1141-1161.

Sobczak, Milena; Kubiak, Katarzyna; Janicka, Magdalena; Sierant, Malgorzata; Mikolajczyk, Barbara; Nawrot, Barbara (2011) Synthesis, physico-chemical and biological properties of DNA and RNA oligonucleotides containing short alkylamino internucleotide bond. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1471-1486.

Chen, Wentong (2011) Synthesis, structure and properties of a heterometallic 4f-5d complex [Sm(Hinic)3(H2O)2]n·(1.5nHgCl4)·(2nH2O). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 223-234.

Poláková, Ivana; Buděšínský, Miloš; Točík, Zdeněk; Rosenberg, Ivan (2011) Tetrofuranose nucleoside phosphonic acids: Synthesis and properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 503-536.

Nieszporek, Jolanta (2011) The correct interpretation of tetramethylthiourea electrosorption data in 3 M NaClO4 solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1879-1893.

Ramešová, Šárka; Sokolová, Romana; Degano, Ilaria; Hromadová, Magdaléna; Gál, Miroslav; Kolivoška, Viliam; Colombini, Maria Perla (2011) The influence of the host–guest interaction on the oxidation of natural flavonoid dyes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1651-1667.

Marek, Aleš; Klepetářová, Blanka; Elbert, Tomáš (2011) The introduction of a double bond on the steroid skeleton – The preparation of enol silyl ether derivatives from vicinal diols. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 443-456.

Roziková, Matilda; Janderka, Pavel; Trnková, Libuše (2011) The study of monochlorinated phenols using hyphenated electrochemical method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 997-1012.

Sakaki, Shigeyoshi; Kawai, Daisuke; Tsukamoto, Shinya (2011) Theoretical study of metallasilatranes; Bonding nature and prediction of new metallasilatrane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 619-629.

Horáček, Michal; Merna, Jan; Gyepes, Róbert; Sýkora, Jan; Kubišta, Jiří; Pinkas, Jiří (2011) Titanocene and ansa-titanocene complexes bearing 2,6-bis(isopropyl)phenoxide ligand(s). Syntheses, characterization and use in catalytic dehydrocoupling polymerization of phenylsilane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 75-94.

Skála, Lubomír; Kapsa, Vojtěch (2011) Two uncertainty relations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 399-406.

Budak, Yakup; Findik, Esra (2011) Unexpected lactonization accompanying addition of ethyl acetoacetate to chalcones derived from 3-acetylthiophene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1255-1261.

Ren, Yueying; Zhao, Baowei; Yao, Xiaojun (2011) Use of advanced statistical learning methods and principal component analysis in quantitative structure–genotoxicity relationship study of amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 243-264.

Balej, Jan (2011) Verification of the mutual consistency and reliability of thermodynamic data of inorganic electrolytes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 407-414.

Bludský, Ota; Nachtigall, Petr; Špirko, Vladimír (2011) Vibrational dynamics of adsorbed CO2: Separability of the CO2 asymmetric stretching mode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 669-682.

Zima, Jiří; Tinková, Veronika; Wang, Joseph; Barek, Jiří (2011) Voltammetric determination of 1,2-diaminoanthraquinone using carbon paste electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 1033-1041.

Deylová, Dana; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil (2011) Voltammetric determination of 6-nitrobenzimidazole in the presence of surfactants. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1317-1325.

Pecková, Karolina; Průchová, Markéta; Moreira, Josino C.; Barek, Jiří; Fischer, Jan; Vyskočil, Vlastimil (2011) Voltammetric determination of flutamide and its metabolite 4-nitro-3-trifluoromethylaniline at a hanging mercury drop minielectrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1811-1823.

Skrzypek, Sławomira; Mirceski, Valentin; Smarzewska, Sylwia; Guziejewski, Dariusz; Ciesielski, Witold (2011) Voltammetric study of 2-guanidinobenzimidazole: Electrode mechanism and determination at mercury electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1699-1715.

Korshunov, Andrey V.; Yosypchuk, Bogdan; Heyrovský, Michael (2011) Voltammetry of aqueous chloroauric acid with hanging mercury drop electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 929-936.

MacLeod, Matthew K.; Michl, Josef (2011) Why do disilanes fail to fluoresce? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 2085-2116.

2011

Vohlídalová, Marta; Maříková, Hana (2011) Rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 3-15. ISSN 1213-0028

Yang, Xiaojuan; Liang, Jinying (2011) 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin catalyzed one-pot synthesis of 2-arylbenzothiazoles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1909-1915.

Čermák, Petr (2011) 100 let Časopisu pro moderní filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 3-22. ISSN 0008-7386

Hamplová, Sylva (2011) 100 let romanistiky v Časopise pro moderní filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 35-44. ISSN 0008-7386

Sherman, Tamah (2011) 10th Conference of the International Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1239-1242. ISSN 0038-0288

Nummert, Vilve; Mäemets, Vahur; Piirsalu, Mare; Vahur, Signe; Koppel, Ilmar A. (2011) 17O NMR study of ortho and alkyl substituent effects in substituted phenyl and alkyl esters of benzoic acids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1737-1763.

Ebenryter, Katarzyna; Jankowski, Stefan; Karolak-Wojciechowska, Janina; Fruziński, Andrzej; Kaźmierczak-Baranska, Julia; Nawrot, Barbara; Sochacka, Elzbieta (2011) 2-Thiozebularine: base modified nucleoside fully constrained in C3′-endo conformation in solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1103-1119.

Křováček, Martin; Dvořáková, Hana; Votruba, Ivan; Císařová, Ivana; Dvořák, Dalimil (2011) 6-Alkynylpurines bearing electronacceptor substituents: Preparation, reactivity in cycloaddition reactions and cytostatic activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1487-1527.

Seela, Frank; Budow, Simone; Xu, Kuiying; Peng, Xioahua; Eickmeier, Henning (2011) 7-Halogenated 7-deazapurine 2′-C-methylribonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1413-1431.

Szilagyi, Jozsef; Kovacs, Akos (2011) A calibration-free evapotranspiration mapping technique for spatially-distributed regional-scale hydrologic modeling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 118-130. ISSN 0042-790X

Dušková, Libuše (2011) A CENTENARY OF CZECH MODERN LANGUAGE ASSOCIATION AND ITS JOURNAL OF MODERN PHILOLOGY. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 101-107. ISSN 0862-8432

Ruiz Montoya, Mercedes; Pintado, Sara; Rodríguez Mellado, José Miguel (2011) A chronoamperometric study of the oxidative nucleation of niazid and isoniazid on mercury electrodes in basic solutions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 755-762.

Borshi, Orkida (2011) A COMPARISON OF PROGRESSIVE FORMS IN ENGLISH AND ALBANIAN. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 70-88. ISSN 0862-8432

Pivokonský, Martin; Bubáková, Petra; Hnaťuková, Petra; Knesl, Bohuslav (2011) A fluidized layer of granular material used for the separation of particulate impurities in drinking water treatment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 95-106. ISSN 0042-790X

Bubáková, Petra; Pivokonský, Martin; Pivokonská, Lenka (2011) A Method for Evaluation of Suspension Quality Easy Applicable To Practice: The Effect of Mixing on Floc Properties. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 184-195. ISSN 0042-790X

Vinagre, Marco Valério A.; Blanco, Claudio J. C.; Mesquita, André L. Amarante (2011) A non-linear rainfall-runoff model with a sigmoid gain factor to simulate flow frequency distribution curves for Amazon catchments. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 145-156. ISSN 0042-790X

Cai, Jin-Hua; Zhong, Fan; Chen, Wen-Tong; Jiang, Yi-Min (2011) A novel helical chainlike cobalt(II) coordination polymer containing 1D trigonal channels: Synthesis, crystal structure and properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1955-1965.

Nikolov, Svetoslav; Nedev, Valentin; Zlatanov, Vassil (2011) A Numerical Investigation of the Modified Sherman Systems. Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 127-142. ISSN 1802-1484

Koukal, Milan; Fuis, Vladimír; Florian, Zdeněk; Janíček, Přemysl (2011) A Numerical Study of Effects of the Manufacture Perturbations to Contacts of the Total Hip Replacement. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 33-42. ISSN 1802-1484

Králik, Juraj (2011) A RSM Method for Nonlinear Probabilistic Analysis of the Reinforced Concrete Structure Failure of a Nuclear Power Plant - Type VVER 440. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 3-21. ISSN 1802-1484

Ugarte, Ricardo; Salgado, Guillermo; Basáez, Luis (2011) A theoretical study of the nitration of eugenol with the nitronium ion. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1529-1548.

Hopkins, Robert (2011) A Word of Introduction from ESA President. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 3-4. ISSN 0014-1291

Miyahara, Tomoo; Nakatsuji, Hiroshi (2011) Absorption spectra of nucleic acid bases studied by the symmetry-adapted-cluster configuration-interaction (SAC-CI) method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 537-552.

De Clercq, Erik (2011) Acyclic nucleoside phosphonates: An unfinished story. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 829-842.

Nosal-Wiercińska, Agnieszka; Grochowski, Mariusz (2011) Adsorption of thiourea and its methyl derivatives from chlorate(VII) with varied water activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 265-275.

Ahmadi, Farhad; Ghasemi, Sahar; Rahimi-Nasrabadi, Mehdi (2011) Adsorptive cathodic stripping determination of minoxidil in pharmaceutical, cream and shampoo products. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 371-382.

Gholivand, Mohammad Bagher; Ahmadi, Farhad; Pourhossein, Alireza (2011) Adsorptive cathodic stripping voltammetric determination of curcumin in turmeric and human serum. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 143-157.

Kaplický, Martin (2011) Aesthetics in the Philosophy of Alfred North Whitehead. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 157-172. ISSN 0014-1291

Prokop, Dušan (2011) Aleš Haman, Radim Kopáč (edd): Mácha redivivus (1810–2010) (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 471-478. ISSN 0009-0468

Tlustý, Jan (2011) Alice Jedličková: Zkušenost prostoru: vyprávění a vizuální paralely (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 112-116. ISSN 0009-0468

Erden, Pinar Esra; Pekyardimci, Şule; Kiliç, Esma (2011) Amperometric carbon paste enzyme electrodes for uric acid determination with different mediators. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1055-1073.

Francová, Magda; Malijevský, Anatol; Labík, Stanislav; Kolafa, Jiří (2011) An accurate analytical representation of the bridge function of hard spheres and a question of existence of a general closure to the Ornstein–Zernike equation. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 51-64.

Nolsøe, Jens; Riegert, David; Müller, Paul; Tanner, David (2011) An approach to preparation of trans-DHQs via ring-opening of meso-N-sulfonylaziridines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 815-828.

Maleki, Behrooz (2011) An efficient synthesis of 2-arylbenzothiazoles using silica sulfuric acid, oxalic acid and aluminum chloride hydrate as heterogeneous and homogeneous catalyst systems. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 27-37.

Azizoglu, Akin; Özer, Zuleyha; Kiliç, Turgut (2011) An experimental and theoretical study on siderol isolated from Sideritis species. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (2). pp. 95-114.

Šťastná, Anna (2011) Analýza historie událostí (event history analýza) – možnosti a základní principy při studiu životních drah. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 59-83. ISSN 1802-8152

Valent, Peter; Howden, Nicholas J. K.; Szolgay, Ján; Komorníková, Magda (2011) Analysis of nitrate concentrations using nonlinear time series models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 157-170. ISSN 0042-790X

Rychterová, Pavlína; Fried, István; Petrbok, Václav; Dobiáš, Dalibor; Nekula, Marek; Putna, Martin C.; Holý, Jiří; Czaplińska, Joanna; Soliński, Wojciech; Beke, Márton; Filipowicz, Marcin (2011) Anketa. Czech Literature, 59 (6). pp. 856-915. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2011) Anna Dymmel (ed.): Bestsellery – Literatura popularna – Odbiorcy (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 119-123. ISSN 0009-0468

Hlobil, Tomáš (2011) Announcement: FORMESTH - Aesthetic Formalism in Central Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 119-121. ISSN 0014-1291

Uhlířová, Ludmila (2011) Anotovaná bibliografie kontrastivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 155-156. ISSN 0037-7031

Rabadán, Rosa (2011) ANY INTO SPANISH: A CORPUS-BASED ANALYSIS OF A TRANSLATION PROBLEM. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 57-70. ISSN 0862-8432

Hrtánek, Petr (2011) Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze. Czech Literature, 59 (5). pp. 713-726. ISSN 0009-0468

Hort, Filip; Mazal, Pavel (2011) Application of Acoustic Emission for Measuring of Contact Fatigue of Axial Bearing. Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 117-125. ISSN 1802-1484

Rueda Rueda, Manuela; Prieto Dapena, Francisco (2011) Application of electrochemical impedance spectroscopy to the study of surface processes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1825-1854.

Toman, Jiří; Kerlín, Tomáš; Singule, Vladislav (2011) Application of the V-Cycle Development in the Aerospace Industry. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 297-306. ISSN 1802-1484

Alber, Jens; Holtmann, Anne Christine; Marquardt, Susanne (2011) Are There Visible Accession Effects? Comparing Some Key Indicators of the Trajectories of Central and Eastern European Countries Inside and Outside the EU since the 1990s. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 473-507. ISSN 0038-0288

González, Daniel; Campos, Ana Rita; Cunha, Antonio M.; Santos, Valentín; Parajó, Juan Carlos (2011) Assessment on the effects of the operational conditions on the manufacture of PLA-based composites using an integrated compounding–injection moulding machine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1509-1527.

Nowak, Ireneusz; Damaraju, Vijaya L.; Cass, Carol E.; Young, James D.; Robins, Morris J. (2011) Autofluorescent fused-pyrimidine nucleosides: Synthesis and evaluation as permeants and inhibitors of human nucleoside transporters. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1395-1412.

Janák, Dušan (2011) Autorská a tematická struktura Sociologické revue. Příspěvek k sociologickému rozboru dějin české sociologie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 991-1017. ISSN 0038-0288

Sedláčková, Markéta (2011) ‘Transition to Democracy’ Conference. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 617-619. ISSN 0038-0288

Robertson, John (2011) “Gut und Blut für’s Vaterland”: Habsburg Militarization Policy and the War Production Law of 1912. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 129-150. ISSN 1803-7550

Malá, Zuzana (2011) „Nemělo to obličeje. Byla to věc.“ K napětí mezi člověkem a věcmi v prozaické tvorbě české avantgardy počátku 20. let. Czech Literature, 59 (2). pp. 175-198. ISSN 0009-0468

Šolićová, Mirna (2011) Čapkova próza a drama jako zvláštní druh cestopisného psaní. Czech Literature, 59 (4). pp. 528-547. ISSN 0009-0468

Štěpánová, Veronika (2011) Časopis Český jazyk a literatura, ročník 57-60. Our Speech, 94 (1). pp. 46-51. ISSN 0027-8203

Růžička, Michal (2011) Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 273-296. ISSN 0038-0288

Dušková, Libuše (2011) Česká anglistika a Časopis pro moderní filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 44-56. ISSN 0008-7386

Vodrážková, Lenka (2011) Česká germanistika a Časopis pro moderní filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 22-35. ISSN 0008-7386

Profant, Tomáš (2011) Česká rozvojová spolupráca v zajatí „rozvoja“. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1045-1055. ISSN 0038-0288

Chytilek, Roman; Eibl, Otto (2011) České politické strany v politickém prostoru. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 61-89. ISSN 0038-0288

Ryšavý, Dan (2011) Úskalí on-line dotazování při měření postojů vysokoškoláků a pracovníků vysokých škol. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 85-103. ISSN 1802-8152

Šimon, Martin (2011) Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 155-172. ISSN 0009-0794

Pravdová, Markéta (2011) Ústav pro jazyk český jubilejní. Our Speech, 94 (5). pp. 225-231. ISSN 0027-8203

Chylíková, Johana (2011) Úvod do problematiky výzkumu citlivých témat ve výběrových šetřeních. Data a výzkum - SDA Info, 5 (2). pp. 185-203. ISSN 1802-8152

Vojtíšková, Kateřina (2011) Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 911-936. ISSN 0038-0288

Smejkalová, Kamila (2011) Žijí ve Walesu Walesané, nebo Velšané? Our Speech, 94 (2). pp. 104-107. ISSN 0027-8203

Yildirim, Kudret; Uzuner, Ahmet; Gulcuoglu, Emine Yasemin (2011) Baeyer–Villiger oxidation of some steroids by Aspergillus tamarii MRC 72400. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 743-754.

Zimmermann, Susan (2011) Barbara Einhorn: Citizenship in an Enlarging Europe. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 596-601. ISSN 0038-0288

Tošnerová, Marie (2011) Barokní sborník kronik ze zámecké knihovny v Mnichově Hradišti. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 77-90. ISSN 0585-5691

Avilin, Cimafej (2011) Běloruské pověsti a legendy o skvrnách na Měsíci. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 173-190. ISSN 0009-0794

Kaczmarek, Ryszard (2011) Bádání o nejnovější polské historii na počátku 21. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 74-101. ISSN 1803-7550

Kerekes, Amália (2011) Béla Balázs: Über lyrische Sensibilität. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 81-111. ISSN 0014-1291

Galia, Tomáš; Hradecký, Jan (2011) Bedload transport and morphological effects of high-magnitude floods in small headwater streams - Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 238-250. ISSN 0042-790X

Rodrigues, Ricardo (2011) Bent Greve (ed.): Choice: Challenges and Perspectives for the European Welfare States. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 603-607. ISSN 0038-0288

Kahraman, Gülten; Türk, Mustafa; Rzayev, Zakir M. O.; Unsal, M. Elif; Söylemez, Ernur (2011) Bioengineering functional copolymers. XV. Synthesis of organoboron amide-ester branched derivatives of oligo(maleic anhydride) and their interaction with HeLa and L929 fibroblast cells. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 1013-1031.

Jílková, Lucie (2011) Blog (a také log). Our Speech, 94 (4). pp. 221-224. ISSN 0027-8203

Ivánek, Jakub; Malura, Jan (2011) Bohemia Jesuitica 1556–2006 (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 935-945. ISSN 0009-0468

Darquennes, Jeroen (2011) Book review: Cornelia Hülmbauer, Eva Vetter & Heike Böhringer (eds.): Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte: DYLAN meets LINEE. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 306-311. ISSN 0037-7031

Dickins, Tom; Dickins, Eric (2011) Book review: Jenny Carl & Patrick Stevenson (eds.): Language, Discourse and Identity in Central Europe: The German Language in a Multilingual Space. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 136-140. ISSN 0037-7031

Dohnal, Wojciech; Pomieciński, Adam (2011) Borne Sulinowo – antropologie „rodícího se“ města. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 191-206. ISSN 0009-0794

Szapuová, Mariana (2011) Bremeno dôkazu majú znášať tí, ktorí trvajú na disparite privilégií, alebo načo oprašovať staré filozofické argumenty. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 3-12. ISSN 1213-0028

Yonay, Yuval (2011) Brian Powell, Catherine Bolzendahl, Claudia Geist and Lala Carr Steelman (eds.): Counted Out. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1219-1222. ISSN 0038-0288

Souralová, Adéla (2011) Cameron Lynne Macdonald: Shadow Mothers. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1078-1081. ISSN 0038-0288

Guziejewski, Dariusz; Skrzypek, Sławomira; Łuczak, Adam; Ciesielski, Witold (2011) Cathodic stripping voltammetry of clothianidin: Application to environmental studies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (2). pp. 131-142.

Wu, Li-Qiang; Li, Wei-Lin; Yan, Fu-Lin (2011) CeCl3·7H2O as mild and efficient catalyst for the one-pot multicomponent synthesis of 8-aryl-7,8-dihydro[1,3]dioxolo[4,5-g]chromen-6-ones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 235-241.

Bachmannová, Jarmila (2011) CENTENNIAL ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF THE CZECH LANGUAGE. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 98-102. ISSN 0862-8432

Tóth, Valeria (2011) Change Typology of Toponyms. Acta onomastica, 52 (1). pp. 179-190. ISSN 1211-4413

Laitin, David D. (2011) Charles King: Extreme Politics: Nationalism, Violence and the End of Eastern Europe. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1215-1217. ISSN 0038-0288

Trinh, Pham Thi Nhat; Hao, Nguyen Cong; Thao, Phan Thanh; Dung, Le Tien (2011) Chemical components of the rhizomes of Drynaria fortunei (KUNZE) J. Sm. (polypodiaceae) in Vietnam. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1133-1139.

Träff, Annika; Solarte, Carmen E.; Bäckvall, Jan-E. (2011) Chemoenzymatic dynamic kinetic resolution as a key step in the enantioselective synthesis of (S)-salbutamol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 919-927.

Gajdoš, Adam (2011) Chlieb náš každodenný: maskulinita a jedlo v odbornej tlači prvej dekády 21. storočia. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 25-34. ISSN 1213-0028

Luthar, Breda; Kropivnik, Samo (2011) Class, Cultural Capital, and the Mobile Phone. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1091-1119. ISSN 0038-0288

Němečková, Soňa; Slámová, Romana; Šípek, Václav (2011) Climate change impact assessment on various components of the hydrological regime of the Malše river basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 131-143. ISSN 0042-790X

Superanskaja, Alexandra Vasilyevna (2011) Cталтмане Велта Эрнестовна (1926–2010), кандидат филологических наук, специалист по балтийским и славянским языкам. Acta onomastica, 52 (1). pp. 246-249. ISSN 1211-4413

Kopecký, Jakub (2011) Co je to argument? Our Speech, 94 (2). pp. 95-102. ISSN 0027-8203

Plechanovova, Bela (2011) Coalitions in the EU Council: Pitfalls of Multidimensional Analysis. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 249-267. ISSN 1802-4696

Nae, Cristian (2011) Communicability and Empathy: The Problem of Sensus Communis in Kester’s Dialogical Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 4-29. ISSN 0014-1291

Skalová, Jana; Čistý, Milan; Bezák, Juraj (2011) Comparison of three regression models for determining water retention curves. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 275-284. ISSN 0042-790X

Prelić, Mladena (2011) Conceptualization and Symbolization of Ethnic Identity: Serbs in Hungary. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 239-260. ISSN 0009-0794

Dejmek, Milan; Hřebabecký, Hubert; Dračínský, Martin; Neyts, Johan; Leyssen, Pieter; Mertlíková-Kaiserová, Helena; Nencka, Radim (2011) Conformationally locked nucleoside analogues based on the bridgehead substituted 7-oxonorbornane and their antiviral properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1549-1566.

Anonymus, (2011) Contents. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 445-447. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) CONTENTS. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1089-1091. ISSN 0038-0288

Alcaraz León, María José (2011) Contrary Feelings and the Cognitive Significance of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 63-81. ISSN 0014-1291

Bao, Xiaoguang; Hrovat, David A.; Borden, Weston Thatcher (2011) Cooperative effects in the annelation of benzene by multiple etheno groups. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 481-501.

Tamami, Bahman; Ghasemi, Soheila (2011) Copper- and amine-free Sonogashira–Hagihara coupling reaction catalyzed by Pd(0) nanoparticles supported on modified crosslinked polyacrylamide. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1967-1978.

Gál, Miroslav; Kolivoška, Viliam; Ambrová, Marta; Híveš, Ján; Sokolová, Romana (2011) Correlation of the first reduction potential of selected radiosensitizers determined by cyclic voltammetry with theoretical calculations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 937-946.

Hlobil, Tomáš (2011) Cover (1-2011). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 1-6. ISSN 0014-1291

Hlobil, Tomáš (2011) Cover (2-2011). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 137-142. ISSN 0014-1291

Offe, Claus (2011) Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalised? Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 447-473. ISSN 0038-0288

Pavićević, Aleksandra (2011) Current and/or relevant? Some reflections on autonomy of scientific opinion based on experience of Serbian ethnology/anthropology at the beginning of third millennium. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 227-238. ISSN 0009-0794

Ziyatdinova, Guzel; Aytuganova, Ilmira; Nizamova, Alfiya; Morozov, Mikhail; Budnikov, Herman (2011) Cyclic voltammetry of natural flavonoids on MWNT-modified electrode and their determination in pharmaceuticals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1619-1631.

Hajičová, Eva (2011) Další velká ztráta (nejen) počítačové lingvistiky. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 153-155. ISSN 0037-7031

Spáčilová, Libuše (2011) DALIBOR ZEMAN: ÜBERLEGUNGEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE IN ÖSTERREICH. LINGUISTISCHE, SPRACHPOLITISCHE UND SOZIOLINGUISTISCHE ASPEKTE DER ÖSTERREICHISCHEN. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 139-141. ISSN 0008-7386

Chamonikolasová, Jana (2011) DÍLO JANA FIRBASE V ČESKÉM A MEZINÁRODNÍM KONTEXTU. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 143-144. ISSN 0008-7386

Kadlec, Petr (2011) Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 199-218. ISSN 1803-7550

Pinkas, Jiří; Gyepes, Róbert; Císařová, Ivana; Kubišta, Jiří; Mach, Karel; Horáček, Michal (2011) Dehydrocoupling of SiMe2H substituents in permethylated zirconocene complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 177-191.

Hříbek, Tomáš (2011) Denis Dutton. The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 248-254. ISSN 0014-1291

Pastor, Ferenc T.; Dejmková, Hana; Zima, Jiří; Barek, Jiří (2011) Determination of chloramphenicol by differential pulse voltammetry at carbon paste electrodes – The use of sodium sulfite for removal of oxygen from electrode surface. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 383-397.

Radi, Abd-Elgawad M.; Mostafa, Mohammed R.; Elshafey, Reda M.; Hegazy, Talaat A. (2011) Determination of Drimarene Blue X-BLN at a glassy carbon electrode by differential pulse voltammetry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1765-1773.

Kanďár, Roman; Žáková, Pavla; Marková, Miroslava; Lotková, Halka; Kučera, Otto; Červinková, Zuzana (2011) Determination of glutathione and glutathione disulfide in human whole blood using HPLC with coulometric detection: A comparison with fluorescence detection. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 277-294.

Shu, Feifei; Xie, Shaoai; Jia, Jinping (2011) Determination of lead(II) by online novel electrolyte dropping electrode using 1,10-phenanthroline in flow injection system. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (2). pp. 115-129.

Brůha, Jan; Zeman, Vladimír (2011) Detuning Impact of Couple of Blades with Friction Element on Bending Oscillation. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 237-248. ISSN 1802-1484

Štěpán, Josef (2011) Devadesátiny Marie Těšitelové. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 76-78. ISSN 0037-7031

Toman, Jiří; Hubík, Vladimír; Singule, Vladislav (2011) Development of the Control System for Electric Actuator with BLDC Motor. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 289-296. ISSN 1802-1484

Luković, Miloš (2011) Development of the Modern Serbian State and Abolishment of Ottoman Agrarian Relations in the 19th Century. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 281-305. ISSN 0009-0794

Rutkowski, Mariusz (2011) Dictionary of Proper Names, Metaphors and Connotations: Outline of Theoretical Background. Acta onomastica, 52 (1). pp. 141-149. ISSN 1211-4413

Hosli, Madeleine O.; Uriot, Marc C. J. (2011) Dimensions of Political Contestation: Voting in the Council of the European Union before the 2004 Enlargement. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 231-249. ISSN 1802-4696

Pospíšilová, Dominika; Filippová, Eva (2011) Diskurzní ironie v českém jazykovém prostředí. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 177-195. ISSN 0037-7031

Sarka, János; Császár, Attila G.; Schreiner, Peter R. (2011) Do the mercaptocarbene (H–C–S–H) and selenocarbene (H–C–Se–H) congeners of hydroxycarbene (H–C–O–H) undergo 1,2-H-tunneling? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 645-667.

Pospíšilová, Tereza (2011) Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 887-911. ISSN 0038-0288

Ghasemi, Jahan B.; Pirhadi, Somayeh (2011) Docking alignment-3D-QSAR of a new class of potent and non-chiral indole-3-carboxamide-based renin inhibitors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1447-1469.

Lebeda, Tomáš (2011) Dopady dvoukolového většinového systému na reprezentaci stran v českém Senátu. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 243-272. ISSN 0038-0288

Dobiáš, Dalibor (2011) Dušan Prokop: Kniha o Máchově Máji (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 747-751. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R.; Jakoubek, Marek (2011) Dvě hypotézy o původu nekatolíků z řad banátských a bulharských Čechů. Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 73-79. ISSN 0009-0794

Zeman, Vladimír; Hlaváč, Zdeněk (2011) Dynamic Load of the Locomotive Drive Caused by Short-Circuit Motor Torque. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 167-180. ISSN 1802-1484

Hanley, Seán (2011) Dynamika utváření nových stran v České republice v letech 1996–2010: hledání možných příčin politického zemětřesení. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 115-137. ISSN 0038-0288

Paleček, Emil (2011) Early stage of nucleic acid electrochemistry. Detection of DNA damage in X-ray-irradiated rats. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1799-1810.

Albulescu, Claudiu (2011) Economic and Financial Integration of CEECs: The Impact of Financial Instability. AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 27-46. ISSN 1802-4696

Císař, Ondřej; Linek, Lukáš (2011) Editorial: Hráči české politiky: Občané a jejich politické organizace. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 5-9. ISSN 0038-0288

Černušák, Ivan; Federič, Jozef; Jungwirth, Pavel; Uhlár, Milan (2011) Effects of micro-hydration in proton transfer from H2S·NO+ complex to water: Ab initio and molecular dynamics study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 585-603.

Jansa, Petr; Špaček, Petr; Votruba, Ivan; Břehová, Petra; Dračínský, Martin; Klepetářová, Blanka; Janeba, Zlatko (2011) Efficient one-pot synthesis of polysubstituted 6-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]uracils through the “click” protocol. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1121-1131.

Jansa, Petr; Kolman, Viktor; Kostinová, Alexandra; Dračínský, Martin; Mertlíková-Kaiserová, Helena; Janeba, Zlatko (2011) Efficient synthesis and biological properties of the 2′-trifluoromethyl analogues of acyclic nucleosides and acyclic nucleoside phosphonates. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1187-1198.

Demlová, Jana (2011) EL ANIVERSARIO DEL PROFESOR JIŘÍ ČERNÝ. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 108-110. ISSN 0862-8432

Čmejrková, Světla (2011) ELDA WEIZMANN: POSITIONING IN MEDIA DIALOGUE. NEGOTIATING ROLES IN THE NEWS INTERVIEW. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 110-113. ISSN 0862-8432

Erdogan, Deniz Altinöz; Taşdemir, Ibrahim Hüdai; Erk, Nevin; Kiliç, Esma (2011) Electrochemical behavior of Moclobemide at mercury and glassy carbon electrodes and voltammetric methods for its determination. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 423-442.

Shu, Feifei; Xie, Shaoai; Jia, Jinping (2011) Electrochemical determination of cadmium(II) using dithizone assisted ion transfer and eletrolyte dropping electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1177-1186.

Lupu, Stelian (2011) Electrochemical impedance spectroscopy study of electron transfer at poly(3,4-ethylenedioxythiophene) containing gold nanoparticles coating. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1433-1445.

Eskiköy, Dilek; Durmuş, Zehra; Kiliç, Esma (2011) Electrochemical oxidation of atorvastatin and its adsorptive stripping determination in pharmaceutical dosage forms and biological fluids. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1633-1649.

Kavanoz, Muammer; Şen, Mine; Pekmez, Nuran Özçiçek (2011) Electrochemical preparation of poly(vinylferrocenium)perchlorate-polyaniline composite-modified platinium electrode in methylene chloride. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1855-1877.

Hromadová, Magdaléna; Pospíšil, Lubomír; Sokolová, Romana; Kolivoška, Viliam (2011) Electrochemical reduction of dodecylpyridinium bromide in aprotic solvents: Mechanistic studies. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1895-1908.

Radi, Abd-Elgawad M.; Eissa, Shimaa H. (2011) Electrochemical study of glimepiride and its complexation with β-cyclodextrin. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 13-25.

Moss, Christopher L.; Chung, Thomas W.; Čeřovský, Václav; Tureček, František (2011) Electron transfer dissociation of a melectin peptide: correlating the precursor ion structure with peptide backbone dissociations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 295-309.

Skovajsa, Marek (2011) Eleonóra Hamar: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 418-422. ISSN 0038-0288

Kalousova, Lucie (2011) Elly Teman: Birthing a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 607-610. ISSN 0038-0288

Jarkovská, Lucie (2011) Ema Hrešanová: Kultury dvou porodnic: Etnografická studie. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 190-194. ISSN 0038-0288

Chessa, Michela; Fragnelli, Vito (2011) Embedding Classical Indices in the FP Family. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 289-306. ISSN 1802-4696

Večerník, Jiří (2011) Empirický výzkum chudoby v českých zemích ve třech historických obdobích. Data a výzkum - SDA Info, 5 (2). pp. 133-146. ISSN 1802-8152

Kadlčíková, Aneta; Vlašaná, Klára; Kotora, Martin (2011) Enantioselective epoxide ring opening catalyzed by bis(tetrahydroisoquinoline) N,N′-dioxides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 415-422.

Ma, Cong; Schiltz, Stéphanie; Prunet, Joëlle (2011) Enantioselective synthesis of a taxol C ring. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1579-1594.

Stará, Irena G.; Andronova, Angelina; Kollárovič, Adrian; Vyskočil, Štěpán; Jugé, Sylvain; Lloyd-Jones, Guy C.; Guiry, Patrick J.; Starý, Ivo (2011) Enantioselective [2+2+2] cycloisomerisation of alkynes in the synthesis of helicenes: The search for effective chiral ligands. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 2005-2022.

Bernard, Josef (2011) Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 745-776. ISSN 0038-0288

Bertini, Cesarino; Gambarelli, Gianfranco; Scarelli, Antonino; Varga, Zoltán (2011) Equilibrium Solution in a Game between a Cooperative and its Members. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 162-171. ISSN 1802-4696

Hlobil, Tomáš (2011) Ernst Stöckmann. Anthropologische Ästhetik: Philosophie, Psychologie und ästhetische Theorie der Emotionen im Diskurs der Aufklärung (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 121-127. ISSN 0014-1291

Doležel, Pavel (2011) Estimating the Efficiency of Voting in Big Size Committees. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 172-190. ISSN 1802-4696

Nekvapil, Jiří (2011) Etnometodologická konference ve Fribourgu. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 317-321. ISSN 0037-7031

Mysíková, Martina (2011) EU-SILC a jeho metodologická úskalí: mezinárodní srovnatelnost a příjmové proměnné. Data a výzkum - SDA Info, 5 (2). pp. 147-170. ISSN 1802-8152

Polach, Pavel (2011) Evaluation of the Suitability of the Bladed Disk Design Regarding the Danger of the Resonant Vibration Excitation. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 181-191. ISSN 1802-1484

Pešek, Luděk; Vaněk, František; Bula, Vítězslav; Cibulka, Jan (2011) Excitation of Blade Vibration under Rotation by Synchronous Electromagnet. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 249-257. ISSN 1802-1484

Scalzo, Vincenzo (2011) Existence of Equilibrium Prices for Discontinuous Excess Demand Correspondences. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 203-210. ISSN 1802-4696

Letafková, Jana (2011) Existují ještě hodní fridolínové a zlí dětřichové? Our Speech, 94 (1). pp. 53-57. ISSN 0027-8203

Konstantinović, Zoran (2011) Existuje dnes středoevropská literatura? Czech Literature, 59 (6). pp. 842-850. ISSN 0009-0468

Lajh, Damjan; Štremfel, Urška (2011) Exploiting the Potential of the Open Method of Coordination in Slovenian Education Policy. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 507-530. ISSN 0038-0288

Li, Wei-Lin; Liang, Jin-Ying; Wang, Tian-Bao; Wang, Ya-Qin (2011) FeCl3–SiO2 as heterogeneous catalysts for the preparation of dihydropyrano[3,2-b]chromenediones. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1791-1797.

Vítová, Andrea (2011) Ferdinand Břetislav Mikovec: Pražská Thálie kolem 1850 (edd. Jitka Ludvová a Helena Pinkerová) (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 631-636. ISSN 0009-0468

Dinev, Dobromir (2011) Finite Element for Analysis of Beams Strengthened by Bonded Composite Strips. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 51-63. ISSN 1802-1484

West, Ryan M.; Watts, Colby R.; Josowicz, Mira; Janata, Jiří (2011) Fluctuation analysis of work function of organic semiconductors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 843-858.

Astakhova, Irina V.; Kumar, T. Santhosh; Wengel, Jesper (2011) Fluorescent oligonucleotides containing a novel perylene 2′-amino-α-L-LNA monomer: Synthesis and analytical potential. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1347-1360.

Yalcinkaya Koyuncu, Julide (2011) Foreign Bank Presence and Bank Spreads: Evidence from Turkey. AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 64-76. ISSN 1802-4696

Malakooti, Reihaneh; Sobhani, Sara; Razavi, Nasrin; Shafiei, Soheila; Mokhtari, Rezvan (2011) Formylation of amines and alcohols using aminopropylated mesoporous SBA-15 silica (APMS) as an efficient and recyclable catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1979-1990.

Pěchouček, Petr; Rolc, Stanislav; Buchar, Jaroslav (2011) Fragment Simulating Projectile Penetration into Layered Targets. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 353-361. ISSN 1802-1484

Kazík, Miroslav (2011) Funkčný člen „priezvisko“ v modelovej interpretácii živých osobných mien slobodných osôb v Papradi. Acta onomastica, 52 (1). pp. 83-92. ISSN 1211-4413

Křivancová, Michaela (2011) Funkce první osoby plurálu v textech Věry Linhartové. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 28-39. ISSN 0037-7031

Beneš, Martin (2011) Furlan(d)sko, Furlánsko nebo Friulsko? Our Speech, 94 (4). pp. 215-222. ISSN 0027-8203

Půst, Ladislav; Tondl, Aleš (2011) Further Application of Parametric Anti-Resonance. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 157-165. ISSN 1802-1484

Steiber, Nadia (2011) Gøsta Esping-Andersen: The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 591-594. ISSN 0038-0288

Kolářová, Kateřina; Smetáčková, Irena; Pavlík, Petr (2011) Gender jako analytická kategorie pro porozumění sexuálnímu obtěžování. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 75-86. ISSN 1213-0028

England, Paula (2011) Genderová revoluce. Nerovnoměrná a zastavená. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 54-62. ISSN 1213-0028

Čech, Vladimír; Jevický, Jiří (2011) Generator of Command Signals for Testing Servomechanisms of Pan and Tilt Devices. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 331-340. ISSN 1802-1484

Hnaťuková, Petra (2011) Geochemical distribution and mobility of heavy metals in sediments of urban streams affected by combined sewer overflows. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 85-94. ISSN 0042-790X

Stibral, Karel (2011) George Gessert. Green Light: Toward an Art of Evolution (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 127-136. ISSN 0014-1291

Urbanová, Terezie; Tarkowská, Danuše; Strnad, Miroslav; Hedden, Peter (2011) Gibberellins – terpenoid plant hormones: Biological importance and chemical analysis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1669-1686.

Sič, Petr (2011) Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tisíc plošin. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1075-1078. ISSN 0038-0288

Březina, Lukáš; Březina, Tomáš (2011) H-Infinity Controller Design for a DC Motor Model with Uncertain Parameters. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 271-279. ISSN 1802-1484

Škarpová, Marie (2011) Hana Bočková: Knihy nábožné a prosté (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 94-98. ISSN 0009-0468

Kotík, Michal (2011) Hana Maříková, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.): Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe.. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1069-1072. ISSN 0038-0288

Glanc, Tomáš (2011) Hans Ulrich Gumbrecht v zajetí přítomností. Czech Literature, 59 (3). pp. 416-420. ISSN 0009-0468

David, Jaroslav (2011) Havlíčkobrodsko 24. Sborník příspěvků o historii regionu. Acta onomastica, 52 (1). pp. 222-226. ISSN 1211-4413

Klusák, Vojtěch; Dobeš, Petr; Černý, Jiří; Vondrášek, Jiří (2011) How to fragment a polypeptide? An ab initio computational study of pair interactions between amino acids and ligand-amino acids in proteins. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 605-618.

Profant, Tomáš (2011) Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 424-429. ISSN 0038-0288

Hladný, Josef (2011) Hydrologické dny 2010. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 68-72. ISSN 0042-790X

Abramowicz, Zofia (2011) Identyfikacja ludności żydowskiej na ziemiach polskich i białoruskich (XVI–XVIII w.). Acta onomastica, 52 (1). pp. 7-15. ISSN 1211-4413

Jačová, Zora (2011) IL LINGUAGGIO POLITICO DELLA SECONDA REPUBBLICA. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 33-47. ISSN 0862-8432

Jia, ZhiQi; Zhao, YongXiang (2011) Improved synthesis and study of acidic properties of ‘plugs’-containing Al-SBA-15 materials. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 39-49.

Vinopal, Jiří (2011) Indikátor subjektivní kvality pracovního života. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 937-966. ISSN 0038-0288

Švéda, Josef (2011) Individuální a kolektivní paměť ve dvou středoevropských románech (Kunderova Kniha smíchu a zapomnění a Spoluviník Györgyho Konráda). Czech Literature, 59 (6). pp. 827-839. ISSN 0009-0468

Danišková, Katarína; Fidrmuc, Jarko (2011) Inflation Convergence and the New Keynesian Phillips Curve in the Czech Republic. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 99-115. ISSN 1802-4696

Daňhel, Aleš; Moreira, Josino C.; Jacob, Silvana; Barek, Jiří (2011) Influence of the soil organic matter content on voltammetric determination of derivatised glyphosate in herbicide contaminated soils. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1263-1275.

Polášek, Pavel (2011) Influence of velocity gradient on optimisation of the aggregation process and physical properties of formed aggregates: Part 1. Inline high density suspension (IHDS) aggregation process. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 107-117. ISSN 0042-790X

Polášek, Pavel (2011) Influence of velocity gradient on optimisation of the aggregation process and properties of formed aggregates. Part 2. Quantification of the influence of agitation intensity and time on the properties of formed aggregates. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 196-205. ISSN 0042-790X

Miscellaneous, (2011) Informatorium. Czech Literature, 59 (6). pp. 954-965. ISSN 0009-0468

Linek, Lukáš (2011) Institucionální odcizení a individuální odcizení od politiky. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 7-34. ISSN 1802-8152

Petrov, Michal; Cwiklik, Lukasz; Jungwirth, Pavel (2011) Interactions of molecular ions with model phospholipid membranes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 695-711.

Katrňák, Tomáš; Simonová, Natalie (2011) Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1990 až 2009. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 207-243. ISSN 0038-0288

Wolf, Werner (2011) Intermedialita: široké pole výzkumu a výzva literární vědě. Czech Literature, 59 (1). pp. 62-86. ISSN 0009-0468

Bucher, Götz (2011) Intramolecular addition of oxyradicals to benzene rings: A DFT study. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 947-956.

Näther, Christian; Jeß, Inke (2011) Investigations on the polymorphism and pseudopolymorphism of clobetasone butyrate. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 553-566.

Schröder, Detlef (2011) Ion-mobility mass spectrometry of complexes of nickel and acetonitrile. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 351-369.

Filipowicz, Marcin (2011) Irena Štěpánová: Teréza Nováková (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 97-101. ISSN 0009-0468

Kuchařová, Věra (2011) Irena E. Kotowska, Anna Matysiak, Marta Styrc, Ariane Pailhé, Anne Solaz and Daniele Vignoli: Second European Quality of Life Survey. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 610-613. ISSN 0038-0288

Schofield, Norman (2011) Is the Political Economy Stable or Chaotic? AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 76-94. ISSN 1802-4696

Dračínský, Martin; Jansa, Petr; Elbert, Tomáš (2011) Isotope exchange reactions of the hydrogen H-5 of selected pyrimidine derivatives and the preparation of tritium-labeled pyrimidines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1567-1577.

Buchtík, Martin (2011) Ivana Loučková: Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 874-877. ISSN 0038-0288

Steinmetz, Karel (2011) Ivo Stolařík. Portrét vědce, publicisty a člověka (1923–2010). Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 67-73. ISSN 1803-7550

Ringen, Stein (2011) Jacob S. Hacker and Paul Pierson: Winner-Take-All Politics. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1218-1220. ISSN 0038-0288

Panevová, Jarmila; Ševčíková, Magda (2011) Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 163-176. ISSN 0037-7031

Chitnis, Rajendra A. (2011) Jakub Češka: Falešná paměť literatury (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 278-284. ISSN 0009-0468

Ripka, Vojtěch (2011) Jakub Rákosník: Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 180-184. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2011) Jan Keller: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 859-862. ISSN 0038-0288

Barborík, Vladimír (2011) Jan Mervart: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 768-775. ISSN 0009-0468

Piorecká, Kateřina (2011) Jan Mervart: Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 763-769. ISSN 0009-0468

Hamplová, Sylva (2011) JAN RADIMSKÝ: VERBO-NOMINÁLNÍ PREDIKÁT S KATEGORIÁLNÍM SLOVESEM. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 135-136. ISSN 0008-7386

Ivánek, Jakub (2011) Jana Ratajová – Lucie Storchová: Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 261-266. ISSN 0009-0468

Komárek, Karel (2011) Jaroslav David: Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Acta onomastica, 52 (1). pp. 230-233. ISSN 1211-4413

Scheffel, David (2011) Jaroslav Skupnik: The Anthropology of Kinship: Kinship, marriage and family in cultural anthropological perspective. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1235-1238. ISSN 0038-0288

Sojka, Pavel (2011) JARVA, VESA – NURMI, TIMO: OIKEETA SUOMEE. SUOMEN PUHEKIELEN SANAKIRJA. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 136-137. ISSN 0008-7386

Zeman, Jiří (2011) Jazyk jako nabitá zbraň. Our Speech, 94 (1). pp. 34-38. ISSN 0027-8203

Čižmárová, Libuše (2011) Jazykovědec a pedagog Jan Balhar. Our Speech, 94 (2). pp. 101-104. ISSN 0027-8203

Homoláč, Jiří; Mrázková, Kamila (2011) Jazyková regulace jako věc dohody. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 196-222. ISSN 0037-7031

Šámal, Petr (2011) Jiří Holý, Katka Volná (edd.): Tato fakulta bude rudá! (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 283-288. ISSN 0009-0468

Ringen, Stein (2011) Jiří Večerník at 70. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 587-590. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R.; Nešporová, Olga (2011) Jiří Večerník sedmdesátníkem. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 387-391. ISSN 0038-0288

Anýžová, Petra (2011) Jindřich Krejčí: Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 187-191. ISSN 0038-0288

Gamliel-Yehoshua, Haya (2011) Joerg Tremmel (ed.): A Young Generation Under Pressure? Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 613-616. ISSN 0038-0288

Klégr, Aleš (2011) JOSEF FRONEK. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 142-143. ISSN 0008-7386

Hledíková, Zdeňka (2011) K autorství Komentáře na Apokalypsu doktora Heřmana. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 53-60. ISSN 0585-5691

Kloferová, Stanislava (2011) K územnímu rozrůznění předložek v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku. Acta onomastica, 52 (1). pp. 92-102. ISSN 1211-4413

Petrusek, Miloslav (2011) K dvojímu jubileu Jaroslava Klofáče (1921–1981). Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 391-394. ISSN 0038-0288

Beneš, Martin (2011) K problému kompozicionality jazykového významu. Our Speech, 94 (2). pp. 57-71. ISSN 0027-8203

Koutová, Marta (2011) K významům slova kargo/cargo. Our Speech, 94 (3). pp. 161-168. ISSN 0027-8203

Procházková, Barbora (2011) K významu slova forsáž v současné češtině. Our Speech, 94 (2). pp. 106-112. ISSN 0027-8203

Nekula, Marek (2011) Kanonizace monolingvalismu. Kanonizace multilingvalismu? Czech Literature, 59 (6). pp. 791-812. ISSN 0009-0468

Šichová, Kateřina (2011) KAREL HEŘMAN, MARKÉTA BLAŽEJOVÁ, HELGE GOLDHAHN a kol.:DEUTSCH-TSCHECHISCHES WÖRTERBUCH DER PHRASEOLOGISMEN UND FESTGEPRÄGTEN WENDUNGEN. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 126-130. ISSN 0008-7386

Grigorov, Dobromir (2011) Kateřina Bláhová: České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890–1914) (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 101-105. ISSN 0009-0468

Stöckelová, Tereza (2011) Kateřina Lišková: Hodné holky se dívají jinam: Feminismus a pornografie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1055-1058. ISSN 0038-0288

Kiczková, Zuzana (2011) Kategórie verejného a súkromného pri analýze mocenskej asymetrie rodov. Retrospektívy a perspektívy. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 13-24. ISSN 1213-0028

Jankovič, Milan (2011) K poetice Vyvolávání Daniely Hodrové. Czech Literature, 59 (2). pp. 198-218. ISSN 0009-0468

Trusínová , Romana (2011) Kdo je mladý/střední/starý? Data a výzkum - SDA Info, 5 (2). pp. 171-184. ISSN 1802-8152

Beneš, Martin; Prošek, Martin (2011) Ke konceptu minimální intervence. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 39-56. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2011) Klasifikace honorifikačních toponym. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 13-28. ISSN 0037-7031

Jílková, Lucie (2011) Kniha o českém chatování. Our Speech, 94 (1). pp. 38-43. ISSN 0027-8203

Štěpán, Josef (2011) Kniha tabulek a frekvenčních seznamů z korpusové fonologie a morfologie. Our Speech, 94 (3). pp. 153-156. ISSN 0027-8203

Prošek, Martin; Smejkalová, Kamila (2011) Kodifikace – právo, nebo pravomoc? Our Speech, 94 (5). pp. 231-242. ISSN 0027-8203

Hadravová, Tereza (2011) Kognitivní estetika čtení. Zamyšlení nad knihou Petera Stockwella. Czech Literature, 59 (3). pp. 430-442. ISSN 0009-0468

Šubrt, Jiří (2011) Kolektivní paměť: Na okraj jedné legendy. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 395-407. ISSN 0038-0288

Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice (2011) Konec literárního špenátu aneb Popis v intermediální perspektivě. Czech Literature, 59 (1). pp. 26-59. ISSN 0009-0468

Vacková, Barbora; Galčanová, Lucie (2011) Konference Non-Human in Anthropology. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 197-200. ISSN 0038-0288

Pospíšilová, Tereza; Ouředníček, Martin; Feřtrová, Marie (2011) Konference Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 881-883. ISSN 0038-0288

Lužný, Dušan (2011) Konference Sociologie náboženství v datech. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 439-442. ISSN 0038-0288

Radimský, Jan (2011) Konfixace v současné italské slovotvorbě. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 104-124. ISSN 0008-7386

Koutová, Marta (2011) Konjunktiv v nepřímé řeči v němčině: vývoj názorů v německé lingvistice. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 81-94. ISSN 0008-7386

Petrusek, Miloslav (2011) Konrad Paul Liessmann: Hodnota člověka: Filosoficko-politické eseje. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 415-418. ISSN 0038-0288

Vidomus, Petr (2011) Kontrahnutí v perspektivách sociologie sociálních hnutí. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 325-360. ISSN 0038-0288

Zářický, Aleš; Knejp, Jan; Dokoupil, Lumír; Svoboda, Jiří; Polášek, Adam; Bánská, Eva (2011) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 122-128. ISSN 1803-7550

Závodná, Michaela; Pavelčíková, Nina; Rywikova, Daniela; Grollova, Jana; Lipovski, Radek; Kilián, Jan (2011) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 250-256. ISSN 1803-7550

Vitová, Lenka; Kynčlová, Tereza; Bubeníček, Petr; Charypar, Michal; Ibrahim, Robert; Holý, Jiří; Flaišman, Jiří (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (1). pp. 123-152. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal; Trávníček, Jiří (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (2). pp. 288-305. ISSN 0009-0468

Píša, Petr; Peisertová, Lucie; Lukáš, Martin (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (3). pp. 481-505. ISSN 0009-0468

Zavadilová, Andrea; Fránek, Michal; Turinská, Ivona (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (4). pp. 639-658. ISSN 0009-0468

Sládek, Ondřej; Peisertová, Lucie; Kořínek, Pavel; Med, Jaroslav (2011) Kronika a glosy. Czech Literature, 59 (5). pp. 775-794. ISSN 0009-0468

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Petrbok, Václav; Šmilauer, Vladimír; Vaňková, Irena (2011) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010. Our Speech, 94 (1). pp. 43-46. ISSN 0027-8203

Soukup, Daniel (2011) Kterak Židé mučili Boží tělo – edice a komentář. Czech Literature, 59 (5). pp. 697-713. ISSN 0009-0468

Pešek, Ondřej (2011) LA CAUSALITÉ, L'ARGUMENTATION ET LES CONNECTEURS1. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 1-14. ISSN 0862-8432

Davidová Glogarová, Jana (2011) Ladislav Jehlička: Křik koruny svatováclavské (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 459-463. ISSN 0009-0468

Anonymus, (2011) LADISLAV TRUP (1943–2011) IN MEMORIAM. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 107-109. ISSN 0862-8432

Jedličková, Alice (2011) Lars Elleström (ed.): Media Borders, Multimodality and Intermediality / Marina Grishakova and Marie-Laure Ryan (eds.): Intermediality and Storytelling. Czech Literature, 59 (5). pp. 737-743. ISSN 0009-0468

Valeš, Miroslav (2011) LAS VARIANTES DE PRESTIGIO Y SUS RELACIONES EN GRANADA. Linguistica Pragensia, 21 (2). pp. 88-98. ISSN 0862-8432

Stehlíková, Dana (2011) Latinské rukopisy Herbáře Křišťana z Prachatic. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 61-76. ISSN 0585-5691

Kačmárová , Alena (2011) LÍVIA KÖRTVÉLYESSY: VPLYV SOCIOLINGVISTICKÝCH FAKTOROV NA PRODUKTIVITU V SLOVOTVORBE. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 130-132. ISSN 0008-7386

Horálek, Adam (2011) Leoš Šatava: Jazyk a identita etnických menšin. Možnost zachování a revitalizace. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 871-874. ISSN 0038-0288

Rosińska, Zofia (2011) Leopold Blaustein: Imaginary Representations; The Role of Perception in Aesthetic Experience. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 199-244. ISSN 0014-1291

Güth, Werner; Levati, M. Vittoria; Ploner, Matteo (2011) Let Me See You! A Video Experiment on the Social Dimension of Risk Preferences. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 211-225. ISSN 1802-4696

Prokšová, Hana (2011) Letní škola lingvistiky počtvrté. Our Speech, 94 (3). pp. 156-159. ISSN 0027-8203

Partov, Doncho; Kantchev, Vesselin (2011) Level of Creep Sensitivity in Composite Steel-Concrete Beams According to ACI 209R-92 Model, Comparison with EUROCODE-4 (CEB MC 90-99). Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 91-116. ISSN 1802-1484

Šíp, Radim (2011) Liessmannova nostalgie: Terciární vzdělávání v pozdně moderní době. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 407-415. ISSN 0038-0288

Trávníček, Jiří (2011) Literatury ve střední Evropě, středoevropské literatury, středoevropská literatura…. Czech Literature, 59 (6). pp. 839-842. ISSN 0009-0468

Wiendl, Jan (2011) Literární „druhá republika“. Czech Literature, 59 (4). pp. 604-614. ISSN 0009-0468

Kettnerová, Václava (2011) Lokativní sémantická diateze v češtině. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 83-101. ISSN 0037-7031

Duman, Anil (2011) Lucia Tunkrova and Pavel Saradin (eds.): The Politics of EU Accession: Turkish Challenges and Central European Experiences. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 600-603. ISSN 0038-0288

Lebedová, Eva (2011) Lukáš Linek: Zrazení snu? Struktura a dynamika postojů k politickému režimu a jeho institucím a jeho důsledky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 421-424. ISSN 0038-0288

Hyánek, Vladimír (2011) Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 169-172. ISSN 0038-0288

Černý, Miroslav (2011) MARIE KRČMOVÁ a kol.: INTEGRACE V JAZYCÍCH – JAZYKY V INTEGRACI. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 133-134. ISSN 0008-7386

Bolzendahl, Catherine (2011) Marilyn Rueschemeyer and Sharon L. Wolchik (eds.): Women in Power in Post-Communist Parliaments. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1224-1226. ISSN 0038-0288

Štegmannová, Ingrid (2011) Marlis Pörtner: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 430-434. ISSN 0038-0288

Meardi, Guglielmo (2011) Marta Kahancova: One Company, Diverse Workplaces: The Social Construction of Employment Practices in Western and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 593-596. ISSN 0038-0288

Navrátil, Jiří (2011) Marta Kolářová: Protest proti globalizaci. Gender a feministická kritika. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 171-175. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) Martin Ouředníček, Jana Temelová, Lucie Pospíšilová (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 866-871. ISSN 0038-0288

Maršálek, Jan (2011) Martin Strouhal: Émile Durkheim – Sociolog a pedagog. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1057-1061. ISSN 0038-0288

Linek, Lukáš (2011) Maxmilián Strmiska, Roman Chytilek, Jakub Šedo, Otto Eibl: Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového prostoru. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 175-178. ISSN 0038-0288

Tureček, Dalibor (2011) Máchova báseň Čech. Czech Literature, 59 (4). pp. 501-528. ISSN 0009-0468

Peprník, Jaroslav (2011) Můj život s ČMF. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 70-75. ISSN 0008-7386

Jeřábek, Hynek (2011) Merton and Lazarsfeld: Collaboration on Communication Research—Two Papers, Two Research Instruments, and Two Kindred Concepts. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1191-1215. ISSN 0038-0288

Gál, Miroslav; Sokolová, Romana; Kolivoška, Viliam; Morovská Turoňová, Andrea; Ambrová, Marta; Híveš, Ján (2011) Metronidazole radical anion formation studied by means of electrochemical impedance spectroscopy. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1607-1617.

Sieglová, Dagmar (2011) Mezinárodní konference o mnohojazyčnosti v Evropě. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 78-81. ISSN 0037-7031

Pavlásek, Michal (2011) Meziválečná krajanská péče jako „záchranná“ akce: K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 113-134. ISSN 0009-0794

Tureček, Dalibor (2011) Michal Charypar: Karel Sabina (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 266-270. ISSN 0009-0468

Hrdina, Martin (2011) Michal Charypar: Máchovské interpretace (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 742-748. ISSN 0009-0468

Azarifar, Davood; Khosravi, Kaveh; Soleimani, Khadijeh; Najminejad, Zohreh (2011) Microwave-assisted solvent-free synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones catalyzed by NH4OBr. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 989-995.

Bosá, Monika (2011) Miesto feminizmu v tradícii sociálnej práce. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 35-43. ISSN 1213-0028

Možný, Ivo (2011) Milan Petrusek pětasedmdesátiletý. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1035-1041. ISSN 0038-0288

Havlíček, Jakub (2011) Miloš Havelka: Ideje – dějiny – společnost. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 433-439. ISSN 0038-0288

Pastyřík, Svatopluk (2011) Miloslava Knappová: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Acta onomastica, 52 (1). pp. 236-239. ISSN 1211-4413

Pavlásek, Michal (2011) Minulost svatohelenských nekatolíků v zajetí výkladových schémat a povahy porozumění. Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 81-87. ISSN 0009-0794

Fořt, Bohumil (2011) Miroslav Červenka, Záznamník (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 635-639. ISSN 0009-0468

Smolka, Zdeněk (2011) Miroslav Červenka: Textologické studie (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 270-275. ISSN 0009-0468

Piorecký, Karel (2011) Miroslav Balaštík: Postgenerace (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 948-954. ISSN 0009-0468

Kupka, Petr (2011) Miroslav Nožina, Filip Kraus: Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře: Případ České republiky. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 177-180. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2011) Miroslav Vaněk: Byl to jenom rock’n’roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 184-188. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2011) Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola (eds.): Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 877-880. ISSN 0038-0288

Červenka, Stanislav; Hrbáčová, Jana; Kohout, Štěpán (2011) Misál opatovický. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 5-51. ISSN 0585-5691

Nekula, Marek (2011) Mnohojazyčnost v České republice. Our Speech, 94 (4). pp. 204-207. ISSN 0027-8203

Cvrček, Václav; Kováříková, Dominika (2011) Možnosti a meze korpusové lingvistiky. Our Speech, 94 (3). pp. 113-134. ISSN 0027-8203

Vinopal, Jiří (2011) Možnosti využití jednoduché sebehodnoticí otázky pro měření úrovně pracovního stresu v průřezových dotazníkových šetřeních kvality pracovního života. Data a výzkum - SDA Info, 5 (1). pp. 35-57. ISSN 1802-8152

Gurumani, Ramalingam; Shanmugam, Subramaniam (2011) Modeling and Contact Analysis of Crowned Spur Gear Teeth. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 65-78. ISSN 1802-1484

Wnuk, Stanislaw F.; Penjarla, Jaidev A. K.; Dang, Thao; Mebel, Alexander M.; Nauser, Thomas; Schöneich, Christian (2011) Modeling of the ribonucleotide reductases substrate reaction. Hydrogen atom abstraction by a thiyl free radical and detection of the ribosyl-based carbon radical by pulse radiolysis. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1223-1238.

Váňová, Věra; Langhammer, Jakub (2011) Modelling the impact of land cover changes on flood mitigation in the upper Lužnice basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 262-274. ISSN 0042-790X

Pešek, Ondřej (2011) Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 75-78. ISSN 0008-7386

Charypar, Michal (2011) Mojmír Grygar: Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 944-949. ISSN 0009-0468

Košovan, Peter; Uhlík, Filip; Kuldová, Jitka; Štěpánek, Miroslav; Limpouchová, Zuzana; Procházka, Karel; Benda, Aleš; Humpolíčková, Jana; Hof, Martin (2011) Monte Carlo simulation of fluorescence correlation spectroscopy data. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 207-222.

Hosseini-Sarvari, Mona; Shafiee-Haghighi, Sara (2011) Multi-component synthesis of 2-amino-4H-chromenes catalyzed by nano ZnO in water. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1285-1298.

Kolyachkina, Svetlana V.; Tararov, Vitali I.; Alexeev, Cyril S.; Krivosheev, Dmitry M.; Romanov, Georgy A.; Stepanova, Evgenia V.; Solomko, Eliso S.; Inshakov, Andrey N.; Mikhailov, Sergey N. (2011) N6-substituted adenosines. Cytokinin and antitumor activities. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1361-1378.

Dittmann, Robert (2011) Na okraj novozákonní toponymie v Novém kovenantu Johna Podmolika. Acta onomastica, 52 (1). pp. 226-230. ISSN 1211-4413

Jedličková, Alice; Fedrová, Stanislava (2011) Na rozhraní oborů a umění. Czech Literature, 59 (1). pp. 59-62. ISSN 0009-0468

Abelow, Alexis E.; White, Ryan J.; Plaxco, Kevin W.; Zharov, Ilya (2011) Nanoporous silica colloidal films with molecular transport gated by aptamers responsive to small molecules. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 683-694.

Kolivoška, Viliam; Gál, Miroslav; Lachmanová, Štěpánka; Janda, Pavel; Sokolová, Romana; Hromadová, Magdaléna (2011) Nanoshaving of bovine serum albumin films adsorbed on monocrystalline surfaces and interfaces. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1075-1087.

Nejedlý, Petr (2011) Nazádisté a násadisté. Our Speech, 94 (3). pp. 159-162. ISSN 0027-8203

Hamplová, Dana (2011) Náboženství a pohlaví: Proč jsou ženy zbožnější než muži? Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 297-324. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2011) Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav a perspektivy. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1017-1034. ISSN 0038-0288

Wilder, Ken (2011) Neither Here Nor Elsewhere: Displacement Devices in Representing the Supernatural. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 46-63. ISSN 0014-1291

Chaloupková, Jana (2011) Nejdříve dítě, potom svatba? Rodinné dráhy neprovdaných matek. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 30-39. ISSN 1213-0028

Lambertucci, Catia; Buccioni, Michela; Cacciari, Barbara; Dal Ben, Diego; Federico, Stephanie; Klotz, Karl-Norbert; Marucci, Gabriella; Volpini, Rosaria; Spalluto, Giampiero; Cristalli, Gloria (2011) New 9-methyl-8-(4-hydroxyphenyl)adenine derivatives as A1 adenosine receptor antagonists. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1379-1393.

Bokiniec, Monika; Kvokačka, Adrián; Stejskal, Jakub; Papp, Zoltán (2011) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 111-119. ISSN 0014-1291

Hlobil, Tomáš (2011) News: Announcing the Winner of the Estetika Student Essay Competition. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 245-246. ISSN 0014-1291

Jareš, Michal (2011) Neznámý známý člověk? Czech Literature, 59 (4). pp. 572-604. ISSN 0009-0468

Hansen, Björn; Nekula, Marek; Banášová, Monika (2011) Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 243-268. ISSN 0037-7031

Děngeová, Zuzana (2011) Nová pojmenování motivovaná příjmením Jiřího Čunka. Our Speech, 94 (5). pp. 267-272. ISSN 0027-8203

Jínová, Pavlína (2011) Novátorská studie o slovosledu ve starší češtině. Our Speech, 94 (4). pp. 209-213. ISSN 0027-8203

Temelová, Jana; Ouředníček, Martin (2011) Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 625-632. ISSN 0038-0288

Goláňová, Hana (2011) Novočeský lexikální archiv a excerpce v průběhu let 1911–2011. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 287-301. ISSN 0037-7031

Kodešová, Radka; Kapička, Aleš; Lebeda, Jakub; Grison, Hana; Kočárek, Martin; Petrovský, Eduard (2011) Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using Hydrus-1D. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 206-216. ISSN 0042-790X

Čmejrková, Světla; Daneš, František (2011) O dvou (a více) typech parataktického spojení vztažných vět. Our Speech, 94 (1). pp. 14-34. ISSN 0027-8203

Kolářová, Ivana (2011) O jazyce a textu v publikaci z Českých Budějovic. Our Speech, 94 (2). pp. 89-96. ISSN 0027-8203

Nikolić, Vidan (2011) O jednom retkom toponimu u istočnoj Bosni sa germanskim poreklom. Acta onomastica, 52 (1). pp. 102-111. ISSN 1211-4413

Veselý, Luboš (2011) O vidu slovesa soustředit se. Příspěvek k otázce jazykové správnosti. Our Speech, 94 (3). pp. 134-142. ISSN 0027-8203

Hadjiisky, Magdaléna (2011) Občanská demokratická strana a prosazení stranickosti v české demokracii devadesátých let. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 89-115. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obálka. Slovo a slovesnost, 72 (1). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obálka. Slovo a slovesnost, 72 (2). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obálka. Slovo a slovesnost, 72 (3). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obálka. Slovo a slovesnost, 72 (4). ISSN 0037-7031

Veselý, Vojtěch (2011) Obojí, oboje, obé, všechno. Our Speech, 94 (4). pp. 181-194. ISSN 0027-8203

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah. Slovo a slovesnost, 72 (2). p. 81. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2011) Obsah. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 205-207. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (4). -. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (5). -. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2011) Obsah. Czech Literature, 59 (6). -. ISSN 0009-0468

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2011) Obsah ročníku 72/2011. Slovo a slovesnost, 72 (4). ISSN 0037-7031

Šůla, Jaroslav; Wolf, Vladimír (2011) Obstáli jsme? Jak jsme v letech 1975-1990 pracovali na dějinách textilu aneb Mezi vzpomínkami a historickou statí. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 175-190. ISSN 1803-7550

Hiller, Edgar; Sirotiak, Maroš; Tatarková, Veronika; Jurkovič, Ľubomír (2011) Occurrence of selected organochlorine pesticide residues in surface sediments from the Velke Kozmalovce, Ruzin, and Zemplinska Sirava water reservoirs, Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 51-59. ISSN 0042-790X

Smolka, Zdeněk (2011) Od Machara k Seifertovi (O Zdeňku Pešatovi a poezii). Czech Literature, 59 (1). pp. 86-91. ISSN 0009-0468

Musil, Jiří (2011) Od města k přátelství – Raymond E. Pahl (1935–2011). Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1041-1044. ISSN 0038-0288

Kapusta, Jan (2011) Odkaz Victora Turnera v současné antropologii poutnictví: zkušenost pouti do Santiaga de Compostela. Český lid : Etnologický časopis, 98 (2). pp. 135-153. ISSN 0009-0794

Flodin, Camilla (2011) Of Mice and Men: Adorno on Art and the Suffering of Animals. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 139-157. ISSN 0014-1291

Povolná, Renata (2011) OLGA DONTCHEVA-NAVRATILOVÁ: ANALYSING GENRE: THE COLONY TEXT OF UNESCO RESOLUTIONS. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 137-139. ISSN 0008-7386

Yamamoto, Shigeki; Bouř, Petr (2011) On the limited precision of transfer of molecular optical activity tensors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 567-583.

Pecina, Adam; Přenosil, Ondřej; Fanfrlík, Jindřich; Řezáč, Jan; Granatier, Jaroslav; Hobza, Pavel; Lepšík, Martin (2011) On the reliability of the corrected semiempirical quantum chemical method (PM6-DH2) for assigning the protonation states in HIV-1 protease/inhibitor complexes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 457-479.

Vrabel, Milan; Kaya, Emine; Prill, Stefan; Ehmke, Veronika; Carell, Thomas (2011) Optimization of the posttranslational click modification of proteins. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1089-1101.

Doležel, Pavel (2011) Optimizing the Efficiency of Weighted Voting Games. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 306-324. ISSN 1802-4696

Kraus, Jiří (2011) Oslí můstky. Our Speech, 94 (1). pp. 51-54. ISSN 0027-8203

Dvořáková, Žaneta (2011) Ostrov Cohnova rozhodnutí aneb krajina jmen v románu Bernarda Malamuda Boží milost. Acta onomastica, 52 (1). pp. 45-55. ISSN 1211-4413

Vykypěl, Bohumil (2011) Oxfordská příručka lingvistického analyzování čili theatrum linguisticae. Our Speech, 94 (2). pp. 87-90. ISSN 0027-8203

Pitoňák, Michal; Aquilante, Francesco; Hobza, Pavel; Neogrády, Pavel; Noga, Jozef; Urban, Miroslav (2011) Parallelized implementation of the CCSD(T) method in MOLCAS using optimized virtual orbitals space and Cholesky decomposed two-electron integrals. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 713-742.

Vujačić, Veljko (2011) Pat Lyons: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1229-1231. ISSN 0038-0288

Otčenášek, Jaroslav (2011) Pausaniova „Cesta po Řecku“ jako folklorní pramen. Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 53-72. ISSN 0009-0794

Olšáková, Doubravka (2011) Pavel Čech: Francouzsko‑české vztahy v oblasti překladu (1945–1953) (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 925-930. ISSN 0009-0468

Váně, Jan (2011) Pavel Dufek: Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1061-1066. ISSN 0038-0288

Mocná, Dagmar (2011) Příběhy Nerudových lásek. Životopis jako kulturní konstrukt. Czech Literature, 59 (2). pp. 149-175. ISSN 0009-0468

Pastyřík, Svatopluk (2011) Příjmení v Bartošově Dialektickém slovníku moravském (s přihlédnutím ke klasifikaci příjmení). Acta onomastica, 52 (1). pp. 111-133. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2011) Případ Galadriel. Acta onomastica, 52 (1). pp. 212-214. ISSN 1211-4413

Martinec, Ivo (2011) Přemysl Hauser, slavista a bohemista. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 239-240. ISSN 0037-7031

Schultzeová, Brigitte (2011) Přijetí dramat Heinricha von Kleista v Čechách a na Moravě (1814–1990). Czech Literature, 59 (5). pp. 678-697. ISSN 0009-0468

Balhar, Jan (2011) Přitažlivá etymologie. Our Speech, 94 (4). pp. 212-215. ISSN 0027-8203

Tobrmanová, Miroslava; Tobrman, Tomáš; Dvořák, Dalimil (2011) Pd-catalyzed allylic substitution of purin-8-yl(allyl) acetate: Route to (E)-alkenylpurines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 311-326.

Wang, Han; Wang, Rui (2011) Performance evaluation of “ship-in-the-bottle” type heteropoly acid encaged Y-type zeolite as catalyst for oxidative desulfurization. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1595-1605.

Kubeš, Jan; Kraft, Stanislav (2011) Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 805-830. ISSN 0038-0288

Cengiz, Taner M. (2011) Periodic structures of Great Lakes levels using wavelet analysis. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 24-35. ISSN 0042-790X

Bezák, Tomáš (2011) Peter Dinuš: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1066-1070. ISSN 0038-0288

Jaklová Dytrtová, Jana; Navrátil, Tomáš; Mareček, Vladimír (2011) Phospholipid layer stabilization via Yb(III) on ITIES and facilitated K(I) transport. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1917-1930.

Wei, Jing; Tan, Xin; Yu, Tao; Zhao, Lin (2011) Photoconversion of CO2 using copper-modified titanium dioxide nanoparticles. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1335-1346.

Zelený, Tomáš; Hobza, Pavel; Nachtigallová, Dana; Ruckenbauer, Matthias; Lischka, Hans (2011) Photodynamics of the adenine model 4-aminopyrimidine embedded within double strand of DNA. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 631-643.

Teplý, Filip (2011) Photoredox catalysis by [Ru(bpy)3]2+ to trigger transformations of organic molecules. Organic synthesis using visible-light photocatalysis and its 20th century roots. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 859-917.

Růžička, Michal (2011) Pierre Bourdieu: Pravidla umění: Vznik a struktura literárního pole. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1072-1076. ISSN 0038-0288

Bugge, Peter; Trávníček, Jiří (2011) Pojem střední Evropy ztratil svou osvobozující nevinnost (rozhovor s dánským historikem Peterem Buggem). Czech Literature, 59 (6). pp. 850-856. ISSN 0009-0468

Kleňhová, Eliška (2011) Pojetí interjekcí v některých českých mluvnicích. Our Speech, 94 (5). pp. 242-256. ISSN 0027-8203

Hájková, Andrea; Vyskočil, Vlastimil; Daňhel, Aleš; Wang, Joseph; Barek, Jiří (2011) Polarographic and voltammetric determination of genotoxic 2-aminofluoren-9-one at mercury electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1775-1790.

Vyskočil, Vlastimil; Jiránek, Ivan; Daňhel, Aleš; Zima, Jiří; Barek, Jiří; Wang, Joseph; Pecková, Karolina (2011) Polarographic and voltammetric determination of genotoxic nitro derivatives of quinoline using mercury electrodes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1991-2004.

Klípa, Ondřej (2011) Polish women workers in Czechoslovakia: what made them to come? Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 31-52. ISSN 0009-0794

Lukić Krstanović, Miroslava (2011) Political Folklore on Festival Market: Power of Paradigm and Power of Stage. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 261-280. ISSN 0009-0794

Tenglerová, Hana (2011) Politiky nečinnosti: genderová rovnost v české vědní politice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (1). pp. 63-73. ISSN 1213-0028

Štěpán, Josef (2011) Polovedlejší věty se spojkami jestli, pokud, aby v současné češtině. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 102-117. ISSN 0037-7031

Kuneš, Václav (2011) Pomístní jména v katastrálním území Vlhlavy a Malé Chrášťany. Acta onomastica, 52 (1). pp. 190-203. ISSN 1211-4413

Pokludová, Andrea; Kladiwa, Pavel (2011) Pomníky rozdělující a spojující. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 23-40. ISSN 1803-7550

Hrešanová, Ema (2011) Porodní péče a zkušenosti českých žen: kvalitativní studie. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 63-74. ISSN 1213-0028

Náprstek, Jiří; Pospíšil, Stanislav (2011) Post-Critical Behavior of a Simple Non-Linear System in a Cross-Wind. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 193-201. ISSN 1802-1484

Thirouinová, Marie-Odile (2011) Postava „idiota“ ve středoevropském románu 20. století: Josef Švejk a Piotr Niewiadomski. Czech Literature, 59 (6). pp. 812-827. ISSN 0009-0468

Špirko, Vladimír; Li, Xiangzhu; Paldus, Josef (2011) Potential energy curve of N2 revisited. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 327-341.

Holler, Manfred J.; Wegner, Wenke (2011) Power and Responsibility in Environmental Policy Making. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 267-289. ISSN 1802-4696

Šimek, Jiří; Šklíba, Jan; Sivčák, Michal; Škoda, Jan (2011) Power Gyroscopes of Stabilizing System. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 259-267. ISSN 1802-1484

Mestek, Jaroslav (2011) Poznámka k výslovnosti příjmení Peirce [pérs]. Acta onomastica, 52 (1). pp. 214-218. ISSN 1211-4413

Kubík, Viktor (2011) Poznámky k „českým typům akantů“ (Studie k umělecko- historické terminologii středověké knižní malby 2). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 109-223. ISSN 0585-5691

Mukařovský, Jan; Havránková, Marie (2011) Poznámky k máchovské literatuře. Czech Literature, 59 (2). pp. 232-242. ISSN 0009-0468

Vido, Roman (2011) Pracovní seminář Česká a slovenská sociologie náboženství po roce 1989 – hodnocení, aktuální stav a budoucnost. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 1083-1086. ISSN 0038-0288

Hirschová, Milada (2011) Pragmatické motivace v psané podobě češtiny. Our Speech, 94 (4). pp. 169-181. ISSN 0027-8203

Nižňanský, Eduard (2011) Príspevok k dejinám tretieho protektorátneho transportu do Niska po príchode na Slovensko. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 151-167. ISSN 1803-7550

Štěpán, Pavel (2011) Prefixálně-sufixální adjektiva v pomístních jménech v Čechách. Our Speech, 94 (4). pp. 194-204. ISSN 0027-8203

Štěpán, Pavel (2011) Prefixálně-sufixální substantiva v pomístních jménech v Čechách. Our Speech, 94 (2). pp. 78-87. ISSN 0027-8203

Filkusová, Mária; Oriňáková, Renáta; Markušová, Kvetoslava; Kovaľ, Karol (2011) Preparation of polypyrrole by direct electrochemical oxidation of pyrrole on paraffin impregnated graphite electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1931-1954.

Krejsa, Jiří; Věchet, Stanislav; Hrbáček, Jan; Ripel, Tomáš; Ondroušek, Vít; Hrbáček, Radek; Schreiber, Petr (2011) Presentation Robot Advee. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 307-322. ISSN 1802-1484

Linek, Lukáš (2011) Proč se měnila úroveň účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny v letech 1996–2010? Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 9-33. ISSN 0038-0288

Kaminský, Jakub; Dvořáková, Hana; Štursa, Jan; Moravcová, Jitka (2011) Problems with a conformation assignment of aryl-substituted resorc[4]arenes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1199-1222.

Kyselý, Jan; Gaál, Ladislav; Beranová, Romana (2011) Projected changes in flood-generating precipitation extremes over the Czech Republic in high-resolution regional climate models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 217-227. ISSN 0042-790X

Hašková, Hana (2011) Proměny časování a způsobu návratu matek do zaměstnání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 40-52. ISSN 1213-0028

Boháčová, Michaela (2011) Propriální bohatství chorvatské menšiny na Slovensku. Acta onomastica, 52 (1). pp. 218-223. ISSN 1211-4413

Feřtrová, Marie; Temelová, Jana (2011) Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 681-716. ISSN 0038-0288

Novák, Jakub; Netrdová, Pavlína (2011) Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 717-745. ISSN 0038-0288

Pithart, Petr (2011) Prsty do ran. Czech Literature, 59 (4). pp. 614-621. ISSN 0009-0468

Kosek, Pavel; Křístek, Michal; Osolsobě, Klára; Vojtová, Jarmila; Ziková, Markéta (2011) První korpusová mluvnice češtiny. Our Speech, 94 (3). pp. 142-153. ISSN 0027-8203

Šťastná, Anna; Paloncyová, Jana (2011) První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 12 (2). pp. 16-29. ISSN 1213-0028

Koutová, Marta (2011) Psaní velkých písmen v názvech svátků a období církevního roku pravoslavné církve. Our Speech, 94 (2). pp. 71-78. ISSN 0027-8203

Chhabria, Mahesh T.; Suhagia, Bhanubhai N.; Mandhare, Appaji B.; Brahmkshatriya, Pathik S. (2011) QSAR study of a series of cholesteryl ester transfer protein inhibitors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 803-813.

Raudenská, Lenka; Pavlíček, Michal; Rašková, Hana (2011) Qualitative Models As a Segment of Naive Engineering Design. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 43-50. ISSN 1802-1484

Maslowska, Aleksandra A. (2011) Quest for the Best: How to Measure Central Bank Independence and Show its Relationship with Inflation. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 132-161. ISSN 1802-4696

Tureček, Dalibor (2011) Růžena Grebeníčková: Máchovské studie (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 466-472. ISSN 0009-0468

Hájíček, Josef (2011) Recent developments in syntheses of the post-secodine indole alkaloids. Part III: Rearranged alkaloid types. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 2023-2083.

Klokner, Tomáš; Lipovski, Radek; Daněk, Radoslav; Jemelka, Martin; Knejp, Jan; Pavelčíková, Nina (2011) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 102-113. ISSN 1803-7550

Nesládková, Ludmila; Boženek, Karel; Závodná, Michaela; Kilián, Jan (2011) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 219-227. ISSN 1803-7550

Saicová Římalová, Lucie (2011) Recenze: Daniela Slančová (ed.): Štúdie o detskej reči. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 69-76. ISSN 0037-7031

Štichauer, Jaroslav (2011) Recenze: Ekaterina Velmezova – Patrick Sériot (eds.): Discours sur les langues et rêves identitaires. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 310-317. ISSN 0037-7031

Hladká, Zdeňka (2011) Recenze: František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 130-136. ISSN 0037-7031

Uhlířová, Ludmila (2011) Recenze: František Čermák – Václav Cvrček (eds.): Slovník Bohumila Hrabala. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 61-69. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2011) Recenze: František Čermák – Václav Cvrček – Věra Schmiedtová (eds.): Slovník komunistické totality. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 301-307. ISSN 0037-7031

Huleja, Jan (2011) Recenze: George Lakoff: The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st-Century American Politics with an 18th-Century Brain. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 235-238. ISSN 0037-7031

Štěpánová, Veronika (2011) Recenze: Jiří Zeman: Základy české ortoepie. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 149-152. ISSN 0037-7031

Bozděchová, Ivana (2011) Recenze: Ka Man Aman Chiu: An Approach to Standardization: An Analysis of Chinese IT Technology Problems in Hong Kong. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 229-234. ISSN 0037-7031

Bogoczová, Irena (2011) Recenze: Kordian Bakuła: Mówione ≈ pisane: komunikacja, język, tekst. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 140-145. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2011) Recenze: Radim Sova: Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 56-62. ISSN 0037-7031

Jettmarová, Zuzana (2011) Recenze: Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces: Teorie a praxe funkcionalistického překládání. Slovo a slovesnost, 72 (3). pp. 223-229. ISSN 0037-7031

Trösterová, Zdeňka (2011) Recenze: Zdeňka Vychodilová: Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 145-148. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2011) Recenzenti statí za rok 2011. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1243-1249. ISSN 0038-0288

Haman, Aleš; Schmidová, Herta; Zusi, Peter A. (2011) Recenzní blok k Dějinám nové moderny. Czech Literature, 59 (3). pp. 442-459. ISSN 0009-0468

Uhlířová, Ludmila (2011) Reflexe činnosti Kanceláře Slovníku jazyka českého v časopise Naše řeč. Our Speech, 94 (1). pp. 1-14. ISSN 0027-8203

Budilová, Lenka; Jakoubek, Marek (2011) Religiozita Cikánů v ČR: Konceptuálně-metodologické poznámky. Český lid : Etnologický časopis, 98 (4). pp. 359-378. ISSN 0009-0794

Królaková, Joanna (2011) René Bílik: Historický žáner v slovenskej próze (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 462-467. ISSN 0009-0468

Linek, Lukáš; Lyons, Pat (2011) Representative versus Responsible Government and May’s Law: The Case of the Czech Christian Democratic Party. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1149-1191. ISSN 0038-0288

Horák, Aleš; Raudenský, Miroslav; Pohanka, Michal; Bellerová, Hana; Reichardt, Tilo (2011) Research on Cooling Efficiencies of Water, Emulsions and Oil. Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 81-89. ISSN 1802-1484

Smith, Michael L.; Matějů, Petr (2011) Restratifikace české politiky. Vývoj třídně podmíněného volebního chování v České republice v letech 1992–2010. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 33-60. ISSN 0038-0288

Schmiedt, Barbara (2011) Review: François Esvan: Vidová morfologie českého slovesa. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 125-126. ISSN 0008-7386

Vachková, Marie (2011) Reviews: LEXICOGRAPHY AT A CROSSROADS. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 53-57. ISSN 0862-8432

Steiner, Petr (2011) Revolucionáři k sežrání: Proces s Rudolfem Slánským a spol. jako romance. Czech Literature, 59 (3). pp. 349-374. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří (2011) Robert Darnton: The Case for Books (recenze). Czech Literature, 59 (3). pp. 477-481. ISSN 0009-0468

Charypar, Michal; Homolka, Michal (2011) Robert Ibrahim et al.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 759-764. ISSN 0009-0468

Gilk, Erik (2011) Román o konci jedné epochy. Czech Literature, 59 (4). pp. 547-572. ISSN 0009-0468

Jílková, Lucie (2011) Romové a cikáni v internetových diskusích. Our Speech, 94 (5). pp. 258-264. ISSN 0027-8203

Hjortsberg, Catharina (2011) Ronald Labonté, Ted Schrecker, Corinne Packer and Vivien Runnels (eds.): Globalization and Health: Pathways, Evidence and Policy. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1232-1235. ISSN 0038-0288

Kapusta, Jan (2011) Rozpolcená mysl Maurice Blocha. Český lid : Etnologický časopis, 98 (4). pp. 379-391. ISSN 0009-0794

Hradilová, Marta (2011) Rukopisy a prvotisky českokrumlovských minoritů ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 91-108. ISSN 0585-5691

Kubíček, Tomáš (2011) Sémiotika žánru historické fikce. Czech Literature, 59 (5). pp. 655-678. ISSN 0009-0468

Váně, Jan (2011) Sekce sociologie náboženství a její semináře v roce 2010. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 195-198. ISSN 0038-0288

Tauchman, Jiří; Carvalho, M. Fernanda N. N.; Štěpnička, Petr (2011) Selective hydration of ferrocenylethyne mediated by a palladium complex with a camphorhydrazone ligand. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1277-1283.

Zachař, Pavel; Petkova, Galina; Sýkora, David; Král, Vladimír (2011) Selective oxygenation of α-olefins by means of metalloporphyrin catalysts mimicking cytochrome P-450. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1163-1175.

Byrtus, Miroslav; Hajžman, Michal; Zeman, Vladimír (2011) Sensitivity Analysis of a Blade Couple under Rotation. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 225-235. ISSN 1802-1484

Smetáčková, Irena; Pavlík, Petr (2011) Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Czech Sociological Review, 47 (2). pp. 361-387. ISSN 0038-0288

Lasota, Tomáš; Burša, Jiří (2011) Simulation of Mechanical Tests of Composite Material Using Anisotropic Hyperelastic Constitutive Models. Engineering Mechanics, 18 (1). pp. 23-32. ISSN 1802-1484

Demircigil, B. Tolga; Dogan-Topal, Burcu; Ozkan, Sibel A. (2011) Simultaneous determination of L-dopa and benserazide in binary mixtures using first derivative of the ratio-voltammetric methods based on their oxidation on solid electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1717-1736.

Łuczak, Sergiusz (2011) Single-Axis Tilt Measurements Realized by Means of MEMS Accelerometers. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 341-351. ISSN 1802-1484

Fragnelli, Vito; Marina, Maria Erminia (2011) Skill and Chance in Insurance Policies. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 191-202. ISSN 1802-4696

Ireinová, Martina (2011) Slovenské jazykovědné studie. Our Speech, 94 (4). pp. 206-210. ISSN 0027-8203

Kocourek, Rostislav (2011) Slovo k diskusi o filologii. Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 56-70. ISSN 0008-7386

Lužný, Dušan (2011) Sociální inkluze Romů náboženskou cestou. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 200-203. ISSN 0038-0288

Štípková, Martina; Kreidl, Martin (2011) Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration of Trends. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 531-565. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2011) Sociolog(ie) mezi kolárkem, hákovým křížem a rudou hvězdou: Jaroslav Šíma v dějinách české sociologie. Czech Sociological Review, 47 (5). pp. 967-990. ISSN 0038-0288

Maleki, Behrooz; Salehabadi, Hafezeh; Sepehr, Zeinalabedin; Kermanian, Mina (2011) Solvent-free, one-pot synthesis of 2,4,6-triarylpyridines using trichloroisocyanuric acid or N-bromosuccinimide as a novel and neutral catalyst. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1307-1315.

Huneck, Siegfried; Connolly, Joseph D.; Farrugia, Louis (2011) Some historical chemistry: The structures of dieucarvelones A, B and C and the structure of α-amyrilene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1687-1697.

Dokoupil, Vladislav; Bar, Přemysl (2011) Soupis rukopisů knihovny piaristické koleje v Mikulově uložených v Moravské zemské knihovně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 40 (2010). pp. 225-272. ISSN 0585-5691

Ahmadi, Farhad; Ramin, Ghordoie-Milan (2011) Spectrophotometric determination of atorvastatin and amlodipine by H-point standard addition method with simultaneous addition of both analytes in nonaqueous solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 193-205.

Rössler, Paul (2011) SPRACHE – INTERMEDIAL: STIMME UND SCHRIFT, BILD UND TON. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 47-53. ISSN 0862-8432

Taşdemir, Ibrahim Hüdai; Çakirer, Orhan; Erk, Nevin; Kiliç, Esma (2011) Square-wave cathodic adsorptive stripping voltammetry of risperidone. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (3). pp. 159-176.

Císař, Ondřej; Navrátil, Jiří; Vráblíková, Kateřina (2011) Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Czech Sociological Review, 47 (1). pp. 137-168. ISSN 0038-0288

Balej, Jan (2011) Standard and reversible anodic potentials of the electrosynthesis of peroxodisulfates at 0–50 °C. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 343-350.

Dohnal, Martin (2011) Středověké plužiny Velké Británie a jejich význam pro poznání zemědělského vývoje v Českých zemích. Český lid : Etnologický časopis, 98 (4). pp. 337-357. ISSN 0009-0794

Nováková, Zdena; Tomanová, Jana; Štěrbová, Lucie; Drašar, Pavel (2011) Steroid and bile acids amide conjugates with D-glucosamine. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 65-74.

Zuska, Vlastimil (2011) Steven Shaviro. Without Criteria: Kant, Whitehead, Deleuze, and Aesthetics (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 254-262. ISSN 0014-1291

Zajac, Peter (2011) Stredoeurópsky synkretizmus národného umenia devätnásteho storočia. Czech Literature, 59 (6). pp. 915-925. ISSN 0009-0468

Arseniyadis, Stellios; Mahesh, Mohan; McDaid, Paul; Hampel, Thomas; Davey, Stephen G.; Spivey, Alan C. (2011) Studies towards the N-acylative kinetic resolution of NOBIN. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1239-1253.

Malura, Jan (2011) Studium raněnovověké zbožnosti a dějin literatury. Czech Literature, 59 (5). pp. 726-737. ISSN 0009-0468

Nauš, Petr; Perlíková, Pavla; Pohl, Radek; Hocek, Michal (2011) Sugar-modified derivatives of cytostatic 6-(het)aryl-7-deazapurine nucleosides: 2′-C-methylribonucleosides, arabinonucleosides and 2′-deoxy-2′-fluoroarabinonucleosides. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 957-988.

Onderka, Milan; Rodný, Marek; Velísková, Yvetta (2011) Suspended particulate matter concentrations retrieved from self-calibrated multispectral satellite imagery. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 251-261. ISSN 0042-790X

Štefková, Marta (2011) Svatý Jan v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 52 (1). pp. 149-160. ISSN 1211-4413

Ivánek, Jakub (2011) Svatováclavské písně v české barokní literatuře. Czech Literature, 59 (1). pp. 1-26. ISSN 0009-0468

Vassilev, Rossen (2011) Svetla Baloutzova: Demography and Nation: Social Legislation and Population Policy in Bulgaria, 1918–1944. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1226-1229. ISSN 0038-0288

Dubec, Pavel; Rohrauer, Leona (2011) SYNTACTIC AND FSP ASPECTS OF THE EXISTENTIAL CONSTRUCTION. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 24-33. ISSN 0862-8432

Hladká, Barbora; Urešová, Zdeňka; Bémová, Alla (2011) Syntaktická proměna Českého akademického korpusu. Slovo a slovesnost, 72 (4). pp. 268-287. ISSN 0037-7031

Krim, Jamal; Sillahi, Bouchra; Taourirte, Moha; Eddarir, Said; Engels, Joachim W. (2011) Synthesis and antibacterial activity of unsaturated pyrimidine carboacyclonucleoside analogues. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1299-1305.

Pierra, Claire; Counor, Clément; Storer, Richard; Gosselin, Gilles (2011) Synthesis and antiviral evaluation of the 2′-C-methyl branched derivative of a nucleoside analog inhibitor of RNA viral infections, T-1106. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1327-1333.

Weiss, Stefan; Bernhardt, Günther; Buschauer, Armin; König, Burkhard (2011) Synthesis and characterization of DMAP-modified NPY Y1 receptor antagonists as acyl-transfer catalysts. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 763-780.

Karskela, Tuomas; Klika, Karel D.; Lönnberg, Harri (2011) Synthesis of 7-substituted 3-β-D-ribofuranosyl-3H-imidazo[2,1-i]purines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 1043-1054.

Majewski, Piotr; Łukaszewicz, Ewa (2011) Synthesis of alkenylphosphonium salts from tributyl[(trimethylsilyl)methylene]phosphorane and enolisable aldehydes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 1-11.

Broadley, Kenneth J.; Davies, Robin H.; Escargueil, Christine; Lee, Alan T. L.; Penson, Peter; Thomas, Eric J. (2011) Synthesis of antagonists of muscarinic (M3) receptors. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 781-801.

Šťastná, Eva; Chodounská, Hana; Pouzar, Vladimír; Borovská, Jiřina; Vyklický, Ladislav (2011) Synthesis of pregnane 3-carboxylic acids via Pd-catalyzed alkoxycarbonylation and their effect on NMDA receptor activity. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (9). pp. 1141-1161.

Sobczak, Milena; Kubiak, Katarzyna; Janicka, Magdalena; Sierant, Malgorzata; Mikolajczyk, Barbara; Nawrot, Barbara (2011) Synthesis, physico-chemical and biological properties of DNA and RNA oligonucleotides containing short alkylamino internucleotide bond. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1471-1486.

Chen, Wentong (2011) Synthesis, structure and properties of a heterometallic 4f-5d complex [Sm(Hinic)3(H2O)2]n·(1.5nHgCl4)·(2nH2O). Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 223-234.

Gába, Petr (2011) Takové mezi sebou nechceme! Formování negativního obrazu špatného pracovníka v hornictví a jeho prezentování na stránkách Havířské pravdy. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 60-66. ISSN 1803-7550

Lisi, Gaetano; Pugno, Maurizio (2011) Tax Morale, Entrepreneurship, and the Irregular Economy. AUCO Czech Economic Review, 5 (2). pp. 116-131. ISSN 1802-4696

Steinmetz, Karel (2011) Tři jubilea ostravských muzikologů a hudebních pedagogů: Vladimír Gregor, Luděk Zenkl, Jan Mazurek. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 191-198. ISSN 1803-7550

Lábus, Václav (2011) Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Bibliografie Rudolfa Šrámka za léta 1956–2008. Acta onomastica, 52 (1). pp. 233-237. ISSN 1211-4413

Jiráček, Pavel (2011) Teorie verše i jako teorie rytmu a melodie básníkovy promluvy. Czech Literature, 59 (3). pp. 374-394. ISSN 0009-0468

Poláková, Ivana; Buděšínský, Miloš; Točík, Zdeněk; Rosenberg, Ivan (2011) Tetrofuranose nucleoside phosphonic acids: Synthesis and properties. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 503-536.

Hadravová, Tereza; Stejskal, Jakub (2011) The 5th Mediterranean Congress of Aesthetics (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 246-248. ISSN 0014-1291

Nieszporek, Jolanta (2011) The correct interpretation of tetramethylthiourea electrosorption data in 3 M NaClO4 solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1879-1893.

Nagy, János (2011) The effect of soil pH and precipitation variability during the growing season on maize hybrid grain yield in a 17 year long-term experiment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 60-67. ISSN 0042-790X

Spilková, Jana; Radová, Lucie (2011) The Formation of Identity in Teenage Mall Microculture: A Case Study of Teenagers in Czech Malls. Czech Sociological Review, 47 (3). pp. 565-587. ISSN 0038-0288

Bálint, Gábor; Novák, Viliam (2011) The Henry Darcy Medal of the EGU in 2011 was awarded to Jan Szolgay. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). p. 144. ISSN 0042-790X

Ramešová, Šárka; Sokolová, Romana; Degano, Ilaria; Hromadová, Magdaléna; Gál, Miroslav; Kolivoška, Viliam; Colombini, Maria Perla (2011) The influence of the host–guest interaction on the oxidation of natural flavonoid dyes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1651-1667.

Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík, Pavel (2011) The influence of uncertainties in the calculation of mean monthly discharges on reservoir storage. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (4). pp. 228-237. ISSN 0042-790X

Marek, Aleš; Klepetářová, Blanka; Elbert, Tomáš (2011) The introduction of a double bond on the steroid skeleton – The preparation of enol silyl ether derivatives from vicinal diols. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 443-456.

Stein, George Juraj; Darula, Radoslav; Chmúrny, Rudolf (2011) The Limits of the Beam Sag under Influence of Static Magnetic and Electric Force. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 323-329. ISSN 1802-1484

Inkpin, Andrew (2011) The Nonconceptual Content of Paintings. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (1). pp. 29-46. ISSN 0014-1291

Fidrmuc, Jarko; Süss, Philipp (2011) The Outbreak of the Russian Banking Crisis. AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 46-64. ISSN 1802-4696

Vohlídalová, Marta (2011) The Perception and Construction of Sexual Harassment by Czech University Students. Czech Sociological Review, 47 (6). pp. 1119-1149. ISSN 0038-0288

Válka, Miroslav (2011) The Reflection of the South Slav in Czech Social Magazines of the Second Half of the 19th Century as a Source of Study of the Formation of Ethnic Images. Český lid : Etnologický časopis, 98 (3). pp. 307-325. ISSN 0009-0794

Mencej, Mirjam (2011) The Role of Gender in Accusations of Witchcraft: the case of Eastern Slovenia. Český lid : Etnologický časopis, 98 (4). pp. 393-412. ISSN 0009-0794

Roziková, Matilda; Janderka, Pavel; Trnková, Libuše (2011) The study of monochlorinated phenols using hyphenated electrochemical method. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 997-1012.

Sikora, Michal; Vlach, Radek; Navrátil, Petr (2011) The Unusual Water Cooling Applied on Small Asynchronous Motor. Engineering Mechanics, 18 (2). pp. 143-153. ISSN 1802-1484

Sakaki, Shigeyoshi; Kawai, Daisuke; Tsukamoto, Shinya (2011) Theoretical study of metallasilatranes; Bonding nature and prediction of new metallasilatrane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 619-629.

Budagovskyi, Anatolij Ivanovič; Novák, Viliam (2011) Theory of evapotranspiration. 1. Transpiration and its quantitative description. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 3-23. ISSN 0042-790X

Budagovskyi, Anatolij Ivanovič; Novák, Viliam (2011) Theory of evapotranspiration. 2. Soil and intercepted water evaporation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (2). pp. 73-84. ISSN 0042-790X

Ančík, Zdeněk; Vlach, Radek (2011) Thermal Phenomena Modeling of Aircraft Electronic Unit. Engineering Mechanics, 18 (5-6). pp. 281-288. ISSN 1802-1484

Horáček, Michal; Merna, Jan; Gyepes, Róbert; Sýkora, Jan; Kubišta, Jiří; Pinkas, Jiří (2011) Titanocene and ansa-titanocene complexes bearing 2,6-bis(isopropyl)phenoxide ligand(s). Syntheses, characterization and use in catalytic dehydrocoupling polymerization of phenylsilane. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (1). pp. 75-94.

Tureček, Dalibor (2011) Tomáš Kubíček: Felix Vodička – názor a metoda (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 116-119. ISSN 0009-0468

Gelnar, Michal (2011) Toponyma, hydronyma a oronyma v Lužických horách a jejich okolí ve vztahu k dějinám sklářství. Acta onomastica, 52 (1). pp. 55-83. ISSN 1211-4413

Dittmann, Robert (2011) Toponymie v náměšťském Novém zákoně (1533). Acta onomastica, 52 (1). pp. 31-46. ISSN 1211-4413

Kopecký, Jakub (2011) Topos. Our Speech, 94 (5). pp. 264-268. ISSN 0027-8203

Duběda, Tomáš (2011) Towards an inventory of pitch accents for read Czech. Slovo a slovesnost, 72 (1). pp. 3-13. ISSN 0037-7031

Kliment, Zdeněk; Matoušková, Milada; Ledvinka, Ondřej; Královec, Václav (2011) Trend analysis of rainfall-runoff regimes in selected headwater areas of the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (1). pp. 36-50. ISSN 0042-790X

Štěpán, Pavel (2011) Tvoření detoponymických urbanonym (na příkladu urbanonymie hlavního města Prahy). Acta onomastica, 52 (1). pp. 160-179. ISSN 1211-4413

Skála, Lubomír; Kapsa, Vojtěch (2011) Two uncertainty relations. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 399-406.

Voit, Petr; Linka, Jan (2011) Udržet pravý okraj stránkové sazby (Od literární historie k samostudiu) Rozhovor s Petrem Voitem. Czech Literature, 59 (2). pp. 242-261. ISSN 0009-0468

Gumbrecht, Hans Ulrich (2011) Umírněný obdiv v rozšířené přítomnosti. K proměně našeho vztahu ke klasikům. Czech Literature, 59 (3). pp. 420-430. ISSN 0009-0468

Riahi-Madvar, Hossien; Ayyoubzadeh, Seyed Ali; Namin, Masoud Montazeri; Seifi, Akram (2011) Uncertainty analysis of quasi-two-dimensional flow simulation in compound channels with overbank flows. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 59 (3). pp. 171-183. ISSN 0042-790X

Budak, Yakup; Findik, Esra (2011) Unexpected lactonization accompanying addition of ethyl acetoacetate to chalcones derived from 3-acetylthiophene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (10). pp. 1255-1261.

Gál, Ota (2011) Unitas Multiplex as the Basis of Plotinus’ Conception of Beauty. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 48 (2). pp. 172-199. ISSN 0014-1291

Tomáš, Filip (2011) Urs Heftrich: Smutek na vedlejší koleji (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 108-113. ISSN 0009-0468

Ren, Yueying; Zhao, Baowei; Yao, Xiaojun (2011) Use of advanced statistical learning methods and principal component analysis in quantitative structure–genotoxicity relationship study of amines. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (4). pp. 243-264.

Nekorjak, Michal; Souralová, Adéla; Vomastková, Klára (2011) Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 657-681. ISSN 0038-0288

Kapustová, Andrea (2011) Valence lyrického subjektu (Jak také vnímatel rekonstruuje z básnických textů lyrický subjekt). Czech Literature, 59 (3). pp. 394-416. ISSN 0009-0468

Půst, Ladislav; Pešek, Luděk; Radolfová, Alena (2011) Various Types of Dry Friction Characteristics for Vibration Damping. Engineering Mechanics, 18 (3-4). pp. 203-224. ISSN 1802-1484

Havelka, Tomáš (2011) Vavřinec Leandr Rvačovský: Massopust (ed. Dušan Šlosar) (recenze). Czech Literature, 59 (4). pp. 621-632. ISSN 0009-0468

Křístek, Michal (2011) Výroční konference Asociace slavistické kognitivní lingvistiky. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 156-158. ISSN 0037-7031

Šrámek, Rudolf (2011) Významný retrográdní slovník oikonym. Acta onomastica, 52 (1). pp. 239-246. ISSN 1211-4413

Balej, Jan (2011) Verification of the mutual consistency and reliability of thermodynamic data of inorganic electrolytes. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (5). pp. 407-414.

Rambousek, Jiří (2011) Veronika Broučková: Srdce a smrt – Tvorba brněnské Literární skupiny (recenze). Czech Literature, 59 (2). pp. 274-279. ISSN 0009-0468

Bludský, Ota; Nachtigall, Petr; Špirko, Vladimír (2011) Vibrational dynamics of adsorbed CO2: Separability of the CO2 asymmetric stretching mode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (6). pp. 669-682.

Zajíčková, Vendula (2011) Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného, ed. Pavlína Rychterová (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 91-92. ISSN 0009-0468

Janoušek, Pavel (2011) Vladimír Just: Divadlo v totalitním systému (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 753-760. ISSN 0009-0468

Galmiche, Xavier (2011) Vladimír Křivánek: Vladimír Holan básník (recenze). Czech Literature, 59 (5). pp. 750-754. ISSN 0009-0468

David, Jaroslav (2011) Vlastní jména a jejich (historická) sémantika. Acta onomastica, 52 (1). pp. 15-31. ISSN 1211-4413

Sládek, Ondřej (2011) Vojtěch Jirát a Jan Mukařovský aneb Příběh jedné nevydané recenze. Czech Literature, 59 (2). pp. 218-232. ISSN 0009-0468

Zima, Jiří; Tinková, Veronika; Wang, Joseph; Barek, Jiří (2011) Voltammetric determination of 1,2-diaminoanthraquinone using carbon paste electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (8). pp. 1033-1041.

Deylová, Dana; Barek, Jiří; Vyskočil, Vlastimil (2011) Voltammetric determination of 6-nitrobenzimidazole in the presence of surfactants. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (11). pp. 1317-1325.

Pecková, Karolina; Průchová, Markéta; Moreira, Josino C.; Barek, Jiří; Fischer, Jan; Vyskočil, Vlastimil (2011) Voltammetric determination of flutamide and its metabolite 4-nitro-3-trifluoromethylaniline at a hanging mercury drop minielectrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1811-1823.

Skrzypek, Sławomira; Mirceski, Valentin; Smarzewska, Sylwia; Guziejewski, Dariusz; Ciesielski, Witold (2011) Voltammetric study of 2-guanidinobenzimidazole: Electrode mechanism and determination at mercury electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 1699-1715.

Korshunov, Andrey V.; Yosypchuk, Bogdan; Heyrovský, Michael (2011) Voltammetry of aqueous chloroauric acid with hanging mercury drop electrode. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (7). pp. 929-936.

Palguta, Jan (2011) Voting Experiments: Measuring Vulnerability of Voting Procedures to Manipulation. AUCO Czech Economic Review, 5 (3). pp. 324-346. ISSN 1802-4696

Mojžíšová, Kateřina (2011) Vytýkací konstrukce v angličtině a v norštině. Kontrastivní studie. Journal for Modern Philology, 93 (2). pp. 95-103. ISSN 0008-7386

Holý, Jiří (2011) Walter Koschmal: Der Dichternomade: Jiří Mordechai Langer – ein tschechisch-jüdischer Autor (recenze). Czech Literature, 59 (1). pp. 105-109. ISSN 0009-0468

Hughes Hallett, Andrew; Libich, Jan; Stehlík, Petr (2011) Welfare Improving Coordination of Fiscal and Monetary Policy. AUCO Czech Economic Review, 5 (1). pp. 7-27. ISSN 1802-4696

MacLeod, Matthew K.; Michl, Josef (2011) Why do disilanes fail to fluoresce? Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76 (12). pp. 2085-2116.

Czechowicz, Bogusław (2011) Wokół początków Księstwa Oławskiego. Przyczynek do badań tytulatury książęcej na Śląsku w XV wieku. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 1-10. ISSN 1803-7550

Smolka, Vladislav (2011) WORD-ORDER VARIABILITY AND FSP IN WRITTEN AND SPOKEN DISCOURSE. Linguistica Pragensia, 21 (1). pp. 14-24. ISSN 0862-8432

Goótšová, Andrea (2011) XVII. poľská onomastická konferencia. Acta onomastica, 52 (1). pp. 249-254. ISSN 1211-4413

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 94 (1). pp. 56-57. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 94 (2). pp. 111-113. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 94 (3). pp. 168-169. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradny. Our Speech, 94 (4). pp. 224-225. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2011) Z dopisů jazykové poradny. Our Speech, 94 (5). pp. 272-273. ISSN 0027-8203

Vodrážková, Lenka (2011) ZA JAROMÍREM POVEJŠILEM (30. 1. 1931 – 3. 4. 2010). Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 78-80. ISSN 0008-7386

Čermák, Petr; Zavadil, Bohumil (2011) ZA VLADIMÍREM UHLÍŘEM (3. 5. 1927 – 22. 6. 2010). Journal for Modern Philology, 93 (1). pp. 79-81. ISSN 0008-7386

Skřebská, Renata (2011) Zapomenutý sochař Julius Pelikán. * 23. 2. 1887 Nové Veselí u Žďáru nad Sázavou, † 17. 2. 1969 Olomouc. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 168-174. ISSN 1803-7550

Jemelka, Martin (2011) Závodní kolonie jámy Jiří v Moravské Ostravě. Český lid : Etnologický časopis, 98 (1). pp. 1-30. ISSN 0009-0794

Jemelka, Martin (2011) Závodní kolonie jámy Jindřich v Moravské Ostravě. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 41-59. ISSN 1803-7550

Knoflíček, Tomáš (2011) Zázračná mše sv. Martina z kostela sv. Anny v Přibyslavicích u Třebíče. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 11-22. ISSN 1803-7550

Vejrychová, Eliška (2011) Změny příjmení na Ostravsku v roce 1947 a poválečný český nacionalismus. Acta onomastica, 52 (1). pp. 203-212. ISSN 1211-4413

Ouředníček, Martin; Špačková, Petra; Feřtrová, Marie (2011) Změny sociálního prostředí a kvality života v depopulačních regionech České republiky. Czech Sociological Review, 47 (4). pp. 777-804. ISSN 0038-0288

Kodýtek, Vilém (2011) Znovu k Vachkově teorii psané formy jazyka. Slovo a slovesnost, 72 (2). pp. 118-129. ISSN 0037-7031

Smolka, Zdeněk (2011) Zofia Tarajło ‑Lipowska: Historia literatury czeskiej. Zarys. (recenze). Czech Literature, 59 (6). pp. 929-936. ISSN 0009-0468

Adamovičová, Ana (2011) Zpracování gramatiky českého jazyka v učebních materiálech češtiny pro cizince. Our Speech, 94 (5). pp. 256-259. ISSN 0027-8203

Myška, Milan; Malura, Jan; Klokner, Tomáš; Lunga, Václav; Burian, Jan; Popelka, Petr; Židek, Adam; Kadlec, Petr; Bánská, Eva; Dokoupil, Lumír (2011) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (1). pp. 113-121. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Gába, Petr; Wolf, Vladimír; Lunga, Václav; Šústková, Hana; Lipovski, Radek; Židek, Adam; Kadlec, Petr; Lipovská, Jana; Kladiwa, Pavel; Klokner, Tomáš; Bosák, Tomáš; Kilián, Jan (2011) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 2 (2). pp. 227-249. ISSN 1803-7550

Pukish, Vladimir (2011) Этнически маркированные имена чехов Северного Кавказа и пути их передачи на русский язык. Acta onomastica, 52 (1). pp. 133-141. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Mar 3 01:02:18 2021 CET.