Year: 2012

Number of items: 888.

December 2012

Hall, John A. (2012) A Singular Contribution. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1169-1171. ISSN 0038-0288

Gorzelak, Grzegorz; Jałowiecki, Bohdan (2012) A True European from Central Europe. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1168-1169. ISSN 0038-0288

Gärtner, Michal; Drbohlav, Dušan (2012) Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus „český lid“). Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 385-406. ISSN 0009-0794

Gavrilova, Natalia (2012) Andreas Hoff (ed.): Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1193-1197. ISSN 0038-0288

Onuch, Olga (2012) Andrew Roberts: The Quality of Democracy in Eastern Europe: Public Preferences and Policy Reforms. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1187-1191. ISSN 0038-0288

Roub, Radek; Hejduk, Tomáš; Novák, Pavel (2012) Automating the creation of channel cross section data from aerial laser scanning and hydrological surveying for modeling flood events. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 227-241. ISSN 0042-790X

Budilová, Lenka (2012) „Ať se neztratí jméno.“ Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů. Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 407-426. ISSN 0009-0794

Chvojka, Michal (2012) „Zwischen zentraler Reformbestrebung und lokaler Reformanpassung“. Die Gestaltung der „Polizey“ in Brünn zur Zeit des Kaisers Leopold II. (1790–1792). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 164-176. ISSN 1803-7550

Lukerchenko, Nikolay; Dolansky, Jindrich; Vlasak, Pavel (2012) Basset force in numerical models of saltation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 277-287. ISSN 0042-790X

Skovajsa, Marek (2012) Editorial. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1047-1050. ISSN 0038-0288

Lewis Taylor, Charles (2012) Empirical Data for Theory Development. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1144-1150. ISSN 0038-0288

Kalivodová, Eva (2012) Genderová slepota, citlivost, nebo provokace? Polohy a možnosti překladu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 77-85. ISSN 1213-0028

Boehnke, Klaus; Rippl, Susanne (2012) General and 'Neighbourly' Trust in Border Regions: An Analysis of the Influence of Disintegration Experience and of Self-Enhancement Mentalities in th. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1075-1093. ISSN 0038-0288

Vorlová, Hana (2012) Gotické skulptury ze sbírek Lichnovských na zámku Hradec nad Moravicí. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 177-190. ISSN 1803-7550

Hribik, Matus; Vida, Tomas; Skvarenina, Jaroslav; Skvareninova, Jana; Ivan, Lubomir (2012) Hydrological effects of Norway spruce and European beech on snow cover in a mid-mountain region of the Polana mts., Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 319-332. ISSN 0042-790X

Dvořáková, Šárka; Kovář, Pavel; Zeman, Josef (2012) Implementation of conceptual linear storage model of runoff with diurnal fluctuation in rainless periods. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 217-226. ISSN 0042-790X

Doležal, František; Matula, Svatopluk; Baradas, João Manuel Moreira (2012) Improved horizontal installation of large soil moisture content sensors and interpretation of their readings in terms of preferential flow. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 333-318. ISSN 0042-790X

Machlica, Andrej; Horvát, Oliver; Horáček, Stanislav; Osterwijk, Jacob; van Loon, Anne F.; Fendeková, Miriam; van Lanen, Henny A. J. (2012) Influence of model structure on base flow estimation using BILAN, FRIER and HBV-light models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 242-251. ISSN 0042-790X

Holko, Ladislav; Dóša, Michal; Michalko, Juraj; Kostka, Zdeno; Šanda, Martin (2012) Isotopes of oxygen-18 and deuterium in precipitation in Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 265-276. ISSN 0042-790X

Verschraegen, Gert (2012) J. T. Weishaupt: From the Manpower Revolution to the Activation Paradigm. Explaining Institutional Continuity and Change in an Integrating Europe. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1199-1203. ISSN 0038-0288

Mrázková, Kamila (2012) James Wilson: Moravians in Prague. A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1207-1211. ISSN 0038-0288

Szelényi, Iván (2012) Jiří Musil and the East European Origins of the New Urban Sociology. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1156-1164. ISSN 0038-0288

Wallace, Claire (2012) Jiří Musil, Czech Sociologist, Dies. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1154-1157. ISSN 0038-0288

Schmidt, Andrea (2012) Joan Costa-Font (ed.): Reforming Long-Term Care in Europe. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1190-1194. ISSN 0038-0288

Katzenstein, Peter J. (2012) Karl W. Deutsch: Teacher, Scholar, Mentor, Mensch. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1149-1152. ISSN 0038-0288

Markovits, Andrei S. (2012) Karl Wolfgang Deutsch (1912-1992). Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1131-1136. ISSN 0038-0288

Zatloukal, Pavel (2012) Kroměřížská architektura 19. století. II. část. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 144-163. ISSN 1803-7550

Zářický, Aleš; Pokludová, Andrea; Klokner, Tomáš; Materna, Aleš; Seďa, Radomír; Gába, Petr (2012) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 252-256. ISSN 1803-7550

Scheffel, David Z. (2012) Luděk Sýkora (ed.): Rezidenční segregace. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1210-1212. ISSN 0038-0288

Robinson, William I. (2012) Luke Martell: The Sociology of Globalization. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1196-1200. ISSN 0038-0288

Lesay, Ivan (2012) Martin Myant and Jan Drahokoupil: Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1185-1188. ISSN 0038-0288

Klusáková, Veronika (2012) Mezi dětstvím a dospělostí, identitou a performancí: K možnostem konceptualizace fenoménu tomboye. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 70-76. ISSN 1213-0028

Leisyte, Liudvika (2012) Michael Dobbins: Higher Education Policies in Central and Eastern Europe. Convergence towards a Common Model? Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1205-1208. ISSN 0038-0288

Mertl, Jiří (2012) Michael J. Sandel: What's the Right Thing to Do? Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1202-1206. ISSN 0038-0288

Červinková, Hana (2012) Miloslav (Milan) Petrusek (1936-2012). Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1171-1175. ISSN 0038-0288

Lacko, Miroslav (2012) Montánno-historický výskum na Slovensku po roku 1989. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 208-241. ISSN 1803-7550

Knotková-Čapková, Blanka (2012) Překračování hranic ve filmové trilogii Deepy Mehty. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 59-69. ISSN 1213-0028

Karger, Tomáš (2012) Persecution and Toleration of Non-Traditional Religious Minorities before and after 1989. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1213-1215. ISSN 0038-0288

Lišková, Kateřina (2012) Perverzní sex a normální gender. Normalizační sexuologie promlouvá o sexu a genderu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 40-49. ISSN 1213-0028

Lichner, Ľubomír; Holko, Ladislav; Zhukova, Natalia; Schacht, Karsten; Rajkai, Kálmán; Fodor, Nándor; Sándor, Renáta (2012) Plants and biological soil crust influence the hydrophysical parameters and water flow in an aeolian sandy soil. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 309-318. ISSN 0042-790X

Hrtánek, Petr; Knesplová, Petra (2012) Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze. Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 463-478. ISSN 0009-0794

Dohnalová, Zdeňka (2012) Pohledy na smrt očima řeholních sester. Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 445-462. ISSN 0009-0794

Kobová, Ľubica (2012) Politická diferencia a feministická teória. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 18-27. ISSN 1213-0028

Senghaas, Dieter (2012) Practising Politics with Alert Senses: Remembering Karl W. Deutsch (1912-1992). Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1135-1145. ISSN 0038-0288

Diebolt, Claude; Demeulemeester, Jean-Luc (2012) Quo vadis? Jaká je budoucnost hospodářských dějin ve Francii? Zamyšlení a doporučení dvou ekonomů. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 129-143. ISSN 1803-7550

Klepek, Oldřich (2012) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 242-244. ISSN 1803-7550

Illner, Michal; Soros, George (2012) Remembering Jiří Musil (1928-2012). Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1152-1154. ISSN 0038-0288

Redakce, Redakce (2012) Reviewers of Articles in 2012. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1215-1220. ISSN 0038-0288

Berkun, Mehmet; Aras, Egemen (2012) River sediment transport and coastal erosion in the southeastern Black Sea rivers. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 299-308. ISSN 0042-790X

Sokolová, Věra (2012) Skládání duhové mozaiky: Česká sexuologie a „gay“ a „lesbická“ orální historie v komunistickém Československu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 28-39. ISSN 1213-0028

Kovář, Pavel; Vrana, Ivan; Vaššová, Darina (2012) Stakeholder group consensus based on multi-aspect hydrology decision making. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 252-264. ISSN 0042-790X

Jiroutová Kynčlová, Tereza (2012) Teorie (mexicko-americké) hranice: Mestické vědomí Glorie Anzaldúy. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 50-58. ISSN 1213-0028

Hoffman, Lily M. (2012) The Advantage of Disadvantage: Jiří Musil and Urban Sociology. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1164-1168. ISSN 0038-0288

Mencin Čeplak, Metka (2012) The Individualisation of Responsibility and School Achievement. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1093-1115. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2012) The Janáček of Czech Sociology: Miloslav Petrusek. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1174-1184. ISSN 0038-0288

Filipovič Hrast, Maša; Hlebec, Valentina; Kavčič, Matic (2012) The Social Exclusion of the Elderly: A Mixed-Methods Study in Slovenia. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1051-1075. ISSN 0038-0288

Hroch, Miroslav (2012) Three Encounters with Karl W. Deutsch. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1115-1130. ISSN 0038-0288

Zeman, Václav (2012) Typologie saských náboženských vlivů a jejich projevů u evangelických obyvatel severočeského příhraničí v 19. století. Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 427-444. ISSN 0009-0794

Dokoupil, Lumír (2012) Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem. (K čtyřicátému výročí úmrtí prof. PhDr. Ladislava Hosáka). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 195-207. ISSN 1803-7550

Kampichler, Martina (2012) Za hranice feministických diskusí mezi Východem a Západem. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 4-17. ISSN 1213-0028

Zachoval, Zbyněk; Mistrová, Ivana; Roušar, Ladislav; Šulc, Jan; Zubík, Pavel (2012) Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 288-298. ISSN 0042-790X

Myška, Milan; Nováčková, Pavlína; Klokner, Tomáš; Lisový, Igor; Židek, Adam (2012) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 245-251. ISSN 1803-7550

November 2012

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Announcement: 3rd International Language Management Symposium: Special Focus on Research Methodology. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 383-385. ISSN 0037-7031

Daneš, František (2012) „Vícehlasí“ v českých lidových písních: několik textovělingvistických sond do jejich textury. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 312-324. ISSN 0037-7031

Štěpán, Pavel (2012) Číslo časopisu Acta onomastica věnované projektu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Our Speech, 95 (5). pp. 255-264. ISSN 0027-8203

Filáček, Jan; Saxa, Branislav (2012) Central Bank Forecasts as a Coordination Device: Evidence from the Czech Republic. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 244-265. ISSN 1802-4696

Briata, Federica; Dall’Aglio, Marco; Fragnelli, Vito (2012) Dynamic Collusion and Collusion Games in Knaster’s Procedure. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 199-209. ISSN 1802-4696

Pečírková, Jaroslava (2012) Historie vydání nejstaršího českého překladu bible. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 259-278. ISSN 0585-5691

Dobrzyńska, Teresa (2012) Intertextual relations and axiology: Verse structures as vehicles of axiological values in poetry. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 299-312. ISSN 0037-7031

Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana (2012) Intertextualita a její podíl na vyjednávání pozic účastníků talk show. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 263-285. ISSN 0037-7031

Saicová Římalová, Lucie (2012) Intertextualita v procesu osvojování: raná dětská řeč. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 345-366. ISSN 0037-7031

Hoffmannová, Jana; Čmejrková, Světla (2012) Intertextualita, polyfonie, heteroglosie: úvodem. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 245-253. ISSN 0037-7031

Weizman, Elda (2012) Irony in news interviews: Dialogism and intertextuality. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 253-263. ISSN 0037-7031

Romaniuc, Rustam (2012) Judicial Dissent under Externalities and Incomplete Information. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 209-225. ISSN 1802-4696

Kopecký, Jakub (2012) Klad a zápor po slovesech bránění. Our Speech, 95 (5). pp. 225-238. ISSN 0027-8203

Hrbáčová, Jana; Červenka, Stanislav (2012) Liturgické rukopisy italských dominikánů z akvizice olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 57-91. ISSN 0585-5691

Tošnerová, Marie (2012) Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 93-112. ISSN 0585-5691

Hosli, Madeleine O. (2012) Negotiating the European Constitution: Government Preferences for Council Decision Rules. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 177-199. ISSN 1802-4696

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obálka. Slovo a slovesnost, 73 (4). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 243-244. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah ročníku 73/2012. Slovo a slovesnost, 73 (4). -. ISSN 0037-7031

Mareš, Petr (2012) Parodie jako forma intertextuality. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 285-299. ISSN 0037-7031

Kleňhová, Eliška (2012) Postavení a užívání interjekcí v současné češtině. Our Speech, 95 (5). pp. 238-255. ISSN 0027-8203

Šubrtová, Jana (2012) Poznámky k podílu jednotlivých iluminátorů na výzdobě Antifonáře sedleckého. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 3-18. ISSN 0585-5691

Sládek, Ondřej (2012) Recenze: Text v pohybu. Soubor knih. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 374-383. ISSN 0037-7031

Petr, Stanislav (2012) Rukopis kartuziánského kláštera v Tržku ve vatikánské knihovně Palatina a nové poznatky k osobě zakladatele tržecké kartouzy Alberta ze Šternberka. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 19-56. ISSN 0585-5691

Nebeská, Iva (2012) Slovenský výzkum dětské řeči. Our Speech, 95 (5). pp. 264-265. ISSN 0027-8203

Schneiderová, Soňa (2012) Specifika intertextovosti ve filozofickém diskurzu (na příkladu prací Jana Patočky). Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 324-345. ISSN 0037-7031

Fořt, Bohumil (2012) Transduction as an alternative to intertextuality in the realm of fictional worlds. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 366-367. ISSN 0037-7031

Kubík, Viktor (2012) Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů I. Pozdně antické, předrománské, byzantské a románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 3). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 113-241. ISSN 0585-5691

Berlemann, Michael (2012) Who Cares about Inflation? Empirical Evidence from the Czech Republic. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 225-244. ISSN 1802-4696

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (5). pp. 272-273. ISSN 0027-8203

Beneš, Martin (2012) Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice. Our Speech, 95 (5). pp. 265-272. ISSN 0027-8203

October 2012

Benovsky, Jiri (2012) Aesthetic Supervenience versus Aesthetic Grounding. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 166-179. ISSN 0014-1291

Vidovićová, Lucie; Petrová Kafková, Marcela (2012) Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 939-964. ISSN 0038-0288

Sidiropulu Janků, Kateřina (2012) „Curiosity and Serendipity – A Conference on Qualitative Methods in the Social Sciences“. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1041-1045. ISSN 0038-0288

Siwek, Tadeusz (2012) Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 829-832. ISSN 0038-0288

Špaček, Ondřej (2012) Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 965-989. ISSN 0038-0288

Puolakka, Kalle (2012) Brünhilde‘s Transformation: Leitmotifs and Love in Wagner‘s Die Walküre. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 179-191. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2012) Cover (2-2012). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 129-134. ISSN 0014-1291

Olay, Csaba (2012) Günter Figal. Erscheinungsdinge. Ästhetik als Phänomenologie (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 232-240. ISSN 0014-1291

Guczalski, Krzysztof (2012) Henryk Elzenberg as a Forerunner of Anglo-American Concepts of Expression; Emotional Colouring as an Aesthetic Phenomenon. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 191-232. ISSN 0014-1291

Vidovićová, Lucie (2012) Jak se organizuje mezinárodní sociologie. Zpráva z Druhého sociologického fóra Mezinárodní sociologické asociace. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1039-1042. ISSN 0038-0288

Rumpel, Petr (2012) Je Ostrava „smršťujícím se městem“? Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 859-879. ISSN 0038-0288

Maier, Karel (2012) Jiří Musil. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1000-1001. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2012) Jiří Musil a sociální teorie. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1003-1009. ISSN 0038-0288

Chylíková, Johana (2012) Joseph Heath, Andrew Potter: Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale nao. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1031-1035. ISSN 0038-0288

Novák, Jakub; Temelová, Jana (2012) Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 911-939. ISSN 0038-0288

Siwek, Tadeusz; Klapka, Pavel; Frantál, Bohumil (2012) Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 833-858. ISSN 0038-0288

Koper, Ján (2012) Lubomír Pána, Lukáš Valeš a kol.: Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1017-1024. ISSN 0038-0288

Šamánek, Jan (2012) Martin Valenta: Revoluce na pořadu dne: Kritické teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století,. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1029-1032. ISSN 0038-0288

Oravcová, Anna (2012) Michael P. Jeffries: Thug Life: Race, Gender, and the Meaning of Hip-Hop. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1034-1038. ISSN 0038-0288

Uhl, Michal (2012) Miroslav Paulíček: Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1025-1030. ISSN 0038-0288

Kunc, Josef; Tonev, Petr; Szczyrba, Zdeněk; Frantál, Bohumil (2012) Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů). Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 879-911. ISSN 0038-0288

Monseré, Annelies (2012) Non-Western Art and the Concept of Art: Can Cluster Theories of Art Account for the Universality of Art? Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 148-166. ISSN 0014-1291

Illner, Michal (2012) Odešel Jiří Musil. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 990-994. ISSN 0038-0288

Šmídová, Iva; Šlesingerová, Eva (2012) Otevřený dopis Sociologickému časopisu. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1044-1045. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2012) Poznání a jednání v sociální oblasti - variace na Weberovo téma. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1009-1017. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Radek Tichý, Martin Vávra: Náboženství z jiného úhlu. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1023-1026. ISSN 0038-0288

Budd, Malcolm (2012) The Musical Expression of Emotion: Metaphorical-As versus Imaginative-As Perception. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 131-148. ISSN 0014-1291

Prudký, Libor (2012) Velký autsajdr (Vzpomínka na prof. Jiřího Musila). Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1001-1003. ISSN 0038-0288

Dostál, Petr (2012) Vzpomínky na inspirující vlivy profesora Jiřího Musila. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 996-1000. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2012) Za Jiřím Musilem. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 989-990. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Zemřel Jiří Musil – osamělý běžec překračující hranice české sociologie. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 994-997. ISSN 0038-0288

September 2012

Hanel, Martin; Vizina, Adam; Máca, Petr; Pavlásek, Jiří (2012) A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 152-161. ISSN 0042-790X

Lábus, Václav (2012) Atyp v cihle aneb O jednom progresivním způsobu neologizace. Our Speech, 95 (4). pp. 187-198. ISSN 0027-8203

Uhlířová, Ludmila (2012) Čeština v negližé – očima bulharských lexikografů. Our Speech, 95 (4). pp. 207-213. ISSN 0027-8203

Pekárová, Pavla; Svoboda, Aleš; Miklánek, Pavol; Škoda, Peter; Halmová, Dana; Pekár, Ján (2012) Estimating flash flood peak discharge in Gidra and Parná basin: case study for the 7–8 June 2011 flood. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 206-216. ISSN 0042-790X

Chromý, Jan; Milička, Jiří (2012) Experimentální zkoumání stylotvorných faktorů: první výstupy. Our Speech, 95 (4). pp. 181-187. ISSN 0027-8203

Janál, Petr; Starý, Miloš (2012) Fuzzy model used for the prediction of a state of emergency for a river basin in the case of a flash flood – part 2. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 162-173. ISSN 0042-790X

Fendeková, Miriam; Fendek, Marián (2012) Groundwater drought in the Nitra River basin – identification and classification. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 185-193. ISSN 0042-790X

Čechová, Marie (2012) K současnému stavu slovenské frazeologie. Our Speech, 95 (4). pp. 203-208. ISSN 0027-8203

Bahenská, Marie (2012) Liberální matka Božena Němcová? Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 307-318. ISSN 0009-0794

Janyšková, Ilona (2012) Lidová etymologie v češtině. Our Speech, 95 (4). pp. 212-215. ISSN 0027-8203

Woitsch, Jiří (2012) Národopisné dílo Boženy Němcové – úvodem k monotematickému číslu Českého lidu. Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 257-258. ISSN 0009-0794

Kondratyev, Sergey; Trumbull, Nathaniel (2012) Nutrient loading on the eastern Gulf of Finland (Baltic Sea) from the Russian catchment area. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 145-151. ISSN 0042-790X

Otčenášek, Jaroslav (2012) Pohádky a pověsti Boženy Němcové – adaptace lidových podání. Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 299-306. ISSN 0009-0794

Svobodová, Ivana (2012) Projekt a grant. Our Speech, 95 (4). pp. 218-221. ISSN 0027-8203

Beneš, Martin (2012) Psaní velkých písmen v tzv. druhové složce pojmenování. Our Speech, 95 (4). pp. 169-181. ISSN 0027-8203

Kučera, Karel (2012) Rozšířené vydání Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Our Speech, 95 (4). pp. 198-203. ISSN 0027-8203

Štěpánová, Irena (2012) Slovenské obrazy Boženy Němcové. Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 281-298. ISSN 0009-0794

Svobodová, Věra (2012) Společenské zpěvníky jako kulturní fenomén českého národního obrození. Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 339-362. ISSN 0009-0794

Stavělová, Daniela (2012) Tanec v literární tvorbě Boženy Němcové: fikce, nebo fakta? Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 259-280. ISSN 0009-0794

Říha, Jaromír; Špano, Miroslav (2012) The influence of current on the height of wind wave run-up. A comparison of experimental results. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 174-184. ISSN 0042-790X

Boháčová, Michaela (2012) Thinking of toponyms. Our Speech, 95 (4). pp. 215-218. ISSN 0027-8203

Dohnal, Michal; Vogel, Tomáš; Šanda, Martin; Jelínková, Vladimíra (2012) Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 194-205. ISSN 0042-790X

Čechová, Kateřina (2012) XCLNT aneb Devokalizované zkratky v chrématonymii. Our Speech, 95 (4). pp. 220-224. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (4). pp. 224-225. ISSN 0027-8203

August 2012

Zábrodská, Kateřina; Květon, Petr (2012) Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 641-669. ISSN 0038-0288

Hoffmannová, Jana (2012) Brněnské kolokvium o zkoumání korespondenčních textů. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 235-240. ISSN 0037-7031

Večerník, Jiří (2012) Buď pozdraven, markrabě moravský! Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 792-795. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Call for abstracts for a special issue of Slovo a slovesnost "Language Management". Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 164-165. ISSN 0037-7031

Míšková, Alena; Uhlířová, Ludmila (2012) Dějiny Ústavu pro jazyk český poprvé knižně. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 239-241. ISSN 0037-7031

Dovalil, Vít (2012) Druhé mezinárodní sympozium o jazykovém managementu. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 232-236. ISSN 0037-7031

Dvořáková, Žaneta (2012) Funkce vlastních jmen v literatuře a literární onomastika. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 194-208. ISSN 0037-7031

Hrubeš, Milan (2012) Hendrik Wagenaar: Meaning in action: interpretation and dialogue in policy analysis. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 814-819. ISSN 0038-0288

Říčan, Pavel (2012) Hynek Jůn: Moc, pomoc a bezmoc. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 803-806. ISSN 0038-0288

Bernard, Josef (2012) Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 613-641. ISSN 0038-0288

Veselý, Arnošt (2012) Institucionalizace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 757-785. ISSN 0038-0288

Mareš, Petr (2012) Ivo Možný a jeho pět zásluh. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 788-793. ISSN 0038-0288

Ringen, Stein (2012) Ivo Možný má osmdesát. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 786-789. ISSN 0038-0288

Redakce, Redakce (2012) Ivo Možný osmdesátiletý. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 785-786. ISSN 0038-0288

Hanovská, Lenka (2012) Małgorzata Jacyno: Kultura individualismu. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 811-815. ISSN 0038-0288

Pullman, Michal (2012) Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 819-822. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2012) Masaryk mezi svými sociologickými současníky (k 75. výročí úmrtí). Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 799-800. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2012) Můj obraz Iva Možného mezi třemi M. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 794-797. ISSN 0038-0288

Naxera, Vladimír (2012) Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky). Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 805-809. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Miloslav Petrusek v dějinách české sociologie. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 610-612. ISSN 0038-0288

Čech, Radek (2012) Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 208-217. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obálka. Slovo a slovesnost, 73 (3). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Illner, Michal (2012) Odešel Miloslav Petrusek. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 608-610. ISSN 0038-0288

Večerník, Jiří (2012) Odešel velikán české sociologie. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 609-611. ISSN 0038-0288

Haładewicz-Grzelak, Małgorzata (2012) Panoptical defragmentation of the Stalinist microcosm in post-war Poland. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 165-194. ISSN 0037-7031

Petrusek, Miloslav (2012) Poslední dopis dr. Ladislava Čerycha, dr.h.c. (1925–2012). Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 797-798. ISSN 0038-0288

Štícha, František (2012) Recenze: Miroslav Grepl: Jak dál v syntaxi. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 220-225. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2012) Recenze: Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita: Výbor z díla. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 217-221. ISSN 0037-7031

Mrázková, Kamila (2012) Recenze: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo: Etnometodologické inspirace. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 224-230. ISSN 0037-7031

Havlíček, Jakub (2012) Roman Vido: Konec velkého vyprávění. Sekularizace v sociologické perspektivě. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 808-812. ISSN 0038-0288

Nekvapil, Jiří (2012) Sociolingvistické poznámky z Jižní Afriky. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 230-233. ISSN 0037-7031

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Studium a studenti sociologie v Československu před nástupem komunistického režimu. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 669-697. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti "Jazykový management". Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 163-164. ISSN 0037-7031

Hirschová, Marta; Kreidl, Martin (2012) Vliv počtu sourozenců na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost v ČR. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 697-736. ISSN 0038-0288

Hamplová, Dana (2012) Zdraví a rodinný stav: dvě strany jedné mince? Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 737-756. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej (2012) Zemřel Miloslav Petrusek. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 607-608. ISSN 0038-0288

July 2012

Mazurkiewicz, Mariusz (2012) Analysis of Regional Aspects of Voting Behaviour: The Case of Polish Presidential Election. Czech Economic Review, 6 (2). pp. 139-155. ISSN 1802-4696

Brodzicki, Tomasz (2012) Augmented Solow Model with Mincerian Education and Transport Infrastructure Externalities. Czech Economic Review, 6 (2). pp. 155-171. ISSN 1802-4696

Štěpán, Josef (2012) Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-částicové. Our Speech, 95 (3). pp. 122-141. ISSN 0027-8203

Prokšová, Hana (2012) Do třetice pro diváky O češtině. Our Speech, 95 (3). pp. 161-165. ISSN 0027-8203

Skarnitzl, Radek (2012) Dvojí i v české výslovnosti. Our Speech, 95 (3). pp. 141-154. ISSN 0027-8203

Velčovský, Václav (2012) Jazyk jako hodnota – hodnoty v jazyce. Our Speech, 95 (3). pp. 154-158. ISSN 0027-8203

Varela, Diego; Prado-Dominquez, Javier (2012) Negotiating the Lisbon Treaty: Redistribution, Efficiency and Power Indices. Czech Economic Review, 6 (2). pp. 107-125. ISSN 1802-4696

Boček, Vít (2012) On the origin of the Czech verb loudati se. Our Speech, 95 (3). pp. 165-169. ISSN 0027-8203

Hokovský, Radko; Knutelská, Viera (2012) Role of Political Affiliation across the European Institutions in the Dynamics of the EU Legislative Process. Czech Economic Review, 6 (2). pp. 125-139. ISSN 1802-4696

Hoffmannová, Jana (2012) Sociolingvistický pohled na e-komunikaci. Our Speech, 95 (3). pp. 157-162. ISSN 0027-8203

Černá, Alena (2012) Spanilá jízda po internetu. Our Speech, 95 (3). pp. 113-122. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (3). pp. 168-169. ISSN 0027-8203

June 2012

Souralová, Adéla (2012) „Nekupujete si lásku, kupujete si službu“: (re)konstrukce péče o děti v prostředí agentur na hlídání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 33-41. ISSN 1213-0028

Procházková, Jana (2012) Čeští kolonisté na Slovensku v období první ČSR na příkladu kolonie Sülly (Šulany). Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 173-186. ISSN 0009-0794

Gille , Zsuzsa (2012) Benjamin J. Vail: Litter on the Shores of Bohemia: Environmental Justice, European Enlargement, and Illegal Waste Dumping in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 577-580. ISSN 0038-0288

Jetmarová, Jana (2012) Bolívie: země indigenního environmentalismu? Několik úvah nad paradoxy bolivijského politického projektu. Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 187-212. ISSN 0009-0794

Arandarenko, Mihail (2012) Branko Milanović: The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 579-583. ISSN 0038-0288

Hyman, Laura (2012) Carol Graham: Happiness around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 585-589. ISSN 0038-0288

Vobecká, Jana (2012) Claudia Goldin and Lawrence F. Katz: The Race between Education and Technology. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 588-591. ISSN 0038-0288

Kostelka, Filip (2012) Daniel Bochsler: Territory and Electoral Rules in Post-communist Democracies. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 599-603. ISSN 0038-0288

Sgallová, Květa (2012) Dlouhé trocheje v české poezii. Czech Literature, 60 (3). pp. 321-338. ISSN 0009-0468

Hadler, Markus; Wohlkonig, Patrick (2012) Environmental Behaviours in the Czech Republic, Austria and Germany between 1993 and 2010: Macro-Level Trends and Individual-Level Determinants Compar. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 467-493. ISSN 0038-0288

Marquart-Pyatt, Sandra T. (2012) Environmental Concerns in Cross-National Context: How Do Mass Publics in Central and Eastern Europe Compare with Other Regions of the World?ch Univers. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 441-467. ISSN 0038-0288

Filčák, Richard (2012) Environmental Justice and the Roma Settlements of Eastern Slovakia: Entitlements, Land and the Environmental Risks. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 537-563. ISSN 0038-0288

Smith, Michael L.; Jehlička, Petr (2012) Environmental Values in Central and Eastern Europe: Perspectives from East and West. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 409-420. ISSN 0038-0288

De Groot, Judith I. M.; Watt, Alan; Steg, Linda; Kaizer, Martijn; Farsang, Andrea (2012) Environmental Values in Post-socialist Hungary: Is It Useful to Distinguish Egoistic, Altruistic and Biospheric Values? Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 421-441. ISSN 0038-0288

Goodarzi, Ehsan; Farhoudi, Javad; Shokri, Naser (2012) Flow characteristics of rectangular broad-crested weirs with sloped upstream face. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 87-100. ISSN 0042-790X

Vlasák, Pavel; Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk (2012) Flow structure of coarse-grained slurry in a horizontal pipe. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 115-124. ISSN 0042-790X

Snajdr, Edward (2012) From Brigades to Blogs: Environmentalism Online in Slovakia 20 Years after the Velvet Revolution. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 493-509. ISSN 0038-0288

Ibrahim, Robert (2012) Gens una sumus…. Czech Literature, 60 (3). pp. 317-321. ISSN 0009-0468

Pavelková, Helena; Dohnal, Michal; Vogel, Tomáš (2012) Hillslope runoff generation - comparing different modeling approaches. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 73-86. ISSN 0042-790X

Korichi, Khaled; Hazzab, Abdelkrim (2012) Hydrodynamic investigation and numerical simulation of intermittent and ephemeral flows in semi-arid regions: Wadi Mekerra, Algeria. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 125-142. ISSN 0042-790X

Viliam, Novák (2012) Ing. Josef Hladný, CSc. sa dožívá 80 rokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). p. 144. ISSN 0042-790X

Guzik, Hubert (2012) K prehistorii českých kolektivních domů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 42-51. ISSN 1213-0028

Janečková, Michaela (2012) Kimberly Elman Zarecor: Manufacturing a Socialist Modernity: Housing in Czechoslovakia 1945–1960. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 602-605. ISSN 0038-0288

Zatloukal, Pavel (2012) Kroměřížská architektura 19. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 1-20. ISSN 1803-7550

Zářický, Aleš; Brňovják, Jiří; Klokner, Tomáš; Mandát, David; Židek, Adam; Závodná, Michaela; Marušák, Ivo; Pavelčíková, Nina; Labischová, Denisa; Knob, Stanislav; Šústková, Hana; Gába, Petr (2012) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 113-128. ISSN 1803-7550

Ibrahim, Robert; Tumanová, Jevgenija (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (3). pp. 467-487. ISSN 0009-0468

Jesenková, Adriana (2012) Marginalizácia starostlivosti v učiteľskej profesii na Slovensku – faktory, mechanizmy, kontext. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 62-72. ISSN 1213-0028

Ezzeddine, Petra (2012) Mateřství na dálku. Transnacionální mateřství ukrajinských migrantek v České republice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 24-32. ISSN 1213-0028

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2012) Michal Kosák and Jiří Flaišman: Podoby textologie (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 460-467. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert (2012) Mihhail Lotman, Lucylla Pszczołowska (edd.): Słowiańska metryka porównawcza IX (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 448-453. ISSN 0009-0468

Plecháč, Petr (2012) Mihhail Lotman, Maria‑Kristiina Lotman (edd.): Frontiers in Comparative Prosody (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 445-449. ISSN 0009-0468

Plecháč, Petr (2012) Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše. Czech Literature, 60 (3). pp. 398-409. ISSN 0009-0468

Ljapin, Sergej; Pilščikov, Igor (2012) Nad prvním ruským výborem prací Miroslava Červenky. Czech Literature, 60 (3). pp. 428-445. ISSN 0009-0468

Rekers, Josephine V. (2012) Nico van der Heiden: Urban Foreign Policy and Domestic Dilemmas: Insights from Swiss and EU City-Regions. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 594-598. ISSN 0038-0288

Šebeňa, Michal (2012) Niekoľko slov k medievistickému výskumu cirkevných dejín v slovenskej historiografii. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 70-77. ISSN 1803-7550

Pilščikov, Igor (2012) O filologickém odkazu Maksima Šapira a jeho stati „Přiblížení k obecné teorii verše“. Czech Literature, 60 (3). pp. 368-371. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (3). -. ISSN 0009-0468

Jechová, Květa (2012) Osvobozování domácnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 52-61. ISSN 1213-0028

Šapir, Maxim (2012) Přiblížení k obecné teorii verše. Základní metody a pojmy. Czech Literature, 60 (3). pp. 371-385. ISSN 0009-0468

Souleimanov, Emil; Pikal, Kamil (2012) Perspektivy ázerbájdžánského nacionalismu a separatismu v Íránu. Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 213-232. ISSN 0009-0794

Drahokoupil, Jan (2012) Peter Hanns Reill and Balázs A. Szelényi (eds.): Cores, Peripheries, and Globalization: Essays in Honor of Ivan T. Berend. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 597-600. ISSN 0038-0288

Češka, Jakub (2012) Petr Steiner: Ruský formalismus: Metapoetika (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 452-461. ISSN 0009-0468

Dobiáš, Dalibor (2012) Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Czech Literature, 60 (3). pp. 355-368. ISSN 0009-0468

Marks, Bogusław Piotr (2012) Prawno-organizacyjne aspekty polsko-czechosłowackiej współpracy naukowo-technicznej w latach 1947–1971. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 74-88. ISSN 1803-7550

Tronto, Joan (2012) Problém „chůvy“ ve feminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 3-11. ISSN 1213-0028

Vladimír, Heinige; Jozef, Blaha (2012) Prof. Ing. Július Šoltész, PhD. 90-ročný. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). p. 143. ISSN 0042-790X

Lisový, Igor (2012) Profesor Jan Burian, historik antického starověku, pedagog a překladatel.(Poznámky k portrétu učence). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 65-66. ISSN 1803-7550

Lisový, Igor; Lipovski, Radek (2012) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 89-93. ISSN 1803-7550

Watson, Peggy (2012) Richard Wilkinson and Kate Pickett: The Spirit Level: Why Equality Is Better for Everyone. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 583-585. ISSN 0038-0288

Říha, Jakub (2012) Rytmická stránka Nerudova rýmu. Czech Literature, 60 (3). pp. 409-428. ISSN 0009-0468

Palková, Zdena (2012) Rytmus řeči a verše v češtině. Czech Literature, 60 (3). pp. 338-355. ISSN 0009-0468

Uhde, Zuzana (2012) Slepá ulička instituce nájemní domácí péče. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 12-23. ISSN 1213-0028

Dvořák, Jan (2012) Směr Nisko nad Sanem: první organizované deportace Židů z Vídně. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 44-57. ISSN 1803-7550

Shim, Jaemin (2012) Stein Ringen, Huck-ju Kwon, Ilcheong Yi, Taekyoon Kim and Jooha Lee: The Korean State and Social Policy: How South Korea Lifted Itself from Poverty an. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 590-595. ISSN 0038-0288

Vašát, Petr (2012) Studium bezdomovectví v USA: inspirace pro výzkum v České republice. Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 129-150. ISSN 0009-0794

Šolcová, Lenka (2012) Subjektivní reflexe reemigrace černobylských přesídlenců v lokalitě Kopidlno. Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 151-172. ISSN 0009-0794

Bauman, Zygmunt (2012) The Crisis of Leadership in an Era of ‘Interregnum’: Reflections on Politics in the Light of Václav Havel’s Departure. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 563-568. ISSN 0038-0288

Pařílková, Jana; Říha, Jaromír; Zachoval, Zbyněk (2012) The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 101-114. ISSN 0042-790X

Sgallová, Květa; Ibrahim, Robert (2012) Trápí mě, jak málo se literární historici zajímají o verš… Rozhovor s Květou Sgallovou. Czech Literature, 60 (3). pp. 385-398. ISSN 0009-0468

Petrusek, Miloslav (2012) Václav Havel (1936–2011): Remarks on Havel’s ‘Lay Sociology’. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 569-576. ISSN 0038-0288

Lunga, Václav (2012) Ve službách církve a vlasti. Sušilovec P. Vincenc Janalík (1804–1855). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 21-43. ISSN 1803-7550

Myška, Milan (2012) Vzpomínky prof. Jaroslava Mezníka na historický samizdat. Edice nepublikovaného textu prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 58-64. ISSN 1803-7550

Ščasný, Milan; Urban, Jan; Zvěřinová, Iva (2012) What Motivates Czech Consumers to Buy Organic Food? Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 509-537. ISSN 0038-0288

Myška, Milan; Kysučan, Lubor; Klokner, Tomáš; Lipovski, Radek; Lisový, Igor; Krejčík, Tomáš; Židek, Adam; Kladiwa, Pavel; Kilián, Jan; Dokoupil, Lumír; Lipovská, Jana; Nesdládková, Ludmila; Pavelčíková, Nina; Závodná, Michaela (2012) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 93-112. ISSN 1803-7550

May 2012

Vandenabeele, Bart (2012) Aesthetic Disinterestedness in Kant and Schopenhauer. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 45-71. ISSN 0014-1291

Štichauer, Pavel (2012) Analogie v morfologickém vývoji románských jazyků: „essai de méthode“. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 77-87. ISSN 0008-7386

Dorsch, Fabian (2012) Announcing the Second Estetika Essay Competition (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 115-116. ISSN 0014-1291

Kučera , Karel (2012) České příslovečný, německé sprichwörtlich a anglické proverbial the English proverbial. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 65-77. ISSN 0008-7386

Hadravová, Tereza (2012) Carolyn Korsmeyer. Savoring Disgust: The Foul and the Fair in Aesthetics (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 116-122. ISSN 0014-1291

Hudousková, Marta (2012) CHARLES ANTAKI: APPLIED CONVERSATION ANALYSIS. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 122-125. ISSN 0862-8432

Cvrček, Václav (2012) Conditio sine qua non: východiska a možnosti při hledání konsenzu o jazykové regulaci. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 103-135. ISSN 0037-7031

Dorsch, Fabian (2012) Cover (1-2012). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 1-6. ISSN 0014-1291

Staněk, Jan (2012) Daniel Salvatore Schiffer. Le dandysme, dernier éclat d’héroïsme (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 122-128. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2012) Editorial. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 3-5. ISSN 0014-1291

Stašková, Naděžda (2012) ENGLISH BACK-FORMATION IN THE 20th AND THE EARLY 21st CENTURIES. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 98-122. ISSN 0862-8432

Sojka, Pavel (2012) Finnish Ice-hockey Slang. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 87-99. ISSN 0008-7386

Leech, Geoffrey (2012) GEOFFREY LEECH'S SPEECH AT THE GRADUATION CEREMONY. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 57-60. ISSN 0862-8432

Nekvapil, Jiří (2012) How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 157-159. ISSN 0037-7031

Štěpán, Josef (2012) Interjekce vyjadřující údiv (překvapení, úžas). Our Speech, 95 (2). pp. 70-85. ISSN 0027-8203

Peprník, Jaroslav (2012) JAROSLAV PEPRNÍK: JAK JSEM SE STAL ANGLISTOU. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 124-129. ISSN 0008-7386

Pečinková, Pavla (2012) Josef Čapek: The Art of Primitive Peoples; Folk Painters; What We Encounter; The Social Utility of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 71-109. ISSN 0014-1291

Štěpán, Josef (2012) K otázce souvětných členů (klauzí). Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 83-103. ISSN 0037-7031

Chromý, Jan (2012) Koncepce stylotvorných faktorů v československé lingvistice: rozbor, kritika, nástin řešení. Our Speech, 95 (2). pp. 57-70. ISSN 0027-8203

Wilder, Ken (2012) Michael Fried and Beholding Video Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 5-26. ISSN 0014-1291

Dovalil, Vít (2012) Nad Dolníkovou Teorií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 135-147. ISSN 0037-7031

Bokiniec, Monika; Kvokačka, Adrián; Papp, Zoltán; Stejskal, Jakub (2012) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 109-115. ISSN 0014-1291

Čermák, Petr (2012) Norma současné španělštiny a její kodifikace. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 99-111. ISSN 0008-7386

Prokšová, Hana (2012) O novém českém slovese lajkovat. Our Speech, 95 (2). pp. 109-113. ISSN 0027-8203

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obálka. Slovo a slovesnost, 73 (2). -. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2012) Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě. Our Speech, 95 (2). pp. 85-99. ISSN 0027-8203

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Hajičová, Eva (2012) ON SCALARITY IN INFORMATION STRUCTURE. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 60-79. ISSN 0862-8432

Štěpán, Pavel (2012) Onomastická publikace k jubileu prof. Šrámka. Our Speech, 95 (2). pp. 102-109. ISSN 0027-8203

Hladká, Zdeňka (2012) Po dlouhé době kompendiální práce o lexikonu. Our Speech, 95 (2). pp. 99-103. ISSN 0027-8203

Vašků, Kateřina (2012) Pražské korpusové konference 2009 a 2011. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 117-124. ISSN 0008-7386

Kosek, Pavel (2012) Recenze: Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620). Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 151-157. ISSN 0037-7031

Štichauer, Jaroslav (2012) Recenze: Patrick Sériot: Les langues ne sont pas des choses: Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 147-152. ISSN 0037-7031

Holečková, Anna (2012) Slavistická konference o interakci. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 159-161. ISSN 0037-7031

Martinková, Michaela (2012) SUBJECT-OPERATOR INVERSION AFTER SENTENCE-INITIAL ONLY SEEN THROUGH ITS CZECH EQUIVALENTS. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 79-98. ISSN 0862-8432

Jílková , Lucie (2012) SVĚTLA ČMEJRKOVÁ, JANA HOFFMANNOVÁ (eds): MLUVENÁ ČEŠTINA: HLEDÁNÍ FUNKČNÍHO ROZPĚTÍ. Praha: Academia, 2011, 491 s., ISBN 978-80-200-1970-7. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 111-117. ISSN 0008-7386

Sauchelli, Andrea (2012) The Structure and Content of Architectural Experience: Scruton on Architecture as Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 26-45. ISSN 0014-1291

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (2). pp. 112-113. ISSN 0027-8203

April 2012

Skovajsa, Marek (2012) Ani kolaborant, ani oběť: Mertl jako sociolog politiky. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 367-374. ISSN 0038-0288

Kazalarská, Zornitza (2012) „Smutná píseň je ve vzduchu“ Opakování jako textová strategie zpřítomňování skrytého. Czech Literature, 60 (2). pp. 147-173. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2012) „Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy“ Časopis Den a jeho role při formování české meziválečné avantgardy. Czech Literature, 60 (2). pp. 173-203. ISSN 0009-0468

Paleček, Emil (2012) Úmrtnost, zdraví a náboženství. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 401-405. ISSN 0038-0288

Cooper, David L. (2012) Dalibor Dobiáš (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 263-267. ISSN 0009-0468

Žytek, David (2012) Dalibor Dobiáš (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 266-272. ISSN 0009-0468

Bartošová, Michaela; Pakosta, Petr; Fučík, Petr (2012) Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků: Obstojí individualizační teorie ve světle demografických dat? Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 315-342. ISSN 0038-0288

Navrátil, Jiří (2012) Guy Standing: The Precariat. The New Dangerous Class. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 395-399. ISSN 0038-0288

Garberová, Marjorie (2012) Historická korektnost. Užití a zneužití dějin pro literaturu. Czech Literature, 60 (2). pp. 235-257. ISSN 0009-0468

Müller, Richard (2012) Historie v uvozovkách. K myšlení Marjorie Garberové. Czech Literature, 60 (2). pp. 225-235. ISSN 0009-0468

Rašek, Antonín (2012) Jan Eichler: Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 390-393. ISSN 0038-0288

Krčál, Petr (2012) Jan Keller: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 381-384. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2012) Jan Mertl: pravdu hájící kolaborant, který nezradil. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 374-381. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Jan Mertl: sociolog-kolaborant, nebo oběť okolností? Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 343-366. ISSN 0038-0288

Rambousek, Jiří (2012) Jaroslav Seifert: Publicistika (1933–1938), ed. Michal Topor (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 278-286. ISSN 0009-0468

Scheinostová, Alena (2012) Jazyk jako kód a jako emblém v autorské tvorbě Romů v ČR. Czech Literature, 60 (2). pp. 203-225. ISSN 0009-0468

Svobodová, Marta (2012) Jiří Trávníček: Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 393-395. ISSN 0038-0288

Kazalarská, Zornitza (2012) Josef Vojvodík, Jan Wiendl (edd.): Heslář české avantgardy (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 272-279. ISSN 0009-0468

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2012) K dnešním snahám o vydání díla Jakuba Demla. Czech Literature, 60 (2). pp. 257-263. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří; Černý, Marcel; Tarajło-Lipowská, Zofia (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (2). pp. 289-317. ISSN 0009-0468

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Lenka Kalinová: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969–1993. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 384-387. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2012) Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 283-314. ISSN 0038-0288

Vašát, Petr (2012) Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 247-283. ISSN 0038-0288

Nekvapil, Jiří; Havlík, Martin; Hájek, Martin (2012) Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 199-224. ISSN 0038-0288

Holý, Jiří (2012) Nella Mlsová: I já jsem byl v Itálii… (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 285-289. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (2). -. ISSN 0009-0468

Benda, Libor (2012) Raymond Boudon: Bída relativismu. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 386-390. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2012) Relativní autonomie kultury v Alexanderově kulturní sociologii. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 225-247. ISSN 0038-0288

March 2012

Knappová, Miloslava (2012) Amálka a Bobeš, nebo Amálie a Josef? (K přehodnocování hypokoristik v základní podoby). Acta onomastica, 53 (1). pp. 162-169. ISSN 1211-4413

Klégr, Aleš (2012) ANGLISTA MIROSLAV RENSKÝ – STŘÍPKY VZPOMÍNEK. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 59-61. ISSN 0008-7386

Kaščák, Ondrej; Obertová, Zuzana (2012) Školská etnografia tela, jej východiská, podoby a potenciály. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 1-22. ISSN 0009-0794

Klimtová, Barbora (2012) Ľuba Sičáková: Propriá v jazykových a mimojazykových súvislostiach (na materiáli hydroným z povodia Slanej). Acta onomastica, 53 (1). pp. 389-392. ISSN 1211-4413

Kumar, Vikas (2012) Cartels in the Kautiliya Arthasastra. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 59-80. ISSN 1802-4696

Shahraiyni, Hamid Taheri; Ghafouri, Mohammad Reza; Shouraki, Saeed Bagheri; Saghafian, Bahram; Nasseri, Mohsen (2012) Comparison between Active Learning Method and Support Vector Machine for runoff modeling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 16-32. ISSN 0042-790X

Gregor, Miloš; Malík, Peter (2012) Construction of master recession curve using genetic algorithms. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 3-15. ISSN 0042-790X

Bölcskei, Andrea (2012) Contrastive Analysis of English and Hungarian Toponym Types. Acta onomastica, 53 (1). pp. 7-28. ISSN 1211-4413

Richterová, Jana (2012) DAGMAR KNITTLOVÁ A KOL.: PŘEKLAD A PŘEKLÁDÁNÍ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 291 s., ISBN 978-80-244-2428-6. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 55-59. ISSN 0008-7386

Kovács, Éva (2012) Different Aspects for the Study of Toponyms Deriving from Personal Names. Acta onomastica, 53 (1). pp. 187-198. ISSN 1211-4413

Gomes, Orlando (2012) Endogenous Heterogeneity, the Propagation of Information and Macroeconomic Complexity. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 38-59. ISSN 1802-4696

Woitsch, Jiří (2012) Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Stav a perspektivy výzkumu. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 67-83. ISSN 0009-0794

Adam, Martin (2012) EXISTENTIAL THERE-CONSTRUCTION AS A MEANS OF PRESENTATION IN NARRATIVE (A CORPUS-BASED SYNTACTIC-SEMANTIC ANALYSIS). LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 1-18. ISSN 0862-8432

Volín, Jan (2012) Fonetický pohled na naši řeč. Slovo úvodem. Our Speech, 95 (1). pp. 1-3. ISSN 0027-8203

Kazík, Miroslav (2012) Funkčný člen “meno domu” v modelovej interpretácii živých osobných mien v Papradi. Acta onomastica, 53 (1). pp. 142-149. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2012) Funkčný člen „individuálna charakteristika“ v modelovej interpretácii živých osobných mien slobodných osôb v Papradi. Acta onomastica, 53 (1). pp. 134-142. ISSN 1211-4413

Vachková, Marie (2012) GERMANISTA PhDr. EDUARD BENEŠ, CSc. (21. 6. 1911 – 24. 08. 1996). Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 61-63. ISSN 0008-7386

Jakus-Borkowa, Ewa (2012) Inge Bily: Potsdam bis München: Die Ausfahrten der A 9 – ihre Namen kurz erklärt. Acta onomastica, 53 (1). pp. 383-386. ISSN 1211-4413

Kołodziej, Agnieszka (2012) Iveta Valentová (ed.): Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. Acta onomastica, 53 (1). pp. 391-395. ISSN 1211-4413

Volín, Jan (2012) Jak se v Čechách "rázuje". Our Speech, 95 (1). pp. 51-55. ISSN 0027-8203

Havíř, Petr (2012) Jiří Uhlíř pětasedmdesátiletý. Acta onomastica, 53 (1). pp. 408-411. ISSN 1211-4413

Volejník, Radek (2012) Juraj Hladký (ed.): Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Acta onomastica, 53 (1). pp. 398-400. ISSN 1211-4413

Valentová, Iveta (2012) Juraj Hladký: Hydronymia povodia Dudváhu. Acta onomastica, 53 (1). pp. 394-399. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2012) Karol i Zofia Zierhofferowie: Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Acta onomastica, 53 (1). pp. 385-390. ISSN 1211-4413

Štefková, Marta (2012) Kámen v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 53 (1). pp. 282-295. ISSN 1211-4413

Chovanec, Jan (2012) Kešonymické hrátky: motivační typy pojmenování keší v českém geocachingu. Acta onomastica, 53 (1). pp. 117-134. ISSN 1211-4413

Křivan, Jan (2012) Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 13-46. ISSN 0037-7031

Bozděchová, Ivana (2012) Konference na Korejské univerzitě cizích jazyků v Soulu. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 78-81. ISSN 0037-7031

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Šmilauer, Vladimír; Vaňková, Irena (2012) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011. Our Speech, 95 (1). pp. 47-51. ISSN 0027-8203

Lábus, Václav (2012) Kvazideantroponymická a kvazideapelativní pomístní jména. Acta onomastica, 53 (1). pp. 198-207. ISSN 1211-4413

Hončová, Markéta (2012) LA RACCOLTA DEL DATO LINGUISTICO. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 29-40. ISSN 0862-8432

Amiri, Bahman Jabbarian; Sudheer, K. P.; Fohrer, Nicola (2012) Linkage between in-stream total phosphorus and land cover in Chugoku district, Japan: an ANN approach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 33-44. ISSN 0042-790X

Obdržálková, Vanda (2012) LORENZO HERVÁS: DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y GENERAL. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 53-57. ISSN 0862-8432

Skarnitzl, Radek; Machač, Pavel (2012) Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích. Our Speech, 95 (1). pp. 3-15. ISSN 0027-8203

Vykypěl, Bohumil (2012) MILOŠ DOKULIL IN KOPENHAGEN. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 40-42. ISSN 0862-8432

Králová - Kullová, Jana (2012) MIROSLAV VALEŠ: OBSERVACIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS DEL ESPAÑOL: METODOLOGÍA, VARIACIÓN Y PRESTIGIO. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010, 225 s. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 54-56. ISSN 0008-7386

David, Jaroslav; Mácha, Přemysl (2012) Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. Acta onomastica, 53 (1). pp. 28-46. ISSN 1211-4413

Dušková, Libuše (2012) Modifikovaná substantivní fráze jako komponent textové výstavby v angličtině a češtině. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 1-18. ISSN 0008-7386

Šemelík, Martin; Vachková, Marie (2012) Nad novou bibliografií k lingvistickému srovnání němčiny a češtiny. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 43-52. ISSN 0008-7386

Gelnar, Michal (2012) Několik toponym z okresu Šumperk vztahujících se k dějinám sklářství. Acta onomastica, 53 (1). pp. 101-117. ISSN 1211-4413

Schmiedtová, Barbara; Flanderková, Eva (2012) Neurolingvistika: předmět, historie, metody. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 46-63. ISSN 0037-7031

Lábus, Václav (2012) Nisa, nebo Nysa? Acta onomastica, 53 (1). pp. 207-219. ISSN 1211-4413

Štěpán, Pavel (2012) Nová pražská detoponymická urbanonyma. Acta onomastica, 53 (1). pp. 295-308. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2012) O Rodných jménech motivovaných označením rostlin. Acta onomastica, 53 (1). pp. 46-65. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obálka. Slovo a slovesnost, 73 (1). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Zíková, Magdalena; Volín, Jan (2012) Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám. Our Speech, 95 (1). pp. 33-45. ISSN 0027-8203

Hirschová, Milada (2012) Performativnost a gramatické kategorie slovesa. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 3-13. ISSN 0037-7031

Dvořáková, Žaneta (2012) Pojmenovávací zvyklosti v rodě Vosiků z číhošťské farnosti v letech 1785–1885. Acta onomastica, 53 (1). pp. 65-101. ISSN 1211-4413

Halkos, George E.; Papageorgiou, George J. (2012) Pollution Control Policy: A Dynamic Taxation Scheme. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 14-38. ISSN 1802-4696

Klimtová, Barbora (2012) Pomístní jména na území obce Otročiněves. Acta onomastica, 53 (1). pp. 149-162. ISSN 1211-4413

Talukdar, S.; Kumar, Bimlesh; Dutta, S. (2012) Predicative capability of bedload equations using flume data. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 45-56. ISSN 0042-790X

Torkar, Silvo (2012) Predoslje a Prelosno (po 45 letech). Acta onomastica, 53 (1). pp. 316-323. ISSN 1211-4413

Šaldová, Pavlína (2012) PROFESOR ALEŠ KLÉGR – „THE PRACTICAL LINGUIST“. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 63-65. ISSN 0008-7386

Dušková, Libuše (2012) PROFESSOR ALEŠ KLÉGR SEXAGENARIAN. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 42-45. ISSN 0862-8432

Brauers, Willem K. M. (2012) Project Management for a Country with Multiple Objectives. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 80-102. ISSN 1802-4696

Minář, Ivan (2012) Projevy lidové zbožnosti ve štukové výzdobě venkovských staveb na Vysočině. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 85-98. ISSN 0009-0794

Šaldová, Pavlína (2012) PUBLICATIONS OF PROFESSOR PhDr. ALEŠ KLÉGR. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 45-53. ISSN 0862-8432

Lazar, Jan (2012) QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES NÉOGRAPHIES PHONÉTISANTES EN FRANÇAIS TCHATÉ. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 18-29. ISSN 0862-8432

Stehlík, Michal (2012) Recenze: Alexander Maxwell: Choosing Slovakia: Slavic Hungary, the Czechoslovak Language and Accidental Nationalism. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 70-74. ISSN 0037-7031

Hroch, Miroslav (2012) Recenze: Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 63-71. ISSN 0037-7031

Szilágyi, József; Kovács, Ákos; Józsa, János (2012) Remote-sensing based groundwater recharge estimates in the Danube-Tisza sand plateau region of Hungary. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 64-72. ISSN 0042-790X

Malá, Markéta (2012) RENATA POVOLNÁ: INTERACTIVE DISCOURSE MARKERS IN SPOKEN ENGLISH. MUNI Press, Brno 2010, 192 s., ISBN 978-80-210-5373-1. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 52-54. ISSN 0008-7386

Bogoczová, Irena (2012) Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 18-31. ISSN 0008-7386

Mallozzi, Lina; Tijs, Stef (2012) Stackelberg Assumption vs. Nash Assumption in Partially Cooperative Games. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 5-14. ISSN 1802-4696

Panevová, Jarmila (2012) Světová slavistika utrpěla citelné ztráty. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 74-77. ISSN 0037-7031

Horálek, Adam (2012) Tři přístupy k pupkům národů. Primordialisticko-modernistický diskurz prizmatem aktivity a objektivity etnicity. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 23-43. ISSN 0009-0794

Kováčová , Viera; Velísková, Yvetta (2012) The risk of the soil salinization of the eastern part of Žitný ostrov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 57-63. ISSN 0042-790X

Pehal, Zdeněk (2012) Toponyma ve smlouvě z roku 1347 na Chotěbořsku – problém identifikace. Acta onomastica, 53 (1). pp. 219-237. ISSN 1211-4413

Tušková, Jana Marie (2012) Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině. Acta onomastica, 53 (1). pp. 324-335. ISSN 1211-4413

Bořil, Hynek (2012) Výlet za hranice neurčitosti. Our Speech, 95 (1). pp. 45-48. ISSN 0027-8203

Kołodziej, Agnieszka (2012) Vývoj polské, české a slovenské zoonomastiky. Acta onomastica, 53 (1). pp. 169-187. ISSN 1211-4413

Šmejkalová, Martina (2012) Vladimír Šmilauer – život onomastika. Acta onomastica, 53 (1). pp. 237-282. ISSN 1211-4413

Sudková, Marcela (2012) Vyjadřování interpersonální funkce v českých a anglických odborných textech. Kontrastivní studie. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 31-43. ISSN 0008-7386

Kušniráková, Tereza (2012) Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 45-66. ISSN 0009-0794

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (1). pp. 56-57. ISSN 0027-8203

Vajdlová, Miloslava; Voleková, Kateřina (2012) Za pragmatikou do Toruně. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 76-79. ISSN 0037-7031

Pleskalová, Jana (2012) Za profesorem PhDr. Vincentem Blanárem, DrSc., dr. h. c. Acta onomastica, 53 (1). pp. 406-408. ISSN 1211-4413

Martínek, Jiří (2012) Zemřel doc. Ludvík Mucha. Acta onomastica, 53 (1). pp. 401-403. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2012) Zez Plzně. Our Speech, 95 (1). pp. 55-56. ISSN 0027-8203

Marková, Petra; Studenovský, David (2012) Zvuková signalizace verbální ironie v češtině. Our Speech, 95 (1). pp. 15-33. ISSN 0027-8203

Tomasik, Samuela (2012) Наименования московских ново-годних уличных елей 2012 года. Acta onomastica, 53 (1). pp. 308-316. ISSN 1211-4413

February 2012

Slepičková, Lenka; Šmídová, Iva; Šlesingerová, Eva (2012) Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 85-107. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2012) Co dlužíme Václavu Havlovi? Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 153-159. ISSN 0038-0288

Janáčková, Jaroslava (2012) Eva Kalivodová: O rodu v životě literatury (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 107-112. ISSN 0009-0468

Tureček, Dalibor (2012) Hana Šmahelová: V síti dějin literatury národního obrození (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 101-107. ISSN 0009-0468

Machoninová, Alena (2012) Helena Ulbrechtová: Ruská poezie druhé poloviny 20. století (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 111-119. ISSN 0009-0468

Češka, Jakub (2012) Iluzivnost jako kvaziargumentační postup: Barthes, Kundera a Flammarion (Literatura jako niterná vzpomínka na to, co jsme nezažili). Czech Literature, 60 (1). pp. 3-26. ISSN 0009-0468

Vráblová, Timotea (2012) Jan Malura: Písně pobělohorských exulantů (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 87-95. ISSN 0009-0468

Kořínek, Pavel (2012) Jean-Paul Gabilliet: Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 174-177. ISSN 0038-0288

Hrubeš, Milan (2012) John Gerring, Strom C. Thacker: A Centripetal Theory of Democratic Governance. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 177-181. ISSN 0038-0288

Jirsa, Tomáš (2012) Josef Fulka: Roland Barthes — od ideologie k fantasmatu (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 122-132. ISSN 0009-0468

Čornej, Petr (2012) Kamil Činátl: Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 94-102. ISSN 0009-0468

Galčanová, Lucie; Vacková, Barbora (2012) Konference Company Towns of the Baťa Concern. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 181-184. ISSN 0038-0288

Illner, Michal (2012) Konference Třetí město. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 187-189. ISSN 0038-0288

Znebejánek, František; Kubátová, Helena (2012) Konference Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 183-187. ISSN 0038-0288

Matějů, Petr; Smith, Michael L. (2012) Kontinuita a změna přesvědčení o distributivní spravedlnosti v České republice v letech 1991 až 2009. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 65-85. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (1). pp. 132-149. ISSN 0009-0468

Woitsch, Jiří (2012) Marek Jakoubek: Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 163-167. ISSN 0038-0288

Kotík, Michal (2012) Martin Bútora, Zora Bútorová, Miroslav Kollár, Grigorij Mesežnikov (eds.): Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 166-169. ISSN 0038-0288

Vidomus, Petr (2012) Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 169-174. ISSN 0038-0288

Voit, Petr (2012) Nález fragmentů tří pozdně antických próz tištěných česky počátkem 16. století (Gesta Romanorum, Asenech, Kronika o Apolloniovi). Czech Literature, 60 (1). pp. 55-76. ISSN 0009-0468

Doležel, Lubomír (2012) Nespolehlivé vyprávění a nemožný fikční svět: Podobojí Daniely Hodrové. Czech Literature, 60 (1). pp. 45-55. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (1). -. ISSN 0009-0468

Cooper, David L. (2012) Padělky jako romantická forma autorství: Rukopisy královédvorský a zelenohorský ze srovnávací perspektivy. Czech Literature, 60 (1). pp. 26-45. ISSN 0009-0468

Flanderka, Jakub (2012) Petr Hruška: Někde tady (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 119-123. ISSN 0009-0468

Kostelecký, Tomáš; Illner, Michal; Patočková, Věra (2012) Problémové rezidenční čtvrti a politiky k jejich regeneraci v postsocialistickém městě – studie Prahy. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 39-64. ISSN 0038-0288

Trusinová, Romana (2012) Program krátkých návštěv v centrech výzkumné kompetence projektu European Social Survey – zkušenost a výzva k podávání přihlášek. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 189-192. ISSN 0038-0288

Sládek, Ondřej (2012) Proměnné a konstanty Lubomíra Doležela aneb Stručná bilance před výročím. Czech Literature, 60 (1). pp. 76-87. ISSN 0009-0468

Váně, Jan; Štípková, Martina; Kreidl, Martin; Kalvas, František (2012) Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 3-38. ISSN 0038-0288

Sýkorová, Dana (2012) Staří lidé ve městě. Na okraj velkého tématu. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 107-130. ISSN 0038-0288

Trusinová, Romana (2012) Věk jako zdroj sociální identity. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 131-153. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2012) Václav Havel a sociologie. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 159-163. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Zdeněk R. Nešpor, Anna Kopecká (eds.): Edice českých sociologických časopisů. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 192-194. ISSN 0038-0288

2012

Hanel, Martin; Vizina, Adam; Máca, Petr; Pavlásek, Jiří (2012) A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 152-161. ISSN 0042-790X

Hall, John A. (2012) A Singular Contribution. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1169-1171. ISSN 0038-0288

Gorzelak, Grzegorz; Jałowiecki, Bohdan (2012) A True European from Central Europe. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1168-1169. ISSN 0038-0288

Vandenabeele, Bart (2012) Aesthetic Disinterestedness in Kant and Schopenhauer. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 45-71. ISSN 0014-1291

Benovsky, Jiri (2012) Aesthetic Supervenience versus Aesthetic Grounding. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 166-179. ISSN 0014-1291

Vidovićová, Lucie; Petrová Kafková, Marcela (2012) Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 939-964. ISSN 0038-0288

Gärtner, Michal; Drbohlav, Dušan (2012) Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus „český lid“). Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 385-406. ISSN 0009-0794

Knappová, Miloslava (2012) Amálka a Bobeš, nebo Amálie a Josef? (K přehodnocování hypokoristik v základní podoby). Acta onomastica, 53 (1). pp. 162-169. ISSN 1211-4413

Štichauer, Pavel (2012) Analogie v morfologickém vývoji románských jazyků: „essai de méthode“. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 77-87. ISSN 0008-7386

Mazurkiewicz, Mariusz (2012) Analysis of Regional Aspects of Voting Behaviour: The Case of Polish Presidential Election. Czech Economic Review, 6 (2). pp. 139-155. ISSN 1802-4696

Gavrilova, Natalia (2012) Andreas Hoff (ed.): Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1193-1197. ISSN 0038-0288

Onuch, Olga (2012) Andrew Roberts: The Quality of Democracy in Eastern Europe: Public Preferences and Policy Reforms. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1187-1191. ISSN 0038-0288

Klégr, Aleš (2012) ANGLISTA MIROSLAV RENSKÝ – STŘÍPKY VZPOMÍNEK. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 59-61. ISSN 0008-7386

Skovajsa, Marek (2012) Ani kolaborant, ani oběť: Mertl jako sociolog politiky. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 367-374. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Announcement: 3rd International Language Management Symposium: Special Focus on Research Methodology. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 383-385. ISSN 0037-7031

Dorsch, Fabian (2012) Announcing the Second Estetika Essay Competition (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 115-116. ISSN 0014-1291

Lábus, Václav (2012) Atyp v cihle aneb O jednom progresivním způsobu neologizace. Our Speech, 95 (4). pp. 187-198. ISSN 0027-8203

Brodzicki, Tomasz (2012) Augmented Solow Model with Mincerian Education and Transport Infrastructure Externalities. Czech Economic Review, 6 (2). pp. 155-171. ISSN 1802-4696

Roub, Radek; Hejduk, Tomáš; Novák, Pavel (2012) Automating the creation of channel cross section data from aerial laser scanning and hydrological surveying for modeling flood events. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 227-241. ISSN 0042-790X

Budilová, Lenka (2012) „Ať se neztratí jméno.“ Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů. Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 407-426. ISSN 0009-0794

Sidiropulu Janků, Kateřina (2012) „Curiosity and Serendipity – A Conference on Qualitative Methods in the Social Sciences“. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1041-1045. ISSN 0038-0288

Souralová, Adéla (2012) „Nekupujete si lásku, kupujete si službu“: (re)konstrukce péče o děti v prostředí agentur na hlídání. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 33-41. ISSN 1213-0028

Kazalarská, Zornitza (2012) „Smutná píseň je ve vzduchu“ Opakování jako textová strategie zpřítomňování skrytého. Czech Literature, 60 (2). pp. 147-173. ISSN 0009-0468

Malínek, Vojtěch (2012) „Uděláme Prahu hlavním městem střední Evropy“ Časopis Den a jeho role při formování české meziválečné avantgardy. Czech Literature, 60 (2). pp. 173-203. ISSN 0009-0468

Daneš, František (2012) „Vícehlasí“ v českých lidových písních: několik textovělingvistických sond do jejich textury. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 312-324. ISSN 0037-7031

Chvojka, Michal (2012) „Zwischen zentraler Reformbestrebung und lokaler Reformanpassung“. Die Gestaltung der „Polizey“ in Brünn zur Zeit des Kaisers Leopold II. (1790–1792). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 164-176. ISSN 1803-7550

Siwek, Tadeusz (2012) Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 829-832. ISSN 0038-0288

Štěpán, Pavel (2012) Číslo časopisu Acta onomastica věnované projektu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Our Speech, 95 (5). pp. 255-264. ISSN 0027-8203

Procházková, Jana (2012) Čeští kolonisté na Slovensku v období první ČSR na příkladu kolonie Sülly (Šulany). Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 173-186. ISSN 0009-0794

Uhlířová, Ludmila (2012) Čeština v negližé – očima bulharských lexikografů. Our Speech, 95 (4). pp. 207-213. ISSN 0027-8203

Špaček, Ondřej (2012) Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 965-989. ISSN 0038-0288

Kučera , Karel (2012) České příslovečný, německé sprichwörtlich a anglické proverbial the English proverbial. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 65-77. ISSN 0008-7386

Paleček, Emil (2012) Úmrtnost, zdraví a náboženství. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 401-405. ISSN 0038-0288

Zábrodská, Kateřina; Květon, Petr (2012) Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 641-669. ISSN 0038-0288

Štěpán, Josef (2012) Široce způsobové vedlejší věty zájmenně-částicové. Our Speech, 95 (3). pp. 122-141. ISSN 0027-8203

Kaščák, Ondrej; Obertová, Zuzana (2012) Školská etnografia tela, jej východiská, podoby a potenciály. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 1-22. ISSN 0009-0794

Klimtová, Barbora (2012) Ľuba Sičáková: Propriá v jazykových a mimojazykových súvislostiach (na materiáli hydroným z povodia Slanej). Acta onomastica, 53 (1). pp. 389-392. ISSN 1211-4413

Lukerchenko, Nikolay; Dolansky, Jindrich; Vlasak, Pavel (2012) Basset force in numerical models of saltation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 277-287. ISSN 0042-790X

Gille , Zsuzsa (2012) Benjamin J. Vail: Litter on the Shores of Bohemia: Environmental Justice, European Enlargement, and Illegal Waste Dumping in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 577-580. ISSN 0038-0288

Slepičková, Lenka; Šmídová, Iva; Šlesingerová, Eva (2012) Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 85-107. ISSN 0038-0288

Jetmarová, Jana (2012) Bolívie: země indigenního environmentalismu? Několik úvah nad paradoxy bolivijského politického projektu. Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 187-212. ISSN 0009-0794

Arandarenko, Mihail (2012) Branko Milanović: The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 579-583. ISSN 0038-0288

Puolakka, Kalle (2012) Brünhilde‘s Transformation: Leitmotifs and Love in Wagner‘s Die Walküre. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 179-191. ISSN 0014-1291

Hoffmannová, Jana (2012) Brněnské kolokvium o zkoumání korespondenčních textů. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 235-240. ISSN 0037-7031

Večerník, Jiří (2012) Buď pozdraven, markrabě moravský! Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 792-795. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Call for abstracts for a special issue of Slovo a slovesnost "Language Management". Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 164-165. ISSN 0037-7031

Hyman, Laura (2012) Carol Graham: Happiness around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 585-589. ISSN 0038-0288

Hadravová, Tereza (2012) Carolyn Korsmeyer. Savoring Disgust: The Foul and the Fair in Aesthetics (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 116-122. ISSN 0014-1291

Kumar, Vikas (2012) Cartels in the Kautiliya Arthasastra. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 59-80. ISSN 1802-4696

Filáček, Jan; Saxa, Branislav (2012) Central Bank Forecasts as a Coordination Device: Evidence from the Czech Republic. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 244-265. ISSN 1802-4696

Hudousková, Marta (2012) CHARLES ANTAKI: APPLIED CONVERSATION ANALYSIS. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 122-125. ISSN 0862-8432

Vobecká, Jana (2012) Claudia Goldin and Lawrence F. Katz: The Race between Education and Technology. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 588-591. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2012) Co dlužíme Václavu Havlovi? Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 153-159. ISSN 0038-0288

Shahraiyni, Hamid Taheri; Ghafouri, Mohammad Reza; Shouraki, Saeed Bagheri; Saghafian, Bahram; Nasseri, Mohsen (2012) Comparison between Active Learning Method and Support Vector Machine for runoff modeling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 16-32. ISSN 0042-790X

Cvrček, Václav (2012) Conditio sine qua non: východiska a možnosti při hledání konsenzu o jazykové regulaci. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 103-135. ISSN 0037-7031

Gregor, Miloš; Malík, Peter (2012) Construction of master recession curve using genetic algorithms. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 3-15. ISSN 0042-790X

Bölcskei, Andrea (2012) Contrastive Analysis of English and Hungarian Toponym Types. Acta onomastica, 53 (1). pp. 7-28. ISSN 1211-4413

Dorsch, Fabian (2012) Cover (1-2012). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 1-6. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2012) Cover (2-2012). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 129-134. ISSN 0014-1291

Richterová, Jana (2012) DAGMAR KNITTLOVÁ A KOL.: PŘEKLAD A PŘEKLÁDÁNÍ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 291 s., ISBN 978-80-244-2428-6. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 55-59. ISSN 0008-7386

Cooper, David L. (2012) Dalibor Dobiáš (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 263-267. ISSN 0009-0468

Žytek, David (2012) Dalibor Dobiáš (ed.): Rukopisy královédvorský a zelenohorský (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 266-272. ISSN 0009-0468

Kostelka, Filip (2012) Daniel Bochsler: Territory and Electoral Rules in Post-communist Democracies. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 599-603. ISSN 0038-0288

Staněk, Jan (2012) Daniel Salvatore Schiffer. Le dandysme, dernier éclat d’héroïsme (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 122-128. ISSN 0014-1291

Míšková, Alena; Uhlířová, Ludmila (2012) Dějiny Ústavu pro jazyk český poprvé knižně. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 239-241. ISSN 0037-7031

Kovács, Éva (2012) Different Aspects for the Study of Toponyms Deriving from Personal Names. Acta onomastica, 53 (1). pp. 187-198. ISSN 1211-4413

Sgallová, Květa (2012) Dlouhé trocheje v české poezii. Czech Literature, 60 (3). pp. 321-338. ISSN 0009-0468

Bartošová, Michaela; Pakosta, Petr; Fučík, Petr (2012) Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků: Obstojí individualizační teorie ve světle demografických dat? Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 315-342. ISSN 0038-0288

Prokšová, Hana (2012) Do třetice pro diváky O češtině. Our Speech, 95 (3). pp. 161-165. ISSN 0027-8203

Dovalil, Vít (2012) Druhé mezinárodní sympozium o jazykovém managementu. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 232-236. ISSN 0037-7031

Skarnitzl, Radek (2012) Dvojí i v české výslovnosti. Our Speech, 95 (3). pp. 141-154. ISSN 0027-8203

Briata, Federica; Dall’Aglio, Marco; Fragnelli, Vito (2012) Dynamic Collusion and Collusion Games in Knaster’s Procedure. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 199-209. ISSN 1802-4696

Dorsch, Fabian (2012) Editorial. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 3-5. ISSN 0014-1291

Skovajsa, Marek (2012) Editorial. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1047-1050. ISSN 0038-0288

Lewis Taylor, Charles (2012) Empirical Data for Theory Development. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1144-1150. ISSN 0038-0288

Gomes, Orlando (2012) Endogenous Heterogeneity, the Propagation of Information and Macroeconomic Complexity. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 38-59. ISSN 1802-4696

Stašková, Naděžda (2012) ENGLISH BACK-FORMATION IN THE 20th AND THE EARLY 21st CENTURIES. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 98-122. ISSN 0862-8432

Hadler, Markus; Wohlkonig, Patrick (2012) Environmental Behaviours in the Czech Republic, Austria and Germany between 1993 and 2010: Macro-Level Trends and Individual-Level Determinants Compar. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 467-493. ISSN 0038-0288

Marquart-Pyatt, Sandra T. (2012) Environmental Concerns in Cross-National Context: How Do Mass Publics in Central and Eastern Europe Compare with Other Regions of the World?ch Univers. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 441-467. ISSN 0038-0288

Filčák, Richard (2012) Environmental Justice and the Roma Settlements of Eastern Slovakia: Entitlements, Land and the Environmental Risks. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 537-563. ISSN 0038-0288

Smith, Michael L.; Jehlička, Petr (2012) Environmental Values in Central and Eastern Europe: Perspectives from East and West. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 409-420. ISSN 0038-0288

De Groot, Judith I. M.; Watt, Alan; Steg, Linda; Kaizer, Martijn; Farsang, Andrea (2012) Environmental Values in Post-socialist Hungary: Is It Useful to Distinguish Egoistic, Altruistic and Biospheric Values? Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 421-441. ISSN 0038-0288

Pekárová, Pavla; Svoboda, Aleš; Miklánek, Pavol; Škoda, Peter; Halmová, Dana; Pekár, Ján (2012) Estimating flash flood peak discharge in Gidra and Parná basin: case study for the 7–8 June 2011 flood. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 206-216. ISSN 0042-790X

Woitsch, Jiří (2012) Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Stav a perspektivy výzkumu. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 67-83. ISSN 0009-0794

Janáčková, Jaroslava (2012) Eva Kalivodová: O rodu v životě literatury (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 107-112. ISSN 0009-0468

Adam, Martin (2012) EXISTENTIAL THERE-CONSTRUCTION AS A MEANS OF PRESENTATION IN NARRATIVE (A CORPUS-BASED SYNTACTIC-SEMANTIC ANALYSIS). LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 1-18. ISSN 0862-8432

Chromý, Jan; Milička, Jiří (2012) Experimentální zkoumání stylotvorných faktorů: první výstupy. Our Speech, 95 (4). pp. 181-187. ISSN 0027-8203

Sojka, Pavel (2012) Finnish Ice-hockey Slang. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 87-99. ISSN 0008-7386

Goodarzi, Ehsan; Farhoudi, Javad; Shokri, Naser (2012) Flow characteristics of rectangular broad-crested weirs with sloped upstream face. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 87-100. ISSN 0042-790X

Vlasák, Pavel; Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk (2012) Flow structure of coarse-grained slurry in a horizontal pipe. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 115-124. ISSN 0042-790X

Volín, Jan (2012) Fonetický pohled na naši řeč. Slovo úvodem. Our Speech, 95 (1). pp. 1-3. ISSN 0027-8203

Snajdr, Edward (2012) From Brigades to Blogs: Environmentalism Online in Slovakia 20 Years after the Velvet Revolution. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 493-509. ISSN 0038-0288

Kazík, Miroslav (2012) Funkčný člen “meno domu” v modelovej interpretácii živých osobných mien v Papradi. Acta onomastica, 53 (1). pp. 142-149. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2012) Funkčný člen „individuálna charakteristika“ v modelovej interpretácii živých osobných mien slobodných osôb v Papradi. Acta onomastica, 53 (1). pp. 134-142. ISSN 1211-4413

Dvořáková, Žaneta (2012) Funkce vlastních jmen v literatuře a literární onomastika. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 194-208. ISSN 0037-7031

Janál, Petr; Starý, Miloš (2012) Fuzzy model used for the prediction of a state of emergency for a river basin in the case of a flash flood – part 2. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 162-173. ISSN 0042-790X

Olay, Csaba (2012) Günter Figal. Erscheinungsdinge. Ästhetik als Phänomenologie (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 232-240. ISSN 0014-1291

Kalivodová, Eva (2012) Genderová slepota, citlivost, nebo provokace? Polohy a možnosti překladu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 77-85. ISSN 1213-0028

Boehnke, Klaus; Rippl, Susanne (2012) General and 'Neighbourly' Trust in Border Regions: An Analysis of the Influence of Disintegration Experience and of Self-Enhancement Mentalities in th. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1075-1093. ISSN 0038-0288

Ibrahim, Robert (2012) Gens una sumus…. Czech Literature, 60 (3). pp. 317-321. ISSN 0009-0468

Leech, Geoffrey (2012) GEOFFREY LEECH'S SPEECH AT THE GRADUATION CEREMONY. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 57-60. ISSN 0862-8432

Vachková, Marie (2012) GERMANISTA PhDr. EDUARD BENEŠ, CSc. (21. 6. 1911 – 24. 08. 1996). Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 61-63. ISSN 0008-7386

Vorlová, Hana (2012) Gotické skulptury ze sbírek Lichnovských na zámku Hradec nad Moravicí. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 177-190. ISSN 1803-7550

Fendeková, Miriam; Fendek, Marián (2012) Groundwater drought in the Nitra River basin – identification and classification. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 185-193. ISSN 0042-790X

Navrátil, Jiří (2012) Guy Standing: The Precariat. The New Dangerous Class. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 395-399. ISSN 0038-0288

Tureček, Dalibor (2012) Hana Šmahelová: V síti dějin literatury národního obrození (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 101-107. ISSN 0009-0468

Machoninová, Alena (2012) Helena Ulbrechtová: Ruská poezie druhé poloviny 20. století (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 111-119. ISSN 0009-0468

Hrubeš, Milan (2012) Hendrik Wagenaar: Meaning in action: interpretation and dialogue in policy analysis. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 814-819. ISSN 0038-0288

Guczalski, Krzysztof (2012) Henryk Elzenberg as a Forerunner of Anglo-American Concepts of Expression; Emotional Colouring as an Aesthetic Phenomenon. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 191-232. ISSN 0014-1291

Pavelková, Helena; Dohnal, Michal; Vogel, Tomáš (2012) Hillslope runoff generation - comparing different modeling approaches. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 73-86. ISSN 0042-790X

Garberová, Marjorie (2012) Historická korektnost. Užití a zneužití dějin pro literaturu. Czech Literature, 60 (2). pp. 235-257. ISSN 0009-0468

Müller, Richard (2012) Historie v uvozovkách. K myšlení Marjorie Garberové. Czech Literature, 60 (2). pp. 225-235. ISSN 0009-0468

Pečírková, Jaroslava (2012) Historie vydání nejstaršího českého překladu bible. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 259-278. ISSN 0585-5691

Nekvapil, Jiří (2012) How a historian came to know language: on the 80th birthday of M. Hroch. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 157-159. ISSN 0037-7031

Korichi, Khaled; Hazzab, Abdelkrim (2012) Hydrodynamic investigation and numerical simulation of intermittent and ephemeral flows in semi-arid regions: Wadi Mekerra, Algeria. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 125-142. ISSN 0042-790X

Hribik, Matus; Vida, Tomas; Skvarenina, Jaroslav; Skvareninova, Jana; Ivan, Lubomir (2012) Hydrological effects of Norway spruce and European beech on snow cover in a mid-mountain region of the Polana mts., Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 319-332. ISSN 0042-790X

Říčan, Pavel (2012) Hynek Jůn: Moc, pomoc a bezmoc. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 803-806. ISSN 0038-0288

Češka, Jakub (2012) Iluzivnost jako kvaziargumentační postup: Barthes, Kundera a Flammarion (Literatura jako niterná vzpomínka na to, co jsme nezažili). Czech Literature, 60 (1). pp. 3-26. ISSN 0009-0468

Dvořáková, Šárka; Kovář, Pavel; Zeman, Josef (2012) Implementation of conceptual linear storage model of runoff with diurnal fluctuation in rainless periods. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 217-226. ISSN 0042-790X

Doležal, František; Matula, Svatopluk; Baradas, João Manuel Moreira (2012) Improved horizontal installation of large soil moisture content sensors and interpretation of their readings in terms of preferential flow. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 333-318. ISSN 0042-790X

Bernard, Josef (2012) Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 613-641. ISSN 0038-0288

Machlica, Andrej; Horvát, Oliver; Horáček, Stanislav; Osterwijk, Jacob; van Loon, Anne F.; Fendeková, Miriam; van Lanen, Henny A. J. (2012) Influence of model structure on base flow estimation using BILAN, FRIER and HBV-light models. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 242-251. ISSN 0042-790X

Viliam, Novák (2012) Ing. Josef Hladný, CSc. sa dožívá 80 rokov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). p. 144. ISSN 0042-790X

Jakus-Borkowa, Ewa (2012) Inge Bily: Potsdam bis München: Die Ausfahrten der A 9 – ihre Namen kurz erklärt. Acta onomastica, 53 (1). pp. 383-386. ISSN 1211-4413

Veselý, Arnošt (2012) Institucionalizace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 757-785. ISSN 0038-0288

Štěpán, Josef (2012) Interjekce vyjadřující údiv (překvapení, úžas). Our Speech, 95 (2). pp. 70-85. ISSN 0027-8203

Dobrzyńska, Teresa (2012) Intertextual relations and axiology: Verse structures as vehicles of axiological values in poetry. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 299-312. ISSN 0037-7031

Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana (2012) Intertextualita a její podíl na vyjednávání pozic účastníků talk show. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 263-285. ISSN 0037-7031

Saicová Římalová, Lucie (2012) Intertextualita v procesu osvojování: raná dětská řeč. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 345-366. ISSN 0037-7031

Hoffmannová, Jana; Čmejrková, Světla (2012) Intertextualita, polyfonie, heteroglosie: úvodem. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 245-253. ISSN 0037-7031

Weizman, Elda (2012) Irony in news interviews: Dialogism and intertextuality. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 253-263. ISSN 0037-7031

Holko, Ladislav; Dóša, Michal; Michalko, Juraj; Kostka, Zdeno; Šanda, Martin (2012) Isotopes of oxygen-18 and deuterium in precipitation in Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 265-276. ISSN 0042-790X

Kołodziej, Agnieszka (2012) Iveta Valentová (ed.): Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. Acta onomastica, 53 (1). pp. 391-395. ISSN 1211-4413

Mareš, Petr (2012) Ivo Možný a jeho pět zásluh. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 788-793. ISSN 0038-0288

Ringen, Stein (2012) Ivo Možný má osmdesát. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 786-789. ISSN 0038-0288

Redakce, Redakce (2012) Ivo Možný osmdesátiletý. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 785-786. ISSN 0038-0288

Verschraegen, Gert (2012) J. T. Weishaupt: From the Manpower Revolution to the Activation Paradigm. Explaining Institutional Continuity and Change in an Integrating Europe. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1199-1203. ISSN 0038-0288

Moravcová, Eva (2012) Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu. Data a výzkum - SDA Info, 6 (2). pp. 151-171. ISSN 1802-8152

Vidovićová, Lucie (2012) Jak se organizuje mezinárodní sociologie. Zpráva z Druhého sociologického fóra Mezinárodní sociologické asociace. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1039-1042. ISSN 0038-0288

Volín, Jan (2012) Jak se v Čechách "rázuje". Our Speech, 95 (1). pp. 51-55. ISSN 0027-8203

Mrázková, Kamila (2012) James Wilson: Moravians in Prague. A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1207-1211. ISSN 0038-0288

Rašek, Antonín (2012) Jan Eichler: Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 390-393. ISSN 0038-0288

Krčál, Petr (2012) Jan Keller: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 381-384. ISSN 0038-0288

Vráblová, Timotea (2012) Jan Malura: Písně pobělohorských exulantů (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 87-95. ISSN 0009-0468

Janák, Dušan (2012) Jan Mertl: pravdu hájící kolaborant, který nezradil. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 374-381. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Jan Mertl: sociolog-kolaborant, nebo oběť okolností? Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 343-366. ISSN 0038-0288

Peprník, Jaroslav (2012) JAROSLAV PEPRNÍK: JAK JSEM SE STAL ANGLISTOU. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 124-129. ISSN 0008-7386

Rambousek, Jiří (2012) Jaroslav Seifert: Publicistika (1933–1938), ed. Michal Topor (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 278-286. ISSN 0009-0468

Velčovský, Václav (2012) Jazyk jako hodnota – hodnoty v jazyce. Our Speech, 95 (3). pp. 154-158. ISSN 0027-8203

Scheinostová, Alena (2012) Jazyk jako kód a jako emblém v autorské tvorbě Romů v ČR. Czech Literature, 60 (2). pp. 203-225. ISSN 0009-0468

Rumpel, Petr (2012) Je Ostrava „smršťujícím se městem“? Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 859-879. ISSN 0038-0288

Kořínek, Pavel (2012) Jean-Paul Gabilliet: Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 174-177. ISSN 0038-0288

Maier, Karel (2012) Jiří Musil. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1000-1001. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2012) Jiří Musil a sociální teorie. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1003-1009. ISSN 0038-0288

Szelényi, Iván (2012) Jiří Musil and the East European Origins of the New Urban Sociology. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1156-1164. ISSN 0038-0288

Wallace, Claire (2012) Jiří Musil, Czech Sociologist, Dies. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1154-1157. ISSN 0038-0288

Svobodová, Marta (2012) Jiří Trávníček: Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 393-395. ISSN 0038-0288

Havíř, Petr (2012) Jiří Uhlíř pětasedmdesátiletý. Acta onomastica, 53 (1). pp. 408-411. ISSN 1211-4413

Schmidt, Andrea (2012) Joan Costa-Font (ed.): Reforming Long-Term Care in Europe. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1190-1194. ISSN 0038-0288

Hrubeš, Milan (2012) John Gerring, Strom C. Thacker: A Centripetal Theory of Democratic Governance. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 177-181. ISSN 0038-0288

Pečinková, Pavla (2012) Josef Čapek: The Art of Primitive Peoples; Folk Painters; What We Encounter; The Social Utility of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 71-109. ISSN 0014-1291

Jirsa, Tomáš (2012) Josef Fulka: Roland Barthes — od ideologie k fantasmatu (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 122-132. ISSN 0009-0468

Kazalarská, Zornitza (2012) Josef Vojvodík, Jan Wiendl (edd.): Heslář české avantgardy (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 272-279. ISSN 0009-0468

Chylíková, Johana (2012) Joseph Heath, Andrew Potter: Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale nao. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1031-1035. ISSN 0038-0288

Romaniuc, Rustam (2012) Judicial Dissent under Externalities and Incomplete Information. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 209-225. ISSN 1802-4696

Volejník, Radek (2012) Juraj Hladký (ed.): Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Acta onomastica, 53 (1). pp. 398-400. ISSN 1211-4413

Valentová, Iveta (2012) Juraj Hladký: Hydronymia povodia Dudváhu. Acta onomastica, 53 (1). pp. 394-399. ISSN 1211-4413

Štěpán, Josef (2012) K otázce souvětných členů (klauzí). Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 83-103. ISSN 0037-7031

Guzik, Hubert (2012) K prehistorii českých kolektivních domů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 42-51. ISSN 1213-0028

Čechová, Marie (2012) K současnému stavu slovenské frazeologie. Our Speech, 95 (4). pp. 203-208. ISSN 0027-8203

Novák, Jakub; Temelová, Jana (2012) Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 911-939. ISSN 0038-0288

Čornej, Petr (2012) Kamil Činátl: Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 94-102. ISSN 0009-0468

Katzenstein, Peter J. (2012) Karl W. Deutsch: Teacher, Scholar, Mentor, Mensch. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1149-1152. ISSN 0038-0288

Markovits, Andrei S. (2012) Karl Wolfgang Deutsch (1912-1992). Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1131-1136. ISSN 0038-0288

Jakus-Borkowa, Ewa (2012) Karol i Zofia Zierhofferowie: Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Acta onomastica, 53 (1). pp. 385-390. ISSN 1211-4413

Flaišman, Jiří; Kosák, Michal (2012) K dnešním snahám o vydání díla Jakuba Demla. Czech Literature, 60 (2). pp. 257-263. ISSN 0009-0468

Štefková, Marta (2012) Kámen v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica, 53 (1). pp. 282-295. ISSN 1211-4413

Chovanec, Jan (2012) Kešonymické hrátky: motivační typy pojmenování keší v českém geocachingu. Acta onomastica, 53 (1). pp. 117-134. ISSN 1211-4413

Janečková, Michaela (2012) Kimberly Elman Zarecor: Manufacturing a Socialist Modernity: Housing in Czechoslovakia 1945–1960. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 602-605. ISSN 0038-0288

Kopecký, Jakub (2012) Klad a zápor po slovesech bránění. Our Speech, 95 (5). pp. 225-238. ISSN 0027-8203

Křivan, Jan (2012) Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 13-46. ISSN 0037-7031

Chromý, Jan (2012) Koncepce stylotvorných faktorů v československé lingvistice: rozbor, kritika, nástin řešení. Our Speech, 95 (2). pp. 57-70. ISSN 0027-8203

Galčanová, Lucie; Vacková, Barbora (2012) Konference Company Towns of the Baťa Concern. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 181-184. ISSN 0038-0288

Bozděchová, Ivana (2012) Konference na Korejské univerzitě cizích jazyků v Soulu. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 78-81. ISSN 0037-7031

Illner, Michal (2012) Konference Třetí město. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 187-189. ISSN 0038-0288

Znebejánek, František; Kubátová, Helena (2012) Konference Změny způsobu života a jejich sociokulturní souvislosti. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 183-187. ISSN 0038-0288

Matějů, Petr; Smith, Michael L. (2012) Kontinuita a změna přesvědčení o distributivní spravedlnosti v České republice v letech 1991 až 2009. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 65-85. ISSN 0038-0288

Zatloukal, Pavel (2012) Kroměřížská architektura 19. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 1-20. ISSN 1803-7550

Zatloukal, Pavel (2012) Kroměřížská architektura 19. století. II. část. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 144-163. ISSN 1803-7550

Zářický, Aleš; Brňovják, Jiří; Klokner, Tomáš; Mandát, David; Židek, Adam; Závodná, Michaela; Marušák, Ivo; Pavelčíková, Nina; Labischová, Denisa; Knob, Stanislav; Šústková, Hana; Gába, Petr (2012) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 113-128. ISSN 1803-7550

Zářický, Aleš; Pokludová, Andrea; Klokner, Tomáš; Materna, Aleš; Seďa, Radomír; Gába, Petr (2012) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 252-256. ISSN 1803-7550

Miscellaneous, (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (1). pp. 132-149. ISSN 0009-0468

Trávníček, Jiří; Černý, Marcel; Tarajło-Lipowská, Zofia (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (2). pp. 289-317. ISSN 0009-0468

Ibrahim, Robert; Tumanová, Jevgenija (2012) Kronika a glosy. Czech Literature, 60 (3). pp. 467-487. ISSN 0009-0468

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Šmilauer, Vladimír; Vaňková, Irena (2012) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011. Our Speech, 95 (1). pp. 47-51. ISSN 0027-8203

Lábus, Václav (2012) Kvazideantroponymická a kvazideapelativní pomístní jména. Acta onomastica, 53 (1). pp. 198-207. ISSN 1211-4413

Hončová, Markéta (2012) LA RACCOLTA DEL DATO LINGUISTICO. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 29-40. ISSN 0862-8432

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Lenka Kalinová: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969–1993. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 384-387. ISSN 0038-0288

Bahenská, Marie (2012) Liberální matka Božena Němcová? Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 307-318. ISSN 0009-0794

Janyšková, Ilona (2012) Lidová etymologie v češtině. Our Speech, 95 (4). pp. 212-215. ISSN 0027-8203

Siwek, Tadeusz; Klapka, Pavel; Frantál, Bohumil (2012) Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 833-858. ISSN 0038-0288

Amiri, Bahman Jabbarian; Sudheer, K. P.; Fohrer, Nicola (2012) Linkage between in-stream total phosphorus and land cover in Chugoku district, Japan: an ANN approach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 33-44. ISSN 0042-790X

Hrbáčová, Jana; Červenka, Stanislav (2012) Liturgické rukopisy italských dominikánů z akvizice olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 57-91. ISSN 0585-5691

Anonymus, (2012) Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 283-314. ISSN 0038-0288

Obdržálková, Vanda (2012) LORENZO HERVÁS: DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LINGÜÍSTICA TEÓRICA Y GENERAL. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 53-57. ISSN 0862-8432

Koper, Ján (2012) Lubomír Pána, Lukáš Valeš a kol.: Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1017-1024. ISSN 0038-0288

Scheffel, David Z. (2012) Luděk Sýkora (ed.): Rezidenční segregace. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1210-1212. ISSN 0038-0288

Robinson, William I. (2012) Luke Martell: The Sociology of Globalization. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1196-1200. ISSN 0038-0288

Hanovská, Lenka (2012) Małgorzata Jacyno: Kultura individualismu. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 811-815. ISSN 0038-0288

Pullman, Michal (2012) Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 819-822. ISSN 0038-0288

Woitsch, Jiří (2012) Marek Jakoubek: Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 163-167. ISSN 0038-0288

Jesenková, Adriana (2012) Marginalizácia starostlivosti v učiteľskej profesii na Slovensku – faktory, mechanizmy, kontext. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 62-72. ISSN 1213-0028

Kotík, Michal (2012) Martin Bútora, Zora Bútorová, Miroslav Kollár, Grigorij Mesežnikov (eds.): Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 166-169. ISSN 0038-0288

Lesay, Ivan (2012) Martin Myant and Jan Drahokoupil: Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1185-1188. ISSN 0038-0288

Šamánek, Jan (2012) Martin Valenta: Revoluce na pořadu dne: Kritické teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století,. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1029-1032. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2012) Masaryk mezi svými sociologickými současníky (k 75. výročí úmrtí). Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 799-800. ISSN 0038-0288

Ezzeddine, Petra (2012) Mateřství na dálku. Transnacionální mateřství ukrajinských migrantek v České republice. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 24-32. ISSN 1213-0028

Vidomus, Petr (2012) Maxwell T. Boykoff: Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 169-174. ISSN 0038-0288

Čapková, Klára; Kreidl, Martin (2012) Měření struktury rodiny původu ve stratifikačním výzkumu: současná praxe a žádoucí postupy. Data a výzkum - SDA Info, 6 (1). pp. 5-25. ISSN 1802-8152

Skarnitzl, Radek; Machač, Pavel (2012) Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích. Our Speech, 95 (1). pp. 3-15. ISSN 0027-8203

Petrusek, Miloslav (2012) Můj obraz Iva Možného mezi třemi M. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 794-797. ISSN 0038-0288

Klusáková, Veronika (2012) Mezi dětstvím a dospělostí, identitou a performancí: K možnostem konceptualizace fenoménu tomboye. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 70-76. ISSN 1213-0028

Vašát, Petr (2012) Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 247-283. ISSN 0038-0288

Leisyte, Liudvika (2012) Michael Dobbins: Higher Education Policies in Central and Eastern Europe. Convergence towards a Common Model? Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1205-1208. ISSN 0038-0288

Wilder, Ken (2012) Michael Fried and Beholding Video Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 5-26. ISSN 0014-1291

Mertl, Jiří (2012) Michael J. Sandel: What's the Right Thing to Do? Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1202-1206. ISSN 0038-0288

Oravcová, Anna (2012) Michael P. Jeffries: Thug Life: Race, Gender, and the Meaning of Hip-Hop. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1034-1038. ISSN 0038-0288

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří (2012) Michal Kosák and Jiří Flaišman: Podoby textologie (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 460-467. ISSN 0009-0468

Naxera, Vladimír (2012) Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky). Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 805-809. ISSN 0038-0288

Ibrahim, Robert (2012) Mihhail Lotman, Lucylla Pszczołowska (edd.): Słowiańska metryka porównawcza IX (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 448-453. ISSN 0009-0468

Plecháč, Petr (2012) Mihhail Lotman, Maria‑Kristiina Lotman (edd.): Frontiers in Comparative Prosody (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 445-449. ISSN 0009-0468

Vykypěl, Bohumil (2012) MILOŠ DOKULIL IN KOPENHAGEN. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 40-42. ISSN 0862-8432

Červinková, Hana (2012) Miloslav (Milan) Petrusek (1936-2012). Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1171-1175. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Miloslav Petrusek v dějinách české sociologie. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 610-612. ISSN 0038-0288

Plecháč, Petr (2012) Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše. Czech Literature, 60 (3). pp. 398-409. ISSN 0009-0468

Uhl, Michal (2012) Miroslav Paulíček: Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1025-1030. ISSN 0038-0288

Králová - Kullová, Jana (2012) MIROSLAV VALEŠ: OBSERVACIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS DEL ESPAÑOL: METODOLOGÍA, VARIACIÓN Y PRESTIGIO. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010, 225 s. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 54-56. ISSN 0008-7386

David, Jaroslav; Mácha, Přemysl (2012) Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. Acta onomastica, 53 (1). pp. 28-46. ISSN 1211-4413

Dušková, Libuše (2012) Modifikovaná substantivní fráze jako komponent textové výstavby v angličtině a češtině. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 1-18. ISSN 0008-7386

Lacko, Miroslav (2012) Montánno-historický výskum na Slovensku po roku 1989. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 208-241. ISSN 1803-7550

Dovalil, Vít (2012) Nad Dolníkovou Teorií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 135-147. ISSN 0037-7031

Šemelík, Martin; Vachková, Marie (2012) Nad novou bibliografií k lingvistickému srovnání němčiny a češtiny. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 43-52. ISSN 0008-7386

Ljapin, Sergej; Pilščikov, Igor (2012) Nad prvním ruským výborem prací Miroslava Červenky. Czech Literature, 60 (3). pp. 428-445. ISSN 0009-0468

Nekvapil, Jiří; Havlík, Martin; Hájek, Martin (2012) Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a jednotící rámec. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 199-224. ISSN 0038-0288

Tošnerová, Marie (2012) Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 93-112. ISSN 0585-5691

Čech, Radek (2012) Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 208-217. ISSN 0037-7031

Gelnar, Michal (2012) Několik toponym z okresu Šumperk vztahujících se k dějinám sklářství. Acta onomastica, 53 (1). pp. 101-117. ISSN 1211-4413

Kunc, Josef; Tonev, Petr; Szczyrba, Zdeněk; Frantál, Bohumil (2012) Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů). Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 879-911. ISSN 0038-0288

Voit, Petr (2012) Nález fragmentů tří pozdně antických próz tištěných česky počátkem 16. století (Gesta Romanorum, Asenech, Kronika o Apolloniovi). Czech Literature, 60 (1). pp. 55-76. ISSN 0009-0468

Woitsch, Jiří (2012) Národopisné dílo Boženy Němcové – úvodem k monotematickému číslu Českého lidu. Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 257-258. ISSN 0009-0794

Hosli, Madeleine O. (2012) Negotiating the European Constitution: Government Preferences for Council Decision Rules. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 177-199. ISSN 1802-4696

Varela, Diego; Prado-Dominquez, Javier (2012) Negotiating the Lisbon Treaty: Redistribution, Efficiency and Power Indices. Czech Economic Review, 6 (2). pp. 107-125. ISSN 1802-4696

Holý, Jiří (2012) Nella Mlsová: I já jsem byl v Itálii… (recenze). Czech Literature, 60 (2). pp. 285-289. ISSN 0009-0468

Doležel, Lubomír (2012) Nespolehlivé vyprávění a nemožný fikční svět: Podobojí Daniely Hodrové. Czech Literature, 60 (1). pp. 45-55. ISSN 0009-0468

Schmiedtová, Barbara; Flanderková, Eva (2012) Neurolingvistika: předmět, historie, metody. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 46-63. ISSN 0037-7031

Bokiniec, Monika; Kvokačka, Adrián; Papp, Zoltán; Stejskal, Jakub (2012) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 109-115. ISSN 0014-1291

Rekers, Josephine V. (2012) Nico van der Heiden: Urban Foreign Policy and Domestic Dilemmas: Insights from Swiss and EU City-Regions. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 594-598. ISSN 0038-0288

Šebeňa, Michal (2012) Niekoľko slov k medievistickému výskumu cirkevných dejín v slovenskej historiografii. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 70-77. ISSN 1803-7550

Lábus, Václav (2012) Nisa, nebo Nysa? Acta onomastica, 53 (1). pp. 207-219. ISSN 1211-4413

Monseré, Annelies (2012) Non-Western Art and the Concept of Art: Can Cluster Theories of Art Account for the Universality of Art? Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 148-166. ISSN 0014-1291

Čermák, Petr (2012) Norma současné španělštiny a její kodifikace. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 99-111. ISSN 0008-7386

Štěpán, Pavel (2012) Nová pražská detoponymická urbanonyma. Acta onomastica, 53 (1). pp. 295-308. ISSN 1211-4413

Kondratyev, Sergey; Trumbull, Nathaniel (2012) Nutrient loading on the eastern Gulf of Finland (Baltic Sea) from the Russian catchment area. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 145-151. ISSN 0042-790X

Pilščikov, Igor (2012) O filologickém odkazu Maksima Šapira a jeho stati „Přiblížení k obecné teorii verše“. Czech Literature, 60 (3). pp. 368-371. ISSN 0009-0468

Prokšová, Hana (2012) O novém českém slovese lajkovat. Our Speech, 95 (2). pp. 109-113. ISSN 0027-8203

Dvořáková, Žaneta (2012) O Rodných jménech motivovaných označením rostlin. Acta onomastica, 53 (1). pp. 46-65. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obálka. Slovo a slovesnost, 73 (1). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obálka. Slovo a slovesnost, 73 (2). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obálka. Slovo a slovesnost, 73 (3). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obálka. Slovo a slovesnost, 73 (4). -. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2012) Obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství v historické perspektivě. Our Speech, 95 (2). pp. 85-99. ISSN 0027-8203

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (1). -. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (2). -. ISSN 0009-0468

Miscellaneous, (2012) Obsah. Czech Literature, 60 (3). -. ISSN 0009-0468

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 243-244. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Obsah ročníku 73/2012. Slovo a slovesnost, 73 (4). -. ISSN 0037-7031

Illner, Michal (2012) Odešel Jiří Musil. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 990-994. ISSN 0038-0288

Illner, Michal (2012) Odešel Miloslav Petrusek. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 608-610. ISSN 0038-0288

Večerník, Jiří (2012) Odešel velikán české sociologie. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 609-611. ISSN 0038-0288

Hajičová, Eva (2012) ON SCALARITY IN INFORMATION STRUCTURE. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 60-79. ISSN 0862-8432

Boček, Vít (2012) On the origin of the Czech verb loudati se. Our Speech, 95 (3). pp. 165-169. ISSN 0027-8203

Štěpán, Pavel (2012) Onomastická publikace k jubileu prof. Šrámka. Our Speech, 95 (2). pp. 102-109. ISSN 0027-8203

Jechová, Květa (2012) Osvobozování domácnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 52-61. ISSN 1213-0028

Šmídová, Iva; Šlesingerová, Eva (2012) Otevřený dopis Sociologickému časopisu. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1044-1045. ISSN 0038-0288

Cooper, David L. (2012) Padělky jako romantická forma autorství: Rukopisy královédvorský a zelenohorský ze srovnávací perspektivy. Czech Literature, 60 (1). pp. 26-45. ISSN 0009-0468

Haładewicz-Grzelak, Małgorzata (2012) Panoptical defragmentation of the Stalinist microcosm in post-war Poland. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 165-194. ISSN 0037-7031

Mareš, Petr (2012) Parodie jako forma intertextuality. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 285-299. ISSN 0037-7031

Zíková, Magdalena; Volín, Jan (2012) Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám. Our Speech, 95 (1). pp. 33-45. ISSN 0027-8203

Knotková-Čapková, Blanka (2012) Překračování hranic ve filmové trilogii Deepy Mehty. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 59-69. ISSN 1213-0028

Šapir, Maxim (2012) Přiblížení k obecné teorii verše. Základní metody a pojmy. Czech Literature, 60 (3). pp. 371-385. ISSN 0009-0468

Hirschová, Milada (2012) Performativnost a gramatické kategorie slovesa. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 3-13. ISSN 0037-7031

Karger, Tomáš (2012) Persecution and Toleration of Non-Traditional Religious Minorities before and after 1989. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1213-1215. ISSN 0038-0288

Souleimanov, Emil; Pikal, Kamil (2012) Perspektivy ázerbájdžánského nacionalismu a separatismu v Íránu. Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 213-232. ISSN 0009-0794

Lišková, Kateřina (2012) Perverzní sex a normální gender. Normalizační sexuologie promlouvá o sexu a genderu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 40-49. ISSN 1213-0028

Drahokoupil, Jan (2012) Peter Hanns Reill and Balázs A. Szelényi (eds.): Cores, Peripheries, and Globalization: Essays in Honor of Ivan T. Berend. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 597-600. ISSN 0038-0288

Flanderka, Jakub (2012) Petr Hruška: Někde tady (recenze). Czech Literature, 60 (1). pp. 119-123. ISSN 0009-0468

Češka, Jakub (2012) Petr Steiner: Ruský formalismus: Metapoetika (recenze). Czech Literature, 60 (3). pp. 452-461. ISSN 0009-0468

Lichner, Ľubomír; Holko, Ladislav; Zhukova, Natalia; Schacht, Karsten; Rajkai, Kálmán; Fodor, Nándor; Sándor, Renáta (2012) Plants and biological soil crust influence the hydrophysical parameters and water flow in an aeolian sandy soil. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 309-318. ISSN 0042-790X

Hladká, Zdeňka (2012) Po dlouhé době kompendiální práce o lexikonu. Our Speech, 95 (2). pp. 99-103. ISSN 0027-8203

Dobiáš, Dalibor (2012) Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu. Czech Literature, 60 (3). pp. 355-368. ISSN 0009-0468

Otčenášek, Jaroslav (2012) Pohádky a pověsti Boženy Němcové – adaptace lidových podání. Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 299-306. ISSN 0009-0794

Hrtánek, Petr; Knesplová, Petra (2012) Pohádky jako prototexty apokryfních reprodukcí v současné české próze. Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 463-478. ISSN 0009-0794

Dohnalová, Zdeňka (2012) Pohledy na smrt očima řeholních sester. Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 445-462. ISSN 0009-0794

Dvořáková, Žaneta (2012) Pojmenovávací zvyklosti v rodě Vosiků z číhošťské farnosti v letech 1785–1885. Acta onomastica, 53 (1). pp. 65-101. ISSN 1211-4413

Kobová, Ľubica (2012) Politická diferencia a feministická teória. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 18-27. ISSN 1213-0028

Halkos, George E.; Papageorgiou, George J. (2012) Pollution Control Policy: A Dynamic Taxation Scheme. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 14-38. ISSN 1802-4696

Klimtová, Barbora (2012) Pomístní jména na území obce Otročiněves. Acta onomastica, 53 (1). pp. 149-162. ISSN 1211-4413

Petrusek, Miloslav (2012) Poslední dopis dr. Ladislava Čerycha, dr.h.c. (1925–2012). Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 797-798. ISSN 0038-0288

Kleňhová, Eliška (2012) Postavení a užívání interjekcí v současné češtině. Our Speech, 95 (5). pp. 238-255. ISSN 0027-8203

Rabušic, Ladislav; Chromková Manea, Beatrice (2012) Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008). Data a výzkum - SDA Info, 6 (1). pp. 27-49. ISSN 1802-8152

Šubrtová, Jana (2012) Poznámky k podílu jednotlivých iluminátorů na výzdobě Antifonáře sedleckého. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 3-18. ISSN 0585-5691

Musil, Jiří (2012) Poznání a jednání v sociální oblasti - variace na Weberovo téma. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1009-1017. ISSN 0038-0288

Vašků, Kateřina (2012) Pražské korpusové konference 2009 a 2011. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 117-124. ISSN 0008-7386

Senghaas, Dieter (2012) Practising Politics with Alert Senses: Remembering Karl W. Deutsch (1912-1992). Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1135-1145. ISSN 0038-0288

Marks, Bogusław Piotr (2012) Prawno-organizacyjne aspekty polsko-czechosłowackiej współpracy naukowo-technicznej w latach 1947–1971. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 74-88. ISSN 1803-7550

Talukdar, S.; Kumar, Bimlesh; Dutta, S. (2012) Predicative capability of bedload equations using flume data. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 45-56. ISSN 0042-790X

Torkar, Silvo (2012) Predoslje a Prelosno (po 45 letech). Acta onomastica, 53 (1). pp. 316-323. ISSN 1211-4413

Tronto, Joan (2012) Problém „chůvy“ ve feminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 3-11. ISSN 1213-0028

Kostelecký, Tomáš; Illner, Michal; Patočková, Věra (2012) Problémové rezidenční čtvrti a politiky k jejich regeneraci v postsocialistickém městě – studie Prahy. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 39-64. ISSN 0038-0288

Vladimír, Heinige; Jozef, Blaha (2012) Prof. Ing. Július Šoltész, PhD. 90-ročný. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). p. 143. ISSN 0042-790X

Šaldová, Pavlína (2012) PROFESOR ALEŠ KLÉGR – „THE PRACTICAL LINGUIST“. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 63-65. ISSN 0008-7386

Lisový, Igor (2012) Profesor Jan Burian, historik antického starověku, pedagog a překladatel.(Poznámky k portrétu učence). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 65-66. ISSN 1803-7550

Dušková, Libuše (2012) PROFESSOR ALEŠ KLÉGR SEXAGENARIAN. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 42-45. ISSN 0862-8432

Trusinová, Romana (2012) Program krátkých návštěv v centrech výzkumné kompetence projektu European Social Survey – zkušenost a výzva k podávání přihlášek. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 189-192. ISSN 0038-0288

Brauers, Willem K. M. (2012) Project Management for a Country with Multiple Objectives. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 80-102. ISSN 1802-4696

Svobodová, Ivana (2012) Projekt a grant. Our Speech, 95 (4). pp. 218-221. ISSN 0027-8203

Minář, Ivan (2012) Projevy lidové zbožnosti ve štukové výzdobě venkovských staveb na Vysočině. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 85-98. ISSN 0009-0794

Sládek, Ondřej (2012) Proměnné a konstanty Lubomíra Doležela aneb Stručná bilance před výročím. Czech Literature, 60 (1). pp. 76-87. ISSN 0009-0468

Beneš, Martin (2012) Psaní velkých písmen v tzv. druhové složce pojmenování. Our Speech, 95 (4). pp. 169-181. ISSN 0027-8203

Šaldová, Pavlína (2012) PUBLICATIONS OF PROFESSOR PhDr. ALEŠ KLÉGR. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 45-53. ISSN 0862-8432

Lazar, Jan (2012) QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES NÉOGRAPHIES PHONÉTISANTES EN FRANÇAIS TCHATÉ. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (1). pp. 18-29. ISSN 0862-8432

Diebolt, Claude; Demeulemeester, Jean-Luc (2012) Quo vadis? Jaká je budoucnost hospodářských dějin ve Francii? Zamyšlení a doporučení dvou ekonomů. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 129-143. ISSN 1803-7550

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Radek Tichý, Martin Vávra: Náboženství z jiného úhlu. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1023-1026. ISSN 0038-0288

Benda, Libor (2012) Raymond Boudon: Bída relativismu. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 386-390. ISSN 0038-0288

Váně, Jan; Štípková, Martina; Kreidl, Martin; Kalvas, František (2012) Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 3-38. ISSN 0038-0288

Lisový, Igor; Lipovski, Radek (2012) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 89-93. ISSN 1803-7550

Klepek, Oldřich (2012) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 242-244. ISSN 1803-7550

Stehlík, Michal (2012) Recenze: Alexander Maxwell: Choosing Slovakia: Slavic Hungary, the Czechoslovak Language and Accidental Nationalism. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 70-74. ISSN 0037-7031

Kosek, Pavel (2012) Recenze: Šárka Zikánová: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620). Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 151-157. ISSN 0037-7031

Štícha, František (2012) Recenze: Miroslav Grepl: Jak dál v syntaxi. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 220-225. ISSN 0037-7031

Štichauer, Jaroslav (2012) Recenze: Patrick Sériot: Les langues ne sont pas des choses: Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 147-152. ISSN 0037-7031

Vasiljev, Ivo (2012) Recenze: Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita: Výbor z díla. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 217-221. ISSN 0037-7031

Mrázková, Kamila (2012) Recenze: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, roč. 46, č. 4, 2010: Monotematické číslo: Etnometodologické inspirace. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 224-230. ISSN 0037-7031

Sládek, Ondřej (2012) Recenze: Text v pohybu. Soubor knih. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 374-383. ISSN 0037-7031

Hroch, Miroslav (2012) Recenze: Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 63-71. ISSN 0037-7031

Skovajsa, Marek (2012) Relativní autonomie kultury v Alexanderově kulturní sociologii. Czech Sociological Review, 48 (2). pp. 225-247. ISSN 0038-0288

Illner, Michal; Soros, George (2012) Remembering Jiří Musil (1928-2012). Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1152-1154. ISSN 0038-0288

Szilágyi, József; Kovács, Ákos; Józsa, János (2012) Remote-sensing based groundwater recharge estimates in the Danube-Tisza sand plateau region of Hungary. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 64-72. ISSN 0042-790X

Malá, Markéta (2012) RENATA POVOLNÁ: INTERACTIVE DISCOURSE MARKERS IN SPOKEN ENGLISH. MUNI Press, Brno 2010, 192 s., ISBN 978-80-210-5373-1. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 52-54. ISSN 0008-7386

Redakce, Redakce (2012) Reviewers of Articles in 2012. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1215-1220. ISSN 0038-0288

Watson, Peggy (2012) Richard Wilkinson and Kate Pickett: The Spirit Level: Why Equality Is Better for Everyone. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 583-585. ISSN 0038-0288

Berkun, Mehmet; Aras, Egemen (2012) River sediment transport and coastal erosion in the southeastern Black Sea rivers. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 299-308. ISSN 0042-790X

Hokovský, Radko; Knutelská, Viera (2012) Role of Political Affiliation across the European Institutions in the Dynamics of the EU Legislative Process. Czech Economic Review, 6 (2). pp. 125-139. ISSN 1802-4696

Havlíček, Jakub (2012) Roman Vido: Konec velkého vyprávění. Sekularizace v sociologické perspektivě. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 808-812. ISSN 0038-0288

Kučera, Karel (2012) Rozšířené vydání Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Our Speech, 95 (4). pp. 198-203. ISSN 0027-8203

Petr, Stanislav (2012) Rukopis kartuziánského kláštera v Tržku ve vatikánské knihovně Palatina a nové poznatky k osobě zakladatele tržecké kartouzy Alberta ze Šternberka. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 19-56. ISSN 0585-5691

Říha, Jakub (2012) Rytmická stránka Nerudova rýmu. Czech Literature, 60 (3). pp. 409-428. ISSN 0009-0468

Palková, Zdena (2012) Rytmus řeči a verše v češtině. Czech Literature, 60 (3). pp. 338-355. ISSN 0009-0468

Sokolová, Věra (2012) Skládání duhové mozaiky: Česká sexuologie a „gay“ a „lesbická“ orální historie v komunistickém Československu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 28-39. ISSN 1213-0028

Holečková, Anna (2012) Slavistická konference o interakci. Slovo a slovesnost, 73 (2). pp. 159-161. ISSN 0037-7031

Uhde, Zuzana (2012) Slepá ulička instituce nájemní domácí péče. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (1). pp. 12-23. ISSN 1213-0028

Štěpánová, Irena (2012) Slovenské obrazy Boženy Němcové. Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 281-298. ISSN 0009-0794

Nebeská, Iva (2012) Slovenský výzkum dětské řeči. Our Speech, 95 (5). pp. 264-265. ISSN 0027-8203

Dvořák, Jan (2012) Směr Nisko nad Sanem: první organizované deportace Židů z Vídně. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 44-57. ISSN 1803-7550

Buchtík, Martin (2012) Smíšené módy sběru dat v kvantitativním sociálněvědním výzkumu. Data a výzkum - SDA Info, 6 (2). pp. 129-149. ISSN 1802-8152

Nekvapil, Jiří (2012) Sociolingvistické poznámky z Jižní Afriky. Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 230-233. ISSN 0037-7031

Hoffmannová, Jana (2012) Sociolingvistický pohled na e-komunikaci. Our Speech, 95 (3). pp. 157-162. ISSN 0027-8203

Černá, Alena (2012) Spanilá jízda po internetu. Our Speech, 95 (3). pp. 113-122. ISSN 0027-8203

Schneiderová, Soňa (2012) Specifika intertextovosti ve filozofickém diskurzu (na příkladu prací Jana Patočky). Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 324-345. ISSN 0037-7031

Bogoczová, Irena (2012) Spisovná čeština: mezi mluveností a psaností. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 18-31. ISSN 0008-7386

Svobodová, Věra (2012) Společenské zpěvníky jako kulturní fenomén českého národního obrození. Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 339-362. ISSN 0009-0794

Sýkorová, Dana (2012) Staří lidé ve městě. Na okraj velkého tématu. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 107-130. ISSN 0038-0288

Mallozzi, Lina; Tijs, Stef (2012) Stackelberg Assumption vs. Nash Assumption in Partially Cooperative Games. Czech Economic Review, 6 (1). pp. 5-14. ISSN 1802-4696

Kovář, Pavel; Vrana, Ivan; Vaššová, Darina (2012) Stakeholder group consensus based on multi-aspect hydrology decision making. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 252-264. ISSN 0042-790X

Shim, Jaemin (2012) Stein Ringen, Huck-ju Kwon, Ilcheong Yi, Taekyoon Kim and Jooha Lee: The Korean State and Social Policy: How South Korea Lifted Itself from Poverty an. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 590-595. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Studium a studenti sociologie v Československu před nástupem komunistického režimu. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 669-697. ISSN 0038-0288

Vašát, Petr (2012) Studium bezdomovectví v USA: inspirace pro výzkum v České republice. Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 129-150. ISSN 0009-0794

Martinková, Michaela (2012) SUBJECT-OPERATOR INVERSION AFTER SENTENCE-INITIAL ONLY SEEN THROUGH ITS CZECH EQUIVALENTS. LINGUISTICA PRAGENSIA, 22 (2). pp. 79-98. ISSN 0862-8432

Šolcová, Lenka (2012) Subjektivní reflexe reemigrace černobylských přesídlenců v lokalitě Kopidlno. Český lid : Etnologický časopis, 99 (2). pp. 151-172. ISSN 0009-0794

Jílková , Lucie (2012) SVĚTLA ČMEJRKOVÁ, JANA HOFFMANNOVÁ (eds): MLUVENÁ ČEŠTINA: HLEDÁNÍ FUNKČNÍHO ROZPĚTÍ. Praha: Academia, 2011, 491 s., ISBN 978-80-200-1970-7. Journal for Modern Philology, 94 (2). pp. 111-117. ISSN 0008-7386

Panevová, Jarmila (2012) Světová slavistika utrpěla citelné ztráty. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 74-77. ISSN 0037-7031

Stavělová, Daniela (2012) Tanec v literární tvorbě Boženy Němcové: fikce, nebo fakta? Český lid : Etnologický časopis, 99 (3). pp. 259-280. ISSN 0009-0794

Horálek, Adam (2012) Tři přístupy k pupkům národů. Primordialisticko-modernistický diskurz prizmatem aktivity a objektivity etnicity. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 23-43. ISSN 0009-0794

Jiroutová Kynčlová, Tereza (2012) Teorie (mexicko-americké) hranice: Mestické vědomí Glorie Anzaldúy. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 50-58. ISSN 1213-0028

Hoffman, Lily M. (2012) The Advantage of Disadvantage: Jiří Musil and Urban Sociology. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1164-1168. ISSN 0038-0288

Bauman, Zygmunt (2012) The Crisis of Leadership in an Era of ‘Interregnum’: Reflections on Politics in the Light of Václav Havel’s Departure. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 563-568. ISSN 0038-0288

Mencin Čeplak, Metka (2012) The Individualisation of Responsibility and School Achievement. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1093-1115. ISSN 0038-0288

Říha, Jaromír; Špano, Miroslav (2012) The influence of current on the height of wind wave run-up. A comparison of experimental results. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 174-184. ISSN 0042-790X

Pařílková, Jana; Říha, Jaromír; Zachoval, Zbyněk (2012) The influence of roughness on the discharge coefficient of a broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (2). pp. 101-114. ISSN 0042-790X

Skovajsa, Marek (2012) The Janáček of Czech Sociology: Miloslav Petrusek. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1174-1184. ISSN 0038-0288

Budd, Malcolm (2012) The Musical Expression of Emotion: Metaphorical-As versus Imaginative-As Perception. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (2). pp. 131-148. ISSN 0014-1291

Kováčová , Viera; Velísková, Yvetta (2012) The risk of the soil salinization of the eastern part of Žitný ostrov. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (1). pp. 57-63. ISSN 0042-790X

Filipovič Hrast, Maša; Hlebec, Valentina; Kavčič, Matic (2012) The Social Exclusion of the Elderly: A Mixed-Methods Study in Slovenia. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1051-1075. ISSN 0038-0288

Sauchelli, Andrea (2012) The Structure and Content of Architectural Experience: Scruton on Architecture as Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 49 (1). pp. 26-45. ISSN 0014-1291

Boháčová, Michaela (2012) Thinking of toponyms. Our Speech, 95 (4). pp. 215-218. ISSN 0027-8203

Hroch, Miroslav (2012) Three Encounters with Karl W. Deutsch. Czech Sociological Review, 48 (6). pp. 1115-1130. ISSN 0038-0288

Pehal, Zdeněk (2012) Toponyma ve smlouvě z roku 1347 na Chotěbořsku – problém identifikace. Acta onomastica, 53 (1). pp. 219-237. ISSN 1211-4413

Fořt, Bohumil (2012) Transduction as an alternative to intertextuality in the realm of fictional worlds. Slovo a slovesnost, 73 (4). pp. 366-367. ISSN 0037-7031

Tušková, Jana Marie (2012) Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině. Acta onomastica, 53 (1). pp. 324-335. ISSN 1211-4413

Sgallová, Květa; Ibrahim, Robert (2012) Trápí mě, jak málo se literární historici zajímají o verš… Rozhovor s Květou Sgallovou. Czech Literature, 60 (3). pp. 385-398. ISSN 0009-0468

Kubík, Viktor (2012) Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů I. Pozdně antické, předrománské, byzantské a románské rukopisy (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 3). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 41 (2011). pp. 113-241. ISSN 0585-5691

Zeman, Václav (2012) Typologie saských náboženských vlivů a jejich projevů u evangelických obyvatel severočeského příhraničí v 19. století. Český lid : Etnologický časopis, 99 (4). pp. 427-444. ISSN 0009-0794

Dohnal, Michal; Vogel, Tomáš; Šanda, Martin; Jelínková, Vladimíra (2012) Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (3). pp. 194-205. ISSN 0042-790X

Trusinová, Romana (2012) Věk jako zdroj sociální identity. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 131-153. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2012) Václav Havel (1936–2011): Remarks on Havel’s ‘Lay Sociology’. Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 569-576. ISSN 0038-0288

Musil, Jiří (2012) Václav Havel a sociologie. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 159-163. ISSN 0038-0288

Bořil, Hynek (2012) Výlet za hranice neurčitosti. Our Speech, 95 (1). pp. 45-48. ISSN 0027-8203

Kołodziej, Agnieszka (2012) Vývoj polské, české a slovenské zoonomastiky. Acta onomastica, 53 (1). pp. 169-187. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2012) Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti "Jazykový management". Slovo a slovesnost, 73 (3). pp. 163-164. ISSN 0037-7031

Lunga, Václav (2012) Ve službách církve a vlasti. Sušilovec P. Vincenc Janalík (1804–1855). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 21-43. ISSN 1803-7550

Prudký, Libor (2012) Velký autsajdr (Vzpomínka na prof. Jiřího Musila). Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 1001-1003. ISSN 0038-0288

Šmejkalová, Martina (2012) Vladimír Šmilauer – život onomastika. Acta onomastica, 53 (1). pp. 237-282. ISSN 1211-4413

Hirschová, Marta; Kreidl, Martin (2012) Vliv počtu sourozenců na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost v ČR. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 697-736. ISSN 0038-0288

Pakosta, Petr (2012) Vliv věkové a vzdělanostní homogamie a sňatkového věku na stabilitu prvního manželství. Data a výzkum - SDA Info, 6 (1). pp. 51-75. ISSN 1802-8152

Petrová Kafková, Marcela (2012) Vliv věku a pohlaví tazatele a respondenta na náročnost výběrového šetření v seniorské populaci. Data a výzkum - SDA Info, 6 (2). pp. 113-127. ISSN 1802-8152

Sudková, Marcela (2012) Vyjadřování interpersonální funkce v českých a anglických odborných textech. Kontrastivní studie. Journal for Modern Philology, 94 (1). pp. 31-43. ISSN 0008-7386

Dostál, Petr (2012) Vzpomínky na inspirující vlivy profesora Jiřího Musila. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 996-1000. ISSN 0038-0288

Myška, Milan (2012) Vzpomínky prof. Jaroslava Mezníka na historický samizdat. Edice nepublikovaného textu prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 58-64. ISSN 1803-7550

Kušniráková, Tereza (2012) Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k Československému státu a jeho společnosti. Český lid : Etnologický časopis, 99 (1). pp. 45-66. ISSN 0009-0794

Ščasný, Milan; Urban, Jan; Zvěřinová, Iva (2012) What Motivates Czech Consumers to Buy Organic Food? Czech Sociological Review, 48 (3). pp. 509-537. ISSN 0038-0288

Berlemann, Michael (2012) Who Cares about Inflation? Empirical Evidence from the Czech Republic. Czech Economic Review, 6 (3). pp. 225-244. ISSN 1802-4696

Čechová, Kateřina (2012) XCLNT aneb Devokalizované zkratky v chrématonymii. Our Speech, 95 (4). pp. 220-224. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (1). pp. 56-57. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (2). pp. 112-113. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (3). pp. 168-169. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (4). pp. 224-225. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2012) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 95 (5). pp. 272-273. ISSN 0027-8203

Dokoupil, Lumír (2012) Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem. (K čtyřicátému výročí úmrtí prof. PhDr. Ladislava Hosáka). Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 195-207. ISSN 1803-7550

Kampichler, Martina (2012) Za hranice feministických diskusí mezi Východem a Západem. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13 (2). pp. 4-17. ISSN 1213-0028

Skovajsa, Marek (2012) Za Jiřím Musilem. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 989-990. ISSN 0038-0288

Vajdlová, Miloslava; Voleková, Kateřina (2012) Za pragmatikou do Toruně. Slovo a slovesnost, 73 (1). pp. 76-79. ISSN 0037-7031

Pleskalová, Jana (2012) Za profesorem PhDr. Vincentem Blanárem, DrSc., dr. h. c. Acta onomastica, 53 (1). pp. 406-408. ISSN 1211-4413

Beneš, Martin (2012) Zápis rumunských vlastních jmen s monofunkčním písmenem e v koncové slabice. Our Speech, 95 (5). pp. 265-272. ISSN 0027-8203

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Zdeněk R. Nešpor, Anna Kopecká (eds.): Edice českých sociologických časopisů. Czech Sociological Review, 48 (1). pp. 192-194. ISSN 0038-0288

Hamplová, Dana (2012) Zdraví a rodinný stav: dvě strany jedné mince? Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 737-756. ISSN 0038-0288

Martínek, Jiří (2012) Zemřel doc. Ludvík Mucha. Acta onomastica, 53 (1). pp. 401-403. ISSN 1211-4413

Nešpor, Zdeněk R. (2012) Zemřel Jiří Musil – osamělý běžec překračující hranice české sociologie. Czech Sociological Review, 48 (5). pp. 994-997. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej (2012) Zemřel Miloslav Petrusek. Czech Sociological Review, 48 (4). pp. 607-608. ISSN 0038-0288

Hlubinková, Zuzana (2012) Zez Plzně. Our Speech, 95 (1). pp. 55-56. ISSN 0027-8203

Zachoval, Zbyněk; Mistrová, Ivana; Roušar, Ladislav; Šulc, Jan; Zubík, Pavel (2012) Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 60 (4). pp. 288-298. ISSN 0042-790X

Myška, Milan; Kysučan, Lubor; Klokner, Tomáš; Lipovski, Radek; Lisový, Igor; Krejčík, Tomáš; Židek, Adam; Kladiwa, Pavel; Kilián, Jan; Dokoupil, Lumír; Lipovská, Jana; Nesdládková, Ludmila; Pavelčíková, Nina; Závodná, Michaela (2012) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (1). pp. 93-112. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Nováčková, Pavlína; Klokner, Tomáš; Lisový, Igor; Židek, Adam (2012) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 3 (2). pp. 245-251. ISSN 1803-7550

Marková, Petra; Studenovský, David (2012) Zvuková signalizace verbální ironie v češtině. Our Speech, 95 (1). pp. 15-33. ISSN 0027-8203

Tomasik, Samuela (2012) Наименования московских ново-годних уличных елей 2012 года. Acta onomastica, 53 (1). pp. 308-316. ISSN 1211-4413

This list was generated on Wed Mar 3 01:02:01 2021 CET.