Year: 2013

Number of items: 655.

December 2013

Kiesel, jens; Schmalz, Britta; Brown, Gary L.; Fohrer, Nicola (2013) Application of a hydrological-hydraulic modelling cascade in lowlands for investigating water and sediment fluxes in catchment, channel and reach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 334-346. ISSN 0042-790X

Janebová, Radka; Břízová, Tereza; Velčovská, Ivana (2013) „Co z těch dětí vyroste?“ O rizicích oprese sociální práce vůči stejnopohlavním rodičům. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 14-26. ISSN 1213-0028

Qin, Jie; Zhong, Deyu; Wang, Guangqian (2013) Characterizing sand ripples at equilibrium phases. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 293-298. ISSN 0042-790X

Markowski, Arkadiusz (2013) Chełmek – Baťovo polské tovární město. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 152-164. ISSN 1803-7550

Lichner, Ľubomír; Dušek, Jaromír; Dekker, Louis W.; Zhukova, Natalia; Faško, Pavol; Holko, Ladislav; Šír, Miloslav (2013) Comparison of two methods to assess heterogeneity of water flow in soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 299-304. ISSN 0042-790X

de Campo, Marianne Egger (2013) Contemporary Greedy Institutions: An Essay on Lewis Coser’s Concept in Times of the ‘Hive Mind’. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 969-988. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2013) Content. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 865-867. ISSN 0038-0288

Nagy, Viliam; Milics, Gábor; Smuk, Norbert; Kovács, Attila József; Balla, István; Jolánkai, Márton; Deákvári, József; Szalay, Kornél D.; Fenyvesi, Lászlo; Štekauerová, Vlasta; Wilhelm, Zoltán; rajkai, Kálmán; Németh, Tamás; Neményi, Miklós (2013) Continuous field soil moisture content mapping by means of apparent electrical conductivity (ECa) measurement. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 305-312. ISSN 0042-790X

Gerke, Kirill M.; Sidle, Roy C.; Mallants, Dirk (2013) Criteria for selecting fluorescent dye tracers for soil hydrological applications using Uranine as an example. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 313-325. ISSN 0042-790X

Novák, Petr; Miovský, Michael; Gabrhelík, Roman; Šťastná, Lenka; Jurystová, Lucie (2013) Gender-Specific Effectiveness of the Unplugged Prevention Intervention in Reducing Substance Use among Czech Adolescents. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 903-926. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2013) Genderové souvislosti reforem důchodového systému v ČR. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 56-66. ISSN 1213-0028

Pekárková, Pavla; Halmová, Dana; Bačová Mitková, Veronika; Miklánek, Pavol; Pekár, Ján; Škoda, Peter (2013) Historic flood marks and flood frequency analysis of the Danube River at Bratislava, Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 326-333. ISSN 0042-790X

Stampfer, Shaul (2013) Jana Vobecká: Demographic Avant-Garde: Jews in Bohemia Between the Enlightenment and the Shoah. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 989-993. ISSN 0038-0288

Martin, Claude; Sopadzhiyan, Alis (2013) Kai Leichsenring, Jenny Billings and Henk Nies: Long-Term Care in Europe. Improving Policy and Practice. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1002-1007. ISSN 0038-0288

Myška, Milan; Polášek, Adam; Drápela, Martin; Stonišová, Marianna; Golian, Ján; Štarman, Ondřej; Židek, Adam; Nováčková, Pavlína; Řeha, Tomáš; Czechowicz, Bogusław; Lacko, Miroslav (2013) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 244-256. ISSN 1803-7550

Pindur, David (2013) Ku zpovědi a přijímání velebné svátosti jíti by se zdráhati měli… Pramen k problematice rekatolizace města Strumeň v 17. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 165-175. ISSN 1803-7550

Fleck, Christian (2013) Lewis A. Coser—A Stranger within More Than One Gate. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 951-969. ISSN 0038-0288

Šíl, Jiří (2013) Ne národní buditel, ale budovatel stavby národa. Osobnost středoškolského pedagoga Vincence Praska pohledem jeho žáka. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 176-186. ISSN 1803-7550

Gasior, Katrin (2013) OECD: Education at a Glance 2012: OECD Indicators. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 994-998. ISSN 0038-0288

Di Cristo, Cristiana; Iervolino, Michele; Vacca, Andrea (2013) On the applicability of minimum channel length criterion for roll-waves in mud-flows. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 286-292. ISSN 0042-790X

Kemmerling, Achim (2013) Patrick Emmenegger, Silja Häussermann, Bruno Palier and Martin Seeleib-Kaiser: The Age of Dualization. The Changing Face of Inequality in Deindustrial. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 999-1003. ISSN 0038-0288

Berghammer, Caroline (2013) Paul Seabright: The War of the Sexes. How Confl ict and Cooperation Have Shaped Men and Women from Prehistory to the Present. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 997-1000. ISSN 0038-0288

Porkertová, Hana (2013) Potíže s hmotou: Judith Butler a/nebo nový materialismus? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 41-51. ISSN 1213-0028

Pitoňák, Michal (2013) Prostorovost, institucionalizace a kontextualita heteronormativity: studie vyjednávání neheterosexuálních identit v Česku. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 27-40. ISSN 1213-0028

Knapíková, Jana; Lipovski, Radek (2013) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 225-228. ISSN 1803-7550

Anonymus, (2013) Reviewers of Articles Decided in 2013. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1021-1028. ISSN 0038-0288

Váradi, Balázs (2013) Rik van Berkel, Willibrord de Graaf and Tomáš Sirovátka (eds.): The Governance of Active Welfare States in Europe. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1011-1014. ISSN 0038-0288

Tarver, Leslie Bishop (2013) Robert A. Hahn and Marcia Inhorn (eds.): Anthropology and Public Health: Bridging the Differences in Culture and Society. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1006-1012. ISSN 0038-0288

Laberge, Yves (2013) Robert Frodeman, Julie Thompson Klein and Carl Mitcham (eds.): The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1016-1020. ISSN 0038-0288

Martins, Martinho A.S.; Machado, Ana I.; Serpa, Dalila; Prats, Sergio A.; Faria, Sílvia R.; Prats, Sergio A.; Varela, María E.T.; González-Pelayo, Óscar; Keizer, J. Jacob (2013) Runoff and inter-rill erosion in a Maritime Pine and a Eucalypt plantation following wildfire and terracing in north-central Portugal. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 261-268. ISSN 0042-790X

Črnič, Tanja Oblak (2013) Slovenians Offline: Class and Cultural Aspects of Digital Exclusion. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 927-950. ISSN 0038-0288

Kurowska, Hanna (2013) Stan badań nad historią kultury w Polsce w XX i na początku XXI wieku. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 195-224. ISSN 1803-7550

Smetanová, Jaroslava (2013) Svůj k svému a české dítě do české školy. Činnost českých ochranných spolků na příkladu Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a Národní jednoty pošumavské. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 129-151. ISSN 1803-7550

Blesky, Dietmar (2013) Sven Kunisch, Stephan A. Boehm and Michael Boppel (eds.): From Grey to Silver. Managing the Demographic Change Successfully. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1013-1017. ISSN 0038-0288

Šípek, Václav (2013) The influence of large-scale climatic patterns on precipitation, temperature, and discharge in Czech river basins. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 278-285. ISSN 0042-790X

Hafner-Fink, Mitja; Malnar, Brina; Uhan, Samo (2013) The National Contexts of Post-national Citizenship. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 867-902. ISSN 0038-0288

Nakashima, Yoshito (2013) The use of sodium polytungstate as an X-ray contrast agent to reduce the beam hardening artifact in hydrological laboratory experiments. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 347-351. ISSN 0042-790X

Sabzevari, Touraj; Saghafian, Bahram; Talebi, Ali; Ardakanian, Reza (2013) Time of concentration of surface flow in complex hillslopes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 269-277. ISSN 0042-790X

Roberts, Andrew (2013) Valerie J. Bunce and Sharon L. Wolchik: Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 992-995. ISSN 0038-0288

Katz, Jonathan Ned (2013) Vynález heterosexuality (komentář Věra Sokolová). Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 4-13. ISSN 1213-0028

Lisový, Igor (2013) Z popularizační palety profesora Pavla Olivy, DrSc. (K 90. narozeninám učence, pedagoga, překladatele a popularizátora antického starověku). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 187-194. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Malurová, Margaréta; Lisový, Igor; Golian, Ján; Nováčková, Pavlína; Štarman, Ondřej; Dokoupil, Lumír; Polášek, Adam; Drápela, Martin; Židek, Adam; Suchá, Jana (2013) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 229-243. ISSN 1803-7550

November 2013

Hladká, Zdeňka (2013) Čeština pod drobnohledem uživatelů. Our Speech, 96 (5). pp. 259-261. ISSN 0027-8203

Jílková, Lucie (2013) Člověk mluvící. Our Speech, 96 (5). pp. 261-266. ISSN 0027-8203

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Call for Papers: 3rd LINEE+ International Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 319-321. ISSN 0037-7031

Loisel, Patrice (2013) Can CDFC and MLRP Conditions Be Both Satisfied for a Given Distribution? Czech Economic Review, 7 (3). pp. 135-146. ISSN 1802-4696

Uhlířová, Ludmila; Štěpánová, Veronika (2013) Denostupeň. Our Speech, 96 (5). pp. 270-274. ISSN 0027-8203

Vajdlová, Miloslava (2013) Ke konkurenci předpon s-, z-, vz- (nejen) ve staré a střední češtině. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 269-279. ISSN 0037-7031

Halama, Ota (2013) Kniha Job v husitském výkladu strahovského sborníku. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 5-14. ISSN 0585-5691

Dragoun, Michal (2013) Kokůtkův odkaz (Příspěvek k dějinám knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 33-48. ISSN 0585-5691

Šumová, Martina (2013) Miroslav Boháček, první redaktor Studií o rukopisech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 15-27. ISSN 0585-5691

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obálka. Slovo a slovesnost, 74 (4). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah ročníku 74/2013. Slovo a slovesnost, 74 (4). ISSN 0037-7031

Jínová, Pavlína (2013) Ohlédnutí za prvními třemi ročníky Studií z aplikované lingvistiky (SALi). Our Speech, 96 (5). pp. 265-270. ISSN 0027-8203

Jernudd, Björn (2013) On the occasion of J. V. Neustupný 80th birthday. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 316-319. ISSN 0037-7031

Hádková, Petra; Vlha, Radovan (2013) Otevírají, nebo otvírají žáci žákovské knížky? Our Speech, 96 (5). pp. 273-276. ISSN 0027-8203

Boldan, Kamil (2013) Písař a tiskař Martin z Tišnova. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 7-27. ISSN 0585-5691

Štěpánová, Veronika (2013) Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi). Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 279-298. ISSN 0037-7031

Jarošová, Alexandra (2013) Problém rozsahu vidovej korelácie: zisťovanie možností za hranicami imperfektivizácie a mutácie. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 243-269. ISSN 0037-7031

Tošnerová, Marie (2013) Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 51-62. ISSN 0585-5691

Zeman, Jiří (2013) Recenze: James Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 307-311. ISSN 0037-7031

Kaderka, Petr (2013) Recenze: Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 310-316. ISSN 0037-7031

Betsch, Michael (2013) Recenze: Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 302-308. ISSN 0037-7031

Jínová, Pavlína (2013) Recenze: Zdenka Rusínová: Pokušení struktury. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 298-303. ISSN 0037-7031

Kaňková, Vlasta (2013) Risk Measures in Optimization Problems via Empirical Estimates. Czech Economic Review, 7 (3). pp. 162-178. ISSN 1802-4696

Sladký, Karel (2013) Risk-Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes. Czech Economic Review, 7 (3). pp. 146-162. ISSN 1802-4696

Bakardžieva, Ginka (2013) Rozhovor s Františkem Danešem. Our Speech, 96 (5). pp. 229-234. ISSN 0027-8203

Petr, Stanislav; Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Tošnerová, Marie (2013) Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 207-248. ISSN 0585-5691

Marek, Jindřich (2013) Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 63-136. ISSN 0585-5691

Editors, Czech Economic Review (2013) Table of contents. Czech Economic Review, 7 (3). -. ISSN 1802-4696

Davidová Glogarová, Jana; Čech, Radek (2013) Tematická koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Our Speech, 96 (5). pp. 234-246. ISSN 0027-8203

Hajko, Vladimír; Bil, Jaroslav (2013) The Relevant Markets for Meat Production and Processing in the Czech Republic: Analysis of the Price Movements. Czech Economic Review, 7 (3). pp. 178-198. ISSN 1802-4696

Kubík, Viktor (2013) Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů II. Gotické rukopisy a počátky renesanční iluminace (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 4). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 29-205. ISSN 0585-5691

Skarnitzl, Radek; Bartošová, Petra (2013) Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na příkladu českých palatálních exploziv. Our Speech, 96 (5). pp. 246-259. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (5). pp. 276-277. ISSN 0027-8203

Gaudek, Tomáš (2013) Zpráva ze studia českých iluminovaných rukopisů 14. století v Bodleian Library. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 145-159. ISSN 0585-5691

October 2013

Goodman, Jeffrey (2013) A Problem for Fine Individuation and Artist Essentialism. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 139-149. ISSN 0014-1291

Alcaraz León, María José (2013) Aesthetic Insight: The Aesthetic Value of Damaged Environments. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 169-187. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2013) Announcing the Winner of the Estetika Essay Competition (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 232-233. ISSN 0014-1291

Doseděl, Tomáš (2013) Costas Spirou: Urban Tourism and Urban Change: Cities in a Global Economy. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 851-854. ISSN 0038-0288

Dorsch, Fabian (2013) Cover (2-2013). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 138-144. ISSN 0014-1291

Lokšová, Terezie (2013) David Harvey: Rebel Cities: From the Right to the City to The Urban Revolution. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 848-849. ISSN 0038-0288

Pospěch, Pavel (2013) Exkluze v privatizovaném městském prostoru: případová studie nákupního centra. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 751-780. ISSN 0038-0288

Mulíček, Ondřej; Osman, Robert; Seidenglanz, Daniel (2013) Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 781-810. ISSN 0038-0288

Hlobil, Tomáš (2013) Johann Heinrich Dambeck’s Prague University Lectures on Aesthetics: An Unknown Chapter in the History of Anthropological Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 212-232. ISSN 0014-1291

Oláh, Gábor (2013) Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 729-751. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2013) Lewis A. Coser, sociolog, který „rehabilitoval“ konflikt. (Ke stému výročí narození významného amerického sociologa). Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 835-839. ISSN 0038-0288

Ferenčuhová, Slavomíra; Galčanová, Lucie; Vacková, Barbora (2013) Město v sociálních vědách: kulturální přístup. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 677-680. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2013) Obsah. Czech Sociological Review, 49 (5). -. ISSN 0038-0288

Růžička, Michal; Stanová, Magda (2013) Oddělit a spojit: architektura sociálních nerovností. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 703-728. ISSN 0038-0288

Barša, Pavel (2013) Odpověď na recenzi Hany Kubátové. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 841-845. ISSN 0038-0288

Hermet, Guy (2013) Pocta Juanu Linzovi. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 829-834. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2013) Robert Neelly Bellah (1927–2013). Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 821-829. ISSN 0038-0288

Lipták, Michal (2013) Roman Ingarden’s Problems with Avant-garde Music. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 187-206. ISSN 0014-1291

Holland, Adriana (2013) Sharon Zukin: Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 845-848. ISSN 0038-0288

Dadejík, Ondřej; Kubalík, Štěpán (2013) Some Remarks on Descriptive and Negative Aesthetic Concepts: A Critical Note. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 206-212. ISSN 0014-1291

Mareš, Petr (2013) Sonda do kultury města – Zlín, modelové město modernity. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 681-702. ISSN 0038-0288

Benda, Libor (2013) Tereza Stöckelová: Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 854-859. ISSN 0038-0288

Stibral, Karel (2013) The 19th International Congress of Aesthetics (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 233-236. ISSN 0014-1291

Johansson, Anders (2013) The Necessity of Over-interpretation: Adorno, the Essay, and the Gesture of Aesthetic Experience. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 149-169. ISSN 0014-1291

Kalinič, Petr (2013) Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce, T. L. Taylor: Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 858-864. ISSN 0038-0288

Richter, Sandra (2013) Tomáš Hlobil. Geschmacksbildung im Nationalinteresse: Die Anfänge der Prager Universitätsästhetik im mitteleuropäischen Kulturraum 1763–1805 (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 236-239. ISSN 0014-1291

Ferenčuhová, Slavomíra; Galčanová, Lucie (2013) Urbánní sociologie se drží vcelku slušně… Rozhovor s Jiřím Musilem. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 811-821. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2013) Vzpomínka na Bohumila Jungmanna. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 839-841. ISSN 0038-0288

September 2013

Kosek, Pavel (2013) Ale však – však ale v dějinách češtiny. Our Speech, 96 (4). pp. 181-197. ISSN 0027-8203

Adam, Robert (2013) Autorské textové změny a jazyková kultura: povídky K. V. Raise. Our Speech, 96 (4). pp. 197-210. ISSN 0027-8203

Haddadchi, Arman; Omid, Mohammad H.; Dehghani, Amir A. (2013) Bedload equation analysis using bed load-material grain size. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 241-249. ISSN 0042-790X

Zlatanović, Nikola; Gavrić, Sonja (2013) Comparison of an automated and manual method for calculating storm runoff response in ungauged catchments in Serbia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 195-201. ISSN 0042-790X

Baranya, Sándor; Jóusa, János (2013) Estimation of suspended sediment concentrations with ADCP in Danube River. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 232-240. ISSN 0042-790X

van Genuchten, Martinus Th.; Leij, Feike J.; Skaggs, Todd H.; Toride, Nobuo; Bradford, Scott A.; Pontedeiro, Elizabeth M. (2013) Exact analytical solutions for contaminant transport in rivers 2. Transient storage and decay chain solutions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 250-259. ISSN 0042-790X

Kändler, Matthias; Seidler, Christina (2013) Influence of hydrological situations on benthic organisms in a small river in Saxony (Germany). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 188-194. ISSN 0042-790X

Mattas, Daniel; Ramešová, Libuše (2013) Influence of water temperature on results of current meter calibration and measurement. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 208-213. ISSN 0042-790X

Chen, Minghong; Fang, Hongwei; Zheng, Yi; He, Guojian (2013) Integrated flood management for Beiyun River, China. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 177-187. ISSN 0042-790X

Dvořáčková, Věra (2013) Invakuace v Čechách. Our Speech, 96 (4). pp. 220-222. ISSN 0027-8203

Bachmannová, Jarmila (2013) Jak napsat nářeční slovník? Několik poznámek k metodě diferenčního pojetí. Our Speech, 96 (4). pp. 173-181. ISSN 0027-8203

Hlubinková, Zuzana (2013) Jména nedospělých dětí v českých dialektech. Our Speech, 96 (4). pp. 226-228. ISSN 0027-8203

Štěpán, Pavel (2013) Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice. Our Speech, 96 (4). pp. 222-227. ISSN 0027-8203

Uhlířová, Ludmila (2013) Nové brněnské epistolarium. Our Speech, 96 (4). pp. 210-216. ISSN 0027-8203

Bialik, Robert J. (2013) Numerical study of near-bed turbulence structures influence on the initiation of saltating grains movement. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 202-207. ISSN 0042-790X

Fatková, Gabriela (2013) O čem se nemluví: Příspěvek k problematice sexuality terénního výzkumníka. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 36-48. ISSN 1213-0028

Sahay, Rajeev Ranjan (2013) Predicting longitudinal dispersion coefficients in sinuous rivers by genetic algorithm. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 214-221. ISSN 0042-790X

Zachoval, Zbyněk; Böhm, Petr; Pařílková, Jana; Šafář, Robert; Šulc, Jan (2013) Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 222-231. ISSN 0042-790X

Křístek, Michal (2013) Významné životní jubileum prof. Milana Jelínka. Our Speech, 96 (4). pp. 218-220. ISSN 0027-8203

Konečná, Hana (2013) Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích. Our Speech, 96 (4). pp. 216-219. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (4). pp. 228-229. ISSN 0027-8203

August 2013

Linková, Marcela; Červinková, Alice (2013) "Vlastní laboratoř": akademické trajektorie a gender v současných biovědách. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 15-26. ISSN 1213-0028

Janák, Dušan (2013) Brněnská versus pražská sociologická škola: mýtus a skutečnost. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 577-603. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Call for Papers: English in business and commerce: Interactions and policies. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 240-241. ISSN 0037-7031

Ptáčník, Jan (2013) Dan Ryšavý, Pavel Šaradín: Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 661-664. ISSN 0038-0288

Van den Brink, Marieke; Benschop, Yvonne (2013) Genderové praktiky v konstrukci akademické excelence: Ovce s pěti nohama. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 3-14. ISSN 1213-0028

Slepičková, Lenka; Bartošová Kvapilová, Michaela (2013) Genderové role v rodině pohledem dětských aktérů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 64-78. ISSN 1213-0028

Uhlířová, Ludmila (2013) Homo bohemicus 2011. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 237-240. ISSN 0037-7031

Čermáková, Anna (2013) Jaký slovník uživatelé češtiny potřebují? O Slovníku současné češtiny nakladatelství Lingea. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 195-211. ISSN 0037-7031

Poslt, Jiří (2013) Jan Váně: Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 659-662. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2013) Jarosław Kilias: Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 663-668. ISSN 0038-0288

Nový, Martin (2013) K rekonstrukci „kapitalismu“ u autorů otevřeného marxismu. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 603-624. ISSN 0038-0288

Veselý, Vojtěch (2013) K významovým vztahům v apoziční skupině. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 178-195. ISSN 0037-7031

Kubicová, Barbora (2013) Kateřina Nedbálková: Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 657-660. ISSN 0038-0288

Nyklová, Blanka (2013) Krajinou současného českého feminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 52-63. ISSN 1213-0028

Vidovićová, Lucie (2013) Metrosexuálové, kyborgové, stařenky a jiné oběti „Sociologie stáří a seniorů“ P. Saka a K. Kolesárové aneb o pět let a sedm miliónů korun později. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 653-657. ISSN 0038-0288

Štefková, Zuzana (2013) Nemůžeš být malířka, z tebe bude číšnice: Kariéry umělkyň v akademickém prostředí, feministická pedagogika a figura autority. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 27-35. ISSN 1213-0028

Grygar, Jakub (2013) Nové příběhy dobrého vojáka Švejka. Podrývání státu a kulturní blízkost v ukrajinsko-polském pohraničí. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 521-549. ISSN 0038-0288

Kubátová, Hana (2013) O paměti holocaustu. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 645-653. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obálka. Slovo a slovesnost, 74 (3). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2013) Obsah. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 489-490. ISSN 0038-0288

Katrňák, Tomáš; Simonová, Natalie; Fónadová, Laura (2013) Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 491-521. ISSN 0038-0288

Gregor, Kamil; Havlík, Vlastimil (2013) Příčiny jednotnosti hlasování a složení legislativních koalic v Senátu ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou v letech 1998–2010. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 549-576. ISSN 0038-0288

Smetáčková, Irena; Čechová, Helena; Klasová, Karolína; Slavíčková, Barbora (2013) Představy o mužském/chlapeckém vzhledu ve školních třídách. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 79-87. ISSN 1213-0028

Hoffmannová, Jana (2013) Radost z vícejazyčnosti. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 211-221. ISSN 0037-7031

Chovanec, Jan (2013) Recenze: Patrick Studer – Iwar Werlen (eds.): Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 221-227. ISSN 0037-7031

Černý, Karel (2013) Rozhovor s Johannem P. Arnasonem. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 625-645. ISSN 0038-0288

Kaderka, Petr; Sloboda, Marián; Sherman, Tamah; Mrázková, Kamila; Dovalil, Vít; Havlík, Martin (2013) Sociolingvistické sympozium v Berlíně. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 227-237. ISSN 0037-7031

Rinas, Karsten (2013) Tři „nové“ modifikační částice v češtině: schválně, normálně a jako. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 163-178. ISSN 0037-7031

July 2013

Beneš, Martin (2013) Úskalí odborné lingvistické komunikace. Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita. Our Speech, 96 (3). pp. 151-161. ISSN 0027-8203

Kvet, Marek; Janáček, Jaroslav (2013) Comprehensive Approximate Sequential Tool for Public Service System Design. Czech Economic Review, 7 (2). pp. 119-128. ISSN 1802-4696

Zhang, Wei-Bin (2013) Education, Endogenous Human Capital, and Monetary Economic Growth with MIU Approach. Czech Economic Review, 7 (2). pp. 100-119. ISSN 1802-4696

Kříž, Adam (2013) Jak mluví Moravané v Praze. Our Speech, 96 (3). pp. 160-168. ISSN 0027-8203

Komárková, Zina (2013) Nářeční pojmenování velkého kusu chleba. Our Speech, 96 (3). pp. 141-151. ISSN 0027-8203

Lišková, Michaela (2013) Přenesené pojmenování reset. Our Speech, 96 (3). pp. 168-172. ISSN 0027-8203

Osmani, Dritan (2013) Valuing Equally the Environmental Goods in Rich and Poor Countries in a Post-Kyoto World. Czech Economic Review, 7 (2). pp. 73-100. ISSN 1802-4696

Štěpánová, Veronika (2013) Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně. Our Speech, 96 (3). pp. 117-141. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (3). pp. 172-173. ISSN 0027-8203

June 2013

Chandran, Pallath; Sacheti, Nirmal C.; Singh, Ashok K. (2013) A numerical investigation of a buoyancy driven flow in a semi-porous cavity: comparative effects of ramped and isothermal wall conditions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 103-111. ISSN 0042-790X

Barbabella, Francesco (2013) Alison Pilnick, Jon Hindmarsh and Virginia Teas Gill (eds.): Communication in Healthcare Settings. Policy, Participation and New Technologies. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 485-488. ISSN 0038-0288

Šůla, Jaroslav (2013) Československé státovky tzv. I. emise. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 23-64. ISSN 1803-7550

Naczyk, Marek (2013) Barbara Vis: Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 455-459. ISSN 0038-0288

Hlaváčiková, Hana; Novák, Viliam (2013) Comparison of daily potential evapotranspiration calculated by two procedures based on Penman-Monteith type equation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 173-176. ISSN 0042-790X

Wegehenkel, Martin; Gerke, Horst H. (2013) Comparison of real evapotranspiration measured by weighing lysimeters with simulations based on the Penman formula and a crop growth model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 161-172. ISSN 0042-790X

Petrová, Markéta; Mls, Jiří (2013) Determination of hydraulic conductivity of a suspension. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 134-139. ISSN 0042-790X

Shumova, Nadezhda (2013) Evapotranspiration changes in the forest-steppe and steppe zones under soil mulching. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 140-145. ISSN 0042-790X

van Genuchten, Martinus Th.; Leij, Feike J.; Skaggs, Todd H.; Toride, Nobuo; Bradford, Scott A.; Pontedeiro, Elizabeth M. (2013) Exact analytical solutions for contaminant transport in rivers. 1. The equilibrium advection-dispersion equation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 146-160. ISSN 0042-790X

Korkut, Umut (2013) Gareth Dale (ed.): First the Transition, Then the Crash. Eastern Europe in the 2000s. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 478-483. ISSN 0038-0288

Staddon, Chad; Genchev, Stefan (2013) Geographical and Temporal Dimensions of Bulgarian Attitudes towards the Rural Environment. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 375-402. ISSN 0038-0288

Kahancová, Marta (2013) Guglielmo Meardi: Social Failures of EU Enlargement: A Case of Workers Voting with Their Feet. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 467-472. ISSN 0038-0288

Baveye, Phillipe C. (2013) Hydrology and the looming water crisis: It is time to think, and act, outside the box. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 89-96. ISSN 0042-790X

Lyons, Pat (2013) Impact of Salience on Differential Trust across Political Institutions in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 347-375. ISSN 0038-0288

Strubelt, Wendelin (2013) In Memoriam Jiří Musil. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 449-454. ISSN 0038-0288

Scepanovic, Vera (2013) Irena Kogan, Clemens Noelke and Michael Gebel (eds.): Making the Transition. Education and Labor Market Entry in Central and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 475-479. ISSN 0038-0288

Weishaupt, J. Timo (2013) Jochen Clasen and Daniel Clegg (eds.): Regulating the Risk of Unemployment: National Adaptations to Postindustrial Labor Markets in Europe. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 482-486. ISSN 0038-0288

Šústková, Hana; Krůl, Martin; Pavelková, Ilona; Knob, Stanislav; Golian, Ján; Kolář, Ondřej; Keresteš, Peter; Nováčková, Pavlína; Gába, Petr (2013) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 117-128. ISSN 1803-7550

Hanley, Seán L. (2013) Leonardo Morlino: Changes for Democracy: Actors, Structures, Processes. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 461-465. ISSN 0038-0288

Žídek, Adam (2013) Louis (Lájos) Kentner, klavírní virtuos z Karviné (1905–1987). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 96-98. ISSN 1803-7550

Messa, Gianandrea Vittorio; Malavasi, Stefano (2013) Numerical investigation of solid-liquid slurry flow through an upward-facing step. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 126-133. ISSN 0042-790X

Krejčík, Tomáš; Psík, Richard (2013) Pečeti olomouckých biskupů v období 1351–1457. Typologie a ikonografie. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 65-81. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Lisový, Igor; Growka, Květoslav; Müller, Karel; Závodná, Michaela; Svoboda, Filip (2013) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 99-108. ISSN 1803-7550

Erickson, Patricia G.; van der Maas, Mark; Hathaway, Andrew D. (2013) Revisiting Deterrence: Legal Knowledge, Use Context and Arrest Perception for Cannabis. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 427-449. ISSN 0038-0288

Cook, Linda J. (2013) Richard Rose,William Mishler and Neil Munro: Popular Support for an Undemocratic Regime: The Changing Views of Russians. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 458-462. ISSN 0038-0288

Zolyomi, Eszter (2013) Robbyn R. Wacker and Karen A. Roberto: Aging Social Policies: An International Perspective. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 464-468. ISSN 0038-0288

Rožič, Peter (2013) Roman David: Lustration and Transitional Justice: Personnel Systems in the Czech Republic, Hungary, and Poland. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 471-476. ISSN 0038-0288

Lisový, Igor (2013) Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere. K 90. narozeninám významného italského vědce a vysokoškolského pedagoga Franco Sartoriho (30. 12. 1922 – 13. 10. 2004). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 82-86. ISSN 1803-7550

Anonymus, (2013) Table of Content. Czech Sociological Review, 49 (3). -. ISSN 0038-0288

Okkan, Umut; Serbes, Zafer Ali (2013) The combined use of wavelet transform and black box models in reservoir inflow modeling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 112-119. ISSN 0042-790X

Váně, Jan; Štípková, Martina (2013) The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 403-426. ISSN 0038-0288

Matoušek, Václav; Krupička, Jan; Picek, Tomáš (2013) Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 120-125. ISSN 0042-790X

Janeček, Miloslav; Květoň, Vít; Kubátová, Eliška; Kobzová, Dominika; Vošmerová, Michaela; Chlupsová, Jana (2013) Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 97-102. ISSN 0042-790X

Myška, Milan (2013) Vzpomínky prof. Arnošta Klímy na Mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu v roce 1960 (Fragment z dosud nepublikovaných vzpomínek historika). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 87-95. ISSN 1803-7550

Černý, Pavol (2013) Vztahy mezi českými zeměmi a Nizozemím během středověku v oblasti výtvarného umění. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 1-22. ISSN 1803-7550

Doležel, Petr; Gába, Petr; Šimon, František; Kilián, Jan; Austová, Ivana; Židek, Adam (2013) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 109-116. ISSN 1803-7550

May 2013

Fokt, Simon (2013) A Critique of Moderate Formalism. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 41-53. ISSN 0014-1291

Tafalla, Marta (2013) Anosmic Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 53-81. ISSN 0014-1291

Hladká, Zdeňka (2013) Český jazykový atlas zakončen dodatkovým svazkem. Our Speech, 96 (2). pp. 102-105. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2013) Barokní jazyk Jaroslava Durycha. Our Speech, 96 (2). pp. 95-98. ISSN 0027-8203

Dorsch, Fabian (2013) Cover (1-2013). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 1-7. ISSN 0014-1291

Stibral, Karel (2013) Darwin and Prague Aesthetics: Towards the Acceptance of Darwinism in Central Europe (Otakar Hostinský: Darwin and Drama; Dissonance). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 81-121. ISSN 0014-1291

Vasiljev, Ivo (2013) Druhá konference o multilingvismu v Dubrovníku. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 155-161. ISSN 0037-7031

Štěpánová, Veronika (2013) Fonetická problematika v jazykové poradně. Our Speech, 96 (2). pp. 61-78. ISSN 0027-8203

Hoffmannová, Jana; Krčmová, Marie (2013) K devadesátým narozeninám Milana Jelínka. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 152-156. ISSN 0037-7031

Cvrček, Václav; Kodýtek, Vilém (2013) Ke klasifikaci morfologických variant. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 139-146. ISSN 0037-7031

Dolník, Juraj (2013) Komplement k článku o Teórii spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 135-139. ISSN 0037-7031

Janečková, Marie (2013) Monografie o tvoření slov v nářeční skupině východomoravské. Our Speech, 96 (2). pp. 98-102. ISSN 0027-8203

Kvokačka, Adrián; Papp, Zoltán; Stejskal, Jakub; Bokiniec, Monika (2013) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 128-135. ISSN 0014-1291

Jílková, Lucie (2013) O internetovém šeptání (bylo by dobrý aby šeptání bylo zelenou barvou). Our Speech, 96 (2). pp. 110-116. ISSN 0027-8203

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obálka. Slovo a slovesnost, 74 (2). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Simecek, Karen (2013) On the Seeming Incompatibility Between Poetry and Philosophy. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 27-41. ISSN 0014-1291

Zeman, Jiří (2013) Publikace o současné mluvené češtině. Our Speech, 96 (2). pp. 105-110. ISSN 0027-8203

Krčmová, Marie (2013) Recenze: Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 146-152. ISSN 0037-7031

Ratiu, Dan Eugen (2013) Remapping the Realm of Aesthetics: On Recent Controversies about the Aesthetic and Aesthetic Experience in Everyday Life. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 3-27. ISSN 0014-1291

Ocelák, Radek (2013) Sémantické škály a skalární modifikátory v češtině. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 110-135. ISSN 0037-7031

Weed, Ethan (2013) Stephen E. Palmer and Arthur P. Shimamura, eds. Aesthetic Science (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 128-134. ISSN 0014-1291

Černá, Alena (2013) Synonymie tzv. vodňanského lékařství. Our Speech, 96 (2). pp. 85-95. ISSN 0027-8203

Šmejkalová, Martina (2013) Syntaktické dílo Vladimíra Šmilauera v kontextu vývoje české lingvistiky 20. století. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 83-110. ISSN 0037-7031

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (2). pp. 116-117. ISSN 0027-8203

Chromý, Jan (2013) Zdvojená slovesa v současné češtině. Our Speech, 96 (2). pp. 78-85. ISSN 0027-8203

April 2013

Profant, Tomáš (2013) „Rozvoj“ a moc. Sociologické analýzy moci v „rozvojovej“ spolupráci. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 291-318. ISSN 0038-0288

Dirga, Lukáš (2013) Deborah H. Drake: Prisons, Punishment and the Pursuit of Security, Critical Criminological Perspectives. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 335-339. ISSN 0038-0288

Sedláčková, Denisa (2013) Glenda Tibe Bonifacio, Vivienne SM. Angeles (eds.): Gender, Religion, and Migration: Pathways of Integration. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 338-342. ISSN 0038-0288

Krčál, Petr (2013) Hana Horáková: Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 328-332. ISSN 0038-0288

Hejnal, Ondřej (2013) Hilton jako „fekální dvůr“: Socioprostorové aspekty bezdomovectví. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 241-268. ISSN 0038-0288

Ptáčková, Kateřina (2013) John S. Dryzek: Foundations and Frontiers of Deliberative Governance. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 331-335. ISSN 0038-0288

Krivý, Vladimír; Bahna, Miloslav (2013) Medzi ideovou sebaidentifikáciou a expertným zaradením: metóda latentných ideových typov. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 191-221. ISSN 0038-0288

Bláha, Petr (2013) Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 319-322. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2013) Miroslav Tížik: Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 325-329. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2013) Obsah. Czech Sociological Review, 49 (2). -. ISSN 0038-0288

Gawrecká, Daniela (2013) Petra Guasti, Jessie Hronešová, Zdenka Mansfeldová (eds.): The Nexus between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 321-326. ISSN 0038-0288

Havelka, Miloš (2013) Sekularizace, odkouzlení světa a „pluralizace náboženskosti“. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 221-241. ISSN 0038-0288

Jarkovská, Lucie; Lišková, Kateřina (2013) Tradice, její rozpad a záchrana skrze sex: Diskurzivní strategie odpůrců sexuální výchovy. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 269-291. ISSN 0038-0288

March 2013

Davidová Glogarová, Jana; David, Jaroslav; Čech, Radek (2013) Analýza tematické koncentrace textu: komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 41-55. ISSN 0037-7031

Kazík, Miroslav (2013) Apelatívny člen v modelovej interpretácii živých osobných mien v Papradi. Acta onomastica, 54 (1). pp. 101-108. ISSN 1211-4413

Ninjbat, Uuganbaatar (2013) Approval Voting without Faithfulness. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 15-21. ISSN 1802-4696

Mihali, Adelina Emilia (2013) Aspects of Identity and Alterity in the Names of Romanian Public Space. Ukrainian Community from Maramureş. Acta onomastica, 54 (1). pp. 205-217. ISSN 1211-4413

Smejkalová, Kamila (2013) Červená karkulka. Our Speech, 96 (1). pp. 58-60. ISSN 0027-8203

Kaderka, Petr; Sherman, Tamah; Havlová, Eva (2013) Úvodem: O redakční politice a redakční práci. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 3-8. ISSN 0037-7031

Černá, Anna (2013) Šerpa. Our Speech, 96 (1). pp. 54-58. ISSN 0027-8203

Pusillo, Lucia (2013) Banzhaf Like Value for Games with Interval Uncertainty. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 5-15. ISSN 1802-4696

David, Jaroslav (2013) Bay, Bay – Za paní docentkou Naděždou Bayerovou. Acta onomastica, 54 (1). pp. 331-333. ISSN 1211-4413

Kazík, Miroslav (2013) Birmovné mená z obce Dabaš-Šára. Acta onomastica, 54 (1). pp. 108-123. ISSN 1211-4413

Majewska, Ewa (2013) Charakteristische Züge des männli-chen Vornamenschatzes der deutschen Protestanten anhand der Taufregister der Braunschweiger evangelisch-lutherischen. Acta onomastica, 54 (1). pp. 194-205. ISSN 1211-4413

Bily, Inge (2013) Dmytro Bučko – Natalija Tkačova: Slovnyk ukrajins’koji onomastyčnoji terminolohiji. Acta onomastica, 54 (1). pp. 306-308. ISSN 1211-4413

Knappová, Miloslava (2013) DUDEN – Lexikon der Vornamen 6., völlig neu bearbeitete Auflage von Rosa und Volker Kohlheim. Acta onomastica, 54 (1). pp. 316-320. ISSN 1211-4413

Kaderka, Petr; Sherman, Tamah; Havlová, Eva (2013) Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 8-13. ISSN 0037-7031

Němec, Daniel (2013) Investigating Differences Between the Czech and Slovak Labour Market Using a Small DSGE Model with Search and Matching Frictions. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 21-42. ISSN 1802-4696

Dovalil, Vít (2013) Jak se dobrat pragmatického standardu? Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 77-81. ISSN 0037-7031

Knappová, Miloslava (2013) Jana Pleskalová: Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. Acta onomastica, 54 (1). pp. 319-323. ISSN 1211-4413

Klimtová, Barbora (2013) Jaroslav David: Paměť města – názvy míst. Havířov; Jaroslav David: Paměť města – názvy míst. Ostrava. Acta onomastica, 54 (1). pp. 312-317. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2013) K výzkumu neoficiálních vlastních jmen osob v českých nářečích. Acta onomastica, 54 (1). pp. 87-91. ISSN 1211-4413

Rožmberský, Petr (2013) Kde byl Římův Újezd? Acta onomastica, 54 (1). pp. 243-246. ISSN 1211-4413

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Petrbok, Václav; Šmilauer, Vladimír; Vaňková, Irena (2013) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012. Our Speech, 96 (1). pp. 50-54. ISSN 0027-8203

Komárek, Karel; Komárková, Zina (2013) Libuše Olivová-Nezbedová: Padesát let s onomastikou. Acta onomastica, 54 (1). pp. 333-337. ISSN 1211-4413

Bily, Inge (2013) Monika Choroś – Łucja Jarczak: Ludzie i historia w nazwach ulic Opola. Acta onomastica, 54 (1). pp. 308-311. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2013) Monika Choroś: Nazwy złożone w toponimii śląskiej 1. Acta onomastica, 54 (1). pp. 311-313. ISSN 1211-4413

Náhlíková, Anežka (2013) Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí. Acta onomastica, 54 (1). pp. 293-306. ISSN 1211-4413

Homoláč, Jiří (2013) Nad knihou o jazykovém managementu v kontaktových situacích. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 55-67. ISSN 0037-7031

Gelnar, Michal; Gelnarová, Zuzana (2013) Několik toponym z okresu Jeseník vztahujících se k dějinám sklářství. Acta onomastica, 54 (1). pp. 61-80. ISSN 1211-4413

Kojetínová, Martina (2013) Německá příjmení ve hrách Divadla Járy Cimrmana. Acta onomastica, 54 (1). pp. 134-145. ISSN 1211-4413

Svobodová, Ivana (2013) Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen. Our Speech, 96 (1). pp. 17-36. ISSN 0027-8203

Knappová, Miloslava (2013) Nová pražská deantroponymická urbanonyma. Acta onomastica, 54 (1). pp. 123-134. ISSN 1211-4413

Závodný, Andrej (2013) Nové monografie o slovenskej hydronymii. Acta onomastica, 54 (1). pp. 325-331. ISSN 1211-4413

Volejník, Radek (2013) Nové onomastické publikace z Bulharska. Acta onomastica, 54 (1). pp. 322-326. ISSN 1211-4413

Citko, Lilia (2013) O pewnej slowiańsko-bałtyckiej paraleli semantycznej w mikrotoponimii Podlasia. Acta onomastica, 54 (1). pp. 43-53. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obálka. Slovo a slovesnost, 74 (1). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Tomasik, Samuela (2013) Onomastyka w służbie zdrowiu, czyli o nazwach handlowych leków. Rekonesans badawczy. Acta onomastica, 54 (1). pp. 256-272. ISSN 1211-4413

Strielkowski, Wadim; Filipec, Petr; Štefánik, Miroslav; Kowalska, Karolina (2013) Outward Labour Migration in the Czech Republic, Poland and Slovakia after the EU Enlargement in 2004. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 42-55. ISSN 1802-4696

Lipowski, Jaroslav (2013) Příjmí a příjmení na Těšínsku od sklonku 17. do konce 19. století na základě jejich zápisů v matrikách. Acta onomastica, 54 (1). pp. 178-194. ISSN 1211-4413

Borovička, Adam (2013) Possible Modifications of the Multiple Criteria Assignment Method. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 55-68. ISSN 1802-4696

Kaderka, Petr (2013) Pragmatika situace. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 13-41. ISSN 0037-7031

Barešová, Ivona (2013) Proměny japonských rodných jmen od období Meidži do současnosti. Acta onomastica, 54 (1). pp. 15-43. ISSN 1211-4413

Pravdová, Markéta (2013) Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření. Our Speech, 96 (1). pp. 1-17. ISSN 0027-8203

Vasiljev, Ivo (2013) Recenze: František Daneš: Kultura a struktura českého jazyka. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 67-73. ISSN 0037-7031

Kvíčalová, Marta (2013) Studentské přezdívky utvořené z osobních jmen. Acta onomastica, 54 (1). pp. 170-178. ISSN 1211-4413

Györffy, Erzsébet (2013) The Place of Slang Toponyms in the Toponymic System. Acta onomastica, 54 (1). pp. 80-87. ISSN 1211-4413

Kojetínová, Martina (2013) Toponyma jako místa paměti (na příkladu vybraných pražských urbanonym). Acta onomastica, 54 (1). pp. 145-151. ISSN 1211-4413

Krško, Jaromír (2013) Toponymický priestor ako súčasť kultúrno-antropologického priestoru. Acta onomastica, 54 (1). pp. 151-170. ISSN 1211-4413

Suchá, Zdeňka; David, Jaroslav (2013) Typizace ve jménech seriálových postav. Acta onomastica, 54 (1). pp. 246-256. ISSN 1211-4413

Kříž, Adam; Prokšová, Hana (2013) Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém. Our Speech, 96 (1). pp. 36-50. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2013) Uliční jména – mezi ideologií a kulturním dědictvím. Acta onomastica, 54 (1). pp. 53-61. ISSN 1211-4413

Kalashnikov, Alexander (2013) Usual and Occasional Equivalents of Charactonyms: Case-Study of Two Translations. Acta onomastica, 54 (1). pp. 91-101. ISSN 1211-4413

Valentová, Iveta (2013) Vývin prechyľovania ženských priezvisk na slovenskom území. Acta onomastica, 54 (1). pp. 272-293. ISSN 1211-4413

Panáček, Jaroslav (2013) Vývoj místního jména Česká Lípa. Acta onomastica, 54 (1). pp. 217-228. ISSN 1211-4413

Adam, Robert (2013) Vlastní jména osob a míst v Raisových povídkách. Acta onomastica, 54 (1). pp. 7-15. ISSN 1211-4413

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (1). pp. 60-61. ISSN 0027-8203

Hoffmannová, Jana; Kaderka, Petr (2013) Za Světlou Čmejrkovou. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 73-78. ISSN 0037-7031

Polomac, Vladimir (2013) О cавременим београдским ходонимима антропонимског порекла. Acta onomastica, 54 (1). pp. 228-243. ISSN 1211-4413

February 2013

Wacquant, Loïc (2013) Bourdieu 1993: Případová studie vědeckého svěcení. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 127-142. ISSN 0038-0288

Bourdieu, Pierre (2013) Chvála sociologie (1993). Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 141-149. ISSN 0038-0288

Librová, Hana (2013) Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 53-75. ISSN 0038-0288

Lux, Martin; Mikeszová, Martina (2013) Faktory úspěšné reintegrace bezdomovců a nástroje bytové politiky pro řešení bezdomovství v ČR. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 29-53. ISSN 0038-0288

Horák, Vít (2013) Georg Simmel: Filosofie peněz. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 182-185. ISSN 0038-0288

Kobes, Tomáš (2013) Identifikace a praxe homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 3-28. ISSN 0038-0288

Sidiropulu Janků, Kateřina (2013) Konference „Urban Marginality and the State: The Production of Precarity in the City“, Paříž, Francie 20.–21. 6. 2012. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 185-186. ISSN 0038-0288

Hlaváček, Karel (2013) Konrad Paul Liessmann: Univerzum věcí. K estetice každodennosti. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 174-180. ISSN 0038-0288

Pospěch, Pavel (2013) Městský veřejný prostor: interpretativní přístup. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 75-101. ISSN 0038-0288

Petrusek, Miloslav (2013) Mosca a Michels – „outsideři“ politické sociologie? Politická formule a železný zákon oligarchie. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 149-163. ISSN 0038-0288

Havlík, Radomír (2013) Petr Sak, Karolína Kolesárová: Sociologie stáří a seniorů. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 170-175. ISSN 0038-0288

Hyánková, Tereza (2013) Pierre Bourdieu a Kabylové: Idealizace, identifikace, instrumentalizace? Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 101-123. ISSN 0038-0288

Kvasničková, Adela (2013) Pierre Bourdieu: Sociologické hledání sebe sama. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 163-166. ISSN 0038-0288

Tomášek, Marcel (2013) Radka Dudová: Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 165-171. ISSN 0038-0288

Redakce, Redakce (2013) Upozornění redakce. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 187-188. ISSN 0038-0288

Balon, Jan; Císař, Ondřej (2013) Veřejný význam sociologie: na úvod dvou připomenutí. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 123-126. ISSN 0038-0288

Stejskalová, Michaela (2013) William Julius Wilson: More than just Race. Being Black and Poor in the Inner City. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 179-183. ISSN 0038-0288

January 2013

Schaumann, Gabriele E.; Diehl, Dörte; Bertmer, Marko; Jaeger, Alexander; Conte, Pellegrino; Alonzo, Giuseppe; Bachmann, Jörg (2013) Combined proton NMR wideline and NMR relaxometry to study SOM-water interactions of cation-treated soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 50-63. ISSN 0042-790X

Chanie, Tilashwork; Collick, Amy S.; Adgo, Enyew; Lehmann, C. Johannes; Steenhuis, Tammo S. (2013) Eco-hydrological impacts of Eucalyptus in the semi humid Ethiopian Highlands: the Lake Tana Plain. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 21-29. ISSN 0042-790X

Lichner, Ľubomír (2013) Editorial and preface to thematic issue on biohydrology. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 1-2. ISSN 0042-790X

Caballero, Luis A.; Easton, Zachary M.; Richards, Brian K.; Steenhuis, Tammo S. (2013) Evaluating the bio-hydrological impact of a cloud forest in Central America using a semi-distributed water balance model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 9-20. ISSN 0042-790X

Nikodem, Antonín; Kodešová, Radka; Bubeničková, Libuše (2013) Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO4 2- from forest soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 39-49. ISSN 0042-790X

Himmelbauer, Margarita L.; Vateva, Violeta; Lozanova, Ljudmila; Loiskandl, Willibald; Rousseva, Svetla (2013) Site effects on root characteristics and soil protection capability of two cover crops grown in South Bulgaria. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 30-39. ISSN 0042-790X

Bachmann, Joerg; Goebel, Marc-O.; Woche, Susanne K. (2013) Small-scale contact angle mapping on undisturbed soil surfaces. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 3-8. ISSN 0042-790X

Czachor, Henryk; Lichner, Ľubomír (2013) Temperature influences water sorptivity of soil aggregates. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 84-87. ISSN 0042-790X

Xu, Zhonglin; Feng, Zhaodong; Zhao, Chuanyan; Zheng, Jianghua; Yang, Jianjun; Tian, Fengxia; Peng, Huanhua; Wang, Chao; Peng, Shouzhang; Sher, Hassan (2013) The canopy rainfall interception in actual and potential distribution of Qinghai spruce (Picea crassifolia) forest. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 64-72. ISSN 0042-790X

Yanagawa, Aki; Fujimaki, Haruyuki (2013) Tolerance of canola to drought and salinity stresses in terms of root water uptake model parameters. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 73-80. ISSN 0042-790X

Büttner, Olaf; Tittel, Jörg (2013) Uncertainties in dissolved organic carbon load estimation in a small stream. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 81-83. ISSN 0042-790X

2013

Linková, Marcela; Červinková, Alice (2013) "Vlastní laboratoř": akademické trajektorie a gender v současných biovědách. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 15-26. ISSN 1213-0028

Fokt, Simon (2013) A Critique of Moderate Formalism. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 41-53. ISSN 0014-1291

Chandran, Pallath; Sacheti, Nirmal C.; Singh, Ashok K. (2013) A numerical investigation of a buoyancy driven flow in a semi-porous cavity: comparative effects of ramped and isothermal wall conditions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 103-111. ISSN 0042-790X

Goodman, Jeffrey (2013) A Problem for Fine Individuation and Artist Essentialism. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 139-149. ISSN 0014-1291

Alcaraz León, María José (2013) Aesthetic Insight: The Aesthetic Value of Damaged Environments. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 169-187. ISSN 0014-1291

Kosek, Pavel (2013) Ale však – však ale v dějinách češtiny. Our Speech, 96 (4). pp. 181-197. ISSN 0027-8203

Barbabella, Francesco (2013) Alison Pilnick, Jon Hindmarsh and Virginia Teas Gill (eds.): Communication in Healthcare Settings. Policy, Participation and New Technologies. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 485-488. ISSN 0038-0288

Davidová Glogarová, Jana; David, Jaroslav; Čech, Radek (2013) Analýza tematické koncentrace textu: komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 41-55. ISSN 0037-7031

Dorsch, Fabian (2013) Announcing the Winner of the Estetika Essay Competition (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 232-233. ISSN 0014-1291

Tafalla, Marta (2013) Anosmic Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 53-81. ISSN 0014-1291

Kazík, Miroslav (2013) Apelatívny člen v modelovej interpretácii živých osobných mien v Papradi. Acta onomastica, 54 (1). pp. 101-108. ISSN 1211-4413

Kiesel, jens; Schmalz, Britta; Brown, Gary L.; Fohrer, Nicola (2013) Application of a hydrological-hydraulic modelling cascade in lowlands for investigating water and sediment fluxes in catchment, channel and reach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 334-346. ISSN 0042-790X

Ninjbat, Uuganbaatar (2013) Approval Voting without Faithfulness. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 15-21. ISSN 1802-4696

Mihali, Adelina Emilia (2013) Aspects of Identity and Alterity in the Names of Romanian Public Space. Ukrainian Community from Maramureş. Acta onomastica, 54 (1). pp. 205-217. ISSN 1211-4413

Adam, Robert (2013) Autorské textové změny a jazyková kultura: povídky K. V. Raise. Our Speech, 96 (4). pp. 197-210. ISSN 0027-8203

Janebová, Radka; Břízová, Tereza; Velčovská, Ivana (2013) „Co z těch dětí vyroste?“ O rizicích oprese sociální práce vůči stejnopohlavním rodičům. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 14-26. ISSN 1213-0028

Profant, Tomáš (2013) „Rozvoj“ a moc. Sociologické analýzy moci v „rozvojovej“ spolupráci. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 291-318. ISSN 0038-0288

Hladká, Zdeňka (2013) Čeština pod drobnohledem uživatelů. Our Speech, 96 (5). pp. 259-261. ISSN 0027-8203

Smejkalová, Kamila (2013) Červená karkulka. Our Speech, 96 (1). pp. 58-60. ISSN 0027-8203

Hladká, Zdeňka (2013) Český jazykový atlas zakončen dodatkovým svazkem. Our Speech, 96 (2). pp. 102-105. ISSN 0027-8203

Šůla, Jaroslav (2013) Československé státovky tzv. I. emise. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 23-64. ISSN 1803-7550

Jílková, Lucie (2013) Člověk mluvící. Our Speech, 96 (5). pp. 261-266. ISSN 0027-8203

Beneš, Martin (2013) Úskalí odborné lingvistické komunikace. Pavel Novák: Lingvistika a jazyková realita. Our Speech, 96 (3). pp. 151-161. ISSN 0027-8203

Kaderka, Petr; Sherman, Tamah; Havlová, Eva (2013) Úvodem: O redakční politice a redakční práci. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 3-8. ISSN 0037-7031

Černá, Anna (2013) Šerpa. Our Speech, 96 (1). pp. 54-58. ISSN 0027-8203

Pusillo, Lucia (2013) Banzhaf Like Value for Games with Interval Uncertainty. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 5-15. ISSN 1802-4696

Naczyk, Marek (2013) Barbara Vis: Politics of Risk-Taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 455-459. ISSN 0038-0288

David, Jaroslav (2013) Barokní jazyk Jaroslava Durycha. Our Speech, 96 (2). pp. 95-98. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2013) Bay, Bay – Za paní docentkou Naděždou Bayerovou. Acta onomastica, 54 (1). pp. 331-333. ISSN 1211-4413

Haddadchi, Arman; Omid, Mohammad H.; Dehghani, Amir A. (2013) Bedload equation analysis using bed load-material grain size. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 241-249. ISSN 0042-790X

Kazík, Miroslav (2013) Birmovné mená z obce Dabaš-Šára. Acta onomastica, 54 (1). pp. 108-123. ISSN 1211-4413

Wacquant, Loïc (2013) Bourdieu 1993: Případová studie vědeckého svěcení. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 127-142. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2013) Brněnská versus pražská sociologická škola: mýtus a skutečnost. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 577-603. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Call for Papers: 3rd LINEE+ International Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 319-321. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Call for Papers: English in business and commerce: Interactions and policies. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 240-241. ISSN 0037-7031

Loisel, Patrice (2013) Can CDFC and MLRP Conditions Be Both Satisfied for a Given Distribution? Czech Economic Review, 7 (3). pp. 135-146. ISSN 1802-4696

Qin, Jie; Zhong, Deyu; Wang, Guangqian (2013) Characterizing sand ripples at equilibrium phases. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 293-298. ISSN 0042-790X

Majewska, Ewa (2013) Charakteristische Züge des männli-chen Vornamenschatzes der deutschen Protestanten anhand der Taufregister der Braunschweiger evangelisch-lutherischen. Acta onomastica, 54 (1). pp. 194-205. ISSN 1211-4413

Markowski, Arkadiusz (2013) Chełmek – Baťovo polské tovární město. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 152-164. ISSN 1803-7550

Bourdieu, Pierre (2013) Chvála sociologie (1993). Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 141-149. ISSN 0038-0288

Bernard, Josef; Leontiyeva , Yana (2013) Cizinci jako obtížně dosažitelná populace. Data a výzkum - SDA Info, 7 (1). pp. 57-80. ISSN 1802-8152

Schaumann, Gabriele E.; Diehl, Dörte; Bertmer, Marko; Jaeger, Alexander; Conte, Pellegrino; Alonzo, Giuseppe; Bachmann, Jörg (2013) Combined proton NMR wideline and NMR relaxometry to study SOM-water interactions of cation-treated soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 50-63. ISSN 0042-790X

Zlatanović, Nikola; Gavrić, Sonja (2013) Comparison of an automated and manual method for calculating storm runoff response in ungauged catchments in Serbia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 195-201. ISSN 0042-790X

Hlaváčiková, Hana; Novák, Viliam (2013) Comparison of daily potential evapotranspiration calculated by two procedures based on Penman-Monteith type equation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 173-176. ISSN 0042-790X

Wegehenkel, Martin; Gerke, Horst H. (2013) Comparison of real evapotranspiration measured by weighing lysimeters with simulations based on the Penman formula and a crop growth model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 161-172. ISSN 0042-790X

Lichner, Ľubomír; Dušek, Jaromír; Dekker, Louis W.; Zhukova, Natalia; Faško, Pavol; Holko, Ladislav; Šír, Miloslav (2013) Comparison of two methods to assess heterogeneity of water flow in soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 299-304. ISSN 0042-790X

Kvet, Marek; Janáček, Jaroslav (2013) Comprehensive Approximate Sequential Tool for Public Service System Design. Czech Economic Review, 7 (2). pp. 119-128. ISSN 1802-4696

de Campo, Marianne Egger (2013) Contemporary Greedy Institutions: An Essay on Lewis Coser’s Concept in Times of the ‘Hive Mind’. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 969-988. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2013) Content. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 865-867. ISSN 0038-0288

Nagy, Viliam; Milics, Gábor; Smuk, Norbert; Kovács, Attila József; Balla, István; Jolánkai, Márton; Deákvári, József; Szalay, Kornél D.; Fenyvesi, Lászlo; Štekauerová, Vlasta; Wilhelm, Zoltán; rajkai, Kálmán; Németh, Tamás; Neményi, Miklós (2013) Continuous field soil moisture content mapping by means of apparent electrical conductivity (ECa) measurement. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 305-312. ISSN 0042-790X

Doseděl, Tomáš (2013) Costas Spirou: Urban Tourism and Urban Change: Cities in a Global Economy. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 851-854. ISSN 0038-0288

Dorsch, Fabian (2013) Cover (1-2013). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 1-7. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2013) Cover (2-2013). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 138-144. ISSN 0014-1291

Gerke, Kirill M.; Sidle, Roy C.; Mallants, Dirk (2013) Criteria for selecting fluorescent dye tracers for soil hydrological applications using Uranine as an example. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 313-325. ISSN 0042-790X

Ptáčník, Jan (2013) Dan Ryšavý, Pavel Šaradín: Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 661-664. ISSN 0038-0288

Stibral, Karel (2013) Darwin and Prague Aesthetics: Towards the Acceptance of Darwinism in Central Europe (Otakar Hostinský: Darwin and Drama; Dissonance). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 81-121. ISSN 0014-1291

Lokšová, Terezie (2013) David Harvey: Rebel Cities: From the Right to the City to The Urban Revolution. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 848-849. ISSN 0038-0288

Dirga, Lukáš (2013) Deborah H. Drake: Prisons, Punishment and the Pursuit of Security, Critical Criminological Perspectives. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 335-339. ISSN 0038-0288

Uhlířová, Ludmila; Štěpánová, Veronika (2013) Denostupeň. Our Speech, 96 (5). pp. 270-274. ISSN 0027-8203

Petrová, Markéta; Mls, Jiří (2013) Determination of hydraulic conductivity of a suspension. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 134-139. ISSN 0042-790X

Bily, Inge (2013) Dmytro Bučko – Natalija Tkačova: Slovnyk ukrajins’koji onomastyčnoji terminolohiji. Acta onomastica, 54 (1). pp. 306-308. ISSN 1211-4413

Vasiljev, Ivo (2013) Druhá konference o multilingvismu v Dubrovníku. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 155-161. ISSN 0037-7031

Knappová, Miloslava (2013) DUDEN – Lexikon der Vornamen 6., völlig neu bearbeitete Auflage von Rosa und Volker Kohlheim. Acta onomastica, 54 (1). pp. 316-320. ISSN 1211-4413

Chanie, Tilashwork; Collick, Amy S.; Adgo, Enyew; Lehmann, C. Johannes; Steenhuis, Tammo S. (2013) Eco-hydrological impacts of Eucalyptus in the semi humid Ethiopian Highlands: the Lake Tana Plain. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 21-29. ISSN 0042-790X

Lichner, Ľubomír (2013) Editorial and preface to thematic issue on biohydrology. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 1-2. ISSN 0042-790X

Kaderka, Petr; Sherman, Tamah; Havlová, Eva (2013) Editorial: Slovo a slovesnost editorial policies. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 8-13. ISSN 0037-7031

Zhang, Wei-Bin (2013) Education, Endogenous Human Capital, and Monetary Economic Growth with MIU Approach. Czech Economic Review, 7 (2). pp. 100-119. ISSN 1802-4696

Anýžová, Petra (2013) Ekvivalence položek v mezinárodních datech: základní vymezení a možnosti analýzy. Data a výzkum - SDA Info, 7 (1). pp. 29-56. ISSN 1802-8152

Librová, Hana (2013) Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 53-75. ISSN 0038-0288

Baranya, Sándor; Jóusa, János (2013) Estimation of suspended sediment concentrations with ADCP in Danube River. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 232-240. ISSN 0042-790X

Caballero, Luis A.; Easton, Zachary M.; Richards, Brian K.; Steenhuis, Tammo S. (2013) Evaluating the bio-hydrological impact of a cloud forest in Central America using a semi-distributed water balance model. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 9-20. ISSN 0042-790X

Shumova, Nadezhda (2013) Evapotranspiration changes in the forest-steppe and steppe zones under soil mulching. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 140-145. ISSN 0042-790X

van Genuchten, Martinus Th.; Leij, Feike J.; Skaggs, Todd H.; Toride, Nobuo; Bradford, Scott A.; Pontedeiro, Elizabeth M. (2013) Exact analytical solutions for contaminant transport in rivers 2. Transient storage and decay chain solutions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 250-259. ISSN 0042-790X

van Genuchten, Martinus Th.; Leij, Feike J.; Skaggs, Todd H.; Toride, Nobuo; Bradford, Scott A.; Pontedeiro, Elizabeth M. (2013) Exact analytical solutions for contaminant transport in rivers. 1. The equilibrium advection-dispersion equation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 146-160. ISSN 0042-790X

Pospěch, Pavel (2013) Exkluze v privatizovaném městském prostoru: případová studie nákupního centra. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 751-780. ISSN 0038-0288

Lux, Martin; Mikeszová, Martina (2013) Faktory úspěšné reintegrace bezdomovců a nástroje bytové politiky pro řešení bezdomovství v ČR. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 29-53. ISSN 0038-0288

Štěpánová, Veronika (2013) Fonetická problematika v jazykové poradně. Our Speech, 96 (2). pp. 61-78. ISSN 0027-8203

Korkut, Umut (2013) Gareth Dale (ed.): First the Transition, Then the Crash. Eastern Europe in the 2000s. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 478-483. ISSN 0038-0288

Novák, Petr; Miovský, Michael; Gabrhelík, Roman; Šťastná, Lenka; Jurystová, Lucie (2013) Gender-Specific Effectiveness of the Unplugged Prevention Intervention in Reducing Substance Use among Czech Adolescents. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 903-926. ISSN 0038-0288

Van den Brink, Marieke; Benschop, Yvonne (2013) Genderové praktiky v konstrukci akademické excelence: Ovce s pěti nohama. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 3-14. ISSN 1213-0028

Slepičková, Lenka; Bartošová Kvapilová, Michaela (2013) Genderové role v rodině pohledem dětských aktérů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 64-78. ISSN 1213-0028

Dudová, Radka (2013) Genderové souvislosti reforem důchodového systému v ČR. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 56-66. ISSN 1213-0028

Staddon, Chad; Genchev, Stefan (2013) Geographical and Temporal Dimensions of Bulgarian Attitudes towards the Rural Environment. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 375-402. ISSN 0038-0288

Horák, Vít (2013) Georg Simmel: Filosofie peněz. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 182-185. ISSN 0038-0288

Sedláčková, Denisa (2013) Glenda Tibe Bonifacio, Vivienne SM. Angeles (eds.): Gender, Religion, and Migration: Pathways of Integration. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 338-342. ISSN 0038-0288

Kahancová, Marta (2013) Guglielmo Meardi: Social Failures of EU Enlargement: A Case of Workers Voting with Their Feet. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 467-472. ISSN 0038-0288

Krčál, Petr (2013) Hana Horáková: Kultura jako všelék? Kritika soudobých přístupů. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 328-332. ISSN 0038-0288

Hejnal, Ondřej (2013) Hilton jako „fekální dvůr“: Socioprostorové aspekty bezdomovectví. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 241-268. ISSN 0038-0288

Pekárková, Pavla; Halmová, Dana; Bačová Mitková, Veronika; Miklánek, Pavol; Pekár, Ján; Škoda, Peter (2013) Historic flood marks and flood frequency analysis of the Danube River at Bratislava, Slovakia. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 326-333. ISSN 0042-790X

Uhlířová, Ludmila (2013) Homo bohemicus 2011. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 237-240. ISSN 0037-7031

Baveye, Phillipe C. (2013) Hydrology and the looming water crisis: It is time to think, and act, outside the box. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 89-96. ISSN 0042-790X

Kobes, Tomáš (2013) Identifikace a praxe homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 3-28. ISSN 0038-0288

Mulíček, Ondřej; Osman, Robert; Seidenglanz, Daniel (2013) Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 781-810. ISSN 0038-0288

Lyons, Pat (2013) Impact of Salience on Differential Trust across Political Institutions in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 347-375. ISSN 0038-0288

Strubelt, Wendelin (2013) In Memoriam Jiří Musil. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 449-454. ISSN 0038-0288

Kändler, Matthias; Seidler, Christina (2013) Influence of hydrological situations on benthic organisms in a small river in Saxony (Germany). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 188-194. ISSN 0042-790X

Mattas, Daniel; Ramešová, Libuše (2013) Influence of water temperature on results of current meter calibration and measurement. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 208-213. ISSN 0042-790X

Chen, Minghong; Fang, Hongwei; Zheng, Yi; He, Guojian (2013) Integrated flood management for Beiyun River, China. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 177-187. ISSN 0042-790X

Dvořáčková, Věra (2013) Invakuace v Čechách. Our Speech, 96 (4). pp. 220-222. ISSN 0027-8203

Němec, Daniel (2013) Investigating Differences Between the Czech and Slovak Labour Market Using a Small DSGE Model with Search and Matching Frictions. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 21-42. ISSN 1802-4696

Scepanovic, Vera (2013) Irena Kogan, Clemens Noelke and Michael Gebel (eds.): Making the Transition. Education and Labor Market Entry in Central and Eastern Europe. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 475-479. ISSN 0038-0288

Kříž, Adam (2013) Jak mluví Moravané v Praze. Our Speech, 96 (3). pp. 160-168. ISSN 0027-8203

Bachmannová, Jarmila (2013) Jak napsat nářeční slovník? Několik poznámek k metodě diferenčního pojetí. Our Speech, 96 (4). pp. 173-181. ISSN 0027-8203

Dovalil, Vít (2013) Jak se dobrat pragmatického standardu? Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 77-81. ISSN 0037-7031

Čermáková, Anna (2013) Jaký slovník uživatelé češtiny potřebují? O Slovníku současné češtiny nakladatelství Lingea. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 195-211. ISSN 0037-7031

Poslt, Jiří (2013) Jan Váně: Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 659-662. ISSN 0038-0288

Knappová, Miloslava (2013) Jana Pleskalová: Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010. Acta onomastica, 54 (1). pp. 319-323. ISSN 1211-4413

Stampfer, Shaul (2013) Jana Vobecká: Demographic Avant-Garde: Jews in Bohemia Between the Enlightenment and the Shoah. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 989-993. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2013) Jarosław Kilias: Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 663-668. ISSN 0038-0288

Klimtová, Barbora (2013) Jaroslav David: Paměť města – názvy míst. Havířov; Jaroslav David: Paměť města – názvy míst. Ostrava. Acta onomastica, 54 (1). pp. 312-317. ISSN 1211-4413

Hlubinková, Zuzana (2013) Jména nedospělých dětí v českých dialektech. Our Speech, 96 (4). pp. 226-228. ISSN 0027-8203

Weishaupt, J. Timo (2013) Jochen Clasen and Daniel Clegg (eds.): Regulating the Risk of Unemployment: National Adaptations to Postindustrial Labor Markets in Europe. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 482-486. ISSN 0038-0288

Hlobil, Tomáš (2013) Johann Heinrich Dambeck’s Prague University Lectures on Aesthetics: An Unknown Chapter in the History of Anthropological Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 212-232. ISSN 0014-1291

Ptáčková, Kateřina (2013) John S. Dryzek: Foundations and Frontiers of Deliberative Governance. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 331-335. ISSN 0038-0288

Hoffmannová, Jana; Krčmová, Marie (2013) K devadesátým narozeninám Milana Jelínka. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 152-156. ISSN 0037-7031

Nový, Martin (2013) K rekonstrukci „kapitalismu“ u autorů otevřeného marxismu. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 603-624. ISSN 0038-0288

Hlubinková, Zuzana (2013) K výzkumu neoficiálních vlastních jmen osob v českých nářečích. Acta onomastica, 54 (1). pp. 87-91. ISSN 1211-4413

Veselý, Vojtěch (2013) K významovým vztahům v apoziční skupině. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 178-195. ISSN 0037-7031

Martin, Claude; Sopadzhiyan, Alis (2013) Kai Leichsenring, Jenny Billings and Henk Nies: Long-Term Care in Europe. Improving Policy and Practice. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1002-1007. ISSN 0038-0288

Kubicová, Barbora (2013) Kateřina Nedbálková: Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 657-660. ISSN 0038-0288

Rožmberský, Petr (2013) Kde byl Římův Újezd? Acta onomastica, 54 (1). pp. 243-246. ISSN 1211-4413

Cvrček, Václav; Kodýtek, Vilém (2013) Ke klasifikaci morfologických variant. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 139-146. ISSN 0037-7031

Vajdlová, Miloslava (2013) Ke konkurenci předpon s-, z-, vz- (nejen) ve staré a střední češtině. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 269-279. ISSN 0037-7031

Halama, Ota (2013) Kniha Job v husitském výkladu strahovského sborníku. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 5-14. ISSN 0585-5691

Dragoun, Michal (2013) Kokůtkův odkaz (Příspěvek k dějinám knihovny kláštera augustiniánů kanovníků v Třeboni). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 33-48. ISSN 0585-5691

Oláh, Gábor (2013) Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 729-751. ISSN 0038-0288

Dolník, Juraj (2013) Komplement k článku o Teórii spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 135-139. ISSN 0037-7031

Sidiropulu Janků, Kateřina (2013) Konference „Urban Marginality and the State: The Production of Precarity in the City“, Paříž, Francie 20.–21. 6. 2012. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 185-186. ISSN 0038-0288

Hlaváček, Karel (2013) Konrad Paul Liessmann: Univerzum věcí. K estetice každodennosti. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 174-180. ISSN 0038-0288

Nyklová, Blanka (2013) Krajinou současného českého feminismu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 52-63. ISSN 1213-0028

Šústková, Hana; Krůl, Martin; Pavelková, Ilona; Knob, Stanislav; Golian, Ján; Kolář, Ondřej; Keresteš, Peter; Nováčková, Pavlína; Gába, Petr (2013) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 117-128. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Polášek, Adam; Drápela, Martin; Stonišová, Marianna; Golian, Ján; Štarman, Ondřej; Židek, Adam; Nováčková, Pavlína; Řeha, Tomáš; Czechowicz, Bogusław; Lacko, Miroslav (2013) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 244-256. ISSN 1803-7550

Adam, Robert; Harvalík, Milan; Koupil, Ondřej; Petrbok, Václav; Šmilauer, Vladimír; Vaňková, Irena (2013) Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012. Our Speech, 96 (1). pp. 50-54. ISSN 0027-8203

Pindur, David (2013) Ku zpovědi a přijímání velebné svátosti jíti by se zdráhati měli… Pramen k problematice rekatolizace města Strumeň v 17. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 165-175. ISSN 1803-7550

Čepelák, Václav (2013) Kvalita modelů a volba parametrů počítačové textové analýzy v programu COOA. Data a výzkum - SDA Info, 7 (1). pp. 7-27. ISSN 1802-8152

Hanley, Seán L. (2013) Leonardo Morlino: Changes for Democracy: Actors, Structures, Processes. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 461-465. ISSN 0038-0288

Šubrt, Jiří (2013) Lewis A. Coser, sociolog, který „rehabilitoval“ konflikt. (Ke stému výročí narození významného amerického sociologa). Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 835-839. ISSN 0038-0288

Fleck, Christian (2013) Lewis A. Coser—A Stranger within More Than One Gate. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 951-969. ISSN 0038-0288

Komárek, Karel; Komárková, Zina (2013) Libuše Olivová-Nezbedová: Padesát let s onomastikou. Acta onomastica, 54 (1). pp. 333-337. ISSN 1211-4413

Žídek, Adam (2013) Louis (Lájos) Kentner, klavírní virtuos z Karviné (1905–1987). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 96-98. ISSN 1803-7550

Štěpán, Pavel (2013) Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice. Our Speech, 96 (4). pp. 222-227. ISSN 0027-8203

Ferenčuhová, Slavomíra; Galčanová, Lucie; Vacková, Barbora (2013) Město v sociálních vědách: kulturální přístup. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 677-680. ISSN 0038-0288

Pospěch, Pavel (2013) Městský veřejný prostor: interpretativní přístup. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 75-101. ISSN 0038-0288

Krivý, Vladimír; Bahna, Miloslav (2013) Medzi ideovou sebaidentifikáciou a expertným zaradením: metóda latentných ideových typov. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 191-221. ISSN 0038-0288

Vidovićová, Lucie (2013) Metrosexuálové, kyborgové, stařenky a jiné oběti „Sociologie stáří a seniorů“ P. Saka a K. Kolesárové aneb o pět let a sedm miliónů korun později. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 653-657. ISSN 0038-0288

Šumová, Martina (2013) Miroslav Boháček, první redaktor Studií o rukopisech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 15-27. ISSN 0585-5691

Bláha, Petr (2013) Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 319-322. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2013) Miroslav Tížik: Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku. Zápasy o ideový charakter štátu a spoločnosti. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 325-329. ISSN 0038-0288

Bily, Inge (2013) Monika Choroś – Łucja Jarczak: Ludzie i historia w nazwach ulic Opola. Acta onomastica, 54 (1). pp. 308-311. ISSN 1211-4413

Jakus-Borkowa, Ewa (2013) Monika Choroś: Nazwy złożone w toponimii śląskiej 1. Acta onomastica, 54 (1). pp. 311-313. ISSN 1211-4413

Janečková, Marie (2013) Monografie o tvoření slov v nářeční skupině východomoravské. Our Speech, 96 (2). pp. 98-102. ISSN 0027-8203

Petrusek, Miloslav (2013) Mosca a Michels – „outsideři“ politické sociologie? Politická formule a železný zákon oligarchie. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 149-163. ISSN 0038-0288

Náhlíková, Anežka (2013) Motivace k pojmenovávání dětí v okrese Ústí nad Orlicí. Acta onomastica, 54 (1). pp. 293-306. ISSN 1211-4413

Krčková, Anna (2013) Multiagentní modelování v sociologii: úvod do tématu. Data a výzkum - SDA Info, 7 (2). pp. 167-186. ISSN 1802-8152

Homoláč, Jiří (2013) Nad knihou o jazykovém managementu v kontaktových situacích. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 55-67. ISSN 0037-7031

Gelnar, Michal; Gelnarová, Zuzana (2013) Několik toponym z okresu Jeseník vztahujících se k dějinám sklářství. Acta onomastica, 54 (1). pp. 61-80. ISSN 1211-4413

Kojetínová, Martina (2013) Německá příjmení ve hrách Divadla Járy Cimrmana. Acta onomastica, 54 (1). pp. 134-145. ISSN 1211-4413

Komárková, Zina (2013) Nářeční pojmenování velkého kusu chleba. Our Speech, 96 (3). pp. 141-151. ISSN 0027-8203

Svobodová, Ivana (2013) Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen. Our Speech, 96 (1). pp. 17-36. ISSN 0027-8203

Šíl, Jiří (2013) Ne národní buditel, ale budovatel stavby národa. Osobnost středoškolského pedagoga Vincence Praska pohledem jeho žáka. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 176-186. ISSN 1803-7550

Klímová Chaloupková, Jana (2013) Neformální péče v rodině: sociodemografické charakteristiky pečujících osob. Data a výzkum - SDA Info, 7 (2). pp. 107-123. ISSN 1802-8152

Štefková, Zuzana (2013) Nemůžeš být malířka, z tebe bude číšnice: Kariéry umělkyň v akademickém prostředí, feministická pedagogika a figura autority. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 27-35. ISSN 1213-0028

Kvokačka, Adrián; Papp, Zoltán; Stejskal, Jakub; Bokiniec, Monika (2013) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 128-135. ISSN 0014-1291

Knappová, Miloslava (2013) Nová pražská deantroponymická urbanonyma. Acta onomastica, 54 (1). pp. 123-134. ISSN 1211-4413

Uhlířová, Ludmila (2013) Nové brněnské epistolarium. Our Speech, 96 (4). pp. 210-216. ISSN 0027-8203

Závodný, Andrej (2013) Nové monografie o slovenskej hydronymii. Acta onomastica, 54 (1). pp. 325-331. ISSN 1211-4413

Volejník, Radek (2013) Nové onomastické publikace z Bulharska. Acta onomastica, 54 (1). pp. 322-326. ISSN 1211-4413

Grygar, Jakub (2013) Nové příběhy dobrého vojáka Švejka. Podrývání státu a kulturní blízkost v ukrajinsko-polském pohraničí. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 521-549. ISSN 0038-0288

Messa, Gianandrea Vittorio; Malavasi, Stefano (2013) Numerical investigation of solid-liquid slurry flow through an upward-facing step. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 126-133. ISSN 0042-790X

Bialik, Robert J. (2013) Numerical study of near-bed turbulence structures influence on the initiation of saltating grains movement. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 202-207. ISSN 0042-790X

Fatková, Gabriela (2013) O čem se nemluví: Příspěvek k problematice sexuality terénního výzkumníka. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 36-48. ISSN 1213-0028

Jílková, Lucie (2013) O internetovém šeptání (bylo by dobrý aby šeptání bylo zelenou barvou). Our Speech, 96 (2). pp. 110-116. ISSN 0027-8203

Kubátová, Hana (2013) O paměti holocaustu. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 645-653. ISSN 0038-0288

Citko, Lilia (2013) O pewnej slowiańsko-bałtyckiej paraleli semantycznej w mikrotoponimii Podlasia. Acta onomastica, 54 (1). pp. 43-53. ISSN 1211-4413

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obálka. Slovo a slovesnost, 74 (1). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obálka. Slovo a slovesnost, 74 (2). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obálka. Slovo a slovesnost, 74 (3). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obálka. Slovo a slovesnost, 74 (4). ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2013) Obsah. Czech Sociological Review, 49 (2). -. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2013) Obsah. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 489-490. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2013) Obsah. Czech Sociological Review, 49 (5). -. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2013) Obsah ročníku 74/2013. Slovo a slovesnost, 74 (4). ISSN 0037-7031

Katrňák, Tomáš; Simonová, Natalie; Fónadová, Laura (2013) Od diferenciace k diverzifikaci: test MMI a EMI v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 491-521. ISSN 0038-0288

Růžička, Michal; Stanová, Magda (2013) Oddělit a spojit: architektura sociálních nerovností. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 703-728. ISSN 0038-0288

Barša, Pavel (2013) Odpověď na recenzi Hany Kubátové. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 841-845. ISSN 0038-0288

Gasior, Katrin (2013) OECD: Education at a Glance 2012: OECD Indicators. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 994-998. ISSN 0038-0288

Jínová, Pavlína (2013) Ohlédnutí za prvními třemi ročníky Studií z aplikované lingvistiky (SALi). Our Speech, 96 (5). pp. 265-270. ISSN 0027-8203

Di Cristo, Cristiana; Iervolino, Michele; Vacca, Andrea (2013) On the applicability of minimum channel length criterion for roll-waves in mud-flows. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 286-292. ISSN 0042-790X

Jernudd, Björn (2013) On the occasion of J. V. Neustupný 80th birthday. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 316-319. ISSN 0037-7031

Simecek, Karen (2013) On the Seeming Incompatibility Between Poetry and Philosophy. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 27-41. ISSN 0014-1291

Tomasik, Samuela (2013) Onomastyka w służbie zdrowiu, czyli o nazwach handlowych leków. Rekonesans badawczy. Acta onomastica, 54 (1). pp. 256-272. ISSN 1211-4413

Hádková, Petra; Vlha, Radovan (2013) Otevírají, nebo otvírají žáci žákovské knížky? Our Speech, 96 (5). pp. 273-276. ISSN 0027-8203

Strielkowski, Wadim; Filipec, Petr; Štefánik, Miroslav; Kowalska, Karolina (2013) Outward Labour Migration in the Czech Republic, Poland and Slovakia after the EU Enlargement in 2004. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 42-55. ISSN 1802-4696

Kemmerling, Achim (2013) Patrick Emmenegger, Silja Häussermann, Bruno Palier and Martin Seeleib-Kaiser: The Age of Dualization. The Changing Face of Inequality in Deindustrial. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 999-1003. ISSN 0038-0288

Berghammer, Caroline (2013) Paul Seabright: The War of the Sexes. How Confl ict and Cooperation Have Shaped Men and Women from Prehistory to the Present. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 997-1000. ISSN 0038-0288

Gregor, Kamil; Havlík, Vlastimil (2013) Příčiny jednotnosti hlasování a složení legislativních koalic v Senátu ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou v letech 1998–2010. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 549-576. ISSN 0038-0288

Lipowski, Jaroslav (2013) Příjmí a příjmení na Těšínsku od sklonku 17. do konce 19. století na základě jejich zápisů v matrikách. Acta onomastica, 54 (1). pp. 178-194. ISSN 1211-4413

Smetáčková, Irena; Čechová, Helena; Klasová, Karolína; Slavíčková, Barbora (2013) Představy o mužském/chlapeckém vzhledu ve školních třídách. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (1). pp. 79-87. ISSN 1213-0028

Lišková, Michaela (2013) Přenesené pojmenování reset. Our Speech, 96 (3). pp. 168-172. ISSN 0027-8203

Boldan, Kamil (2013) Písař a tiskař Martin z Tišnova. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 7-27. ISSN 0585-5691

Krejčík, Tomáš; Psík, Richard (2013) Pečeti olomouckých biskupů v období 1351–1457. Typologie a ikonografie. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 65-81. ISSN 1803-7550

Havlík, Radomír (2013) Petr Sak, Karolína Kolesárová: Sociologie stáří a seniorů. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 170-175. ISSN 0038-0288

Gawrecká, Daniela (2013) Petra Guasti, Jessie Hronešová, Zdenka Mansfeldová (eds.): The Nexus between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 321-326. ISSN 0038-0288

Hyánková, Tereza (2013) Pierre Bourdieu a Kabylové: Idealizace, identifikace, instrumentalizace? Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 101-123. ISSN 0038-0288

Kvasničková, Adela (2013) Pierre Bourdieu: Sociologické hledání sebe sama. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 163-166. ISSN 0038-0288

Hermet, Guy (2013) Pocta Juanu Linzovi. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 829-834. ISSN 0038-0288

Štěpánová, Veronika (2013) Pojetí výslovnosti v českých výkladových slovnících (výzva k diskusi). Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 279-298. ISSN 0037-7031

Borovička, Adam (2013) Possible Modifications of the Multiple Criteria Assignment Method. Czech Economic Review, 7 (1). pp. 55-68. ISSN 1802-4696

Porkertová, Hana (2013) Potíže s hmotou: Judith Butler a/nebo nový materialismus? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 41-51. ISSN 1213-0028

Kaderka, Petr (2013) Pragmatika situace. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 13-41. ISSN 0037-7031

Sahay, Rajeev Ranjan (2013) Predicting longitudinal dispersion coefficients in sinuous rivers by genetic algorithm. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 214-221. ISSN 0042-790X

Jarošová, Alexandra (2013) Problém rozsahu vidovej korelácie: zisťovanie možností za hranicami imperfektivizácie a mutácie. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 243-269. ISSN 0037-7031

Barešová, Ivona (2013) Proměny japonských rodných jmen od období Meidži do současnosti. Acta onomastica, 54 (1). pp. 15-43. ISSN 1211-4413

Pitoňák, Michal (2013) Prostorovost, institucionalizace a kontextualita heteronormativity: studie vyjednávání neheterosexuálních identit v Česku. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 27-40. ISSN 1213-0028

Pravdová, Markéta (2013) Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření. Our Speech, 96 (1). pp. 1-17. ISSN 0027-8203

Zeman, Jiří (2013) Publikace o současné mluvené češtině. Our Speech, 96 (2). pp. 105-110. ISSN 0027-8203

Tomášek, Marcel (2013) Radka Dudová: Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 165-171. ISSN 0038-0288

Hoffmannová, Jana (2013) Radost z vícejazyčnosti. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 211-221. ISSN 0037-7031

Tošnerová, Marie (2013) Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 51-62. ISSN 0585-5691

Gába, Petr; Lisový, Igor; Growka, Květoslav; Müller, Karel; Závodná, Michaela; Svoboda, Filip (2013) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 99-108. ISSN 1803-7550

Knapíková, Jana; Lipovski, Radek (2013) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 225-228. ISSN 1803-7550

Vasiljev, Ivo (2013) Recenze: František Daneš: Kultura a struktura českého jazyka. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 67-73. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2013) Recenze: James Wilson: Moravians in Prague: A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 307-311. ISSN 0037-7031

Kaderka, Petr (2013) Recenze: Jürgen Streeck: Gesturecraft: The Manu-Facture of Meaning. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 310-316. ISSN 0037-7031

Betsch, Michael (2013) Recenze: Jiří Homoláč: Internetové diskuse o cikánech a Romech. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 302-308. ISSN 0037-7031

Chovanec, Jan (2013) Recenze: Patrick Studer – Iwar Werlen (eds.): Linguistic Diversity in Europe: Current Trends and Discourses. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 221-227. ISSN 0037-7031

Krčmová, Marie (2013) Recenze: Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 146-152. ISSN 0037-7031

Jínová, Pavlína (2013) Recenze: Zdenka Rusínová: Pokušení struktury. Slovo a slovesnost, 74 (4). pp. 298-303. ISSN 0037-7031

Ratiu, Dan Eugen (2013) Remapping the Realm of Aesthetics: On Recent Controversies about the Aesthetic and Aesthetic Experience in Everyday Life. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 3-27. ISSN 0014-1291

Anonymus, (2013) Reviewers of Articles Decided in 2013. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1021-1028. ISSN 0038-0288

Erickson, Patricia G.; van der Maas, Mark; Hathaway, Andrew D. (2013) Revisiting Deterrence: Legal Knowledge, Use Context and Arrest Perception for Cannabis. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 427-449. ISSN 0038-0288

Cook, Linda J. (2013) Richard Rose,William Mishler and Neil Munro: Popular Support for an Undemocratic Regime: The Changing Views of Russians. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 458-462. ISSN 0038-0288

Váradi, Balázs (2013) Rik van Berkel, Willibrord de Graaf and Tomáš Sirovátka (eds.): The Governance of Active Welfare States in Europe. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1011-1014. ISSN 0038-0288

Kaňková, Vlasta (2013) Risk Measures in Optimization Problems via Empirical Estimates. Czech Economic Review, 7 (3). pp. 162-178. ISSN 1802-4696

Sladký, Karel (2013) Risk-Sensitive and Mean Variance Optimality in Markov Decision Processes. Czech Economic Review, 7 (3). pp. 146-162. ISSN 1802-4696

Zolyomi, Eszter (2013) Robbyn R. Wacker and Karen A. Roberto: Aging Social Policies: An International Perspective. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 464-468. ISSN 0038-0288

Tarver, Leslie Bishop (2013) Robert A. Hahn and Marcia Inhorn (eds.): Anthropology and Public Health: Bridging the Differences in Culture and Society. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1006-1012. ISSN 0038-0288

Laberge, Yves (2013) Robert Frodeman, Julie Thompson Klein and Carl Mitcham (eds.): The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1016-1020. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2013) Robert Neelly Bellah (1927–2013). Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 821-829. ISSN 0038-0288

Rožič, Peter (2013) Roman David: Lustration and Transitional Justice: Personnel Systems in the Czech Republic, Hungary, and Poland. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 471-476. ISSN 0038-0288

Lipták, Michal (2013) Roman Ingarden’s Problems with Avant-garde Music. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 187-206. ISSN 0014-1291

Bakardžieva, Ginka (2013) Rozhovor s Františkem Danešem. Our Speech, 96 (5). pp. 229-234. ISSN 0027-8203

Černý, Karel (2013) Rozhovor s Johannem P. Arnasonem. Czech Sociological Review, 49 (4). pp. 625-645. ISSN 0038-0288

Martins, Martinho A.S.; Machado, Ana I.; Serpa, Dalila; Prats, Sergio A.; Faria, Sílvia R.; Prats, Sergio A.; Varela, María E.T.; González-Pelayo, Óscar; Keizer, J. Jacob (2013) Runoff and inter-rill erosion in a Maritime Pine and a Eucalypt plantation following wildfire and terracing in north-central Portugal. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 261-268. ISSN 0042-790X

Ocelák, Radek (2013) Sémantické škály a skalární modifikátory v češtině. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 110-135. ISSN 0037-7031

Petr, Stanislav; Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Tošnerová, Marie (2013) Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 207-248. ISSN 0585-5691

Lisový, Igor (2013) Se honeste gerere, graviter agere, alios adiuvare, neminem odisse, de se silere. K 90. narozeninám významného italského vědce a vysokoškolského pedagoga Franco Sartoriho (30. 12. 1922 – 13. 10. 2004). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 82-86. ISSN 1803-7550

Havelka, Miloš (2013) Sekularizace, odkouzlení světa a „pluralizace náboženskosti“. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 221-241. ISSN 0038-0288

Zachoval, Zbyněk; Böhm, Petr; Pařílková, Jana; Šafář, Robert; Šulc, Jan (2013) Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (3). pp. 222-231. ISSN 0042-790X

Holland, Adriana (2013) Sharon Zukin: Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 845-848. ISSN 0038-0288

Nikodem, Antonín; Kodešová, Radka; Bubeničková, Libuše (2013) Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO4 2- from forest soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 39-49. ISSN 0042-790X

Himmelbauer, Margarita L.; Vateva, Violeta; Lozanova, Ljudmila; Loiskandl, Willibald; Rousseva, Svetla (2013) Site effects on root characteristics and soil protection capability of two cover crops grown in South Bulgaria. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 30-39. ISSN 0042-790X

Črnič, Tanja Oblak (2013) Slovenians Offline: Class and Cultural Aspects of Digital Exclusion. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 927-950. ISSN 0038-0288

Bachmann, Joerg; Goebel, Marc-O.; Woche, Susanne K. (2013) Small-scale contact angle mapping on undisturbed soil surfaces. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 3-8. ISSN 0042-790X

Kaderka, Petr; Sloboda, Marián; Sherman, Tamah; Mrázková, Kamila; Dovalil, Vít; Havlík, Martin (2013) Sociolingvistické sympozium v Berlíně. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 227-237. ISSN 0037-7031

Dadejík, Ondřej; Kubalík, Štěpán (2013) Some Remarks on Descriptive and Negative Aesthetic Concepts: A Critical Note. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 206-212. ISSN 0014-1291

Mareš, Petr (2013) Sonda do kultury města – Zlín, modelové město modernity. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 681-702. ISSN 0038-0288

Jeřábek, Hynek (2013) Spor o metodologii Whytovy Street Corner Society. Data a výzkum - SDA Info, 7 (2). pp. 149-165. ISSN 1802-8152

Kurowska, Hanna (2013) Stan badań nad historią kultury w Polsce w XX i na początku XXI wieku. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 195-224. ISSN 1803-7550

Marek, Jindřich (2013) Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 63-136. ISSN 0585-5691

Weed, Ethan (2013) Stephen E. Palmer and Arthur P. Shimamura, eds. Aesthetic Science (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (1). pp. 128-134. ISSN 0014-1291

Kvíčalová, Marta (2013) Studentské přezdívky utvořené z osobních jmen. Acta onomastica, 54 (1). pp. 170-178. ISSN 1211-4413

Smetanová, Jaroslava (2013) Svůj k svému a české dítě do české školy. Činnost českých ochranných spolků na příkladu Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a Národní jednoty pošumavské. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 129-151. ISSN 1803-7550

Blesky, Dietmar (2013) Sven Kunisch, Stephan A. Boehm and Michael Boppel (eds.): From Grey to Silver. Managing the Demographic Change Successfully. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 1013-1017. ISSN 0038-0288

Černá, Alena (2013) Synonymie tzv. vodňanského lékařství. Our Speech, 96 (2). pp. 85-95. ISSN 0027-8203

Šmejkalová, Martina (2013) Syntaktické dílo Vladimíra Šmilauera v kontextu vývoje české lingvistiky 20. století. Slovo a slovesnost, 74 (2). pp. 83-110. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2013) Table of Content. Czech Sociological Review, 49 (3). -. ISSN 0038-0288

Editors, Czech Economic Review (2013) Table of contents. Czech Economic Review, 7 (3). -. ISSN 1802-4696

Rinas, Karsten (2013) Tři „nové“ modifikační částice v češtině: schválně, normálně a jako. Slovo a slovesnost, 74 (3). pp. 163-178. ISSN 0037-7031

Davidová Glogarová, Jana; Čech, Radek (2013) Tematická koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. Our Speech, 96 (5). pp. 234-246. ISSN 0027-8203

Czachor, Henryk; Lichner, Ľubomír (2013) Temperature influences water sorptivity of soil aggregates. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 84-87. ISSN 0042-790X

Benda, Libor (2013) Tereza Stöckelová: Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 854-859. ISSN 0038-0288

Stibral, Karel (2013) The 19th International Congress of Aesthetics (conference report). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 233-236. ISSN 0014-1291

Xu, Zhonglin; Feng, Zhaodong; Zhao, Chuanyan; Zheng, Jianghua; Yang, Jianjun; Tian, Fengxia; Peng, Huanhua; Wang, Chao; Peng, Shouzhang; Sher, Hassan (2013) The canopy rainfall interception in actual and potential distribution of Qinghai spruce (Picea crassifolia) forest. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 64-72. ISSN 0042-790X

Okkan, Umut; Serbes, Zafer Ali (2013) The combined use of wavelet transform and black box models in reservoir inflow modeling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 112-119. ISSN 0042-790X

Šípek, Václav (2013) The influence of large-scale climatic patterns on precipitation, temperature, and discharge in Czech river basins. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 278-285. ISSN 0042-790X

Hafner-Fink, Mitja; Malnar, Brina; Uhan, Samo (2013) The National Contexts of Post-national Citizenship. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 867-902. ISSN 0038-0288

Váně, Jan; Štípková, Martina (2013) The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia. Czech Sociological Review, 49 (3). pp. 403-426. ISSN 0038-0288

Johansson, Anders (2013) The Necessity of Over-interpretation: Adorno, the Essay, and the Gesture of Aesthetic Experience. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 149-169. ISSN 0014-1291

Györffy, Erzsébet (2013) The Place of Slang Toponyms in the Toponymic System. Acta onomastica, 54 (1). pp. 80-87. ISSN 1211-4413

Hajko, Vladimír; Bil, Jaroslav (2013) The Relevant Markets for Meat Production and Processing in the Czech Republic: Analysis of the Price Movements. Czech Economic Review, 7 (3). pp. 178-198. ISSN 1802-4696

Nakashima, Yoshito (2013) The use of sodium polytungstate as an X-ray contrast agent to reduce the beam hardening artifact in hydrological laboratory experiments. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 347-351. ISSN 0042-790X

Sabzevari, Touraj; Saghafian, Bahram; Talebi, Ali; Ardakanian, Reza (2013) Time of concentration of surface flow in complex hillslopes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (4). pp. 269-277. ISSN 0042-790X

Yanagawa, Aki; Fujimaki, Haruyuki (2013) Tolerance of canola to drought and salinity stresses in terms of root water uptake model parameters. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 73-80. ISSN 0042-790X

Kalinič, Petr (2013) Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce, T. L. Taylor: Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 858-864. ISSN 0038-0288

Richter, Sandra (2013) Tomáš Hlobil. Geschmacksbildung im Nationalinteresse: Die Anfänge der Prager Universitätsästhetik im mitteleuropäischen Kulturraum 1763–1805 (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50 (2). pp. 236-239. ISSN 0014-1291

Kojetínová, Martina (2013) Toponyma jako místa paměti (na příkladu vybraných pražských urbanonym). Acta onomastica, 54 (1). pp. 145-151. ISSN 1211-4413

Krško, Jaromír (2013) Toponymický priestor ako súčasť kultúrno-antropologického priestoru. Acta onomastica, 54 (1). pp. 151-170. ISSN 1211-4413

Jarkovská, Lucie; Lišková, Kateřina (2013) Tradice, její rozpad a záchrana skrze sex: Diskurzivní strategie odpůrců sexuální výchovy. Czech Sociological Review, 49 (2). pp. 269-291. ISSN 0038-0288

Suchá, Zdeňka; David, Jaroslav (2013) Typizace ve jménech seriálových postav. Acta onomastica, 54 (1). pp. 246-256. ISSN 1211-4413

Kubík, Viktor (2013) Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů II. Gotické rukopisy a počátky renesanční iluminace (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 4). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 43 (2013). pp. 29-205. ISSN 0585-5691

Kříž, Adam; Prokšová, Hana (2013) Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém. Our Speech, 96 (1). pp. 36-50. ISSN 0027-8203

David, Jaroslav (2013) Uliční jména – mezi ideologií a kulturním dědictvím. Acta onomastica, 54 (1). pp. 53-61. ISSN 1211-4413

Büttner, Olaf; Tittel, Jörg (2013) Uncertainties in dissolved organic carbon load estimation in a small stream. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (1). pp. 81-83. ISSN 0042-790X

Redakce, Redakce (2013) Upozornění redakce. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 187-188. ISSN 0038-0288

Ferenčuhová, Slavomíra; Galčanová, Lucie (2013) Urbánní sociologie se drží vcelku slušně… Rozhovor s Jiřím Musilem. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 811-821. ISSN 0038-0288

Kalashnikov, Alexander (2013) Usual and Occasional Equivalents of Charactonyms: Case-Study of Two Translations. Acta onomastica, 54 (1). pp. 91-101. ISSN 1211-4413

Roberts, Andrew (2013) Valerie J. Bunce and Sharon L. Wolchik: Defeating Authoritarian Leaders in Postcommunist Countries. Czech Sociological Review, 49 (6). pp. 992-995. ISSN 0038-0288

Matoušek, Václav; Krupička, Jan; Picek, Tomáš (2013) Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 120-125. ISSN 0042-790X

Janeček, Miloslav; Květoň, Vít; Kubátová, Eliška; Kobzová, Dominika; Vošmerová, Michaela; Chlupsová, Jana (2013) Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 61 (2). pp. 97-102. ISSN 0042-790X

Osmani, Dritan (2013) Valuing Equally the Environmental Goods in Rich and Poor Countries in a Post-Kyoto World. Czech Economic Review, 7 (2). pp. 73-100. ISSN 1802-4696

Soukup, Petr (2013) Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. Data a výzkum - SDA Info, 7 (2). pp. 125-148. ISSN 1802-8152

Štěpánová, Veronika (2013) Výslovnost cizích slov, vlastních jmen, zkratek a některé další fonetické dotazy v jazykové poradně. Our Speech, 96 (3). pp. 117-141. ISSN 0027-8203

Valentová, Iveta (2013) Vývin prechyľovania ženských priezvisk na slovenskom území. Acta onomastica, 54 (1). pp. 272-293. ISSN 1211-4413

Panáček, Jaroslav (2013) Vývoj místního jména Česká Lípa. Acta onomastica, 54 (1). pp. 217-228. ISSN 1211-4413

Skarnitzl, Radek; Bartošová, Petra (2013) Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na příkladu českých palatálních exploziv. Our Speech, 96 (5). pp. 246-259. ISSN 0027-8203

Křístek, Michal (2013) Významné životní jubileum prof. Milana Jelínka. Our Speech, 96 (4). pp. 218-220. ISSN 0027-8203

Balon, Jan; Císař, Ondřej (2013) Veřejný význam sociologie: na úvod dvou připomenutí. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 123-126. ISSN 0038-0288

Adam, Robert (2013) Vlastní jména osob a míst v Raisových povídkách. Acta onomastica, 54 (1). pp. 7-15. ISSN 1211-4413

Katz, Jonathan Ned (2013) Vynález heterosexuality (komentář Věra Sokolová). Gender, rovné příležitosti, výzkum, 14 (2). pp. 4-13. ISSN 1213-0028

Konečná, Hana (2013) Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích. Our Speech, 96 (4). pp. 216-219. ISSN 0027-8203

Nešpor, Zdeněk R. (2013) Vzpomínka na Bohumila Jungmanna. Czech Sociological Review, 49 (5). pp. 839-841. ISSN 0038-0288

Myška, Milan (2013) Vzpomínky prof. Arnošta Klímy na Mezinárodní kongres historiků ve Stockholmu v roce 1960 (Fragment z dosud nepublikovaných vzpomínek historika). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 87-95. ISSN 1803-7550

Černý, Pavol (2013) Vztahy mezi českými zeměmi a Nizozemím během středověku v oblasti výtvarného umění. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 1-22. ISSN 1803-7550

Stejskalová, Michaela (2013) William Julius Wilson: More than just Race. Being Black and Poor in the Inner City. Czech Sociological Review, 49 (1). pp. 179-183. ISSN 0038-0288

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (1). pp. 60-61. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (2). pp. 116-117. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (3). pp. 172-173. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (4). pp. 228-229. ISSN 0027-8203

Jazyková poradna, (2013) Z dopisů jazykové poradně. Our Speech, 96 (5). pp. 276-277. ISSN 0027-8203

Lisový, Igor (2013) Z popularizační palety profesora Pavla Olivy, DrSc. (K 90. narozeninám učence, pedagoga, překladatele a popularizátora antického starověku). Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 187-194. ISSN 1803-7550

Hoffmannová, Jana; Kaderka, Petr (2013) Za Světlou Čmejrkovou. Slovo a slovesnost, 74 (1). pp. 73-78. ISSN 0037-7031

Chromý, Jan (2013) Zdvojená slovesa v současné češtině. Our Speech, 96 (2). pp. 78-85. ISSN 0027-8203

Gaudek, Tomáš (2013) Zpráva ze studia českých iluminovaných rukopisů 14. století v Bodleian Library. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 42 (2012). pp. 145-159. ISSN 0585-5691

Doležel, Petr; Gába, Petr; Šimon, František; Kilián, Jan; Austová, Ivana; Židek, Adam (2013) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (1). pp. 109-116. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Malurová, Margaréta; Lisový, Igor; Golian, Ján; Nováčková, Pavlína; Štarman, Ondřej; Dokoupil, Lumír; Polášek, Adam; Drápela, Martin; Židek, Adam; Suchá, Jana (2013) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 4 (2). pp. 229-243. ISSN 1803-7550

Polomac, Vladimir (2013) О cавременим београдским ходонимима антропонимског порекла. Acta onomastica, 54 (1). pp. 228-243. ISSN 1211-4413

This list was generated on Mon Apr 12 01:01:48 2021 CEST.