Year: 2014

Number of items: 440.

December 2014

Kolářová, Kateřina (2014) (Ne)přizpůsobeni krizi, nezpůsobilí občanství? „Postižení“ a „rasa“ v diskursech krize. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 48-60. ISSN 1213-0028

Hrešanová, Ema (2014) ‘Nobody in a Maternity Hospital Really Talks to You’: Socialist Legacies and Consumerism in Czech Women’s Childbirth Narratives. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 961-986. ISSN 0038-0288

Šmídová Matoušová, Olga; Tollarová, Blanka (2014) ‘You Can’t Take It Personally’: Emotion Management as Part of the Professional Nurse’s Role. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 839-874. ISSN 0038-0288

Nagy, Beáta; Fodor, Éva (2014) „Při odlivu klesají všechny lodě“: Dopady hospodářské krize po roce 2008 na muže a ženy ve střední a východní Evropě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 4-15. ISSN 1213-0028

Radkowska-Walkowicz, Magdalena (2014) Between Advanced Medical Technology and Prayer: Infertility Treatment in Post-socialist Poland. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 939-961. ISSN 0038-0288

Kościańska, Agnieszka (2014) Beyond Viagra: Sex Therapy in Poland. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 919-939. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Book reviews. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 987-1015. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Content. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 813-815. ISSN 0038-0288

Bazylevych, Maryna (2014) Disorder and Civilization: The Future(s) of Ukrainian Medicine. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 821-838. ISSN 0038-0288

Dlouhá, Marie; Jurik, Nancy; Křížková, Alena (2014) Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 87-100. ISSN 1213-0028

Speier, Amy; Šmídová, Iva; Wierciński, Hubert (2014) Health and Medicine: Post-socialist Perspectives. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 815-820. ISSN 0038-0288

Gracová, Blažena (2014) Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 150-160. ISSN 1803-7550

Miscellaneous, (2014) Information. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 1015-1018. ISSN 0038-0288

Křížková, Alena; Formánková, Lenka (2014) Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství). Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 48-60. ISSN 1213-0028

Lunga, Václav; Motyčka, Martin; Polášek, Adam; Zářický, Aleš; Brychta, Martin; Řeha, Tomáš; Nováčková, Pavlína; Drápela, Martin (2014) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 250-256. ISSN 1803-7550

Main, Izabella (2014) Medical Travels of Polish Female Migrants in Europe. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 897-919. ISSN 0038-0288

Husák, Petr (2014) Pedagogický přínos kněze Dominika Pecky (1895–1981). Příklad propojení pedagogického působení s kněžským posláním. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 161-172. ISSN 1803-7550

Myška, Milan (2014) Podomní obchodníci aneb jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Příspěvek k historii podomního obchodu na přelomu 19. a 20. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 173-198. ISSN 1803-7550

Dudová, Radka; Hašková, Hana (2014) Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 19-32. ISSN 1213-0028

Šůla, Jaroslav (2014) Prostějovský rodák Ing. Karel Hazura, spolutvůrce prvních československých papírových platidel. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 199-220. ISSN 1803-7550

Brychta, Martin; Vaculík, Lukáš; Židek, Adam (2014) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 238-243. ISSN 1803-7550

Anonymus, (2014) Reviewers of Articles Decided in 2014. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 1019-1024. ISSN 0038-0288

Lištiaková, Irena; Jarkovská, Lucie (2014) Síťový marketing: Nadějná pracovní příležitost pro ženy? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 77-86. ISSN 1213-0028

Kubů, Eduard; Šouša, Jiří (2014) Svatopluk Čech a jeho Lešetínský kovář ve stínu dvouhlavého orla. O počátcích paradigmatu české „hraničářské“ literatury. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 129-249. ISSN 1803-7550

Bludau, Heidi (2014) The Power of Protocol: Professional Identity Development and Governmentality in Post-socialist Health Care. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 875-897. ISSN 0038-0288

Szelewa, Dorota (2014) The second wave of anti-feminism? Post-crisis maternalist policies and the attack on the concept of gender in Poland. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 33-47. ISSN 1213-0028

Pál, Judit (2014) The Study of the Hungarian Elites of the 19th and 20th Century. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 221-237. ISSN 1803-7550

Hruboň, Pavel; Sojčák, Michal; Průša, Lukáš; Stonišová, Mariana; Lipovski, Radek; Knapíková, Jana (2014) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 243-249. ISSN 1803-7550

November 2014

VAN DEN ABEELE, Baudouin (2014) A success story in Central Europe: the Lumen anime, its manuscript tradition, its versions, its attribution. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 5-35. ISSN 0585-5691

Vaculínová, Marta (2014) Antonín Truhlář a jeho sbírka gelenian v Knihovně Národního muzea. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 429-438. ISSN 0585-5691

Buccella, Domenico (2014) Bargaining Structures and Agendas in an Unconstrained Hotelling Model. Czech Economic Review, 8 (3). pp. 149-168. ISSN 1802-4696

Zawiszová, Halina (2014) Book review: Hidehiro Muraoka (ed.): Sesshoku Bamen ni okeru Gengo Shiyō to Gengo Taido / Language Use and Language Attitude in Contact Situations. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 352-358. ISSN 0037-7031

Halama, Ota (2014) Doplňky F. M. Bartoše k soupisu rukopisů Národního muzea v Praze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 375-387. ISSN 0585-5691

Nekvapil, Jiří; Sherman, Tamah (2014) Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 245-255. ISSN 0037-7031

Vodrážková, Lenka (2014) Johann Nepomuk Kelle a jeho soupisy rukopisů pražských knihoven z let 1859 – 1872. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 357-373. ISSN 0585-5691

Marek, Jindřich (2014) Josef Truhlář a česká středověká literatura. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 305-318. ISSN 0585-5691

Sulitková, Ludmila; Jordánková, Hana (2014) K důležitosti zkoumání filiace právních rukopisů na příkladu Brna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 271-287. ISSN 0585-5691

Bok, Václav (2014) K vyšebrodskému rukopisu Zlaté legendy. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 389-394. ISSN 0585-5691

Kimura, Goro Christoph (2014) Language management as a cyclical process: A case study on prohibiting Sorbian in the workplace. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 255-271. ISSN 0037-7031

Tošnerová, Marie (2014) Letopisecké záznamy z Litoměřic z první poloviny 17. století. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 417-427. ISSN 0585-5691

Sherman, Tamah; Homoláč, Jiří (2014) Management summaries and the follow-up interview in language biography research. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 294-325. ISSN 0037-7031

Hadravová, Alena (2014) Meteorologie v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 439-477. ISSN 0585-5691

Brodský, Pavel (2014) Misál krakovský v Arcidiecézním archivu ve Hnězdně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 411-416. ISSN 0585-5691

Šmahel, František (2014) Nedoceněný objev neznámého Husova listu. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 403-410. ISSN 0585-5691

Černý, Pavol (2014) Nově objevená francouzská iluminovaná bible ze soukromého majetku v Olomouci. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 37-56. ISSN 0585-5691

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obálka. Slovo a slovesnost, 75 (4). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 243-244. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah ročníku 75/2014. Slovo a slovesnost, 75 (4). -. ISSN 0037-7031

Lanstyák, István (2014) On the process of language problem management. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 325-352. ISSN 0037-7031

Kopecký, Jakub (2014) Přechylování příjmení v češtině jako případ jazykového managementu. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 271-294. ISSN 0037-7031

Kubík, Viktor (2014) Poznámky ke gotické knižní malbě z jádra jihozápadních Čech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 155-200. ISSN 0585-5691

Coufal, Dušan (2014) Pražský kapitulní kodex K 16: Netušený sborník M. Jana z Jesenice? Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 85-139. ISSN 0585-5691

Nekvapil, Jiří (2014) Recenze: David Cassels Johnson: Language Policy. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 361-366. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2014) Recenze: Journal of Asian Pacific Communication, Vol. 22 (2), 2012: Special Issue: Management Approach: Probing the Concept of “Noting”. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 358-362. ISSN 0037-7031

Niinimäki, Juha-Pekka (2014) Relationship Lending, Bank Competition and Financial Stability. Czech Economic Review, 8 (3). pp. 102-125. ISSN 1802-4696

Hledíková, Zdeňka (2014) Rukopis listáře Jana z Jenštejna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 57-83. ISSN 0585-5691

Zachová, Irena (2014) Salvete plus decies v rukopise 34/42 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 141-153. ISSN 0585-5691

Homolková, Milada (2014) Staročeský traktátek o křivé přísaze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 395-402. ISSN 0585-5691

Ruiu, Gabriele (2014) The Role of Trust in Determining the Propensity to Join Unofficial Strikes. Czech Economic Review, 8 (3). pp. 125-149. ISSN 1802-4696

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Titulní strana. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

Kohout, Štěpán (2014) Vznik „Seznamu rukopisů olomoucké kapituly“ z roku 1961. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 319-355. ISSN 0585-5691

Özörencik, Helena (2014) Workshop o výzkumu vícejazyčnosti v Dubrovníku. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 366-369. ISSN 0037-7031

Ryantová, Marie (2014) Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 201-270. ISSN 0585-5691

October 2014

Seel, Martin (2014) Active Passivity: On the Aesthetic Variant of Freedom. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 269-282. ISSN 0014-1291

Koblížek, Tomáš (2014) Carole Maigné (ed.). Formalisme esthétique: Prague et Vienne au XIXe siècle (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 282-290. ISSN 0014-1291

Skovajsa, Marek (2014) Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 671-713. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan; Klobucký, Robert (2014) Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? Obsahová analýza dvou sociologických periodik... Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 645-671. ISSN 0038-0288

Dorsch, Fabian (2014) Cover (2-2014). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 165-170. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2014) Editorial. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 167-170. ISSN 0014-1291

Balon, Jan (2014) Jak se privatizují ideje? Neoliberální režim vědění a jeho přivlastnění postmoderního obrazu světa. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 713-734. ISSN 0038-0288

John, Eileen (2014) Meals, Art, and Artistic Value. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 254-269. ISSN 0014-1291

Gardner, Sebastian (2014) Method and Metaphysics in the Philosophy of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 230-254. ISSN 0014-1291

Císař, Ondřej; Stöckelová, Tereza (2014) Mezinárodní a veřejně relevantní. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 641-643. ISSN 0038-0288

Budd, Malcolm (2014) Morality, Society, and the Love of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 170-208. ISSN 0014-1291

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 637-639. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Ohlédnutí šéfredaktorů. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 753-779. ISSN 0038-0288

Magid, Václav (2014) Owen Hulatt (ed.). Aesthetic and Artistic Autonomy (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 290-297. ISSN 0014-1291

Nešpor, Zdeněk R. (2014) Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 735-752. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 779-806. ISSN 0038-0288

Gaiger, Jason (2014) The Idea of a Universal Bildwissenschaft. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 208-230. ISSN 0014-1291

Miscellaneous, (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 807-814. ISSN 0038-0288

September 2014

Lichner, Ľubomír; Cerdà, Artemi; Rajkai, Kálmán; Tesař, Miroslav (2014) Biohydrology research after Landau 2013 conference. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 253-257. ISSN 0042-790X

Cantón, Yolanda; Román, Jose Raúl; Chamizo, Sonia; Rodríguez-Caballero, Emilio; Moro, María José (2014) Dynamics of organic carbon losses by water erosion after biocrust removal. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 258-268. ISSN 0042-790X

Zhang, Guanhua; Liu, Guobin; Yi, Liang; Zhang, Pingcang (2014) Effects of patterned Artemisia capillaris on overland flow resistance under varied rainfall intensities in the Loess Plateau of China. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 334-342. ISSN 0042-790X

Dvořáková, Šárka; Kovář, Pavel; Zeman, Josef (2014) Impact of evapotranspiration on discharge in small catchments. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 285-292. ISSN 0042-790X

Leelamanie, D.A.L. (2014) Initial water repellency affected organic matter depletion rates of manure amended soils in Sri Lanka. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 309-315. ISSN 0042-790X

Csorba, Szilveszter; Raveloson, Andrea; Tóth, Estzer; Nagy, Viliam; Farkas, Csilla (2014) Modelling soil water content variations under drought stress on soil column cropped with winter wheat. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 269-276. ISSN 0042-790X

Dudová, Radka; Volejníčková, Romana (2014) Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). ISSN 1213-0028

Dohnal, Michal; Černý, Tomáš; Votrubová, Jana; Tesař, Miroslav (2014) Rainfall interception and spatial variability of throughfall in spruce stand. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 277-284. ISSN 0042-790X

Kidron, Giora J. (2014) Sink plot for runoff measurements on semi-flat terrains: preliminary data and their potential hydrological and ecological implications. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 303-308. ISSN 0042-790X

Fischer, Thomas; Gypser, Stella; Subbotina, Maria; Veste, Maik (2014) Synergic hydraulic and nutritional feedback mechanisms control surface patchiness of biological soil crusts on tertiary sands at a post-mining site. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 293-302. ISSN 0042-790X

Urbanek, Emilia; Horn, Rainer; Smucker, Alwin J.M. (2014) Tensile and erosive strength of soil macro-aggregates from soils under different management system. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). p. 333. ISSN 0042-790X

Mantovani, Dario; Veste, Maik; Gypser, Stella; Halke, Christian; Koning, Laurie; Freese, Dirk; Lebzien, Stefan (2014) Transpiration and biomass production of the bioenergy crop Giant Knotweed Igniscum under various supplies of water and nutrients. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 316-323. ISSN 0042-790X

August 2014

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Call for abstracts for a special issue of Slovo a slovesnost “Indo-European comparative linguistics: recent development and state-of-the-art". Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 239-240. ISSN 0037-7031

Nejedlý, Petr (2014) Enantiosémie jako výsledek vývojových procesů. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 181-193. ISSN 0037-7031

Palková, Zdena (2014) Fonetická zastavení Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 227-231. ISSN 0037-7031

Hejzlarová, Eva (2014) Genderová expertka/genderový expert jako opatření ke zkvalitnění projektů ESF? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 55-64. ISSN 1213-0028

Hudousková, Andrea; Flanderková, Eva; Mertins, Barbara; Tomšů, Kristýna (2014) Hypotéza vymazávání stop a její platnost v češtině u pacientů s Brocovou afázií. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 163-181. ISSN 0037-7031

Dressler, Wolfgang U. (2014) In celebration of prof. Daneš’s 95th birthday. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 227-228. ISSN 0037-7031

Vohlídalová, Marta (2014) Jeho a její pohled: Střídavá péče z perspektivy matek a otců. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 29-40. ISSN 1213-0028

Miscellaneous, (2014) Jubilea. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 603-608. ISSN 0038-0288

Sloboda, Marián (2014) Konference o jazyku a superdiverzitě. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 230-238. ISSN 0037-7031

Moravcová, Eva; Tomášek, Jan (2014) Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 495-521. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Nekrolog. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 609-611. ISSN 0038-0288

Bednaříková, Božena (2014) O Komárkově teorii morfologie. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 200-220. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obálka. Slovo a slovesnost, 75 (3). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 493-495. ISSN 0038-0288

Pinzani, Alessandro; Walquíria, Leão Rêgo (2014) Peníze, osobní autonomie, občanství. Vliv programu Bolsa Família na zúčastněné. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 3-15. ISSN 1213-0028

Hearn, Jeff (2014) Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 16-28. ISSN 1213-0028

Hruška, Vladan (2014) Proměny přístupů ke konceputalizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 581-602. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 611-637. ISSN 0038-0288

Mrázková, Kamila (2014) Recenze: Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: Metody a interpretace. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 220-227. ISSN 0037-7031

Bernard, Josef; Mikešová, Renáta (2014) Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 521-546. ISSN 0038-0288

Anýžová, Petra (2014) Srovnatelnost Schwartzovy hodnotové škály v mezinárodních datech. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 547-581. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti „Indoevropská srovnávací jazykověda: nedávný vývoj a aktuální stav“. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 238-239. ISSN 0037-7031

Bondarko, Alexandr V. (2014) К вопросу о соотношении центра и периферии в структуре грамматических единств. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 193-200. ISSN 0037-7031

July 2014

Salonen, Hannu (2014) Aggregating and Updating Information. Czech Economic Review, 8 (2). pp. 55-68. ISSN 1802-4696

Qin, Dan (2014) Refining the Information Function Method: Instrument and Application. Czech Economic Review, 8 (2). pp. 84-102. ISSN 1802-4696

Rossini, Gianpaolo; Vergari, Cecilia (2014) The Discrete Charm of Uniform Linear Pricing of an Input Production Joint Venturer. Czech Economic Review, 8 (2). pp. 68-84. ISSN 1802-4696

June 2014

Gordon, Dennis C.; Hallett, Paul D. (2014) An automated microinfiltrometer to measure small-scale soil water infiltration properties. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 248-252. ISSN 0042-790X

Turan, Burak; Wang, Keh-Han (2014) An object-oriented overland flow solver for watershed flood inundation predictions: case study of Ulus basin, Turkey. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 209-217. ISSN 0042-790X

Gusev, Yeugeniy M.; Nasonova, Olga N. (2014) Application of a technique for scenario prediction of climate change impact on the water balance components of northern river basins. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 197-208. ISSN 0042-790X

Lukovič, Miloš (2014) Balkanistika (balkanologie) v Srbsku v období 1991–2013. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 86-104. ISSN 1803-7550

Nistor, Laura (2014) Between Price and Quality: The Criteria of Food Choice in Romania. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 391-419. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Book Reviews. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 455-487. ISSN 0038-0288

Messa, Gianandrea Vittorio; Malavasi, Stefano (2014) Computational investigation of liquid-solid slurry flow through an expansion in a rectangular duct. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 234-240. ISSN 0042-790X

Artichowicz, Wojciech; Szymkiewicz, Romuald (2014) Computational issues of solving the 1D steady gradually varied flow equation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 226-233. ISSN 0042-790X

Anonymus, (2014) Content. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 333-335. ISSN 0038-0288

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Krupička, Jan; Konfršt, Jiří (2014) Experimental investigation of coarse particles-water mixture flow in horizontal and inclined pipes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 241-247. ISSN 0042-790X

Bílek, Jaroslav (2014) Geopolitické koncepce a imperialismus v carském Rusku 19. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 1-15. ISSN 1803-7550

Fendeková, Miriam; Pekárová, Pavla; Fendek, Marián; Pekár, Jan; Škoda, Peter (2014) Global drivers effect in multi-annual variability of runoff. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 169-176. ISSN 0042-790X

Koczka Bara, Márta; Velísková, Yvetta; Dulovičová, Renáta; Schügerl, Radoslav (2014) Influence of surface water level fluctuation and riverbed sediment deposits on groundwater regime. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 177-185. ISSN 0042-790X

Miscellaneous, (2014) Information. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 487-490. ISSN 0038-0288

Bačová Mitková, Veronika; García-OrenesHalmová, Dana (2014) Joint modeling of flood peak discharges, volume and duration: a case study of the Danube River in Bratislava. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 186-196. ISSN 0042-790X

Al Saheb, Jan (2014) Kníže Josef Václav z Lichtenštejna: Připomínka života významného diplomata, vojevůdce a reformátora(1696–1772). Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 57-67. ISSN 1803-7550

Šuláková (Včíslová), Kateřina; Brňovják, Jiří; Polášek, Adam; Zářický, Aleš; Golian, Ján; Knob, Stanislav (2014) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 121-128. ISSN 1803-7550

Zhanovich Popov, Vyacheslav (2014) Man with a Gun: Problems of Relationship of Residents of Ukrainian Cities to the Armed Parties of Revolution and Civil War in 1917–1920. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 33-56. ISSN 1803-7550

Steinmetz, Karel (2014) Počátky symfonických koncertů v Ostravě (1890–1954). Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 68-76. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Nováčková, Pavlína; Černá, Jana (2014) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 105-111. ISSN 1803-7550

Vobecká, Jana; Kostelecký, Tomáš; Lux, Martin (2014) Rental Housing for Young Households in the Czech Republic: Perceptions, Priorities, and Possible Solutions. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 365-391. ISSN 0038-0288

Lizardo, Omar (2014) Taste and the Logic of Practice in Distinction. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 335-365. ISSN 0038-0288

Zhang, Jinping; Ding, Zhihong; You, Jinjun (2014) The joint probability distribution of runoff and sediment and its change characteristics with multi-time scales. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 218-225. ISSN 0042-790X

Medve-Bálint, Gergö; Boda, Zsolt (2014) The Poorer You Are, the More You Trust? The Effect of Inequality and Income on Institutional Trust in East-Central Europe. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 419-454. ISSN 0038-0288

Šopák, Pavel (2014) Věda v muzeu: Poznámky k výměru pojmu vědy na příkladu Gymnazijního muzea v Opavě v 19. a v první polovině 20. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 16-32. ISSN 1803-7550

Dokoupil, Lumír (2014) Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 77-85. ISSN 1803-7550

Gába, Petr; Krečmer, Lukáš; Krejčík, Tomáš; Kilián, Jan; Lipovski, Radek; Židek, Adam; Šůla, Jaroslav; Myška, Milan; Koptová, Markéta (2014) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 111-120. ISSN 1803-7550

May 2014

Arcangeli, Margherita (2014) Anežka Kuzmičová. Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 149-155. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2014) Cover (1-2014). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 1-6. ISSN 0014-1291

Duběda, Tomáš (2014) Czech intonation: A tonal approach. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 83-99. ISSN 0037-7031

Flodin, Camilla (2014) Geoff Boucher. Adorno Reframed (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 146-149. ISSN 0014-1291

Szécsényi, Endre (2014) Gustus Spiritualis: Remarks on the Emergence of Modern Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 62-86. ISSN 0014-1291

Eldridge, Richard (2014) How Movies Think: Cavell on Film as a Medium of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 3-21. ISSN 0014-1291

Davies, Stephen; van Damme, Wilfried; Dissanayake, Ellen; Carroll, Joseph; Mellmann, Katja; Luty, Jerzy (2014) Krakow Book Forum: Stephen Davies’s The Artful Species. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 85-127. ISSN 0014-1291

Češka, Jakub (2014) Literárně inscenované svědectví: K emancipačním strategiím v Hrabalově novele Jarmilka. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 99-127. ISSN 0037-7031

Kopecký, Jakub; Smejkalová, Kamila (2014) Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 156-161. ISSN 0037-7031

Kloferová, Stanislava (2014) Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí: k výzkumu historických německých nářečí v České republice. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 127-142. ISSN 0037-7031

Bokiniec, Monika; Lipták, Michal; Papp, Zoltán; Stejskal, Jakub (2014) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 137-146. ISSN 0014-1291

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obálka. Slovo a slovesnost, 75 (2). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Friedová, Mirjam; Hajičová, Eva (2014) Odešel velký lingvista i vzácný člověk. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 152-157. ISSN 0037-7031

Kulka, Tomáš (2014) On the Asymmetry between Positive and Negative Aesthetic Judgements: A Response to Dadejík and Kubalík. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 86-95. ISSN 0014-1291

Stejskal, Jakub (2014) Peter Osborne. Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 155-162. ISSN 0014-1291

Ferenčuhová, Slavomíra (2014) Recenze: Durk Gorter – Heiko F. Marten – Luk Van Mensel (eds.): Minority Languages in the Linguistic Landscape. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 142-146. ISSN 0037-7031

Pacovská, Jasňa (2014) Recenze: James W. Underhill: Creating Worldviews: Metaphor, Ideology and Language. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 146-152. ISSN 0037-7031

Terrone, Enrico (2014) The Digital Secret of the Moving Image. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 21-42. ISSN 0014-1291

Salwa, Mateusz (2014) The Garden as a Performance. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 42-62. ISSN 0014-1291

April 2014

Miscellaneous, (2014) Jubilea. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 291-295. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2014) Miloslav Petrusek ve světle své publikační činnosti v samizdatovém Sociologickém obzoru. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 189-210. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Nekrology. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 277-278. ISSN 0038-0288

Matoušek, Roman (2014) Nová výstavba obecního bydlení, rozhodování a rizika segregace: případová studie Rudoltice. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 211-233. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 161-163. ISSN 0038-0288

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014) Postoje rodičů odmítajících povinná očkování svých dětí: případová studie krize důvěry v biomedicínské vědění. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 163-188. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan (2014) Problém národní identity v díle Edvarda Beneše. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 233-264. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 305-327. ISSN 0038-0288

Hanuš, Karel (2014) Recenzní esej. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 295-305. ISSN 0038-0288

Maslowski, Nicolas (2014) Rozhovor. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 265-276. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 327-330. ISSN 0038-0288

March 2014

Kulasova, Alena; Beven, Keith J.; Blazkova, Sarka D.; Rezacova, Daniela; Cajthaml, Jiri (2014) Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 160-168. ISSN 0042-790X

Zachoval, Zbyněk; Knéblová, Michaela; Roušar, Ladislav; Rumann, Ján; Šulc, Jan (2014) Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 145-149. ISSN 0042-790X

Horniaček, Milan (2014) Expectations of Bailout and Collective Moral Hazard. Czech Economic Review, 8 (1). pp. 33-55. ISSN 1802-4696

Krupička, Jan; Matoušek, Václav (2014) Gamma-ray-based measurement of concentration distribution in pipe flow of settling slurry: vertical profiles and tomographic maps. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 126-132. ISSN 0042-790X

Valeš, Miroslav (2014) Jazyková diverzita a jazyková politika v Ekvádoru. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 39-59. ISSN 0037-7031

Homoláč, Jiří; Mrázková, Kamila (2014) K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 3-39. ISSN 0037-7031

Akib, Shatirah; Jahangirzadeh, Afshin; Basser, Hossein (2014) Local scour around complex pier groups and combined piles at semi-integral bridge. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 108-116. ISSN 0042-790X

Bombač, Martin; Novak, Gorazd; Rodič, Primož; Četina, Matjaž (2014) Numerical and physical model study of a vertical slot fishway. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 150-159. ISSN 0042-790X

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obálka. Slovo a slovesnost, 75 (1). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Dai, Darong (2014) On the Turnpike Property of the Modified Golden Rule. Czech Economic Review, 8 (1). pp. 26-33. ISSN 1802-4696

Adam, Robert (2014) Recenze: F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 59-65. ISSN 0037-7031

Bogoczová, Irena (2014) Recenze: Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe; Izabela Łuc – Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 65-71. ISSN 0037-7031

Štěpán, Josef (2014) Recenze: Ondřej Pešek: Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 70-77. ISSN 0037-7031

Lozano, Elena; García-Orenes, Fuensanta; Bárcenas-Moreno, Gema; Jiménez-Pinilla, Patricia; Mataix-Solera, Jorge; Arcenegui, Victorie; Morugán-Coronado, Alicia; Mataix-Beneyto, Jorge (2014) Relationships between soil water repellency and microbial community composition under different plant species in a Mediterranean semiarid forest. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 101-107. ISSN 0042-790X

Čermák, František (2014) Revenze: Ivo Vasiljev – Nguyễn Quyết Tiến: Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt / Velký učební česko-vietnamský slovník, 1: A–G. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 76-79. ISSN 0037-7031

Song, Song; Schmalz, Britta; Fohrer, Nicola (2014) Simulation and comparison of stream power in-channel and on the floodplain in a German lowland area. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 133-144. ISSN 0042-790X

Jian, Shengqi; Zhao, Chuanyan; Fang, Shumin; Yu, Kai (2014) Soil water content and water balance simulation of Caragana korshinskii Kom. in the semiarid Chinese Loess Plateau. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 89-96. ISSN 0042-790X

Parilina, Elena; Sedakov, Artem (2014) Stable Bank Cooperation for Cost Reduction Problem. Czech Economic Review, 8 (1). pp. 7-26. ISSN 1802-4696

Štěpán, Josef (2014) Sto let od narození Karla Svobody. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 79-81. ISSN 0037-7031

Hayat, Tasawar; Ali Shehzad, Sabir; Al-Mezel, Saleh; Alsaedi, Ahmed (2014) Three-dimensional flow of an Oldroyd-B fluid over a bidirectional stretching surface with prescribed surface temperature and prescribed surface heat flux. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 117-125. ISSN 0042-790X

Leelamanie, D.A.L.; Karube, Jutaro (2014) Water stable aggregates of Japanese Andisol as affected by hydrophobicity and drying temperature. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 97-100. ISSN 0042-790X

February 2014

Nešpor, Zdeněk R. (2014) „Šedá zóna“ v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 107-131. ISSN 0038-0288

Vašát, Petr (2014) „Předevčírem, nebo kdy to bylo?“: Temporalita třídy nejchudších. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 57-83. ISSN 0038-0288

Dirga, Lukáš; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014) Nejasné vztahy moci – vězení očima českých dozorců. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 83-106. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 1-3. ISSN 0038-0288

Hájek, Martin; Havlík, Martin; Nekvapil, Jiří (2014) Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 29-57. ISSN 0038-0288

Bernard, Josef; Kostelecký, Tomáš (2014) Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 3-29. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 131-145. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 145-156. ISSN 0038-0288

January 2014

Wu, Jianhua; Qian, Hui; Li, Peiyue; Song, Yanxun (2014) A system-theory-based model for monthly river runoff forecasting: model calibration and optimization. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 82-88. ISSN 0042-790X

Kaiglová, Jana; Langhammer, Jakub (2014) Analysis of efficiency of pollution reduction measures in rural basin using MIKE Basin model. Case study: Olšava River Basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 43-54. ISSN 0042-790X

Nesmerak, Ivan; Blazkova, Sarka D. (2014) Analysis of the time series of waste water quality at the inflow of the wastewater treatment plant and transfer functions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 55-59. ISSN 0042-790X

Nadezhdina, Nadezhda; Urban, Josef; Čermák, Jan; Nadezhdin, Valeriy; Kantor, Petr (2014) Comparative study of long-term water uptake of Norway spruce and Douglas-fir in Moravian upland. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 1-6. ISSN 0042-790X

Prakash, Om; Sudheer, K.P.; Srinivasan, K. (2014) Improved higher lead time river flow forecasts using sequential neural network with error updating. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 60-74. ISSN 0042-790X

Ungaro, Fabrizio; Calzolari, Costanza; Pistocchi, Alberto; Malucelli, Francesco (2014) Modelling the impact of increasing soil sealing on runoff coefficients at regional scale: a hydropedological approach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 33-42. ISSN 0042-790X

Safar, Mir-Jafar-Sadegh; Mohammadi, Mirali; Gilanizadehdizaj, Golezar (2014) On the effect of cross sectional shape on incipient motion and deposition of sediments in fixed bed channels. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). -81. ISSN 0042-790X

Józsa, János (2014) On the internal boundary layer related wind stress curl and its role in generating shallow lake circulations. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 16-23. ISSN 0042-790X

Nakhaei, Mohammad; Šimůnek, Jiří (2014) Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 7-15. ISSN 0042-790X

Szolgayová, Elena; Arlt, Josef; Blöschl, Günter; Szolgay, ján (2014) Wavelet based deseasonalization for modelling and forecasting of daily discharge series considering long range dependence. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 24-32. ISSN 0042-790X

2014

Kolářová, Kateřina (2014) (Ne)přizpůsobeni krizi, nezpůsobilí občanství? „Postižení“ a „rasa“ v diskursech krize. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 48-60. ISSN 1213-0028

VAN DEN ABEELE, Baudouin (2014) A success story in Central Europe: the Lumen anime, its manuscript tradition, its versions, its attribution. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 5-35. ISSN 0585-5691

Wu, Jianhua; Qian, Hui; Li, Peiyue; Song, Yanxun (2014) A system-theory-based model for monthly river runoff forecasting: model calibration and optimization. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 82-88. ISSN 0042-790X

Seel, Martin (2014) Active Passivity: On the Aesthetic Variant of Freedom. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 269-282. ISSN 0014-1291

Salonen, Hannu (2014) Aggregating and Updating Information. Czech Economic Review, 8 (2). pp. 55-68. ISSN 1802-4696

Gordon, Dennis C.; Hallett, Paul D. (2014) An automated microinfiltrometer to measure small-scale soil water infiltration properties. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 248-252. ISSN 0042-790X

Turan, Burak; Wang, Keh-Han (2014) An object-oriented overland flow solver for watershed flood inundation predictions: case study of Ulus basin, Turkey. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 209-217. ISSN 0042-790X

Kaiglová, Jana; Langhammer, Jakub (2014) Analysis of efficiency of pollution reduction measures in rural basin using MIKE Basin model. Case study: Olšava River Basin. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 43-54. ISSN 0042-790X

Nesmerak, Ivan; Blazkova, Sarka D. (2014) Analysis of the time series of waste water quality at the inflow of the wastewater treatment plant and transfer functions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 55-59. ISSN 0042-790X

Arcangeli, Margherita (2014) Anežka Kuzmičová. Mental Imagery in the Experience of Literary Narrative: Views from Embodied Cognition (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 149-155. ISSN 0014-1291

Vaculínová, Marta (2014) Antonín Truhlář a jeho sbírka gelenian v Knihovně Národního muzea. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 429-438. ISSN 0585-5691

Gusev, Yeugeniy M.; Nasonova, Olga N. (2014) Application of a technique for scenario prediction of climate change impact on the water balance components of northern river basins. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 197-208. ISSN 0042-790X

Hrešanová, Ema (2014) ‘Nobody in a Maternity Hospital Really Talks to You’: Socialist Legacies and Consumerism in Czech Women’s Childbirth Narratives. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 961-986. ISSN 0038-0288

Šmídová Matoušová, Olga; Tollarová, Blanka (2014) ‘You Can’t Take It Personally’: Emotion Management as Part of the Professional Nurse’s Role. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 839-874. ISSN 0038-0288

Nešpor, Zdeněk R. (2014) „Šedá zóna“ v éře tzv. normalizace: Dům techniky ČSVTS Pardubice v dějinách české sociologie. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 107-131. ISSN 0038-0288

Vašát, Petr (2014) „Předevčírem, nebo kdy to bylo?“: Temporalita třídy nejchudších. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 57-83. ISSN 0038-0288

Nagy, Beáta; Fodor, Éva (2014) „Při odlivu klesají všechny lodě“: Dopady hospodářské krize po roce 2008 na muže a ženy ve střední a východní Evropě. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 4-15. ISSN 1213-0028

Lukovič, Miloš (2014) Balkanistika (balkanologie) v Srbsku v období 1991–2013. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 86-104. ISSN 1803-7550

Buccella, Domenico (2014) Bargaining Structures and Agendas in an Unconstrained Hotelling Model. Czech Economic Review, 8 (3). pp. 149-168. ISSN 1802-4696

Radkowska-Walkowicz, Magdalena (2014) Between Advanced Medical Technology and Prayer: Infertility Treatment in Post-socialist Poland. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 939-961. ISSN 0038-0288

Nistor, Laura (2014) Between Price and Quality: The Criteria of Food Choice in Romania. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 391-419. ISSN 0038-0288

Kościańska, Agnieszka (2014) Beyond Viagra: Sex Therapy in Poland. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 919-939. ISSN 0038-0288

Lichner, Ľubomír; Cerdà, Artemi; Rajkai, Kálmán; Tesař, Miroslav (2014) Biohydrology research after Landau 2013 conference. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 253-257. ISSN 0042-790X

Zawiszová, Halina (2014) Book review: Hidehiro Muraoka (ed.): Sesshoku Bamen ni okeru Gengo Shiyō to Gengo Taido / Language Use and Language Attitude in Contact Situations. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 352-358. ISSN 0037-7031

Miscellaneous, (2014) Book reviews. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 987-1015. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Book Reviews. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 455-487. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Call for abstracts for a special issue of Slovo a slovesnost “Indo-European comparative linguistics: recent development and state-of-the-art". Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 239-240. ISSN 0037-7031

Koblížek, Tomáš (2014) Carole Maigné (ed.). Formalisme esthétique: Prague et Vienne au XIXe siècle (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 282-290. ISSN 0014-1291

Skovajsa, Marek (2014) Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 671-713. ISSN 0038-0288

Janák, Dušan; Klobucký, Robert (2014) Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? Obsahová analýza dvou sociologických periodik... Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 645-671. ISSN 0038-0288

Nadezhdina, Nadezhda; Urban, Josef; Čermák, Jan; Nadezhdin, Valeriy; Kantor, Petr (2014) Comparative study of long-term water uptake of Norway spruce and Douglas-fir in Moravian upland. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 1-6. ISSN 0042-790X

Kulasova, Alena; Beven, Keith J.; Blazkova, Sarka D.; Rezacova, Daniela; Cajthaml, Jiri (2014) Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 160-168. ISSN 0042-790X

Messa, Gianandrea Vittorio; Malavasi, Stefano (2014) Computational investigation of liquid-solid slurry flow through an expansion in a rectangular duct. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 234-240. ISSN 0042-790X

Artichowicz, Wojciech; Szymkiewicz, Romuald (2014) Computational issues of solving the 1D steady gradually varied flow equation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 226-233. ISSN 0042-790X

Anonymus, (2014) Content. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 813-815. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Content. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 333-335. ISSN 0038-0288

Dorsch, Fabian (2014) Cover (1-2014). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 1-6. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2014) Cover (2-2014). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 165-170. ISSN 0014-1291

Duběda, Tomáš (2014) Czech intonation: A tonal approach. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 83-99. ISSN 0037-7031

Zachoval, Zbyněk; Knéblová, Michaela; Roušar, Ladislav; Rumann, Ján; Šulc, Jan (2014) Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 145-149. ISSN 0042-790X

Bazylevych, Maryna (2014) Disorder and Civilization: The Future(s) of Ukrainian Medicine. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 821-838. ISSN 0038-0288

Halama, Ota (2014) Doplňky F. M. Bartoše k soupisu rukopisů Národního muzea v Praze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 375-387. ISSN 0585-5691

Cantón, Yolanda; Román, Jose Raúl; Chamizo, Sonia; Rodríguez-Caballero, Emilio; Moro, María José (2014) Dynamics of organic carbon losses by water erosion after biocrust removal. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 258-268. ISSN 0042-790X

Dorsch, Fabian (2014) Editorial. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 167-170. ISSN 0014-1291

Zhang, Guanhua; Liu, Guobin; Yi, Liang; Zhang, Pingcang (2014) Effects of patterned Artemisia capillaris on overland flow resistance under varied rainfall intensities in the Loess Plateau of China. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 334-342. ISSN 0042-790X

Nejedlý, Petr (2014) Enantiosémie jako výsledek vývojových procesů. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 181-193. ISSN 0037-7031

Horniaček, Milan (2014) Expectations of Bailout and Collective Moral Hazard. Czech Economic Review, 8 (1). pp. 33-55. ISSN 1802-4696

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Krupička, Jan; Konfršt, Jiří (2014) Experimental investigation of coarse particles-water mixture flow in horizontal and inclined pipes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 241-247. ISSN 0042-790X

Palková, Zdena (2014) Fonetická zastavení Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 227-231. ISSN 0037-7031

Krupička, Jan; Matoušek, Václav (2014) Gamma-ray-based measurement of concentration distribution in pipe flow of settling slurry: vertical profiles and tomographic maps. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 126-132. ISSN 0042-790X

Hejzlarová, Eva (2014) Genderová expertka/genderový expert jako opatření ke zkvalitnění projektů ESF? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 55-64. ISSN 1213-0028

Dlouhá, Marie; Jurik, Nancy; Křížková, Alena (2014) Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 87-100. ISSN 1213-0028

Flodin, Camilla (2014) Geoff Boucher. Adorno Reframed (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 146-149. ISSN 0014-1291

Bílek, Jaroslav (2014) Geopolitické koncepce a imperialismus v carském Rusku 19. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 1-15. ISSN 1803-7550

Fendeková, Miriam; Pekárová, Pavla; Fendek, Marián; Pekár, Jan; Škoda, Peter (2014) Global drivers effect in multi-annual variability of runoff. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 169-176. ISSN 0042-790X

Szécsényi, Endre (2014) Gustus Spiritualis: Remarks on the Emergence of Modern Aesthetics. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 62-86. ISSN 0014-1291

Speier, Amy; Šmídová, Iva; Wierciński, Hubert (2014) Health and Medicine: Post-socialist Perspectives. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 815-820. ISSN 0038-0288

Gracová, Blažena (2014) Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 150-160. ISSN 1803-7550

Hamplová, Dana (2014) Hlídání vnoučat českými prarodiči v mezinárodním srovnání. Data a výzkum - SDA Info, 8 (1). pp. 25-40. ISSN 1802-8152

Eldridge, Richard (2014) How Movies Think: Cavell on Film as a Medium of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 3-21. ISSN 0014-1291

Hudousková, Andrea; Flanderková, Eva; Mertins, Barbara; Tomšů, Kristýna (2014) Hypotéza vymazávání stop a její platnost v češtině u pacientů s Brocovou afázií. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 163-181. ISSN 0037-7031

Dvořáková, Šárka; Kovář, Pavel; Zeman, Josef (2014) Impact of evapotranspiration on discharge in small catchments. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 285-292. ISSN 0042-790X

Prakash, Om; Sudheer, K.P.; Srinivasan, K. (2014) Improved higher lead time river flow forecasts using sequential neural network with error updating. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 60-74. ISSN 0042-790X

Dressler, Wolfgang U. (2014) In celebration of prof. Daneš’s 95th birthday. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 227-228. ISSN 0037-7031

Koczka Bara, Márta; Velísková, Yvetta; Dulovičová, Renáta; Schügerl, Radoslav (2014) Influence of surface water level fluctuation and riverbed sediment deposits on groundwater regime. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 177-185. ISSN 0042-790X

Miscellaneous, (2014) Information. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 1015-1018. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Information. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 487-490. ISSN 0038-0288

Leelamanie, D.A.L. (2014) Initial water repellency affected organic matter depletion rates of manure amended soils in Sri Lanka. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 309-315. ISSN 0042-790X

Křížková, Alena; Formánková, Lenka (2014) Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství). Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 48-60. ISSN 1213-0028

Balon, Jan (2014) Jak se privatizují ideje? Neoliberální režim vědění a jeho přivlastnění postmoderního obrazu světa. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 713-734. ISSN 0038-0288

Valeš, Miroslav (2014) Jazyková diverzita a jazyková politika v Ekvádoru. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 39-59. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří; Sherman, Tamah (2014) Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 245-255. ISSN 0037-7031

Vohlídalová, Marta (2014) Jeho a její pohled: Střídavá péče z perspektivy matek a otců. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 29-40. ISSN 1213-0028

Vodrážková, Lenka (2014) Johann Nepomuk Kelle a jeho soupisy rukopisů pražských knihoven z let 1859 – 1872. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 357-373. ISSN 0585-5691

Bačová Mitková, Veronika; García-OrenesHalmová, Dana (2014) Joint modeling of flood peak discharges, volume and duration: a case study of the Danube River in Bratislava. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 186-196. ISSN 0042-790X

Marek, Jindřich (2014) Josef Truhlář a česká středověká literatura. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 305-318. ISSN 0585-5691

Miscellaneous, (2014) Jubilea. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 291-295. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Jubilea. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 603-608. ISSN 0038-0288

Sulitková, Ludmila; Jordánková, Hana (2014) K důležitosti zkoumání filiace právních rukopisů na příkladu Brna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 271-287. ISSN 0585-5691

Homoláč, Jiří; Mrázková, Kamila (2014) K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 3-39. ISSN 0037-7031

Bok, Václav (2014) K vyšebrodskému rukopisu Zlaté legendy. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 389-394. ISSN 0585-5691

Al Saheb, Jan (2014) Kníže Josef Václav z Lichtenštejna: Připomínka života významného diplomata, vojevůdce a reformátora(1696–1772). Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 57-67. ISSN 1803-7550

Sloboda, Marián (2014) Konference o jazyku a superdiverzitě. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 230-238. ISSN 0037-7031

Davies, Stephen; van Damme, Wilfried; Dissanayake, Ellen; Carroll, Joseph; Mellmann, Katja; Luty, Jerzy (2014) Krakow Book Forum: Stephen Davies’s The Artful Species. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 85-127. ISSN 0014-1291

Šuláková (Včíslová), Kateřina; Brňovják, Jiří; Polášek, Adam; Zářický, Aleš; Golian, Ján; Knob, Stanislav (2014) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 121-128. ISSN 1803-7550

Lunga, Václav; Motyčka, Martin; Polášek, Adam; Zářický, Aleš; Brychta, Martin; Řeha, Tomáš; Nováčková, Pavlína; Drápela, Martin (2014) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 250-256. ISSN 1803-7550

Hašková, Hana; Dudová, Radka (2014) Kvantitativní a kvalitativní přístupy ve výzkumu životních drah. Data a výzkum - SDA Info, 8 (1). pp. 5-24. ISSN 1802-8152

Kimura, Goro Christoph (2014) Language management as a cyclical process: A case study on prohibiting Sorbian in the workplace. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 255-271. ISSN 0037-7031

Tošnerová, Marie (2014) Letopisecké záznamy z Litoměřic z první poloviny 17. století. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 417-427. ISSN 0585-5691

Češka, Jakub (2014) Literárně inscenované svědectví: K emancipačním strategiím v Hrabalově novele Jarmilka. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 99-127. ISSN 0037-7031

Akib, Shatirah; Jahangirzadeh, Afshin; Basser, Hossein (2014) Local scour around complex pier groups and combined piles at semi-integral bridge. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 108-116. ISSN 0042-790X

Zhanovich Popov, Vyacheslav (2014) Man with a Gun: Problems of Relationship of Residents of Ukrainian Cities to the Armed Parties of Revolution and Civil War in 1917–1920. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 33-56. ISSN 1803-7550

Sherman, Tamah; Homoláč, Jiří (2014) Management summaries and the follow-up interview in language biography research. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 294-325. ISSN 0037-7031

John, Eileen (2014) Meals, Art, and Artistic Value. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 254-269. ISSN 0014-1291

Main, Izabella (2014) Medical Travels of Polish Female Migrants in Europe. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 897-919. ISSN 0038-0288

Hadravová, Alena (2014) Meteorologie v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 439-477. ISSN 0585-5691

Gardner, Sebastian (2014) Method and Metaphysics in the Philosophy of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 230-254. ISSN 0014-1291

Moravcová, Eva; Tomášek, Jan (2014) Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 495-521. ISSN 0038-0288

Císař, Ondřej; Stöckelová, Tereza (2014) Mezinárodní a veřejně relevantní. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 641-643. ISSN 0038-0288

Kopecký, Jakub; Smejkalová, Kamila (2014) Mezinárodní sympozium o jazykovém managementu v Praze. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 156-161. ISSN 0037-7031

Nešpor, Zdeněk R. (2014) Miloslav Petrusek ve světle své publikační činnosti v samizdatovém Sociologickém obzoru. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 189-210. ISSN 0038-0288

Brodský, Pavel (2014) Misál krakovský v Arcidiecézním archivu ve Hnězdně. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 411-416. ISSN 0585-5691

Csorba, Szilveszter; Raveloson, Andrea; Tóth, Estzer; Nagy, Viliam; Farkas, Csilla (2014) Modelling soil water content variations under drought stress on soil column cropped with winter wheat. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 269-276. ISSN 0042-790X

Ungaro, Fabrizio; Calzolari, Costanza; Pistocchi, Alberto; Malucelli, Francesco (2014) Modelling the impact of increasing soil sealing on runoff coefficients at regional scale: a hydropedological approach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 33-42. ISSN 0042-790X

Budd, Malcolm (2014) Morality, Society, and the Love of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 170-208. ISSN 0014-1291

Kloferová, Stanislava (2014) Nářeční kontakty německo-české ve třetím tisíciletí: k výzkumu historických německých nářečí v České republice. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 127-142. ISSN 0037-7031

Šmahel, František (2014) Nedoceněný objev neznámého Husova listu. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 403-410. ISSN 0585-5691

Dirga, Lukáš; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014) Nejasné vztahy moci – vězení očima českých dozorců. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 83-106. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Nekrolog. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 609-611. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Nekrology. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 277-278. ISSN 0038-0288

Bokiniec, Monika; Lipták, Michal; Papp, Zoltán; Stejskal, Jakub (2014) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 137-146. ISSN 0014-1291

Černý, Pavol (2014) Nově objevená francouzská iluminovaná bible ze soukromého majetku v Olomouci. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 37-56. ISSN 0585-5691

Matoušek, Roman (2014) Nová výstavba obecního bydlení, rozhodování a rizika segregace: případová studie Rudoltice. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 211-233. ISSN 0038-0288

Bombač, Martin; Novak, Gorazd; Rodič, Primož; Četina, Matjaž (2014) Numerical and physical model study of a vertical slot fishway. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 150-159. ISSN 0042-790X

Bednaříková, Božena (2014) O Komárkově teorii morfologie. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 200-220. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obálka. Slovo a slovesnost, 75 (1). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obálka. Slovo a slovesnost, 75 (2). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obálka. Slovo a slovesnost, 75 (3). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obálka. Slovo a slovesnost, 75 (4). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 243-244. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 1-3. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 161-163. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 493-495. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2014) Obsah. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 637-639. ISSN 0038-0288

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Obsah ročníku 75/2014. Slovo a slovesnost, 75 (4). -. ISSN 0037-7031

Friedová, Mirjam; Hajičová, Eva (2014) Odešel velký lingvista i vzácný člověk. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 152-157. ISSN 0037-7031

Miscellaneous, (2014) Ohlédnutí šéfredaktorů. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 753-779. ISSN 0038-0288

Kulka, Tomáš (2014) On the Asymmetry between Positive and Negative Aesthetic Judgements: A Response to Dadejík and Kubalík. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 86-95. ISSN 0014-1291

Safar, Mir-Jafar-Sadegh; Mohammadi, Mirali; Gilanizadehdizaj, Golezar (2014) On the effect of cross sectional shape on incipient motion and deposition of sediments in fixed bed channels. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). -81. ISSN 0042-790X

Józsa, János (2014) On the internal boundary layer related wind stress curl and its role in generating shallow lake circulations. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 16-23. ISSN 0042-790X

Lanstyák, István (2014) On the process of language problem management. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 325-352. ISSN 0037-7031

Dai, Darong (2014) On the Turnpike Property of the Modified Golden Rule. Czech Economic Review, 8 (1). pp. 26-33. ISSN 1802-4696

Magid, Václav (2014) Owen Hulatt (ed.). Aesthetic and Artistic Autonomy (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 290-297. ISSN 0014-1291

Nešpor, Zdeněk R. (2014) Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 735-752. ISSN 0038-0288

Nakhaei, Mohammad; Šimůnek, Jiří (2014) Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 7-15. ISSN 0042-790X

Kopecký, Jakub (2014) Přechylování příjmení v češtině jako případ jazykového managementu. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 271-294. ISSN 0037-7031

Husák, Petr (2014) Pedagogický přínos kněze Dominika Pecky (1895–1981). Příklad propojení pedagogického působení s kněžským posláním. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 161-172. ISSN 1803-7550

Pinzani, Alessandro; Walquíria, Leão Rêgo (2014) Peníze, osobní autonomie, občanství. Vliv programu Bolsa Família na zúčastněné. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 3-15. ISSN 1213-0028

Stejskal, Jakub (2014) Peter Osborne. Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 155-162. ISSN 0014-1291

Chromková Manea, Beatrice; Rabušic, Ladislav (2014) Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky. Data a výzkum - SDA Info, 8 (1). pp. 41-62. ISSN 1802-8152

Steinmetz, Karel (2014) Počátky symfonických koncertů v Ostravě (1890–1954). Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 68-76. ISSN 1803-7550

Myška, Milan (2014) Podomní obchodníci aneb jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Příspěvek k historii podomního obchodu na přelomu 19. a 20. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 173-198. ISSN 1803-7550

Slepičková, Lenka; Šmídová, Iva (2014) Postoje českých lékařů k medicíně a ke změnám v praxi reprodukční medicíny. Data a výzkum - SDA Info, 8 (1). pp. 63-95. ISSN 1802-8152

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2014) Postoje rodičů odmítajících povinná očkování svých dětí: případová studie krize důvěry v biomedicínské vědění. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 163-188. ISSN 0038-0288

Kubík, Viktor (2014) Poznámky ke gotické knižní malbě z jádra jihozápadních Čech. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 155-200. ISSN 0585-5691

Coufal, Dušan (2014) Pražský kapitulní kodex K 16: Netušený sborník M. Jana z Jesenice? Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 85-139. ISSN 0585-5691

Dudová, Radka; Hašková, Hana (2014) Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 19-32. ISSN 1213-0028

Dudová, Radka; Volejníčková, Romana (2014) Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). ISSN 1213-0028

Hearn, Jeff (2014) Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (1). pp. 16-28. ISSN 1213-0028

Janák, Dušan (2014) Problém národní identity v díle Edvarda Beneše. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 233-264. ISSN 0038-0288

Hájek, Martin; Havlík, Martin; Nekvapil, Jiří (2014) Problém relevance v tematicky orientovaném biografickém interview: případ orálněhistorických životopisných rozhovorů. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 29-57. ISSN 0038-0288

Hruška, Vladan (2014) Proměny přístupů ke konceputalizaci venkovského prostoru v rurálních studiích. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 581-602. ISSN 0038-0288

Šůla, Jaroslav (2014) Prostějovský rodák Ing. Karel Hazura, spolutvůrce prvních československých papírových platidel. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 199-220. ISSN 1803-7550

Bernard, Josef; Kostelecký, Tomáš (2014) Prostorový kontext volebního chování – jak působí lokální a regionální prostředí na rozhodování voličů. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 3-29. ISSN 0038-0288

Dohnal, Michal; Černý, Tomáš; Votrubová, Jana; Tesař, Miroslav (2014) Rainfall interception and spatial variability of throughfall in spruce stand. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 277-284. ISSN 0042-790X

Myška, Milan; Nováčková, Pavlína; Černá, Jana (2014) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 105-111. ISSN 1803-7550

Brychta, Martin; Vaculík, Lukáš; Židek, Adam (2014) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 238-243. ISSN 1803-7550

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 131-145. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 305-327. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 611-637. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Recenze. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 779-806. ISSN 0038-0288

Nekvapil, Jiří (2014) Recenze: David Cassels Johnson: Language Policy. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 361-366. ISSN 0037-7031

Ferenčuhová, Slavomíra (2014) Recenze: Durk Gorter – Heiko F. Marten – Luk Van Mensel (eds.): Minority Languages in the Linguistic Landscape. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 142-146. ISSN 0037-7031

Adam, Robert (2014) Recenze: F. Xavier Vila (ed.): Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 59-65. ISSN 0037-7031

Bogoczová, Irena (2014) Recenze: Izabela Łuc: Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe; Izabela Łuc – Małgorzata Bortliczek: Język uwikłany w ponowoczesność. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 65-71. ISSN 0037-7031

Pacovská, Jasňa (2014) Recenze: James W. Underhill: Creating Worldviews: Metaphor, Ideology and Language. Slovo a slovesnost, 75 (2). pp. 146-152. ISSN 0037-7031

Zeman, Jiří (2014) Recenze: Journal of Asian Pacific Communication, Vol. 22 (2), 2012: Special Issue: Management Approach: Probing the Concept of “Noting”. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 358-362. ISSN 0037-7031

Mrázková, Kamila (2014) Recenze: Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: Metody a interpretace. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 220-227. ISSN 0037-7031

Štěpán, Josef (2014) Recenze: Ondřej Pešek: Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 70-77. ISSN 0037-7031

Hanuš, Karel (2014) Recenzní esej. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 295-305. ISSN 0038-0288

Qin, Dan (2014) Refining the Information Function Method: Instrument and Application. Czech Economic Review, 8 (2). pp. 84-102. ISSN 1802-4696

Niinimäki, Juha-Pekka (2014) Relationship Lending, Bank Competition and Financial Stability. Czech Economic Review, 8 (3). pp. 102-125. ISSN 1802-4696

Lozano, Elena; García-Orenes, Fuensanta; Bárcenas-Moreno, Gema; Jiménez-Pinilla, Patricia; Mataix-Solera, Jorge; Arcenegui, Victorie; Morugán-Coronado, Alicia; Mataix-Beneyto, Jorge (2014) Relationships between soil water repellency and microbial community composition under different plant species in a Mediterranean semiarid forest. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 101-107. ISSN 0042-790X

Vobecká, Jana; Kostelecký, Tomáš; Lux, Martin (2014) Rental Housing for Young Households in the Czech Republic: Perceptions, Priorities, and Possible Solutions. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 365-391. ISSN 0038-0288

Čermák, František (2014) Revenze: Ivo Vasiljev – Nguyễn Quyết Tiến: Đại từ điển Giáo khoa Séc-Việt / Velký učební česko-vietnamský slovník, 1: A–G. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 76-79. ISSN 0037-7031

Anonymus, (2014) Reviewers of Articles Decided in 2014. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 1019-1024. ISSN 0038-0288

Maslowski, Nicolas (2014) Rozhovor. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 265-276. ISSN 0038-0288

Hledíková, Zdeňka (2014) Rukopis listáře Jana z Jenštejna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 57-83. ISSN 0585-5691

Zachová, Irena (2014) Salvete plus decies v rukopise 34/42 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 141-153. ISSN 0585-5691

Lištiaková, Irena; Jarkovská, Lucie (2014) Síťový marketing: Nadějná pracovní příležitost pro ženy? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 77-86. ISSN 1213-0028

Song, Song; Schmalz, Britta; Fohrer, Nicola (2014) Simulation and comparison of stream power in-channel and on the floodplain in a German lowland area. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 133-144. ISSN 0042-790X

Kidron, Giora J. (2014) Sink plot for runoff measurements on semi-flat terrains: preliminary data and their potential hydrological and ecological implications. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 303-308. ISSN 0042-790X

Bernard, Josef; Mikešová, Renáta (2014) Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 521-546. ISSN 0038-0288

Jian, Shengqi; Zhao, Chuanyan; Fang, Shumin; Yu, Kai (2014) Soil water content and water balance simulation of Caragana korshinskii Kom. in the semiarid Chinese Loess Plateau. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 89-96. ISSN 0042-790X

Anýžová, Petra (2014) Srovnatelnost Schwartzovy hodnotové škály v mezinárodních datech. Czech Sociological Review, 50 (4). pp. 547-581. ISSN 0038-0288

Parilina, Elena; Sedakov, Artem (2014) Stable Bank Cooperation for Cost Reduction Problem. Czech Economic Review, 8 (1). pp. 7-26. ISSN 1802-4696

Homolková, Milada (2014) Staročeský traktátek o křivé přísaze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 395-402. ISSN 0585-5691

Štěpán, Josef (2014) Sto let od narození Karla Svobody. Slovo a slovesnost, 75 (1). pp. 79-81. ISSN 0037-7031

Kubů, Eduard; Šouša, Jiří (2014) Svatopluk Čech a jeho Lešetínský kovář ve stínu dvouhlavého orla. O počátcích paradigmatu české „hraničářské“ literatury. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 129-249. ISSN 1803-7550

Fischer, Thomas; Gypser, Stella; Subbotina, Maria; Veste, Maik (2014) Synergic hydraulic and nutritional feedback mechanisms control surface patchiness of biological soil crusts on tertiary sands at a post-mining site. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 293-302. ISSN 0042-790X

Lizardo, Omar (2014) Taste and the Logic of Practice in Distinction. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 335-365. ISSN 0038-0288

Urbanek, Emilia; Horn, Rainer; Smucker, Alwin J.M. (2014) Tensile and erosive strength of soil macro-aggregates from soils under different management system. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). p. 333. ISSN 0042-790X

Terrone, Enrico (2014) The Digital Secret of the Moving Image. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 21-42. ISSN 0014-1291

Rossini, Gianpaolo; Vergari, Cecilia (2014) The Discrete Charm of Uniform Linear Pricing of an Input Production Joint Venturer. Czech Economic Review, 8 (2). pp. 68-84. ISSN 1802-4696

Salwa, Mateusz (2014) The Garden as a Performance. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (1). pp. 42-62. ISSN 0014-1291

Gaiger, Jason (2014) The Idea of a Universal Bildwissenschaft. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 51 (2). pp. 208-230. ISSN 0014-1291

Zhang, Jinping; Ding, Zhihong; You, Jinjun (2014) The joint probability distribution of runoff and sediment and its change characteristics with multi-time scales. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (3). pp. 218-225. ISSN 0042-790X

Medve-Bálint, Gergö; Boda, Zsolt (2014) The Poorer You Are, the More You Trust? The Effect of Inequality and Income on Institutional Trust in East-Central Europe. Czech Sociological Review, 50 (3). pp. 419-454. ISSN 0038-0288

Bludau, Heidi (2014) The Power of Protocol: Professional Identity Development and Governmentality in Post-socialist Health Care. Czech Sociological Review, 50 (6). pp. 875-897. ISSN 0038-0288

Ruiu, Gabriele (2014) The Role of Trust in Determining the Propensity to Join Unofficial Strikes. Czech Economic Review, 8 (3). pp. 125-149. ISSN 1802-4696

Szelewa, Dorota (2014) The second wave of anti-feminism? Post-crisis maternalist policies and the attack on the concept of gender in Poland. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 15 (2). pp. 33-47. ISSN 1213-0028

Pál, Judit (2014) The Study of the Hungarian Elites of the 19th and 20th Century. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 221-237. ISSN 1803-7550

Hayat, Tasawar; Ali Shehzad, Sabir; Al-Mezel, Saleh; Alsaedi, Ahmed (2014) Three-dimensional flow of an Oldroyd-B fluid over a bidirectional stretching surface with prescribed surface temperature and prescribed surface heat flux. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 117-125. ISSN 0042-790X

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Titulní strana. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

Mantovani, Dario; Veste, Maik; Gypser, Stella; Halke, Christian; Koning, Laurie; Freese, Dirk; Lebzien, Stefan (2014) Transpiration and biomass production of the bioenergy crop Giant Knotweed Igniscum under various supplies of water and nutrients. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (4). pp. 316-323. ISSN 0042-790X

Šopák, Pavel (2014) Věda v muzeu: Poznámky k výměru pojmu vědy na příkladu Gymnazijního muzea v Opavě v 19. a v první polovině 20. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 16-32. ISSN 1803-7550

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2014) Výzva k předkládání abstraktů článků do monotematického čísla Slova a slovesnosti „Indoevropská srovnávací jazykověda: nedávný vývoj a aktuální stav“. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 238-239. ISSN 0037-7031

Kohout, Štěpán (2014) Vznik „Seznamu rukopisů olomoucké kapituly“ z roku 1961. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 319-355. ISSN 0585-5691

Leelamanie, D.A.L.; Karube, Jutaro (2014) Water stable aggregates of Japanese Andisol as affected by hydrophobicity and drying temperature. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (2). pp. 97-100. ISSN 0042-790X

Szolgayová, Elena; Arlt, Josef; Blöschl, Günter; Szolgay, ján (2014) Wavelet based deseasonalization for modelling and forecasting of daily discharge series considering long range dependence. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 62 (1). pp. 24-32. ISSN 0042-790X

Özörencik, Helena (2014) Workshop o výzkumu vícejazyčnosti v Dubrovníku. Slovo a slovesnost, 75 (4). pp. 366-369. ISSN 0037-7031

Ryantová, Marie (2014) Z Čech až do Konstantinopole a Moskvy. Neznámý štambuch téměř neznámého šlechtice Jana Rejcharta ze Štampachu z let 1589 až 1610. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 44 (2014). pp. 201-270. ISSN 0585-5691

Dokoupil, Lumír (2014) Z korespondence Ladislava Hosáka s Františkem Kutnarem. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 77-85. ISSN 1803-7550

Miscellaneous, (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (1). pp. 145-156. ISSN 0038-0288

Skovajsa, Marek (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (2). pp. 327-330. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2014) Zprávy. Czech Sociological Review, 50 (5). pp. 807-814. ISSN 0038-0288

Gába, Petr; Krečmer, Lukáš; Krejčík, Tomáš; Kilián, Jan; Lipovski, Radek; Židek, Adam; Šůla, Jaroslav; Myška, Milan; Koptová, Markéta (2014) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (1). pp. 111-120. ISSN 1803-7550

Hruboň, Pavel; Sojčák, Michal; Průša, Lukáš; Stonišová, Mariana; Lipovski, Radek; Knapíková, Jana (2014) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 5 (2). pp. 243-249. ISSN 1803-7550

Bondarko, Alexandr V. (2014) К вопросу о соотношении центра и периферии в структуре грамматических единств. Slovo a slovesnost, 75 (3). pp. 193-200. ISSN 0037-7031

This list was generated on Wed Mar 3 01:01:35 2021 CET.