Year: 2015

Number of items: 177.

December 2015

Hlaváček, Ivan (2015) Bernhard Bischoff (1901–1996) Vůdčí postava paleografických a kodikologických studií 20. století. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 45 (2015). pp. 219-233. ISSN 0585-5691

Miscellaneous, (2015) Book Reviews. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 1105-1128. ISSN 0038-0288

Dudová, Radka (2015) Caring for Elderly Parents: A New Commitment of the Third Age. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 903-929. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2015) Content. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 897-899. ISSN 0038-0288

Hašková, Hana; Vohlídalová, Marta (2015) Editorial: Gender Aspects of the Life Course. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 899-903. ISSN 0038-0288

Šumová, Martina (2015) František Čáda (1895 – 1975) Významný právní historik, profesor a kodikolog. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 45 (2015). pp. 234-261. ISSN 0585-5691

Maslauskaitė, Aušra; Baublytė, Marė (2015) Gender and Re-partnering after Divorce in Four Central European and Baltic Countries. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 1023-1047. ISSN 0038-0288

Hájek, Martin; Vann, Barbara H. (2015) Gendered Biographies: The Czech State-Socialist Gender Order in Oral History Interviews. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 1077-1105. ISSN 0038-0288

Labischová, Denisa (2015) Historický pramen a badatelsky orientované učení v německých učebnicích dějepisu. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 196-210. ISSN 1803-7550

Miscellaneous, (2015) Information. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 1129-1132. ISSN 0038-0288

Marek, Jindřich (2015) Jan Erazim Vocel a objevování Vyšehradského kodexu v 19. století. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 45 (2015). pp. 79-92. ISSN 0585-5691

Pokludová, Andrea; Knob, Stanislav; Brňovják, Jiří; Lipovski, Radek; Kolář, Ondřej; Rodan, Kamil (2015) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 235-240. ISSN 1803-7550

Formánková, Lenka; Křížková, Alena (2015) Love Will Keep Us Apart? Understanding Living Apart Together Partnerships in the Post-state-socialist Czech Republic. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 993-1023. ISSN 0038-0288

Kaarbaeva, Zhyldyz (2015) Ošský konflikt (2010). Historický, politický a sociálně-kulturní pohled na jižní Kyrgyzstán. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 177-195. ISSN 1803-7550

Souralová, Adéla (2015) Paid Caregiving in the Gendered Life Course: A Study of Czech Nannies in Vietnamese Immigrant Families. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 959-992. ISSN 0038-0288

Staněk, Karel (2015) Podíl českých vojáků na portugalsko-nizozemském konfliktu v Brazílii v 17. století. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 129-140. ISSN 1803-7550

Šubrtová, Jana (2015) Poznámky ke vztahu benátsko-padovské rukopisné produkce 13. století k výzdobě Františkánské bible z Knihovny Národního muzea v Praze. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 45 (2015). pp. 5-36. ISSN 0585-5691

Barciak, Antoni (2015) Problem prowincji gołęszyckiej i jej przynależności państwowej i kościelnej do początków XIII w. w historiografii. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 211-218. ISSN 1803-7550

Štaif, Jiří; Vaculík, Lukáš; Židek, Adam (2015) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 219-225. ISSN 1803-7550

Kubík, Viktor (2015) Typologie kaligrafických iniciál jako východiska ke studiu kreslené ornamentiky (Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 5). Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 45 (2015). pp. 93-213. ISSN 0585-5691

Kozieł, Andrzej (2015) W Świdnicy, Opawie i na całym Śląsku Anton Ernst Beyer (1704–1773)i jego malarska twórczość. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 141-158. ISSN 1803-7550

Szalma, Ivett; Takács, Judit (2015) Who Remains Childless? Unrealised Fertility Plans in Hungary. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 1047-1076. ISSN 0038-0288

Hasmanová Marhánková, Jaroslava; Štípková, Martina (2015) Women as Care Managers: The Effect of Gender and Partnership Status on Grandparent Care for Grandchildren. Czech Sociological Review, 51 (6). pp. 929-959. ISSN 0038-0288

Svobodová, Milada (2015) Zapomenutá sbírka apelačního rady Václava Řehoře Hannla aneb odkud pocházely nejstarší a nejcennější rukopisy někdejší majorátní czerninské knihovny. Studie o rukopisech / Manuscript Studies, 45 (2015). pp. 37-78. ISSN 0585-5691

Sojčák, Michal (2015) Získávání československého občanství po roce 1918. Případ vojenských gážistů. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 159-176. ISSN 1803-7550

Kalhous, David; Kyselá, Miroslava; Rodan, Kamil; Sychra, David; Židek, Adam; Závodná, Michaela; Lisník, Lukáš; Sojčák, Michal; Myška, Milan (2015) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (2). pp. 225-234. ISSN 1803-7550

November 2015

Barbierik, Kamil; Jarý, Vladimír; Kochová, Pavla; Lišková, Michaela (2015) 16. kongres Euralexu v Itálii. Slovo a slovesnost, 76 (4). pp. 311-315. ISSN 0037-7031

Nekvapil, Jiří (2015) A premature retrospective: An interview with František Daneš, September 21, 1988. Slovo a slovesnost, 76 (4). pp. 265-297. ISSN 0037-7031

Bičan, Aleš (2015) Kvantitativní fonotaktická analýza názvů českých obcí a jejich částí. Slovo a slovesnost, 76 (4). pp. 243-265. ISSN 0037-7031

Fairbrother, Lisa (2015) Memories of J. V. Neustupný. Slovo a slovesnost, 76 (4). pp. 308-311. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obálka. Slovo a slovesnost, 76 (4). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obsah. Slovo a slovesnost, 76 (4). pp. 241-242. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obsah ročníku 76/2015. Slovo a slovesnost, 76 (4). -. ISSN 0037-7031

Nejedlý, Petr (2015) Recenze: Miroslav Komárek: Dějiny českého jazyka. Slovo a slovesnost, 76 (4). pp. 297-304. ISSN 0037-7031

David, Jaroslav (2015) Recenze: Robert Dittmann – Oldřich Uličný (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny, 3: Čeština a dějiny. Slovo a slovesnost, 76 (4). pp. 303-308. ISSN 0037-7031

Papcunová, Jana (2015) Slovo a slovesnost: Bibliografický soupis k ročníkům 51 (1990) – 75 (2014). Slovo a slovesnost, 76 (4). pp. 315-414. ISSN 0037-7031

October 2015

Hasmanová Marhánková, Jaroslava (2015) „Být dobrou babičkou“ – normativní očekávání spojená s rolí babičky v současné české rodině. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 737-761. ISSN 0038-0288

Souralová, Adéla (2015) „Můžeš prostě říct, že máš babičku“: Vietnamské děti, české babičky a význam prarodičovství v jejich biografiích. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 815-845. ISSN 0038-0288

Livingston, Paisley (2015) Bernard Bolzano: On the Concept of the Beautiful - A Philosophical Essay. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (2). pp. 203-267. ISSN 0014-1291

Dönmez, Damla (2015) Collingwood and ‘Art Proper’: From Idealism to Consistency. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (2). pp. 152-164. ISSN 0014-1291

Dorsch, Fabian (2015) Cover (2-2015). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (2). pp. 129-134. ISSN 0014-1291

Vidovićová, Lucie (2015) Editorial. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 733-736. ISSN 0038-0288

Andrzejewski, Adam (2015) Framing Artification. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (2). pp. 131-152. ISSN 0014-1291

Anonymus, (2015) Obsah. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 729-731. ISSN 0038-0288

Laner, Iris (2015) Practical Aesthetic Knowledge: Goodman and Husserl on the Possibilities of Learning by Aesthetic Practices. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (2). pp. 164-190. ISSN 0014-1291

Hubatková, Barbora; Kreidl, Martin; Žilinčíková, Zuzana (2015) Proč rozvedení dědečkové pečují méně často o svá vnoučata? Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 783-815. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Recenze. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 871-890. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Recenzní esej. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 849-870. ISSN 0038-0288

Nussbaum, Charles (2015) Reply to Budd. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (2). pp. 190-203. ISSN 0014-1291

Miscellaneous, (2015) Výročí. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 845-848. ISSN 0038-0288

Vidovićová, Lucie; Galčanová, Lucie; Petrová Kafková, Marcela (2015) Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 761-783. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Zprávy. Czech Sociological Review, 51 (5). pp. 891-895. ISSN 0038-0288

September 2015

Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Polańczyk, Andrzej; Zbiciński, Ireneusz (2015) 3-D CFD simulations of hydrodynamics in the Sulejow dam reservoir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 334-341. ISSN 0042-790X

Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík , Pavel (2015) Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 287-294. ISSN 0042-790X

Bernsteinová, Jana; Bässler, Claus; Zimmermann , Lothar; Langhammer, Jakub; Beudert, Burkhard (2015) Changes in runoff in two neighbouring catchments in the Bohemian Forest related to climate and land cover changes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 342-352. ISSN 0042-790X

Rajwa-Kuligiewicz, Agnieszka; Bialik, Robert J.; Rowiński, Pawel M. (2015) Dissolved oxygen and water temperature dynamics in lowland rivers over various timescales. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 353-363. ISSN 0042-790X

Bolhassani, Ramin; Afzalimehr, Hossein; Dey, Subhasish (2015) Effects of relative submergence and bed slope on sediment incipient motion under decelerating flows. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 295-302. ISSN 0042-790X

Matoušek, Václav; Bareš, Vojtěch; Krupička, Jan; Picek, Tomáš; Zrostlík, Štěpán (2015) Experimental investigation of internal structure of open-channel flow with intense transport of sediment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 318-326. ISSN 0042-790X

Assefa, K.M.; Kaushal, D.R. (2015) Experimental study on the rheological behaviour of coal ash slurries. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 303-310. ISSN 0042-790X

Wang, Jun; Shi, Fayi; Chen, Pangpang; Wu, Peng; Sui , Jueyi (2015) Impacts of bridge piers on the initiation of ice cover – an experimental study. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 327-333. ISSN 0042-790X

Hayat, Tasawar; Waqas, Muhammad; Shehzad, Sabir Ali; Alsaedi, Ahmed (2015) MHD stagnation point flow of Jeffrey fluid by a radially stretching surface with viscous dissipation and Joule heating. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 311-317. ISSN 0042-790X

Miederma, Sape A.; Ramsdell, Robert C. (2015) The Limit Deposit Velocity model, a new approach. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (4). pp. 273-286. ISSN 0042-790X

August 2015

Sloboda, Zdeněk; UNSPECIFIED (2015) Od deviantů k rodičům: Neheterosexuální maskulinity v současných českých televizních seriálech. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 16 (1). pp. 23-34. ISSN 1213-0028

van Huis, Iris; van der Haar, Marleen (2015) Coffee, Cookies and Cards: The Use of Visuals and Materiality to Reproduce and Transform Masculinity in Dutch Social Work Interventions. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 16 (1). pp. 57-66. ISSN 1213-0028

Weidnerová, Simona; Matějů, Petr (2015) Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností: mezinárodní srovnání. Czech Sociological Review, 51 (4). pp. 637-667. ISSN 0038-0288

Howson, Richard; Yecies, Brian (2015) Korean Cinema’s Female Writer–Directors and the ‘Hegemony of Men’. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 16 (1). pp. 14-22. ISSN 1213-0028

Sopóci, Ján; Hrabovská, Anna (2015) Kultúrno-behaviorálna podmienenosť nerovností v oblasti zdravia na Slovensku. Czech Sociological Review, 51 (4). pp. 667-700. ISSN 0038-0288

Filipowicz, Marcin (2015) Literární prostory otcovství. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 16 (1). pp. 6-13. ISSN 1213-0028

Kučerová, Silvie R.; Bláha, Jan D.; Pavlasová, Zuzana (2015) Malé venkovské školy na trhu se základním vzděláváním: Jejich působnost a marketing na příkladu Turnovska. Czech Sociological Review, 51 (4). pp. 607-637. ISSN 0038-0288

Fárová, Nina (2015) Muži-učitelé v mateřských školách – konstrukce maskulinity ve feminizovaném prostředí. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 16 (1). pp. 46-56. ISSN 1213-0028

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obálka. Slovo a slovesnost, 76 (3). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obsah. Slovo a slovesnost, 76 (3). pp. 161-162. ISSN 0037-7031

Miscellaneous, (2015) Recenze. Czech Sociological Review, 51 (4). pp. 709-726. ISSN 0038-0288

Slančová, Daniela (2015) Recenze: Erzsébet Barát – Patrick Studer – Jiří Nekvapil (eds.): Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity. Slovo a slovesnost, 76 (3). pp. 232-238. ISSN 0037-7031

Šubrt, Jiří (2015) Recenzní esej. Czech Sociological Review, 51 (4). pp. 697-709. ISSN 0038-0288

Kettnerová, Václava; Lopatková, Markéta; Panevová, Jarmila (2015) Shoda doplňku v reflexivních konstrukcích v češtině. Slovo a slovesnost, 76 (3). pp. 198-215. ISSN 0037-7031

Frantíková, Dita (2015) Spatial cases in Hittite: 100 years since Bedřich Hrozný’s deciphering of the Hittite language. Slovo a slovesnost, 76 (3). pp. 215-232. ISSN 0037-7031

Bermel, Neil (2015) V práci anglicky? Slovo a slovesnost, 76 (3). pp. 238-241. ISSN 0037-7031

Straková, Jana; Simonová, Jaroslava (2015) Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Czech Sociological Review, 51 (4). pp. 587-607. ISSN 0038-0288

Wojnicka, Katarzyna (2015) Work with perpetrators of domestic violence in Eastern European and Baltic countries. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 16 (1). pp. 35-45. ISSN 1213-0028

Zikánová, Šárka; Poláková, Lucie; Jínová, Pavlína; Nedoluzhko, Anna; Rysová, Magdaléna; Mírovský, Jiří; Hajičová, Eva (2015) Zachycení výstavby textu v Pražském závislostním korpusu. Slovo a slovesnost, 76 (3). pp. 163-198. ISSN 0037-7031

Miscellaneous, (2015) Zprávy. Czech Sociological Review, 51 (4). pp. 727-729. ISSN 0038-0288

June 2015

Miscellaneous, (2015) Book Symposium. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 473-546. ISSN 0038-0288

Fitzgerald, Ian; Smoczynski, Rafal (2015) Anti-Polish Migrant Moral Panic in the UK: A Response. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 380-387. ISSN 0038-0288

Fitzgerald, Ian; Smoczynski, Rafal (2015) Anti-Polish Migrant Moral Panic in the UK: Rethinking Employment Insecurities and Moral Regulation. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 339-362. ISSN 0038-0288

De Girolamo, Anna Maria; Lo Porto, Antonio; Pappagallo, Giuseppe; Gallart, Francesc (2015) Assessing flow regime alterations in a temporary river – the River Celone case study. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 263-272. ISSN 0042-790X

Czechowicz, Bogusław (2015) „…když se pán voli v Praze na rathúzi…” Programy ideowe ratuszy a działania legitymizujące prawa do tronu czeskiego w XIV–XV wieku. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 27-42. ISSN 1803-7550

Miscellaneous, (2015) Book Reviews. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 547-582. ISSN 0038-0288

Pac, Teresa (2015) Christianization of Fourteenth-Century Gdańsk. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 1-16. ISSN 1803-7550

Anonymus, (2015) Content. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 337-339. ISSN 0038-0288

Pfister, Laurent; Wetzel, Carlos E.; Martínez-Carreras, Núria; François Iffly, Jean; Klaus, Julian; Holko, Ladislav; McDonnell, Jeffrey J. (2015) Examination of aerial diatom flushing across watersheds in Luxembourg, Oregon and Slovakia for tracing episodic hydrological connectivity. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 235-245. ISSN 0042-790X

Holko, Ladislav; Holzmann, Hubert; de Lima, M. Isabel P.; de Lima, João L.M.P. (2015) Hydrological research in small catchments – an approach to improve knowledge on hydrological processes and global change impacts. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 181-182. ISSN 0042-790X

Zumr, David; Dostál, Tomáš; Devátý, Jan (2015) Identification of prevailing storm runoff generation mechanisms in an intensively cultivated catchment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 246-254. ISSN 0042-790X

Dagnew, Dessalegn C.; Guzman, Christian D.; Zegeye, Assefa D.; Tibebu, Tigist Y.; Getaneh, Menelik; Abate, Solomon; Zemale, Fasikaw A.; Ayana, Essayas K.; Tilahun, Seifu A.; Steenhuis, Tammo S. (2015) Impact of conservation practices on runoff and soil loss in the sub-humid Ethiopian Highlands: The Debre Mawi watershed. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 210-219. ISSN 0042-790X

Kilián, Jan (2015) Kašperskohorské hornictví v období třicetileté války. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 17-26. ISSN 1803-7550

Davidová Glogarová, Jana (2015) Křiky a pláče jako historický pramen. Příklad textů Václava Černého, Ladislava Jehličky, Jana Zahradníčka a Jakuba Arbese. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 43-57. ISSN 1803-7550

Kozińska-Witt, Hanna (2015) Krakauer Munizipalität und jüdische Konfessionsgemeinde. Provisorisches Gemeindestatut für die königliche Hauptstadt Krakau (1866) und seine Wirkung. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 58-68. ISSN 1803-7550

Carbol, Pavel; Golian, Ján; Gromnica, Jan; Knob, Stanislav; Lisník, Lukáš; Řeha, Tomáš; Nováčková, Pavlína; Pezda, Jan; Stonišová, Marianna; Vaculík, Lukáš; Zářický, Aleš (2015) Kronika. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 118-128. ISSN 1803-7550

Abrutyn, Seth (2015) Money, Love, and Sacredness: Generalised Symbolic Media and the Production of Instrumental, Affectual, and Moral Reality. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 445-472. ISSN 0038-0288

Blahušiaková, Andrea; Matoušková, Milada (2015) Rainfall and runoff regime trends in mountain catchments (Case study area: the upper Hron River basin, Slovakia). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 183-192. ISSN 0042-790X

Brocca, Luca; Massari, Christian; Ciabatta, Luca; Moramarco, Tommaso; Penna, Daniele; Zuecco, Giulia; Pianezzola, Luisa; Borga, Marco; Matgen, Patrick; Martínez-Fernández, José (2015) Rainfall estimation from in situ soil moisture observations at several sites in Europe: an evaluation of the SM2RAIN algorithm. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 201-209. ISSN 0042-790X

Growka, Květoslav; Müller, Karel; Golian, Ján; Klepek, Oldřich; Nováčková, Pavlína (2015) Recenze. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 101-107. ISSN 1803-7550

de Lima, João L.M.P.; Silva Jr., Valdemir P.; de Lima, M. Isabel P.; Abrantes, João R.C.B.; Montenegro, Abelardo A.A. (2015) Revisiting simple methods to estimate drop size distributions: a novel approach based on infrared thermography. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 220-227. ISSN 0042-790X

Vašíček, Martin (2015) Studenti prvního českého gymnázia v Brně v letech 1870–1938. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 69-86. ISSN 1803-7550

Boulet, Anne-K; Prats, Sergio A.; Malvar, Maruxa C.; González-Pelayo, Oscar; Coelho, Celeste O.A.; Ferreira, Antonio J.D.; Keozer, Jan J. (2015) Surface and subsurface flow in eucalyptus plantations in north-central Portugal. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 193-200. ISSN 0042-790X

Hier, Sean P. (2015) The Cultural Politics of Contemporary Moral Panic Studies: Reflections on a Changing Research Agenda. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 362-373. ISSN 0038-0288

Musílek, Karel; Katrňák, Tomáš (2015) The Notion of Social Class in Czech Political Discourse. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 387-417. ISSN 0038-0288

Parajka, Juraj; Merz, Ralf; Skøien, Jon Olav; Viglione, Alberto (2015) The role of station density for predicting daily runoff by top-kriging interpolation in Austria. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 228-234. ISSN 0042-790X

Das, Robin R.; Strasser, Hermann (2015) The Sociologist from Marienbad: Werner Stark between Catholicism and Social Science. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 417-445. ISSN 0038-0288

Slačálek, Ondřej (2015) The Thieves of Happiness, the Thieves of Reason. Czech Sociological Review, 51 (3). pp. 373-380. ISSN 0038-0288

de Lima, Rui L.P.; Abrantes, João R.C.B.; de Lima, João L.M.P.; de Lima, M. Isabel P. (2015) Using thermal tracers to estimate flow velocities of shallow flows: laboratory and field experiments. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (3). pp. 255-262. ISSN 0042-790X

Židek, Adam (2015) Zestátnění průmyslu v Rakousku v letech 1945–1955. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 87-100. ISSN 1803-7550

Myška, Milan; Pavelčíková, Nina; Bednářová, Beata; Hubáček, Adam; Lipovski, Radek; Brychta, Martin (2015) Zprávy o literatuře. Historica - Review in History and Related Sciences, 6 (1). pp. 108-117. ISSN 1803-7550

May 2015

Fan, Sau Kuen (2015) Accustomed language management in contact situations between Cantonese speaking Hong Kong employers and their Filipino domestic helpers. Slovo a slovesnost, 76 (2). pp. 83-107. ISSN 0037-7031

Vidmar, Iris (2015) Alan H. Goldman. Philosophy and the Novel (review). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (1). pp. 122-128. ISSN 0014-1291

David, Jaroslav; Semian, Michal (2015) Bohemian Manchester, Moravian Klondike and Silesian Versailles: Attributive structures of foreign place names in contemporary Czech journalism. Slovo a slovesnost, 76 (2). pp. 129-148. ISSN 0037-7031

Dorsch, Fabian (2015) Cover (1-2015). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (1). pp. 1-6. ISSN 0014-1291

Neuber, Simone (2015) Evaluative Beliefs in a Thought Theoretical Framework? A Proposal For Non-positing Epistemic States. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (1). pp. 23-38. ISSN 0014-1291

Sloboda, Marián (2015) Ivo Vasiljev osmdesátiletý. Slovo a slovesnost, 76 (2). pp. 154-157. ISSN 0037-7031

Dovalil, Vít (2015) Konec kodifikace? Zpráva z würzburské konference. Slovo a slovesnost, 76 (2). pp. 156-161. ISSN 0037-7031

Havlík, Martin; Jílková, Lucie; Štěpánová, Veronika (2015) Management výslovnosti pravopisně neintegrovaného lexika v Českém rozhlase. Slovo a slovesnost, 76 (2). pp. 107-129. ISSN 0037-7031

McGregor, Rafe (2015) Narrative Thickness. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (1). pp. 3-23. ISSN 0014-1291

Bokiniec, Monika; Papp, Zoltán; Stejskal, Jakub; Lipták, Michal (2015) New Publications (Aesthetics in Central Europe). Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (1). pp. 114-122. ISSN 0014-1291

Budd, Malcolm (2015) Nussbaum’s Virtual Musical Space. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (1). pp. 60-78. ISSN 0014-1291

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obálka. Slovo a slovesnost, 76 (2). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obsah. Slovo a slovesnost, 76 (2). pp. 81-82. ISSN 0037-7031

Ševčík, Miloš (2015) Patočka’s Interpretations of Hegel’s Thesis on the Past Character of Art. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (1). pp. 78-114. ISSN 0014-1291

Dlask, Jan; Fárová, Lenka (2015) Recenze: J. Blommaert – S. Leppänen – P. Pahta – T. Räisänen (eds.): Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Slovo a slovesnost, 76 (2). pp. 148-154. ISSN 0037-7031

Wilder, Ken (2015) Vermeer: Interruptions, Exclusions, and ‘Imagining Seeing’. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 52 (1). pp. 38-60. ISSN 0014-1291

April 2015

Nešpor, Zdeněk R. (2015) Baťov 1940 – první český empiricky podložený výzkum v oblasti sociologie práce. Czech Sociological Review, 51 (2). pp. 279-298. ISSN 0038-0288

Vašát, Petr; Bernard, Josef (2015) Formování komunit, nebo sociální integrace? Analýza personálních sítí ukrajinských imigrantů v Plzni. Czech Sociological Review, 51 (2). pp. 199-226. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Nekrolog. Czech Sociological Review, 51 (2). pp. 299-300. ISSN 0038-0288

Hamplová, Dana (2015) Nesezdané soužití – společné bydlení bez společné peněženky? Czech Sociological Review, 51 (2). pp. 261-279. ISSN 0038-0288

Kouba, Karel (2015) Proč ubývají voliči a neplatné hlasy ve druhých kolech českých senátních voleb? Czech Sociological Review, 51 (2). pp. 227-260. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Recenze. Czech Sociological Review, 51 (2). pp. 317-337. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Recenzní esej. Czech Sociological Review, 51 (2). pp. 301-317. ISSN 0038-0288

March 2015

Bezak, Nejc; Horvat, Alja; Šraj, Mojca (2015) Analysis of flood events in Slovenian streams. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 134-144. ISSN 0042-790X

Nakamichi, Takeshi; Moroizumi, Toshitsugu (2015) Applicability of three complementary relationship models for estimating actual evapotranspiration in urban area. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 117-123. ISSN 0042-790X

Firouzi, Ahmad Farrokhian; Homaee, Mehdi; Klumpp, Erwin; Kasteel, Roy; Tappe, Wolfgang (2015) Bacteria transport and retention in intact calcareous soil columns under saturated flow conditions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 102-109. ISSN 0042-790X

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Call for Papers: 4th International Language Management Symposium: Reconsidering ‘the process’ in Language Management. Slovo a slovesnost, 76 (1). pp. 78-80. ISSN 0037-7031

Schofield, Norman (2015) Climate Change, Collapse and Social Choice Theory. Czech Economic Review, 9 (1). pp. 7-36. ISSN 1802-4696

Pawłowski, Bogusław (2015) Determinants of change in the duration of ice phenomena on the Vistula River in Toruń. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 145-153. ISSN 0042-790X

Říha, Jaromír; Zachoval, Zbyněk (2015) Flow characteristics at trapezoidal broad-crested side weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 164-171. ISSN 0042-790X

Talmon, Arnold M. (2015) Linear stability analysis reveals exclusion zone for sliding bed transport. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 172-180. ISSN 0042-790X

Klípa, Vladimír; Sněhota, Michal; Dohnal, Michal (2015) New automatic minidisk infiltrometer: design and testing. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 110-116. ISSN 0042-790X

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obálka. Slovo a slovesnost, 76 (1). -. ISSN 0037-7031

Slovo a slovesnost, Editorial Office (2015) Obsah. Slovo a slovesnost, 76 (1). pp. 1-2. ISSN 0037-7031

Chen, Li; Xiang, Long; Young, Michael H.; Yin, Jun; Yu, Zhongbo; van Genuchten, Martinus Th. (2015) Optimal parameters for the Green-Ampt infiltration model under rainfall conditions. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 93-101. ISSN 0042-790X

Machač, Pavel; Zíková, Magdalena (2015) Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality. Slovo a slovesnost, 76 (1). pp. 3-21. ISSN 0037-7031

Giménez-Gómez, José-Manuel; Peris, Josep E. (2015) Participation and Solidarity in Redistribution Mechanisms. Czech Economic Review, 9 (1). pp. 36-49. ISSN 1802-4696

Vaňková, Irena (2015) Recenze: Alena Bohunická: Variety metafory. Slovo a slovesnost, 76 (1). pp. 65-71. ISSN 0037-7031

Kraus, Jiří (2015) Recenze: Inna Tylkowski: Vološinov en contexte: Essai d’épistémologie historique. Slovo a slovesnost, 76 (1). pp. 59-65. ISSN 0037-7031

Děngeová, Zuzana; Lišková, Michaela; Opavská, Zdeňka; Veselý, Vojtěch (2015) Recenze: K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková (eds.): Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Slovo a slovesnost, 76 (1). pp. 71-78. ISSN 0037-7031

Dai, Darong (2015) Robust Turnpikes Deduced by the Minimum-Time Needed toward Economic Maturity. Czech Economic Review, 9 (1). pp. 49-74. ISSN 1802-4696

Nadezhdina, Nadezhda; Čermák, Jan; Downey, Alec; Nadezhdin, Valeriy; Perämäki, Martti; David, Jorge Soares; Pinto, Clara A.; David, Teresa Soares (2015) Sap flow index as an indicator of water storage use. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 124-133. ISSN 0042-790X

Najafabadi, Elham Fazel; Afzalimehr, Hossein; Sui, Jueyi (2015) Turbulence characteristics of favorable pressure gradient flows in gravel-bed channel with vegetated walls. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (2). pp. 154-163. ISSN 0042-790X

Jílková, Lucie (2015) Vejdu do pokoje svých synů a ptám se šeptem: „Spíš?“: K možnostem výzkumu šeptání v běžné komunikaci. Slovo a slovesnost, 76 (1). pp. 39-59. ISSN 0037-7031

Chromý, Jan (2015) Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě. Slovo a slovesnost, 76 (1). pp. 21-39. ISSN 0037-7031

February 2015

Parízek, Michal; Plechanovová, Běla; Hosli, Madeleine O. (2015) Byrokratizace rozhodování v Evropské unii po východním rozšíření. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 41-64. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Jubileum. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 147-152. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Nekrology. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 125-147. ISSN 0038-0288

Anonymus, (2015) Obsah. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 1-3. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Recenze. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 179-197. ISSN 0038-0288

Miscellaneous, (2015) Recenzní eseje. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 153-178. ISSN 0038-0288

Švelch, Jaroslav; Vochocová, Lenka (2015) Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 65-88. ISSN 0038-0288

Novák, Miroslav (2015) Takzvané „sociologické zákony“ Maurice Duvergera: jejich postupné formulování a jejich metodologické aspekty. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 3-40. ISSN 0038-0288

Maier, Karel; Franke, Daniel (2015) Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001–2011. Czech Sociological Review, 51 (1). pp. 89-124. ISSN 0038-0288

January 2015

Assefa, K. M.; Kaushal, D. R. (2015) A comparative study of friction factor correlations for high concentrate slurry flow in smooth pipes. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 13-20. ISSN 0042-790X

Miedema, Sape A. (2015) A head loss model for homogeneous slurry transport for medium sized particles. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 1-12. ISSN 0042-790X

Hernando, David; Romana, Manuel G. (2015) Estimating the rainfall erosivity factor from monthly precipitation data in the Madrid Region (Spain). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 55-62. ISSN 0042-790X

Ljubenkov, Igor (2015) Hydrodynamic modeling of stratified estuary: case study of the Jadro River (Croatia). Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 29-37. ISSN 0042-790X

Üneş, Fatih; Varçin, Hakan (2015) Investigation of seasonal thermal flow in a real dam reservoir using 3-D numerical modeling. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 38-46. ISSN 0042-790X

Hlaváčiková, Hana; Novák, Viliam; Holko, Ladislav (2015) On the role of rock fragments and initial soil water content in the potential subsurface runoff formation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 71-81. ISSN 0042-790X

Hasníková, Eliška; Pavlásek, Jiří; Vach, Marek (2015) Spatial interpolation of point velocities in stream cross-section. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 21-28. ISSN 0042-790X

Stojković, Milan; Prohaska , Stevan; Plavšić, Jasna (2015) Stochastic structure of annual discharges of large European rivers. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 63-70. ISSN 0042-790X

Schacht, Karsten; Marschner, Bernd (2015) Treated wastewater irrigation effects on soil hydraulic conductivity and aggregate stability of loamy soils in Israel. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 47-54. ISSN 0042-790X

Wegehenkel, Martin; Gerke, Horst H. (2015) Water table effects on measured and simulated fluxes in weighing lysimeters for differently-textured soils. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 63 (1). pp. 82-92. ISSN 0042-790X

This list was generated on Wed Mar 3 01:01:23 2021 CET.